OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Rejest zgłoszeń instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych rok 2021

 

 

 1. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Sowińskiego 62, na dz. nr 29/4 (obręb 0045), inwestor Małgorzata Siwczyńska, znak sprawy RPA.6743.5.1.2021 z dnia 05.01.2021, brak sprzeciwu
 2. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i naz zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Tarchały Małe 34, na dz. nr 147 (obręb 0010), inwestorzy Kazimierz i Bogumiła Poprawa, znak sprawy RPA.6743.5.2.2021 z dnia 05.01.2021, brak sprzeciwu
 3. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Słoneczna 9, na dz. 134 (obręb 0101), inwestorzy Karolina Janoś  i Jakub Łukasik, znak sprawy RPA.6743.5.3.2021 z dnia 07.01.2021, brak sprzeciwu
 4. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz uzytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Świetlicowa 38, na dz. nr 82/2 (obręb 0207), inwestor Artur Łuczak, znak sprawy RPA.6743.5.4.2021 z dnia 08.01.2021, brak sprzeciwu
 5. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 138/1, na dz. nr 141/2 (obręb 0097), inwestor Iwona Henicz, znak sprawy RPA.6743.5.5.2021 z dnia 08.01.2021, brak sprzeciwu
 6. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Ostrowska 27, na dz. nr 368/2 (obręb 0007), inwestorzy Kazimierz i Maria Grzegorowscy, znak sprawy RPA.6743.5.6.2021z dnia 08.01.2021, brak sprzeciwu
 7. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przybysławice 68, na dz. nr 293 (obręb 0016), inwestor Alina Stefańska, znak sprawy RPA.6743.5.7.2021 z dnia 08.01.2021, brak sprzeciwu
 8. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz uzytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wtórek ul. Strumykowa 7, na dz. nr 638/10 (obręb 0025), inwestor Józef Maury, znak sprawy RPA.6743.5.8.2021 z dnia 11.01.2021, brak sprzeciwu
 9. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Wrocławska 130, na dz. nr 30/6 (obręb 0009), inwestor Mirosław Kułton prow. dz. PHU Micro-Trans, znak sprawy RPA.6743.5.9.2021 z dnia 11.01.2021, brak sprzeciwu
 10. 10. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalcji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Zacisze 30/1, na dz. nr 29 (obręb 0098), inwestor Urszula Popłomyk, znak sprawy RPA.6743.5.10.2021 z dnia 11.01.2021, brak sprzeciwu
 11. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski  ul. Przymiejska 32, na dz. nr 6/1 (obręb 0177), inwerstor renata Gieszewicz, znak sprawy RPA.6743.5.11.2021 z dnia 11.01.2021, brak sprzeciwu
 12. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wtórek ul. Piaskowa 4, na dz. nr 291/1 (obręb 0025), inwestor Kamila Wawrzyniak, znak sprawy RPA.6743.5.12.2021 z dnia 11.01.2021, brak sprzeciwu
 13. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Traugutta 3, na dz. nr 1426 (obręb 0001), inwestor Eugeniusz Janicki, znak sprawy RPA.6743.5.13.2021 z dnia 11.01.2021, brak sprzeciwu
 14. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnatrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Granowiec ul. Pilarska 37/a, na dz. nr 1004/1 (obręb 0005), inwestor Renata Spoton, Marlena Małecka, Wioletta Spoton i Wojciech Spoton, znak sprawy RPA.6743.5.14.2021 z dnia 12.01.2021, brak sprzeciwu
 15. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacvji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Owsiana 10, na dz. nr 46 (obręb 0169), inwestor Jolanta Ulitko, znak sprawy RPA.6743.5.15.2021 z dnia 19.01.2021, brak sprzeciwu
 16. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Krotoszyńska 106, na dz. nr 62/2, 62/3 (obręb 0049), inwestor Bronisław Bąkowski  znak sprawy RPA.6743.5.16.2021 z dnia 19.01.2021, brak sprzeciwu
 17. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Topola Osiedle ul. Spokojna 25, na dz. nr 190 (obręb 0012), inwestor Karol i Katarzyna Halaba, znak sprawy RPA.6743.5.17.2021 z dnia 19.01.2021, brak sprzeciwu
 18. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnatrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Zacisze 26, na dz. nr 27 (obręb 0098), inwestor Ewelina Janiak, znak sprawy RPA.6743.5.18.2021 z dnia 19.01.2021, brak sprzeciwu
 19. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Drzymały 66, na dz. nr 4/1 (obręb 0211), inwestorzy Danuta  i Ryszard Ciesielkiewicz, znak sprawy RPA.6743.5.19.2021 z dnia 19.01.2021, brak sprzeciwu
 20. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raczyce ul. Słoneczna 28, na dz. nr 241/1 (obręb 0008), inwestorzy Paweł i Monika Wojciechowscy, znak sprawy RPA.6743.5.20.2021 z dnia 19.01.2021, brak sprzeciwu
 21. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Uciechów ul. Leśna 4, na dz. nr 1055/1 (obręb 0012),inwestorzy Sławomir Barbara Szczepaniak,znak sprawy RPA.6743.5.21.2021 z dnia 20.01.2021, brak sprzeciwu
 22. Zgloszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalcji gazowej w miejscowości Wtórek ul. Polna 2a, na dz. nr 675/5 (obręb 0025), inwestorzy Bogusław i Danuta Żarczyńscy, znak sprawy  RPA.6743.5.22.2021 z dnia 20.01.2021, brak sprzeciwu
 23. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wierzbno ul.Kwiatowa 16, na dz. nr 200 (obręb 0013), inwestorzy Stanisław i Lucyna Sobczak, znak sprawy RPA.6743.5.23.2021 z dnia 21.01.2021, brak sprzeciwu
 24. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Gorzycka 87a, na dz. nr 66/3 (obręb 0103), inwestorzy Grzegorz i Ewa Kasperek, znak sprawy RPA.6743.5.24.2021 z dnia 21.01.2021, brak sprzeciwu
 25. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Krotoszyńska 143a, na dz. nr 35 (obręb 0169), inwestor Jacek Hałas, znak sprawy RPA.6743.5.25.2021 z dnia 22.01.2021, brak sprzeciwu
 26. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wróblewskiego 39, na dz. nr 27/4 (obręb 0056), inwestorzy Aleksadra i Marian Wodniczak, znak sprawy RPA.6743.5.26.2021 z dnia 25.01.2021, brak sprzeciwu
 27. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Dąbrówki 20, na dz. nr 1856 (obręb 0001), inwestorzy Jarosław i Marta Ratajek, znak sprawy RPA.6743.5.27.2021 z dnia 25.01.2021, brak sprzeciwu
 28. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Cedrowa 5, na dz. nr 134 (obręb 0208), inwestorzy Mirosław i Urszula Wójciccy, znak sprawy RPA.6743.5.28.2021 z dnia 26.01.2021, brak sprzeciwu
 29. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz uzytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Lamki ul. Gorzycka 5, na dz. nr 337/17 (obręb 0014), inwestorzy Roman i Teresa Pastuszak, znak sprawy RPA.6743.5.29.2021 z dnia 26.01.2021, brak sprzeciwu
 30. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budy6nku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul.Rynek 18, na dz. nr 1359 (obręb 0001), inwestor Tadeusz Gaworzewski, znak sprawy RPA.6743.5.30.2021 z dnia 27.01.2021, brak sprzeciwu
 31. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Łąkowa 68, na dz. nr 88 (obręb 0174), inwestorzy Krzysztof, Małgorzata i Helena Sikora, znak sprawy RPA.6743.5.31.2021 Z DNIA 29.01.2021, brak sprzeciwu
 32. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Czekanów ul.Środkowa 22, na dz. nr 365 (obręb 0004), inwestorzy Mikołaj, Krzysztof, Karolina Marczak, znak sprawy  RPA.6743.5.32.2021 z dnia 29.01.2021, brak sprzeciwu
 33. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. T.Rejtana 147, na dz. nr 68/4 (obręb 0052), inwestorzy Wojciech i Aldona Chilińscy, znak sprawy RPA.6743.5.33.2021 z dnia 29.01.2021, brak sprzeciwu
 34. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Topola Wielka ul. Długa 44, na dz. nr 413/4, 413/2 (obręb 0012), inwestorzy Anna i Zdzisław Kubiak, znak sprawy RPA.6743.5.34.2021 z dnia 29.01.2021, brak sprzeciwu
 35. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Bema 40, na dz. nr 4 ( obręb 0055), inwestorzy Małgorzata i Józef Grzęda, znak sprawy RPA.6743.5.35.2021 z dnia 01.02.2021, brak sprzeciwu
 36. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnatrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Czekanów ul. Krańcowa 24, na dz. nr 226/10 (obręb 0004), inwestor Robert Sztukowski, znak sprawy  RPA.6743.5.36.2021 Z DNIA 03.02.2021, brak sprzeciwu
 37. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalcji gazowej w miejscowości Huta 31, na dz. nr 370 (obręb 0005), inwestorzy Stanisław i Joanna Golińscy, znak sprawy RPA.6743.5.37.2021  z dnia 03.02.2021, brak sprzeciwu
 38. Zgłosznie instalowania wewnatrz i na zewnątrz uzytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Grabowska 184 (obręb 0210), inwestorzy Katarzyna i Damian Kołodziej, znak sprawy RPA.6743.5.38.2021 z dnia 03.02.2021, brak sprzeciwu
 39. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Strzelecka 62, na dz. nr 423 (obręb 0001), inwestor Waldemar Baranowski, znak sprawy RPA.6743.5.39.2021 z dnia 04.02.2021, brak sprzeciwu
 40. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Nowa Krępa 37/1, na dz. nr 25 (obręb 0015), inwestorzy Stanisława Zawada i Kazimiera Ratajczyk, znak sprawy RPA.6740.5.40.2021 z dnia 04.02.2021, brak sprzeciwu
 41. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnatrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Ob.Westerplatte 7, na dz. nr 81/2 (obręb 0056), inwestorzy Anna i Jerzy Libudzic, znak sprawy RPA.6743.5.41.2021 z dnia 04.02.2021, brak sprzeciwu
 42. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Bronikowskiego 16, na dz. nr 62 (obręb 0086), inwestorzy Małgorzata i Karol Rybka, znak sprawy RPA.6743.5.42.2021 z dnia 04.02.2021, brak sprzeciwu
 43. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wtórek ul. Szkolna 14, na dz. nr 267/3 (obręb 0025), inwestor Henryk Dryka, znak sprawy RPA.6743.5.43.2021 z dnia 05.02.2021, brak sprzeciwu
 44. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Nowe Krępa 52, na dz. nr 90/1 (obręb 0024), inwestor Krystyna Śwituła, znak sprawy RPA.6743.5.44.2021 z dnia 05.02.2021, brak sprzeciwu
 45. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Kaliska 58, na dz. nr 1794 (obręb 0001), inwestorzy Marek i Lucyna Staroń, znak sprawy RPA.6743.5.45.2021 z dnia  z dnia 05.02.2021,, brak sprzeciwu
 46. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Zębcowska 30, na dz. 164/4 (obręb 0115), inwestorzy Zdzisław Matczak,  Piotr Wawrocki, Tadeusz Krenz, znak sprawy RPA.6743.5.46.2021 z dnia 05.02.2021, brak sprzeciwu
 47. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Czarnylas ul. Wiśniowa 4, na dz. nr 555/3 (obręb 0004),inwestor Agnieszka Kliber, znak sprawy RPA.6743.5.47.2021 z dnia 08.02.2021, brak sprzeciwu
 48. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Radłów ul. Osiedle Robotnicze 195, na dz. nr 287/9 (obręb 0017), inwestorzy Zbigniew Grzymek, Władysław Grzymek, Janina Grzymek, znak sprawy RPA.6743.5.48.2021 z dnia 10.02.2021, brak sprzeciwu
 49. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Lewków ul. Szopena 10, na dz. nr 416 (obręb 0016), inwestorzy Andrzej i Beata Szymczak, znak sprawy RPA.6743.5.49.2021 z dnia 10.02.2021, brak sprzeciwu
 50. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Dożynkowa 3, na dz. nr 149 (obręb 0171), inwestorzy Marian i Anna Kulas, znak sprawy RPA.6743.5.50.2021 z dnia 10.02.2021, brak sprzeciwu
 51. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Głowackiego 78, dz. nr 32/9 (obręb 0050), inwestor Krzysztof Błaszczyk, znak sprawy RPA.6743.5.51.2021 z dnia 10.02.2021, brak sprzeciwu
 52. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Mączniki ul. Al.Rzekty 5, dz nr 5/19 (obręb 0015), inwestorAndzrej Garbacz, znak sprawy RPA.6743.5.51.2021 z dnia 10.02.2021, brak sprzeciwu
 53. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanegoi budynku instalacji gazowej w miejscowości Śliwniki ul. Niemojowskich 38, na dz. nr 229/2 (obręb 0020), inwestorzy Wojciech i Agnieszka Szymczak, znak sprawy RPA.6743.5.53.2021 z dnia 10.02.2021, brak sprzeciwu
 54. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Dębnica ul. Ostrowska 71, na dz. 91 (obręb 0005), inwestorzy Paweł i Wioletta Golińscy, znak sprawy RPA.6743.5.54.2021z dnia 10.02.2021, brak sprzeciwu
 55. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Strzelecka 45c, na dz. nr 463/1 (obręb 0001), inwestor Piotr Ćwiertniak, znak sprawy RPA.6743.5.55.2021 z dnia 10.02.2021, brak sprzeciwu
 56. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wysocko Wielkie ul. Kościelna 113, na dz. nr 382/6, 382/2 (obręb 0026), inwestor Marzanna Bartkowiak, znak sprawy RPA.6743.5.56.2021 z dnia 12.02.2021, brak sprzeciwu
 57. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Świerkowa 21, na dz. nr 31/1 (obręb 0147), inwestorzy Mariusz i Iwona Stachera, znak sprawy RPA.6743.5.57.2021 z dnia 12.02.2021, brak sprzeciwu
 58. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Zakątek 23, na dz. nr 51/2 (obręb 0105), inwestor Edyta Grodzka, znak sprawy RPA.6743.5.58.2021 z dnia 12.02.2021, brak sprzeciwu
 59. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Gdańska 22, na dz. nr 98 (obręb 0012), inwestorzy Tomasz i Renata Wojciechowscy, znak sprawy RPA.6743.5.59.2021 z dnia 12.02.2021, brak sprzeciwu
 60. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Prof. Kaliny 132 m 1, na dz. nr 40/3 (obręb 0023), inwestorzy Małgorzata i Marek Widłowscy, znak sprawy RPA.6743.5.60.2021 z dnia 12.02.2021, brak sprzeciwu
 61. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Trugutta 20a, na dz. nr 104/5 (obręb 0055), inwestor Helena Krawczyk, znak sprawy RPA.6743.5.61.2021 z dnia 12.02.2021, brak sprzeciwu
 62. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Łęczycka 5, na dz. nr 34/12 (obręb 0012), inwestor Dorota Sieroń, znak sprawy RPA.6743.5.62.2021 z dnia 15.02.2021, brak sprzeciwu
 63. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnatrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Świt 1a, na dz. nr 1138/6, 140/3 (obręb 0025), inwestor Grzegorz i Teresa Wójciccy, znak sprawy RPA.6743.5.63.2021 z dnia 15.02.2021, brak sprzeciwu
 64. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Wrocławska 115, na dz. nr 76/4 (obręb 0009), inwestor Jolanta Paprocka, znak sprawy RPA.6743.5.64.2021 z dnia 16.02.2021, brak sprzeciwu
 65. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Limanowskiego 2, na dz. nr 7/1, 94/2 (obręb 0031), inwestor Vinh Nguven Quang prow. dz. p.n Hai Dang, znak sprawy RPA.6743.5.65.2021 z dnia 16.02.2021, brak sprzeciwu
 66. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Traugutta 44, 44a, na dz. nr 95 (obręb 0055), inwestor Tomasz Kasprzak, znak sprawy RPA.6743.5.66.2021 z dnia 18.02.2021,brak sprzeciwu
 67. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Gdańska 21, na dz. nr 81/3 ( obręb 0012), inwestor Tomasz Juszczak, znak sprawy RPA.6743.5.67.2021 z dnia 18.02.2021, brak sprzeciwu
 68. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wiosny Ludów 12/2, na dz. nr 53 (obręb 0076), inwestor Marian Przybylski, znak sprawy RPA.6743.5.68.2021 z dnia 18.02.2021, brak sprzeciwu
 69. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Słoneczna 14, na dz. nr 142 (obręb 0101), inwestor Maria Duda, znak sprawy RPA.6743.5.69.2021 z dnia 19.02.2021, brak sprzeciwu
 70. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kutrzeby 1, na dz. nr 37/8 (obręb 0050), inwestor Donata Nadobna, znak sprawy RPA.6743.5.70.2021 z dnia 19.02.2021, brak sprzeciwu
 71. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wiązowa 6, na dz. nr 235/1 (obręb 0208), inwestorzy Dorota i Maciej Ciernia, znak sprawy RPA.6743.5.71.2021 z dnia 19.02.2021, brak sprzeciwu
 72. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Żółkiewskiego 11, na dz. nr 168/2 (obręb 0042), inwestor Łucja Wawrocka, znak sprawy RPA.6743.5.72.2021 z dnia 19.02.2021, brak sprzeciwu
 73. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Ostrów Wielkopolski ul. Krotoszyńska 28, na dz. nr 71 (obręb 0027), inwestor Anna Lizakowska, znak sprawy RPA.6743.5.73.2021 z dnia 23.02.2021, brak sprzeciwu
 74. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Uciechów ul. Sulmierzycka 61, na dz. nr 1164/3 (obręb 0012), inwestor Artur Szczepaniak, znak sprawy RPA.6743.5.74.2021 z dnia 23.02.2021, brak sprzeciwu
 75. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Arciszewskiego 27/2 (obręb 0050), inwestor Krzysztof Michalak, znak sprawy RPA.6743.5.75.2021 z dnia 23.02.2021, brak sprzeciwu
 76. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Radłów ul. Wiejska 103, na dz. nr 48 (obręb 0017), inwestor Józef Kruszyk, Paweł Kruszyk, Marzena Kulas, Artur Kruszyk, znak sprawy RPA.6743.5.76.2021 z dnia 25.02.2021, brak sprzeciwu
 77. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wodna 16, na dz. nr 12 (obręb 0007), inwestorzy Bogdan i Maria Plewa, znak sprawy RPA.6743.5.77.2021 z dnia 26.02.2021, brak sprzeciwu
 78. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miesjcowości Ostrów wielkopolski ul. Kasztanowa 8, na dz. nr 60/3 (obręb 0174), inwestorzy Dariusz i Karina Hankiewicz, znak sprawy RPA.6743.5.78.2021 z dnia 26.02.2021, brak sprzeciwu
 79. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Krotoszyńska 101, na dz. nr  52 (obręb 0050), inwestor Barbara Błaszczyk, znak sprawy RPA.6743.5.79.2021 z dnia 26.02.2021, brak sprzeciwu
 80. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Wrocławska 118, na dz. nr 45/1 (obręb 0009), inwestor Anna  Słowińska, znak sprawy RPA.6743.5.80.2021 z dnia 01.03.2021, brak sprzeciwu
 81. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wysocko Małe ul. Jankowska 7a, na dz. nr 506/1 (obręb 0013), inwestor  Zygmunt Tomaszewski, znak sprawy RPA.6743.5.81.2021 z dnia 01.03.2021, brak sprzeciwu
 82. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wysocko Małe ul. Jankowska 7, na dz. nr 506/7 (obręb 0013), inwestorzy Marek  i Ewa Kamzol, znak sprawy RPA.6743.5.82.2021 z dnia 03.03.2021, brak sprzeciwu
 83. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w  miejscowości Sławin 51, na dz. nr 201/1 (obręb 0012), inwestorzy Marek  i Iwona Grajek, znak sprawy RPA.6743.5.83.2021 z dnia 04.03.2021, bra sprzeciwu
 84. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Śliwniki ul. Krótka 5, na dz. nr 65/5 (obręb 0020), inwestorzy Jerzy i  Maria Bukwa, znak sprawy RPA.6743.5.84.2021 z dnia 04.03.2021, brak sprzeciwu
 85. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Odolanowska 67, na dz. nr 16/1 (obręb 0114), inwestorzy Ireneusz i  Małgorzata Kaczmarek, znak sprawy RPA.6743.5.85.2021 z dnia 04.03.2021, brak sprzeciwu
 86. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Grabowska 174, na dz. nr 58 (obręb 0206), inwestor Barbara  Poźniak-Koralewska, znak sprawy RPA.6743.5.86.2021 z dnia  04.03.2021, brak sprzeciwu
 87. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnatrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. 1 Maja 4/2, na dz. nr5 1245 (obręb 0001), inwestor Iwona Sójka, znak sprawy RPA.6743.5.87.2021 z dnia 04.03.2021, brak sprzeciwu
 88. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wierzbno ul. Kwiatowa 16, na dz. nr 200 (obręb 0013), inwestorzy Stanisław i Lucyna Sobczak, znak sprawy RPA.6743.5.88.2021 z dnia 05.03.2021, brak sprzeciwu
 89. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. R.Mielczarskiego 47, na dz. nr 22/3 (obręb 0045), inwestor Marek Dorociak, znak sprawy RPA.6743.5.89.2021 z dnia 05.03.2021, brak sprzeciwu
 90. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Tarchały Małe 36, na dz. nr 145 (obręb 0010), inwestor Maria Krzywda, znak sprawy RPA.6743.5.90.2021 z dnia 09.03.2021, brak sprzeciwu
 91. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wtórek ul. Podmiejska 5, na dz. nr 618/4 (obręb 0025), inwestorzy Robert i Beata Strzelczak, znak sprawy RPA.6743.5.91.2021 z dnia 09.03.2021,brak sprzeciwu
 92. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalcji gazowej w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Grabowa 16, na dz. nr 1399 (obręb 0007), inwestorzy Piotr i Monika Kobusińscy, znak sprawy RPA.6743.5.92.2021 z dnia 09.03.2021, brak sprzeciwu
 93. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Tarchały Wielkie ul. Szkolna, na dz. nr 217/1 (obręb 0011), inwestorzy Maria i Mieczysław Matyśkiewicz, znak sprawy RPA.6743.5.93.2021 z dnia 09.03.2021, brak sprzeciwu
 94. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Hallera 28, na dz. nr 16/1 (obręb 0023), inwestor Łukasz Woźniak, znak sprawy RPA.6743.5.94.2021 z dnia 09.03.2021, brak sprzeciwu
 95. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Bema 8, na dz. nr 30 (obręb 0054), inwestor Mariusz Urbaniak, znak sprawy RPA.6743.5.95.2021 z dnia 09.03.2021, brak sprzeciwu
 96. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul.Osiedlowa 17, na dz. nr 60 (obręb 0001), inwetorzy Krystyna i  Tomasz Szymczak, znak sprawy RPA.6743.5.96.2021 z dnia 09.03.2021, brak sprzeciwu
 97. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska 56/8, na dz. nr 54/4 (obręb 0039), inwestor Genowefa Chomiak, znak sprawy RPA.6743.5.97.2021 z dnia 10.03.2021, brak sprzeciwu
 98. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Zębcowska 26, na dz. nr 188/11 (obręb 0007), inwestorzy  Mariusz Myśliwiec i Joanna Fabisz, znak sprawy RPA.6743.5.98.2021 z dnia 15.03.2021, brak sprzeciwu
 99. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wańkowicza 56 nr lok. 9,,10, 11, 12 (obręb 0037), inwestorzy Tomasz Kuziemski i Mirosław Bober, znak sprawy RPA.6743.5.99.2021 z dnia 15.03.2021, brak sprzeciwu
 100. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wigury 6, na dz. nr 57/1 (obręb 0097), inwestorzy Jan Talar i Urszula Talar, znak sprawy RPA.6743.5.100.2021 z dnia 15.03.2021, brak sprzeciwu
 101. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Radłów ul. Wiejska 65b (obręb 0017), inwestor Iwona Sójka, znak sprawy RPA.6743.5.102.2021 z dnia 15.03.2021, brak sprzeciwu
 102. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raczyce ul. leśna 46, na dz. nr 296/1, 295/4 (obręb 0008), inwestor Barbara Wyrzykowska, znak sprawy RPA.6743.5.102.2021 z dnia 15.03.2021, brak sprzeciwu
 103. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nowe Skalmierzyce ul. 29 Grudnia 2c, na dz. nr 177/6 (obręb 0001), inwestor GS OMB sp.zo.o. sp.k. Nowe Skalmierzyce, znak sprawy RPA.6743.5.103.2021 z dnia 15.03.2021, brak sprzeciwu
 104. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości ostrów Wielkopolski ul. Jachtowa 25, na dz. nr 108 (obręb 0009), inwestorzy Andrzej i Maria Cicharscy, znak sprawy RPA.6743.5.104.2021 z dnia 16.03.2021, brak sprzeciwu
 105. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Arciszewskiego 27/1, na dz. nr 10/1 (obręb 0050), inwestor Błażej Potocki, znak sprawy RPA.6743.5.105.2021 z dnia 16.03.2021, brak sprzeciwu
 106. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku istalacji gazowej w miejscowości Nowe skalmierzyce ul. Narutowicza 4b, na dz. nr 414/2 ( obręb 0001), inwestor Andrzej Szewczyk, znak sprawy RPA.6743.5.106.2021 z dnia 16.03.2021, brak sprzeciwu
 107. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Lamki ul. Szkolna 49, na dz. nr 185 ( obręb 0014), inwestor Milena Pietralczyk, znak sprawy RPA.6743.5.107.2021 z dnia 16.03.2021, brak sprzeciwu
 108. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Piszczygłowy 7, na dz. nr 104/1 (obręb 0001), inwestor Anna Sadowska, znak sprawy RPA.6743.5.108.2021 z dnia 16.03.2021, brak sprzeciwu
 109. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wtórek ul. Ostrowska 17a, na dz. nr 734/2 (obręb 0025), inwestorzy Jarosław i Barbara Gozdek, znak sprawy RPA.6743.5.109.2021 z dnia 16.03.2021, brak sprzeciwu
 110. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz uzytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. H.Modrzejewskiej 12, na dz. nr 77/2 (obręb 0024), inwestor Anna Maria Pawlak Michalak, znak sprawy RPA.6743.5.110.2021 z dnia 19.03. 2021, brak sprzeciwu
 111. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Topola Mała ul. Odolanowska 8b, na dz. nr 357/3 (obręb 0024), inwestorzy Adriana i Jacek Adamiak, znak sprawy RPA.6743.5.111.2021 z dnia 19.03.2021, brak sprzeciwu
 112. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Kościelna 2, na dz. nr 384 (obręb 0007), inwestor Beata Nowak, znak sprawy RPA.6743.5.112.2021 z dnia 19.03.2021, brak sprzeciwu
 113. Zgłoszenie instalaowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miesjcowości Przygodzice ul. Dębowa 6, na dz. nr 1634 (obręb 0009), inwestorzy Wiesława i Ropman Klupś, znak sprawy RPA.6743.5.113.2021 z dnia 22.03.2021, brak sprzeciwu
 114. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Odolanowska 97, na dz. nr 60 (obręb 0110), inwestor Krzysztof Stybaniewicz, znak sprawy  RPA.6743.5.114.2021 z dnia 22.03.2021, brak sprzeciwu
 115. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wybickiego 19, na dz. nr 25/13 (obręb 0050), inwestor Jaclyn Jodlowska, znak sprawy RPA.6743.5.115.2021 z dnia 22.03.2021, brak sprzeciwu
 116. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Arciszewskiego 1,3, na dz. nr 26/3, 26/4 (obręb 0050), inwestor Bożena urban i Lucyna Urban, znak sprawy RPA.6743.5.116.2021 z dnia 22.03.2021, brak sprzeciwu
 117. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Żniwna 75, na dz. nr 6 (obręb 0167), inwestor Tadeusz i Aleksadra Bajodek, znak sprawy RPA.6743.5.117.2021 z dnia 22.03.2021, brak sprzeciwu
 118. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nowe Skalmierzyce  ul. Nowa 7, na dz. nr 7/3 (obręb 0001), inwestor Magdalena Brylińska-Nagiel, znak sprawy  RPA.6743.5.118.2021 z dnia 22.03.2021, brak sprzeciwu
 119. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Ślepa 2a, na dz. nr 135/1 (obręb 0009), inwestorzy Zenon i  Wioletta Pawłowscy, znak sprawy RPA.6743.5.119.2021 z dnia 22.03.2021, brak sprzeciwu
 120. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości ostrów wielkopolski ul. Kunickiegop 6 (obręb 0049), inwerstor Marcin Bednarek, znak sprawy RPA.6743.5.120.2021 z dnia 22.03.2021, brak sprzeciwu
 121. Zgłoszenie instalowania werwnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Garki ul. Naftowa 54, na dez. nr 880/3 (obręb 0002), inwestor Marcin Smolarek, znak sprawy RPA/.6743.5.121.2021 z dnia 24.03.2021, brak sprzeciwu
 122. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Koścviuszków 4b, na dz. nr 40/2, 41/1 (obręb 0012), inwestorzy Dariusz  i Joanna Witczak, znak sprawy RPA.6743.5.122.2021 z dnia 26.03.2021, brak sprzeciwu
 123. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nowe Skalmierzyce ul. 3 Maja 20, na dz. nr 110/2 (obręb 0001), inwestor Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, znak sprawy RPA.6743.5.123.2021 z dnia 26.03.2021, brak sprzeciwu
 124. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Gliśnica ul. Nowa, na dz. nr 473 (obręb 0003), inwestor Grzegorz Bajodek,, Henryk Bajodek, Katarzyna Paszkowska, znak sprawy RPA.6743.5.124.2021 z dnia 26.03.2021, brak sprzeciwu
 125. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Piesza 43, na dz. nr 3/13, 3/15 (obręb 0136), inwestorzy Władysław i Helena Drabik, znak sprawy RPA.6743.5.125.2021 z dnia 26.03.2021, brak sprzeciwu
 126. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości lewków ul. Lotnicza 5a, na dz. nr 30/11 (obręb 0016), inwestorzy Klaudiusz i Róża Woźniak, znak sprawy RPA.6743.5.126.2021 z dnia 26.03.2021, brak sprzeciwu
 127. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Radłów ul. Skośna 9, na dz. nr 70/10 (obręb 0017), inwestor Małgorzata Działoszyńska-Świtoń, znak sprawy RPA.6743.5.127.2021 z dnia 26.03.2021,brak sprzeciwu
 128. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Głogowa 14, na dz. nr 117 (obręb 0210), inwestorzy Danuta i Paweł Kalina, znak sprawy RPA.6743.5.128.2021 z dnia 29.03.2021, brak sprzeciwu
 129. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Okólna 46, na działce nr 60 (obręb 0058), inwestorzy Małgorzata i Paweł Pacyna, znak sprawy RPA.6743.5.129.2021 z dnia 31.03.2021, brak sprzeciwu
 130. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kniaziewicza 10, na działce nr 42/5 (obręb 0056), inwestorzy Urszula  i Jan Mazur, znak sprawy RPA.6743.5.130..2021 z dnia 31.03.2021, brak sprzeciwu
 131. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Rejtana 129, na działce nr 59/2 (obręb 0052), inwestorzy Grzegorz i Ewa Kościelni, znak sprawy RPA.6743.5.131.2021 z dnia 31.03.2021, brak sprzeciwu
 132. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Nowa Krępa 44, na działce nr 53/10 (obręb 0024),inwestor Emilia Prajsnar, znak sprawy RPA.6743.5.132.2021 z dnia 31.03.2021, brak sprzeciwu
 133. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Czarnieckiego 42, na dzialce nr 59/2 (obręb 0056), inwestor Monika Kłopocka, Genewefa Maciaszczyk, Magdalena Maciaszczyk, znak sprawy RPA.6743.5.133.2021 z dnia 31.03.2021, brak sprzeciwu
 134. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Sowińskiego 22, na działce nr 3/3 (obręb 0057), inwestorzy Ewa i Czesław Lis, znak sprawy RPA.6743.5.134.2021 z dnia 31.03.2021, brak sprzeciwu
 135. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Zamenhofa 13a, na działce nr 21/3 (obręb 0072), inwestor Maria Markiewicz-Olbińska, znak sprawy RPA.6743.5.135.2021 z dnia 31.03.2021, brak sprzeciwu
 136. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Zamenhofa 13a, na działce nr 21/3 ( obręb 0072), inwestor Radosław Podejma, znak sprawy RPA.6743.5.136.2021 z dnia 31.03.2021 z dnia 31.03.2021, brak sprzeciwu
 137. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wysocko Małe ul. Ostrowska 23a, na dzialce nr 106/6 (obręb 0013), inwestorzy Tomasz Jaskólski i Ryszard Jaskólski, znak sprawy RPA.6743.5.137.2021 z dnia 01.04.2021, brak sprzeciwu
 138. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości ostrów Wielkopolski ul. Spichrzowa 35, na działce nr 11 ( obręb 0004), inwestorzy Natalia Tyczyńska-Klaga i Maciej Klaga, znak sprawy  RPA.6743.5.138.2021 z dnia 01.04.2021, brak sprzeciwu
 139. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kasztanowa 37, na działce nr 9 ( obręb 0171), inwestorzy Zdzisław i Janina Fluder, znak sprawy RPA.6743.5.139.2021 z dnia 02.04.2021, brak sprzeciwu
 140. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Dębnica ul. Ogrodowa 3, na działce nr 698 (obręb 0005), inwestor Arkadiusz Goliński, znak sprawy RPA.6743.5.140.2021 z dnia 02.04.2021, brak sprzeciwu
 141. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Boników ul. Długa 48, na działkach nr 603, 604 (obręb 0001), inwestor Ryszard Król, znak sprawy RPA.6743.5.141.2021 z dnia 02.04.2021, brak sprzeciwu
 142. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Chłapowskiego 90, na działkach nr 29/8, 29/9 (obręb 0051), inwestorzy Mirosław i Irena Jendrzejewscy, znak sprawy RPA.6743.5.142.2021 z dnia 07.04.2021, brak sprzeciwu
 143. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Topola Osiedle ul. Prezydencka 3, na działce nr 209/18 ( obręb 0012), inwestor  Zbigniew Zydorek, znak sprawy RPA.6743.5.143.2021 z dnia 07.04.2021, brak przeciwu
 144. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Mielczarskiego 49, na działce nr 36 ( obręb 0045), inwestor Grażyna Andrzejczak, znak sprawy RPA.6743.5.144.2021 z dnia 08.04.2021, brak sprzeciwu
 145. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Wrocławska 89, na dzialce nr 154/35 (obręb 009), inwestor Katarzyna Tanaś, znak sprawy  RPA.6743.5.145.2021 z dnia 08.04.2021, brak sprzeciwu
 146. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Lewków ul. Południowa 1, na dzialce nr 257/8 (obręb 0016), inwestorzy Karolina Hadryś-Szkudlarek  i Dariusz Szkudlarek, znak sprawy  RPA.6743.5.146.2021 z dnia 08.04.2021, brak sprzeciwu
 147. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Mączniki ul. Słoneczna 23, na działce nr 92( obręb 0015), inwestorzy Jarosław  i Renata Jeziorańscy, znak sprawy RPA.6743.5.147.2021 z dnia 09.04.2021, brak sprzeciwu
 148. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Odolanów ul. Sułkowskiego 16, na dzialce nr 2049( obręb 0001), inwestorzy Wiesław i  Adamczak i Anna Adamczak, znak sprawy RPA.6743.5.148.2021 z dnia 12.04.2021, brak sprzeciwu
 149. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Środkowa 47, na działce nr 4/12( obręb 0213), inwestor Kinga Kubiak, znak sprawy RPA.6743.5.149.2021 z dnia 12.04.2021,brak sprzeciwu
 150. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. drzymały 63, na działce nr 251/96( obręb 0210), inwestorzy Anna i Błażej Kowalscy, znak sprawy RPA.6743.5.150.2021 z dnia 12.04.2021,brak sprzeciwu
 151. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Radłów ul. osiedle Robotnicze 169, na działce nr 268/5( obręb 0017), inwestorzy Wirginia Adamczak-Książkiewicz i Radosław Pyrgiel, Nikodem Naskręcki, znak sprawy RPA.6743.5.151.2021 z dnia 13.04.2021,brak sprzeciwu
 152. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Różana 11/1, na działce nr 217/3( obręb 0060), inwestor Danuta Pastok, znak sprawy RPA.6743.5.152.2021 z dnia 13.04.2021,brak sprzeciwu
 153. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Słowackiego 2, na działce nr 171/14( obręb 0009), inwestor Roman Szubert, znak sprawy RPA.6743.5.153.2021 z dnia 13.04.2021,brak sprzeciwu
 154. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowośći Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka 135, na dzialce nr 3/12( obreb 0145), inwestorzy Marta i Michał Szymczak, znak sprawy RPA.6743.5.154.2021 z dnia 14.04.2021, brak sprzeciwu
 155. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Przesmyk 1, na działce nr 51/4, (obręb 0086) inwestorzy Marek i Mariola Olaniccy, znak sprawy RPA.6743.5.155.2021 z dnia 14.04.2021, brak sprzeciwu
 156. Zgłoszenie instalowania werwnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Odolanowska 21c, na działkach nr 90/5, 95/5, 91 (obręb 0100), inwestorzy Leszek Małecki i Dorota Grzesiak, znak sprawy RPA.6743.5.156.2021 z dnia 14.04.2021, brak sprzeciwu
 157. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wtórek ul. Środkowa 2, na działce nr 690/3 (obręb 0025), inwestorzy Małgorzata i Henryk Kosmala, znak sprawy RPA.6743.5.157.2021 z dnia 16.04.2021 z dnia 16.04.2021, brak sprzeciwu
 158. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Sienkiewicza 20, na działce nr 7/14 ( obręb 0066), inwestorzy Agnieszka i Jarosław Kuźnik, znak sprawy RPA.6743.5.158.2021 z dnia 16.04.2021 z dnia 16.04.2021, brak sprzeciwu
 159. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Sportowa 12, na działce nr 68 ( obręb 0207), inwestorzy Anna Marcjanik i Irena Adamska, znak sprawy RPA.6743.5.159.2021 z dnia 16.04.2021, brak sprzeciwu
 160. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Nowe Osiedle 13, na działce nr 154/6 ( obręb 0009), inwestor Joanna Brzezicha, znak sprawy RPA.6743.5.160.2021 z dnia 19.04.2021, brak sprzeciwu
 161. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Prosta 3/2, na działce nr 15 (obręb 0095), inwestor Barbara Gąsiorek, znak sprawy RPA.6743.5.161.2021 z dnia 19.04.2021, brak sprzeciwu
 162. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości ostrów Wielkopolski ul. Olszynowa 51, na działce nr 9/3 ( obręb 0214), inwestor Roman Szukalski, znak sprawy RPA.6743.5.162.2021 z dnia 19.04.2021, brak sprzeciwu
 163. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Topola-Osiedle ul. Wojciechowskiego 9, na działce nr 1686 ( obręb 0012), inwestorzy Sławomir i Wioletta Wojciechowscy, znak sprawy RPa.6743.5.163.2021 z dnia 19.04.2021, brak sprzeciwu
 164. Zgloszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Topola Osiedle ul. Prezydencka 3, na działce nr 209/18 ( obręb 0012), inwestorzy Zbigniew i Bożena Zydorek, znak sprawy  RPA.6743.5.164.2021 z dnia 21.04.2021, brak sprzeciwu
 165. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Paderewskiego 45, na działce nr 157 ( obręb 0083), inwestorzy teresa Korczyńska-Jonas i Agata Jonas-Gwizdek, znak sprawy  RPA.6743.5.165.2021 z dnia 21.04.2021, brak sprzeciwu
 166. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nowe Skalmierzyce ul. 3 Maja 3/4b, na dz. nr 570/8 (obręb 0001), inwestor Aneta Kasprzak, znak sprawy  RPA.6743.5.166.2021 z dnia 23.04.2021
 167. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Chłopickiego 26, na dz. nr 55 (obręb 0055), inwestor Zenon Jędrzejewski, znak sprawy RPA.6743.5.167.2021 z dnia 23.04.2021
 168. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Głogowa 18, na dz. nr 118 (obręb 0210), inwestor Renata Nowacka-Ziętek, znak sprawy RPA.6743.5.168.2021 z dnia 23.04.2021
 169. Zgloszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Czarnylas ul. Wierzbowa 1/4, na dz. nr 755/6 (obręb 0004), inwestorzy Edmund i Maria Talaga, znak sprawy RPA.6743.5.169.2021 z dnia 23.04.2021
 170. Zgłoszenie  instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wysocko Małe, ul. Jankowska 15, na dz. nr 58/1 (obręb 0013), inwestor Edyta Kamińska, znak sprawy RPA.6743.5.170.2021 z dnia 23.04.2021
 171. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Chłopickiego 26, na dz. nr 55 (obręb 0055), inwestor Krystyna Siwek, znak sprawy  RPA.6743.5.171.2021 z dnia 23.04.2021
 172. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kolejowa 9, na dz. nr 34 (obręb 0071), inwestor Grzegorz Jarosz prow. dział. p/n Ciastkarnia - Piekarnia Wąsiewicz, znak sprawy RPA.6743.5.172.2021 z dnia 23.04.2021
 173. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku inst5alacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Jachimka 1, na dz. nr 48/2 (obręb 0176), inwestor Maciej Kasperek, znak sprawy RPA.6743.5.173.2021 z dnia 23.04.2021
 174. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolskiul. Jachimka 1, na dz. nr  48/2 (obręb 0176), inwestor Maria Górnaś, znak sprawy RPA.6743.5.174.2021 z dnia 23.04.2021
 175. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Skalmierzyce ul. Bankowa 9, na dz. nr 1031/11 (obręb 0018), inwestor Ewa Łosman, znak sprawy RPA.6743.5.175.2021 z dnia 26.04.2021
 176. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Gorzycka 62, na dz. nr 23/2 (obręb 0103), inwestor Jolantai Dariusz Netter, znak sprawy RPA.6743.5.176.2021 z dnia 26.04.2021
 177. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Chodkiewicza 28, na dz. nr 64 ( obręb 0054), inwestor Kazimierz i Danuta Szyrner, znak sprawy RPA.6743.5.177.2021 z dnia 27.04.2021
 178. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raczyce ul. Odolanowska 163, na dz. nr 516 (obręb 0008), inwestor Sławomir Górny, znak sprawy RPA.6743.5.178.2021 z dnia 27.04.2021
 179. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Uciechów ul. Odolanowska 36a, na dz. nr 487/1 (obręb 0012), inwestorzy Katarzynai Mariusz Szulc, znak sprawy RPA.6743.5.179.2021 z dnia 27.04.2021
 180. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Bema 34/2, na dz. nr 7 (obręb 0055), inwestorzy Danuta i Andrzej Sójka, znak sprawy RPA.6743.5.180.2021 z dnia 27.04.2021
 181. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i naz ewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Nowa 10, na dz. nr 509 (obręb 0001), inwestor Krzysztof Pietrzak, znak sprawy RPA.6743.5.181.2021 z dnia 28.04.2021
 182. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Bukowa 14, na dz. nr 250 (obręb 0208), inwestor Kamila Dolińska, znak sprawy RPA.6743.5.182.2021 z dnia 28.04.2021
 183. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz uzytkowanego budynku instalcji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Toruńska 14, na dz. nr 34/1 (obręb 0012), inwerzy Irena i  Stanisław Grobelny, znak sprawy RP{A.6743.5.183.2021 z dnia 28.04.2021
 184. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Okopowa 16, na dz. nr 79 (obręb 0101), inwestor Leszek Sobański, znak sprawy RPA.6743.5.184.2021 z dnia 28.04.2021
 185. Zgłoszenie instalowania  wewnątrz i na zewnatrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Ślepa 2, na dz. nr 135/2 (obręb 0009), inwestorzy Mieczysława i Mariusz Piotrowicz, znak sprawy RPA.6743.5.185.2021 z dnia 20.04.2021
 186. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Kalioska 4/3, na dz. nr 1316 (obręb 0001), inwestor Sławomir Zaczyk, znak sprawy RPA.6743.5.186.2021 z dnia 28.04.2021
 187. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nadstwki 4, na dz. nr 293 (obręb 0007), inwestorzy Państwo Marian i Łucja Pacholczyk, znak sprawy RPA.6743.5.187.2021 z dnia 28.04.2021
 188. Zgłoszenie instalowania werwnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Radłowska 7b, na dz. nr 56/3 (obręb 0001), inwestorzy Dorota Okoń i Genowefa Pawłowska, znak sprawy RPA.6743.5.188.2021 z dnia 28.04.2021
 189. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski Al.Słowackiego 11/1, na dz. nr 83/3 (obręb 0034), inwestorzy Kazimierz i Urszula Mruc, znak sprawy RPA.6743.5.189.2021 z dnia 30.04.2021
 190. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wiejska 6, na dz. nr 63/4 (obręb 0001), inwestor Stanisław Chlebowski, znak sprawy RPA.6743.5.190.2021 z dnia 30.04.2021
 191. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości ostrów wielkopolski ul. Żymirskiego 9, na dz. nr 9/3 (obręb 0051), inwestorzy Bożena Siadek-Cieślak i Janusz Cieślak, znak sprawy RPA.6743.5.191.2021 z dnia 30.04.2021
 192. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści ostrów Wielkopolski ul. Południowa 101, na dz. nr 3/6 ( obręb 0129), inwestorzy Kamila i Januariusz Hurny, znak sparwy RPA.6743.5.192.2021 z dnia 30.04.2021
 193. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowejw miejscowości Rąbczyn 85a, na dz. nr 282 ( obręb 0018), inwestor Zenon i Urszula Nowakowski, znak sprawy RPA.6743.5.193.2021 z dnia 04.05.2021
 194. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Owsiana 19, na dz. nr 75/7 ( obręb 0169), inwestor Rafał Grzęda, znak sprawy RPA.6743.5.194.2021 z dnia 04.05.2021
 195. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Powstańców Śląskich 1, na dz. nr 35/3 ( obręb 0046), inwestorzy Artur i Wioleta Aleksandrzak, znak sprawy RPA.6743.5.195.2021 z dnia 04.05.2021
 196. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Kaliska 78a, na dz. nr 1942/8 (obręb 0001), inwestorzy Eugeniusz Jakubiak prow. dział. p/n PPHU Eurobud Eugeniusz Jakubiak i Danuta Jakubiak, znak sprawy RPA.6743.5.196.2021 z dnia 05.05.2021
 197. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Wysocko Małe ul. Ostrowska 11, na dz. nr 88/1 (obręb 0013), inwestorzy Jerzy i Teresa Bercik, znak sprawy RPA.6743.5.197.2021 z dnia 05.05.2021
 198. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Żółkiewskiego 28, na dz. nr 13/2 (obręb 0045), inwestorzy Jolanta i Jacek Łykowscy, znak sprawy RPA.6743.5.198.2021 z dnia 06.05.2021
 199. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Ostrów Wielkopolski ul. Gorzycka 132, na dz. nr 49/1 (obręb 0036), inwestor Iwona Henćka, znak sprawy RPA.6743.5.199.2021 z dnia 06.05.2021
 200. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Lewków ul. Kwiatkowska 11, na dz. nr 80/3 (obręb 0016), inwestor Maria Smolarek, znak sprawy RPA.6743.5.200.2021 z dnia 06.05.2021
 201. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miesjcowści Wysocko Wielkie ul. Kościelna 20, na dz. nr 313 (obręb 0026), inwestor Zbigniew Wojtysiak, znak sprawy RPA.6743.5.201.2021 z dnia 06.05.2021
 202. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości zacharzew ul. Cegłowa 29a, na dz. nr 12/20 (obręb 0027), inwestorzy Beata i Marek Fedorowscy, znak sprawy RPA.6743.5.202.2021 z dnia 06.05.2021
 203. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Łąkowa 43, na dz. nr 165 (obręb 0172), inwestorzy Piotr i Małgorzata Przeniczni, znak sprawy RPA.6743.5.203.2021 z dnia 06.05.2021
 204. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Konopna 2, na dz. nr 159/3 (obręb 0172), inwestor Anna Sienkiewicz, znak sprawy RPA.6743.5.204.2021 z dnia 06.05.2021
 205. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Os. Robotnoicze 11, na dz. nr 93/39 (obręb 0082), inwestor Małgorzata Reszek, znak sprawy RPA.6743.5.205.2021 z dnia 06.05.2021
 206. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości ostrów Wielkopolski ul. Osiedle Robotnicze 20, na dz. nr 83/8 (obręb 0082), inwestorzy Mateusz i Tadeusz Jany, znak sprawy RPA.6743.5.206.2021 z dnia 07.05.2021
 207. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kaliska 8/5, na dz. nr 2 (obręb 0079), inwestor Katarzyna Hentschke-Przerwa, znak sprawy RPA.6743.5.207.2021 z dnia 10.05.2021
 208. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości ostrów Wielkopolski ul. Osiedle Robotnicze 21, na dz. nr 93/23 (obręb 0082), inwestorzy Danuta i Michał Kieliba, znak sprawy RPA.6743.5.208.2021 z dnia 07.05.2021
 209. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Chotów 8, na dz. nr 112/2, 112/7 ( obręb 0004), inwestor Andzrej Garcarek, znak sprawy RPA.6743.5.209.2021 z dnia 06.05.2021
 210. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Garki ul. Naftowa 4, na dz. nr 478/1 ( obręb 0002), inwestor Marta Kaik, znak sprawy RPA.6743.5.210.2021 z dnia 12.05.2021
 211. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Traugutta 19, na dz. nr 1434 (obręb 0001), inwestor Adam Gościniak, znak sprawy RPA.6743.5.211.2021 z dnia 13.05.2021
 212. Zgłoszenie instalowania werwnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Jesionowa 12, na dz. nr 30 (obręb 0059), inwestor Bogdan Bogdajewicz, znak sprawy RPA.6743.5.212.2021 z dnia 14.05.2021
 213. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Irysowa, na dz. nr 37/10 (obręb 0108), inwestor Włodzimierz Szymanowski, znak sprawy RPA.6743.5.213.2021 z dnia 14.05.2021
 214. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Limanowskiego 135 (obęb 0009), inwestor Roman Kempa, znak sprawy RPA.6743.5.214.2021 z dnia 14.05.2021
 215. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Limanowskiego 135, na dz. nr 24/1 (obręb 0009), inwestorzy Edward i Ilona Warchulscy, znak sprawy RPA.6743.5.215.2021 z dnia 14.05.2021
 216. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miesjcowości Ostrów Wielkopolski ul. Czarnieckiego 26a, na dz. nr 58/3 (obręb 0057), inwestorzy Bogdan i Ewa Waśko, znak sprawy RPA.6743.5.216.2021 z dnia 17.05.2021
 217. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów WEielkopolski ul.Kolejowa 13/7, na dz. nr 31 (obręb 0071), inwerstor Adam Garyanlesiewicz, znak sprawy RPA.6743.5.217.2021 z dnia 19.05.2021
 218. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Długa 52/a, na dz. nr 5/13 (obręb 0007), inwestor Monika Konieczna, znak sprawy RPA.6743.5.218.2021 z dnia 19.05.2021
 219. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz uzytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Polna 13/1, na dz. nr 610 (obręb 0001), inwestor Marek Doktor, znak sprawy RPA.6743.5.219.2021 z dnia 19.05.2021
 220. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Sadowa 28a, na dz. nr 5/15 (obręb 0132), inwestorzy Janusz Dreliniak i Małgorzata Stachowiak-Dreliniak, znak sprawy RPA.6743.5.220.2021 z dnia 19.05.2021
 221. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Krótka 11, na dz. nr 238/43 (obręb 0007), inwestorzy Michał i Katarzyna Jeżewscy, znak sprawy RPA.6743.5.221.2021 z dnia 19.05.2021
 222. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Długa 23, na dz. nr 57/1 (obręb 0007), inwestorzy Stanisław  i Wiesława Janota, znak sprawy RPA.6743.5.222.2021 z dnia 20.05.2021
 223. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Zamkowa 4/3, na dz. nr 1272, 1273 (obręb 0001), inwestorzy Dariusz i Agnieszka Kmiecik, znak sprawy RPA.6743.5.223.2021 z dnia 20.05.2021
 224. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Huta 50, na dz. nr 305 (obręb 0005), inwestor Paweł Szczurawski, znak sprawy RPA.6743.5.224.2021 z dnia 20.05.2021
 225. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Gliśnica ul. odolanowska 22, na dz. nr 525/2 (obręb 0003), inwestorzy Jacek i Jolanta Pawłowscy, znak sprawy RPA.6743.5.225.2021 z dnia 20.05.2021
 226. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz uzytkowanego budynku instalacji gazowejw miejscowości Świeca ul. Mostowa 14, na dz. nr 1168/1, 1168/2 (obręb 0009), inwestorzy Wioletta i Dominik Brodala, znak sprawy RPA.6743.5.226.2021 z dnia 20.05.2021
 227. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raszków ul. Ostrowska 15, na dz. nr 587 (obręb 0001), inwestor Jerzy Krawiec, znak sprawy RPA.6743.5.227.2021 z dnia 20.05.2021
 228. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Grabowa 31, na dz. nr 1567/4 (obręb 0210), inwestorzy Marcelina iTomasz Pomykaj, znak sprawy RPA.6740.5.228.2021 z dnia 20.05.2021
 229. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Olszynowa 43, na dz. nr 5 (obreb 0214), inwestorzy Urszula i Jerzy Guziewicz, znak sprawy RPA.6743.5.229.2021 z dnia 20.05.2021
 230. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Lewków ul. parkowa 6a, na dz. nr 238 (obręb 0016), inwestorzy Wojciech  i Małgorzata Woźniak, znak sprawy RPA.6743.5.230.2021 z dnia 20.05.2021
 231. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Gorzycka 105, na dz. nr 6/11 (obręb 0105), inwestorzy Tadeusz i Beata Nowaccy, znak sprawy RPA.6743.5.231.2021 z dnia 20.05.2021
 232. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Fr. Nullo 21/1, na dz. nr 58 (obręb 0045), inwestorzy Henryk i Ewa Juzl, znak sprawy RPA.6743.5.232.2021 z dnia 20.05.2021
 233. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wyspiańskiego 3, na dz. nr 116/2 (obręb 0083), inwestorzy Irena i Paweł Andrzejczak, znak sprawy RPA.6743.5.233.2021 z dnia 20.05.2021
 234. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Fr. Nullo 21/2, na dz. nr 58 (obręb 0045), inwestorzy Tomasz i Magdalena Juzl, znak sprawy RPA.6743.5.234.2021 z dnia 20.05.2021
 235. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Gdańska 15a, na dz. nr 82/1 (obręb 0012), inwestor Wojciech Wolski, znak sprawy RPA.6743.5. 235.2021 z dnia 21.05.2021
 236. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz uzytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Śląska 11, na dz. nr 61 (obręb 0028), inwestorzy Leszek Warzecha i Krystyna Regulska-Warzecha, znak sprawy  RPA.6743.5.236.2021 z dnia 21.05.2021
 237. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Uciechów ul. Wrocławska 25, na dz. nr 693/1 (obręb 0012), inwestorzy Zbigniew i Barbara Kupczyk, znak sprawy RPA.6743.5.237.2021 z dnia 25.05.2021
 238. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Jaskółki 4i, na dz. nr 48/9 (obręb 0008), inwestorzy Przemysław i Violeta Rak, znak sprawy RPA.6743.5.238.2021 z dnia 26.05.2021
 239. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Grobla 5/1, na dz. nr 34/3 (obręb 0006), inwestor Paulina Czuchra-Olek, znak sprawy RPA.6743.239.2021 z dnia 26.05.2021
 240. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Zamenhofa 13/3, na dz. nr 21/3 (obręb 0072), inwestorzy Jan i Dorota Żurawski, znak sprawy RPA.6743.240.2021 z dnia 26.05.2021
 241. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Korfantego 4, na dz. nr 15/4 (obręb 0051), inwestorzy Marek i Maria Mocek, znak sprawy RPA.6743.5.241.2021 z dnia 26.05.2021
 242. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz uzytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Matejki 42, na dz. nr 145/2 (obręb 0083), inwestorzy Bożena i Niklewicz, znak sprawy RPA.6743.5.242.2021 z dnia 26.05.2021
 243. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kilińskiego 2/1, na dz. nr 20/1 (obręb 0057), inwestor Jan Cierlak, znak sprawy RPA.6743.5.243.2021 z dnia 26.05.2021
 244. Zgłopszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Traugutta 55, na dz. nr 40/1 (obręb 0056), inwestorzy Renata i  Jerzy Jarosz, znak sprawy RPA.6743.5.244.2021 z dnia 27.05.2021
 245. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Dąbrowskiego 3na dz. nr 1476 (obręb 0001), inwestor Tadeusz Marczak, znak sprawy RPA.6743.5.245.2021 z dnia 27.05.2021
 246. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Franklinów 41a/1, na dz. nr 19/1 (obręb 0006), inwestor Estera Ptak, znak sprawy RPA.6743.5.246.2021 z dnia 27.05.2021 z dnia 27.05.2021
 247. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Franklinów 41a/2, na dz. nr 19/1 (obręb 0006), inwestor Hanna Bartkowiak, znak sprawy RPA.6743.5.247.2021 z dnia 27.05.2021
 248. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Czekanów ul. Lewkowska 36, na dz. nr 136/5 (obręb 0004), inwestor Krystyna Czaja, znak sprawy RPA.6743.5.248.2021 z dnia 27.05.2021
 249. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Langiewicza 2a, na dz. nr 138/4 (obręb 0096), inwestorzy Justyna Kłos-Klauman i Jolanta Kłos, znak sprawy RPA.6743.5.249.2021 z dnia 28.05.2021
 250. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wiklinowa 2, na dz. nr 52 (obręb 0170), inwestor Monika Brach, znak sprawy RPA.6743.5.250.2021 z dnia 28.05.2021
 251. Zgłoszenie intalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów wielkopolski ul. Wiklinowa 2, na dz. nr 52 ( obręb 0170), inwestorzy Leszek i Karina Jankowscy, znak sprawy RPA.6743.5.251.2021 z dnia 28.05.2021
 252. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miesjcowości Ostrów Wielkopolski ul. LIpowa 34, na dz. nr 188/1 (obręb 0060), inwestorzy Karol i Małgorzata Jezierscy, znak sprawy RPA.6740.5.252.2021 z dnia 28.05.2021
 253. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Mertki 39, na dz. nr 1491/2 (obręb 0009), inwestor Maria Skotnicka, znak sprawy RPA.6743.5.253.2021 z dnia 31.05.2021
 254. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Garki ul. Słoneczna 4, na dz. nr 587 (obręb 0002), inwestor Iwona Karwacka, znak sprawy RPA.6743.5.254.2021 z dnia 02.06.2021
 255. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz uzytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Piastowska 38, na dz. nr 20 (obręb 0099), inwestor Aleksandra Świszcz, znak sprawy RPA.6743.5.255.2021 z dnia 02.06.2021
 256. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Traugutta 6/1, na dz. nr 10 (obręb 0058), inwestor Andrzej Słomian, znak sprawy RPA.6743.5.257.2021 z dnia 02.06.2021
 257. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Klasztorna 25, na dz. nr 32 (obręb 0091), inwestorzy Kazimierz Grzesiak i Małgorzata Mączka, znak sprawy RPA.6743.5.257.2021 z dnia 02.06.2021
 258. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości ostrów Wielkopolski ul. Godebskiego 30, na dz. nr 33/4 ( obręb 0051), inwestor Antoni Biadała, znak sprawy RPA.6743.5.258.2021 z dnia 02.06.2021
 259. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Akacjowa 11, na dz. nr 92 (obręb 0060), inwestor Anna Nowowiejska, znak sprawy RPA.6743.5.259.2021 z dnia 02.06.2021
 260. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Topola Osiedle ul. Leśna 6, na dz. nr 335/6 (obręb 0012), inwestor Maria Malinowska, znak sprawy RPA.6743.5.260.2021 z dnia 02.06.2021
 261. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Radłów ul. Wojska Polskiego 2, na dz. nr 530/3 (obręb 0017), inwestorzy Marek i Maria Szczygieł, znak sprawy RPA.6743.5.261.2021 z dnia 02.06.2021
 262. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wtórek ul. Środkowa 54, na dz. nr 285/6 (obręb 0025), inwestor Mirosław Skoczyński, znak sprawy RPA.6743.5.262.2021 z dnia 02.06.2021
 263. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Korcza 15, na dz. nr 1186/2 ( obręb 0003), inwestorzy dariusz i Bernadeta Mikuła, znak sprawy RPA.6743.5.263.2021 z dnia 02.06.2021
 264. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miesjcowości TOpola Mała ul. Szkolna 64, na dz. nr 76 ( obręb 0024), inwestor Violeta Cierpka, znak sprawy RPA.6743.5.264.2021 z dnia 02.06.2021
 265. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Żniwna 53, na dz. nr 15/2 ( obręb 0167), inwestor Maciej Miazga, znak sprawy RPA.6743.5.265.2021 z dnia 02.06.2021
 266. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Granowiec ul. Kościelna 6, na dz. nr 990/1 (obręb 0005), inwestor Marcin Strasburger, znak sprawy  RPA.6743.5.266.2021 z dnia 02.06.2021
 267. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowango budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul.Ślepa 8, na dz. nr 138 (obręb 0009), inwestor Marcin Osada, znak sprawy RPA.6743.5.267.2021 z dnia 02.06.2021
 268. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej  w miejscowości Kaczory ul. raszkowska 16, na dz. nr 1186/2 (obręb 0003), inwestor Barbara Brodala, znak sprawy RPA.6743.5.268.2021 z dnia 02.06.2021
 269. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul.Krótka 14, na dz. nr 297/2 (obręb 0001), inwestor Bogusław Grząka, znak sprawy RPA.6743.5.269.2021 z dnia 02.06.2021
 270. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Chłopickiego 57/1, na dz. nr 3/4 (obręb 0056), inwestor Krzysztof Łuczywek, znak sprawy RPA.6743.5.270.2021 z dnia 04.06.2021
 271. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska 1, na dz. nr 84 ( obręb 0074), inwestor Dawid Kupijaj, znak sprawy RPA.6743.5.271.2021 z dnia 04.06.2021
 272. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Chłopickiego 48a, na dz. nr 63/2 ( obęb 0056), inwestor Małgorzata Bednarczyk, znak sprawy RPA.6743.5.272.2021 z dnia 04.06.2021
 273. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz uzytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Lamki ul. Krotoszyńska 66, na dz. nr 282/2 (obręb 0014), inwestorzy Andrzej i Beata Młynarz, znak sprawy RPA.6743.5.273.2021 z dnia 07.06.2021
 274. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Garncarska 1, na dz. nr 144 (obręb 0115), inwestorzy Zbigniew i Mirosława Krzywda, znak sprawy RPA.6743.5..274.2021 z dnia 08.06.2021
 275. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Szkolna 4, na dz. nr 513/1 (obręb 0007), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.5.275.2021 z dnia 09.06.2021
 276. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Dywizjonu 303 nr 8, na dz. nr 29/3  (obręb 0055), inwestor Piotr Krupa, znak sprawy RPA.6743.5.276.2021 z dnia 10.06.2021
 277. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkoposlski ul. Prof. Kaliny 14, na dz. nr  152/2 (obręb 0032), inwestor Mateusz Graf, znak sprawy RPA.6743.5.277.2021 z dnia 10.06.2021
 278. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Franklinów 38, na dz. nr 18/2 (obręb 0006), inwestor Andrzej Płóciennik, znak sprawy RPA.6743.5.278.2021 z dnia 10.06.2021
 279. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Dębnica ul. Piaskowska 1, na dz nr 52/1 (obręb 0005), inwestorzy Teresa i  Henryk Błaszczuk, znak sprawy RPA.6743.5.279.2021 z dnia 10.06.2021
 280. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Bzowa 41, na dz. nr 67 (obręb 0171), inwestor Roman Grygiel, znak sprawy RPA.6743.5.280.2021 z dnia 14.06.2021
 281. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Limbowa 24, na dz. nr 48 (obręb 0210), inwestor Stanisław Gąsiorek, znak sprawy RPA.6743.5.281.2021 z dnia 14.06.2021
 282. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalcji gazowej w miejscowości Topola Wielka ul. Długa 2, na dz. nr 472 (obręb 0012), inwestor Mirosław Dolatka, znak sprawy RPA.6743.5.282.2021 z dnia 14.06.2021
 283. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wtórek ul. Zwirowa 5, na dz. nr 723/2 (obręb 0025), inwestorzy Krzysztof Mania i Agnieszka Stocka-Mania, znak sprawy RPA.6743.5.283.2021 z dnia 15.06.2021
 284. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Zielna 19, na dz. nr 35/7 (obręb 0107), inwestorzy Lucyna i Jacek Moch, znak sprawy RPA.6743.5.284.2021 z dnia 15.06.2021
 285. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz uzytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Radłów ul. Wiejska 23, na dz. nr 515 (obręb 0017), inwestor Elżbieta Marcinkowska, znak sprawy RPA.6743.5.285.2021 z dnia 15.06.2021
 286. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz uzytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Łanowa 44, na dz. 114 (obręb 0172), inwestor Przemysław Glinka, znak sprawy RPA.6743.5.286.2021 z dnia 15.06.2021
 287. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Skalmierzyce ul. Spółdzielcza 13, na dz. nr 1039/2 (obręb 0018), inwestorzy Ewa i Jan Garcarek, znak sprawy RPA.6743.5.287.2021 z dnia 16.06.2021
 288. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. N.Krępa 29, na dz. nr 7/6 (obręb 0015), inwestor Stefania Pytlak, znak sprawy RPA.6743.5.288.2021
 289. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Świeca 10, na dz. nr 70/2 (obręb 0009), inwestor Krzysztof Łebski, znak sprawy RPA.6743.5.289.2021 z dnia 17.06.2021
 290. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska 37/6 (obręb 0070), inwestor Łukasz Ulichnowski, znak sprawy RPA.6743.5.290.2021 z dnia 17.06.2021
 291. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Osiedlowa 18, na dz nr 86/1 (obręb 0001), inwestorzy Justyna Wojtak, Ana Wojtak, Marcin Wojtak, Jan Wojtak, znak sprawy RPA.6743.5.291.2021 z dnia 17.06.2021
 292. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wysocko Wielkie ul. Polna 29, na dz. nr 524/2 (obręb 0026), inwestorzy Natalia Paluszkiewicz ,  Ewa Lubieniecka-Maciak, Barbara LUbieniecka, znak sprawy RPA.6743.5.292.2021 z dnia 17.06.2021
 293. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Zacharzew ul. Rodzinna 1, na dz. nr 137/5 ( obręb 0027), inwestorzy Natalia Foltyniewicz- Rataj i Łukasz Rataj, znak sprawy  RPA.6743.5.293.2021 z dnia 17.06.2021
 294. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kordeckiego 33/1, na dz. nr 15 (obręb 0055), inwestor Teresa Knap, znak sprawy RPA.6743.5.294.2021 z dnia 18.06.2021
 295. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i naz ewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wolności 7c/40, na dz. nr 37, 38/1 (obręb 0070), inwestor On Point Ruszkowski sp.j. Poznań, znak prawy  RPAQ.6743.5.295.2021 z dnia 18.06.2021
 296. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Topola Osiedle ul. Wierzbowa 30, na dz. nr 263/4 ( obręb 0012), inwestor Czesław Pietraszek, znak sprawy RPA.6743.5.296.2021 z dnia 21.06.2021
 297. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raszków ul. Południowa 4, na dz. nr 424/2 (obręb 0001) ,inwestor Kaziemierz i Halina Just, znak sprawy RPA.6743.5.297.2021 z dnia 22.06.2021
 298. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazopwej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Nullo 11, na dz. nr 673/5 (obręb 0045), inwestor Paweł i Maria Franke, znak sprawy RPA.6743.5.298.2021 z dnia 23.06.2021
 299. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. J. Merki 16a,  na dz. nr 1472/4 (obręb 0009), inwestor Marerk i Anna Olszewscy, znak sprawy RPA.6743.5.299.2021 z dnia 23.06.2021
 300. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Rejtana 49, na dz. nr 49 (0054), inwestor Marcin Trusiński, znak sprawy RPA.6743.5.300.2021 z dnia 23.06.2021
 301. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raszków ul. Południowa 2, na dz. nr 213 (obręb 0001), inwestor Violetta Spendowska, znak sprawy RPA.6743.5.301.2021 z dnia 23.06.2021
 302. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Głowackiego 76, na dz. nr 32/10 (obręb 0050), inwestor Paweł Dudek, znak sprawy RPA.6743.5.302.2021 z dnia 23.06.2021
 303. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnatrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Południowa 36, na dz. nr 534/1 (obręb 0007), inwestor Magdalena Barczak-Zmyślona, znak sprawy RPA.6743.5.303.2021 z dnia 28.06.2021
 304. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wtórek ul. Piaskowa 4, na dz. nr 291/1 (obręb 0025), inwestor Miron Fijołek, znak sprawy RPA.6743.5.304.2021 z dnia 28.06.2021
 305. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Długa 5, na dz. nr 47/1 (obręb 0007), inwestor Marzena Mania Lehmer, znak sprawy RPA.6743.5.305.2021 z dnia 28.06.2021
 306. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Chruszczyny 6, na dz. nr 109 (obręb 0003), inwestor Adam Napieralski, znak sprawy RPA.6743.5.306.2021 z dnia 28.06.2021
 307. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Kaliska 6, na dz. nr 1215 (obręb 0001), inwestor Donat Zawidzki, znak sprawy RPA.6743.5.307.2021 z dnia 28.06.2021
 308. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Huta 14h, na dz. nr 261/1 (obręb 0015), inwestor Marcelina Makarewicz, znak sprawy RPA.6743.5.308.2021 z dnia 28.06.2021
 309. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Boników ul. Spacerowa 27, na dz. nr 454/1 (obręb 0001), inwestor Tomasz i Ilona Chmieleccy, znak sprawy RPA.6743.5.309.2021 z dnia 28.06.2021
 310. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Lewków Plac Floriana 8/2, na dz. nr 329/3 (obręb 00165), inwestor Dorosław Wiatr, znak sprawy RPA.6743.5.310.2021 z dnia 29.06.2021
 311. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nowe Skalmierzyce ul. Podkocka 21, na dz. nr 374 (obręb 0001), inwestor Jolanta Wasielewska, znak sprawy RPA.6743.5.311.2021 z dnia 29.06.2021
 312. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Franklinów 78, na dz. nr 173 (obręb 0006), inwestor Teresa Minta, znak sprawy RPA.6743.5.312.2021 z dnia 29.06.2021
 313. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raszków ul. Południowa 3, na dz. nr 214 (obręb 0001), inwestor Wiesława Adamczak, znak sprawy RPA.6743.5.313.2021 z dnia 29.06.2021
 314. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Poznańska 21, na dz. nr 1629 (obręb 0001), inwestor Stanisław Namysł, znak sprawy RPA.6743.5.314.2021 z dnia 29.06.2021
 315. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Gimnazjalna 7, na dz. nr 606 (o9bręb 0001), inwestor Mirosława Maciejewska, znak sprawy RPA.6743.5.315.2021 z dnia 29.06.2021
 316. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Głowackiego 110, na dz. nr 22/2 (obręb 0179), inwestor Mieczysława i Krzysztof Bąk, znak sprawy RPA.6743.5.316.2021 z dnia 29.06.2021
 317. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Korsaka 25, na dz. nr 24/7 (obręb 0052), inwestor Paweł i Małgorzata Frydryszak, znak sprawy RPA.6743.5.317.2021 z dnia 30.06.2021
 318. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej  w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wspólna 2A, na dz. nr 55/13 (obręb 0100), inwestor Barbara i Włodzimierz Pietrzak, znak sprawy RPA.6743.5.318.2021 z dnia 02.07.2021
 319. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku  instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Krakowska 10, na dz. nr 27/29, 27/28 (obręb 0028), inwestor Natalia i Łukasz Glapa, znak sprawy RPA.6743.5.319.2021z dnia 02.07.2021
 320. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku w miejscopwości Skalmierzyce ul. Środkowa 9, na dz. nr 987/1 (obręb 0018), inwestor Joanna Konasiewicz, znak sprawy RPA.6743.5.320.2021 z dnia 02.07.2021
 321. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Wrocławska 114, na dz. nr 47 (obręb 0009), inwestor Jacek i Danuta Walendowscy, znak sprawy RPA.6743.5.321.2021 z dnia 02.07.2021
 322. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej  w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Jeżynowa 39, na dz. nr 75/3 (obręb 0208), inwestor Danuta Jędras, znak sprawy RPA.6743.5.322.2021 z dnia 02.07.2021
 323. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Zakątek 11, na dz. nr 48/1 (obręb 0105), inwestor Irena i Mieczysław Kamińscy, znak sprawy RPA.6743.5.323.2021 z dnia 05.07.2021
 324. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej  w miejscowości  Ostrów Wielkopolski ul. Kamienna 8, na dz. nr 5/1 ( obręb 0130), inwestor Urszula Janicka, znak sprawy RPA.6743.5.324.2021 z dnia 05.07.2021
 325. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej  w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Matejki 2, na dz. nr 118/3 ( obręb 0083), inwestor Wiesław Pacyński, znak sprawy RPA.6743.5.325.2021 z dnia 05.07.2021
 326. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w budynku w miejscowości  Ostrów Wielkopolski ul. Szembekowej 11, dz. nr 5/1 (obręb 0130), inwestor Jolanta Przybylska-Łysiak, znak sprawy  RPA.6743.5.326.2021 z dnia 05.07.2021
 327. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Topola Osiedle ul. Witosa 25, na dz. nr 16/2, 16/8, 16/9 (obręb 0012), inwestor Denis Wojtczyk, znak sprawy RPA.6743.5.327.2021 z dnia 06.07.2021
 328. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Ściegiennego 8, na dz. nr 62/7 (obręb 0050), inwestorzy Genowefa i Marian Gabrysiak, znak sprawy RPA.6743.5.328.2021 z dnia 07.07.2021
 329. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Skalskiego 17, na dz. nr 1/6 ( obręb 0045), inwestor Jakub Filipiak, znak sprawy RPA.6743.5.329.2021 z dnia 07.07.2021
 330. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. K.Jadwigi 32/1, na dz. nr 22 (obręb 0035), inwestor Paweł Perz, znak sprawy  RPA.6743.5.330.2021 z dnia 07.07.2021
 331. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości  Nowe Skalmierzyce ul. T.Kościuszki 6/1, na dz. nr 514/5 (obręb 0001), inwestor Stanisław Wasielewski, znak sprawy RPA.6743.5.331.2021 z dnia 07.07.2021
 332. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Boczków  ul. Strażacka 22, na dz. nr 155/4 (obręb 0003), inwestor Sebastian Pływacz, znak sprawy RPA.6743.5.332.2021 z dnia 07.07.2021
 333. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. K.Jadwigi 32/2, na dz. nr 22 (obręb 0035), inwestor Stanisława Perz, znak sprawy RPA.6743.5.333.2021 z dnia 07.07.2021
 334. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Chłopickiego 93, na dz. nr 30/2 (obręb 0056), inwestor  Pani Halina Perlińska, znak sprawy RPA.6743.5.334.2021 z dnia 07.07.2021
 335. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Zapiecek 26, na dz. nr 104 (obręb 0139), inwestor Urszula i Andrzej Nagięć, znak sprawy RPA.6743.5.335.2021 z dnia 07.07.2021
 336. Przebudowa  wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kopernika 9/2, na dz. nr 133 (obręb 0099), inwestor Wanda i Czesław Giernalczyk, znak sprawy RPA.6743.5.336.2021 z dnia 07.07.2021
 337. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Ludna 17, na dz. nr 193/2 (obręb 0009), inwestor Paulina Wójcik-Malinowska i Marek Malinowski, znak sprawy RPA.6743.5.337.2021 z dnia 08.07.2021
 338. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kunickiego 12, na dz. nr 13/4 (obręb 0049), inwestor Małgorzata i Krzysztof Klusak, znak sprawy RPA.6743.5.338.2021 z dnia 08.07.2021
 339. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Czarnylas ul. Odolanowska 94, na dz. nr 517/2 (obręb 0004),inwestor Kamila Piesiak, znak sprawy RPA.6743.5.339.2021 z dnia 08.07.2021
 340. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przybysławice 75, na dz. nr 261 (obręb 0016), inwestor Daniel Kaczmarek, znak sprawy RPA.6743.5.340.2021 z dnia 12.07.2021
 341. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Abrahama 36, na dz. nr 98/2 (obręb 0045), inwestor Danuta i Robert Szczepaniak, znak sprawy RPA.6743.5.341.2021 z dnia 13.07.2021
 342. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Biskupice Ołoboczne ul. Ostrowska 25, na dz. nr 378 (obręb 0002), inwestor Łukasz Sekuła, znak sprawy  RPA.6743.5.342.2021 z dnia 13.07.2021
 343. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. 1-go Maja 4/3, na dz. nr 1245 (obręb 0001), inwestor Hanna Lebica, znak sprawy RPA.6743.5.343.2021 z dnia 13.07.2021
 344. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Sierakowskiego 5, na dz. nr 24/3 (obręb 0057), inwestor Karina i Sebastian Wicenciak, znak sprawy  RPA.6743.5.344.2021 z dnia 14.07.2021
Czas udostępnienia: 2021-07-19
Ukryj metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Dorota Smuga
Czas wytworzenia: 2021-01-11
Osoba udostępniająca: Dorota Smuga
Czas udostępnienia: 2021-07-19 15:38:47
Licznik wejść: 212