OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Rejestr zgłoszeń budowy na rok 2024r.

 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wreaz z przyłączami w miejscowości Przygodzice ul.Północna, na dz. nr 24/1 (obręb 0009), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.1.2024 z dnia 04.01.2024
 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wysocko Małe ul. Bursztynowa, na dz. nr 472 (obręb 0013), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.2.2024 z dnia 09.01.2024
 3. Budowa sieci gazowej dz 63 mm o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Skalmierzyce ul. L. Jabłońskiego, na dz. nr 1125, 1126, 1019 (obręb 0018), inwestor Polska Spółka Gazownictwa, znak sprawy RPA.6743.4.3.2024 z dnia 09.01.2024, brak sprzeciwu
 4. Budowa linii kablowej nN 0,4kV w miejscowości Odolanów, na dz. nr 2185/7, 2185/6, 2185/5, 2185/4, 2185/3, 2185/28 (obręb 0001), inwestor ENERGA-OPERATOR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.4.2024 z dnia 09.01.2024
 5. Budowa linii kablowej nN 0,4kV w miejscowości Śliwniki, na dz. nr 79/56, 79/78, 79/79, 79/80 (obręb 0020), inwestor ENERGA-OPERATOR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.5.2024 z dnia 18.01.2024
 6. Budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia nn-0,4kV w miejscowości Chynowa, na dz. nr 870/3 (obręb 0003), inwestor ENERGA-OPERATOR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.6.2024 z dnia 23.01.2024
 7. Budowa linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4kV w miejscowości Radłów, na dz. nr 10, 13/3, 13/6, 69 (obręb 0017), inwestor ENERGA-OPERATOR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.7.2024 z dnia 23.01.2024
 8. Budowa linii kablowej nN 0,4kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Pistacjowa, na dz. nr 21/1, 21/2, 7, 6 (obręb 0126), inwestor ENERGA-OPERATOR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.8.2024 z dnia 29.01.2024
 9. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębnica, na dz. nr 509/13, 504/1 (obręb 0005), inwestor Maria Wojtkowska, znak sprawy RPA.6743.4.9.2024 z dnia 30.01.2024
 10. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sadowie, na dz. nr 404/1, 418/35, 418/48, 418/45 (obręb 0019), inwestor Agnieszka Błaszczyk-Piec, znak sprawy RPA.6743.4.10.2024        z dnia 07.02.2024
 11. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia w miejscowości Ociąż, na dz. nr 247/4, 303, 246/17 (obręb 0016), inwestor ENERGA-OPERATOR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.11.2024 z dnia 14.02.2024
 12. Budowa sieci wodociągowej z rur PE 125 mm, budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U o średnicy 200 mmw miejscowości Ostrów Wielkopolski rej. ul. Moniuszki/Nowa Krępa, na dz. nr 84/10 (obręb 0031), na dz. 127/5, 126/1 (obręb 0025), inwestor WODKAN Przesiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., znak sprawy RPA.6743.4.12.2024 z dnia 14.02.2024
Czas udostępnienia: 2024-02-16
Pokaż metadane