OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Ogłoszenia i obwieszczenia

  Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 43

  Informacja o wszczęciu postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

  2019-04-16 10:57:46

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - obręb Radziwiłłów, gmina Ostrów Wielkopolski, działki 223/5, 223/6, 220, 223/3, 223/4, 225

  2019-04-15 09:59:02

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

  2019-04-09 15:51:50

  GGN.683.7.2018 ogłoszenie o wydaniu zawiadomienia art. 10 Kpa - dot. Ostrów Wielkopolski, obręb 0096, dz. 90, 92

  2019-03-15 15:27:52

  Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

  2019-03-07 13:39:58

  Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie  do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemyłowych pochodzących z myjni samochodowej (dz. o nr 1942/1 w m. Odolanów)

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - dot. Ołobok, dz. 323, 324/2, 322, 1040, 1039, 508, 330, 329, 324/1, 317, 316, 311/1

  2019-02-05 14:26:14

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu zawiadomienia - dot. Ostrów Wlkp., obr. 0037, dz. 68/7

  2019-02-01 14:49:17

  Lista wnioskodawców, którym przyznano granty miniPOS w III edycji Funduszu „TECHNO - GRANT”

  2019-01-23 10:15:59

  Ogłoszenie o zamiarze zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - dot. obr. Skalmierzyce, dz. 747/2

  2019-01-15 15:29:48

  Ogłoszenie o zamiarze zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - dot. obr. Skalmierzyce, dz. 745

  2019-01-15 15:28:35

  Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - dot. obr. Skalmierzyce, dz. 752/2

  2019-01-15 15:17:45

  Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - dot. obr. Skalmierzyce, dz. 753/2

  2019-01-15 15:15:04

  Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - dot. obr. Skalmierzyce, dz. 749

  2019-01-15 15:10:27

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu zawiadomienia o przedłużeniu terminu - dot. obr. Fabianów, dz. 213/3

  2019-01-14 15:16:39

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 stycznia 2019 roku

  2019-01-11 15:40:41

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. ” Rozbudowa ulicy Bojanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim”

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 stycznia 2019 roku

  2019-01-11 15:31:53

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ulicy Wysockiej w Ostrowie Wielkopolskim - na odcinku od posesji nr 27 do ul. Krętej”

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 stycznia 2019roku

  2019-01-11 15:07:07

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ” Rozbudowa ulicy Jarzębinowej w Ostrowie Wielkopolskim”

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 stycznia 2019 roku

  2019-01-11 14:45:14

  Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn” Rozbudowa ulicy Bojanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim”

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - obr. Przygodziczki, dz. 138

  2019-01-02 11:05:31

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu zawiadomienia - dot. Ostrów Wlkp., obr. 0037, dz. 68/7

  2018-12-27 15:13:51

  Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 43