OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Rejest zgłoszeń instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych rok 2021

 

 

 1. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacjiZgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Sowińskiego 62, na dz. nr 29/4 (obręb 0045), inwestor Małgorzata Siwczyńska, znak sprawy RPA.6743.5.1.2021 z dnia 05.01.2021, brak sprzeciwu
 2. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i naz zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Tarchały Małe 34, na dz. nr 147 (obręb 0010), inwestorzy Kazimierz i Bogumiła Poprawa, znak sprawy RPA.6743.5.2.2021 z dnia 05.01.2021, brak sprzeciwu
 3. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Słoneczna 9, na dz. 134 (obręb 0101), inwestorzy Karolina Janoś  i Jakub Łukasik, znak sprawy RPA.6743.5.3.2021 z dnia 07.01.2021, brak sprzeciwu
 4. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz uzytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Świetlicowa 38, na dz. nr 82/2 (obręb 0207), inwestor Artur Łuczak, znak sprawy RPA.6743.5.4.2021 z dnia 08.01.2021, brak sprzeciwu
 5. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 138/1, na dz. nr 141/2 (obręb 0097), inwestor Iwona Henicz, znak sprawy RPA.6743.5.5.2021 z dnia 08.01.2021, brak sprzeciwu
 6. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Ostrowska 27, na dz. nr 368/2 (obręb 0007), inwestorzy Kazimierz i Maria Grzegorowscy, znak sprawy RPA.6743.5.6.2021z dnia 08.01.2021, brak sprzeciwu
 7. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przybysławice 68, na dz. nr 293 (obręb 0016), inwestor Alina Stefańska, znak sprawy RPA.6743.5.7.2021 z dnia 08.01.2021, brak sprzeciwu
 8. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz uzytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wtórek ul. Strumykowa 7, na dz. nr 638/10 (obręb 0025), inwestor Józef Maury, znak sprawy RPA.6743.5.8.2021 z dnia 11.01.2021, brak sprzeciwu
 9. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Wrocławska 130, na dz. nr 30/6 (obręb 0009), inwestor Mirosław Kułton prow. dz. PHU Micro-Trans, znak sprawy RPA.6743.5.9.2021 z dnia 11.01.2021, brak sprzeciwu
 10. 10. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalcji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Zacisze 30/1, na dz. nr 29 (obręb 0098), inwestor Urszula Popłomyk, znak sprawy RPA.6743.5.10.2021 z dnia 11.01.2021, brak sprzeciwu
 11. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski  ul. Przymiejska 32, na dz. nr 6/1 (obręb 0177), inwerstor renata Gieszewicz, znak sprawy RPA.6743.5.11.2021 z dnia 11.01.2021, brak sprzeciwu
 12. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wtórek ul. Piaskowa 4, na dz. nr 291/1 (obręb 0025), inwestor Kamila Wawrzyniak, znak sprawy RPA.6743.5.12.2021 z dnia 11.01.2021, brak sprzeciwu
 13. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Traugutta 3, na dz. nr 1426 (obręb 0001), inwestor Eugeniusz Janicki, znak sprawy RPA.6743.5.13.2021 z dnia 11.01.2021, brak sprzeciwu
 14. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnatrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Granowiec ul. Pilarska 37/a, na dz. nr 1004/1 (obręb 0005), inwestor Renata Spoton, Marlena Małecka, Wioletta Spoton i Wojciech Spoton, znak sprawy RPA.6743.5.14.2021 z dnia 12.01.2021, brak sprzeciwu
 15. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacvji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Owsiana 10, na dz. nr 46 (obręb 0169), inwestor Jolanta Ulitko, znak sprawy RPA.6743.5.15.2021 z dnia 19.01.2021, brak sprzeciwu
 16. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Krotoszyńska 106, na dz. nr 62/2, 62/3 (obręb 0049), inwestor Bronisław Bąkowski  znak sprawy RPA.6743.5.16.2021 z dnia 19.01.2021, brak sprzeciwu
 17. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Topola Osiedle ul. Spokojna 25, na dz. nr 190 (obręb 0012), inwestor Karol i Katarzyna Halaba, znak sprawy RPA.6743.5.17.2021 z dnia 19.01.2021, brak sprzeciwu
 18. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnatrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Zacisze 26, na dz. nr 27 (obręb 0098), inwestor Ewelina Janiak, znak sprawy RPA.6743.5.18.2021 z dnia 19.01.2021, brak sprzeciwu
 19. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Drzymały 66, na dz. nr 4/1 (obręb 0211), inwestorzy Danuta  i Ryszard Ciesielkiewicz, znak sprawy RPA.6743.5.19.2021 z dnia 19.01.2021, brak sprzeciwu
 20. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raczyce ul. Słoneczna 28, na dz. nr 241/1 (obręb 0008), inwestorzy Paweł i Monika Wojciechowscy, znak sprawy RPA.6743.5.20.2021 z dnia 19.01.2021, brak sprzeciwu
 21. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Uciechów ul. Leśna 4, na dz. nr 1055/1 (obręb 0012),inwestorzy Sławomir Barbara Szczepaniak,znak sprawy RPA.6743.5.21.2021 z dnia 20.01.2021, brak sprzeciwu
 22. Zgloszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalcji gazowej w miejscowości Wtórek ul. Polna 2a, na dz. nr 675/5 (obręb 0025), inwestorzy Bogusław i Danuta Żarczyńscy, znak sprawy  RPA.6743.5.22.2021 z dnia 20.01.2021, brak sprzeciwu
 23. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wierzbno ul.Kwiatowa 16, na dz. nr 200 (obręb 0013), inwestorzy Stanisław i Lucyna Sobczak, znak sprawy RPA.6743.5.23.2021 z dnia 21.01.2021, brak sprzeciwu
 24. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Gorzycka 87a, na dz. nr 66/3 (obręb 0103), inwestorzy Grzegorz i Ewa Kasperek, znak sprawy RPA.6743.5.24.2021 z dnia 21.01.2021, brak sprzeciwu
 25. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Krotoszyńska 143a, na dz. nr 35 (obręb 0169), inwestor Jacek Hałas, znak sprawy RPA.6743.5.25.2021 z dnia 22.01.2021, brak sprzeciwu
 26. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wróblewskiego 39, na dz. nr 27/4 (obręb 0056), inwestorzy Aleksadra i Marian Wodniczak, znak sprawy RPA.6743.5.26.2021 z dnia 25.01.2021, brak sprzeciwu
 27. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Dąbrówki 20, na dz. nr 1856 (obręb 0001), inwestorzy Jarosław i Marta Ratajek, znak sprawy RPA.6743.5.27.2021 z dnia 25.01.2021, brak sprzeciwu
 28. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Cedrowa 5, na dz. nr 134 (obręb 0208), inwestorzy Mirosław i Urszula Wójciccy, znak sprawy RPA.6743.5.28.2021 z dnia 26.01.2021, brak sprzeciwu
 29. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz uzytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Lamki ul. Gorzycka 5, na dz. nr 337/17 (obręb 0014), inwestorzy Roman i Teresa Pastuszak, znak sprawy RPA.6743.5.29.2021 z dnia 26.01.2021, brak sprzeciwu
 30. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budy6nku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul.Rynek 18, na dz. nr 1359 (obręb 0001), inwestor Tadeusz Gaworzewski, znak sprawy RPA.6743.5.30.2021 z dnia 27.01.2021, brak sprzeciwu
 31. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Łąkowa 68, na dz. nr 88 (obręb 0174), inwestorzy Krzysztof, Małgorzata i Helena Sikora, znak sprawy RPA.6743.5.31.2021 Z DNIA 29.01.2021, brak sprzeciwu
 32. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Czekanów ul.Środkowa 22, na dz. nr 365 (obręb 0004), inwestorzy Mikołaj, Krzysztof, Karolina Marczak, znak sprawy  RPA.6743.5.32.2021 z dnia 29.01.2021, brak sprzeciwu
 33. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. T.Rejtana 147, na dz. nr 68/4 (obręb 0052), inwestorzy Wojciech i Aldona Chilińscy, znak sprawy RPA.6743.5.33.2021 z dnia 29.01.2021, brak sprzeciwu
 34. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Topola Wielka ul. Długa 44, na dz. nr 413/4, 413/2 (obręb 0012), inwestorzy Anna i Zdzisław Kubiak, znak sprawy RPA.6743.5.34.2021 z dnia 29.01.2021, brak sprzeciwu
 35. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Bema 40, na dz. nr 4 ( obręb 0055), inwestorzy Małgorzata i Józef Grzęda, znak sprawy RPA.6743.5.35.2021 z dnia 01.02.2021, brak sprzeciwu
 36. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnatrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Czekanów ul. Krańcowa 24, na dz. nr 226/10 (obręb 0004), inwestor Robert Sztukowski, znak sprawy  RPA.6743.5.36.2021 Z DNIA 03.02.2021, brak sprzeciwu
 37. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalcji gazowej w miejscowości Huta 31, na dz. nr 370 (obręb 0005), inwestorzy Stanisław i Joanna Golińscy, znak sprawy RPA.6743.5.37.2021  z dnia 03.02.2021, brak sprzeciwu
 38. Zgłosznie instalowania wewnatrz i na zewnątrz uzytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Grabowska 184 (obręb 0210), inwestorzy Katarzyna i Damian Kołodziej, znak sprawy RPA.6743.5.38.2021 z dnia 03.02.2021, brak sprzeciwu
 39. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Strzelecka 62, na dz. nr 423 (obręb 0001), inwestor Waldemar Baranowski, znak sprawy RPA.6743.5.39.2021 z dnia 04.02.2021, brak sprzeciwu
 40. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Nowa Krępa 37/1, na dz. nr 25 (obręb 0015), inwestorzy Stanisława Zawada i Kazimiera Ratajczyk, znak sprawy RPA.6740.5.40.2021 z dnia 04.02.2021, brak sprzeciwu
 41. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnatrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Ob.Westerplatte 7, na dz. nr 81/2 (obręb 0056), inwestorzy Anna i Jerzy Libudzic, znak sprawy RPA.6743.5.41.2021 z dnia 04.02.2021, brak sprzeciwu
 42. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Bronikowskiego 16, na dz. nr 62 (obręb 0086), inwestorzy Małgorzata i Karol Rybka, znak sprawy RPA.6743.5.42.2021 z dnia 04.02.2021, brak sprzeciwu
 43. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wtórek ul. Szkolna 14, na dz. nr 267/3 (obręb 0025), inwestor Henryk Dryka, znak sprawy RPA.6743.5.43.2021 z dnia 05.02.2021, brak sprzeciwu
 44. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Nowe Krępa 52, na dz. nr 90/1 (obręb 0024), inwestor Krystyna Śwituła, znak sprawy RPA.6743.5.44.2021 z dnia 05.02.2021, brak sprzeciwu
 45. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Kaliska 58, na dz. nr 1794 (obręb 0001), inwestorzy Marek i Lucyna Staroń, znak sprawy RPA.6743.5.45.2021 z dnia  z dnia 05.02.2021,, brak sprzeciwu
 46. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Zębcowska 30, na dz. 164/4 (obręb 0115), inwestorzy Zdzisław Matczak,  Piotr Wawrocki, Tadeusz Krenz, znak sprawy RPA.6743.5.46.2021 z dnia 05.02.2021, brak sprzeciwu
 47. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Czarnylas ul. Wiśniowa 4, na dz. nr 555/3 (obręb 0004),inwestor Agnieszka Kliber, znak sprawy RPA.6743.5.47.2021 z dnia 08.02.2021, brak sprzeciwu
 48. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Radłów ul. Osiedle Robotnicze 195, na dz. nr 287/9 (obręb 0017), inwestorzy Zbigniew Grzymek, Władysław Grzymek, Janina Grzymek, znak sprawy RPA.6743.5.48.2021 z dnia 10.02.2021, brak sprzeciwu
 49. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Lewków ul. Szopena 10, na dz. nr 416 (obręb 0016), inwestorzy Andrzej i Beata Szymczak, znak sprawy RPA.6743.5.49.2021 z dnia 10.02.2021, brak sprzeciwu
 50. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Dożynkowa 3, na dz. nr 149 (obręb 0171), inwestorzy Marian i Anna Kulas, znak sprawy RPA.6743.5.50.2021 z dnia 10.02.2021, brak sprzeciwu
 51. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Głowackiego 78, dz. nr 32/9 (obręb 0050), inwestor Krzysztof Błaszczyk, znak sprawy RPA.6743.5.51.2021 z dnia 10.02.2021, brak sprzeciwu
 52. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Mączniki ul. Al.Rzekty 5, dz nr 5/19 (obręb 0015), inwestorAndzrej Garbacz, znak sprawy RPA.6743.5.51.2021 z dnia 10.02.2021, brak sprzeciwu
 53. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanegoi budynku instalacji gazowej w miejscowości Śliwniki ul. Niemojowskich 38, na dz. nr 229/2 (obręb 0020), inwestorzy Wojciech i Agnieszka Szymczak, znak sprawy RPA.6743.5.53.2021 z dnia 10.02.2021, brak sprzeciwu
 54. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Dębnica ul. Ostrowska 71, na dz. 91 (obręb 0005), inwestorzy Paweł i Wioletta Golińscy, znak sprawy RPA.6743.5.54.2021z dnia 10.02.2021, brak sprzeciwu
 55. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Strzelecka 45c, na dz. nr 463/1 (obręb 0001), inwestor Piotr Ćwiertniak, znak sprawy RPA.6743.5.55.2021 z dnia 10.02.2021, brak sprzeciwu
 56. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wysocko Wielkie ul. Kościelna 113, na dz. nr 382/6, 382/2 (obręb 0026), inwestor Marzanna Bartkowiak, znak sprawy RPA.6743.5.56.2021 z dnia 12.02.2021, brak sprzeciwu
 57. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Świerkowa 21, na dz. nr 31/1 (obręb 0147), inwestorzy Mariusz i Iwona Stachera, znak sprawy RPA.6743.5.57.2021 z dnia 12.02.2021, brak sprzeciwu
 58. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Zakątek 23, na dz. nr 51/2 (obręb 0105), inwestor Edyta Grodzka, znak sprawy RPA.6743.5.58.2021 z dnia 12.02.2021, brak sprzeciwu
 59. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Gdańska 22, na dz. nr 98 (obręb 0012), inwestorzy Tomasz i Renata Wojciechowscy, znak sprawy RPA.6743.5.59.2021 z dnia 12.02.2021, brak sprzeciwu
 60. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Prof. Kaliny 132 m 1, na dz. nr 40/3 (obręb 0023), inwestorzy Małgorzata i Marek Widłowscy, znak sprawy RPA.6743.5.60.2021 z dnia 12.02.2021, brak sprzeciwu
 61. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Trugutta 20a, na dz. nr 104/5 (obręb 0055), inwestor Helena Krawczyk, znak sprawy RPA.6743.5.61.2021 z dnia 12.02.2021, brak sprzeciwu
 62. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Łęczycka 5, na dz. nr 34/12 (obręb 0012), inwestor Dorota Sieroń, znak sprawy RPA.6743.5.62.2021 z dnia 15.02.2021, brak sprzeciwu
 63. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnatrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Świt 1a, na dz. nr 1138/6, 140/3 (obręb 0025), inwestor Grzegorz i Teresa Wójciccy, znak sprawy RPA.6743.5.63.2021 z dnia 15.02.2021, brak sprzeciwu
 64. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Wrocławska 115, na dz. nr 76/4 (obręb 0009), inwestor Jolanta Paprocka, znak sprawy RPA.6743.5.64.2021 z dnia 16.02.2021, brak sprzeciwu
 65. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Limanowskiego 2, na dz. nr 7/1, 94/2 (obręb 0031), inwestor Vinh Nguven Quang prow. dz. p.n Hai Dang, znak sprawy RPA.6743.5.65.2021 z dnia 16.02.2021, brak sprzeciwu
 66. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Traugutta 44, 44a, na dz. nr 95 (obręb 0055), inwestor Tomasz Kasprzak, znak sprawy RPA.6743.5.66.2021 z dnia 18.02.2021,brak sprzeciwu
 67. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Gdańska 21, na dz. nr 81/3 ( obręb 0012), inwestor Tomasz Juszczak, znak sprawy RPA.6743.5.67.2021 z dnia 18.02.2021, brak sprzeciwu
 68. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wiosny Ludów 12/2, na dz. nr 53 (obręb 0076), inwestor Marian Przybylski, znak sprawy RPA.6743.5.68.2021 z dnia 18.02.2021, brak sprzeciwu
 69. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Słoneczna 14, na dz. nr 142 (obręb 0101), inwestor Maria Duda, znak sprawy RPA.6743.5.69.2021 z dnia 19.02.2021, brak sprzeciwu
 70. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kutrzeby 1, na dz. nr 37/8 (obręb 0050), inwestor Donata Nadobna, znak sprawy RPA.6743.5.70.2021 z dnia 19.02.2021, brak sprzeciwu
 71. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wiązowa 6, na dz. nr 235/1 (obręb 0208), inwestorzy Dorota i Maciej Ciernia, znak sprawy RPA.6743.5.71.2021 z dnia 19.02.2021, brak sprzeciwu
 72. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Żółkiewskiego 11, na dz. nr 168/2 (obręb 0042), inwestor Łucja Wawrocka, znak sprawy RPA.6743.5.72.2021 z dnia 19.02.2021, brak sprzeciwu
 73. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Ostrów Wielkopolski ul. Krotoszyńska 28, na dz. nr 71 (obręb 0027), inwestor Anna Lizakowska, znak sprawy RPA.6743.5.73.2021 z dnia 23.02.2021, brak sprzeciwu
 74. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Uciechów ul. Sulmierzycka 61, na dz. nr 1164/3 (obręb 0012), inwestor Artur Szczepaniak, znak sprawy RPA.6743.5.74.2021 z dnia 23.02.2021, brak sprzeciwu
 75. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Arciszewskiego 27/2 (obręb 0050), inwestor Krzysztof Michalak, znak sprawy RPA.6743.5.75.2021 z dnia 23.02.2021, brak sprzeciwu
 76. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Radłów ul. Wiejska 103, na dz. nr 48 (obręb 0017), inwestor Józef Kruszyk, Paweł Kruszyk, Marzena Kulas, Artur Kruszyk, znak sprawy RPA.6743.5.76.2021 z dnia 25.02.2021, brak sprzeciwu
 77. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wodna 16, na dz. nr 12 (obręb 0007), inwestorzy Bogdan i Maria Plewa, znak sprawy RPA.6743.5.77.2021 z dnia 26.02.2021, brak sprzeciwu
 78. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miesjcowości Ostrów wielkopolski ul. Kasztanowa 8, na dz. nr 60/3 (obręb 0174), inwestorzy Dariusz i Karina Hankiewicz, znak sprawy RPA.6743.5.78.2021 z dnia 26.02.2021, brak sprzeciwu
 79. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Krotoszyńska 101, na dz. nr  52 (obręb 0050), inwestor Barbara Błaszczyk, znak sprawy RPA.6743.5.79.2021 z dnia 26.02.2021, brak sprzeciwu
 80. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Wrocławska 118, na dz. nr 45/1 (obręb 0009), inwestor Anna  Słowińska, znak sprawy RPA.6743.5.80.2021 z dnia 01.03.2021, brak sprzeciwu
 81. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wysocko Małe ul. Jankowska 7a, na dz. nr 506/1 (obręb 0013), inwestor  Zygmunt Tomaszewski, znak sprawy RPA.6743.5.81.2021 z dnia 01.03.2021, brak sprzeciwu
 82. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wysocko Małe ul. Jankowska 7, na dz. nr 506/7 (obręb 0013), inwestorzy Marek  i Ewa Kamzol, znak sprawy RPA.6743.5.82.2021 z dnia 03.03.2021, brak sprzeciwu
 83. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w  miejscowości Sławin 51, na dz. nr 201/1 (obręb 0012), inwestorzy Marek  i Iwona Grajek, znak sprawy RPA.6743.5.83.2021 z dnia 04.03.2021, bra sprzeciwu
 84. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Śliwniki ul. Krótka 5, na dz. nr 65/5 (obręb 0020), inwestorzy Jerzy i  Maria Bukwa, znak sprawy RPA.6743.5.84.2021 z dnia 04.03.2021, brak sprzeciwu
 85. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Odolanowska 67, na dz. nr 16/1 (obręb 0114), inwestorzy Ireneusz i  Małgorzata Kaczmarek, znak sprawy RPA.6743.5.85.2021 z dnia 04.03.2021, brak sprzeciwu
 86. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Grabowska 174, na dz. nr 58 (obręb 0206), inwestor Barbara  Poźniak-Koralewska, znak sprawy RPA.6743.5.86.2021 z dnia  04.03.2021, brak sprzeciwu
 87. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnatrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. 1 Maja 4/2, na dz. nr5 1245 (obręb 0001), inwestor Iwona Sójka, znak sprawy RPA.6743.5.87.2021 z dnia 04.03.2021, brak sprzeciwu
 88. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wierzbno ul. Kwiatowa 16, na dz. nr 200 (obręb 0013), inwestorzy Stanisław i Lucyna Sobczak, znak sprawy RPA.6743.5.88.2021 z dnia 05.03.2021, brak sprzeciwu
 89. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. R.Mielczarskiego 47, na dz. nr 22/3 (obręb 0045), inwestor Marek Dorociak, znak sprawy RPA.6743.5.89.2021 z dnia 05.03.2021, brak sprzeciwu
 90. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Tarchały Małe 36, na dz. nr 145 (obręb 0010), inwestor Maria Krzywda, znak sprawy RPA.6743.5.90.2021 z dnia 09.03.2021, brak sprzeciwu
 91. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wtórek ul. Podmiejska 5, na dz. nr 618/4 (obręb 0025), inwestorzy Robert i Beata Strzelczak, znak sprawy RPA.6743.5.91.2021 z dnia 09.03.2021,brak sprzeciwu
 92. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalcji gazowej w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Grabowa 16, na dz. nr 1399 (obręb 0007), inwestorzy Piotr i Monika Kobusińscy, znak sprawy RPA.6743.5.92.2021 z dnia 09.03.2021, brak sprzeciwu
 93. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Tarchały Wielkie ul. Szkolna, na dz. nr 217/1 (obręb 0011), inwestorzy Maria i Mieczysław Matyśkiewicz, znak sprawy RPA.6743.5.93.2021 z dnia 09.03.2021, brak sprzeciwu
 94. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Hallera 28, na dz. nr 16/1 (obręb 0023), inwestor Łukasz Woźniak, znak sprawy RPA.6743.5.94.2021 z dnia 09.03.2021, brak sprzeciwu
 95. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Bema 8, na dz. nr 30 (obręb 0054), inwestor Mariusz Urbaniak, znak sprawy RPA.6743.5.95.2021 z dnia 09.03.2021, brak sprzeciwu
 96. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul.Osiedlowa 17, na dz. nr 60 (obręb 0001), inwetorzy Krystyna i  Tomasz Szymczak, znak sprawy RPA.6743.5.96.2021 z dnia 09.03.2021, brak sprzeciwu
 97. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska 56/8, na dz. nr 54/4 (obręb 0039), inwestor Genowefa Chomiak, znak sprawy RPA.6743.5.97.2021 z dnia 10.03.2021, brak sprzeciwu
 98. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Zębcowska 26, na dz. nr 188/11 (obręb 0007), inwestorzy  Mariusz Myśliwiec i Joanna Fabisz, znak sprawy RPA.6743.5.98.2021 z dnia 15.03.2021, brak sprzeciwu
 99. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wańkowicza 56 nr lok. 9,,10, 11, 12 (obręb 0037), inwestorzy Tomasz Kuziemski i Mirosław Bober, znak sprawy RPA.6743.5.99.2021 z dnia 15.03.2021, brak sprzeciwu
 100. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wigury 6, na dz. nr 57/1 (obręb 0097), inwestorzy Jan Talar i Urszula Talar, znak sprawy RPA.6743.5.100.2021 z dnia 15.03.2021, brak sprzeciwu
 101. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Radłów ul. Wiejska 65b (obręb 0017), inwestor Iwona Sójka, znak sprawy RPA.6743.5.102.2021 z dnia 15.03.2021, brak sprzeciwu
 102. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raczyce ul. leśna 46, na dz. nr 296/1, 295/4 (obręb 0008), inwestor Barbara Wyrzykowska, znak sprawy RPA.6743.5.102.2021 z dnia 15.03.2021, brak sprzeciwu
 103. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nowe Skalmierzyce ul. 29 Grudnia 2c, na dz. nr 177/6 (obręb 0001), inwestor GS OMB sp.zo.o. sp.k. Nowe Skalmierzyce, znak sprawy RPA.6743.5.103.2021 z dnia 15.03.2021, brak sprzeciwu
 104. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości ostrów Wielkopolski ul. Jachtowa 25, na dz. nr 108 (obręb 0009), inwestorzy Andrzej i Maria Cicharscy, znak sprawy RPA.6743.5.104.2021 z dnia 16.03.2021, brak sprzeciwu
 105. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Arciszewskiego 27/1, na dz. nr 10/1 (obręb 0050), inwestor Błażej Potocki, znak sprawy RPA.6743.5.105.2021 z dnia 16.03.2021, brak sprzeciwu
 106. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku istalacji gazowej w miejscowości Nowe skalmierzyce ul. Narutowicza 4b, na dz. nr 414/2 ( obręb 0001), inwestor Andrzej Szewczyk, znak sprawy RPA.6743.5.106.2021 z dnia 16.03.2021, brak sprzeciwu
 107. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Lamki ul. Szkolna 49, na dz. nr 185 ( obręb 0014), inwestor Milena Pietralczyk, znak sprawy RPA.6743.5.107.2021 z dnia 16.03.2021, brak sprzeciwu
 108. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Piszczygłowy 7, na dz. nr 104/1 (obręb 0001), inwestor Anna Sadowska, znak sprawy RPA.6743.5.108.2021 z dnia 16.03.2021, brak sprzeciwu
 109. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wtórek ul. Ostrowska 17a, na dz. nr 734/2 (obręb 0025), inwestorzy Jarosław i Barbara Gozdek, znak sprawy RPA.6743.5.109.2021 z dnia 16.03.2021, brak sprzeciwu
 110. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz uzytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. H.Modrzejewskiej 12, na dz. nr 77/2 (obręb 0024), inwestor Anna Maria Pawlak Michalak, znak sprawy RPA.6743.5.110.2021 z dnia 19.03. 2021, brak sprzeciwu
 111. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Topola Mała ul. Odolanowska 8b, na dz. nr 357/3 (obręb 0024), inwestorzy Adriana i Jacek Adamiak, znak sprawy RPA.6743.5.111.2021 z dnia 19.03.2021, brak sprzeciwu
 112. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Kościelna 2, na dz. nr 384 (obręb 0007), inwestor Beata Nowak, znak sprawy RPA.6743.5.112.2021 z dnia 19.03.2021, brak sprzeciwu
 113. Zgłoszenie instalaowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miesjcowości Przygodzice ul. Dębowa 6, na dz. nr 1634 (obręb 0009), inwestorzy Wiesława i Ropman Klupś, znak sprawy RPA.6743.5.113.2021 z dnia 22.03.2021, brak sprzeciwu
 114. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Odolanowska 97, na dz. nr 60 (obręb 0110), inwestor Krzysztof Stybaniewicz, znak sprawy  RPA.6743.5.114.2021 z dnia 22.03.2021, brak sprzeciwu
 115. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wybickiego 19, na dz. nr 25/13 (obręb 0050), inwestor Jaclyn Jodlowska, znak sprawy RPA.6743.5.115.2021 z dnia 22.03.2021, brak sprzeciwu
 116. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Arciszewskiego 1,3, na dz. nr 26/3, 26/4 (obręb 0050), inwestor Bożena urban i Lucyna Urban, znak sprawy RPA.6743.5.116.2021 z dnia 22.03.2021, brak sprzeciwu
 117. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Żniwna 75, na dz. nr 6 (obręb 0167), inwestor Tadeusz i Aleksadra Bajodek, znak sprawy RPA.6743.5.117.2021 z dnia 22.03.2021, brak sprzeciwu
 118. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nowe Skalmierzyce  ul. Nowa 7, na dz. nr 7/3 (obręb 0001), inwestor Magdalena Brylińska-Nagiel, znak sprawy  RPA.6743.5.118.2021 z dnia 22.03.2021, brak sprzeciwu
 119. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Ślepa 2a, na dz. nr 135/1 (obręb 0009), inwestorzy Zenon i  Wioletta Pawłowscy, znak sprawy RPA.6743.5.119.2021 z dnia 22.03.2021, brak sprzeciwu
 120. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości ostrów wielkopolski ul. Kunickiegop 6 (obręb 0049), inwerstor Marcin Bednarek, znak sprawy RPA.6743.5.120.2021 z dnia 22.03.2021, brak sprzeciwu
 121. Zgłoszenie instalowania werwnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Garki ul. Naftowa 54, na dez. nr 880/3 (obręb 0002), inwestor Marcin Smolarek, znak sprawy RPA/.6743.5.121.2021 z dnia 24.03.2021, brak sprzeciwu
 122. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Koścviuszków 4b, na dz. nr 40/2, 41/1 (obręb 0012), inwestorzy Dariusz  i Joanna Witczak, znak sprawy RPA.6743.5.122.2021 z dnia 26.03.2021, brak sprzeciwu
 123. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nowe Skalmierzyce ul. 3 Maja 20, na dz. nr 110/2 (obręb 0001), inwestor Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, znak sprawy RPA.6743.5.123.2021 z dnia 26.03.2021, brak sprzeciwu
 124. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Gliśnica ul. Nowa, na dz. nr 473 (obręb 0003), inwestor Grzegorz Bajodek,, Henryk Bajodek, Katarzyna Paszkowska, znak sprawy RPA.6743.5.124.2021 z dnia 26.03.2021, brak sprzeciwu
 125. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Piesza 43, na dz. nr 3/13, 3/15 (obręb 0136), inwestorzy Władysław i Helena Drabik, znak sprawy RPA.6743.5.125.2021 z dnia 26.03.2021, brak sprzeciwu
 126. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości lewków ul. Lotnicza 5a, na dz. nr 30/11 (obręb 0016), inwestorzy Klaudiusz i Róża Woźniak, znak sprawy RPA.6743.5.126.2021 z dnia 26.03.2021, brak sprzeciwu
 127. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Radłów ul. Skośna 9, na dz. nr 70/10 (obręb 0017), inwestor Małgorzata Działoszyńska-Świtoń, znak sprawy RPA.6743.5.127.2021 z dnia 26.03.2021,brak sprzeciwu
 128. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Głogowa 14, na dz. nr 117 (obręb 0210), inwestorzy Danuta i Paweł Kalina, znak sprawy RPA.6743.5.128.2021 z dnia 29.03.2021, brak sprzeciwu
 129. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Okólna 46, na działce nr 60 (obręb 0058), inwestorzy Małgorzata i Paweł Pacyna, znak sprawy RPA.6743.5.129.2021 z dnia 31.03.2021, brak sprzeciwu
 130. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kniaziewicza 10, na działce nr 42/5 (obręb 0056), inwestorzy Urszula  i Jan Mazur, znak sprawy RPA.6743.5.130..2021 z dnia 31.03.2021, brak sprzeciwu
 131. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Rejtana 129, na działce nr 59/2 (obręb 0052), inwestorzy Grzegorz i Ewa Kościelni, znak sprawy RPA.6743.5.131.2021 z dnia 31.03.2021, brak sprzeciwu
 132. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Nowa Krępa 44, na działce nr 53/10 (obręb 0024),inwestor Emilia Prajsnar, znak sprawy RPA.6743.5.132.2021 z dnia 31.03.2021, brak sprzeciwu
 133. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Czarnieckiego 42, na dzialce nr 59/2 (obręb 0056), inwestor Monika Kłopocka, Genewefa Maciaszczyk, Magdalena Maciaszczyk, znak sprawy RPA.6743.5.133.2021 z dnia 31.03.2021, brak sprzeciwu
 134. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Sowińskiego 22, na działce nr 3/3 (obręb 0057), inwestorzy Ewa i Czesław Lis, znak sprawy RPA.6743.5.134.2021 z dnia 31.03.2021, brak sprzeciwu
 135. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Zamenhofa 13a, na działce nr 21/3 (obręb 0072), inwestor Maria Markiewicz-Olbińska, znak sprawy RPA.6743.5.135.2021 z dnia 31.03.2021, brak sprzeciwu
 136. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Zamenhofa 13a, na działce nr 21/3 ( obręb 0072), inwestor Radosław Podejma, znak sprawy RPA.6743.5.136.2021 z dnia 31.03.2021 z dnia 31.03.2021, brak sprzeciwu
 137. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wysocko Małe ul. Ostrowska 23a, na dzialce nr 106/6 (obręb 0013), inwestorzy Tomasz Jaskólski i Ryszard Jaskólski, znak sprawy RPA.6743.5.137.2021 z dnia 01.04.2021, brak sprzeciwu
 138. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości ostrów Wielkopolski ul. Spichrzowa 35, na działce nr 11 ( obręb 0004), inwestorzy Natalia Tyczyńska-Klaga i Maciej Klaga, znak sprawy  RPA.6743.5.138.2021 z dnia 01.04.2021, brak sprzeciwu
 139. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kasztanowa 37, na działce nr 9 ( obręb 0171), inwestorzy Zdzisław i Janina Fluder, znak sprawy RPA.6743.5.139.2021 z dnia 02.04.2021, brak sprzeciwu
 140. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Dębnica ul. Ogrodowa 3, na działce nr 698 (obręb 0005), inwestor Arkadiusz Goliński, znak sprawy RPA.6743.5.140.2021 z dnia 02.04.2021, brak sprzeciwu
 141. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Boników ul. Długa 48, na działkach nr 603, 604 (obręb 0001), inwestor Ryszard Król, znak sprawy RPA.6743.5.141.2021 z dnia 02.04.2021, brak sprzeciwu
 142. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Chłapowskiego 90, na działkach nr 29/8, 29/9 (obręb 0051), inwestorzy Mirosław i Irena Jendrzejewscy, znak sprawy RPA.6743.5.142.2021 z dnia 07.04.2021, brak sprzeciwu
 143. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Topola Osiedle ul. Prezydencka 3, na działce nr 209/18 ( obręb 0012), inwestor  Zbigniew Zydorek, znak sprawy RPA.6743.5.143.2021 z dnia 07.04.2021, brak przeciwu
 144. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Mielczarskiego 49, na działce nr 36 ( obręb 0045), inwestor Grażyna Andrzejczak, znak sprawy RPA.6743.5.144.2021 z dnia 08.04.2021, brak sprzeciwu
 145. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Wrocławska 89, na dzialce nr 154/35 (obręb 009), inwestor Katarzyna Tanaś, znak sprawy  RPA.6743.5.145.2021 z dnia 08.04.2021, brak sprzeciwu
 146. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Lewków ul. Południowa 1, na dzialce nr 257/8 (obręb 0016), inwestorzy Karolina Hadryś-Szkudlarek  i Dariusz Szkudlarek, znak sprawy  RPA.6743.5.146.2021 z dnia 08.04.2021, brak sprzeciwu
 147. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Mączniki ul. Słoneczna 23, na działce nr 92( obręb 0015), inwestorzy Jarosław  i Renata Jeziorańscy, znak sprawy RPA.6743.5.147.2021 z dnia 09.04.2021, brak sprzeciwu
 148. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Odolanów ul. Sułkowskiego 16, na dzialce nr 2049( obręb 0001), inwestorzy Wiesław i  Adamczak i Anna Adamczak, znak sprawy RPA.6743.5.148.2021 z dnia 12.04.2021, brak sprzeciwu
 149. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Środkowa 47, na działce nr 4/12( obręb 0213), inwestor Kinga Kubiak, znak sprawy RPA.6743.5.149.2021 z dnia 12.04.2021,brak sprzeciwu
 150. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. drzymały 63, na działce nr 251/96( obręb 0210), inwestorzy Anna i Błażej Kowalscy, znak sprawy RPA.6743.5.150.2021 z dnia 12.04.2021,brak sprzeciwu
 151. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Radłów ul. osiedle Robotnicze 169, na działce nr 268/5( obręb 0017), inwestorzy Wirginia Adamczak-Książkiewicz i Radosław Pyrgiel, Nikodem Naskręcki, znak sprawy RPA.6743.5.151.2021 z dnia 13.04.2021,brak sprzeciwu
 152. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Różana 11/1, na działce nr 217/3( obręb 0060), inwestor Danuta Pastok, znak sprawy RPA.6743.5.152.2021 z dnia 13.04.2021,brak sprzeciwu
 153. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Słowackiego 2, na działce nr 171/14( obręb 0009), inwestor Roman Szubert, znak sprawy RPA.6743.5.153.2021 z dnia 13.04.2021,brak sprzeciwu
 154. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowośći Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka 135, na dzialce nr 3/12( obreb 0145), inwestorzy Marta i Michał Szymczak, znak sprawy RPA.6743.5.154.2021 z dnia 14.04.2021, brak sprzeciwu
 155. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Przesmyk 1, na działce nr 51/4, (obręb 0086) inwestorzy Marek i Mariola Olaniccy, znak sprawy RPA.6743.5.155.2021 z dnia 14.04.2021, brak sprzeciwu
 156. Zgłoszenie instalowania werwnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Odolanowska 21c, na działkach nr 90/5, 95/5, 91 (obręb 0100), inwestorzy Leszek Małecki i Dorota Grzesiak, znak sprawy RPA.6743.5.156.2021 z dnia 14.04.2021, brak sprzeciwu
 157. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wtórek ul. Środkowa 2, na działce nr 690/3 (obręb 0025), inwestorzy Małgorzata i Henryk Kosmala, znak sprawy RPA.6743.5.157.2021 z dnia 16.04.2021 z dnia 16.04.2021, brak sprzeciwu
 158. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Sienkiewicza 20, na działce nr 7/14 ( obręb 0066), inwestorzy Agnieszka i Jarosław Kuźnik, znak sprawy RPA.6743.5.158.2021 z dnia 16.04.2021 z dnia 16.04.2021, brak sprzeciwu
 159. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Sportowa 12, na działce nr 68 ( obręb 0207), inwestorzy Anna Marcjanik i Irena Adamska, znak sprawy RPA.6743.5.159.2021 z dnia 16.04.2021, brak sprzeciwu
 160. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Nowe Osiedle 13, na działce nr 154/6 ( obręb 0009), inwestor Joanna Brzezicha, znak sprawy RPA.6743.5.160.2021 z dnia 19.04.2021, brak sprzeciwu
 161. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Prosta 3/2, na działce nr 15 (obręb 0095), inwestor Barbara Gąsiorek, znak sprawy RPA.6743.5.161.2021 z dnia 19.04.2021, brak sprzeciwu
 162. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości ostrów Wielkopolski ul. Olszynowa 51, na działce nr 9/3 ( obręb 0214), inwestor Roman Szukalski, znak sprawy RPA.6743.5.162.2021 z dnia 19.04.2021, brak sprzeciwu
 163. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Topola-Osiedle ul. Wojciechowskiego 9, na działce nr 1686 ( obręb 0012), inwestorzy Sławomir i Wioletta Wojciechowscy, znak sprawy RPa.6743.5.163.2021 z dnia 19.04.2021, brak sprzeciwu
 164. Zgloszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Topola Osiedle ul. Prezydencka 3, na działce nr 209/18 ( obręb 0012), inwestorzy Zbigniew i Bożena Zydorek, znak sprawy  RPA.6743.5.164.2021 z dnia 21.04.2021, brak sprzeciwu
 165. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Paderewskiego 45, na działce nr 157 ( obręb 0083), inwestorzy teresa Korczyńska-Jonas i Agata Jonas-Gwizdek, znak sprawy  RPA.6743.5.165.2021 z dnia 21.04.2021, brak sprzeciwu
 166. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nowe Skalmierzyce ul. 3 Maja 3/4b, na dz. nr 570/8 (obręb 0001), inwestor Aneta Kasprzak, znak sprawy  RPA.6743.5.166.2021 z dnia 23.04.2021, brak sprzeciwu
 167. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Chłopickiego 26, na dz. nr 55 (obręb 0055), inwestor Zenon Jędrzejewski, znak sprawy RPA.6743.5.167.2021 z dnia 23.04.2021, brak sprzeciwu
 168. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Głogowa 18, na dz. nr 118 (obręb 0210), inwestor Renata Nowacka-Ziętek, znak sprawy RPA.6743.5.168.2021 z dnia 23.04.2021, brak sprzeciwu
 169. Zgloszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Czarnylas ul. Wierzbowa 1/4, na dz. nr 755/6 (obręb 0004), inwestorzy Edmund i Maria Talaga, znak sprawy RPA.6743.5.169.2021 z dnia 23.04.2021, brak sprzeciwu
 170. Zgłoszenie  instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wysocko Małe, ul. Jankowska 15, na dz. nr 58/1 (obręb 0013), inwestor Edyta Kamińska, znak sprawy RPA.6743.5.170.2021 z dnia 23.04.2021, brak sprzeciwu
 171. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Chłopickiego 26, na dz. nr 55 (obręb 0055), inwestor Krystyna Siwek, znak sprawy  RPA.6743.5.171.2021 z dnia 23.04.2021, brak sprzeciwu
 172. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kolejowa 9, na dz. nr 34 (obręb 0071), inwestor Grzegorz Jarosz prow. dział. p/n Ciastkarnia - Piekarnia Wąsiewicz, znak sprawy RPA.6743.5.172.2021 z dnia 23.04.2021, brak sprzeciwu
 173. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku inst5alacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Jachimka 1, na dz. nr 48/2 (obręb 0176), inwestor Maciej Kasperek, znak sprawy RPA.6743.5.173.2021 z dnia 23.04.2021, brak sprzeciwu
 174. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolskiul. Jachimka 1, na dz. nr  48/2 (obręb 0176), inwestor Maria Górnaś, znak sprawy RPA.6743.5.174.2021 z dnia 23.04.2021, brak sprzeciwu
 175. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Skalmierzyce ul. Bankowa 9, na dz. nr 1031/11 (obręb 0018), inwestor Ewa Łosman, znak sprawy RPA.6743.5.175.2021 z dnia 26.04.2021, brak sprzeciwu
 176. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Gorzycka 62, na dz. nr 23/2 (obręb 0103), inwestor Jolantai Dariusz Netter, znak sprawy RPA.6743.5.176.2021 z dnia 26.04.2021, brak sprzeciwu
 177. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Chodkiewicza 28, na dz. nr 64 ( obręb 0054), inwestor Kazimierz i Danuta Szyrner, znak sprawy RPA.6743.5.177.2021 z dnia 27.04.2021, brak sprzeciwu
 178. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raczyce ul. Odolanowska 163, na dz. nr 516 (obręb 0008), inwestor Sławomir Górny, znak sprawy RPA.6743.5.178.2021 z dnia 27.04.2021, brak sprzeciwu
 179. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Uciechów ul. Odolanowska 36a, na dz. nr 487/1 (obręb 0012), inwestorzy Katarzynai Mariusz Szulc, znak sprawy RPA.6743.5.179.2021 z dnia 27.04.2021, brak sprzeciwu
 180. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Bema 34/2, na dz. nr 7 (obręb 0055), inwestorzy Danuta i Andrzej Sójka, znak sprawy RPA.6743.5.180.2021 z dnia 27.04.2021, brak sprzeciwu
 181. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i naz ewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Nowa 10, na dz. nr 509 (obręb 0001), inwestor Krzysztof Pietrzak, znak sprawy RPA.6743.5.181.2021 z dnia 28.04.2021, brak sprzeciwu
 182. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Bukowa 14, na dz. nr 250 (obręb 0208), inwestor Kamila Dolińska, znak sprawy RPA.6743.5.182.2021 z dnia 28.04.2021, brak sprzeciwu
 183. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz uzytkowanego budynku instalcji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Toruńska 14, na dz. nr 34/1 (obręb 0012), inwerzy Irena i  Stanisław Grobelny, znak sprawy RP{A.6743.5.183.2021 z dnia 28.04.2021, brak sprzeciwu
 184. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Okopowa 16, na dz. nr 79 (obręb 0101), inwestor Leszek Sobański, znak sprawy RPA.6743.5.184.2021 z dnia 28.04.2021, brak sprzeciwu
 185. Zgłoszenie instalowania  wewnątrz i na zewnatrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Ślepa 2, na dz. nr 135/2 (obręb 0009), inwestorzy Mieczysława i Mariusz Piotrowicz, znak sprawy RPA.6743.5.185.2021 z dnia 20.04.2021, brak sprzeciwu
 186. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Kalioska 4/3, na dz. nr 1316 (obręb 0001), inwestor Sławomir Zaczyk, znak sprawy RPA.6743.5.186.2021 z dnia 28.04.2021, brak sprzeciwu
 187. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nadstwki 4, na dz. nr 293 (obręb 0007), inwestorzy Państwo Marian i Łucja Pacholczyk, znak sprawy RPA.6743.5.187.2021 z dnia 28.04.2021, brak sprzeciwu
 188. Zgłoszenie instalowania werwnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Radłowska 7b, na dz. nr 56/3 (obręb 0001), inwestorzy Dorota Okoń i Genowefa Pawłowska, znak sprawy RPA.6743.5.188.2021 z dnia 28.04.2021, brak sprzeciwu
 189. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski Al.Słowackiego 11/1, na dz. nr 83/3 (obręb 0034), inwestorzy Kazimierz i Urszula Mruc, znak sprawy RPA.6743.5.189.2021 z dnia 30.04.2021, brak sprzeciwu
 190. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wiejska 6, na dz. nr 63/4 (obręb 0001), inwestor Stanisław Chlebowski, znak sprawy RPA.6743.5.190.2021 z dnia 30.04.2021, brak sprzeciwu
 191. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości ostrów wielkopolski ul. Żymirskiego 9, na dz. nr 9/3 (obręb 0051), inwestorzy Bożena Siadek-Cieślak i Janusz Cieślak, znak sprawy RPA.6743.5.191.2021 z dnia 30.04.2021, brak sprzeciwu
 192. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści ostrów Wielkopolski ul. Południowa 101, na dz. nr 3/6 ( obręb 0129), inwestorzy Kamila i Januariusz Hurny, znak sparwy RPA.6743.5.192.2021 z dnia 30.04.2021, brak sprzeciwu
 193. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowejw miejscowości Rąbczyn 85a, na dz. nr 282 ( obręb 0018), inwestor Zenon i Urszula Nowakowski, znak sprawy RPA.6743.5.193.2021 z dnia 04.05.2021, brak sprzeciwu
 194. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Owsiana 19, na dz. nr 75/7 ( obręb 0169), inwestor Rafał Grzęda, znak sprawy RPA.6743.5.194.2021 z dnia 04.05.2021, brak sprzeciwu
 195. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Powstańców Śląskich 1, na dz. nr 35/3 ( obręb 0046), inwestorzy Artur i Wioleta Aleksandrzak, znak sprawy RPA.6743.5.195.2021 z dnia 04.05.2021, brak sprzeciwu
 196. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Kaliska 78a, na dz. nr 1942/8 (obręb 0001), inwestorzy Eugeniusz Jakubiak prow. dział. p/n PPHU Eurobud Eugeniusz Jakubiak i Danuta Jakubiak, znak sprawy RPA.6743.5.196.2021 z dnia 05.05.2021, brak sprzeciwu
 197. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Wysocko Małe ul. Ostrowska 11, na dz. nr 88/1 (obręb 0013), inwestorzy Jerzy i Teresa Bercik, znak sprawy RPA.6743.5.197.2021 z dnia 05.05.2021, brak sprzeciwu
 198. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Żółkiewskiego 28, na dz. nr 13/2 (obręb 0045), inwestorzy Jolanta i Jacek Łykowscy, znak sprawy RPA.6743.5.198.2021 z dnia 06.05.2021, brak sprzeciwu
 199. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Ostrów Wielkopolski ul. Gorzycka 132, na dz. nr 49/1 (obręb 0036), inwestor Iwona Henćka, znak sprawy RPA.6743.5.199.2021 z dnia 06.05.2021, brak sprzeciwu
 200. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Lewków ul. Kwiatkowska 11, na dz. nr 80/3 (obręb 0016), inwestor Maria Smolarek, znak sprawy RPA.6743.5.200.2021 z dnia 06.05.2021, brak sprzeciwu
 201. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miesjcowści Wysocko Wielkie ul. Kościelna 20, na dz. nr 313 (obręb 0026), inwestor Zbigniew Wojtysiak, znak sprawy RPA.6743.5.201.2021 z dnia 06.05.2021, brak sprzeciwu
 202. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości zacharzew ul. Cegłowa 29a, na dz. nr 12/20 (obręb 0027), inwestorzy Beata i Marek Fedorowscy, znak sprawy RPA.6743.5.202.2021 z dnia 06.05.2021, brak sprzeciwu
 203. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Łąkowa 43, na dz. nr 165 (obręb 0172), inwestorzy Piotr i Małgorzata Przeniczni, znak sprawy RPA.6743.5.203.2021 z dnia 06.05.2021, brak sprzeciwu
 204. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Konopna 2, na dz. nr 159/3 (obręb 0172), inwestor Anna Sienkiewicz, znak sprawy RPA.6743.5.204.2021 z dnia 06.05.2021, brak sprzeciwu
 205. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Os. Robotnoicze 11, na dz. nr 93/39 (obręb 0082), inwestor Małgorzata Reszek, znak sprawy RPA.6743.5.205.2021 z dnia 06.05.2021, brak sprzeciwu
 206. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości ostrów Wielkopolski ul. Osiedle Robotnicze 20, na dz. nr 83/8 (obręb 0082), inwestorzy Mateusz i Tadeusz Jany, znak sprawy RPA.6743.5.206.2021 z dnia 07.05.2021, brak sprzeciwu
 207. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kaliska 8/5, na dz. nr 2 (obręb 0079), inwestor Katarzyna Hentschke-Przerwa, znak sprawy RPA.6743.5.207.2021 z dnia 10.05.2021, brak sprzeciwu
 208. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości ostrów Wielkopolski ul. Osiedle Robotnicze 21, na dz. nr 93/23 (obręb 0082), inwestorzy Danuta i Michał Kieliba, znak sprawy RPA.6743.5.208.2021 z dnia 07.05.2021, brak sprzeciwu
 209. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Chotów 8, na dz. nr 112/2, 112/7 ( obręb 0004), inwestor Andzrej Garcarek, znak sprawy RPA.6743.5.209.2021 z dnia 06.05.2021, brak sprzeciwu
 210. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Garki ul. Naftowa 4, na dz. nr 478/1 ( obręb 0002), inwestor Marta Kaik, znak sprawy RPA.6743.5.210.2021 z dnia 12.05.2021, brak sprzeciwu
 211. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Traugutta 19, na dz. nr 1434 (obręb 0001), inwestor Adam Gościniak, znak sprawy RPA.6743.5.211.2021 z dnia 13.05.2021, brak sprzeciwu
 212. Zgłoszenie instalowania werwnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Jesionowa 12, na dz. nr 30 (obręb 0059), inwestor Bogdan Bogdajewicz, znak sprawy RPA.6743.5.212.2021 z dnia 14.05.2021, brak sprzeciwu
 213. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Irysowa, na dz. nr 37/10 (obręb 0108), inwestor Włodzimierz Szymanowski, znak sprawy RPA.6743.5.213.2021 z dnia 14.05.2021, brak sprzeciwu
 214. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Limanowskiego 135 (obęb 0009), inwestor Roman Kempa, znak sprawy RPA.6743.5.214.2021 z dnia 14.05.2021, brak sprzeciwu
 215. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Limanowskiego 135, na dz. nr 24/1 (obręb 0009), inwestorzy Edward i Ilona Warchulscy, znak sprawy RPA.6743.5.215.2021 z dnia 14.05.2021, brak sprzeciwu
 216. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miesjcowości Ostrów Wielkopolski ul. Czarnieckiego 26a, na dz. nr 58/3 (obręb 0057), inwestorzy Bogdan i Ewa Waśko, znak sprawy RPA.6743.5.216.2021 z dnia 17.05.2021, brak sprzeciwu
 217. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów WEielkopolski ul.Kolejowa 13/7, na dz. nr 31 (obręb 0071), inwerstor Adam Garyanlesiewicz, znak sprawy RPA.6743.5.217.2021 z dnia 19.05.2021, brak sprzeciwu
 218. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Długa 52/a, na dz. nr 5/13 (obręb 0007), inwestor Monika Konieczna, znak sprawy RPA.6743.5.218.2021 z dnia 19.05.2021, brak sprzeciwu
 219. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz uzytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Polna 13/1, na dz. nr 610 (obręb 0001), inwestor Marek Doktor, znak sprawy RPA.6743.5.219.2021 z dnia 19.05.2021, brak sprzeciwu
 220. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Sadowa 28a, na dz. nr 5/15 (obręb 0132), inwestorzy Janusz Dreliniak i Małgorzata Stachowiak-Dreliniak, znak sprawy RPA.6743.5.220.2021 z dnia 19.05.2021, brak sprzeciwu
 221. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Krótka 11, na dz. nr 238/43 (obręb 0007), inwestorzy Michał i Katarzyna Jeżewscy, znak sprawy RPA.6743.5.221.2021 z dnia 19.05.2021, brak sprzeciwu
 222. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Długa 23, na dz. nr 57/1 (obręb 0007), inwestorzy Stanisław  i Wiesława Janota, znak sprawy RPA.6743.5.222.2021 z dnia 20.05.2021, brak sprzeciwu
 223. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Zamkowa 4/3, na dz. nr 1272, 1273 (obręb 0001), inwestorzy Dariusz i Agnieszka Kmiecik, znak sprawy RPA.6743.5.223.2021 z dnia 20.05.2021, brak sprzeciwu
 224. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Huta 50, na dz. nr 305 (obręb 0005), inwestor Paweł Szczurawski, znak sprawy RPA.6743.5.224.2021 z dnia 20.05.2021, brak sprzeciwu
 225. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Gliśnica ul. odolanowska 22, na dz. nr 525/2 (obręb 0003), inwestorzy Jacek i Jolanta Pawłowscy, znak sprawy RPA.6743.5.225.2021 z dnia 20.05.2021, brak sprzeciwu
 226. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz uzytkowanego budynku instalacji gazowejw miejscowości Świeca ul. Mostowa 14, na dz. nr 1168/1, 1168/2 (obręb 0009), inwestorzy Wioletta i Dominik Brodala, znak sprawy RPA.6743.5.226.2021 z dnia 20.05.2021, brak sprzeciwu
 227. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raszków ul. Ostrowska 15, na dz. nr 587 (obręb 0001), inwestor Jerzy Krawiec, znak sprawy RPA.6743.5.227.2021 z dnia 20.05.2021, brak sprzeciwu
 228. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Grabowa 31, na dz. nr 1567/4 (obręb 0210), inwestorzy Marcelina iTomasz Pomykaj, znak sprawy RPA.6740.5.228.2021 z dnia 20.05.2021, brak sprzeciwu
 229. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Olszynowa 43, na dz. nr 5 (obreb 0214), inwestorzy Urszula i Jerzy Guziewicz, znak sprawy RPA.6743.5.229.2021 z dnia 20.05.2021, brak sprzeciwu
 230. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Lewków ul. parkowa 6a, na dz. nr 238 (obręb 0016), inwestorzy Wojciech  i Małgorzata Woźniak, znak sprawy RPA.6743.5.230.2021 z dnia 20.05.2021, brak sprzeciwu
 231. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Gorzycka 105, na dz. nr 6/11 (obręb 0105), inwestorzy Tadeusz i Beata Nowaccy, znak sprawy RPA.6743.5.231.2021 z dnia 20.05.2021, brak sprzeciwu
 232. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Fr. Nullo 21/1, na dz. nr 58 (obręb 0045), inwestorzy Henryk i Ewa Juzl, znak sprawy RPA.6743.5.232.2021 z dnia 20.05.2021, brak sprzeciwu
 233. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wyspiańskiego 3, na dz. nr 116/2 (obręb 0083), inwestorzy Irena i Paweł Andrzejczak, znak sprawy RPA.6743.5.233.2021 z dnia 20.05.2021, brak sprzeciwu
 234. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Fr. Nullo 21/2, na dz. nr 58 (obręb 0045), inwestorzy Tomasz i Magdalena Juzl, znak sprawy RPA.6743.5.234.2021 z dnia 20.05.2021, brak sprzeciwu
 235. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Gdańska 15a, na dz. nr 82/1 (obręb 0012), inwestor Wojciech Wolski, znak sprawy RPA.6743.5. 235.2021 z dnia 21.05.2021, brak sprzeciwu
 236. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz uzytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Śląska 11, na dz. nr 61 (obręb 0028), inwestorzy Leszek Warzecha i Krystyna Regulska-Warzecha, znak sprawy  RPA.6743.5.236.2021 z dnia 21.05.2021, brak sprzeciwu
 237. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Uciechów ul. Wrocławska 25, na dz. nr 693/1 (obręb 0012), inwestorzy Zbigniew i Barbara Kupczyk, znak sprawy RPA.6743.5.237.2021 z dnia 25.05.2021, brak sprzeciwu
 238. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Jaskółki 4i, na dz. nr 48/9 (obręb 0008), inwestorzy Przemysław i Violeta Rak, znak sprawy RPA.6743.5.238.2021 z dnia 26.05.2021, brak sprzeciwu
 239. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Grobla 5/1, na dz. nr 34/3 (obręb 0006), inwestor Paulina Czuchra-Olek, znak sprawy RPA.6743.239.2021 z dnia 26.05.2021, brak sprzeciwu
 240. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Zamenhofa 13/3, na dz. nr 21/3 (obręb 0072), inwestorzy Jan i Dorota Żurawski, znak sprawy RPA.6743.240.2021 z dnia 26.05.2021, brak sprzeciwu
 241. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Korfantego 4, na dz. nr 15/4 (obręb 0051), inwestorzy Marek i Maria Mocek, znak sprawy RPA.6743.5.241.2021 z dnia 26.05.2021, brak sprzeciwu
 242. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz uzytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Matejki 42, na dz. nr 145/2 (obręb 0083), inwestorzy Bożena i Niklewicz, znak sprawy RPA.6743.5.242.2021 z dnia 26.05.2021, brak sprzeciwu
 243. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kilińskiego 2/1, na dz. nr 20/1 (obręb 0057), inwestor Jan Cierlak, znak sprawy RPA.6743.5.243.2021 z dnia 26.05.2021, brak sprzeciwu
 244. Zgłopszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Traugutta 55, na dz. nr 40/1 (obręb 0056), inwestorzy Renata i  Jerzy Jarosz, znak sprawy RPA.6743.5.244.2021 z dnia 27.05.2021, brak sprzeciwu
 245. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Dąbrowskiego 3na dz. nr 1476 (obręb 0001), inwestor Tadeusz Marczak, znak sprawy RPA.6743.5.245.2021 z dnia 27.05.2021, brak sprzeciwu
 246. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Franklinów 41a/1, na dz. nr 19/1 (obręb 0006), inwestor Estera Ptak, znak sprawy RPA.6743.5.246.2021 z dnia 27.05.2021 z dnia 27.05.2021, brak sprzeciwu
 247. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Franklinów 41a/2, na dz. nr 19/1 (obręb 0006), inwestor Hanna Bartkowiak, znak sprawy RPA.6743.5.247.2021 z dnia 27.05.2021, brak sprzeciwu
 248. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Czekanów ul. Lewkowska 36, na dz. nr 136/5 (obręb 0004), inwestor Krystyna Czaja, znak sprawy RPA.6743.5.248.2021 z dnia 27.05.2021, brak sprzeciwu
 249. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Langiewicza 2a, na dz. nr 138/4 (obręb 0096), inwestorzy Justyna Kłos-Klauman i Jolanta Kłos, znak sprawy RPA.6743.5.249.2021 z dnia 28.05.2021, brak sprzeciwu
 250. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wiklinowa 2, na dz. nr 52 (obręb 0170), inwestor Monika Brach, znak sprawy RPA.6743.5.250.2021 z dnia 28.05.2021, brak sprzeciwu
 251. Zgłoszenie intalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów wielkopolski ul. Wiklinowa 2, na dz. nr 52 ( obręb 0170), inwestorzy Leszek i Karina Jankowscy, znak sprawy RPA.6743.5.251.2021 z dnia 28.05.2021, brak sprzeciwu
 252. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miesjcowości Ostrów Wielkopolski ul. LIpowa 34, na dz. nr 188/1 (obręb 0060), inwestorzy Karol i Małgorzata Jezierscy, znak sprawy RPA.6740.5.252.2021 z dnia 28.05.2021, brak sprzeciwu
 253. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Mertki 39, na dz. nr 1491/2 (obręb 0009), inwestor Maria Skotnicka, znak sprawy RPA.6743.5.253.2021 z dnia 31.05.2021, brak sprzeciwu
 254. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Garki ul. Słoneczna 4, na dz. nr 587 (obręb 0002), inwestor Iwona Karwacka, znak sprawy RPA.6743.5.254.2021 z dnia 02.06.2021, brak sprzeciwu
 255. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz uzytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Piastowska 38, na dz. nr 20 (obręb 0099), inwestor Aleksandra Świszcz, znak sprawy RPA.6743.5.255.2021 z dnia 02.06.2021, brak sprzeciwu
 256. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Traugutta 6/1, na dz. nr 10 (obręb 0058), inwestor Andrzej Słomian, znak sprawy RPA.6743.5.257.2021 z dnia 02.06.2021, brak sprzeciwu
 257. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Klasztorna 25, na dz. nr 32 (obręb 0091), inwestorzy Kazimierz Grzesiak i Małgorzata Mączka, znak sprawy RPA.6743.5.257.2021 z dnia 02.06.2021, brak sprzeciwu
 258. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości ostrów Wielkopolski ul. Godebskiego 30, na dz. nr 33/4 ( obręb 0051), inwestor Antoni Biadała, znak sprawy RPA.6743.5.258.2021 z dnia 02.06.2021, brak sprzeciwu
 259. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Akacjowa 11, na dz. nr 92 (obręb 0060), inwestor Anna Nowowiejska, znak sprawy RPA.6743.5.259.2021 z dnia 02.06.2021, brak sprzeciwu
 260. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Topola Osiedle ul. Leśna 6, na dz. nr 335/6 (obręb 0012), inwestor Maria Malinowska, znak sprawy RPA.6743.5.260.2021 z dnia 02.06.2021, brak sprzeciwu
 261. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Radłów ul. Wojska Polskiego 2, na dz. nr 530/3 (obręb 0017), inwestorzy Marek i Maria Szczygieł, znak sprawy RPA.6743.5.261.2021 z dnia 02.06.2021, brak sprzeciwu
 262. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wtórek ul. Środkowa 54, na dz. nr 285/6 (obręb 0025), inwestor Mirosław Skoczyński, znak sprawy RPA.6743.5.262.2021 z dnia 02.06.2021, brak sprzeciwu
 263. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Korcza 15, na dz. nr 1186/2 ( obręb 0003), inwestorzy dariusz i Bernadeta Mikuła, znak sprawy RPA.6743.5.263.2021 z dnia 02.06.2021, brak sprzeciwu
 264. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miesjcowości TOpola Mała ul. Szkolna 64, na dz. nr 76 ( obręb 0024), inwestor Violeta Cierpka, znak sprawy RPA.6743.5.264.2021 z dnia 02.06.2021, brak sprzeciwu
 265. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Żniwna 53, na dz. nr 15/2 ( obręb 0167), inwestor Maciej Miazga, znak sprawy RPA.6743.5.265.2021 z dnia 02.06.2021, brak sprzeciwu
 266. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Granowiec ul. Kościelna 6, na dz. nr 990/1 (obręb 0005), inwestor Marcin Strasburger, znak sprawy  RPA.6743.5.266.2021 z dnia 02.06.2021, brak sprzeciwu
 267. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowango budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul.Ślepa 8, na dz. nr 138 (obręb 0009), inwestor Marcin Osada, znak sprawy RPA.6743.5.267.2021 z dnia 02.06.2021, brak sprzeciwu
 268. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej  w miejscowości Kaczory ul. raszkowska 16, na dz. nr 1186/2 (obręb 0003), inwestor Barbara Brodala, znak sprawy RPA.6743.5.268.2021 z dnia 02.06.2021, brak sprzeciwu
 269. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul.Krótka 14, na dz. nr 297/2 (obręb 0001), inwestor Bogusław Grząka, znak sprawy RPA.6743.5.269.2021 z dnia 02.06.2021, brak sprzeciwu
 270. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Chłopickiego 57/1, na dz. nr 3/4 (obręb 0056), inwestor Krzysztof Łuczywek, znak sprawy RPA.6743.5.270.2021 z dnia 04.06.2021, brak sprzeciwu
 271. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska 1, na dz. nr 84 ( obręb 0074), inwestor Dawid Kupijaj, znak sprawy RPA.6743.5.271.2021 z dnia 04.06.2021, brak sprzeciwu
 272. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Chłopickiego 48a, na dz. nr 63/2 ( obęb 0056), inwestor Małgorzata Bednarczyk, znak sprawy RPA.6743.5.272.2021 z dnia 04.06.2021, brak sprzeciwu
 273. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz uzytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Lamki ul. Krotoszyńska 66, na dz. nr 282/2 (obręb 0014), inwestorzy Andrzej i Beata Młynarz, znak sprawy RPA.6743.5.273.2021 z dnia 07.06.2021, brak sprzeciwu
 274. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Garncarska 1, na dz. nr 144 (obręb 0115), inwestorzy Zbigniew i Mirosława Krzywda, znak sprawy RPA.6743.5..274.2021 z dnia 08.06.2021, brak sprzeciwu
 275. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Szkolna 4, na dz. nr 513/1 (obręb 0007), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.5.275.2021 z dnia 09.06.2021, brak sprzeciwu
 276. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Dywizjonu 303 nr 8, na dz. nr 29/3  (obręb 0055), inwestor Piotr Krupa, znak sprawy RPA.6743.5.276.2021 z dnia 10.06.2021, brak sprzeciwu
 277. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkoposlski ul. Prof. Kaliny 14, na dz. nr  152/2 (obręb 0032), inwestor Mateusz Graf, znak sprawy RPA.6743.5.277.2021 z dnia 10.06.2021, brak sprzeciwu
 278. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Franklinów 38, na dz. nr 18/2 (obręb 0006), inwestor Andrzej Płóciennik, znak sprawy RPA.6743.5.278.2021 z dnia 10.06.2021, brak sprzeciwu
 279. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Dębnica ul. Piaskowska 1, na dz nr 52/1 (obręb 0005), inwestorzy Teresa i  Henryk Błaszczuk, znak sprawy RPA.6743.5.279.2021 z dnia 10.06.2021, brak sprzeciwu
 280. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Bzowa 41, na dz. nr 67 (obręb 0171), inwestor Roman Grygiel, znak sprawy RPA.6743.5.280.2021 z dnia 14.06.2021, brak sprzeciwu
 281. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Limbowa 24, na dz. nr 48 (obręb 0210), inwestor Stanisław Gąsiorek, znak sprawy RPA.6743.5.281.2021 z dnia 14.06.2021, brak sprzeciwu
 282. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalcji gazowej w miejscowości Topola Wielka ul. Długa 2, na dz. nr 472 (obręb 0012), inwestor Mirosław Dolatka, znak sprawy RPA.6743.5.282.2021 z dnia 14.06.2021, brak sprzeciwu
 283. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wtórek ul. Zwirowa 5, na dz. nr 723/2 (obręb 0025), inwestorzy Krzysztof Mania i Agnieszka Stocka-Mania, znak sprawy RPA.6743.5.283.2021 z dnia 15.06.2021, brak sprzeciwu
 284. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Zielna 19, na dz. nr 35/7 (obręb 0107), inwestorzy Lucyna i Jacek Moch, znak sprawy RPA.6743.5.284.2021 z dnia 15.06.2021, brak sprzeciwu
 285. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz uzytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Radłów ul. Wiejska 23, na dz. nr 515 (obręb 0017), inwestor Elżbieta Marcinkowska, znak sprawy RPA.6743.5.285.2021 z dnia 15.06.2021, brak sprzeciwu
 286. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz uzytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Łanowa 44, na dz. 114 (obręb 0172), inwestor Przemysław Glinka, znak sprawy RPA.6743.5.286.2021 z dnia 15.06.2021, brak sprzeciwu
 287. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Skalmierzyce ul. Spółdzielcza 13, na dz. nr 1039/2 (obręb 0018), inwestorzy Ewa i Jan Garcarek, znak sprawy RPA.6743.5.287.2021 z dnia 16.06.2021, brak sprzeciwu
 288. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. N.Krępa 29, na dz. nr 7/6 (obręb 0015), inwestor Stefania Pytlak, znak sprawy RPA.6743.5.288.2021, brak sprzeciwu
 289. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Świeca 10, na dz. nr 70/2 (obręb 0009), inwestor Krzysztof Łebski, znak sprawy RPA.6743.5.289.2021 z dnia 17.06.2021, brak sprzeciwu
 290. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska 37/6 (obręb 0070), inwestor Łukasz Ulichnowski, znak sprawy RPA.6743.5.290.2021 z dnia 17.06.2021, brak sprzeciwu
 291. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Osiedlowa 18, na dz nr 86/1 (obręb 0001), inwestorzy Justyna Wojtak, Ana Wojtak, Marcin Wojtak, Jan Wojtak, znak sprawy RPA.6743.5.291.2021 z dnia 17.06.2021, brak sprzeciwu
 292. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wysocko Wielkie ul. Polna 29, na dz. nr 524/2 (obręb 0026), inwestorzy Natalia Paluszkiewicz ,  Ewa Lubieniecka-Maciak, Barbara LUbieniecka, znak sprawy RPA.6743.5.292.2021 z dnia 17.06.2021, brak sprzeciwu
 293. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Zacharzew ul. Rodzinna 1, na dz. nr 137/5 ( obręb 0027), inwestorzy Natalia Foltyniewicz- Rataj i Łukasz Rataj, znak sprawy  RPA.6743.5.293.2021 z dnia 17.06.2021, brak sprzeciwu
 294. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kordeckiego 33/1, na dz. nr 15 (obręb 0055), inwestor Teresa Knap, znak sprawy RPA.6743.5.294.2021 z dnia 18.06.2021, brak sprzeciwu
 295. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i naz ewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wolności 7c/40, na dz. nr 37, 38/1 (obręb 0070), inwestor On Point Ruszkowski sp.j. Poznań, znak prawy  RPAQ.6743.5.295.2021 z dnia 18.06.2021, brak sprzeciwu
 296. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Topola Osiedle ul. Wierzbowa 30, na dz. nr 263/4 ( obręb 0012), inwestor Czesław Pietraszek, znak sprawy RPA.6743.5.296.2021 z dnia 21.06.2021, brak sprzeciwu
 297. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raszków ul. Południowa 4, na dz. nr 424/2 (obręb 0001) ,inwestor Kaziemierz i Halina Just, znak sprawy RPA.6743.5.297.2021 z dnia 22.06.2021, brak sprzeciwu
 298. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazopwej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Nullo 11, na dz. nr 673/5 (obręb 0045), inwestor Paweł i Maria Franke, znak sprawy RPA.6743.5.298.2021 z dnia 23.06.2021, brak sprzeciwu
 299. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. J. Merki 16a,  na dz. nr 1472/4 (obręb 0009), inwestor Marerk i Anna Olszewscy, znak sprawy RPA.6743.5.299.2021 z dnia 23.06.2021, brak sprzeciwu
 300. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Rejtana 49, na dz. nr 49 (0054), inwestor Marcin Trusiński, znak sprawy RPA.6743.5.300.2021 z dnia 23.06.2021, brak sprzeciwu
 301. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raszków ul. Południowa 2, na dz. nr 213 (obręb 0001), inwestor Violetta Spendowska, znak sprawy RPA.6743.5.301.2021 z dnia 23.06.2021, brak sprzeciwu
 302. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Głowackiego 76, na dz. nr 32/10 (obręb 0050), inwestor Paweł Dudek, znak sprawy RPA.6743.5.302.2021 z dnia 23.06.2021, brak sprzeciwu
 303. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnatrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Południowa 36, na dz. nr 534/1 (obręb 0007), inwestor Magdalena Barczak-Zmyślona, znak sprawy RPA.6743.5.303.2021 z dnia 28.06.2021,brak sprzeciwu
 304. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wtórek ul. Piaskowa 4, na dz. nr 291/1 (obręb 0025), inwestor Miron Fijołek, znak sprawy RPA.6743.5.304.2021 z dnia 28.06.2021, brak sprzeciwu
 305. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Długa 5, na dz. nr 47/1 (obręb 0007), inwestor Marzena Mania Lehmer, znak sprawy RPA.6743.5.305.2021 z dnia 28.06.2021, brak sprzeciwu
 306. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Chruszczyny 6, na dz. nr 109 (obręb 0003), inwestor Adam Napieralski, znak sprawy RPA.6743.5.306.2021 z dnia 28.06.2021, brak sprzeciwu
 307. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Kaliska 6, na dz. nr 1215 (obręb 0001), inwestor Donat Zawidzki, znak sprawy RPA.6743.5.307.2021 z dnia 28.06.2021, brak sprzeciwu
 308. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Huta 14h, na dz. nr 261/1 (obręb 0015), inwestor Marcelina Makarewicz, znak sprawy RPA.6743.5.308.2021 z dnia 28.06.2021, brak sprzeciwu
 309. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Boników ul. Spacerowa 27, na dz. nr 454/1 (obręb 0001), inwestor Tomasz i Ilona Chmieleccy, znak sprawy RPA.6743.5.309.2021 z dnia 28.06.2021, brak sprzeciwu
 310. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Lewków Plac Floriana 8/2, na dz. nr 329/3 (obręb 00165), inwestor Dorosław Wiatr, znak sprawy RPA.6743.5.310.2021 z dnia 29.06.2021, brak sprzeciwu
 311. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nowe Skalmierzyce ul. Podkocka 21, na dz. nr 374 (obręb 0001), inwestor Jolanta Wasielewska, znak sprawy RPA.6743.5.311.2021 z dnia 29.06.2021, brak sprzeciwu
 312. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Franklinów 78, na dz. nr 173 (obręb 0006), inwestor Teresa Minta, znak sprawy RPA.6743.5.312.2021 z dnia 29.06.2021, brak sprzeciwu
 313. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raszków ul. Południowa 3, na dz. nr 214 (obręb 0001), inwestor Wiesława Adamczak, znak sprawy RPA.6743.5.313.2021 z dnia 29.06.2021, brak sprzeciwu
 314. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Poznańska 21, na dz. nr 1629 (obręb 0001), inwestor Stanisław Namysł, znak sprawy RPA.6743.5.314.2021 z dnia 29.06.2021, brak sprzeciwu
 315. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Gimnazjalna 7, na dz. nr 606 (o9bręb 0001), inwestor Mirosława Maciejewska, znak sprawy RPA.6743.5.315.2021 z dnia 29.06.2021, brak sprzeciwu
 316. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Głowackiego 110, na dz. nr 22/2 (obręb 0179), inwestor Mieczysława i Krzysztof Bąk, znak sprawy RPA.6743.5.316.2021 z dnia 29.06.2021, brak sprzeciwu
 317. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Korsaka 25, na dz. nr 24/7 (obręb 0052), inwestor Paweł i Małgorzata Frydryszak, znak sprawy RPA.6743.5.317.2021 z dnia 30.06.2021, brak sprzeciwu
 318. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej  w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wspólna 2A, na dz. nr 55/13 (obręb 0100), inwestor Barbara i Włodzimierz Pietrzak, znak sprawy RPA.6743.5.318.2021 z dnia 02.07.2021, brak sprzeciwu
 319. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku  instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Krakowska 10, na dz. nr 27/29, 27/28 (obręb 0028), inwestor Natalia i Łukasz Glapa, znak sprawy RPA.6743.5.319.2021z dnia 02.07.2021, brak sprzeciwu
 320. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku w miejscopwości Skalmierzyce ul. Środkowa 9, na dz. nr 987/1 (obręb 0018), inwestor Joanna Konasiewicz, znak sprawy RPA.6743.5.320.2021 z dnia 02.07.2021, brak sprzeciwu
 321. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Wrocławska 114, na dz. nr 47 (obręb 0009), inwestor Jacek i Danuta Walendowscy, znak sprawy RPA.6743.5.321.2021 z dnia 02.07.2021, brak sprzeciwu
 322. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej  w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Jeżynowa 39, na dz. nr 75/3 (obręb 0208), inwestor Danuta Jędras, znak sprawy RPA.6743.5.322.2021 z dnia 02.07.2021, brak sprzeciwu
 323. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Zakątek 11, na dz. nr 48/1 (obręb 0105), inwestor Irena i Mieczysław Kamińscy, znak sprawy RPA.6743.5.323.2021 z dnia 05.07.2021, brak sprzeciwu
 324. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej  w miejscowości  Ostrów Wielkopolski ul. Kamienna 8, na dz. nr 5/1 ( obręb 0130), inwestor Urszula Janicka, znak sprawy RPA.6743.5.324.2021 z dnia 05.07.2021, brak sprzeciwu
 325. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej  w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Matejki 2, na dz. nr 118/3 ( obręb 0083), inwestor Wiesław Pacyński, znak sprawy RPA.6743.5.325.2021 z dnia 05.07.2021, brak sprzeciwu
 326. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w budynku w miejscowości  Ostrów Wielkopolski ul. Szembekowej 11, dz. nr 5/1 (obręb 0130), inwestor Jolanta Przybylska-Łysiak, znak sprawy  RPA.6743.5.326.2021 z dnia 05.07.2021, brak sprzeciwu
 327. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Topola Osiedle ul. Witosa 25, na dz. nr 16/2, 16/8, 16/9 (obręb 0012), inwestor Denis Wojtczyk, znak sprawy RPA.6743.5.327.2021 z dnia 06.07.2021, brak sprzeciwu
 328. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Ściegiennego 8, na dz. nr 62/7 (obręb 0050), inwestorzy Genowefa i Marian Gabrysiak, znak sprawy RPA.6743.5.328.2021 z dnia 07.07.2021, brak sprzeciwu
 329. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Skalskiego 17, na dz. nr 1/6 ( obręb 0045), inwestor Jakub Filipiak, znak sprawy RPA.6743.5.329.2021 z dnia 07.07.2021, brak sprzeciwu
 330. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. K.Jadwigi 32/1, na dz. nr 22 (obręb 0035), inwestor Paweł Perz, znak sprawy  RPA.6743.5.330.2021 z dnia 07.07.2021, brak sprzeciwu
 331. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości  Nowe Skalmierzyce ul. T.Kościuszki 6/1, na dz. nr 514/5 (obręb 0001), inwestor Stanisław Wasielewski, znak sprawy RPA.6743.5.331.2021 z dnia 07.07.2021, brak sprzeciwu
 332. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Boczków  ul. Strażacka 22, na dz. nr 155/4 (obręb 0003), inwestor Sebastian Pływacz, znak sprawy RPA.6743.5.332.2021 z dnia 07.07.2021, brak sprzeciwu
 333. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. K.Jadwigi 32/2, na dz. nr 22 (obręb 0035), inwestor Stanisława Perz, znak sprawy RPA.6743.5.333.2021 z dnia 07.07.2021, brak sprzeciwu
 334. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Chłopickiego 93, na dz. nr 30/2 (obręb 0056), inwestor  Pani Halina Perlińska, znak sprawy RPA.6743.5.334.2021 z dnia 07.07.2021, brak sprzeciwu
 335. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Zapiecek 26, na dz. nr 104 (obręb 0139), inwestor Urszula i Andrzej Nagięć, znak sprawy RPA.6743.5.335.2021 z dnia 07.07.2021, brak sprzeciwu
 336. Przebudowa  wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kopernika 9/2, na dz. nr 133 (obręb 0099), inwestor Wanda i Czesław Giernalczyk, znak sprawy RPA.6743.5.336.2021 z dnia 07.07.2021, brak sprzeciwu
 337. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Ludna 17, na dz. nr 193/2 (obręb 0009), inwestor Paulina Wójcik-Malinowska i Marek Malinowski, znak sprawy RPA.6743.5.337.2021 z dnia 08.07.2021, brak sprzeciwu
 338. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kunickiego 12, na dz. nr 13/4 (obręb 0049), inwestor Małgorzata i Krzysztof Klusak, znak sprawy RPA.6743.5.338.2021 z dnia 08.07.2021, brak sprzeciwu
 339. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Czarnylas ul. Odolanowska 94, na dz. nr 517/2 (obręb 0004),inwestor Kamila Piesiak, znak sprawy RPA.6743.5.339.2021 z dnia 08.07.2021, brak sprzeciwu
 340. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przybysławice 75, na dz. nr 261 (obręb 0016), inwestor Daniel Kaczmarek, znak sprawy RPA.6743.5.340.2021 z dnia 12.07.2021, brak sprzeciwu
 341. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Abrahama 36, na dz. nr 98/2 (obręb 0045), inwestor Danuta i Robert Szczepaniak, znak sprawy RPA.6743.5.341.2021 z dnia 13.07.2021, brak sprzeciwu
 342. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Biskupice Ołoboczne ul. Ostrowska 25, na dz. nr 378 (obręb 0002), inwestor Łukasz Sekuła, znak sprawy  RPA.6743.5.342.2021 z dnia 13.07.2021, brak sprzeciwu
 343. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. 1-go Maja 4/3, na dz. nr 1245 (obręb 0001), inwestor Hanna Lebica, znak sprawy RPA.6743.5.343.2021 z dnia 13.07.2021, brak sprzeciwu
 344. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Sierakowskiego 5, na dz. nr 24/3 (obręb 0057), inwestor Karina i Sebastian Wicenciak, znak sprawy  RPA.6743.5.344.2021 z dnia 14.07.2021, brak sprzeciwu
 345. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Radłów ul. Oś. Robotnicze 95, na dz. nr 130/1 ( obręb 0017), inwestor Maciej i Małgorzata Płóciennik, znak sprawy RPA.6743.5.345.2021 z dnia 15.07.2021, brak sprzeciwu
 346. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Jabłonkowa 28a, na dz. nr 175/2 ( obręb 0007), inwestor Donata i Wiesław Dwornik, znak sprawy RPA.6743.5.346.2021 z dnia 19.07.2021, brak sprzeciwu
 347. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Kotowiecko ul. Kaliska 12, na dz. nr 342/1, 342/2 ( obręb 0013), inwestor Genowefa Matczak i Izabela Hurst, znak sprawy  RPA.6743.5.347.2021 z dnia 19.07.2021, brak sprzeciwu
 348. Budowa wewnatrz i na zewnatrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Kościuszków 4, na dz. nr 36 ( obręb 0012), inwestor  Urszula Marcinkowska, znak sprawy RPA.6743.5.348.2021 z dnia 20.07.2021, brak sprzeciwu 
 349. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalcji gazowej w miejscowości raszków ul. Koźmińska 9/1, na dz. nr 141 ( obręb 0001), inwestor  Małgorzata Paszek-Wujek, znak sprawy RPA.6743.5.349.2021 z dnia 21,07.2021, brak sprzeciwu
 350. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości  Ostrów Wielkopolski ul. Prosta 3/4, na dz. nr 15 (obręb 0099), inwestor  Iwona Muszyńska, znak sprawy RPA.6743.5.350.2021 z dnia 22.07.2021, brak sprzeciwu
 351. Budowa wewnątrz i na zewnątrz uzytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości  Huta 59, na dz. nr 477 ( obręb 0005), inwestor Robert i Monika Zawidzcy, znak sprawy RPA.6743.5.351.2021 z dnia 22.07.2021, brak sprzeciwu
 352. Budowa wewnątrz i na zewnątrz uzytkowanego budynku instalacji gazoweju w miejscowości  Zacharzew ul. Krotoszyńska 24, na dz. nr 65/4 ( obręb 0027), inwestor  Henryka i Mirosław Rybka, znak sprawy RPA.6743.5.352.2021 z dnia 22.07.2021, brak sprzeciwu
 353. Budowa wewnatrz i na zewnatrz użytkowanego budynku instalcji gazowej w miejscowości  Wtórek ul. Polna 3, na dz. nr 674 ( obręb 0025), inwestor Dariusz Skiera, znak sprawy RPA.6743.5.353.2021 z dnia 22.07.2021, brak sprzeciwu
 354. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości  Ostrów Wielkopolski ul. Abrahama 23, na dz. nr 113/3 ( obręb 0045), inwestor Irena Kozakiewicz, znak sprawy RPA.6743.5.354.2021 z dnia 22.07.2021, brak sprzeciwu
 355. Budowa wewnbątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejwscowości  Ostrów Wielkopolski ul. Godebskiego 5, na dz. nr 23/2 ( obręb 0051), inwestor  Marcin Plewiński, znak sprawy RPA.6743.5.355.2021 z dnia 22.07.2021, brak sprzeciwu
 356. Budowa wewnątrz i na zewnatrz użytkoanego budynku instalacji gazowej w miejscowości  Ostrów Wielkopolski8 ul. Poznańska 65, na dz. nr 3 ( obręb 0044), inwestor  Jacek i Małgorzata Kinasz, znak sprawy RPA.6743.5.356.2021 z dnia 22.07.2021, brak sprzeciwu
 357. Budowa wewnatrz i na zewnątrz uzytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kaliska 34/1, na dz. nr 35 ( obręb 0033), inwestor  Małgorzata Szklarek, znak sprawy RPA.6743.5.357.2021 z dnia 22.07.2021, brak sprzeciwu
 358. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Sierakowskiego 15, na dz. nr 6/3 ( obręb 0057), inwestor Anna i Sebastian Klupiec, znak sprawy R$PA.6743.5.358.2021 z dnia 22.07.2021, brak sprzeciwu
 359. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Zakatek 23a, na dz. nr 51/1 ( obreb 0105), inwestor Waldemar Gaczynski, znak sprawy RPA./6743.5.359.2021 z dnia 22.07.2021, brak sprzeciwu
 360. Budowa wewnątrz i na zewnatrz uzytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Ostrów Wielkopolski ul. Północna 38, na dz. nr 9 ( obreb 00080, inwestor  Mirosława Nowacka, znak sprawy RPA.6743.5.360.2021 z dnia 22.07.2021, brak sprzeciwu
 361. Budowa wewnatrz i na zewnatrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Subkowskiego 14, na dz. nr 2055 ( obreb 00010, inwestor Ewa i Grzegorz Błaszczyk, znak sprawy RPA.6743.5.361.2021 z dnia 26.07.2021, brak sprzeciwu
 362. Budowa wewnatrz i na zewnatrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Owsiana 54, na dz. nr 13/2 ( obreb 01690, inwestor Zofia Wojtkowska, znak sprawy RPA.6743.5.362.2021 z dnia 28.07.2021, brak sprzeciwu
 363. Budowa wewnątrz i na zewnatrz użytkowanego budynku inbstalacji gazowej w miejscowości ostrów Wielkopolski ul. Dworcowa 16a, na dz. nr 33/2 ( obręb 0062), inwestor Sławomir Błaszczyk, znak sprawy RPA.6743.5.363.2021 z dnia 28.07.2021, brak sprzeciwu
 364. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości  Ostrów wielkopolski ul. Raszkowska 56/8, na dz. nr5 54/4 ( obreb 0039), inwestor Krzysztof Podlewski, znak sprawy RPA.6743.5.364.2021 z dnia 28.07.2021, brak sprzeciwu
 365. Budowa wenątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalcji gazowej w miejscowości  Rąbczyn 18, na dz. nr 106 ( obreb 0018),inwestor Małgorzta i Jan Frąszczak, znak sprawy RPA.6743.5. 365.2021 z dnia 28.07.2021, brak sprzeciwu 
 366. Budowa wewnątrz i na zewnatrz użutkowanego budynku  instalacji gazowej w miejscowści ostrów Wielkopolski ul. Partyzancka 28/7/3, na dz. nr 7 ( obren 0068), inwestor marek Cieplik, znak sprawy RPA.6743.5.366.2021 z dnia 29.07.2021, brak sprzeciwu
 367. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości  Przybysławice 41a, na dz. nr 5/7 (obreb 0016), inwestor  Azymut sp.zo.o. raszków, znak sprawy RPA.6743.5.367.2021 z dnia 29.07.2021, brak sprzeciwu
 368. Budowa wewnatrz i na zewnatrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości  Uciechów ul. Sulmierzycka 11, na dz. nr 683 (obreb 0012), inwestor Stanisław i Elzbieta Marciniak, znak sprawy RPA.6743.5.368.2021 z dnia 29.07.2021, brak sprzeciwu
 369. Budowa wewnątrz i na zewnątrz uzytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowosci  ostrów Wielkopolski ul. Rynek 18/10, na dz. nr 4 (obreb 0075) inwestor Izabela i Bogusław Pacuła, znak sprawy RPA.6743.5.369.2021 z dnia 29.07.2021, brak sprzeciwu
 370. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Graniczna 30, na dz. nr 88/1, 85/1 (obreb 0137), inwestor Lucyna i Jarosław Pastuszak, znak sprawy RPA.6743.5.370.2021 z dnia 29.07.2021, brak sprzeciwu 
 371. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości  Raczyce ul. odolanowska 12, na dz. nr 677/2 ( obreb 0008), inwestor Stanisław Stryjak, znak sprawy RPA.6743.5.371.2021 z dnia 03.08.2021, brak sprzeciwu
 372. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Plac Kościuszki 5/7, na dz. nr 1263 ( obreb 0001), inwestor Anna Stankowska, znak sprawy  RPA.6743.5.372.2021 z dnia 03.08.2021, brak sprzeciwu
 373. Budowa wewnątrz i na zewnątrz  uzytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Bartosza 26, na dz. nr 1064 ( obreb 0001), inwestor Krystyna i Maciej Szkopek, znak sprawy  RPA.6743.5.372.2021 z dnia 03.08.2021, brak sprzeciwu
 374. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Świeca ul. Leśna 13, na dz. nr 224/1 ( obreb 0009), inwestor Adrian Stok, znak sprawy RPA.6743.5.374.2021 z dnia 03.08.2021, brak sprzeciwu
 375. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości  czarnylas ul. Strumykowa 17, na dz. nr 165 (obreb 0004), inwestor Zbigniew i Barbara Urbaniak, znak sprawy RPA.6743.5.375.2021 z dnia 03.08.2021, brak sprzeciwu
 376. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Wąska 6a, na dz. nr 563 (obreb 0007), inwestor Anna i Narcyz Schulz, znak sprawy  RPA.6743.5.376.2021 z dnia 03.08.2021, brak sprzeciwu
 377. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości  Odolanów ul. Piesza 14, na dz. nr 1582 (obreb 0001), inwestor Justyna sztukowska i Andzrej Marszałek, znak sprawy RPA.6743.5.377.2021 z dnia 03.08.2021, brak sprzeciwu
 378. Budowa wewnatrz i na zewnatrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Czarnylas ul. Odolanowska 32, na dz. nr 143/12 (obreb 0004), inwestor  Adam i Ewa Skutniccy, znaks parwy RPA.6743.5.378.2021 z dnia 03.08.2021, brak sprzeciwu
 379. Budowa wewnątrz i na zewnątrz uzytkowanego budynku instalcji gazowej w miejscowości Nowe Skalmiuerzyce ul. Krótka 8, na dz. nr 401/2 ( obreb 0001),inwestor Jacek Ciupka, znaks prawy RPA.6743.5.379.2021 z dnia 03.08.2021, brak sprzeciwu
 380. Budowa wenątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Boczków ul. Polna 1, na dz. nr 91/3 ( obręb 0003), inwestor Piotr Lewandowski, znak sprawy RPA.6743.5.380.2021 z dnia 03.08.2021, brak sprzeciwu
 381. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalcji gazowej w miejscowości Nowe Skalmierzyce ul. LIpowa  1/3, na dz. nr 202/1, ( obręb 0001), inwestor Wiesława Augustyniak, znak sprawy RPA.6743.5.381.2021 z dnia 03.08.2021, brak sprzeciwu
 382. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalcji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Strzelecka 88a, na dz. nr 479 ( obreb 0001). inwestor Stanisław i Jadwiga Wiśniewscy, znak sprawy RPA.6743.5.382.2021 z dnia 04.08.2021, brak sprzeciwu
 383. Budowa wewnatrz i na zewnatrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nowe Skalmierzyce ul. 1 Maja 13, na dz. nr 245 ( obreb 0001), inwestor Grzegorz Nieruchowski, znak sprawy RPA.6743.5.383.2021 z dnia 04.08.2021, brak sprzeciwu
 384. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości  Nowe Skalmierzyce ul. Jana Pawła II 18, na dz. nr 357 ( obreb 0001), inwestor Bogdan Walczak, znak sprawy RPA.6743.5.384.2021 z dnia 04.08.2021, brak sprzeciwu
 385. Budowa wewnatrz i na zewnątrz uzytkowanego budynku instalacji gazowej wmiejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Traugutta 73, na dz. nr 29/2 ( obreb 0046), inwestor Zofia i Sylwester Wiśniewscy, znak sprawy RPA.6743.5.385.2021 z dnia 05.08.2021, brak sprzeciwu
 386. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Jesionowa 14, na dz 29, ( obreb 0059), inwestor Piotr Naczke, znak sprawy RPA.6743.5.386.2021 z dnia 05.08.2021, brak sprzeciwu
 387. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości  Przygodzice ul. Wrocławska 105, na dz. nr 143/8 ( obreb 0009), inwestor Tadeusz Grzesiek, znak sprawy RPA.6743.5.387.2021 z dnia 05.08.2021, brak sprzeciwu
 388. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości  Ostrów Wielkopolski ul. Olszowa 58, na dz. nr 76/4 ( obręb 0108), inwestor Jarosław i Lillla Baberscy, znak sprawy RPA.6743.5.388.2021 z dnia 05.08.2021, brak sprzeciwu 
 389. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Krotoszyńska 81, na dz. nr 47/2 ( obręb 0046), inwestor Irena Musisz, znak sprawy RPA.6743.5.389.2021 z dnia 05.08.2021, brak sprzeciwu
 390. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości  Ostrów Wielkopolski ul. Różana 11a, na dz. nr 71/1 ( obreb 0060) inwestor Mirosława Uciechowska, znak sprawy RPA.6743.5.390.2021 z dnia 05.08.2021, brak sprzeciwu
 391. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkownego budynku instalacji gazowej w miejscowości  Ostrów Wielkopolski ul. Grabowska 18a, na dz. nr 66, 61, 83 ( obreb 0032), inwestor Jolanta i Stanisław Grzelak, znak sprawy RPA.6743.5.391.2021 z dnia 06.08.2021, brak sprzeciwu
 392. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości  Ostrów Wielkopolski ul. Sowińskiego 45, na dz. nr 51/6 ( obreb 0046), inwestor Alicja Włóosik, znak sprawy RPA.6743.5.392.2021 z dnia 06.08.2021, brak sprzeciwu
 393. Budowa wewnątrz i na zewnatrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości  Ostrów Wielkopolski ul. Zamenhoffa 13/U-IV, na dz. nr 21/3 ( obreb 0072), inwestor Maria Markiewicz-Olbińska, znak sprawy RPA.6743.5.393.2021 z dnia 06.08.2021, brak sprzeciwu
 394. Budowa wewnątrz i na zewnątrz uzytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nowe Skalmierzyce ul. Kościuszki 5/2, na dz. nr 558 ( obreb 0001) inwestor Michał Sierodzki, znak sprawy RPA.6743.5.394.2021 z dnia 06.08.2021, brak sprzeciwu
 395. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości  Ostrów Wielkopolski ul. Różana 11a, na dz. nr 71/1 ( obreb 0060), inwestor Beata Kaczor, znak sprawy RPA.6743.5.395.2021 z dnia 09.08.2021, brak sprzeciwu
 396. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości  Ostrów Wielkopolski ul. Strzelecka 57/12, na dz. nr 7/8 ( obreb 0085), inwestor Nong Minh Thai, znak sprawy RPA.6743.5.396.2021 z dnia 09.08.2021, brak sprzeciwu
 397. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ociąż ul. Zakrzewki 20, na dz. nr 33/12 ( obreb 0016), inwestor Grażyna Mucha, znak sprawy RPA.6743.5.397.2021 z dnia 06.08.2021, brak sprzeciwu
 398. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości  Nowe Skalmierzyce ul. Ostrowska 20, na dz. nr 981, 982 ( obreb 0018), inwestor Agnieszka Czaja, znak sprawy RPA.6743.5.398.2021 z dnia 10.08.2021, brak sprzeciwu
 399. Budowa wewnatrz i na zewnątrz uzytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości  Gałązki Wielkie 26, na dz. nr 72/1 (obręb 0008), inwestor Stanisław Kucharski, znak sprawy  RPA.6743.5.399.2021 z dnia 10.08.2021, brak sprzeciwu
 400. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wtórek ul. Podmiejska 7, na dz. nr 618/12 ( obreb 0025), inwestor Dariusz i Wioletta Sas, znak sprawy RPA.6743.5.400.2021 z dnia 12.08.2021,brak sprzeciwu
 401. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej  Gorzyce Wielkie ul. Kwiatowa, na dz. nr 489/2 (obręb 0007), inwestor Mateusz Płóciennik, znak sprawy RPA.6743.5.401.2021 z dnia 13.08.2021, brak sprzeciwu
 402. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej Ostrów Wlkp. ul. Mielczarskiego 56, na dz. nr 63/3 (obręb 0045), inwestor Jacek Cyba, znak sprawy RPA.6743.5.402.2021 z dnia 13.08.2021, brak sprzeciwu
 403. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej Czarnylas ul. Dębowa 6, na dz. nr 96 (obręb 0004), inwestor Maria i Roman Piłat, znak sprawy RPA.6743.5.403.2021 z dnia 11.08.2021, brak sprzeciwu
 404. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej Wysocko Małe ul. Wiejska, na dz. nr 205 (obręb 0013), inwestor Arkadiusz Nowak, znak sprawy RPA.6743.5.404.2021 z dnia 11.08.2021, brak sprzeciwu
 405. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej Lewków ul. Plac Floriana 4, na dz. nr 113/5, 113 (obręb 0012), inwestor Teresa Krzywańska, znak sprawy RPA.6743.5.405.2021 z dnia 11.08.2021, brak sprzeciwu
 406. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej Ostrów Wlkp. ul. Cicha 11, na dz. nr 28 (obręb 0154), inwestor Aniela Kaczmarek, znak sprawy RPA.6743.5.406.2021 z dnia 11.08.2021, brak sprzeciwu
 407. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej Przygodzice ul. Ludna 4, na dz. nr 188/2 (obręb 0009), inwestor Zdzisław Sperling, znak sprawy RPA.6743.5.407.2021 z dnia 11.08.2021, brak sprzeciwu
 408. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej Ostrów Wlkp. ul. Letnia 9, na dz. nr 5/15 (obręb 0136), inwestor Donata Nowakowska, znak sprawy RPA.6743.5.408.2021 z dnia, 11.08.2021, brak sprzeciwu
 409. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej Ostrów Wlkp. ul. Krańcowa 81, na dz. nr 50 (obręb 0139), inwestor Bolesław Białkowski, znak sprawy RPA.6743.5.409.2021 z dnia 11.08.2021, brak sprzeciwu
 410. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej Ostrów Wlkp. ul. wrocławska 24/4A, na dz. nr 20/3 (obręb 0073), inwestor Sylwia i Ireneusz Wójcik, znak sprawy RPA.6743.5.410.2021 z dnia 11.08.2021, brak sprzeciwu
 411. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej Ostrów Wlkp. ul. Kordeckiego 25, na dz. nr 60 (obręb 0055), inwestor Krzysztof Paczkowski, znak sprawy RPA.6743.5.411.2021 z dnia 11.08.2021, brak sprzeciwu
 412. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej Ostrów Wlkp. ul. Bzowa 54, na dz. nr 32 (obręb 0173), inwestor Elżbieta Swędrowska, Jadwiga Paszek, znak sprawy RPA.6743.5.412.2021 z dnia 17.08.2021, brak sprzeciwu
 413. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej Ostrów Wlkp. ul. Owsiana 9, na dz. nr 69 (obręb 0169), inwestor Krzysztof Jeż, znak sprawy RPA.6743.5.413.2021 z dnia 17.08.2021, brak sprzeciwu
 414. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej Ostrów Wlkp. ul. Źwirowa 27A, na dz. nr 123/1 (obręb 0023), inwestor Zbigniew Maciejewski, znak sprawy RPA.6743.5.414.2021 z dnia 17.08.2021, brak sprzeciwu
 415. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej Sośnie ul. Spokojna 22, na dz. nr 771 (obręb 0005), inwestor Kazimierz i Barbara Płokarz, znak sprawy RPA.6743.5.415.2021 z dnia 19.08.2021,brak sprzeciwu
 416. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej Wysocko Małe ul. Południowa 3C, na dz. nr 529/5 (obręb 0013), inwestor Januisz i Maria Balcerek, znak sprawy RPA.6743.5.416.2021 z dnia 19.08.2021, brak sprzeciwu
 417. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej Czekanów ul. Brzozowa 6, na dz. nr 607/36 (obręb 0004), inwestor Maciej Czwordon, znak sprawy RPA.6743.5.417.2021 z dnia 23.08.2021, brak sprzeciwu
 418. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej Ostrów Wlkp. ul. 60 Pułku Piechoty 22, na dz. nr 27/11, 21/15 (obręb 0034), inwestor Anna Włodarczyk, znak sprawy RPA.6743.5.418.2021 z dnia 24.08.2021, brak sprzeciwu
 419. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej Janków Przygodzki ul. Polna 8, na dz. nr 300/2 (obręb 0007), inwestor Helena Bluz, znak sprawy RPA.6743.5.419.2021 z dnia 24.08.2021, brak sprzeciwu
 420. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej Ostrów Wlkp. ul. Piłsudskiego 27/1, na dz. nr 161/1 (obręb 0082), inwestor Grażyna Hoempler, znak sprawy RPA.6743.5.420.2021 z dnia 26.08.2021, brak sprzeciwu
 421. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej Psary ul. Kaliska 26c, na dz. nr 467/6 (obręb 0008), inwestor Małgorzata Matuszewska, znak sprawy RPA.6743.5.421.2021 z dnia 26.08.2021, brak sprzeciwu
 422. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej Ostrów Wlkp. ul. Wiosny Ludów 8/5, na dz. nr 51 (obręb 0076), inwestor Wiesław Aleksandrowicz, znak sprawy RPA.6743.5.422.2021 z dnia 26.08.2021, brak sprzeciwu
 423. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej Biskupice Ołoboczne ul. Ostrowska 4, na dz. nr 633 (obręb 0002), inwestor Katarzyna Buchelt, znak sprawy RPA.6743.5.423.2021 z dnia 27.08.2021, brak sprzeciwuv
 424. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej Mączniki ul. Słoneczna 39, na dz. nr 57/10 (obręb 0015), inwestor Piotr i Marlena Grajek, znak sprawy RPA.6743.5.424.2021 z dnia 27.08.2021, brak sprzeciwu
 425. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej Ostrów Wlkp. ul. Staszica 4/1A, na dz. nr 27 (obręb 0076), inwestor Jolanta Łata, znak sprawy RPA.6743.5.425.2021 z dnia 30.08.2021, brak sprzeciwu
 426. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej Ostrów Wlkp. ul. Skalskiego 4, na dz. nr 11/6 (obręb 0045/), inwestor Zygmunt i Maria Kupczyk, znak sprawy RPA.6743.5.426.2021 z dnia 30.08.2021, brak sprzeciwu
 427. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej Ostrów Wlkp. ul. Chłopickiego 59, na dz. nr 5/6 (obręb 0056), inwestor Kazimiera Dudek, znak sprawy RPA.6743.5.427.2021 z dnia 30.08.2021, brak sprzeciwu
 428. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej Ostrów Wlkp. ul. Środkowa 5, na dz. nr 9 (obręb 0209), inwestorMaria Karczewska, znak sprawy RPA.6743.5.428.2021 z dnia 30.08.2021, brak sprzeciwu
 429. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej Ostrów Wlkp. ul. Andersa 25, na dz. nr 50/7 (obręb 0046), inwestor Beata Rybka, znak sprawy RPA.6743.5.429.2021 Z DNIA 30.08.2021, brak sprzeciwu
 430. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej Nowe Skalmierzyce ul. T. Kościuszki 5/1, na dz. nr 557 (obręb 0001), inwestor Maria Kurzajewska, znak sprawy RPA.6743.5.430.2021 z dnia 30.08.2021, brak sprzeciwu
 431. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej Ostrów Wlkp. ul. Krotoszyńska 53A, na dz. nr 100/4 (obręb 0045), inwestor Sandra Cieślik, znak sprawy RPA.6743.5.431.2021 z dnia 30.08.2021, brak sprzeciwu
 432. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej Odolanów ul. Poznańska 14, na dz. nr 1735 (obręb 0001), inwestor Bernardyna Joks, znak sprawy RPA.6743.5.432.2021 z dnia 31.08.2021, brak sprzeciwu
 433. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej Ostrów Wlkp. ul. Radłowska 21, na dz. nr 86 (obręb 0001), inwestor Renata Płóciennik, znak sprawy RPA.6743.5.433.2021 z dnia 31.08.2021, brak sprzeciwu
 434. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej Uciechów ul. Długa 10,. na dz. nr 542 (obręb 0012), inwestor Elżbieta i Krzysztof Rataj, znak sprawy RPA.6743.5.434.2021 z dnia 31.08.2021, brak sprzeciwu
 435. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej Ostrów Wlkp. ul. Olchowa 2, na dz. nr 225/4, 226/2 (obręb 0210), inwestor Aleksandra i Wolfgang Ploog, znak sprawy RPA.6743.5.435.2021 z dnia 01.09.2021, brak sprzeciwu
 436. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej Skalmierzyce ul. Bankowa 64, na dz. nr 1227/2 (obręb 0018), inwestor Edward Pawlak, znak sprawy RPA.6743.5.436.2021 z dnia 01.09.2021, brak sprzeciwu
 437. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej Śliwniki ul. Leśna 2/6, na dz. nr 422 (obręb 0020), inwestor Kazimiera Pawlak, znak sprawy RPA.6743.5.437.2021 z dnia 01.09.2021, brak sprzeciwu
 438. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej Śliwniki ul. Spacerowa 4, na dz. nr 423/9 (obręb 0020), inwestor Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „PROMIEŃ", znak sprawy RPA.6743.5.438.2021 z dnia 01.09.2021, brak sprzeciwu
 439. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej Lewków ul. Szopena 10, na dz. nr 416 (obręb 0016), inwestor Beata i Andrzej Szymczak, znak sprawy RPA.6743.5.439.2021 z dnia 02.09.2021, brak sprzeciwu
 440. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej Wysocko Małe ul. Górna 1, na dz. nr 179 (obręb 0013), inwestor Aneta i Piotr Maj, znak sprawy RPA.6743.5.440.2021 z dnia 02.09.2021, brak sprzeciwu
 441. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej Ostrów Wlkp. ul. Traugutta 58, na dz. nr 65/3 (obręb 0057), inwestor Krzysztof Banach, znak sprawy RPA.6743.5.441.2021 z dnia 03.09.2021, brak sprzeciwu
 442. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej Odolanółw ul. Fr. Sójki 21, na dz. nr 1114 (obręb 0001), inwestor Beata Stoppok, znak sprawy RPA.6743.5.442.2021 z dnia 03.09.2021, brak sprzeciwu
 443. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej Ostrów Wlkp. ul. Matejki 4, na dz. nr 119/4 (obręb 0083), inwestor Ewa Szyszka, znak sprawy RPA.6743.5.443.2021 z dnia 03.09.2021, brak sprzeciwu
 444. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej Ostrów Wlkp. ul. Bzowa 14, na dz. nr 79 (obręb 0171), inwestor Marzanna i Krzysztof Domańscy, znak sprawy RPA.6743.5.444.2021 z dnia 06.09.2021, brak sprzeciwu
 445. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej Ostrów Wlkp. ul. Partryzancka 26A/2, na dz. nr 44/5 (obręb 0068), inwestor Krystyna Małecka, znak sprawy RPA.6743.5.445.2021 z dnia 06.09.2021, brak sprzeciwu
 446. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej Ostrów Wlkp. ul. Boznańskiej 6, na dz. nr 100/3 (obreb 0023), inwestor Anna Chalińska, znak sprawy RPA.6743.5.446.2021 z dnia 06.09.2021, brak sprzeciwu
 447. Budowa wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej Przygodzice ul. Bursztynowa 8, na dz. nr 1550/1 (obręb 0009), inwestor Bolesława Łuczak, znak sprawy RPA.6743.5.447.2021 z dnia 06.09.2021, brak sprzeciwu
 448. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Ge. J.Hellera 4A, na dz. nr 3/6 ( obręb 0023), inwestor Tomasz Celmer, znak sprawy REPA.6743.5.448.2021 z dnia 07.09.2021, brak sprzeciwu
 449. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Grabowska 34a/1, na dz. nr 154/9 ( obreb 0025), inwestor Maria i Zbigniew Płóciennik, znak sprawy RPA.6743.5.449.2021 z dnia 07.09.2021, brak sprzeciwu
 450. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Bogufałów dz. nr 262/1(obręb 0002), Inwestor Aniger Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.5.450.2021 z dnia 09.09.2021, brak sprzeciwu
 451. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopo9lski ul. Mickiewicza 8a dz. nr 80/3, (obręb 0035), inwestor Roman Sułkowski, znak sprawy RPA.6743.5.451.2021 z dnia 09.09.2021, brak sprzeciwu
 452. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalcji gazowej w miejscowości Zacharzew ul. Krotoszyńska 51, dz. nr 105/1 (obręb 0027), inwestor Czesława, Franciszek Krzywda, znak sprawy RPA.6743.5.452.2021 z dnia 09.09.2021, brak sprzeciwu
 453. Budowa wewnętrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowościCzekanów ul. Piaskowa 23b, dz. nr 86/4 (obręb 0004), Inwestor Rafał Michalak, znak sprawy RPA.6743.5.453.2021 z dnia 10.09.2021, brak sprzeciwu
 454. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku intalacji gazowej w miejscowości Raszków ul. Szkolna 2, dz. nr 364/1 (obr. 0001), Inwestor Małgorzata Tasarek, znak sprawy RPA.6743.5.454.2021 z dnia 10.09.2021, brak sprzeciwu
 455. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalcji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Chłapowskiego 44, dz. nr 168 (obr. 055), inwestor Marlena Jamry, znak sprawy RPA.6743.5.455.2021 z dnia 13.09.2021, brak sprzeciwu
 456. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Głowackiego 95 dz. nr 21 (obr. 0172), inwestor Bożena Pawlak, znak sprawy RPA.6743.5.456.2021 z dnia 13.09.2021, brak sprzeciwu
 457. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Lewkowiec 25 dz. nr, inwestor Jolanta Doktór, znak sprawy RPA.6743.5.457.2021z dnia 13.09.2021, brak sprzeciwu
 458. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Biskupice Ołoboczne ul. Ostrowska 43, dz. nr 359/11 (obr. 0002), inwestor Grzegorz, Małgorzata Wojciechowscy, znak RPA.6743.5.458.2021z dnia 13.09.2021, brak sprzeciwu
 459. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Fr. Nullo 3, dz. nr 69 (obr. 0045), Inwetor Maria, Hieronim Przeniczni, Znak sprawy RPA.6743.5.459.2021 z dnia 13.09.2021, brak sprzeciwu
 460. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Topola - Osiedle ul. Wojciechowskiego 5, dz. nr 1684 (obr. 0012), Inwestor Kazimiera Trentowska, znak sprawy RPA.6743.5.460.2021 z dnia 13.09.2021, brak sprzeciwu
 461. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Zacharzew ul. Kwiatowa 7, na dz. nr 185 (obręb 0027), inwestor Paweł i Magdalena Wesołowscy, znak sprawy RPA.6743.5.461.2021 z dnia 13.09.2021, brak sprzeciwu
 462. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Ludomiry Namysł 3, na dz. nr 1329 (obręb 0001), inwestor Barbara Kusza, znak sprawy RPA.6743.5.462.2021 z dnia 13.09.2021, brak sprzeciwu
 463. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Godebskiego 42, na dz. nr 31/2 (obręb 0051), inwestor Marcin Pietrzak, znak sprawy RPA.6743.5.463.2021 z dnia 13.09.2021, brak sprzeciwu
 464. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Kasztanowa 4A, na dz. nr 223/1 (obręb 0009), inwestor Filip i Lidia Szkudlarek, znak sprawy RPA.6743.5.464.2021 z dnia 14.09.2021, brak sprzeciwu
 465. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Kasztanowa 21, na dz. nr 976/1 (obręb 0009), inwestor Miropsław Celmer, znak sprawy RPA.6743.5.465.2021 z dnia 14.09.2021, brak sprzeciwu
 466. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Staroprzygodzka 95/1, na dz. nr 2/1 (obręb 0017), inwestor Bogumiła Mikulska, znak sprawy RPA.6743.5.466.2021 z dnia 14.09.2021, brak sprzeciwu
 467. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Ostrowska 25a, na dz. nr 140 (obręb 0013), inwestor Zbigniew Trzcieliński, znak sprawy RPA.6743.5.467.2021 z dnia 15.09.2021, brak sprzeciwu
 468. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Gołębia 11, na dz. nr 70/1 (obręb 0116), inwestor Karol Jabłoński, znak sprawy RPA.6743.5.468.2021 z dnia 15.09.2021, brak sprzeciwu
 469. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalcji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Rynek 16/2 na dz. nr 1419 (obręb 0001), inwestor Ryszard i Justyna Kasperczyk, znak sprawy RPA.6743.5.469.2021 z dnia 15.09.2021, brak sprzeciwu
 470. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Kasztanowa 3, na dz. nr 1511/2 (obręb 0009), inwestor Lucyna i Gerard Bakiera, znak sprawy RPA.6743.5.470.2021 z dnia 15.09.2021, brak sprzeciwu
 471. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Traugutta 106, na dz. nr 45/2 (obręb 0046), inwestor Jolanta i Przemysław Weisskopf, znak sprawy RPA.6743.5.471.2021 z dnia 15.09.2021, brak sprzeciwu
 472. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Wrocławska 260/1, na dz. nr 2/18 (obręb 0151), inwestor Irena i Wacław Strzelec, znak sprawy RPA.6743.5.472.2021 z dnia 16.09.2021, brak sprzeciwu
 473. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp, brak sprzeciwu. ul. Rolna 10, na dz. nr 8 (obręb 0001), inwestor Jerzy i Kazimiera Nowczyk, znak sprawy RPA.6743.5.473.2021 z dnia 16.09.2021, brak sprzeciwu
 474. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Zielna 12, na dz. nr 33/5 (obręb 0107), inwestor Karol Wojtasik, znak sprawy RPA.6743.5.474.2021 z dnia 16.09.2021, brak sprzeciwu
 475. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Traugutta 98, na dz. nr 41/1 (obręb 0046), inwestor Marian i Katarzyna Skibińscy, znak sprawy RPA.6743.5.475.2021 z dnia 16.09.2021, brak sprzeciwu
 476. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Gorzycka 78, na dz. nr 15/2 (obręb 0103), inwestor Sławomir i Beata Spychalscy, znak sprawy RPA.6743.5.476.2021 z dnia 16.09.2021, brak sprzeciwu
 477. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Estkowskiego 8, na dz. nr 5/5 (obręb 0046), inwestor Krzysztof Janos, znak sprawy RPA.6743.5.477.2021 z dnia 16.09.2021, brak sprzeciwu
 478. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wysocko Małe ul. Kościelna 2, na dz. nr 258 (obręb 0013), inwestor Kazimierz i Zofia Juszczak, znak sprawy RPA.6743.5.478.2021 z dnia 16.09.2021, brak sprzeciwu
 479. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Odolanowska 91, na dz. nr 44/9, 49/19 (obręb 0110), inwestor Lidia Kędziak-Jankowska, znak sprawy RPA.6743.5.479.2021 z dnia 16.09.2021, brak sprzeciwu
 480. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Śliwniki ul. Skalmierzycka 5, na dz. nr 67/6 (obręb 0020), inweastor Dawid Turkiewicz, znak sprawy RPA.6743.5.480.2021 z dnia 17.09.2021, brak sprzeciwu
 481. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nowe Skalmierzyce ul. 3 Maja 4, na dz. nr 155 (obręb 0001), inwestor Mazrena Wasielewska, znak sprawy RPA.6743.5.481.2021 z dnia 17.09.2021, brak sprzeciwu
 482. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nowe Skalmierzyce ul. Mickiewicza 1/1, na dz. nr 570/10 (obręb 0001), inwestor Teresa Pawełczyk, znak sprawy RPA.6743.5.482.2021 z dnia 17.09.2021, brak sprzeciwu
 483. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Garncarska 17, na dz. nr 152 (obręb o115), inwestor Edward i Wiesława Ratajczyk, znak sprawy RPA.6743.5.483.2021 z dnia 17.09.2021, brak sprzeciwu
 484. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Bajkowa 15, na dz. nr 215/1 (obręb 0027), inwestor Teresa Kamińska, znak sprawy RPA.6743.5.484.2021 z dnia 17.09.2021 , brak sprzeciwu
 485. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Chłapowskiego 26, na dz. nr 4/4 (obręb 0054), inwestor Szymon Głowacki, znak sprawy RPA.6743.5.484.2021 z dnia20.09.2021, brak sprzeciwu
 486. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Radłów ul. Truskawkowa 1, na dz. nr 382/92 (obręb 0017), inwestor Małgorzata i Roman Kałmuccy, znak sprawy RPA.6743.5.486.2021, brak sprzeciwu
 487. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Śliwniki ul. Niemojowskich 14, na dz. nr 223/2 (obręb 0020), inwestor Marta Rybak, znak sprawy RPA.6743.5.487.2021 z dnia21.09.2021, brak sprzeciwu 
 488. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Dębnica ul. Litewska 20, na dz. nr 51/19 (obręb 0005), inwestor Małgorzata i Paweł Golec, znak sprawy RPA.6743.5.488.2021 z dnia 21.09.2021, brak sprzeciwu 
 489. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Sośnie ul. Kośćielna 21, na dz. nr 85 (obręb 0015), inwestor Halina Piotrowiak, znak sprawy RPA.6743.5.489.2021 z dnia 21.09.2021, brak sprzeciwu 
 490. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Włościańska 7, na dz. nr 61/1 (obręb 0138), inwestor Marek i Mariia Nowak, znak sprawy RPA.6743.5.490.2021 z dnia 21.09.2021, brak sprzeciwu
 491. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Lewkowiec 55, na dz. nr 64/4 (obręb 0015), inwestor Adrian Bednarek, znak sprawy RPA.6743.5.491.2021 z dnia 22.09.2021, wniosek wycofano 11.10.2021, brak sprzeciwu
 492. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki mul. Ostrowska 52A, na dz. nr 489/4 (obręb 0007), inwestor Barbara Siwakowska, znak sprawy RPA.6743.5.492.2021 z dnia 23.09.2021, brak sprzeciwu
 493. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Dożynkowa 16, na dz. nr 14 (obręb 0172), inwestor Tadeusz i Maria Młodorzyniak, znak sprawy RPA.6743.5.493.2021 z dnia 27.09.2021, brak sprzeciwu
 494. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Pomorska 8, na dz. 55/1 (obręb 0012), inwestor Justyna Błaszczyk, znak sprawy RPA.6743.5.494.2021 z dnia 27.09.2021, brak sprzeciwu
 495. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Siewna 37, n a dz. nr 33/1, 35/5 (obręb 0138), inwestor Dominika Mielcarek, znak sprawy RPA.6743.5.495.2021 z dnia 27.09.2021, brak sprzeciwu
 496. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Sośnie ul. Brzozowa 5, na dz. nr 412/9 (obręb 0015), inwestor Mirosław i Julia Wojciechowscy, znak sprawy RPA.6743.5.496.2021 z dnia 27.09.2021, brak sprzeciwu
 497. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Cegłowa 14, na dz. nr 12/8, 13 (obręb 0170), inwestor Mirosława i Jerzy Rudowicz, znak sprawy RPA.6743.5.497.2021 z dnia 27.09.2021, brak sprzeciwu
 498. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odoanów ul. Kilinskiego 13, na dz. nr 2033 (obręb 0001), inwestor Jan Stodolny, znak sprawy RPA.6743.5.498.2021 z dnia 27.09.2021, brak sprzeciwu
 499. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Topola Mała ul. Szkolna 129, na dz. nr 349/13 (obręb 0024), inwestor Teresa i Sławomir Musielak, znak sprawy RPA.6743.5.499.2021 z dnia 27.09.2021, brak sprzeciwu
 500. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Huta 24b, na dz. nr 365/5 (obręb 0005), inwestor Marta i Grzegorz Goździak, znak sprawy RPA.6743.5.500.2021 z dnia 27.09.2021, brak sprzeciwu 
 501. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Tarchały Wielkie ul. Strażacka 8, na dz. nr 366/1 (obręb 0011), inwestor Mirosława Pawlak, znak sprawy RPA.6743.5.501.2021 z dnia 27.09.2021, brak sprzeciwu
 502. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Kaliska 33, na dz. nr 1596 (obręb 0001), inwestor Anna Usarek, znak sprawy RPA.6743.5.502.2021 z dnia 27.09.2021, brak sprzeciwu
 503. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. 60 Pułku Piechoty 8, na dz. nr 39/7 (obręb 0034), inwestor Halina Krokos, znak sprawy RPA.6743.5.503.2021 z dnia 29.09.2021, brak sprzeciwu
 504. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kowalskiego 10, na dz. nr 72/20 (obręb 0177), inwestor Małgorzata i Jan Nowaccy, znak sprawy RPA.6743.5.504.2021 z dnia 29.09.2021, brak sprzeciwu
 505. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska 80F, na dz. nr 31/3, 30/2 (obręb 0040), inwestor Mikołaj Kowalczyk prowadzący działalność p/n FHU MIKO M. Kowalczyk, znak sprawy RPA.6743.5.505.2021, brak sprzeciwu
 506. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wańkowicza 1, na dz. nr 24/2 (obręb 0007), inwestor Anna Karolewska, znak sprawy RPA.6743.5.506.2021 z dnia 30.09.2021, brak sprzeciwu
 507. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wigury 18/1, na dz. nr 65 (obręb 0097), inwestor Tomasz Lewek, znak sprawy RPA.6743.5.507.2021 z dnia 01.10.2021, brak sprzeciwu
 508. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Godebskiego 38, na dz. nr 32/3 (obręb 0051), inwestor Maciej Nowicki, znak sprawy RPA.6743.5.508.2021 z dnia 01.10.2021, brak sprzeciwu
 509. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Plac Bankowy 1, na dz. nr 2/4 (obręb 0081), inwestor PlacBankowy Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.5.509.2021 z dnia 01.10.2021, brak sprzeciwu
 510. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Wrocławska 18, na dz. nr 240 (obręb 0009), inwestor Kornelia Tysiak, znak sprawy RPA.6743.5.510.2021 z dnia 01.10.2021, brak sprzeciwu
 511. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Czekanów ul. Piaskowa 14, na dz. nr 108/2 (obręb 0004), inwestor Jarosław Krawiec, znak sprawy RPA.6743.5.511.2021 z dnia 04.10.2021, brak sprzeciwu
 512. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Rososzyca ul. Kościelna 14, na dz. nr 866/51, 866/50 (obręb 0010), inwestor Krystyna Armatys, znak sprawy RPA.6743.5.512.2021 z dnia 04.10.2021, brak sprzeciwu 
 513. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Krotoszyńska 71, na dz. nr 50/2 (obręb 0046), inwestor Szymona Matuzelski, znak sprawy RPA.6743.5.513.2021 z dnia 06.10.2021, brak sprzeciwu
 514. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kamienna 34, na dz. nr 7 (obręb 0155), inwestor Ewa Wasielewska, znak sprawy RPA.6743.5.514.2021 z dnia 06.10.2021, brak sprzeciwu
 515. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Uciechów ul. Wrocławska 36, na dz. nr 709 (obręb 0012), inwestor Jadwiga Grala, znak sprawy RPA.6743.5.515.2021 z dnia 06.10.2021, brak sprzeciwu
 516. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nowe Skalmierzyce ul. Boczkowska 52, na dz. nr 479 (obręb 0001), inwestor Lidia Wolniewicz, znak sprawy RPA.6743.5.516.2021 z dnia 06.10.2021, brak sprzeciwu
 517. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ociąż ul. Zakrzewki 18a, na dz. nr 33/5 (obręb 0016), inwestor Dariusz i Barbara Wawrzyniak, znak sprawy RPA.6743.5.517.2021 z dnia 06.10.2021, brak sprzeciwu
 518. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ociąż ul. Zakrzewki 18, na dz. nr 33/15 (obręb 0016), inwestor Alicja Wawrzyniak, znak sprawy RPA.6743.5.518.2021 z dnia 06.10.2021, brak sprzeciwu
 519. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Świeca 45a, na dz. nr 1213 (obręb 0009), inwestor Leszek i Renata Kupaj, znak sprawy RPA.6743.5.519.2021 z dnia 06.10.2021, brak sprzeciwu
 520. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalcji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Chłopickiego 37, na dz. nr 16 (obręb 0055), inwestor Dagmara Cichocka, Grzegorz Formański, Monika formańska-Żadkowwska, znak sprawy RPA.6743.5.520.2021 z dnia 06.10.2021, brak sprzeciwu
 521. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nowe Skalmierzyce ul. Kaliska 23, na dz. nr 97/1 (obręb 0001), inwestor Dariusz Lech, znak sprawy RPA.6743.5.521.2021 z dnia 06.10.2021, brak sprzeciwu
 522. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Olszynowa 12, na dz. nr 2/3 (obręb 0213), inwestor Artur i Justyna Krause, znak sprawy RPA.6743.5.522.2021 z dnia 07.10.2021, brak sprzeciwu
 523. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Starotargowa 5, na dz. nr 6 (obręb 0074), inwestor Beata Maria Szymańska, znak sprawy RPA.6743.5.523.2021 z dnia 07.10.2021, brak sprzeciwu 
 524. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Nowe Osiedle 23, na dz. nr 171/8 (obręb 0009), inwestor Jerzy Papiór, znak sprawy RPA.6743.5.524.2021 z dnia 08.10.2021, brak sprzeciwu
 525. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Olgi Małkowskiej 11, na dz. nr 79/1 (obręb 0025), inwestor Elżbieta i Zenon Tecław, znak sprawy RPA.6743.5.525.2021 z dnia 11.10.2021, brak sprzeciwu
 526. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Osiedle Robotnicze 25/1, na dz. nr 93/25 (obręb 0082), inwestor Ewa Kaźmierczak, znak sprawy RPA.6743.5.526.2021 z dnia 12.10.2021, brak sprzeciwu
 527. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wysocka 14/2, na dz. nr 31 (obręb 0081), inwestor Maria Derbich, znak sprawy RPA.6743.5.527.2021 z dnia 12.10.2021, brak sprzeciwu
 528. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wtórek ul. Ostrowska 2a, na dz. nr 622/7 (obręb 0025), inwestor Krzysztof Gomółka, znak sprawy RPA.6743.5.528.2021 z dnia 13.10.2021, brak sprzeciwu
 529. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Mariańskiego 7, na dz. nr 46/3 (obręb 0050), inwestor Zofia i Krzysztof Bogaczyk, znak sprawy RPA.6743.5.529.2021 z dnia 13.10.2021, brak sprzeciwu
 530. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Sierakowskiego 3, na dz. nr 24/4 (obręb 0057), inwestor Dariusz Pieniężny, znak sprawy RPA.6743.5.530.2021 z dnia 13.10.2021, brak sprzeciwu
 531. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Tarchały Wielkie ul. Leśna 8, na dz. nr 376/2 (obręb 0011), inwestor Zofia i Stanisław Kłobacka, znak sprawy RPA.6743.5.531.2021 z dnia 13.10.2021, brak sprzeciwu
 532. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Zębcowska 49a/4, na dz. nr 50/22 (obręb 0114), inwestor Maciej działoszyński i Pani Małgorzta Babral-Działoszyńska, znak sprawy RPA.6743.5.532.2021 z dnia 13.10.2021, brak sprzeciwu
 533. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Dożynkowa 7, na dz. nr 147 (obręb 0171), inwestor Katarzyna Przybylska, znak sprawy RPA.6743.5.533.2021 z dnia 14.10.2021, brak sprzeciwu
 534. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Grabowska 129, na dz. nr 35/2 (obręb 0207), inwestor Dariusz i Małgorzta Roguszni, znak sprawy RPA.6743.5.534.2021 z dnia 14.10.2021, brak sprzeciwu
 535. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławskiej 35, na dz. nr 2 (obręb 0076), inwestor Magdalena Bogacka i Krystyna Omara, znak sprawy RPA.6743.5.535.2021 z dnia 14.10.2021, brak sprzeciwu
 536. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Piaskowej 1, na dz. nr 909/1 (obręb 0007), inwestor Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzycach Wielkich, znak sprawy RPA.6743.5.536.2021 z dnia 14.10.2021, brak sprzeciwu
 537. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Grabowska, na dz. nr 35/1, 35/2 (obręb 0207), inwestor Robert Roguszny, znak sprawy RPA.6743.5.537.2021 z dnia 14.10.2021 - błędna rejestracja
 538. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Młyńska 1/2, na dz. nr 82 (obręb 0043), inwestor Elżbieta Wojak-Kaczmarek, znak sprawy RPA.6743.5.538.2021 z dnia 15.10.2021, brak sprzeciwu 
 539. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Nowa Krępa 64, na dz. nr 80/4 (obręb 0023), inwestor Rafał Szymczak, znak sprawy RPA.6743.5.539.2021 z dnia 15.10.2021, brak sprzeciwu 
 540. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Matejki 37, na dz. nr 177/3 (obręb 0083), inwestor Anna Roszak i Wiesława Barwińska, znak sprawy RPA.6743.5.540.2021 z dnia 15.10.2021, brak sprzeciwu 
 541. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalcji gazowej w miejscowości Świeca ul.Leśnej, na dz. nr 177 (obręb 0009), inwestor Irena i Jan Czysty, znak sprawy RPA.6743.5.541.2021 z dnia 20.10.2021, brak sprzeciwu 
 542. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Cicha 24, na dz. nr 15/3 (obręb 0154), inwestor Irena i Marian Brdęk, znak sprawy RPA.6743.5.542.2021 z dnia 20.10.2021, brak sprzeciwu 
 543. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul.Poznańska 33, na dz. nr 1622/8 (obręb 0001), inwestor Aleksandra Miądowicz, znak sprawy RPA.6743.5.543.2021 z dnia 20.10.2021, brak sprzeciwu 
 544. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wierzbno ul.Kościelna 23, na dz. nr 316/1 (obręb 0013), inwestor Parafia Rzymsko -Katolicka NMP Królowej Korony Polskiej, znak sprawy RPA.6743.5.544.2021 z dnia 20.10.2021, brak sprzeciwu 
 545. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Partyzancka 1/9, na dz. nr 7 (obręb 0073), inwestor Robert Kubasik, znak sprawy RPA.6743.5.545.2021 z dnia 20.10.2021, brak sprzeciwu 
 546. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Czekanów ul. Baby 5, na dz. nr 24/3 (obręb 0004), inwestor Andzrej Guździoł, znak sprawy RPA.6743.5.546.2021 z dnia 21.10.2021, brak sprzeciwu 
 547. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Przeskok 30, na dz. nr 215 (obręb 0136), inwestor Ewa i Maciej Chwalińscy, znak sprawy RPA.6743.5.547.2021 z dnia 22.10.2021, brak sprzeciwu 
 548. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kaliskiej 23/3, na dz. nr 89/8 (obręb 0034), inwestor Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp.zo.o., znak sprawy RPA.6743.5.548.2021 z dnia 22.10.2021, brak sprzeciwu
 549. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 25/11, na dz. nr 17/1 (obręb 0076), inwestor Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp.zo.o., znak sprawy RPA.6743.5.549.2021 z dnia 22.10.2021, brak sprzeciwu
 550. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Raszkowska 17/9, na dz. nr 9/1 (obręb 0074), inwestor Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp.zo.o., znak sprawy RPA.6743.5.550.2021 z dnia 22.10.2021, brak sprzeciwu
 551. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Partyzancka 1/9, na dz. nr 7 (obręb 0073), inwestor Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp.zo.o., znak sprawy RPA.6743.5.551.2021 z dnia 22.10.2021, brak sprzeciwu
 552. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Rynek 30/10, na dz. nr 74 (obręb 0074), inwestor Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp.zo.o., znak sprawy RPA.6743.5.552.2021 z dnia 22.10.2021, brak sprzeciwu
 553. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Wrocławska 25/8, na dz. nr 17/1 (obręb 0076), inwestor Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp.zo.o., znak sprawy RPA.6743.5.553.2021 z dnia 22.10.2021, brak sprzeciwu
 554. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Czekanów ul. Baby 5, na dz. nr 24/3 (obręb 0004), inwestor Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp.zo.o., znak sprawy RPA.6743.5.554.2021 z dnia 25.10.2021, brak sprzeciwu 
 555. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nowe Skalmierzyce ul. Wyszyńskiego 19, na dz. nr 125/16 (obręb 0001), inwestor Jarosław Kulawinek, znak sprawy RPA.6743.5.555.2021 z dnia 27.10.2021, brak sprzeciwu 
 556. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Czekanów ul. Środkowa 25, na dz. nr 307/3 (obręb 0004), inwestor Sebastian Janiak, znak sprawy RPA.6743.5.556.2021 z dnia 27.10.2021, brak sprzeciwu 
 557. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Ceglana 3, na dz. nr 342/20 (obręb 0001), inwestor Małgorzata i Szymon Zawidzccy, znak sprawy RPA.6743.5.557.2021 z dnia 29.10.2021, brak sprzeciwu 
 558. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Godebskiego 24, na dz. nr 34/5 (obręb 0051), inwestor Henryk Mokwiński, znak sprawy RPA.6743.5.558.2021 z dnia 29.10.2021, brak sprzeciwu 
 559. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wysocko Wielkie ul. Kościelna 47, na dz. nr 434 (obręb 0026), inwestor Barbara Ligocka, znak sprawy RPA.6743.5.559.2021 z dnia 29.10.2021, brak sprzeciwu 
 560. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Topolowa 158a, na dz. nr 4/2 (obręb 0109), inwestor Agata Niemer, znak sprawy RPA.6743.5.560.2021 z dnia 29.10.2021, brak sprzeciwu 
 561. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Krotoszynska 115, na dz. nr 37/13 (obręb 0050), inwestor Marian i Romualda Jasińscy, znak sprawy RPA.6743.5.561.2021 z dnia 29.10.2021, brak sprzeciwu 
 562. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Olszynowa 38, na dz. nr 25/1 (obręb 0213), inwestor Adam Stambuła, znak sprawy RPA.6743.5.562.2021 z dnia 29.10.2021, brak sprzeciwu 
 563. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Czekanów ul. Piaskowa 25, na dz. nr 85/6 (obręb 0004), inwestor Urszula i Roman Maury, znak sprawy RPA.6743.5.563.2021 z dnia 03.11.2021, brak sprzeciwu 
 564. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Olsztynska 10, na dz. nr 165 (obręb 0028), inwestor Albina Józefiak, znak sprawy RPA.6743.5.564.2021 z dnia 03.11.2021, brak sprzeciwu 
 565. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Skalmierzyce ul. Ostrowska 28, na dz. nr 966 (obręb 0018), inwestor Bernard Koniarek, znak sprawy RPA.6743.5.565.2021 z dnia 03.11.2021, brak sprzeciwu 
 566. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Godebskiego 10, na dz. nr 35/2 (obręb 0051), inwestor Zdzisława i Marek Wojciechowscy, znak sprawy RPA.6743.5.566.2021 z dnia 03.11.2021, brak sprzeciwu 
 567. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Gorzycka 40, na dz. nr 163/3 (obręb 0058), inwestor Dionizy Lis, znak sprawy RPA.6743.5.567.2021 z dnia 03.11.2021, brak sprzeciwu 
 568. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. W. Witosa 3, na dz. nr 148/2, 148/9 (obręb 0025), inwestor Marek i Joanna Szczuraszek, znak sprawy RPA.6743.5.568.2021 z dnia 03.11.2021, brak sprzeciwu 
 569. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nowe Skalmierzyce ul. Sikorskiego 9, na dz. nr 616 (obręb 0001), inwestor Wiesław i Ilona Sworowscy, znak sprawy RPA.6743.5.569.2021 z dnia 03.11.2021, brak sprzeciwu 
 570. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Działkowa 10, na dz. nr 80/7 (obręb 0007), inwestor Maciej i Małgorzata Wierzyk, znak sprawy RPA.6743.5.570.2021 z dnia 04.11.2021, brak sprzeciwu 
 571. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Wolności 22/12, na dz. nr 29/2 (obręb 0069), inwestor Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.5.571.2021 z dnia 04.11.2021, brak sprzeciwu 
 572. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nowe Skalmierzyce ul. Lipowa 8, na dz. nr 211 (obręb 0001), inwestor Justyna Basińska-Niemiec, znak sprawy RPA.6743.5.572.2021 z dnia 05.11.2021, brak sprzeciwu 
 573. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Głowackiego 121, na dz. nr 105 (obręb 0174), inwestor Lidia i Stefan Bodura, znak sprawy RPA.6743.5.573.2021 z dnia 05.11.2021, brak sprzeciwu 
 574. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Świetlicowa 22, na dz. nr 91/2 (obręb 0207), inwestor Angelika i Fabian Sobczak, znak sprawy RPA.6743.5.574.2021 z dnia 08.11.2021, brak sprzeciwu 
 575. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkpo. ul. Chłopickiego 41, na dz. nr 36/2 (obręb 0055), inwestor Eugeniusz Łabuda, znak sprawy RPA.6743.5.575.2021 z dnia 10.11.2021, brak sprzeciwu 
 576. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice plac Powstańców Wielkopolskich 1, na dz. nr 217 (obręb 0009), znak sprawy RPA.6743.5.576.2021 z dnia 10.11.2021, brak sprzeciwu 
 577. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Bacewicz 10, na dz. nr 175 (obręb 0024), inwestor Małgorzata Mazur, znak sprawy RPA.6743.5.577.2021 z dnia 10.11.2021 , brak sprzeciwu 
 578. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Limanowskiego 9/3, na dz. nr 13/8 (obręb 0033), inwestor Piotr Zieleziński, znak sprawy RPA.6743.5.578.2021 z dnia 10.11.2021, brak sprzeciwu 
 579. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Olszowa 6, na dz. nr 2/3 (obręb 0106), inwestor Arkadiusz Adamczak, znak sprawy RPA.6743.5.579.2021 z dnia 10.11.2021, brak sprzeciwu
 580. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Wiejska 14, na dz./ nr 82/3 (obręb 0001), inwestor Ilona Frąszczak, znak sprawy RPA.6743.5.580.2021 z dnia 10.11.2021, brak sprzeciwu 
 581. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Powstania Listopadowego 24, na dz. nr 119 (obręb 0058), inwestor Barbara i Eugeniusz Bachmann, znak sprawy RPA.6743.5.581.2021 z dnia 12.11.2021, brak sprzeciwu
 582. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Gimnazjalna 2/11, na dz. nr 56 (obręb 0076), inwestor Artur Sikora, znakl sprawy RPA.6743.5.582.2021 z dnia 12.11.2021, brak sprzeciwu
 583. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Wiosny Ludów 8/7, na dz. nr 66 (obręb 0044), inwestor Zenon Duczmal, znak sprawy RPA.6743.5.583.2021 z dnia 12.11.2021, brak sprzeciwu
 584. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Zębcowska 31, na dz. nr 5/21 (obręb 0101), inwestor Tomasz Szuławy, znak sprawy RPA.6743.5.584.2021 z dnia 12.11.2021, brak sprzeciwu
 585. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Polna 10A, na dz. nr 455/2 (obręb 0026), inwestor Dorota i zenon Krawczyk, znakl sprawy RPA.6743.5.585.2021 z dnia 16.11.2021, brak sprzeciwu
 586. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Wiosny Ludów 10/2, na dz. nr 52 (obręb 0076), inwestor Maria Macioszyk, znak sprawy RPA.6743.5.586.2021 z dnia 16.11.2021, brak sprzeciwu
 587. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Przymiejska 12, na dz. nr 27/1 (obręb 0177), inwestor Jacek i Bogumiła Borowscy, znak sprawy RPA.6743.5.587.2021 z dnia 16.11.2021, brak sprzeciwu
 588. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Antonin ul. Poprzeczna, na dz. nr 42 (obręb 0001), inwestor Barbara i Przemysław Duczmal, znak sprawy RPA.6743.5.588.2021 z dnia 16.11.2021 - wniosek wycofano dnia 18.11.2021
 589. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Długa 30, na dz. nr 19/2 (obręb 0007), inwestor Dariusz Gołdyn prowadzący działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Brexon, Wojtex, Bumex, znak sprawy RPA.6743.5.589.2021 z dnia 17.11.2021, brak sprzeciwu
 590. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Ostrowska, na dz. nr 913 (obręb 0007), inwestor Dariusz Gołdyn prowadzący działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Brexon, Wojtex, Bumex, znak sprawy RPA.6743.5.590.2021 z dnia 17.11.2021, brak sprzeciwu
 591. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Czarnieckiego 48, na dz. nr 56/3 (obręb 0056), inwestor Katarzyna Frelkiewicz i Regina Walczak, znak sprawy RPA.6743.5.591.2021 z dnia 17.11.2021, brak sprzeciwu
 592. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Przeskok 12, na dz. nr 5/7 (obręb 0137), inwestor Aleksandra Pastuszak, znak sprawy RPA.6743.5.592.2021 z dnia 17.11.2021, brak sprzeciwu
 593. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Rąbczyn 6, na dz. nr 17 (obręb 0018), inwestor Robert Orłowski, znak sprawy RPA.6743.5.593.2021 z dnia 17.11.2021, brak sprzeciwu
 594. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Pszenna 15, na dz. nr 96/2 (obręb 0178), inwestor Joanna Banaś i Agnieszka Junyszek, znak sprawy RPA.6743.5.594.2021, brak sprzeciwu
 595. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Dębnbica ul. Litewska 35, na dz. nr 14/4 (obręb 0005), inwestor Barbara Kurek, znak sprawy RPA.6743.5.595.2021 z dnia 17.11.2021, brak sprzeciwu
 596. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Lamki ul. Krotoszyńska 3, na dz. nr 368/1 (obręb 0014), inwestor Zofia Sikorska, znak sprawy RPA.6743.5.596.2021 z dnia 17.11.2021, brak sprzeciwu
 597. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Grabowa 3, na dz. nr 28/2, 30/12, 29/1, 29/2 (obręb 0210), inwestor Dariusz i Joanna Gołdyn, znak sprawy RPA.6743.5.597.2021 z dnia 17.11.2021, brak sprzeciwu
 598. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Boników ul. Długa 24, na dz. nr 571 (obręb 0001), inwestor Łukasz Tacik, znak sprawy RPA.6743.5.598.2021 z dnia 18.11.2021, brak sprzeciwu
 599. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Postańców Śląskich 9, na dz. nr 30/2 (obręb 0046), inwestor Marek Goliński, znak sprawy RPA.6743.5.599.2021 z dnia 18.11.2021, brak sprzeciwu
 600. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Witosa 19, na dz. nr 1464/10, 1464/65 (obręb 0009), inwestor Kazimierz i Bożena Olczyk, znak sprawy RPA.6743.5.600.2021 z dnia 19.11.2021, brak sprzeciwu
 601. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nowe Skalmierzyce ul. Kaliska 85, na dz. nr 320 (obręb 0001), inwestor Maria Pietrzak, znak sprawy RPA.6743.5.601.2021 z dnia 19.11.2021, brak sprzeciwu
 602. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Nowa Krępa 42, na dz. nr 51/1 (obręb 0024), inwestor Wiesława Staruch, znak sprawy RPA.6743.5.602.2021 z dnia 22.11.2021, brak sprzeciwu
 603. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Antoni ul. Letniskowa, na dz. nr 917 (obręb 0001), inwestor Elżbieta i Andrzej Mendera, znak sprawy RPA.6743.5.603.2021 z dnia 22.11.2021, brak sprzeciwu
 604. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ociąż ul. Zakrzewki 17, na dz. nr 263/1 (obręb 0016), inwestor Halina i Henryk Nowak, znak sprawy RPA.6743.5.604.2021 z dnia 22.11.2021, brak sprzeciwu
 605. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Młyńska 2, na dz. nr 79/1 (obręb 0002), inwestor Nowaccy Sp. z o.o. Sp. K., znak sprawy RPA.6743.5.605.2021 z dnia 23.11.2021, brak sprzeciwu
 606. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Trkusów ul. Kępina 10, na dz. nr 31/3 (obręb 0022), inwestor Urszula Myśliwiec, znak sprawy RPA.6743.5.606.2021 z dnia 23.11.2021, brak sprzeciwu
 607. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raczyce ul. Odolanowska 135, na dz. nr 532/1 (obręb 0008), inwestor Wiesław Cieluch, znak sprawy RPA.6743.5.607.2021 z dnia 24.11.2021, brak sprzeciwu
 608. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Krańcowa 6, na dz. nr 56/2 (obręb 0110), inwestor Marek Serbakowski, znak sprawy RPA.6743.5.608.2021 z dnia 24.11.2021, brak sprzeciwu
 609. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Różana 4, na dz. nr 85 (obręb 0059), inwestor Jerzy i Barbara Troińscy, znak sprawy RPA.6743.5.609.2021 z dnia 26.11.2021, brak sprzeciwu
 610. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Konopna 16, na dz. nr 46 (obręb 0172), inwestor Janina Pawlaczyk, znak sprawy RPA.6743.5.610.2021 z dnia 26.11.2021, brak sprzeciwu
 611. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Kurochowska 2A/2, na dz. nr 837/8 (obręb 0001), inwestor Renata Brzezicha, znak sprawy RPA.6743.5.611.2021 z dnia 26.11.2021, brak sprzeciwu
 612. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wysocko Małe ul. Przygodzka 11, na dz. nr 516/18 (obręb 0013), inwestor Kinga Glapiak, znak sprawy RPA.6743.5.612.2021  z dnia 29.11.2021, brak sprzeciwu
 613. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raczyce ul. Odolanowska 61, na dz. nr 684/1 (obręb 0008), inwestor Natalia i Przemysław Jurek, znak sprawy RPA.6743.5.613.2021 z dnia 30.11.2021, brak sprzeciwu
 614. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wtórek ul. Podmiejska 2, na dz. nr 619/10 (obręb 0025), inwestor Danuta i Paweł Gawronek, znak sprawy RPA.6743.5.614.2021 z dnia 0.11.2021, brak sprzeciwu
 615. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Garki ul. Kręta 29, na dz. nr 602, 603 (obręb 0002), inwestor Barbara Szczepaniak, znak sprawy RPA.6743.5.615.2021 z dnia 01.12.2021, brak sprzeciwu
 616. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Topoloa Wielka ul. Miodowa 1, na dz. nr 362/2 (obręb 0012), inwestor Iwona i Emil Pasternak, znak sprawy RPA.6743.5.616.2021 z dnia 02.12.2021, brak sprzeciwu
 617. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Boników ul. Długa 17, na dz. nr 465/1 (obręb 0001), inwestor Dorota i Remigiusz Lontzek, znak sprawy RPA.6743.5.617.2021 z dnia 02.12.2021, brak sprzeciwu
 618. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Tarchały Wielkie ul. Ostrowska 28, na dz. nr 805/7 (obręb 0011), inwestor Urszula Majstrak, znak sprawy RPA.6743.5.618.2021 z dnia 08.12.2021, brak sprzeciwu
 619. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Czarnylas 34, na dz. nr 143/13 (obręb 0004), inwestor Miłosz Młynarczyk, znak sprawy RPA.6743.5.619.2021 z dnia 08.12.2021, brak sprzeciwu
 620. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Radłów ul. Wiejska 100, na dz. nr 60/3 (obręb 0017), inwestor Janina Skoczylas, znak sprawy RPA.6743.5.620.2021 z dnia 08.12.2021, brak sprzeciwu
 621. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raczyce ul. Odolanowska 47, na dz. nr 661/3 (obręb 0008), inwestor Jolanta Zarycka, znak sprawy RPA.6743.5.621.2021 zdnia 08.12.2021, brak sprzeciwu
 622. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Zielna 11A, na dz. nr 16/1 (obręb 0107), inwestor Kamil Gabryś, znak sprawy RPA.6743.5.622.2021 z dnia 10.12.2021,brak sprzeciwu
 623. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raczyce ul. Odolanowska 65, na dz. nr 685/2 (obręb 0008), inwestor Agnieszka Wygrała, znak sprawy RPA.6743.5.623.2021 z dnia 10.12.2021,brak sprzeciwu
 624. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Bratnia 1, na dz. nr 45 (obręb 0102), inwestor Agnieszka Jańczyk, znak sprawy RPA.6743.5.624.2021 z dnia 13.12.2021,brak sprzeciwu
 625. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Majakowskiego 12/1, na dz. nr 120/2 (obręb 0082), inwestor Małgorzata Łęcka, znak sprawy RPA.6743.5.625.2021 z dnia 15.12.2021,brak sprzeciwu
 626. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Tarchały Wielkie ul. Raszkowska, na dz. nr 21/7 (obręb 0011), inwestor Jarsław Matecki i Klaudia Glawon, znak sprawy RPA.6743.5.626.2021 z dnia 15.12.2021 wniosek wycofano
 627. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Tarchały Wielkie ul. Raszkowska, na dz. nr 21/8 (obręb 0011), inwestor Michał Binek i Karolina Sieraczek, znak sprawy RPA.6743.5.627.2021 z dnia 15.12.2021 wniosek wycofano
 628. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Czerwonych Kosynierów 9, na dz. nr 75/4 (obręb 0050), inwestor Małgorzata Płaściki, znak sprawy RPA.6743.5.628.2021 z dnia 15.12.2021,brak sprzeciwu
 629. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Granowiec ul. Odolanowska 77, na dz. nr 723/2 (obręb 0005), inwestor Mirosława Chmielecka, znak sprawy RPA.6743.5.629.2021 z dnia 15.12.2021,brak sprzeciwu
 630. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Tarchały Małe 44, na dz. nr 70 (obręb 0010), inwestor Magdalena Bartkowiak-Strzelecka i Marcin Strzelecki, znak sprawy RPA.6743.5.630.2021 z dnia 15.12.2021 wniosek wycofano
 631. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Odolanowska 8, na dz. 83/3 (obręb 0060), inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Odolanowska 8, znaks sprawy RPA.6743.5.631.2021 z dnia 15.12.2021,brak sprzeciwu
 632. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wtórek ul. Piaskowa 3, na dz. nr 290/1 (obręb 0025), inwestor Andrzej Szczepaniak, znak sprawy RPA.6743.5.632.2021 z dnia 15.12.2021,brak sprzeciwu
 633. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul.Chłapowskiego 107, na dz. nr 2/54 (obręb 0050), inwestor Roman Marchwacki, znak sprawy RPA.6743.5.633.2021 z dnia 15.12.2021,brak sprzeciwu
 634. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodziczki 24A, na dz. nr 168 (obręb 0010), inwestor Dorota i Marek Kokot, znak sprawy RPA.6743.5.634.2021 z dnia 15.12.2021,brak sprzeciwu
 635. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Ostrowska 14, na dz. nr 431/1 (obręb 0007), inwestor Jolanta Podlas, znak sprawy RPA.6743.5.635.2021 z dnia 16.12.2021
 636. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Rynek 10, na dz. nr 34 (obręb 0075), inwestor Grzegorz Borowski, znak sprawy RPA.6743.5.636.2021 z dnia 21.12.2021, brak sprzeciwu
 637. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Czekanów ul. Piaskowa 15, na dz. nr 88/1 (obręb 0004), inwestor Wojciech i Elżbieta Brzescy, znak sprawy RPA.6743.5.637.2021 z dnia 22.12.2021,brak sprzeciwu
 638. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Śmiłów ul. Nowa 40, na dz. nr 54/2 (obręb 0021), inwestor Adam Ludwiczak, znak sprawy RPA.6743.5.638.2021 z dnia 23.12.2021,brak sprzeciwu
 639. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Staroprzygodzka 117, na dz. nr  6/10, 6/9, 8/17, 5/10 (obręb 0134), inwestor Litex Promo Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.5.639.2021 z dnia 29.12.2021, brak sprzeciwu
 640. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Hetmanów 2, na dz. nr 48/1 (obręb 0006), inwestor Justyna i Krzysztof Bierła, znak sprawy RPA.6743.5.640.2021 z dnia 29.12.2021,brak sprzeciwu
 641. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. E. Orzeszkowej 4, na dz. nr 151/1, 134/2 (obręb 0024), inwestor Teresa Jaźwiec, znak sprawy RPA.6743.5.641.2021 z dnia 29.12.2021,brak sprzeciwu
 642. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Żwirowa 3, na dz. nr 114/1 (obreb 0023), inwestor Roman i Arleta Moch, znak sparwy RPA.6743.5.642.2021 z dnia 29.12.2021,brak sprzeciwu
Czas udostępnienia: 2023-02-23
Pokaż metadane