OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Rejestr zgłoszeń budowy

  Rejest zgłoszeń instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych rok 2022r.

  2022-12-08 12:43:24

  Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Gliśnica ul. Odolanowska, na dz. nr 489/3 (obreb), inwestor Zofia Migulska, znak sprawy RPA.6743.5.1.2022 z dnia 05.01.2022, brak sprzeciwu Budowa wewnątrz i na...

  Rejestr zgłoszeń budowy na rok 2022r.

  2022-12-08 12:19:55

  Budowa linii kablowej nn w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Jachimka, na dz. nr 49/13, 49/14, 48/30, 49/15 (obręb 0176), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.1.2022 z dnia 03.01.2022, brak sprzeciwu Budowa sieci...

  Rejestr zgłoszeń budowy na rok 2021

  2022-01-28 15:09:44

  Zgłoszewnie budowy sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Franklinów, na działkach nr 203, 29/2 (obręb 0006), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.1.2021 z dnia 04.01.2021, brak sprzeciwu...

  Rejest zgłoszeń instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych rok 2021

  2022-01-12 14:16:03

     

  Rejestr zgłoszeń budowy rok 2020

  2021-01-28 14:33:47

  Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Wtórek na dzialkach nr 840/28, 840/29,840/20,840/19, 840/8,840/17, 840/34 ( obręb 0025), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.1.2020 z dnia 2020.01.02, brak sprzeciwu...

  Rejest zgłoszeń instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych rok 2020

  2021-01-15 13:09:45

  1.Zgłoszenie Instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski  przy ul. Bzowej, na działce nr 67 ( obręb 0171) inwestor Roman Grygiel, znak sprawy RPA.6743.5.1.2020 z dnia 24.09.2020, brak...

  Rejestr zgłoszeń budowy- rok 2019

  2020-07-06 10:58:47

  Zgłoszenie budowy sieci, stacji transformatorowej i budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

  Rejestr zgłoszeń budowy - rok 2018

  2019-01-10 11:47:06

  Rejestr zgłoszen budowy sieci, stacji transformatorowych, przebudowy i budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

  Rejestr zgłoszeń budowy - rok 2017

  2018-01-26 14:59:17

  Rejestr zgłoszeń budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych; wolnostojących i kontenerowych stacji transformatorowych; sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych 

  Budowa sieci wodociagowej w Ostrowie Wielkopolskim ul. Osadnicza

  2017-11-02 15:01:29

  Znak sprawy RPA.6743.4.102.2017 z dnia 24.10.2017r.  Inwestor WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A.

  Rejestr zgłoszeń budowy - rok 2015

  2017-02-23 13:16:52

  Rejestr zgłoszeń budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych; wolnostojących i kontenerowych stacji transformatorowych; sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych 

  Rejestr zgłoszeń budowy - rok 2016

  2017-02-23 13:10:45

  Rejestr zgłoszeń budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych; wolnostojących i kontenerowych stacji transformatorowych; sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych