OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Rejestr zgłoszeń budowy na rok 2024r.

 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wreaz z przyłączami w miejscowości Przygodzice ul.Północna, na dz. nr 24/1 (obręb 0009), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.1.2024 z dnia 04.01.2024,brak sprzeciwu
 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wysocko Małe ul. Bursztynowa, na dz. nr 472 (obręb 0013), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.2.2024 z dnia 09.01.2024,brak sprzeciwu
 3. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Skalmierzyce ul. L. Jabłońskiego, na dz. nr 1125, 1126, 1019 (obręb 0018), inwestor Polska Spółka Gazownictwa, znak sprawy RPA.6743.4.3.2024 z dnia 09.01.2024, brak sprzeciwu
 4. Budowa linii kablowej nN 0,4kV w miejscowości Odolanów, na dz. nr 2185/7, 2185/6, 2185/5, 2185/4, 2185/3, 2185/28 (obręb 0001), inwestor ENERGA-OPERATOR S.A.Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.4.2024 z dnia 09.01.2024,brak sprzeciwu
 5. Budowa linii kablowej nN 0,4kV w miejscowości Śliwniki, na dz. nr 79/56, 79/78, 79/79, 79/80 (obręb 0020), inwestor ENERGA-OPERATOR S.A.Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.5.2024 z dnia 18.01.2024,brak sprzeciwu
 6. Budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia nn-0,4kV w miejscowości Chynowa, na dz. nr 870/3 (obręb 0003), inwestor ENERGA-OPERATOR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.6.2024 z dnia 23.01.2024,brak sprzeciwu
 7. Budowa linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4kV w miejscowości Radłów, na dz. nr 10, 13/3, 13/6, 69 (obręb 0017), inwestor ENERGA-OPERATOR S.A.Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.7.2024 z dnia 23.01.2024,brak sprzeciwu
 8. Budowa linii kablowej nN 0,4kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Pistacjowa, na dz. nr 21/1, 21/2, 7, 6 (obręb 0126), inwestor ENERGA-OPERATOR S.A.Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.8.2024 z dnia 29.01.2024,brak sprzeciwu
 9. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębnica, na dz. nr 509/13, 504/1 (obręb 0005), inwestor Maria Wojtkowska, znak sprawy RPA.6743.4.9.2024 z dnia 30.01.2024,brak sprzeciwu
 10. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sadowie, na dz. nr 404/1, 418/35, 418/48, 418/45 (obręb 0019), inwestor Agnieszka Błaszczyk-Piec, znak sprawy RPA.6743.4.10.2024 z dnia 07.02.2024, brak sprzeciwu
 11. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia w miejscowości Ociąż, na dz. nr 247/4, 303, 246/17 (obręb 0016), inwestor ENERGA-OPERATOR S.A.Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.11.2024 z dnia 14.02.2024, brak sprzeciwu
 12. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski rej. ul. Moniuszki/Nowa Krępa, na dz. nr 84/10 (obręb 0031), na dz. 127/5, 126/1 (obręb 0025), inwestor WODKAN Przesiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.12.2024 z dnia 14.02.2024,brak sprzeciwu
 13. Budowa sieci wodociagowej  w miejscowości Odolanów ul. Wąska, na dz. nr 516 (obręb 0001), inwestor Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.13.2024 z dnia 22.02.2024,brak sprzeciwu
 14. Budowa sieci wodociągowej  w miejscowości Odolanów ul. Jarzębinowa, na dz. nr 2096 (0001), inwestor Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.14.2024 z dnia 22.02.2024,brak sprzeciwu
 15. Budowa rozgałęźnika kablowego SN-15kV oraz elektroenergetycznej obejmującej sieci średniego napięcia SN-15kV w miejscowości Rososzyca, na dz. nr 475/14, 43, 134 (obręb 0010), inwestor ENERGA-OPERATOR S.A.Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.15.2024 z dnia 22.02.2024
 16. Budowa sieci wodociągowej  w miejscowości Radłów, na dz. nr 317/17, 315, 201, 114/9, 114/7 (0017), inwestor Zakład Gospodarki Komunalnej w Raszkowie, znak sprawy RPA.6743.4.16.2024 z dnia 28.02.2024 brak sprzeciwu
 17. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Mazurska, na dz. nr 67/22, 67/23, 67/8, 67/6 (obręb 0012) i na dz. nr 35/5, 35/4, 35/7 ( obręb 0011), inwestor ENERGA-OPERATOR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.17.2024 z dnia 01.03.2024
 18. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Dębnica ul. F.Chopina, na dz. nr 528, 537/10, 537/7, 537/8 (obręb 0005), inwestor Danuta i Wojciech Prusiewicz, Marzena i Marcin Dolata, Jacek Musieł, Paweł Gładkowski, znak sprawy RPA.6743.4.18.2024 z dnia 05.03.2024brak sprzeciwu
 19. Budowa sieci gazowej średniego cisnienia z przyłączami w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka 117, na dz. nr 1/8, 5/5 (obręb 0134), inwestor LIMEX PROMO sp.zo.o. brak sprzeciwu
  i LITEX Horeca sp.zo.o., znak sprawy RPA.6743.4.19.2024 z dnia 05.03.2024
 20. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski. ul.strzelecka, na dz. nr 1/1, 2/1 (obręb 0128), inwestor WODKAN Przesiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.20.2024 z dnia 06.03.2024 brak sprzeciwu
 21. Budowa sieci wodociagowej  w miejscowości Kurów, na dz. nr 184/1 (obręb 0012), inwestor Wielobranżowe Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.o.,  w Skalmierzycach znak sprawy RPA.6743.4.21.2024 z dnia 06.03.2024 brak sprzeciwu
 22. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Karski ul. Akacjowa, na dz. nr 148/7, 148/1, 148/6, 148/8, 148/9,148/10, 148/11, 148/12, 148/13, 148/14, 148/15,148/16, 148/17,148/18, 148/19, 148/20, 148/21, 148/22, 148/23 (obręb 0011), inwestor ENERGA-OPERATOR S.A.Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.22.2024 z dnia 07.03.2024
 23. Budowa kianalizacji sanitarnej w miejscowośći Radłów, na dz. nr 308/1, 317/2, 317/13, 317/14, 317/15, 317/16 (obręb 0017), inwestor Gmina i Miasto Raszków, znak sprawy RPA.6743.4.23.2024 z dnia 22.03.2024
 24. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwików, na dz. nr 5, 6, 40, 407, 409, 418, 420, 422 (obręb 0008), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.24.2024 z dnia 26.03.2024
 25. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Śliwniki, na dz. nr 309/4, 310/1 (obręb 0020), inwestor Renata i Marek Stodolni, znak sprawy RPA.6743.4.25.2024 z dnia 02.04.2024
 26. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, rej.ul. Olszowej na dz. nr 68/1 (obręb 0108), inwestor WODKAN Przesiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.26.2024 z dnia 03.04.2024,
 27. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaskółki, na dz. nr 53, 66 (obręb 0008), inwestor Gmina i Miasto Raszków, znak sprawy RPA.6743.4.27.2024 z dnia 03.04.2024
 28. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarchały Wielkie, na dz. nr 877/27 (obręb 0011), inwestor Odolanowski Zakład Komunalny sp.zo.o. w Odolanowie, znak sprawy RPA.6743.4.28.2024 z dnia 04.04.2024
 29. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Uciechów ul. Wiśniowa, Jabłoniowa, na dz. nr 1059/1, 1058/27 (obręb 0012), inwestor Odolanowski Zakład Komunalny sp.zo.o.                  w Odolanowie, znak sprawy RPA.6743.4.29.2024 z dnia 04.04.2024
 30. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ociąż ul. Spokojna, na dz. nr 277/17, 277/24 (obręb 0016), inwestor Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
  w Skalmierzycach, znak sprawy RPA.6743.4.30.2024 z dnia 08.04.2024
 31. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Wierzbno, na dz. nr 101, 279, 283, 324 (obręb 0013), inwestor ENERGA-OPERATOR S.A. z/s w Gdańsku, znak sprawy RPA.6743.4.31.2024
  z dnia 09.04.2024
 32. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Sarnowskiego, na dz. nr 1/49, 1/48, 1/46 (obręb 0123) i na dz. 3/58, 3/68 (obręb 0122), inwestor WODKAN Przesiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.32.2024 z dnia 11.04.2024
 33. Budowa kontenerowej stacji trasformatorowej w miejscowości Nowe Sklamierzyce ul. Kaliska 44, na dz. nr 31/1, 32/3 (obręb 0001), inwestor LAZUR Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych, znak sprawy RPA.6743.4.33.2024 z dnia 12.04.2024 
 34. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia w miejscowości Ostrów Wielkopolski, na dz. nr 87, 40/3 (obręb 0043), inwestor ENERGA-OPERATOR S.A. z/s w Gdańsku, znak sprawy RPA.6743.4.34.2024 z dnia 15.04.2024
Czas udostępnienia: 2024-04-17
Pokaż metadane