OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Rejest zgłoszeń instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych rok 2021

 1. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Sowińskiego 62, na dz. nr 29/4 (obręb 0045), inwestor Małgorzata Siwczyńska, znak sprawy RPA.6743.5.1.2021 z dnia 05.01.2021
 2. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i naz zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Tarchały Małe 34, na dz. nr 147 (obręb 0010), inwestorzy Kazimierz i Bogumiła Poprawa, znak sprawy RPA.6743.5.2.2021 z dnia 05.01.2021
 3. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Słoneczna 9, na dz. 134 (obręb 0101), inwestorzy Karolina Janoś  i Jakub Łukasik, znak sprawy RPA.6743.5.3.2021 z dnia 07.01.2021
 4. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz uzytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Świetlicowa 38, na dz. nr 82/2 (obręb 0207), inwestor Artur Łuczak, znak sprawy RPA.6743.5.4.2021 z dnia 08.01.2021
 5. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 138/1, na dz. nr 141/2 (obręb 0097), inwestor Iwona Henicz, znak sprawy RPA.6743.5.5.2021 z dnia 08.01.2021
 6. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Ostrowska 27, na dz. nr 368/2 (obręb 0007), inwestorzy Kazimierz i Maria Grzegorowscy, znak sprawy RPA.6743.5.6.2021z dnia 08.01.2021
 7. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przybysławice 68, na dz. nr 293 (obręb 0016), inwestor Alina Stefańska, znak sprawy RPA.6743.5.7.2021 z dnia 08.01.2021
 8. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz uzytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wtórek ul. Strumykowa 7, na dz. nr 638/10 (obręb 0025), inwestor Józef Maury, znak sprawy RPA.6743.5.8.2021 z dnia 11.01.2021
 9. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Wrocławska 130, na dz. nr 30/6 (obręb 0009), inwestor Mirosław Kułton prow. dz. PHU Micro-Trans, znak sprawy RPA.6743.5.9.2021 z dnia 11.01.2021
 10. 10. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalcji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Zacisze 30/1, na dz. nr 29 (obręb 0098), inwestor Urszula Popłomyk, znak sprawy RPA.6743.5.10.2021 z dnia 11.01.2021
 11. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski  ul. Przymiejska 32, na dz. nr 6/1 (obręb 0177), inwerstor renata Gieszewicz, znak sprawy RPA.6743.5.11.2021 z dnia 11.01.2021
 12. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wtórek ul. Piaskowa 4, na dz. nr 291/1 (obręb 0025), inwestor Kamila Wawrzyniak, znak sprawy RPA.6743.5.12.2021 z dnia 11.01.2021
 13. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Traugutta 3, na dz. nr 1426 (obręb 0001), inwestor Eugeniusz Janicki, znak sprawy RPA.6743.5.13.2021 z dnia 11.01.2021
 14. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnatrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Granowiec ul. Pilarska 37/a, na dz. nr 1004/1 (obręb 0005), inwestor Renata Spoton, Marlena Małecka, Wioletta Spoton i Wojciech Spoton, znak sprawy RPA.6743.5.14.2021 z dnia 12.01.2021
 15. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacvji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Owsiana 10, na dz. nr 46 (obręb 0169), inwestor Jolanta Ulitko, znak sprawy RPA.6743.5.15.2021 z dnia 19.01.2021
 16. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Krotoszyńska 106, na dz. nr 62/2, 62/3 (obręb 0049), inwestor Bronisław Bąkowski  znak sprawy RPA.6743.5.16.2021 z dnia 19.01.2021
 17. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Topola Osiedle ul. Spokojna 25, na dz. nr 190 (obręb 0012), inwestor Karol i Katarzyna Halaba, znak sprawy RPA.6743.5.17.2021 z dnia 19.01.2021
 18. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnatrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Zacisze 26, na dz. nr 27 (obręb 0098), inwestor Ewelina Janiak, znak sprawy RPA.6743.5.18.2021 z dnia 19.01.2021
 19. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Drzymały 66, na dz. nr 4/1 (obręb 0211), inwestorzy Danuta  i Ryszard Ciesielkiewicz, znak sprawy RPA.6743.5.19.2021 z dnia 19.01.2021
 20. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raczyce ul. Słoneczna 28, na dz. nr 241/1 (obręb 0008), inwestorzy Paweł i Monika Wojciechowscy, znak sprawy RPA.6743.5.20.2021 z dnia 19.01.2021
 21. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Uciechów ul. Leśna 4, na dz. nr 1055/1 (obręb 0012),inwestorzy Sławomir Barbara Szczepaniak,znak sprawy RPA.6743.5.21.2021 z dnia 20.01.2021
 22. Zgloszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalcji gazowej w miejscowości Wtórek ul. Polna 2a, na dz. nr 675/5 (obręb 0025), inwestorzy Bogusław i Danuta Żarczyńscy, znak sprawy  RPA.6743.5.22.2021 z dnia 20.01.2021
 23. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wierzbno ul.Kwiatowa 16, na dz. nr 200 (obręb 0013), inwestorzy Stanisław i Lucyna Sobczak, znak sprawy RPA.6743.5.23.2021 z dnia 21.01.2021
 24. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Gorzycka 87a, na dz. nr 66/3 (obręb 0103), inwestorzy Grzegorz i Ewa Kasperek, znak sprawy RPA.6743.5.24.2021 z dnia 21.01.2021
 25. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Krotoszyńska 143a, na dz. nr 35 (obręb 0169), inwestor Jacek Hałas, znak sprawy RPA.6743.5.25.2021 z dnia 22.01.2021
 26. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wróblewskiego 39, na dz. nr 27/4 (obręb 0056), inwestorzy Aleksadra i Marian Wodniczak, znak sprawy RPA.6743.5.26.2021 z dnia 25.01.2021
 27. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Odolanów ul. Dąbrówki 20, na dz. nr 1856 (obręb 0001), inwestorzy Jarosław i Marta Ratajek, znak sprawy RPA.6743.5.27.2021 z dnia 25.01.2021
 28. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Ostrów Wielkopolski ul. Cedrowa 5, na dz. nr 134 (obręb 0208), inwestorzy Mirosław i Urszula Wójciccy, znak sprawy RPA.6743.5.28.2021 z dnia 26.01.2021
Czas udostępnienia: 2021-01-27
Pokaż metadane