OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Rejest zgłoszeń instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych rok 2022

 1. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Gliśnica ul. Odolanowska, na dz. nr 489/3 (obreb), inwestor Zofia Migulska, znak sprawy RPA.6743.5.1.2022 z dnia 05.01.2022, brak sprzeciwu
 2. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Radłów, ul. Czereśniowa 4, na dz. nr 382/81 (obręb 0017), inwestor Rafał Olczyk, znak sprawy RPA.6743.5.2.2022 z dnia 05.01.2022, brak sprzeciwu
 3. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Grzycka 70, na dz. nr 19/2 (obręb 0103), inwestor Dorota i Henryk Śledzik, znak sprawy RPA.6743.5.3.2022 z dnia 14.01.2022, brak sprzeciwu
 4. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Głowackiego 12, na dz. nr 7/8 (obreb 0051), inwestor Helena Tarnawska, znak sprawy RPA.6743.5.4.2022 z dnia 18.01.2022, brak sprzeciwu
 5. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Rynek 25/7, na dz. nr 43/20 (obręb 0034), inwestor Carmine Urgese, znak sprawy RPA.6743.5.5.2022 z dnia 18.01.2022, brak sprzeciwu
 6. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Jabłonkowa 28c, na dz. nr 175/1 (obręb 0007), inwestor Marian i Antonina Brdys, znak sprawy RPA.6743.5.6.2022 z dnia 19.01.2022, brak sprzeciwu
 7. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Rynek 30/10, na dz. nr 74 (obręb 0074), inwestor Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.5.7.2022 z dnia 25.01.2022, brak sprzeciwu
 8. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Raszkowska 38, na dz. nr 75/3 (obręb 0039), inwestor Sebastian Kościelniak, znak sprawy RPA.6743.5.8.2022 z dnia 27.01.2022, brak sprzeciwu
 9. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Grabowska 61, na dz. nr 93/21 (obręb 0024), inwestor Karol i Natalia Gądziak, znak sprawy RPA.6743.5.9.2022 z dnia 27.01.2022, brak sprzeciwu
 10. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Śliwniki ul. Niemojewskich 7, na dz. nr 2015/19 (obręb 0020), inwestor Elzbieta i Roman Knobloch, znak sprawy RPA.6743.5.10.2022 z dnia 31.01.2022, brak sprzeciwu
 11. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Środkowa 38, na dz. nr 66 (obręb 0209), inwestor Małgorzata Garska-Nowak, znak sprawy RPA.6743.5.11.2022 z dnia 01.02.2022, brak sprzeciwu
 12. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Wrocławska 35/5, na dz. nr 2(obręb 0076), inwestor Magdalena Bogacka, znak sprawy RPA.6743.5.12.2022 z dnia 01.02.2022, brak sprzeciwu
 13. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul.Bartosza 33a, na dz. nr 1146 (obręb 0001), inwestor Edmund i Anna Wziątek, znak sprawy RPA.6743.5.13.2022 z dnia 03.02.2022, brak sprzeciwu
 14. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Czarnylas ul. Jodłowa 4, na dz. nr 236/6 (obręb 0004), inwestor Grażyna i Jerzy Janiak, znak sprawy RPA.6743.5.9.2022 z dnia 03.02.2022, brak sprzeciwu
 15. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul.Jeżynowa 7, na dz. nr 90 (obręb 0209), inwestor Iwona Napierała, znak sprawy RPA.6743.5.15.2022 z dnia 03.02.2022, brak sprzeciwu
 16. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul.Piesza 15, na dz. nr 2/9 (obręb 0136), inwestor Iwona i Janusz Matczak, znak sprawy RPA.6743.5.16.2022 z dnia 08.02.2022, brak sprzeciwu
 17. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul.Strzelecka 10, na dz. nr 202/8 (obręb 0083), inwestor Małgorzata i Wojciech Nawrot, znak sprawy RPA.6743.5.17.2022 z dnia 09.02.2022, brak sprzeciwu
 18. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul.Południowa 34, na dz. nr 18/1 (obręb 0133), inwestor Danuta i Andrzej Zarzeccy, znak sprawy RPA.6743.5.18.2022 z dnia 10.02.2022, brak sprzeciwu
 19. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice. ul.Osiedle Lawendowe 10, na dz. nr 1576 (obręb 0009), inwestor Barbara Rybka, znak sprawy RPA.6743.5.19.2022 z dnia 11.02.2022, brak sprzeciwu
 20. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul.Zakątek 15, na dz. nr 51/3 (obręb 0105), inwestor Przemysław Gozdowski, znak sprawy RPA.6743.5.20.2022 z dnia 11.02.2022, brak sprzeciwu
 21. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Tarchały Wielkie  ul.Kolejowa 32, na dz. nr 569 (obręb 0011), inwestor Edyta i Ryszard Woźniak, znak sprawy RPA.6743.5.21.2022 z dnia 11.02.2022, brak sprzeciwu
 22. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Czarnylas ul.Słoneczna 15, na dz. nr 548 (obręb 0004), inwestor Małgorzata Noskowicz, znak sprawy RPA.6743.5.22.2022 z dnia 11.02.2022, brak sprzeciwu
 23. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Pruślińska 26, na dz. nr 19/3 (obręb 0086), inwestor Piotr Luboński, znak sprawy RPA.6743.5.23.2022 z dnia 16.02.2022, brak sprzeciwu
 24. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 17/2, na dz. 53/4 (obręb 0024), inwestor Paweł Prajsner, znak sprawy RPA.6743.5.24.2022 z dnia 16.02.2022, brak sprzeciwu
 25. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raszków ul. Polna 14, na dz. nr 427/14 (obręb 00011), inwestor Elżbieta Brodziak, Bogdan Kźmierczak, Maria Hasińska, znak sprawy RPA.6743.5.25.2022 z dnia 16.02.2022
 26. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Piastowska 13/11, na dz. nr 154, 155, 156 (obręb 0099), inwestor Dorota Gałczyńska, znak sprawy RPA.6743.5.26.2022 z dnia 18.02.2022, brak sprzeciwu
 27. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Os. Robotnicze 33/2, na dz. nr 93/31 (obręb 0082), inwestor Marek i Hanna Piwińscy, znak sprawy RPA.6743.5.27.2022 z dnia 18.02.2022, brak sprzeciwu
 28. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Piesza 21, na dz. nr 2/16 (obręb 0136), inwestor Gabriela Dobras, znak sprawy RPA.6743.5.28.2022z dnia 18.02.2022, brak sprzeciwu
 29. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Kaczory ul. Raszkowska 4, na dz. nr 1507/3 (obręb 0011), inwestor Anna Olszanowska, Danuta kunze, znak sprawy RPA.6743.5.29.2022z dnia 21.02.2022, brak sprzeciwu
 30. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Huta 59, na dz. nr 477 (obręb 0005), inwestor Robert i Monika Zawidzccy, znak sprawy RPA.6743.5.30.2022 z dnia 23.02.2022, brak sprzeciwu
 31. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Os. Robotnicze 32/1, na dz. nr 83/17 (obręb 0082), inwestor Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.5.31.2022 z dnia 24.02.2022, brak sprzeciwu
 32. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Uciechów ul. Nowa 2, na dz. nr 1231 (obręb 0012), inwestor Irena i Henryk Maciejewscy, znak sprawy RPA.6743.5.32.2022 z dnia 24.02.2022, brak sprzeciwu
 33. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Rejtana 97, na dz. nr 47/5 (obręb 0052), inwestor Agnieszka Sobczak, znak sprawy RPA.6743.5.33.2022 z dnia 25.02.2022, brak sprzeciwu
 34. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Dekerta 6, na dz. nr 18 (obręb 0057), inwestor Mariusz Ibron, znak sprawy RPA.6743.5.34.2022 z dnia 25.02.2022, brak sprzeciwu
 35. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Krotoszyńska 61, na dz. nr 107/1 (obręb 0027), inwestor Barbara Adamska, znak sprawy RPA.6743.5.35.2022 z dnia 25.02.2022, brak sprzeciwu
 36. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Czekanów ul. Środkowa 72, na dz. nr 612 (obręb 0004), inwestor Monika Łuczak, znak sprawy RPA.6743.5.36.2022 z dnia 25.02.2022, brak sprzeciwu
 37. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raszków ul. Jagiellonów 1, na dz. nr 469 (obręb 0001), inwestor Danuta Rostalska, znak sprawy RPA.6743.5.37.2022 z dnia 01.03.2022, brak sprzeciwu
 38. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Bogufałów 51, na dz. nr 262/1 (obręb 0002), inwestor ANIGER Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.5.38.2022 z dnia 02.03.2022, brak sprzeciwu
 39. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wysocko Wielkie ul. Kościelna 52, na dz. nr 296 (obręb 0026), inwestor Gmina Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.5.39.2022 z dnia 03.03.2022, brak sprzeciwu
 40. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Staroprzygodzka 91A, na dz. nr 3/1 (obręb 0117), inwestor Stanisław Litwin, znak sprawy RPA.6743.5.40.2022 z dnia 03.03.2022
 41. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Rąbczyn 74, na dz. nr 243 (obręb 0018), inwestor Zdzisław i Maria Biadała, znak sprawy RPA.6743.5.41.2022 z dnia 04.03.2022, brak sprzeciwu
 42. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Krotoszyńska 117a, na dz. nr 36/11 (obręb 0050), inwestor Grażyna Hennig, znak sprawy RPA.6743.5.42.2022 z dnia 04.03.2022
 43. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Traugutta 104, na dz. nr 44/7 (obręb 0046), inwestor Łukasz Czaja, znak sprawy RPA.6743.5.43.2022 z dnia 04.03.2022, brak sprzeciwu
 44. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Raszkowska 66, na dz. nr 32/7 (obręb 0039), inwestor Marcin i Justyna Wojtkowiak, znak sprawy RPA.6743.5.44.2022  z dnia 04.03.2022, brak sprzeciwu
 45. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Topola Mała ul. Odolanowska 28, na dz. nr 312/1 (obręb 0024), inwestor Krystyna Jurga, znak sprawy RPA.6743.5.45.2022 z dnia 04.03.2022, brak sprzeciwu
 46. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Lamki ul. Szkolna 24, na dz. nr 188/33 (obręb 0014), inwestor Marzanna Sobczak, znak sprawy RPA.6743.5.46.2022 z dnia 08.03.2022
 47. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Szkolna 4, na dz. nr 513/1 (obręb 0007), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.5.47.2022 z dnia 09.03.2022
 48. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Puławskiego 15, na dz. nr 86 (obręb 0096), inwestor Hanna Pawłowska-Kaprzyk, znak sprawy RPA.6743.5.48.2022 z dnia 09.03.2022
 49. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Strzelecka 33, na dz. nr 758/3 (obręb 0001), inwestor Krzysztof Król, znak sprawy RPA.6743.5.49.2022 z dnia 09.03.2022
 50. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Staroprzygodzka 101C/4, na dz. nr 3/16 (obręb 0118), inwestor Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.5.50.2022 z dnia 10.03.2022
 51. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Sowinskiego 69, na dz. nr 76/6, 76/7 (obręb 0044), inwestor Włodzimierz Kalina, Alojzy Motylewski, znak sprawy RPA.6743.5.51.2022 z dnia 10.03.2022
 52. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Sikorskiego 8, na dz. nr 34 (obręb 0055), inwestor Anna Zdziebkowska, znak sprawy RPA.6743.5.52.2022 z dnia 10.03.2022
 53. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Drzymały 39, na dz. nr 251/15 (obręb 0210), inwestor Krzysztof Banasiak, znak sprawy RPA.6743.5.53.2022 z dnia 14.03.2022
 54. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wtórek ul. Wysocka 2, na dz. nr 749/6 (obręb 0025), inwestor Patryk Zawielak, znak sprawy RPA.6743.5.54.2022 z dnia 14.03.2022 
 55. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Ostrowska 6, na dz. nr 425 (obręb 0007), inwestor Adrian Grzesiak, znak sprawy RPA.6743.5.55.2022 z dnia 15.03.2022
 56. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Wenecja 40, na dz. nr 46/2 (obręb 0009), inwestor Elżbieta Cepa, znak sprawy RPA.6743.5.56.2022 z dnia 17.03.2022
 57. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Tarchały Wielkie ul. Polna 5, na dz. nr 129/1 (obręb 0011), inwestor Genowefa Stasiak, znak sprawy RPA.6743.5.57.2022 z dnia 22.03.2022
 58. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Bartosza 39, na dz. nr 1163/37 (obręb 0001), inwestor Jan i Danuta Kałka, znak sprawy RPA.6743.5.58.2022 z dnia 22.03.2022
 59. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Leszczynowa 23, na dz. nr 54/8 (obręb 0209), inwestor Artur Przybylski, znak sprawy RPA.6743.5.59.2022 z dnia 22.03.2022
 60. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Komuny Paryskiej 4, na dz. nr 26/5 i 37/11 (obręb 0095), inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Komuny Paryskiej 4, znak sprawy RPA.6743.5.60.2022 z dnia 24.03.2022
 61. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Świeca 66, na dz. nr 15 (obręb 0009), inwestor Ewa Grycman, znak sprawy RPA.6743.5.61.2022 z dnia 25.03.2022
 62. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Krzywa 5, na dz. nr 44 (obręb 0100), inwestor Rafał Kaszuba, znak sprawy RPA.6743.5.62.2022 z dnia 25.03.2022
 63. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nowe Sklamierzyce ul. Lipowa 4/3, na dz. ne 213/3 (obręb 0001), inwestor Maria Bednarczyk-Antczak
 64. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Śliwniki ul. Wiśniowa 2, na dz. nr 375/13 (obręb 0020), inwestor Patrycja i Przemysław Kaniewscy, znak sprawy RPA.6743.5.64.2022 z dnia 25.03.2022
 65. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Mączniki ul. Turkusowa 24, na dz. nr 96/102 (obręb 0015), inwestor Przemysław Springer, znak sprawy RPA.6743.5.65.2022 z dnia 25.03.2022
 66. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Rynek 31, na dz. nr 72 (obręb 0075), inwestor Sebastian Fitrzyk, znak sprawy RPA.6743.5.66.2022 z dnia 28.03.2022
 67. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Traugutta 16, na dz. nr 108/2 (obręb 0055), inwestor Maria Stencel, znak sprawy RPA.6743.5.67.2022 z dnia 29.03.2022
 68. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Bema 69, na dz. nr 34/6 (obręb 0051), inwestor Halina Bąk, znak sprawy RPA.6743.5.68.2022 z dnia 29.03.2022
 69. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Kamiennej 46, na dz. nr 10/6 (obręb 0155), inwestor Lech i Alicja Wawrzyniak, znak sprawy RPA.6743.5.69.2022 z dnia 30.03.2022
 70. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ociąż. ul. Parkowa 23d, na dz. nr 237/11, 237/5 (obręb 0016), inwestor, znak sprawy RPA.6743.5.70.2022 z dnia 01.04.2022
 71. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raszków ul.Ostrowska 22, na dz. nr 575/1, 575/2 (obręb 0001), inwestor Anna  Cieloch, znak sprawy RPA.6743.5.71.2022 z dnia 01.04.2022
 72. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul.Cisowa 34, na dz. nr 86 (obręb 0208), inwestor Marta Krawczyk, znak sprawy RPA.6743.5.72.2022 z dnia 01.04.2022
 73. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Sportowa 30, na dz. nr 54 (obręb 0207), inwestor Regina i Andrzej Andrzejewscy, znak sprawy RPA.6743.5.73.2022 z dnia 01.04.2022
 74. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Korolewskiego 13/1, na dz. nr 100/2 (obręb 0055), inwestor Jolanta Szczypkowska, znak sprawy RPA.6743.5.74.2022 z dnia 05.04.2022
 75. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Poznańska 13, na dz. nr 1640 (obręb 0001), inwestor Maria Marszałek, znak sprawy RPA.6743.5.75.2022 z dnia 05.04.2022
 76. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Środkowa 45, na dz. nr 2/4 (obręb 0213), inwestor Alina Kubiak, znak sprawy RPA.6743.5.76.2022 z dnia 05.04.2022
 77. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nowe Skalmierzyce ul. Lipowa 12, na dz. nr 209 (obręb 0001), inwestor Maciej i Aneta Janas, znak sprawy RPA.6743.5.77.2022 z dnia 05.04.2022
 78. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nowe Skalmierzyce ul. Polna 15, na dz. nr 183 (obręb 0001), inwestor Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, znak sprawy RPA.6743.5.78.2022 z dnia 05.04.2022
 79. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Wrocławska 87a, na dz. nr 154/24 (obręb 0009), inwestor Halina Bąk, znak sprawy RPA.6743.5.79.2022 z dnia 05.04.2022
 80. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wtórek ul. Wodna 5, na dz. nr 779/14 (obręb 0025), inwestor Regina i Jerzy Szczesiak, znak sprawy RPA.6743.5.80.2022 z dnia 05.04.2022
 81. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Śliwniki ul.Parkowa 6, na dz. nr 67/19 (obręb 0020), inwestor Helena Kowalczyk, znak sprawy RPA.6743.5.81.2022 z dnia 07.04.2022
 82. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Mickiewicza 8/2, na dz. nr 80/1 (obręb 0099), inwestor Grażyna i Tadeusz Adamczewscy, znak sprawy RPA.6743.5.82.2022 z dnia 07.04.2022
 83. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Olszynowa 42, na dz. nr 21/6 (obręb 0213), inwestor Sabina Klusak, znak sprawy RPA.6743.5.83.2022 z dnia 07.04.2022
 84. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Jabłonkowa 23a, na dz. nr 129/2(obręb 0007), inwestor Regina i Jerzy Szczesiak, znak sprawy RPA.6743.5.84.2022 z dnia 11.04.2022
 85. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Topola Wielka ul. Skośna, na dz. nr 244/3(obręb 0012), inwestor Paweł Mielcarek, znak sprawy RPA.6743.5.85.2022 z dnia 11.04.2022
 86. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wróblewskiego 5/2, na dz. nr 217(obręb 0056), inwestor Dorota Finger, znak sprawy RPA.6743.5.86.2022 z dnia 12.04.2022
 87. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Uciechów ul. Długa 18, na dz. nr 551(obręb 0012), inwestor Dariusz Chołodecki, znak sprawy RPA.6743.5.87.2022 z dnia 12.04.2022
 88. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Toruńska 6, na dz. nr 27 (obręb 0012), inwestor Barbara i Andzrej Siwek, znak sprawy RPA.6743.5.88.2022 z dnia 13.04.2022
 89. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Subkowskiego 4, na dz. nr 1548 (obręb 0001), inwestor Anna i Tadeusz Włodarscy, znak sprawy RPA.6743.5.89.2022 z dnia 14.04.2022
 90. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Prusa 2b/2, na dz. nr 63/3 (obręb 0036), inwestor Leszek Paterek, znak sprawy RPA.6743.5.90.2022 z dnia 15.04.2022
 91. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raszków ul.Krotoszyńska 4, na dz. nr 735/2 (obręb 0001), inwestor Joanna Uciechowska-Zdunek, znak sprawy RPA.6743.5.91.2022 z dnia 19.04.2022
 92. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Sienkiewicza 17/3, na dz. nr 8/2 (obręb 0068), inwestor Andrzej Budzicz, znak sprawy RPA.6743.5.92.2022 z dnia 19.04.2022
 93. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Chłopska 4, na dz. nr 2/11 (obręb 0118), inwestor Anna i Jerzy Michałowscy, znak sprawy RPA.6743.5.93.2022 z dnia 21.04.2022
 94. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Dożynkowa 41, na dz. nr 129 (obręb 0171), inwestor Donata Krzyżonek, znak sprawy RPA.6743.5.94.2022 z dnia 25.04.2022
 95. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul.Kaliska 59, na dz. nr 1776 (obręb 0001), inwestor Krystyna Kryjom, znak sprawy RPA.6743.5.95.2022 z dnia 25.04.2022
 96. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Kordeckiego 49, na dz. nr 57 (obręb 0051), inwestor maria Zuchowska-Łodyga, znak sprawy RPA.6743.5.96.2022 z dnia 25.04.2022
 97. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Leszczynowa 3, na dz. nr 14/2 (obręb 0209), inwestor Wacław Kozłowski, znak sprawy RPA.6743.5.97.2022 z dnia 25.04.2022
 98. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Taczaka 44, na dz. nr 1/4, 2/4 (obręb 0047), inwestor Przemysław Zawidzki, znak sprawy RPA.6743.5.98.2022 z dnia 26.04.2022
 99. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul.Osiedle Lawendowe 2, na dz. nr 1565 (obręb 0009), inwestor Grzegorz Kołodziejczak, znak sprawy RPA.6743.5.99.2022 z dnia 26.04.2022
 100. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wysocko Małe ul.Smardowska 3a, na dz. nr 317/1 (obręb 0013), inwestor Aneta i Sławomir Stodolni, znak sprawy RPA.6743.5.100.2022 z dnia 26.04.2022
 101. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raczyce ul.Leśna 14, na dz. nr 320/1 (obręb 0008), inwestor Gracja i Damian Gałka, znak sprawy RPA.6743.5.101.2022 z dnia 26.04.2022
 102. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul.Długa 60, na dz. nr 1/3 (obręb 0007), inwestor Ewa Wojdziak, znak sprawy RPA.6743.5.102.2022 z dnia 26.04.2022
 103. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów  ul.Ostrowska 6, na dz. nr 1777 (obręb 0001), inwestor Maria i Ryszard Cegielni, znak sprawy RPA.6743.5.103.2022 z dnia 26.04.2022
 104. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.raszkowska 26, na dz. nr 89/3 (obręb 0039), inwestor Klaudia Rynas, znak sprawy RPA.6743.5.104.2022 z dnia 27.04.2022
 105. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości tarchały Wielkie ul.Kwiatowa 10, na dz. nr 402, 403 (obręb 0011), inwestor Wiesława Wieleba, znak sprawy RPA.6743.5.105.2022 z dnia 27.04.2022
 106. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Radłowska 21, na dz. nr 86 (obręb 0001), inwestor Roman Kinda, znak sprawy RPA.6743.5.106.2022 z dnia 28.04.2022
 107. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Zjazd 12, na dz. nr 2/11 (obręb 0137), inwestor Ewelina Majewska i Adam, Minta, znak sprawy RPA.6743.5.107.2022 z dnia 28.04.2022
 108. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Raszkowska 26, na dz. nr 89/3 (obręb 0039), inwestor Daria i Dariusz Matuszewscy, znak sprawy RPA.6743.5.108.2022 z dnia 28.04.2022
 109. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Wróblewskiego 5/1, na dz. nr 2/7 (obręb 0056), inwestor Paweł Finger, znak sprawy RPA.6743.5.109.2022 z dnia 02.05.2022
 110. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Sieroszewice ul.Bilczewska 14, na dz. nr 304/5, 979/5 (obręb 0011), inwestor Iwona i Michał Pawlak, znak sprawy RPA.6743.5.110.2022 z dnia 04.05.2022
 111. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul.Ogrodowa 14, na dz. nr 1543/1 (obręb 0009), inwestor Przemysław Rossa, znak sprawy RPA.6743.5.111.2022 z dnia 06.05.2022
 112. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Wolności 40, na dz. nr 40/2 (obręb 0068), inwestor Elżbieta i Sandra Strankowskie, znak sprawy RPA.6743.5.112.2022 z dnia 06.05.2022
 113. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Spichrzowa 50, na dz. nr 5 (obręb 0007), inwestor Maria Mokras, znak sprawy RPA.6743.5.113.2022 z dnia 11.05.2022
 114. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Trkusów ul.Kaliska 54, na dz. nr 59 (obręb 0022), inwestor Gmina i Miasta Nowe Skalmierzyce, znak sprawy RPA.6743.5.114.2022 z dnia 11.05.2022
 115. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Skalmierzyce ul.Podkocka, na dz. nr 1091/3 (obręb 0007), inwestor Aneta i Grzegorz Michalak, znak sprawy RPA.6743.5.115.2022 z dnia 13.05.2022
 116. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Kutrzeby, na dz. nr 30/3 (obręb 0050), inwestor Patryk Kubicki, znak sprawy RPA.6743.5.116.2022 z dnia 13.05.2022
 117. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.osiedle Robotnicze 28/5, na dz. nr 83/20 (obręb 0082), inwestor Agata i Dominik Anioł, znak sprawy RPA.6743.5.117.2022 z dnia 13.05.2022
 118. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Kościuszków 3, na dz. nr 34/4 (obręb 0012), inwestor Elżbieta Bukowska, znak sprawy RPA.6743.5.118.2022 z dnia 13.05.2022
 119. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Rejtana 25, na dz. nr 114/6 (obręb 0037), inwestor Justyna i Rafał Nawroccy, znak sprawy RPA.6743.5.119.2022 z dnia 16.05.2022
 120. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wtórek ul. Ostrowska 2b, na dz. nr 622/6 (obręb 0025), inwestor Anna Jędrzejewska, znak sprawy RPA.6743.5.120.2022 z dnia 16.05.2022 
 121. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raszków ul. Wałowa 6, na dz. nr 253 (obręb 0001), inwestor Łukasz Kasprzyk, znak sprawy RPA.6743.5. 121.2022 z dnia 16.05.2022 
 122. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wtórek ul. Ostrowska 2a, na dz. nr 622/7 (obręb 0025), inwestor Krystyna i Krzysztof Gomółka, znak sprawy RPA.6743.5.122.2022 z dnia 16.05.2022 
 123. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raczyce ul. Leśna 86, na dz. nr 1015 (obręb 0008), inwestor Hanna Mikuła i Gregor Scheuber, znak sprawy RPA.6743.5.123.2022 z dnia 17.05.2022 
Czas udostępnienia: 2022-05-19
Pokaż metadane