OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Ogłoszenia i obwieszczenia

  Strony: 1 2 3 4 5 6 55

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania właściciela do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (gm. Odolanów obr. Tarchały Wielkie dz. 327/3)

  2024-02-20 12:02:56

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr. 10/2 z działkami sąsiednimi nr. 11/1, 1, 10/1, 25 w obrębie Topola Wielka, Gmina Przygodzica

  2024-02-20 12:00:55

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania właściciela do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (gm. Nowe Skalmierzyce obr. Skalmierzyce dz. 1005)

  2024-02-20 11:58:54

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr. 222, 223, 224, 225, 183/5, 193/5, 214 z działkami sąsiednimi nr. 229, 228, 227, 226, 216, 217, 218, 219, 285 w obrębie Tarchały Małe, Gmina Odolanów

  2024-02-20 11:55:35

  Obwieszczenie nr RPA.6740.1.ID.2024 Starosty Ostrowskiego z dnia 19.02.2024r.

  2024-02-20 10:04:35

  Obwieszczenie nr RPA.6740.1.ID.2024 Starosty Ostrowskiego z dnia 19.02.2024r.

  Decyzja Starosty Ostrowskiego z dnia 7 lutego 2024 nr RPA.6740.3.8.2024

  2024-02-16 09:21:29

  Decyzja Starosty Ostrowskiego z dnia 7 lutego 2024 nr RPA.6740.3.8.2024

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr. 1286 z działkami sąsiednimi nr. 1250, 1261, 1288, 1290, 1312, 1292, 1287, 1260, w obrębie Raczyce, Gmina Odolanów

  2024-02-14 15:35:38

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr. 709, 708, 699 z działkami sąsiednimi nr. 696/1, 698, 704, 707, 711, 746 w obrębie Strzyżew, Gmina Sieroszewice

  2024-02-14 15:30:01

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 12 lutego 2024

  2024-02-13 15:36:26

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 12 lutego 2024  (znak sprawy RPA.6740.2.ID.2024)

  Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego WR.ZUZ.2.4210.248.2023.JS

  2024-02-13 13:18:07

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr. 170/5 z działkami sąsiednimi nr. 159, 160, 161, 164, 165, 166, w obrębie Droszew, Gmina Nowe Skamierzyce

  2024-02-12 11:18:14

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr. 971 z działkami sąsiednimi nr. 970, 1031, 1032, w obrębie Świeca, Gmina Odolanów

  2024-02-12 10:59:35

  Obwieszczenie o licytacji publicznej ruchomości (Skoda Fabia)

  2024-02-09 15:16:58

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym przejętą pod drogę (Ostrów Wielkopolski obręb 0033 dz. 3/19)

  2024-02-07 15:06:18

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym przejętą pod drogę (Odolanów dz. 545/1)

  2024-02-06 14:25:39

  Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym przejętą pod drogę (Gliśnica gm. Odolanów dz. 761)

  2024-02-06 14:25:14

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr. 196, 197, 198, 199 z działkami sąsiednimi nr. 200, 201, 193, 194/2, 195/1, 195/2, w obrębie Ludwików, Gmina Przygodzice

  2024-02-02 14:39:09

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr. 171 z działką sąsiednią nr. 169, w obrębie Radziwiłłów, Gmina Ostrów Wielkopolski

  2024-02-02 14:27:08

  Decyzja Starosty Ostrowskiego z dnia 11 stycznia 2024 nr RPA.6741.1.2024

  2024-02-01 09:14:16

  Decyzja Starosty Ostrowskiego z dnia 11 stycznia 2024 nr RPA.6741.1.2024

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr. 587, 588 z działkami sąsiednimi nr. 589/1, 560/8, 585/6, 529, w obrębie Masanów, Gmina Nowe Skalmierzyce

  2024-01-29 12:09:57

  Strony: 1 2 3 4 5 6 55