OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Ogłoszenia i obwieszczenia

  Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 47

  GN.6821.18.2020 - ogłoszenie o wydaniu postanowienia, dot. gm. Odolanów, obręb Tarchały Wielkie, dz. 892

  2020-10-09 09:02:44

  GN.683.1.2020 - ogłoszenie o wydaniu postanowienia, dot. Ostrów Wlkp. obręb 0154 dz. 22/1

  2020-10-08 14:54:54

  GN.6821.17.2020 - ogłoszenie o wydaniu zawiadomienienia o przedłuzeniu terminu załatwienia sprawy - dot. Ostrów Wlkp., obręb 0199, dz. 6

  2020-08-21 14:55:49

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - dla działki o numerze 64, obręb Daniszyn, gm. Ostrów Wielkopolski z działkami 59/1, 63, 65, 167

  2020-08-21 13:37:17

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - dla działki 305, obręb Czarnylas, gm. Przygodzice z działkami 264/2, 307

  2020-08-18 15:19:10

  GN.6852.2.2020 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania - dot. obręb Boczków, dz. 210/4

  2020-08-18 13:44:05

  Informacja o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

  2020-08-11 09:56:25

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - dla działki 316, obręb Czarnylas, gm. Przygodzice z działkami 318, 260, 262

  2020-08-03 10:11:54

  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

  2020-07-20 12:45:54

  Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do zbycia

  GGN.6821.18.2020 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania - dot. obreb Tarchały Wielkie, dz. 892

  2020-07-08 10:24:53

  GGN.683.4.2020 - ogłoszenie o wydaniu zawiadomienia o wszczęciu postepowania - dot. Ostrów Wlkp., obręb 0155, dz. 2/3

  2020-07-07 12:24:37

  GGN.6821.17.2020 - ogłoszenie o wydaniu zawiadomienienia o wszczęciu postępowania - dot. Ostrów Wlkp., obręb 0199, dz. 6

  2020-07-06 08:45:50

  Stawki dotacji obowiązujące w roku 2020 na jednego ucznia/słuchacza/wychowanka szkół i placówek, dla których Powiat Ostrowski nie jest organem prowadzącym, według wagi subwencji oświatowej w roku 2020

  2020-06-15 10:35:34

  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem - dot. Ostrów Wielkopolski, ul. Wolności 13

  2020-06-10 09:29:21

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - dla działki 708, obręb Dębnica, gm. Przygodzice

  2020-06-02 15:32:44

  GGN.683.1.2020 - ogłoszenie o wydaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania - dot. Ostrów Wlkp., obręb 0154, dz. 22/1

  2020-05-20 15:16:38

  GGN.6821.41.2019 ogłoszenie o wydaniu decyzji o ograniczniu sposobu korzystania z nieruchomosci oraz o niezwłocznym zajęciu nieruchomości - dot. w Ostrów Wielkopolski, obręb 0021, dz. 8

  2020-05-14 11:14:10

  Informacja o odstąpieniu od kontynuacji IV Edycji Funduszu „TECHNO - GRANT” w roku szkolnym 2019/2020

  2020-04-24 14:23:29

  GGN.6852.12.2019 - ogłoszenie o wydaniu decyzji - dot. obr. Janków Przygodzki, dz. 166

  2020-04-23 15:04:27

  Informacja odnośnie planowanych zabiegów agrolotniczych

  2020-04-15 09:18:00

  Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 47