OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Ogłoszenia i obwieszczenia

  Strony: 1 2 3 4 5 6 53

  Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego WR.ZUZ.2.4210.311.2021.IM

  2023-01-31 14:25:26

  Rejest zgłoszeń instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych rok 2023r.

  2023-01-31 11:47:26

  1.Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 142/1, na dz. nr 143/2 (obręb 0097), inwestor Lech Jureczek, znak sprawy RPA.6743.5.1.2023 z dnia 09.01.2023 2.Budowa wewnątrz i...

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr RPA.6740.39.2023

  2023-01-31 11:15:35

  Zawiadomienie z dnia 30.091.2023 o wszczęciu postępowania nr RPA.6740.39.2023

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr. 648 w obrębie Uciechów, gmina Odolanów

  2023-01-30 14:51:32

  Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego WR.ZUZ.2.4210.348.2022.MG

  2023-01-27 11:36:27

  Rejestr zgłoszeń budowy na rok 2023

  2023-01-24 10:32:38

  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Szymborskiej, Sendlerowej, na dz. nr 63/6, 63/7, 67/4, 67/6, 69/4, 60/2, 62/6, 67/9, 69/6, 59/8, 59/10, 59/12, 59/13, 50/6, 49/2, 47/2, 40/5, 39/5, 38/7, 35/2,...

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr. 182 z działkami sąsiednimi nr. 179, 183, 174/3, 777 w obrębie Świeca, gmina Odolanów

  2023-01-23 12:47:24

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr. 124 z działkami sąsiednimi nr. 200, 118, 117 w obrębie Bugaj, gmina Raszków

  2023-01-23 12:40:08

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr. 346 z działkami sąsiednimi nr. 347, 339, 343, 262/1 w obrębie Sieroszewice, gmina Sieroszewice

  2023-01-19 14:11:25

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu i wznowienia granic działek ewidencyjnych nr. 238, 239, 55/3, 359 obrębie Przygodzice, gmina Przygodzice

  2023-01-18 10:35:14

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 stycznia 2023r.

  2023-01-17 14:57:58

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 stycznia 2023r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 30 grudnia 2022r.

  2023-01-17 13:57:24

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 30 grudnia 2022r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

  Lista wnioskodawców, którym przyznano granty na rok 2023 w VII edycji Funduszu „TECHNO - GRANT”

  2023-01-17 10:54:26

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr. 96/7 z działką ewidencyjna numer 100/1 w obrębie Karski, gmina Ostrów Wielkopolski

  2023-01-09 14:55:39

  O B W I E S Z C Z E N I E o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości (Kołątajew gm. Ostrów Wlkp. dz. 172)

  2023-01-09 13:21:25

  Ankieta

  2022-12-27 15:37:47

  Szanowni Państwo! W związku z kolejnym etapem tworzenia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety o priorytetach w działaniach dotyczących transportu. Na ankietę składa się...

  O B W I E S Z C Z E N I E o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania właściciela do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (Topola Wielka gm. Przygodzice dz. 452)

  2022-12-22 13:18:13

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 19 grudnia 2022r.

  2022-12-22 12:33:28

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 19 grudnia 2022r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

  Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Sośnie.

  2022-12-16 14:23:38

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

  2022-12-15 09:22:08

  W dniu 14 grudnia 2022 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na wniosek firmy Agrifirm Polska Sp. z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 52, 64 – 500 Szamotuły dla instalacji zlokalizowanej w...

  Strony: 1 2 3 4 5 6 53