OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Ogłoszenia i obwieszczenia

  Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 45

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 października 2019r.

  2019-10-22 13:48:43

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 października 2019r.

  GGN.6852.14.2019 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania - dot. gm. Przygodzice, obręb Przygodzice, dz. 9/10

  2019-10-16 12:33:02

  GGN.6852.13.2019 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania - dot. gm. Przygodzice, obręb Janków Przygodzki, dz. 111

  2019-10-16 12:30:12

  GGN.6852.12.2019 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania - dot. gm. Przygodzice, obręb Janków Przygodzki, dz. 166

  2019-10-16 12:25:41

  GGN.6821.21.2019 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczeniu nieruchomości - dot. Ostrów Wlkp., obręb 0088, dz. 6/3

  2019-10-16 12:21:05

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - pomiędzy działkami 549, 556, 547, 550 położonymi w obrębie Dębnica, gmina Przygodzice

  2019-09-20 13:18:59

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - dla działek 380, 377/2, 378, 400 położonych w obrębie Parczew, gmina Sieroszewice

  2019-09-11 14:34:44

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu decyzji GGN.6852.5.2019 z dnia 10 września 2019r. (Ostrów Wielkopolski, obręb 0085 dz. 14/3)

  2019-09-10 09:50:52

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu decyzji GGN.6852.5.2019 z dnia 10 września 2019r. (Ostrów Wlkp., obręb 0085 dz. 14/3)

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - dla działki 150/2 położonej w obrębie Dębnica, gmina Przygodzice z działkami sąsiednimi 150/1, 162, 125

  2019-09-04 11:57:46

  GGN.683.19.2019 - ogłoszenie o wydaniu zawiadomienia o wszczęciu - dot. obreb Debnica, dz. 622/3

  2019-08-21 12:58:29

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - dla działki 55, obręb Ligota, gmina Raszków

  2019-08-21 11:44:40

  GGN.683.15.2019 - ogłoszenie o wydaniu zawiadomienia - dot. obręb Dębnica, dz. 622/2, 622/3

  2019-08-08 14:21:55

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - obręb Jaskółki, gmina Raszków, działka 113/4 z działkami 112/1, 118/3 oraz działką 473 obręb Przybysławice

  2019-07-22 15:34:10

  GGN.683.8.2019 - ogłoszenie o wydaniu postanowienia o powołaniu biegłego - dot. Ostrów Wlkp., obr. 0208, dz. 203

  2019-07-15 14:41:05

  GGN.6852.2.2019 - ogłoszenie o wydaniu decyzji - dot. obr. Skalmierzyce, dz. 1159/1

  2019-07-12 15:30:38

  GGN.683.15.2019 - ogłoszenie o wydaniu zawiadomienia o wszczęciu - obręb Dębnica, dz. 622/2, 622/3

  2019-06-28 15:46:32

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - obręb Biskupice Ołoboczne, gmina Nowe Skalmierzyce, działki: 514, 515 z działkami 513, 560, 483/1, 516

  2019-06-28 15:20:55

  Druga informacja o możliwości składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2019, 2020 oraz 2021

  2019-06-28 10:29:52

  INFORMACJA        Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim informuje o ponownej możliwości składania ofert na „Badanie sprawozdania finansowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Limanowskiego 20/22 w Ostrowie...

  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia decyzji wydanej przez Starostę Ostrowskiego udzielającej pozwolenia wodnoprawnego

  2019-06-27 13:29:21

  GGN.683.17.2018 - ogłoszenie o wydaniu zawiadomienia o przedłużeniu terminu - dot. obręb Fabianów, dz. 213/3

  2019-06-27 13:24:33

  Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 45