OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Ogłoszenia i obwieszczenia

  Strony: 1 2 3 4 5 6 54

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr. 531 z działkami sąsiednimi nr. 528, 532, 529, 530,540 w obrębie Dębnica, gmina Przygodzice

  2023-06-06 13:30:56

  Obwieszczenie w sprawie postępowania administracyjnego WR.ZUZ.2.4210.112.2023.EF

  2023-06-06 13:09:36

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr. 915 z działkami sąsiednimi nr. 2, 916, 917/4, 917/4, 923/1, 977 w obrębie Chynowa, gmina Przygodzice

  2023-06-06 10:25:56

  Wykaz nieruchomości Powiatu Ostrowskiego przeznaczonych do sprzedaży (Przygodzice dz. 1716/36, 1716/42, 1716/43)

  2023-06-02 12:30:05

  Ogłoszenie o trzecim ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości (Przygodzice dz. 1553/64)

  2023-06-02 12:26:46

  Ogłoszenie o trzecich ustnych nieograniczonych przetargach na sprzedaż nieruchomości (Przygodzice dz. 1716/39, 1716/40)

  2023-06-02 12:26:11

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr. 207 z działkami sąsiednimi nr. 68, 202 w obrębie Pawłów, gmina Sośnie

  2023-06-01 15:19:01

  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia (Ostrów Wielkopolski obręb 0033 dz. 3/19)

  2023-05-29 15:29:16

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (Łąkociny gm. Ostrów Wielkopolski dz. 493, 247, 194/2, Daniszyn dz. 711)

  2023-05-29 15:26:13

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (Gałązki Wielkie gm. Nowe Skalmierzyce dz. 35/2)

  2023-05-26 11:07:05

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr. 126 z działkami sąsiednimi nr. 124, 134, 128, 129/1 w obrębie Masanów, gmina Sieroszewice

  2023-05-25 15:01:04

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr. 462 z działkami sąsiednimi nr. 173, 849, 175, 398 w obrębie Nadstawki, gmina Odolanów

  2023-05-18 13:04:09

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 24 kwietnia 2023 roku

  2023-05-08 15:24:34

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 24 kwietnia 2023 roku

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 24 kwietnia 2023 roku

  2023-05-08 15:17:46

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 24 kwietnia 2023 roku

  Ogłoszenie dotyczące ogólnopolskiej akcji nabywania lasów oraz gruntów do zalesień

  2023-05-04 09:36:06

  Stawki dotacji obowiązujące w roku 2023 na jednego ucznia/słuchacza/wychowanka szkół i placówek, dla których Powiat Ostrowski nie jest organem prowadzącym, według wagi subwencji oświatowej w roku 2023

  2023-04-27 13:33:41

  Nagrodzone prace w VII Edycji Funduszu „TECHNO - GRANT”

  2023-04-27 12:10:33

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 24 kwietnia 2023 roku

  2023-04-27 11:50:32

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 24 kwietnia 2023 roku

  Decyzja z dnia 17 kwietnia 2023 Starosty Ostrowskiego nr RPA.6740.18.22.2023

  2023-04-21 14:54:36

  Decyzja Starosty Ostrowskiego z dnia 17 kwietnia 2023 nr RPA.6740.18.22.2023

  Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.02.2023

  2023-04-12 14:22:50

  Obwieszczenie z dnia 28.02.2023 Wojewody Wielkopolskiego nr IR-V.7840.193.2022.10

  Strony: 1 2 3 4 5 6 54