OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Ogłoszenia i obwieszczenia

  Strony: 1 2 3 4 5 6 56

  Zaproszenie do składania ofert

  2024-06-21 13:21:09

  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2024 z dnia 21.06.2024 r. w ramach RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku Gospodarstwa Rolnego Zdzisław Serafin

  2024-06-21 09:10:02

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku Gospodarstwa Rolnego Zdzisław Serafin, Hetmanów 4, 63-421 Przygodzice

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr. 838, 839 z działkami sąsiednimi nr. 829, 832 w obrębie Rososzyca, Gmina Sieroszewice

  2024-06-20 14:41:06

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr. 13, 57 z działkami sąsiednimi nr. 70/21, 128/1 w obrębie Fabianów, Gmina Nowe Skalmierzyce

  2024-06-20 14:34:52

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr. 1539, 1540/2, 1542 z działkami sąsiednimi nr. 2195, 2196, 2198, 1537, 1536, 482 w obrębie Tarchały Wielkie, Gmina Odolanów

  2024-06-20 14:28:34

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr. 149, 154 w obrębie Chotów oraz 100, 159/1 w obrębie Gostyczyna, Gmina Nowe Skalmierzyce

  2024-06-20 14:22:13

  Obwieszczenie i Decyzja z dnia 14 czerwca 2024 Starosty Ostrowskiego nr RPA.6740.ID.5.2024 o realizacji inwestycji drogowej

  2024-06-18 15:30:28

  Decyzja  z dnia 14 czerwca 2024 Starosty Ostrowskiego nr RPA.6740.ID.5.2024 o realizacji inwestycji drogowej w sprawie wydanej deczji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn” Rozbudowa drogi nr 5161P Cegły-Janków Zaleśny na odc. dł ok 1500m

  Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego PO.ZUZ.2.4210.11.2023.MJ

  2024-06-17 10:28:22

  Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego PO.ZUZ.2.4210.12.2023.MJ

  2024-06-17 10:27:20

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr. 85/26 z działką sąsiednią nr. 85/26 w obrębie Czekanów, Gmina Ostrów Wielkopolski

  2024-06-14 14:03:31

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego GGG.301706_5.0012.5. 2024 o dostosowaniu numeracji działek w obrębie Koryta, gmina Raszków

  2024-06-13 14:34:21

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego GGG.301706_5.0011.30. 2024 o dostosowaniu numeracji działek w obrębie Ligota, gmina Raszków

  2024-06-13 14:33:23

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr. 44 z działkami sąsiednimi nr. 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26 w obrębie Tarchały Małe, Gmina Odolanów

  2024-06-12 13:31:58

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr. 668/4 z działkami sąsiednimi nr. 670, 685 w obrębie Dębnica, Gmina Przygodzice

  2024-06-12 13:18:51

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za przejęcie nieruchomości (Odolanów dz. 553)

  2024-06-11 09:10:04

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za przejęcie nieruchomości (Odolanów dz. 549)

  2024-06-11 09:08:55

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za przejęcie nieruchomości (Odolanów dz. 540)

  2024-06-10 14:28:57

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr. 600 z działkami sąsiednimi nr. 595, 599 w obrębie Huta, Gmina Odolanów

  2024-06-05 12:00:57

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr. 89 z działkami sąsiednimi nr. 96, 88, 86 w obrębie Głofowa, Gmina Raszkó

  2024-06-05 11:53:51

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr. 638 z działką sąsiednią nr. 630/3 w obrębie Wielowieś, Gmina Sieroszewice

  2024-06-05 09:34:46

  Strony: 1 2 3 4 5 6 56