OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Ogłoszenia i obwieszczenia

  Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 45

  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia decyzji wydanej przez Starostę Ostrowskiego udzielającej pozwolenia wodnoprawnego

  2019-06-18 13:09:07

  GGN.6852.5.2019 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania o zobowiązaniu do udostępnienia nieruchomości - dot. Ostrów Wielkopolski, obręb 0085, dz. 14/3

  2019-06-17 15:43:32

  GGN.683.8.2019 - ogłoszenie o wydaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania, dot. Ostrów Wlkp. obr 0208 dz. 203

  2019-06-10 15:22:21

  Informacja o możliwości składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2019, 2020 oraz 2021

  2019-06-04 08:46:55

  INFORMACJA      Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim informuje o możliwości składania ofert na „Badanie sprawozdania finansowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Limanowskiego 20/22 w Ostrowie...

  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dot. obręb Przygodzice, dz. 1553/79 (własność Powiatu Ostrowskiego)

  2019-06-03 15:22:03

  Informacja o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla UNITED PETFOOD POLSKA Sp. z o.o.

  2019-05-27 11:48:11

  GGN.683.7.2018 ogłoszenie o wydaniu decyzji - dot. Ostrów Wlkp. obr. 0096, dz. 90, 92

  2019-04-30 10:52:29

  Stawki dotacji obowiązujące w roku 2019 na jednego ucznia/słuchacza/wychowanka szkół i placówek, dla których Powiat Ostrowski nie jest organem prowadzącym

  2019-04-29 15:42:15

  GGN.6821.25.2018 - ogłoszenie o wydaniu decyzji w trybie art. 124 ugn, dot. obręb Skalmierzyce, dz. 752/2

  2019-04-26 09:23:20

  GGN.6852.12.2018 - ogłoszenie o wydaniu decyzji w trybie art. 124 ugn - dot. Skalmierzyce, dz. 747/2

  2019-04-17 15:48:30

  GGN.6852.13.2018 - ogłoszenie o wydaniu decyzji w trybie art. 124 ugn - dot. Skalmierzyce, dz. 745

  2019-04-17 15:25:38

  GGN.6821.24.2018 - ogłoszenie o wydaniu decyzji w trybie art. 124 ugn, dot. obręb Skalmierzyce, dz. 753/2

  2019-04-16 16:18:01

  GGN.6821.23.2018 - ogłoszenie o wydaniu decyzji w trybie art. 124 ugn, dot. obręb Skalmierzyce, dz. 749

  2019-04-16 16:13:22

  Informacja o wszczęciu postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

  2019-04-16 10:57:46

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - obręb Radziwiłłów, gmina Ostrów Wielkopolski, działki 223/5, 223/6, 220, 223/3, 223/4, 225

  2019-04-15 09:59:02

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

  2019-04-09 15:51:50

  GGN.683.7.2018 ogłoszenie o wydaniu zawiadomienia art. 10 Kpa - dot. Ostrów Wielkopolski, obręb 0096, dz. 90, 92

  2019-03-15 15:27:52

  Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

  2019-03-07 13:39:58

  Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie  do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemyłowych pochodzących z myjni samochodowej (dz. o nr 1942/1 w m. Odolanów)

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - dot. Ołobok, dz. 323, 324/2, 322, 1040, 1039, 508, 330, 329, 324/1, 317, 316, 311/1

  2019-02-05 14:26:14

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu zawiadomienia - dot. Ostrów Wlkp., obr. 0037, dz. 68/7

  2019-02-01 14:49:17

  Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 45