OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Ogłoszenia i obwieszczenia

  Strony: 1 2 3 4 5 6 50

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 16 maja 2022r.

  2022-05-17 13:53:55

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 16 maja 2022r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

  O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (Ostrów Wielkopolski obręb 0059 dz. 41)

  2022-05-16 13:45:55

  O B W I E S Z C Z E N I E o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (Raczyce gm. Odolanów dz. 1258)

  2022-05-16 10:12:28

  O B W I E S Z C Z E N I E o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości (Boników i Garki gm. Odolanów)

  2022-05-13 14:41:37

  Informacja o zabiegach lotniczych w związku z występownaiem borecznika sosnowca na obszarze lasów zarządzanych i nadzorowanych przez Nadleśnictwo Antonin

  2022-05-13 11:35:50

  Obwieszczenie o przekazaniu wniosku do Marszałka Województwa Wielkopolskiego

  2022-05-13 10:34:01

  Obwieszczenie o przekazaniu wniosku Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego o wyrażenie opinii w przedmiocie warunków realizacji  przedsięwzięcia pn.: „BUDOWA ELEKTROCIEPŁOWNI NA PALIWA ALTERNATYWNE I BIOMASĘ – NOWEGO ŹRÓDŁA ENERGII DLA OSTROWSKIEGO...

  O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości (Granowiec dz. 221, 228, 229, 231)

  2022-05-12 14:50:34

  Wykaz nieruchomości Powiatu Ostrowskiego przeznaczonej do sprzedaży (Przygodzice, dz. 1716/22)

  2022-05-05 13:18:52

  O B W I E S Z C Z E N I E o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy (Topola Mała gm. Ostrów Wielkopolski dz. 234/3)

  2022-05-05 12:56:36

  O B W I E S Z C Z E N I E o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (Huta gm. Odolanów dz. 380)

  2022-05-04 15:41:35

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjecia granic działki ewidencyjnej numer 322 obr. Wierzbno gmina Odolanów

  2022-05-04 13:37:14

  Nagrodzone prace w VI Edycji Funduszu „TECHNO - GRANT”

  2022-04-28 15:14:03

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjecia granic działek ewidencyjnych oraz wyznaczenia i utrwalenia punktów granicznych pomiedzy działkami numer 779, 780/3,783, 784, 775, 787, 801/4... - Obręb Biskupice Ołoboczne, Gmina Nowe Skalmierzyce

  2022-04-27 09:36:45

  Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach

  2022-04-25 09:40:53

  Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Transportowo - Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim

  2022-04-25 09:39:14

  Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budowlano - Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim

  2022-04-25 09:37:26

  Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim

  2022-04-25 09:36:14

  Konkurs na stanowisko dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim

  2022-04-25 09:34:55

  Konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim

  2022-04-25 09:33:35

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 2 kwietnia 2022r.

  2022-04-22 09:22:46

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 2 kwietnia 2022r.

  Strony: 1 2 3 4 5 6 50