OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Rejestr zgłoszeń budowy - rok 2016

Rejestr zgłoszeń budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych; wolnostojących i kontenerowych stacji transformatorowych; sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych 

 1. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Ostrów Wielkopolski, ul. Wysoka
  Inwestor: Roman Nowicki
  RPA.6743.4.1.2016
  2016-01-07
  brak wniesienia sprzeciwu 
 2. Budowa sieci kanalizacyjnych
  Ostrów Wielkopolski ul. Drzymały, Jednostka ewidencyjna: Ostrów Wielkopolski, Obręb ewidencyjny: 0211, Nr działki ewidencyjnej 1
  Inwestor: Miejski Zarząd Dróg
  RPA.6743.4.2.2016
  2016-01-15
  brak wniesienia sprzeciwu 
 3. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Ostrów Wielkopolski, ul. Drzymały, jednosta ewidencyjna 301.701.1.Ostrów, obręb ewidencyjny: 0210, nr. działki ewidencyjnej: 251/96
  Inwestor: Błażej Kowalski, Kowalska Anna 
  RPA.6743.4.3.2016 
  2016-01-27 
  brak wniesienia sprzeciwu 
 4. Budowa sieci wodociągowych
  Ostrów Wielkopolski, ul. Świetlicowa, Os. Leśne, Jaworowa, Jednostka ewidencyjna: 301701_1, obręb ewidencyjny: 0208, Nr działki ewidencyjnej: 12/6
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.4.2016 
  2016-02-22 
  brak wniesienia sprzeciwu  
 5. Budowa sieci kanalizacyjnych
  Ostrów Wielkopolski, ul. Raszkowska, Jednostka ewidencyjna: 301701_1, Obręb ewidencyjny: 0039, Nr działki ewidencyjnej: 1/1
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.5.2016 
   2016-02-24
  Nie wniesiono sprzeciwu    
 6. Budowa sieci wodociągowych
  Wtórek, Jednostka ewidencyjna: 301704_2, Obręb ewidencyjny: 0025, Nr działki ewidencyjnej: 820
  Inwestor: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. Gorzyce Wielkie
  RPA.6743.4.6.2016 
  2016-03-01 
  brak wniesienia sprzeciwu  
 7. Budowa sieci elektromagnetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV
  Ostrów Wielkopolski, Jednosta ewidencyjna 301701_1 Ostrów Wielkopolski - miasto, Obręb ewidencyjny: 0087 Ostrów Wielkopolski, Nr działki ewidencyjnej: 12/15
  Inwestor: Energa - Operator S.A. - Oddział Kalisz
  RPA.6743.4.7.2016 
  2016-03-07 
  Nie wniesiono sprzeciwu
 8. Budowa sieci elektromagnetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV
  Lewków, Jednosta ewidencyjna 301704_2 Ostrów Wielkopolski - obszar wiejski, Obręb ewidencyjny: 0016 Lewków, Nr działki ewidencyjnej: 541/11
  Inwestor: Energa - Operator S.A. - Oddział Kalisz
  RPA.6743.4.8.2016 
  2016-03-07, brak sprzeciwu 
 9. Budowa sieci kanalizacyjnych
  Ostrów Wielkopolski, ul. Tylna, Jednosta ewidencyjna 301701_1, Obręb ewidencyjny: 0141, Nr działki ewidencyjnej: 67
  Inwestor: Miejski Zarząd Dróg
  RPA.6743.4.9.2016 
  2016-03-08 
  Nie wniesiono sprzeciwu 
 10. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Janków Przygodzki, Gmina Przygodzice, Jednostka ewidencyjna: 301705_2, Obręb ewidencyjny: 0007_Janków Przygodzki, Nr działki ewidencyjnej: 601/4
  Inwestor: Karol Jura
  RPA.6743.4.10.2016
  2016-03-14 
  Nie wniesiono sprzeciwu 
 11. Budowa sieci kanalizacyjnych
  Ostrów Wielkopolski, ul. Brzoskwiniowa, Jednostka ewidencyjna: 301701_1, Obręb ewidencyjny: 0129, Nr działki ewidencyjnej: 23/2
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.11.2016
  2016-03-17
  Nie wniesiono sprzeciwu 
 12. Budowa sieci kanalizacyjnych
  Ostrów Wielkopolski, ul. Magnoliowa, Jednostka ewidencyjna: 301701_1, Obręb ewidencyjny: 0210, Nr działki ewidencyjnej: 222/6
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.12.2016
  2016-03-17
  Nie wniesiono sprzeciwu   
 13. Budowa sieci elektromagnetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV
  Ostrów Wielkopolski, ul. Południowa, Jednostka ewidencyjna: 301701_1 Ostrów Wlkp., Obręb ewidencyjny: 0127, Nr działki ewidencyjnej: 23 
  Inwestor: OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O. O. W KALISZU
  RPA.6743.4.13.2016
  2016-03-18 
  Nie wniesiono sprzeciwu 
 14. Budowa sieci kanalizacyjnych
  Ostrów Wielkopolski, ul. Rejtana, Jednostka ewidencyjna: 301701_1, Obręb ewidencyjny: 0052, Nr działki ewidencyjnej: 45
  Inwestor:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.14.2016
  2016-03-18, brak sprzeciwu
 15.  Budowa sieci elektromagnetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV
  Sieroszewice, ul. Bilczewska, Jednostka ewidencyjna: 301707_2 Sieroszewice, Obręb ewidencyjny: 0011 Sieroszewice, Nr działki ewidencyjnej: 50/2
  Inwestor:  OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O. O. W KALISZU
  RPA.6743.4.15.2016
  2016-03-23 
  Nie wniesiono sprzeciwu  
 16. Budowa sieci wodociągowych
  Śliwniki, ul. Wiatrakowa, gmina Nowe Skalmierzyce, Jednostka ewidencyjna: 301702_5, Obręb ewidencyjny: 0020 Śliwniki, Nr działki ewidencyjnej: 201/1, 204, 205/2, 206/3, 207/5, 208/2, 208/1, 209/1, 209/2, 210/2, 210/1
  Inwestor: Dawid Bielan, Karolina Bielan, Paweł i Aldona Mencel, Szymon Lis
  RPA.6743.4.16.2016
  2016-03-29
  Nie wniesiono sprzeciwu   
 17. Budowa sieci elektromagnetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV
  Mączniki, gmina Nowe Skalmierzyce, Jednostka ewidencyjna: Mączniki, Obręb ewidencyjny: 0015, Nr działki ewidencyjnej: 24/6
  Inwestor:  Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp z o. o.
  RPA.6743.4.17.2016
  2016-03-29
  Nie wniesiono sprzeciwu  
 18. Budowa sieci elektromagnetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV
  Ostrów Wielkopolski, ul. Jankowskiego, Jednostka ewidencyjna: 301701_1, Obręb ewidencyjny: 85, Nr działki ewidencyjnej: 16
  Inwestor: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
  RPA.6743.4.18.2016
  2016-04-01, brak sprzeciwu
 19. Budowa sieci elektromagnetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV
  Ostrów Wielkopolski, ul. Sowia, Poziomkowa, Jagodowa, Jednostka ewidencyjna: 301701_1, Obręb ewidencyjny: 1 obr. 0125, Nr działki ewidencyjnej: 57/22
  Inwestor: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
  RPA.6743.4.19.2016
  2016-04-01, brak sprzeciwu
 20. Budowa wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35m2
  Górzno, Jednostka ewidencyjna: Ostrów Wielkopolski 301704_2, Obręb ewidencyjny: 0008 Górzno, Nr działki ewidencyjnej
  Inwestor: PCSELECT S.C.Marcin Góźniczak Agata Kaliciak
  RPA.6743.4.20.2016
  2016-03-29
  Nie wniesiono sprzeciwu 
 21. Budowa sieci elektromagnetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV
  Ostrów Wielkopolski, ul. Cyprysowa, Jednostka ewidencyjna: 301701_1, Obręb ewidencyjny: 210, Nr działki ewidencyjnej: 236/6
  Inwestor: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
  RPA.6743.4.21.2016
  2016-04-01 
  Nie wniesiono sprzeciwu  
 22. Budowa sieci wodociągowych 
  Sadowie, Gmina Ostrów Wielkopolski, Jednostka ewidencyjna: 301704_2 Ostrów Wielkopolski, Obręb ewidencyjny: 0019 SADOWIE, Nr działki ewidencyjnej: 520
  Inwestor: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O. O. GORZYCE WIELKIE
  RPA.6743.4.22.2016
  2016-04-07, brak sprzeciwu
 23. Budowa sieci elektromagnetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV
  Ostrów Wielkopolski, ul. Sikory, Jednostka ewidencyjna: 301701_1, Obręb ewidencyjny: 086, Nr działki ewidencyjnej: 5/7
  Inwestor: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
  RPA.6743.4.23.2016
  2016-04-01
  Nie wniesiono sprzeciwu   
 24. Budowa sieci elektromagnetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV
  Ostrów Wielkopolski, ul. Brzoskwiniowa, Jednostka ewidencyjna: 301701_1, Obręb ewidencyjny: 0129, Nr działki ewidencyjnej: 25
  Inwestor: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
  RPA.6743.4.24.2016
  2016-04-01
  Nie wniesiono sprzeciwu  
 25. Budowa sieci elektromagnetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV
  Ostrów Wielkopolski, ul. Sadowa, Jednostka ewidencyjna: 301701_1, Obręb ewidencyjny: 132, Nr działki ewidencyjnej: 2/7
  Inwestor: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
  RPA.6743.4.25.2016
  2016-04-01
  Nie wniesiono sprzeciwu  
 26. Budowa wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35m2
  Gliśnica, Gmina Odolanów, Jednostka ewidencyjna: Odolanów 301703_4, Obręb ewidencyjny: 0003  Gliśnica, Nr działki ewidencyjnej: 819
  Inwestor: Przedsiębiorstwo „Skoplast” Stanisław i Krzysztof Szkopek Sp. j. 
  RPA.6743.4.26.2016
  2016-04-05 
  Nie wniesiono sprzeciwu  
 27. Budowa sieci elektromagnetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV
  Radłów, Osiedle Owocowe, Jednostka ewidencyjna: 301706_5, Raszków - obszar wiejski, Obręb ewidencyjny: 0017 Radłów, Nr działki ewidencyjnej: 382/43, 382/44, 382/45,382/94, 398
  Inwestor: Gmina i Miasto Raszków
  RPA.6743.4.27.2016
  2016-04-12, brak sprzeciwu
 28. Budowa sieci elektromagnetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV
  Przybysławice, Jednostka ewidencyjna: 301706_4 Raszków - miasto,  Obręb ewidencyjny: 0001 Raszków, Nr działki ewidencyjnej: 112/1, 112/2, 112/3, 112/4
  Inwestor: Gmina i Miasto Raszków
  RPA6743.4.28.2016
  2016-04-12
  Nie wniesiono sprzeciwu  
 29. Budowa sieci elektromagnetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV
  Janków Przygodzki, Ul. Krótka, Ostrowska, Jednostka ewidencyjna: 301705_2 Przygodzice, Obręb ewidencyjny: 0007 Janków Przygodzki, Nr działki ewidencyjnej: 476
  Inwestor: Gmina Przygodzice
  RPA6743.4.29.2016
  2016-04-14
  Nie wniesiono sprzeciwu  
 30. Budowa sieci elektromagnetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV
  Lewków, Jednostka ewidencyjna: 301704_2 Ostrów Wielkopolski, Obręb ewidencyjny: 0016 Lewków, Nr działki ewidencyjnej: 50/4, 50/6, 50/7, 50/8, 50/9, 5/10
  Inwestor: Energa Operator S. A. Oddział w Kaliszu, RD Ostrów Wielkopolski
  RPA6743.4.30.2016
  2016-04-15 
  Nie wniesiono sprzeciwu   
 31. Budowa wolnostojących parterowych budnków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35m2
  Skalmierzyce, ul. Podkocka
  Jednostka ewidencyjna: 301702_5, Obręb ewidencyjny: 0018 Skalmierzyce, Nr działki ewidencyjnej: 1102/5
  Inwestor: COM.40 LIMITED Sp. z o. o.
  RPA.6743.4.31.2016
  2016-04-20
  Nie wniesiono sprzeciwu 
 32. Budowa sieci kanalizacyjnych
  Ostrów Wielkopolski, ul. Danysza, Szczecińska, Grunwaldzka, Jednostka ewidencyjna: 301701_1, Obręb ewidencyjny: 0028, Nr działki ewidencyjnej: 25/19, 23/70, 23/85, 23/55, 23/42, 24, 11, 14/3, 20/3, 21/3, 23/16, 23/29, 23/43, 
  Inwestor:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.32.2016
  2016-04-22
  Nie wniesiono sprzeciwu   
 33. Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV
  Ostrów Wielkopolski ul. Zębcowska, Jednostka ewidencyjna: Ostrów Wielkopolski, Obręb ewidencyjny: 000114, 000115, Działka ewidencyjna: 1, 2, 45/1
  Inwestor: OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE sp. z o. o.
  RPA.6743.4.33.2016
  2016-04-27
  Nie wniesiono sprzeciwu    
 34. Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV
  Strzyżew, ul. Skrzyżówek, Jednostka ewidencyjna: 301707_2, Obręb ewidencyjny: 0013, Nr działki ewidencyjnej: 1224
  Inwestor: Gmina Sieroszewice
  RPA.6743.4.34.2016
  2016-04-26
  Nie wniesiono sprzeciwu   
 35. Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV
  Strzyżew, Jednostka ewidencyjna: 301707_2 Sieroszewice, Obręb ewidencyjny: 013 Strzyżew, Nr działki ewidencyjnej: 1165
  Inewstor: OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O. O. W KALISZU
  RPA.6743.4.35.2016
  2016-04-29
  Nie wniesiono sprzeciwu  
 36. Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV
  Psary, ul. Zapłocie, Jednostka ewidencyjna: 301707_2 Sieroszewice, Obręb ewidencyjny: 0008, Nr działki ewidencyjnej: 534/1
  Inewstor: OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O. O. W KALISZU
  RPA.6743.4.36.2016
  2016-04-29
  Nie wniesiono sprzeciwu  
 37. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
  Ostrów Wielkopolski, rejon ul. Zębcowskiej, Jednostka ewidencyjna: 301701_1, Obręb ewidencyjny: 0114, Nr działki ewidencyjnej:52/1
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.37.2016
  2016-05-05
  Nie wniesiono sprzeciwu    
 38. Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV
  Janków Przygodzki, ul. Szkolna, Jednostka ewidencyjna: 301702_2 Janków Przygodzki, Obręb ewidencyjny: 0009, Nr działki ewidencyjnej: 1640
  Inwestor: ENERGA OPERATOR SA oddział w Kaliszu
  RPA.6743.4.38.2016
  2016-05-06
  Nie wniesiono sprzeciwu   
 39. Budowa wolnostojących parterowych budnków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35m2
  Ostrów Wielkopolski ul. Daleka, 
  Inwestor: Dariusz Perliński
  RPA.6743.4.39.2016
  2016-05-10
  Wniosek wycofano 2016-06-06 
 40. Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV
  Sadowie, Jednostka ewidencyjna: 301704_2 Ostrów Wlkp., Obręb ewidencyjny: 0019 Sadowie, Nr działki ewidencyjnej: 418/4
  Inwestor: ENERGA OPERATOR SA oddział w Kaliszu
  RPA.6743.4.40.2016
  2016-05-10
  Nie wniesiono sprzeciwu   
 41. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
  Ostrów Wielkopolski, ul. Sportowa, Hebanowa i boczna od ul. Hebanowej, Jednostka ewidencyjna: 301701_1, Obręb ewidencyjny: 0207, Nr działki ewidencyjnej: 50, 2, 33/5, 33/17, 25/1, 17/1, 16, 155
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.41.2016
  2016-05-12
  Nie wniesiono sprzeciwu    
 42. Budowa sieci wodociągowych
  Ostrów Wielkopolski,ul. Ekologiczna, Sportowa, Jednostka ewidencyjna: 301701_1, Obręb ewidencyjny: 0207, Nr działki ewidencyjnej: 49/4
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.42.2016
  2016-05-13
  Nie wniesiono sprzeciwu   
 43. Budowa sieci kanalizacyjnych
  Ostrów Wielkopolski, Os. Leśne, Jednostka ewidencyjna 301701_1, Obręb ewidencyjny: 0207, Nr działki ewidencyjnej: 116
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.43.2016
  2016-05-16
  Nie wniesiono sprzeciwu 
 44. Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV
  Czekanów, Jednostka ewidencyjna: 301704_2 Ostrów Wlkp., Obręb ewidencyjny: 0004 Czekanów, Nr działki ewidencyjnej: 355/4
  Inwestor: ENERGA OPERATOR SA oddział w Kaliszu
  RPA.6743.4.44.2016, brak sprzeciwu
 45. Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV
  Nowe Skalmierzyce, ul Tartakwa, Jednostka ewidencyjna: 301702_4 Ostrów Wlkp., Obręb ewidencyjny: 0001 Nowe Skalmierzyce, Nr działki ewidencyjnej: 153
  Inewstor: OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O. O. W KALISZU
  RPA.6743.4.45.2016 
  Nie wniesiono sprzeciwu  
 46. Budowa budynku mieszkalnego 
  Ostrów Wielkopolski, ul. Oliwkowa, Jednostka ewidencyjna: 301701_1, Obręb ewidencyjny: 0210, Nr działki ewidencyjnej: 251/100 
  Inwestor: Robert Polarczyk
  RPA.6743.4.46.2016 
  2016-06-02
  Nie wniesiono sprzeciwu   
 47. Budowa sieci kanalizacyjnych
  Ostrów Wielkopolski, ul. Osadnicza, Jednostka ewidencyjna: 301701_1, Obręb ewidencyjny: 0008, Nr działki ewidencyjnej: 75/3, 57/1, 38
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.47.2016
  2016-06-13
  Nie wniesiono sprzeciwu  
 48. Budowa sieci wodociągowych
  Ostrów Wielkopolski, rejon ul. Topolowej, Jednostka ewidencyjna: 301701_1, Obręb ewidencyjny: 0108, Nr działki ewidencyjnej: 64
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.48.2016
  2016-06-13
  Nie wnoszę sprzeciwu 
 49. Budowa sieci wodociągowych
  Ostrów Wielkopolski, rejon ul. Zakątek, Jednostka ewidencyjna: 301701_1, Obręb ewidencyjny: 0105, Nr działki ewidencyjnej: 29/7
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.49.2016
  2016-06-13
  Nie wnoszę sprzeciwu 
 50. Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV
  Rososzyca ul. Łąkowa, Jednostka ewidencyjna:301707_2 Sierowszewice, Obręb ewidencyjny: 0010, Nr działki ewidencyjnej: 869/4, 860/1, 601/3, 
  Inewstor: OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O. O.
  RPA.6743.4.50.2016
  2016-06-20
  Nie wniesiono sprzeciwu  
 51. Budowa sieci wodociągowych
  Ostrów Wielkopolski, ul. Śląska, Jednostka ewidencyjna: 301701_1, Obręb ewidencyjny: 0028, Nr działki ewidencyjnej: 43
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.51.2016
  2016-06-17
  Nie wnoszę sprzeciwu 
 52. Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Ostrów Wielkopolski, ul Mylna, Jednostka ewidencyjna: 301701_1, Obręb ewidencyjny: 0098, Nr działki ewidencyjnej: 63 
  Inwestor: Marian Kowalewski
  RPA.6743.4.52.2016 
  Nie wnoszę sprzeciwu 
 53. Budowa sieci kanalizacyjnych
  Ostrów Wielkopolski, ul. Krotoszyńska, Jednostka ewidencyjna: 301701_1, Obręb ewidencyjny: 0050, Nr działki ewidencyjnej: 50
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.53.2016
  Nie wnoszę sprzeciwu 
 54. Budowa sieci wodociągowych
  Ostrów Wielkopolski, rejon ul. Nowa Krępa, Jednostka ewidencyjna: 301701_1, Obręb ewidencyjny: 0015, Nr działki ewidencyjnej: 79/7
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.54.2016
  2016-06-21
  Nie wnoszę sprzeciwu 
 55. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
  Ostrów Wielkopolski, ul. Oliwkowa, Jednostka ewidencyjna: 301701_1, Obręb ewidencyjny: 0210, Nr działki ewidencyjnej: 250/4
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.55.2016
  2016-06-21
  Nie wnoszę sprzeciwu 
 56. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Chotów 8a, Jednostka ewidencyjna: 301702_5, Obręb ewidencyjny: 0004, Nr działki ewidencyjnej: 112/3, 112/9, 115/5, 115/9 
  Inwestor: Andrzej Garcarek, Longina Garcarek
  RPA.6743.4.56.2016 
  2016-06-27
  Nie wnoszę sprzeciwu 
 57.  Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Dębnica-Trzcieliny,  Jednostka ewidencyjna: 301705_2, Obręb ewidencyjny: 0005, Nr działki ewidencyjnej: 347
  Inwestor: Dariusz Wasiela, Danuta Wasiela
  RPA.6743.4.57.2016  
  2016-06-27
  Nie wnoszę sprzeciwu 
 58. Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV
  Tarchały Wielkie, Jednostka ewidencyjna: 301703_5, Obręb ewidencyjny: 301703_5.0011, Nr działki ewidencyjnej: 120/1, 120/2 120,3, 120/4, 120/9, 120/10, 120/11, 120/12, 120/13, 120/14, 120/15, 120/16, 120/17, 120/18, 61
  Inwestor: ENERGA OPERATOR SA Oddział w Kaliszu
  RPA.6743.4.58.2016   
  Nie wnoszę sprzeciwu 
 59. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
  Ostrów Wielkopolski, rejon ul. Promienistej, Jednostka ewidencyjna: 301701_1, Obręb ewidencyjny: 0087, Nr działki ewidencyjnej: 15/3, 14/11, 13/7, 12/18
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.59.2016
  2016-06-30
  Nie wnoszę sprzeciwu 
 60. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
  Ostrów Wielkopolski, rejon ul. Wiśniowej, Jednostka ewidencyjna: 301701_1, Obręb ewidencyjny: 0125, 0128, Nr działki ewidencyjnej: 57/42,18/2, 19
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.60.2016
  2016-06-28
  Nie wnoszę sprzeciwu 
 61. Zgłoszenie budowy nawierzchni ulic, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, budowa sieci kanalizacyjnych
  Ostrów Wielkopolski, ul. Jaworowa, Jednostka ewidencyjna: Ostrów Wielkopolski, Obręb ewidencyjny: 0207, Nr działki ewidencyjnej: 151
  Inwestor: Miejski Zarząd Dróg
  RPA.6743.4.61.2016
  2016-06-29, brak sprzeciwu
 62. Budowa sieci cieplnych
  Ostrów Wielkopolski, ul. Dąbrowskiego i Pl. 23 stycznia, Jednostka ewidencyjna: 301701_1, Obręb ewidencyjny: 0070, Nr działki ewidencyjnej: 44
  Inwestor: Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A.
  RPA.6743.4.62.2016
  2016-07-14
  Nie wnoszę sprzeciwu 
 63. Budowa sieci kanalizacyjnych
  Ostrów Wielkopolski, ul, Chłapowskiego, jednostka ewidencyjna: 301701_1, Obręb ewidencyjny: 0051, Nr działki ewidencyjnej: 4 21/11, 20/5, 19/5, Obręb ewidencyjny: 50, Nr działki ewidencyjnej 70/1
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.63.2016
  2016-07-15
  Nie wnoszę sprzeciwu 
 64. Budowa wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane
  Mączniki, Gmina: Nowe Skalmierzyce, ul. Rubinowa, Jednosta ewidencyjna: 301702_5 Nowe Skalmierzyce, Obręb ewidencyjny: 0016 Mączniki, Nr działki ewidencyjnej: 69/65
  Inwestor: Mateusz Wieczorek
  RPA.6743.4.64.2016
  2016-07-20
  Nie wniesiono sprzeciwu
 65. Budowa sieci elektromagnetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV
  Nowe Kamienice, Gmina Ostrów Wielkopolski, Jednostka ewidencyjna: 301704_2  Ostrów Wlkp., Obręb ewidencyjny: 301704_2.0010 Kamienice Nowe, Nr działki ewidencyjnej: 52/1
  Inwestor: ENERGA OPERATOR SA Oddział w Kaliszu
  RPA.6743.4.65.2016
  2016-07-19
  Nie wniesiono sprzeciwu 
 66. Budowa sieci elektromagnetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV
  Ostrów Wielkopolski, Gmina Ostrów Wielkopolski, Jednostka ewidencyjna: 301701_1  Ostrów Wlkp., Obręb ewidencyjny: 301701_1.0049, Nr działki ewidencyjnej: 26/1, 69/3. 69/4, 69/5, 69/6, 69/7, 69/8, 69/9, 69/10
  Inwestor: ENERGA OPERATOR SA Oddział w Kaliszu
  RPA.6743.4.66.2016
  2016-07-22
  Nie wniesiono sprzeciwu 
 67. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
  Radłów,  ul. Żwirowa, Jednostka ewidencyjna: 301706_5 Raszków, Obręb Ewidencyjny 0017 Radłów, Nr działki ewidencyjnej: 240/5, 240/6, 326/2, 326/4, 326/7
  Inwestor: Gmina i Miasto Raszków
  RPA.6743.4.67.2016
  2016-08-05
  Nie wniesiono sprzeciwu
 68. Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Czarnylas, Gmina Przygodzice, Jednostka ewidencyjna: 301705_2, Obręb ewidencyjny: 0004, Nr działki ewidencyjnej: 20
  Inwestor: Sławomir Heinenn
  RPA.6743.4.68.2016 
  2016-08-03
  Nie wniesiono sprzeciwu 
 69. Budowa sieci kanalizacyjnych
  Ostrów Wielkopolski, Radłów ul, Wiklinowa, Wojska Polskiego, jednostka ewidencyjna: 301706_1, Obręb ewidencyjny: 0170, Nr działki ewidencyjnej 39, jednostka ewidencyjna: 301706_5, Obręb ewidencyjny: 0017, Nr działki ewidencyjnej 398
  Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
  RPA.6743.4.69.2016
  2016-08-03, brak sprzeciwu
 70. Budowa sieci cieplnych
  Ostrów Wielkopolski, ul. Strumykowa i Zielona, Jednostka ewidencyjna: 301701_1, Obręb ewidencyjny: 0007, Nr działki ewidencyjnej: 57, 101
  Inwestor: Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A.
  RPA.6743.4.70.2016
  2016-08-09, brak sprzeciwu
 71. Budowa sieci kanalizacyjnych
  Radłów,  ul. Poziomkowa, Jednostka ewidencyjna: 301706_5 Raszków, Obręb Ewidencyjny 0017 Radłów, Nr działki ewidencyjnej: 382/45, 382/43
  Inwestor: Gmina i Miasto Raszków
  RPA.6743.4.71.2016
  2016-06-24
  Nie wniesiono sprzeciwu
 72. Budowa sieci elektromagnetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, budowa sieci telekomunikacyjnych
  Ostrów Wielkopolski, ul Kręta, Jednostka ewidencyjna:301701_1 Ostrów Wielkopolski - miasto, Obręb ewidencyjny: 0104, Ostrów Wielkopolski, Nr działki ewidencyjnej: 14/2
  Inwestor:Gmina  Miasto Ostrów Wielkopolski
  RPA.6743.4.72.2016 
  2016-08-18,brak sprzeciwu
 73.  Budowa wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane
  Ostrów Wielkopolski, ul. Szczecińska, Jednostka ewidencyjna: 301701_1, Obręb ewidencyjny: 0028, Nr działki ewidencyjnej: 23/85
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.73.2016
  2016-08-25, brak sprzeciwu
 74. Budowa sieci elektromagnetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, budowa wolnostojących parterowych budnków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35m2
  Nowe Skalmierzyce /Mączniki, Jednostka ewidencyjna: 301702_4, Obręb ewidencyjny: 0001 Nowe Skalmierzyce, Nr działki ewidencyjnej: 184/2
   Inwestor: ENERGA OPERATOR SA Oddział w Kaliszu
  RPA.6743.4.74.2016
  2016-08-26, brak sprzeciwu
 75. Rozbudowa sieci wodociągowej
  Gorzyce Wielkie, ul. Topolowa, Jednostka ewidencyjna: 301704_2 Ostrów Wielkopolski, Obręb ewidencyjny: 0007 Gorzyce Wielkie, Nr działki ewidencyjnej: 1187/1
  Inwestor: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O. O. GORZYCE WIELKIE
  RPA.6743.4.75.2016
  2016-09-06
  brak sprzeciwu  
 76. Budowa wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane
  Boników, ul. Spacerowa, Jednostka ewidencyjna: 3010703-5, Obręb ewidencyjny: Boników 0001, Nr działki ewidencyjnej: 357/1
  Inwestor: Leszek Binaś, Anna Płóciennik
  RPA.6743.4.77.2016
  2016-09-12
  wycofano 2016-09-29
 77. Budowa wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane
  Ostrów Wielkopolski, ul. Makuszyńskiego, Jednostka ewidencyjna: 301701_1, Obręb ewidencyjny: 0082, Nr działki ewidencyjnej:137
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.77.2016
  2016-09-07
  brak sprzeciwu 
 78. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
  Ostrów Wielkopolski, ul, Złota, jednostka ewidencyjna: 301701_1, Obręb ewidencyjny: 0085, Nr działki ewidencyjnej: 20/7, Obręb ewidencyjny: 0085, Nr działki ewidencyjnej 42/4
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.78.2016
  2016-09-09
  Nie wniesiono sprzeciwu 
 79. Budowa sieci elektromagnetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, budowa sieci telekomunikacyjnych
  Śliwniki, Jednostka ewidencyjna 301702_5 Nowe Skalmierzyce, Obręb ewidencyjny Śliwniki 0020, Nr działki ewidencyjnej: 310/1, 310/3 i 425
  Inwestor: OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O. O. W KALISZU
  RPA.6743.4.79.2016
  2016-09-27
  Nie wniesiono sprzeciwu
 80. Budowa wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, budowa sieci wodociągowych
  Ostrów Wielkopolski, ul Gorzycka, Jednostka ewidencyjna: 301701_1, Obręb ewidencyjny: 0108, Nr działki ewidencyjnej: 12, 23/1, 22, 14
  Inwestor:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.80.2016
  2016-09-26
  brak sprzeciwu  
 81. Budowa sieci elektromagnetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV
  Nabyszyce, Jednostka ewidencyjna: 301703_5 Odolanów, Obręb ewidencyjny: 301703_5.0006 Nabyszyce, Nr działki ewidencyjnej: 1075
  Inwestor:Gmina  Miasto Ostrów Wielkopolski
  RPA.6743.4.81.2016
  2016-09-29
  Nie wniesiono sprzeciwu
 82. Budowa sieci elektromagnetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV
  Tarchały małe, Jednostka ewidencyjna: 301703_5 Odolanów, Obręb ewidencyjny: 301703_5.0010 Tarchały Małe, Nr działki ewidencyjnej: 130
  Inwestor:Gmina  Miasto Ostrów Wielkopolski
  RPA.6743.4.82.2016
  2016-09-29
  Nie wniesiono sprzeciwu
 83. Budowa sieci kanalizacyjnych
  Odolanów, ul. Nowa, Jednostka ewidencyjna: Odolanów, Obręb ewidencyjny: 0001, Nr działki ewidencyjnej: 114/4, 113/5, 113/6, 102/13, 102/23
  Inwestor: Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Raczycach
  RPA.6743.4.83.2016
  2016-09-29
  Nie wniesiono sprzeciwu
 84. Budowa wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, budowa sieci kanalizacyjnych
  Ostrów Wielkopolski, ul Radłowska, Jednostka ewidencyjna: 301701_1, Obręb ewidencyjny: 0001, Nr działki 47, 36/8
  Inwestor:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.84.2016
  2016-09-29, brak sprzeciwu
 85. Budowa sieci elektromagnetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV
  Czekanów, Jednostka ewidencyjna: Czekanów, Obręb ewidencyjny: 0004, Nr działki ewidencyjnej: 214/5, 214/6, 214/7, 214/8, 214/9, 214/10, 226/14, 214/11, 255
  Inwestor: ENERGA OPERATOR SA Oddział w Kaliszu
  RPA.6743.4.85.2016
  2016-09-28
  Nie wniesiono sprzeciwu
 86. Budowa sieci elektromagnetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV
  Ostrów Wielkopolski, ul. Solidarności, Złota, Jednostka ewidencyjna: Ostrów Wielkopolski, Obręb ewidencyjny: 0085, Nr działki ewidencyjnej: 20/8, 42/5, 26/14, 26/15, 26/27, 44, 20/7, 26/16, 23/4, 21, 4/1
  Inwestor: ENERGA OPERATOR SA Oddział w Kaliszu
  RPA.6743.4.86.2016
  2016-09-29, brak sprzeciwu
 87. Budowa wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, budowa sieci wodociągowych
  Ostrów Wielkopolski, ul. Słowikowa, Jednostka ewidencyjna: 301701_1, Obręb ewidencyjny: 0125, Nr działki ewidecyjnej: 19, 28, 39 
  Inwestor:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.87.2016
  2016-09-29, brak sprzeciwu
 88. Budowa wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, budowa sieci kanalizacyjnych
  Ostrów Wielkopolski, ul. Lwowska, Jednostka ewidencyjna: 301701_1, Obręb ewidencyjny 0060, Nr działki ewidencyjnej: 7/1
  Inwestor:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.88.2016
  2016-10-14
  Nie wniesiono sprzeciwu
 89. Budowa wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, budowa sieci wodociągowych, budowa wolnostojących parterowych budnków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35m2
  Czekanów, ul. Topolowa, Jednostka ewidencyjna: 301704_2 Ostrów Wielkopolski, Obręb ewidencyjny: 0004 Czekanów, Nr działki ewidencyjnej: 252
  RPA.6743.4.89.2016
  2016-08-25
  Nie wniesiono sprzeciwu
 90. Budowa sieci kanalizacyjnych
  Raczyce, ul. Spacerowa, Borowikowa, Jednostka ewidencyjna: 301703_5 Raczyce, Obręb ewidencyjny: 0008, Nr działki ewidencyjnej: 1088/1, 1084/10, 1085/19, 1446/18, 1091/6, 1091/7, 1091/14, 1091/12, 1086/9, 1086/10, 1446/8, 1446/12
  Inwestor: Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w raczycach
  RPA.6743.4.90.2016
  2016-10-23
  Nie wniesiono sprzeciwu
 91. Budowa sieci elektromagnetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV
  Gorzyce Wielkie, Jednostka ewidencyjna: 301704_2 Gorzyce Wielkie, Obręb ewidencyjny: 0007, Nr działki ewidencyjnej: 503/1, 503/2, 503/3, 503/4, 503/6, 503/7, 503/9, 503/10, 503/11, 553
  Inwestor: ENERGA OPERATOR SA oddział w Kaliszu
  RPA.6743.4.91.2016
  2016-10-27
  Nie wniesiono sprzeciwu
 92. Zgłoszenie budowy nawierzchni ulic, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, budowa sieci kanalizacyjnych
  Ostrów Wielkopolski, ul. Rejtana (od ul. Dwernickiego do ul. Topolowej), Jednostka ewidencyjna: 301701_1, Obręb ewidencyjny: 0052, Nr działki ewidencyjnej: 45
  Inwestor: Miejski Zarząd Dróg
  RPA.6743.4.92.2016
  2016-10-27
  Wniosek wycofano
 93. Budowa wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, budowa sieci wodociągowych, budowa sieci kanalizacyjnych
  Ostrów Wielkopolski, rejon ul. Rąbczyńskiej, Jednostka ewidencyjna: 301701_1, Obręb ewidencyjny: 0178, Nr działki ewidencyjnej: 52, 51, 45, 38/6, 34/6 
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.93.2016
  2016-11-03
  Nie wniesiono sprzeciwu
 94. Budowa wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, budowa sieci wodociągowych
  Ostrów Wielkopolski, rej ul. Os. Leśne, Jednostka ewidencyjna: 301701_1, Obręb ewidencyjny: 0207, Nr działki ewidencyjnej: 153/2
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.94.2016
  2016-11-08
  Nie wniesiono sprzeciwu
 95. Nawierzchnie ulic, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, budowa sieci kanalizacyjnych
  Ostrów Wielkopolski, ul. Klubowa i ul. Osiedle Leśne, Jednostka ewidencyjna: 301701_1 Ostrów Wielkopolski, Obręb ewidencyjny: 0207, Nr działki ewidencyjnej: 102/7, 85/10, 116, 125/1, 127/2, 113/2, 114/1, 114/3
  Inwestor: Miejski Zarząd Dróg
  RPA.6743.4.95.2016
  2016-11-21
  Nie wniesiono sprzeciwu
 96. Budowa sieci elektromagnetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV
  Ostrów Wielkopolski, ul. Makowa, Jednostka ewidencyjna: 301701_1 Ostrów Wielkopolski, Obręb ewidencyjny: 0171, Nr działki ewidencyjnej: 46/03, 46/8, 44, 47, 58, 70, 80, 92/1, 96, 117, 125/6, 138/2, 137/1, obr. 0171; dz1 obr. 0172
  Inwestor: ENERGA OPERATOR SA oddział w Kaliszu
  RPA.6743.4.96.2016
  2016-11-23
  Nie wniesiono sprzeciwu
 97. Budowa wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, budowa sieci elektromagnetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV
  Przygodzice, ul. Kasztanowa, Jednostka ewidencyjna: 301705_2 Przygodzice, Obręb ewidencyjny: 0009 Przygodzice, Nr działki ewidencyjnej: 997, 998, 1000, 1002, 1004, 1005/1, 1006/7, 1006/1, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1126, 1084, 1085, 1083/2, 1082/2, 1081/2, 1127, 1003/2, 1006/6, 1081/2
  Inwestor: Gmina Przygodzice
  RPA.6743.4.97.2016
  2016-12-01
  Nie wniesiono sprzeciwu
 98. Budowa sieci elektromagnetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV
  Karski, Gmina Ostrów Wielkopolski, Jednostka ewidencyjna: 301704_2, Obręb ewidencyjny: 0011, Nr działki ewidecyjnej: 106/9, 106/5, 106/6, 106/7, 106/8, 106/10, 101
  Inwestor: ENERGA OPERATOR SA oddział w Kaliszu
  RPA.6743.4.98.2016
  2016-12-06
  Nie wniesiono sprzeciwu
 99. Budowa sieci elektromagnetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV
  Gorzyce Wielkie, Jednostka ewidencyjna: 301704_2 Ostrów Wielkopolski - obszar wiejski, Obręb ewidencyjny: 0007 Gorzyce Wielkie, Nr działki ewidencyjnej: 1377/1, 1377/2, 1377/4, 1369
  Inwestor: ENERGA OPERATOR SA oddział w Kaliszu
  RPA.6743.4.99.2016
  2016-12-07
  Nie wniesiono sprzeciwu
 100. Budowa sieci elektromagnetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV
  Nowe Skalmierzyce, Jednostka ewidencyjna: 301702_4 Nowe Skalmierzyce, Obręb ewidencyjny: 0001 Nowe Skalmierzyce, Nr działki ewidencyjnej: 674/16
  Inwestor: ENERGA OPERATOR SA oddział w Kaliszu
  RPA.6743.4.100.2016
  2016-12-07, brak sprzeciwu
 101. Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV
  Ostrów Wielkopolski, ul. Poniatowskiego, Jednostka ewidencyjna: 301701_1, Ostrów Wielkopolski, Obręb ewidencyjny: 0051 Ostrów Wielkopolski, Nr działki ewidencyjnej: 1/56, 1/65, 1/66, 1/57, 1,58, 1/59, 1/64, 5, 1/62
  Inwestor: ENERGA OPERATOR SA oddział w Kaliszu
  RPA.6743.4.101.2016
  2016-12-14
  Nie wniesiono sprzeciwu
 102. Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV
  Ostrów Wielkopolski ul. Poniatowskiego,  Jednostka ewidencyjna: 3017_1, Obręb ewidencyjny: 0167, 0051 Nr działki ewidencyjnej: 68, 65
  Inwestor: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o.
  RPA.6743.4.102.2016
  2016-12-16, brak sprzeciwu

Czas udostępnienia: 2023-02-23
Pokaż metadane