OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Rejest zgłoszeń instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych rok 2022r.

 1. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Gliśnica ul. Odolanowska, na dz. nr 489/3 (obreb), inwestor Zofia Migulska, znak sprawy RPA.6743.5.1.2022 z dnia 05.01.2022, brak sprzeciwu
 2. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Radłów, ul. Czereśniowa 4, na dz. nr 382/81 (obręb 0017), inwestor Rafał Olczyk, znak sprawy RPA.6743.5.2.2022 z dnia 05.01.2022, brak sprzeciwu
 3. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Grzycka 70, na dz. nr 19/2 (obręb 0103), inwestor Dorota i Henryk Śledzik, znak sprawy RPA.6743.5.3.2022 z dnia 14.01.2022, brak sprzeciwu
 4. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Głowackiego 12, na dz. nr 7/8 (obreb 0051), inwestor Helena Tarnawska, znak sprawy RPA.6743.5.4.2022 z dnia 18.01.2022, brak sprzeciwu
 5. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Rynek 25/7, na dz. nr 43/20 (obręb 0034), inwestor Carmine Urgese, znak sprawy RPA.6743.5.5.2022 z dnia 18.01.2022, brak sprzeciwu
 6. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Jabłonkowa 28c, na dz. nr 175/1 (obręb 0007), inwestor Marian i Antonina Brdys, znak sprawy RPA.6743.5.6.2022 z dnia 19.01.2022, brak sprzeciwu
 7. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Rynek 30/10, na dz. nr 74 (obręb 0074), inwestor Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.5.7.2022 z dnia 25.01.2022, brak sprzeciwu
 8. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Raszkowska 38, na dz. nr 75/3 (obręb 0039), inwestor Sebastian Kościelniak, znak sprawy RPA.6743.5.8.2022 z dnia 27.01.2022, brak sprzeciwu
 9. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Grabowska 61, na dz. nr 93/21 (obręb 0024), inwestor Karol i Natalia Gądziak, znak sprawy RPA.6743.5.9.2022 z dnia 27.01.2022, brak sprzeciwu
 10. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Śliwniki ul. Niemojewskich 7, na dz. nr 2015/19 (obręb 0020), inwestor Elzbieta i Roman Knobloch, znak sprawy RPA.6743.5.10.2022 z dnia 31.01.2022, brak sprzeciwu
 11. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Środkowa 38, na dz. nr 66 (obręb 0209), inwestor Małgorzata Garska-Nowak, znak sprawy RPA.6743.5.11.2022 z dnia 01.02.2022, brak sprzeciwu
 12. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Wrocławska 35/5, na dz. nr 2(obręb 0076), inwestor Magdalena Bogacka, znak sprawy RPA.6743.5.12.2022 z dnia 01.02.2022, brak sprzeciwu
 13. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul.Bartosza 33a, na dz. nr 1146 (obręb 0001), inwestor Edmund i Anna Wziątek, znak sprawy RPA.6743.5.13.2022 z dnia 03.02.2022, brak sprzeciwu
 14. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Czarnylas ul. Jodłowa 4, na dz. nr 236/6 (obręb 0004), inwestor Grażyna i Jerzy Janiak, znak sprawy RPA.6743.5.9.2022 z dnia 03.02.2022, brak sprzeciwu
 15. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul.Jeżynowa 7, na dz. nr 90 (obręb 0209), inwestor Iwona Napierała, znak sprawy RPA.6743.5.15.2022 z dnia 03.02.2022, brak sprzeciwu
 16. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul.Piesza 15, na dz. nr 2/9 (obręb 0136), inwestor Iwona i Janusz Matczak, znak sprawy RPA.6743.5.16.2022 z dnia 08.02.2022, brak sprzeciwu
 17. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul.Strzelecka 10, na dz. nr 202/8 (obręb 0083), inwestor Małgorzata i Wojciech Nawrot, znak sprawy RPA.6743.5.17.2022 z dnia 09.02.2022, brak sprzeciwu
 18. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul.Południowa 34, na dz. nr 18/1 (obręb 0133), inwestor Danuta i Andrzej Zarzeccy, znak sprawy RPA.6743.5.18.2022 z dnia 10.02.2022, brak sprzeciwu
 19. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice. ul.Osiedle Lawendowe 10, na dz. nr 1576 (obręb 0009), inwestor Barbara Rybka, znak sprawy RPA.6743.5.19.2022 z dnia 11.02.2022, brak sprzeciwu
 20. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul.Zakątek 15, na dz. nr 51/3 (obręb 0105), inwestor Przemysław Gozdowski, znak sprawy RPA.6743.5.20.2022 z dnia 11.02.2022, brak sprzeciwu
 21. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Tarchały Wielkie  ul.Kolejowa 32, na dz. nr 569 (obręb 0011), inwestor Edyta i Ryszard Woźniak, znak sprawy RPA.6743.5.21.2022 z dnia 11.02.2022, brak sprzeciwu
 22. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Czarnylas ul.Słoneczna 15, na dz. nr 548 (obręb 0004), inwestor Małgorzata Noskowicz, znak sprawy RPA.6743.5.22.2022 z dnia 11.02.2022, brak sprzeciwu
 23. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Pruślińska 26, na dz. nr 19/3 (obręb 0086), inwestor Piotr Luboński, znak sprawy RPA.6743.5.23.2022 z dnia 16.02.2022, brak sprzeciwu
 24. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 17/2, na dz. 53/4 (obręb 0024), inwestor Paweł Prajsner, znak sprawy RPA.6743.5.24.2022 z dnia 16.02.2022, brak sprzeciwu
 25. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raszków ul. Polna 14, na dz. nr 427/14 (obręb 00011), inwestor Elżbieta Brodziak, Bogdan Kźmierczak, Maria Hasińska, znak sprawy RPA.6743.5.25.2022 z dnia 16.02.2022,brak sprzeciwu
 26. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Piastowska 13/11, na dz. nr 154, 155, 156 (obręb 0099), inwestor Dorota Gałczyńska, znak sprawy RPA.6743.5.26.2022 z dnia 18.02.2022, brak sprzeciwu
 27. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Os. Robotnicze 33/2, na dz. nr 93/31 (obręb 0082), inwestor Marek i Hanna Piwińscy, znak sprawy RPA.6743.5.27.2022 z dnia 18.02.2022, brak sprzeciwu
 28. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Piesza 21, na dz. nr 2/16 (obręb 0136), inwestor Gabriela Dobras, znak sprawy RPA.6743.5.28.2022z dnia 18.02.2022, brak sprzeciwu
 29. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Kaczory ul. Raszkowska 4, na dz. nr 1507/3 (obręb 0011), inwestor Anna Olszanowska, Danuta kunze, znak sprawy RPA.6743.5.29.2022z dnia 21.02.2022, brak sprzeciwu
 30. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Huta 59, na dz. nr 477 (obręb 0005), inwestor Robert i Monika Zawidzccy, znak sprawy RPA.6743.5.30.2022 z dnia 23.02.2022, brak sprzeciwu
 31. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Os. Robotnicze 32/1, na dz. nr 83/17 (obręb 0082), inwestor Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.5.31.2022 z dnia 24.02.2022, brak sprzeciwu
 32. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Uciechów ul. Nowa 2, na dz. nr 1231 (obręb 0012), inwestor Irena i Henryk Maciejewscy, znak sprawy RPA.6743.5.32.2022 z dnia 24.02.2022, brak sprzeciwu
 33. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Rejtana 97, na dz. nr 47/5 (obręb 0052), inwestor Agnieszka Sobczak, znak sprawy RPA.6743.5.33.2022 z dnia 25.02.2022, brak sprzeciwu
 34. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Dekerta 6, na dz. nr 18 (obręb 0057), inwestor Mariusz Ibron, znak sprawy RPA.6743.5.34.2022 z dnia 25.02.2022, brak sprzeciwu
 35. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Krotoszyńska 61, na dz. nr 107/1 (obręb 0027), inwestor Barbara Adamska, znak sprawy RPA.6743.5.35.2022 z dnia 25.02.2022, brak sprzeciwu
 36. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Czekanów ul. Środkowa 72, na dz. nr 612 (obręb 0004), inwestor Monika Łuczak, znak sprawy RPA.6743.5.36.2022 z dnia 25.02.2022, brak sprzeciwu
 37. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raszków ul. Jagiellonów 1, na dz. nr 469 (obręb 0001), inwestor Danuta Rostalska, znak sprawy RPA.6743.5.37.2022 z dnia 01.03.2022, brak sprzeciwu
 38. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Bogufałów 51, na dz. nr 262/1 (obręb 0002), inwestor ANIGER Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.5.38.2022 z dnia 02.03.2022, brak sprzeciwu
 39. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wysocko Wielkie ul. Kościelna 52, na dz. nr 296 (obręb 0026), inwestor Gmina Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.5.39.2022 z dnia 03.03.2022, brak sprzeciwu
 40. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Staroprzygodzka 91A, na dz. nr 3/1 (obręb 0117), inwestor Stanisław Litwin, znak sprawy RPA.6743.5.40.2022 z dnia 03.03.2022, brak sprzeciwu
 41. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Rąbczyn 74, na dz. nr 243 (obręb 0018), inwestor Zdzisław i Maria Biadała, znak sprawy RPA.6743.5.41.2022 z dnia 04.03.2022, brak sprzeciwu
 42. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Krotoszyńska 117a, na dz. nr 36/11 (obręb 0050), inwestor Grażyna Hennig, znak sprawy RPA.6743.5.42.2022 z dnia 04.03.2022, brak sprzeciwu
 43. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Traugutta 104, na dz. nr 44/7 (obręb 0046), inwestor Łukasz Czaja, znak sprawy RPA.6743.5.43.2022 z dnia 04.03.2022, brak sprzeciwu
 44. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Raszkowska 66, na dz. nr 32/7 (obręb 0039), inwestor Marcin i Justyna Wojtkowiak, znak sprawy RPA.6743.5.44.2022  z dnia 04.03.2022, brak sprzeciwu
 45. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Topola Mała ul. Odolanowska 28, na dz. nr 312/1 (obręb 0024), inwestor Krystyna Jurga, znak sprawy RPA.6743.5.45.2022 z dnia 04.03.2022, brak sprzeciwu
 46. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Lamki ul. Szkolna 24, na dz. nr 188/33 (obręb 0014), inwestor Marzanna Sobczak, znak sprawy RPA.6743.5.46.2022 z dnia 08.03.2022, brak sprzeciwu
 47. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Szkolna 4, na dz. nr 513/1 (obręb 0007), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.5.47.2022 z dnia 09.03.2022, brak sprzeciwu
 48. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Puławskiego 15, na dz. nr 86 (obręb 0096), inwestor Hanna Pawłowska-Kaprzyk, znak sprawy RPA.6743.5.48.2022 z dnia 09.03.2022, brak sprzeciwu
 49. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Strzelecka 33, na dz. nr 758/3 (obręb 0001), inwestor Krzysztof Król, znak sprawy RPA.6743.5.49.2022 z dnia 09.03.2022, brak sprzeciwu
 50. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Staroprzygodzka 101C/4, na dz. nr 3/16 (obręb 0118), inwestor Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.5.50.2022 z dnia 10.03.2022, brak sprzeciwu
 51. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Sowinskiego 69, na dz. nr 76/6, 76/7 (obręb 0044), inwestor Włodzimierz Kalina, Alojzy Motylewski, znak sprawy RPA.6743.5.51.2022 z dnia 10.03.2022, brak sprzeciwu
 52. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Sikorskiego 8, na dz. nr 34 (obręb 0055), inwestor Anna Zdziebkowska, znak sprawy RPA.6743.5.52.2022 z dnia 10.03.2022, brak sprzeciwu
 53. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Drzymały 39, na dz. nr 251/15 (obręb 0210), inwestor Krzysztof Banasiak, znak sprawy RPA.6743.5.53.2022 z dnia 14.03.2022, brak sprzeciwu
 54. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wtórek ul. Wysocka 2, na dz. nr 749/6 (obręb 0025), inwestor Patryk Zawielak, znak sprawy RPA.6743.5.54.2022 z dnia 14.03.2022, brak sprzeciwu
 55. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Ostrowska 6, na dz. nr 425 (obręb 0007), inwestor Adrian Grzesiak, znak sprawy RPA.6743.5.55.2022 z dnia 15.03.2022, brak sprzeciwu
 56. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Wenecja 40, na dz. nr 46/2 (obręb 0009), inwestor Elżbieta Cepa, znak sprawy RPA.6743.5.56.2022 z dnia 17.03.2022, brak sprzeciwu
 57. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Tarchały Wielkie ul. Polna 5, na dz. nr 129/1 (obręb 0011), inwestor Genowefa Stasiak, znak sprawy RPA.6743.5.57.2022 z dnia 22.03.2022, brak sprzeciwu
 58. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Bartosza 39, na dz. nr 1163/37 (obręb 0001), inwestor Jan i Danuta Kałka, znak sprawy RPA.6743.5.58.2022 z dnia 22.03.2022, brak sprzeciwu
 59. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Leszczynowa 23, na dz. nr 54/8 (obręb 0209), inwestor Artur Przybylski, znak sprawy RPA.6743.5.59.2022 z dnia 22.03.2022, wniosek wycofano w dniu 01.04.2022
 60. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Komuny Paryskiej 4, na dz. nr 26/5 i 37/11 (obręb 0095), inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Komuny Paryskiej 4, znak sprawy RPA.6743.5.60.2022 z dnia 24.03.2022, brak sprzeciwu
 61. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Świeca 66, na dz. nr 15 (obręb 0009), inwestor Ewa Grycman, znak sprawy RPA.6743.5.61.2022 z dnia 25.03.2022, brak sprzeciwu
 62. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Krzywa 5, na dz. nr 44 (obręb 0100), inwestor Rafał Kaszuba, znak sprawy RPA.6743.5.62.2022 z dnia 25.03.2022, brak sprzeciwu
 63. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nowe Sklamierzyce ul. Lipowa 4/3, na dz. ne 213/3 (obręb 0001), inwestor Maria Bednarczyk-Antczak, brak sprzeciwu
 64. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Śliwniki ul. Wiśniowa 2, na dz. nr 375/13 (obręb 0020), inwestor Patrycja i Przemysław Kaniewscy, znak sprawy RPA.6743.5.64.2022 z dnia 25.03.2022, brak sprzeciwu
 65. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Mączniki ul. Turkusowa 24, na dz. nr 96/102 (obręb 0015), inwestor Przemysław Springer, znak sprawy RPA.6743.5.65.2022 z dnia 25.03.2022, brak sprzeciwu
 66. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Rynek 31, na dz. nr 72 (obręb 0075), inwestor Sebastian Fitrzyk, znak sprawy RPA.6743.5.66.2022 z dnia 28.03.2022, brak sprzeciwu
 67. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Traugutta 16, na dz. nr 108/2 (obręb 0055), inwestor Maria Stencel, znak sprawy RPA.6743.5.67.2022 z dnia 29.03.2022, brak sprzeciwu
 68. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Bema 69, na dz. nr 34/6 (obręb 0051), inwestor Halina Bąk, znak sprawy RPA.6743.5.68.2022 z dnia 29.03.2022, brak sprzeciwu
 69. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Kamiennej 46, na dz. nr 10/6 (obręb 0155), inwestor Lech i Alicja Wawrzyniak, znak sprawy RPA.6743.5.69.2022 z dnia 30.03.2022, brak sprzeciwu
 70. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ociąż. ul. Parkowa 23d, na dz. nr 237/11, 237/5 (obręb 0016), inwestor, znak sprawy RPA.6743.5.70.2022 z dnia 01.04.2022, brak sprzeciwu
 71. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raszków ul.Ostrowska 22, na dz. nr 575/1, 575/2 (obręb 0001), inwestor Anna  Cieloch, znak sprawy RPA.6743.5.71.2022 z dnia 01.04.2022, brak sprzeciwu
 72. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul.Cisowa 34, na dz. nr 86 (obręb 0208), inwestor Marta Krawczyk, znak sprawy RPA.6743.5.72.2022 z dnia 01.04.2022, brak sprzeciwu
 73. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Sportowa 30, na dz. nr 54 (obręb 0207), inwestor Regina i Andrzej Andrzejewscy, znak sprawy RPA.6743.5.73.2022 z dnia 01.04.2022, brak sprzeciwu
 74. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Korolewskiego 13/1, na dz. nr 100/2 (obręb 0055), inwestor Jolanta Szczypkowska, znak sprawy RPA.6743.5.74.2022 z dnia 05.04.2022, brak sprzeciwu
 75. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Poznańska 13, na dz. nr 1640 (obręb 0001), inwestor Maria Marszałek, znak sprawy RPA.6743.5.75.2022 z dnia 05.04.2022, brak sprzeciwu
 76. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Środkowa 45, na dz. nr 2/4 (obręb 0213), inwestor Alina Kubiak, znak sprawy RPA.6743.5.76.2022 z dnia 05.04.2022, brak sprzeciwu
 77. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nowe Skalmierzyce ul. Lipowa 12, na dz. nr 209 (obręb 0001), inwestor Maciej i Aneta Janas, znak sprawy RPA.6743.5.77.2022 z dnia 05.04.2022, brak sprzeciwu
 78. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nowe Skalmierzyce ul. Polna 15, na dz. nr 183 (obręb 0001), inwestor Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, znak sprawy RPA.6743.5.78.2022 z dnia 05.04.2022, brak sprzeciwu
 79. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Wrocławska 87a, na dz. nr 154/24 (obręb 0009), inwestor Halina Bąk, znak sprawy RPA.6743.5.79.2022 z dnia 05.04.2022, brak sprzeciwu
 80. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wtórek ul. Wodna 5, na dz. nr 779/14 (obręb 0025), inwestor Regina i Jerzy Szczesiak, znak sprawy RPA.6743.5.80.2022 z dnia 05.04.2022, brak sprzeciwu
 81. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Śliwniki ul.Parkowa 6, na dz. nr 67/19 (obręb 0020), inwestor Helena Kowalczyk, znak sprawy RPA.6743.5.81.2022 z dnia 07.04.2022, brak sprzeciwu
 82. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Mickiewicza 8/2, na dz. nr 80/1 (obręb 0099), inwestor Grażyna i Tadeusz Adamczewscy, znak sprawy RPA.6743.5.82.2022 z dnia 07.04.2022, brak sprzeciwu
 83. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Olszynowa 42, na dz. nr 21/6 (obręb 0213), inwestor Sabina Klusak, znak sprawy RPA.6743.5.83.2022 z dnia 07.04.2022, wniosek wycofano w dniu 25.04.2022
 84. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Jabłonkowa 23a, na dz. nr 129/2(obręb 0007), inwestor Regina i Jerzy Szczesiak, znak sprawy RPA.6743.5.84.2022 z dnia 11.04.2022, brak sprzeciwu
 85. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Topola Wielka ul. Skośna, na dz. nr 244/3(obręb 0012), inwestor Paweł Mielcarek, znak sprawy RPA.6743.5.85.2022 z dnia 11.04.2022, wniosek wycofano w dniu 31.05.2022
 86. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wróblewskiego 5/2, na dz. nr 217(obręb 0056), inwestor Dorota Finger, znak sprawy RPA.6743.5.86.2022 z dnia 12.04.2022, brak sprzeciwu
 87. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Uciechów ul. Długa 18, na dz. nr 551(obręb 0012), inwestor Dariusz Chołodecki, znak sprawy RPA.6743.5.87.2022 z dnia 12.04.2022, brak sprzeciwu
 88. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Toruńska 6, na dz. nr 27 (obręb 0012), inwestor Barbara i Andzrej Siwek, znak sprawy RPA.6743.5.88.2022 z dnia 13.04.2022, brak sprzeciwu
 89. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Subkowskiego 4, na dz. nr 1548 (obręb 0001), inwestor Anna i Tadeusz Włodarscy, znak sprawy RPA.6743.5.89.2022 z dnia 14.04.2022, brak sprzeciwu
 90. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Prusa 2b/2, na dz. nr 63/3 (obręb 0036), inwestor Leszek Paterek, znak sprawy RPA.6743.5.90.2022 z dnia 15.04.2022, brak sprzeciwu
 91. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raszków ul.Krotoszyńska 4, na dz. nr 735/2 (obręb 0001), inwestor Joanna Uciechowska-Zdunek, znak sprawy RPA.6743.5.91.2022 z dnia 19.04.2022, brak sprzeciwu
 92. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Sienkiewicza 17/3, na dz. nr 8/2 (obręb 0068), inwestor Andrzej Budzicz, znak sprawy RPA.6743.5.92.2022 z dnia 19.04.2022, brak sprzeciwu
 93. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Chłopska 4, na dz. nr 2/11 (obręb 0118), inwestor Anna i Jerzy Michałowscy, znak sprawy RPA.6743.5.93.2022 z dnia 21.04.2022, brak sprzeciwu
 94. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Dożynkowa 41, na dz. nr 129 (obręb 0171), inwestor Donata Krzyżonek, znak sprawy RPA.6743.5.94.2022 z dnia 25.04.2022, brak sprzeciwu
 95. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul.Kaliska 59, na dz. nr 1776 (obręb 0001), inwestor Krystyna Kryjom, znak sprawy RPA.6743.5.95.2022 z dnia 25.04.2022, brak sprzeciwu
 96. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Kordeckiego 49, na dz. nr 57 (obręb 0051), inwestor maria Zuchowska-Łodyga, znak sprawy RPA.6743.5.96.2022 z dnia 25.04.2022, brak sprzeciwu
 97. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Leszczynowa 3, na dz. nr 14/2 (obręb 0209), inwestor Wacław Kozłowski, znak sprawy RPA.6743.5.97.2022 z dnia 25.04.2022, brak sprzeciwu
 98. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Taczaka 44, na dz. nr 1/4, 2/4 (obręb 0047), inwestor Przemysław Zawidzki, znak sprawy RPA.6743.5.98.2022 z dnia 26.04.2022, brak sprzeciwu
 99. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul.Osiedle Lawendowe 2, na dz. nr 1565 (obręb 0009), inwestor Grzegorz Kołodziejczak, znak sprawy RPA.6743.5.99.2022 z dnia 26.04.2022, brak sprzeciwu
 100. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wysocko Małe ul.Smardowska 3a, na dz. nr 317/1 (obręb 0013), inwestor Aneta i Sławomir Stodolni, znak sprawy RPA.6743.5.100.2022 z dnia 26.04.2022, brak sprzeciwu
 101. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raczyce ul.Leśna 14, na dz. nr 320/1 (obręb 0008), inwestor Gracja i Damian Gałka, znak sprawy RPA.6743.5.101.2022 z dnia 26.04.2022, brak sprzeciwu
 102. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul.Długa 60, na dz. nr 1/3 (obręb 0007), inwestor Ewa Wojdziak, znak sprawy RPA.6743.5.102.2022 z dnia 26.04.2022, brak sprzeciwu
 103. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów  ul.Ostrowska 6, na dz. nr 1777 (obręb 0001), inwestor Maria i Ryszard Cegielni, znak sprawy RPA.6743.5.103.2022 z dnia 26.04.2022, brak sprzeciwu
 104. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.raszkowska 26, na dz. nr 89/3 (obręb 0039), inwestor Klaudia Rynas, znak sprawy RPA.6743.5.104.2022 z dnia 27.04.2022, brak sprzeciwu
 105. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości tarchały Wielkie ul.Kwiatowa 10, na dz. nr 402, 403 (obręb 0011), inwestor Wiesława Wieleba, znak sprawy RPA.6743.5.105.2022 z dnia 27.04.2022, brak sprzeciwu
 106. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Radłowska 21, na dz. nr 86 (obręb 0001), inwestor Roman Kinda, znak sprawy RPA.6743.5.106.2022 z dnia 28.04.2022, brak sprzeciwu
 107. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Zjazd 12, na dz. nr 2/11 (obręb 0137), inwestor Ewelina Majewska i Adam, Minta, znak sprawy RPA.6743.5.107.2022 z dnia 28.04.2022, brak sprzeciwu
 108. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Raszkowska 26, na dz. nr 89/3 (obręb 0039), inwestor Daria i Dariusz Matuszewscy, znak sprawy RPA.6743.5.108.2022 z dnia 28.04.2022, brak sprzeciwu
 109. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Wróblewskiego 5/1, na dz. nr 2/7 (obręb 0056), inwestor Paweł Finger, znak sprawy RPA.6743.5.109.2022 z dnia 02.05.2022, brak sprzeciwu
 110. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Sieroszewice ul.Bilczewska 14, na dz. nr 304/5, 979/5 (obręb 0011), inwestor Iwona i Michał Pawlak, znak sprawy RPA.6743.5.110.2022 z dnia 04.05.2022, brak sprzeciwu
 111. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul.Ogrodowa 14, na dz. nr 1543/1 (obręb 0009), inwestor Przemysław Rossa, znak sprawy RPA.6743.5.111.2022 z dnia 06.05.2022, brak sprzeciwu
 112. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Wolności 40, na dz. nr 40/2 (obręb 0068), inwestor Elżbieta i Sandra Strankowskie, znak sprawy RPA.6743.5.112.2022 z dnia 06.05.2022, brak sprzeciwu
 113. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Spichrzowa 50, na dz. nr 5 (obręb 0007), inwestor Maria Mokras, znak sprawy RPA.6743.5.113.2022 z dnia 11.05.2022, brak sprzeciwu
 114. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Trkusów ul.Kaliska 54, na dz. nr 59 (obręb 0022), inwestor Gmina i Miasta Nowe Skalmierzyce, znak sprawy RPA.6743.5.114.2022 z dnia 11.05.2022, brak sprzeciwu
 115. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Skalmierzyce ul.Podkocka, na dz. nr 1091/3 (obręb 0007), inwestor Aneta i Grzegorz Michalak, znak sprawy RPA.6743.5.115.2022 z dnia 13.05.2022, wniosek wycofano dnia 01.06.2022
 116. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Kutrzeby, na dz. nr 30/3 (obręb 0050), inwestor Patryk Kubicki, znak sprawy RPA.6743.5.116.2022 z dnia 13.05.2022, brak sprzeciwu
 117. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.osiedle Robotnicze 28/5, na dz. nr 83/20 (obręb 0082), inwestor Agata i Dominik Anioł, znak sprawy RPA.6743.5.117.2022 z dnia 13.05.2022, brak sprzeciwu
 118. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Kościuszków 3, na dz. nr 34/4 (obręb 0012), inwestor Elżbieta Bukowska, znak sprawy RPA.6743.5.118.2022 z dnia 13.05.2022, brak sprzeciwu
 119. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Rejtana 25, na dz. nr 114/6 (obręb 0037), inwestor Justyna i Rafał Nawroccy, znak sprawy RPA.6743.5.119.2022 z dnia 16.05.2022, brak sprzeciwu
 120. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wtórek ul. Ostrowska 2b, na dz. nr 622/6 (obręb 0025), inwestor Anna Jędrzejewska, znak sprawy RPA.6743.5.120.2022 z dnia 16.05.2022, brak sprzeciwu 
 121. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raszków ul. Wałowa 6, na dz. nr 253 (obręb 0001), inwestor Łukasz Kasprzyk, znak sprawy RPA.6743.5. 121.2022 z dnia 16.05.2022, brak sprzeciwu 
 122. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wtórek ul. Ostrowska 2a, na dz. nr 622/7 (obręb 0025), inwestor Krystyna i Krzysztof Gomółka, znak sprawy RPA.6743.5.122.2022 z dnia 16.05.2022, brak sprzeciwu 
 123. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raczyce ul. Leśna 86, na dz. nr 1015 (obręb 0008), inwestor Hanna Mikuła i Gregor Scheuber, znak sprawy RPA.6743.5.123.2022 z dnia 17.05.2022, brak sprzeciwu
 124. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Spacerowa 8a, na dz. nr 78 (obręb 0078), inwestor Marzena i Alojzy Dąbrowscy, znak sprawy RPA.6743.5.124.2022 z dnia 20.05.2022, brak sprzeciwu
 125. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów  ul.Jałowcowa 14, na dz. nr 2122(obręb 0001), inwestor Leszek Poślednik, znak sprawy RPA.6743.5.125.2022 z dnia 24.05.2022, brak sprzeciwu
 126. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Tarchały Wielkie ul.Szkolona 25, na dz. nr 448/1 (obręb 0011), inwestor Izabela Wojtak, znak sprawy RPA.6743.5.126.2022 z dnia 24.05.2022, brak sprzeciwu
 127. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Huta 8c, na dz. nr 445/1 (obręb 0005), inwestor Wojciech Oleś, znak sprawy RPA.6743.5.127.2022 z dnia 24.05.2022, brak sprzeciwu
 128. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Dębnica ul.Ostrowska 152, na dz. nr 160/7 (obręb 0005), inwestor Martyna Janicka, znak sprawy RPA.6743.5.128.2022 z dnia 24.05.2022, brak sprzeciwu
 129. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Świeca, na dz. nr 802 (obręb 0009), inwestor Jan Jędrzejak, znak sprawy RPA.6743.5.129.2022 z dnia 24.05.2022, brak sprzeciwu
 130. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Wybickiego 16, na dz. nr 62/5, 62/8 (obręb 0050), inwestor Bożena i Andrzej Zagajewscy, znak sprawy RPA.6743.5.130.2022 z dnia 24.05.2022, brak sprzeciwu
 131. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul.Krotoszyńska 1/1 i 1/2, na dz. nr 1300 (obręb 0001), inwestor Donat i Hanna Zawidzcy, znak sprawy RPA.6743.5.131.2022 z dnia 24.05.2022, brak sprzeciwu
 132. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul.Bartosza 43, na dz. nr 1150 (obręb 0001), inwestor Emilia Kozłowska, znak sprawy RPA.6743.5.132.2022 z dnia 24.05.2022, brak sprzeciwu
 133. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Granowiec ul.Sośnieńska 79, na dz. nr 1046, 1045 (obręb 0005), inwestor Barbara i Ireneusz Pierzchot, znak sprawy RPA.6743.5.133.2022 z dnia 24.05.2022, brak sprzeciwu
 134. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.grabowska 170, na dz. nr 56/2 (obręb 0206), inwestor Katarzyna i Szymon Rajca, znak sprawy RPA.6743.5.134.2022 z dnia 25.05.2022, brak sprzeciwu
 135. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Niemena, na dz. nr 3/39 (obręb 0010), inwestor Romana i Mateusz Ogórkiewicz, znak sprawy RPA.6743.5.135.2022 z dnia 25.05.2022, brak sprzeciwu
 136. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Lewlowiec, na dz. nr 64/4 (obręb 0015), inwestor adrian Bednarek, znak sprawy RPA.6743.5.136.2022 z dnia 26.05.2022, brak sprzeciwu
 137. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Prof. Kaliny 126B, na dz. nr 51/2 (obręb 0084), inwestor Stanis ław Marcinkowski, znak sprawy RPA.6743.5.137.2022 z dnia 26.05.2022, brak sprzeciwu
 138. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Wróblewskiego 11, na dz. nr 7/3 (obręb 0056), inwestor Maria i Jerzy Pawlak, znak sprawy RPA.6743.5.138.2022 z dnia 26.05.2022, brak sprzeciwu
 139. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Leszczynowa 17, na dz. nr 50 (obręb 0209), inwestor Łucja i Andrzej Zielińscy, znak sprawy RPA.6743.5.139.2022 z dnia 27.05.2022, brak sprzeciwu
 140. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Poniatowskiego 118, na dz. nr 5/10 (obręb 0051), inwestor Czesław Mocek, znak sprawy RPA.6743.5.140.2022 z dnia 27.05.2022, brak sprzeciwu
 141. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Skorupki 8a, na dz. nr 1/2 (obręb 0061), inwestor Maria i Zbysław Pawliccy, znak sprawy RPA.6743.5.141.2022 z dnia 27.05.2022, brak sprzeciwu
 142. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Perłowa, na dz. nr 1097/35(obręb 0007), inwestor Jakub Świątek, znak sprawy RPA.6743.5.142.2022 z dnia 27.05.2022, wniosek wycofano w dniu 30.05.2022
 143. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Wybickiego 11, na dz. nr 18/8 (obręb 0050), inwestor Beata Wilczyńska, znak sprawy RPA.6743.5.143.2022 z dnia 27.05.2022, brak sprzeciwu
 144. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Gołębia 24, na dz. nr 37/3 (obręb 0116), inwestor Tamara Gorecka, znak sprawy RPA.6743.5.144.2022 z dnia 31.05.2022, brak sprzeciwu
 145. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Olszynowa 52, na dz. nr 23/1 (obręb 0214), inwestor Damian Pliszka, znak sprawy RPA.6743.5.145.2022 z dnia 31.05.2022, brak sprzeciwu
 146. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Komuny Paryskiej 12A/7, na dz. nr 40/24 (obręb 0095), inwestor Teresa i Henryk Gozdek, znak sprawy RPA.6743.5.146.2022 z dnia 03.06.2022, brak sprzeciwu
 147. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul.Traugutta 6, na dz. nr 1457 (obręb 0001), inwestor Anna Krupa, znak sprawy RPA.6743.5.147.2022 z dnia 06.06.2022, brak sprzeciwu
 148. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Wrocławska 226/2, na dz. nr 5/16 (obręb 0151), inwestor Mirosława Jabłońska, znak sprawy RPA.6743.5.148.2022 z dnia 08.06.2022, brak sprzeciwu
 149. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Topolowa 172, na dz. nr 10/3, 11/2 (obręb 0109), inwestor Maciej Płocharz, znak sprawy RPA.6743.5.149.2022 z dnia 08.06.2022, brak sprzeciwu
 150. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Przeniczna 14, na dz. nr 7/31 (obręb 0175), inwestor Agata i Adam Jaziewicz, znak sprawy RPA.6743.5.150.2022 z dnia 08.06.2022, brak sprzeciwu
 151. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Radłów ul.Osiedle Robotnicze 123, na dz. nr 218/1 (obręb 0017), inwestor Jacek Przymuszała, znak sprawy RPA.6743.5.151.2022 z dnia 08.06.2022, brak sprzeciwu
 152. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Sowińskiego 31/1, na dz. nr 62/2 (obręb 0046), inwestor Jerzy i Anna Moszak, znak sprawy RPA.6743.5.152.2022 z dnia 08.06.2022, brak sprzeciwu
 153. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Grabowska 166, na dz. nr 54 (obręb 0206), inwestor Grzegorz Skraburski, znak sprawy RPA.6743.5.153.2022 z dnia 09.06.2022,brak sprzeciwu
 154. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Mączniki ul. Słoneczna 75, na dz. nr 73 (obręb 0015), inwestor Maciej Pietrasik i  Ewelina Pietrasik, znak sprawy RPA.6743.5.154.2022 z dnia 09.06.2022,brak sprzeciwu
 155. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Bema 17, na dz. nr 1562 (obręb 0001), inwestor Mirosława i Jan Jurek, znak sprawy RPA.6743.5.155.2022 z dnia 13.06.2022, brak sprzeciwu
 156. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Gojawiczyńskiej 1, na dz. nr 149(obręb 0024), inwestor Krystian Wasylów, znak sprawy RPA.6743.5.156.2022 z dnia 13.06.2022,brak sprzeciwu
 157. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Krótka 7, na dz. nr 226/11 (obręb 0008), inwestor Jagoda i Patryk Jurek, znak sprawy RPA.6743.5.157.2022 z dnia 14.06.2022,brak sprzeciwu
 158. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Nałkowskiej 21, na dz. nr 41 (obręb 0022), inwestor Danuta Dembska i Andrzej Szyszka, znak sprawy RPA.6743.5.158.2022 z dnia 14.06.2022,brak sprzeciwu
 159. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Ołłakowiczówny 25, na dz. nr 100 (obręb 0025), inwestor Marcin Pastok, znak sprawy RPA.6743.5.159.2022 z dnia 14.06.2022,brak sprzeciwu
 160. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowośći Ostrów Wlkp. ul. Dubińskiego 2, na dz. nr 2/6 (obręb 0050), inwestor Bogdan Doliński, znak sprawy RPA.6743.5.160.2022 z dnia 17.06.2022,brak sprzeciwu
 161. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowosći Topola Wielka ul. Długa 77, na dz. nr 632 (obręb 0012), inwestor Czesław Rudowicz, znak sprawy RPA.6743.5.161.2022 z dnia 17.06.2022,brak sprzeciwu
 162. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowośći Lewków ul. Parkowa 3, na dz. nr 181 (obręb 0016), inwestor Halina i Jan Sztukowscy, znak sprawy RPA.6744.5.162.2022 z dnia 17.06.2022,brak sprzeciwu
 163. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Baczyńskiego 31B, na dz. nr 206/3 (obręb 0083), inwestor Violetta i Radosław Pałat, znak sprawy RPA.643.5.163.2022 z dnia 17.06.2022,brak sprzeciwu
 164. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Dekerta 15, na dz. nr 7/4 (obręb 0057), inwestor Łukasz i Monika Kruszyk, znak sprawy RPA.6743.5.164.2022 z dnia 17.06.2022,brak sprzeciwu
 165. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Świeca 57a, na dz. nr 168 (obręb 0009), inwestor Przemysław i Sabina Albrecht, znak sprawy RPA.6743.5.165.2022 z dnia 21.06.2022,brak sprzeciwu
 166. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wtórek ul. Graniczna 12, na dz. nr 888/4 (obręb 0025), inwestor Elżbieta Strankowska, znak sprawy RPA.6743.5.166.2022 z dnia 21.06.2022,brak sprzeciwu
 167. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Spichrzowa 25a, na dz. nr 16/1 (obręb 0004), inwestor Martyna Wawrzyniak, znak sprawy RPA.6740.5.167.2022 z dnia 21.06.2022,brak sprzeciwu
 168. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Chłopickiego 94, na dz. nr 25/3 (obręb 0046), inwestor Janinna Aleksandrzak, znak sprawy RPA.6743.5.168.2022 z dnia 24.06.2022,brak sprzeciwu
 169. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Kutrzeby 11, na dz. nr 37/3 (obręb 0050), inwestor Andrzej Bogaczyk, znak sprawy RPA.6743.5.169.2022 z dnia 24.06.2022,brak sprzeciwu
 170. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przybysławice 18b, na dz. nr 123/4 (obręb 0016), inwestor Anna i Zenon Czajka, znak sprawy RPA.6743.5.170.2022 z dnia 24.06.2022,brak sprzeciwu
 171. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów  Wklp. ul. Próchnika 2, na dz. nr 75/7 (obręb 0056), inwestor Maria Płóciennik, znak sprawy RPA.6743.5.171.2022 z dnia 24.06.2022,brak sprzeciwu
 172. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Składowa 2, na dz. nr 36, 35, 34 (obręb 0060), inwestor Wacława Ostrowska, Krzysztof Jurkowski, Marzeena Pabiszczak, Michał Jurkowski, znak sprawy RPA.6743.5.172.2022 z dnia 24.06.2022,brak sprzeciwu
 173. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Wyjazdowa 13, na dz. nr 12/3 (obręb 0084), inwestor Ewa i Ryszard Krzyżanek, znak sprawy RPA.6743.5.173.2022 z dnia 24.06.2022, brak sprzeciwu
 174. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nowe Skalmierzyce. ul.Kolejowa 8, na dz. nr 523/10, 523/11 (obręb 0001), inwestor Iwona Kościelak, znak sprawy RPA.6743.5.174.2022 z dnia 24.06.2022, brak sprzeciwu
 175. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul.I.Krasickiego 5A, na dz. nr 39/2 (obręb 0058), inwestor Dariusz Rudowicz, znak sprawy RPA.6743.5.175.2022 z dnia 24.06.2022, brak sprzeciwu
 176. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Boników ul.Długa 28, na dz. nr 589, 590 (obręb 0001), inwestor Zbigniew Śniatała, znak sprawy RPA.6743.5.176.2022 z dnia 24.06.2022,brak sprzeciwu 
 177. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Grabowska 8 m7, na dz. nr 39 (obręb 0076), inwestor Dariusz Zajączkowski, znak sprawy RPA.6743.5.177.2022 z dnia 28.06.2022, brak sprzeciwu
 178. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Głogowa 54, na dz. nr 137 (obręb 00210), inwestor Jacek Kacprzak, znak sprawy RPA.6743.5.178.2022 z dnia 30.06.2022, brak sprzeciwu
 179. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Godebskiego 94, na dz. nr 14/1 (obręb 0049), inwestor Agnieszka i Andrzej Gąsiorkiewicz, znak sprawy RPA.6743.5.179.2022 z dnia 01.07.2022, brak sprzeciwu
 180. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Lawendowa 25, na dz. nr 43/4 (obręb 0075), inwestor Dorota Ulichnowska znak sprawy RPA.6743.5.180.2022 z dnia 01.07.2022, brak sprzeciwu
 181. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul.Mickiewicza 4, na dz. nr 154/9(obręb 0009), inwestor Szymon Czerwiński, znak sprawy RPA.6743.5.181.2022 z dnia 01.07.2022, brak sprzeciwu
 182. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Jodłowa 24, na dz. nr 53/2(obręb 0208), inwestor Edyta i Włodzimierz Nowacki, znak sprawy RPA.6743.5.182.2022 z dnia 01.07.2022, brak sprzeciwu
 183. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul.Szkolnej 3, na dz. nr 423(obręb 0007), inwestor Aneta Musielak Rybka i Mariusz Rybka, znak sprawy RPA.6743.5.183.2022 z dnia 01.07.2022, brak sprzeciwu
 184. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Świeca ul.Mostowa 8, na dz. nr 1171(obręb 0009), inwestor Piotr i Agnieszka Błaszczyk, znak sprawy RPA.6743.5.184.2022 z dnia 01.07.2022, brak sprzeciwu
 185. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Garki ul.Kręta 31, na dz. nr 604(obręb 0002), inwestor Zofia i Jan Szozda, znak sprawy RPA.6743.5.185.2022 z dnia 01.07.2022, brak sprzeciwu
 186. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Obr.Westerplatte 1, na dz. nr 80/2(obręb 0056), inwestor Kazimiera Robotnikowska i Hanna Mydlak, znak sprawy RPA.6743.5.186.2022 z dnia 01.07.2022, brak sprzeciwu
 187. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Sportowa 20, na dz. nr 65 (obręb 0207), inwestor Bożena Błaszczyk, znak sprawy RPA.6743.5.187.2022 z dnia 01.07.2022, brak sprzeciwu
 188. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul.Kilińskiego 5, na dz. nr 2037 (obręb 0001), inwestor Joanna i Sławomir Zemscy, znak sprawy RPA.6743.5.188.2022 z dnia 01.07.2022, brak sprzeciwu
 189. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Bracka 36, na dz. nr 32 (obręb 0026), inwestor Mariola Wiertelak, znak sprawy RPA.6743.5.189.2022 z dnia 05.07.2022, brak sprzeciwu
 190. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wysocko Małe ul.Wiejska 22, na dz. nr 233 (obręb 0013), inwestor Tomasz Roszkiewicz, znak sprawy RPA.6743.5.190.2022 z dnia 05.07.2022,brak sprzeciwu
 191. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Iłakowiczówny 9/1, na dz. nr 108 (obręb 0025), inwestor Urszula Konieczna, znak sprawy RPA.6743.5.191.2022 z dnia 08.07.2022,brak sprzeciwu
 192. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wtórek ul.Nowa 12, na dz. nr 665/2 (obręb 0025), inwestor Dariusz Chlebowski, znak sprawy RPA.6743.5.192.2022 z dnia 08.07.2022,brak sprzeciwu
 193. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Śląska 4, na dz. nr 111 (obręb 0028), inwestor Grzegorz Jaźwiec, znak sprawy RPA.6743.5.193.2022 z dnia 08.07.2022,brak sprzeciwu
 194. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Godebskiego 22, na dz. nr 34/4 (obręb 0051), inwestor Maria Żaba, znak sprawy RPA.6743.5.194.2022 z dnia 08.07.2022,brak sprzeciwu
 195. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Tokarska 15, na dz. nr 56(obręb 0115), inwestor Andzrej Pasiak, znak sprawy RPA.6743.5.195.2022 z dnia 08.07.2022,brak sprzeciwu
 196. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Mączniki ul.Słoneczna 29, na dz. nr 57/3(obręb 0015), inwestor Marek Biernat, znak sprawy RPA.6743.5.196.2022 z dnia 11.07.2022,brak sprzeciwu
 197. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Mariańskiego 21, na dz. nr 32/5(obręb 0050), inwestor Stanisław i Kazimiera Wodniczak, znak sprawy RPA.6743.5.197.2022 z dnia 12.07.2022,brak sprzeciwu
 198. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Skalmierzyce ul.Starowiejska 11, na dz. nr 902(obręb 0018), inwestor Urszula Stasiczak, znak sprawy RPA.6743.5.198.2022 z dnia 12.07.2022,brak sprzeciwu
 199. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nowe Skalmierzyce ul.Lipowa 2/3, na dz. nr 214/3(obręb 0001), inwestor Henryk Bartczak, znak sprawy RPA.6743.5.199.2022 z dnia 12.07.2022,brak sprzeciwu
 200. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nowe Skalmierzyce ul.Lipowa 2/1, na dz. nr 214/3(obręb 0001), inwestor Marcin Ludwikowski, znak sprawy RPA.6743.5.200.2022 z dnia 12.07.2022,brak sprzeciwu
 201. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Baby, na dz. nr 369(obręb 0003), inwestor Sławoir Rudnicki, znak sprawy RPA.6743.5.201.2022 z dnia 13.07.2022,brak sprzeciwu
 202. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Olszynowa 52, na dz. nr 23/1(obręb 0214), inwestor Damian Pliszka, znak sprawy RPA.6743.5.202.2022 z dnia 13.07.2022,brak sprzeciwu
 203. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Zębcowska 30, na dz. nr 164/4(obręb 0115), inwestor Zdzisław Matczak, znak sprawy RPA.6743.5.203.2022 z dnia 13.07.2022,brak sprzeciwu
 204. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Skalmierzyce ul.Ostrowska 25, na dz. nr 777 (obręb 0018), inwestor Grażyna Onisczuk, znak sprawy RPA.6743.5.204.2022 z dnia 14.07.2022,brak sprzeciwu
 205. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Końcowa 40, na dz. nr 3 (obręb 0090), inwestor Dorota Koteras, znak sprawy RPA.6743.5.205.2022 z dnia 14.07.2022,brak sprzeciwu
 206. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Granowiec ul.Pilarska 33, na dz. nr 1005 (obręb 0005), inwestor Małgorzata Herbeć, znak sprawy RPA.6743.5.206.2022 z dnia 18.07.2022,brak sprzeciwu
 207. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Raszkowska 56/3, na dz. nr 54/4 (obręb 0039), inwestor Krzysztof Podlewski, znak sprawy RPA.6743.5.207.2022 z dnia 20.07.2022,brak sprzeciwu
 208. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Odolanowska 70, na dz. nr 932/2(obręb 0005), inwestor Aleksadra Chmielecka, znak sprawy RPA.6743.5.208.2022 z dnia 20.07.2022,brak sprzeciwu
 209. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ludwików ul.Długa 1, na dz. nr 124, 125 (obręb 0008), inwestor Ilona i Waldemar Jany, znak sprawy RPA.6743.5.209.2022 z dnia 20.07.2022,brak sprzeciwu
 210. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Topola Mała ul.Spokojna 35, na dz. nr 313/4 (obręb 0024), inwestor Rafał i Beata Sójka, znak sprawy RPA.6743.5.210.2022 z dnia 20.07.2022,brak sprzeciwu
 211. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Dojazdowa 5, na dz. nr 31/1 (obręb 0001), inwestor Jolanta Wiertelak, znak sprawy RPA.6743.5.211.2022 z dnia 20.07.2022,brak sprzeciwu
 212. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Szkolna 69, na dz. nr 293 (obręb 0024), inwestor Anna i stanisław Michalczak, znak sprawy RPA.6743.5.212.2022 z dnia 20.07.2022,brak sprzeciwu
 213. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Tarchały Wielkie ul.Szkolna 48, na dz. nr 206/3 (obręb 0011), inwestor Zygmunt Hęćka, znak sprawy RPA.6743.5.213.2022 z dnia 21.07.2022,brak sprzeciwu
 214. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.W.Witosa 32, na dz. nr 162 (obręb 0025), inwestor Marika i Tomasz Łukaszewscy, znak sprawy RPA.6743.5.214.2022 z dnia 22.07.2022,brak sprzeciwu
 215. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Wrocławska 35/16, na dz. nr 2 (obręb 0076), inwestor Magdalena Bogacka, znak sprawy RPA.6743.5.215.2022 z dnia 22.07.2022,brak sprzeciwu
 216. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Chotów, na dz. nr 112/17, 115/15 (obręb 0004), inwestor Pani Martyna Kleśta-Olczak i Pan Michał Olczak, znak sprawy RPA.6743.5.216.2022 z dnia 22.07.2022,brak sprzeciwu
 217. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nowe Skalmierzyce ul. Tadeusza Kościuszki 1, na dz. nr 553 (obręb 0001), inwestor Iwona Domańska, Wojciech Domański, Maria Domańska, znak sprawy RPA.6743.5.217.2022 z dnia 22.07.2022,brak sprzeciwu
 218. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Abrahama 4, na dz. nr 32/5, 36/3 (obręb 0057), inwestor Łucja i Wiktor Siedleccy, znak sprawy RPA.6743.5.218.2022 z dnia 22.07.2022,brak sprzeciwu
 219. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wysocko Małe ul.Kościelnej 26, na dz. nr 212/2 (obręb 0013), inwestor Marek iLidia Piechowiak, znak sprawy RPA.6743.5.219.2022 z dnia 26.07.2022,brak sprzeciwu
 220. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Wrocławska, na dz. nr 3/50 (obręb 0122), inwestor Magdalena Fryga, znak sprawy RPA.6743.5.220.2022 z dnia 27.07.2022,wniosek wycofano w dniu 08.08.2022,brak sprzeciwu
 221. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Topola Wielka ul.Długa 59, na dz. nr 616/6 (obręb 0012), inwestor Henryk Perzyk, znak sprawy RPA.6743.5.221.2022 z dnia 27.07.2022,brak sprzeciwu
 222. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Raszkowska 45, na dz. nr 26/2 (obręb 0062), inwestor MZGM Sp.zo.o. Ostrów Wlkp., znak sprawy RPA.6743.5.222.2022 z dnia 28.07.2022,brak sprzeciwu
 223. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Chłopickiego 84, na dz. nr 33/2 (obręb 0056), inwestor Bernadeta i Andrzej Krawczyk, znak sprawy RPA.6743.5.223.2022 z dnia 28.07.2022,brak sprzeciwu
 224. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Partyzancka 16, na dz. nr 11/2 (obręb 0071), inwestor MZGM Sp.zo.o. Ostrów Wlkp., znak sprawy RPA.6743.5.224.2022 z dnia 28.07.2022,brak sprzeciwu
 225. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Raszkowska 30, na dz. nr 85(obręb 0039), inwestor MZGM Sp.zo.o. Ostrów Wlkp., znak sprawy RPA.6743.5.225.2022 z dnia 28.07.2022,brak sprzeciwu
 226. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wierzbno  ul.Kwiatowa 4, na dz. nr 210 (obręb 0013), inwestor Maria i Ryszard Janoś, znak sprawy RPA.6743.5.226.2022 z dnia 29.07.2022,brak sprzeciwu
 227. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul.Długa 52, na dz. nr 5/6 (obręb 0007), inwestor Tomasz Nieruchalski, znak sprawy RPA.6743.5.227.2022 z dnia 29.07.2022,brak sprzeciwu
 228. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Odolanowska 104a, na dz. nr 11/1, 12/6(obręb 0110), inwestor Kamila Pazdyka, znak sprawy RPA.6743.5.228.2022 z dnia 29.07.2022,brak sprzeciwu
 229. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Wiejska 13a, na dz. nr 15/2(obręb 0044), inwestor Rafł i Małgorzata Stempniak, znak sprawy RPA.6743.5.229.2022 z dnia 29.07.2022,brak sprzeciwu
 230. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Antonin ul.Krótka 2, na dz. nr 763/33(obręb 0001), inwestor Elżbieta Konował, znak sprawy RPA.6743.5.230.2022 z dnia 29.07.2022,brak sprzeciwu
 231. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Moszczanka 42, na dz. nr 401(obręb 0013), inwestor Jerzy Gulcz, znak sprawy RPA.6743.5.231.2022 z dnia 29.07.2022,brak sprzeciwu
 232. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Kaliska 34, na dz. nr 35(obręb 0033), inwestor Mirosław Nowicki, znak sprawy RPA.6743.5.232.2022 z dnia 29.07.2022,brak sprzeciwu
 233. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wtórek ul.Ostrowskiej 68d, na dz. nr 875/4(obręb 0025), inwestor Jakub i Aleksadra Marczak, znak sprawy RPA.6743.5.233.2022 z dnia 03.08.2022,brak sprzeciwu
 234. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wysocko Wielkie ul.Kamienna 49, na dz. nr 17/19 (obręb 0026), inwestor Srgiusz Kiernikowski, znak sprawy RPA.6743.5.234.2022 z dnia 03.08.2022,brak sprzeciwu
 235. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Kąckiego 23, na dz. nr 17/4(obręb 0050), inwestor Agnieszka Gonera, znak sprawy RPA.6743.5.235.2022 z dnia 05.08.2022,brak sprzeciwu
 236. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Topola Wielka ul.Dwoprcowa 70, na dz. nr 1695(obręb 0012), inwestor Ewa Mikołajczyk, znak sprawy RPA.6743.5.236.2022 z dnia 05.08.2022,brak sprzeciwu
 237. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wysocko Małe ul.Kościelna 9, na dz. nr 267(obręb 0013), inwestor Karol Cieluch, znak sprawy RPA.6743.5.237.2022 z dnia 05.08.2022,brak sprzeciwu
 238. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przybysławice 18c, na dz. nr 123/16 (obręb 0016), inwestor Krzysztof i Krystyna Seidel, znak sprawy RPA.6743.5.238.2022 z dnia 05.08.2022,brak sprzeciwu
 239. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Topola Mała ul.odolanowska 94, na dz. nr 362(obręb 0024), inwestor Bernadeta Szukała znak sprawy RPA.6743.5.239.2022 z dnia 05.08.2022,brak sprzeciwu
 240. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Huta 24D, na dz. nr 364/6(obręb 0005), inwestor Jacek Opielewicz, znak sprawy RPA.6743.5.240.2022 z dnia 05.08.2022,brak sprzeciwu
 241. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Długa 29, na dz. nr 98/1(obręb 0009), inwestor Jacek Kubiak, znak sprawy RPA.6743.5.241.2022 z dnia 10.08.2022,brak sprzeciwu
 242. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Konopna, na dz. nr 193/1(obręb 0172), inwestor Iwona Szewczyk, znak sprawy RPA.6743.5.242.2022 z dnia 10.08.2022,brak sprzeciwu
 243. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Słoneczna 9, na dz. nr 1338(obręb 0001), inwestor Tadeusz Jankowski, znak sprawy RPA.6743.5.243.2022 z dnia 11.08.2022,brak sprzeciwu
 244. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nowe Skalmierzyce ul. Niemojowskich 46, na dz. nr 231/2(obręb 0020), inwestor Danuta Wielanek, znak sprawy RPA.6743.5.244.2022 z dnia 16.08.2022,brak sprzeciwu
 245. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Wiosny Ludów 4, na dz. nr 1261(obręb 0001), inwestor Tomasz Poprawa, znak sprawy RPA.6743.5.245.2022 z dnia 16.08.2022,brak sprzeciwu
 246. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrowie Wielkopolskim ul. Gen.R.Abrahama 2, na dz. nr 36/2(obręb 0057), inwestor Wiesława i Jan Nadachowscy, znak sprawy RPA.6743.5.246.2022 z dnia 16.08.2022,brak sprzeciwu
 247. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Ostrowska 36, na dz. nr 458/1(obręb 0007), inwestor Janusz i Barbara Nowak, znak sprawy RPA.6743.5.247.2022 z dnia 17.08.2022,brak sprzeciwu
 248. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Rynek 17, na dz. nr 1360(obręb 0001), inwestor Lucyna Zambald, znak sprawy RPA.6743.5.248.2022 z dnia 17.08.2022,brak sprzeciwu
 249. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Bema 112, na dz. nr 3/2(obręb 0046), inwestor Katarzyna i Sławomir Marek, znak sprawy RPA.6743.5.249.2022 z dnia 17.08.2022,brak sprzeciwu
 250. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Bema 23, na dz. nr 1565(obręb 0001), inwestor Henryk i Felicja Leja, znak sprawy RPA.6743.5.250.2022 z dnia 17.08.2022,brak sprzeciwu
 251. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raczyce ul. Odolanowska 57, na dz. nr 683/2(obręb 0008), inwestor Justyna i Tomasz Wasiela, znak sprawy RPA.6743.5.251.2022 z dnia 17.08.2022,brak sprzeciwu
 252. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Nowe Osiedle 4, na dz. nr 85/1(obręb 0009), inwestor Halina Wróblewska, znak sprawy RPA.6743.5.252.2022 z dnia 17.08.2022,brak sprzeciwu
 253. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Głowackiego 59, na dz. nr 58 (obręb 0169), inwestor Krystyna Torz, znak sprawy RPA.6743.5.253.2022 z dnia 24.08.2022,brak sprzeciwu
 254. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Chłapowskiego 76, na dz. nr 23/1(obręb 0051), inwestor Teresa Stępniak, znak sprawy RPA.6743.5.254.2022 z dnia 24.08.2022,brak sprzeciwu
 255. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Kolejowa 35/1, na dz. nr 15(obręb 0065), inwestor Halina i Mirosław Marczewscy, znak sprawy RPA.6743.5.255.2022 z dnia 24.08.2022,brak sprzeciwu
 256. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Lamki ul.Szkolna 20, na dz. nr 214/1(obręb 0014), inwestor Monika Szczepaniak, znak sprawy RPA.6743.5.256.2022 z dnia 24.08.2022,brak sprzeciwu
 257. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Limanowskiego 99, na dz. nr 25/2(obręb 0037), inwestor Anna Mydlak, znak sprawy RPA.6743.5.257.2022 z dnia 26.08.2022,brak sprzeciwu
 258. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul.Akacjowa 6, na dz. nr 133/3(obręb 0007), inwestor Łukasz i Aldona Juszczyk, znak sprawy RPA.6743.5.258.2022 z dnia 26.08.2022,brak sprzeciwu
 259. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Rososzyca ul.Ostrowska 4e, na dz. nr 132/9, 132/10, 132/11, 132/9, 132/10, 132/11(obręb 0010), inwestor Krystyna Grabowska prow. dział. p.n. Firma Gastronomiczna s.c Restauracja Al Sole Krystyna Grabowska i Pan Arkadiusz Przeniczny, znak sprawy RPA.6743.5.262.2022 z dnia 26.08.2022,brak sprzeciwu
 260. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nowe Skalmierzyce ul.Kamienna 3, na dz. nr 202/2(obręb 0001), inwestor Małgorzata iPowałka-Świerczyńska i Dominik Świerczyński, znak sprawy RPA.6743.5.260.2022 z dnia 26.08.2022,brak sprzeciwu
 261. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul.Bartosza 35, na dz. nr 1143/2(obręb 0001), inwestor Jolanta Mus, znak sprawy RPA.6743.5.259.2022 z dnia 29.08.2022,brak sprzeciwu
 262. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul.Poznańska 5, na dz. nr 1648(obręb 0001), inwestor Maria i Jerzy Prokop, znak sprawy RPA.6743.5.261.2022 z dnia 29.08.2022,brak sprzeciwu
 263. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Granowiec ul.Wiejska 4, na dz. nr 9/2(obręb 0005), inwestor Piotr Chmielecki, znak sprawy RPA.6743.5.260.2022 z dnia 29.08.2022,brak sprzeciwu
 264. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Kręta 21, na dz. nr 1/4(obręb 0102), inwestor Katarzyna i Dawid Dwornikowscy, znak sprawy RPA.6743.5.264.2022 z dnia 29.08.2022,brak sprzeciwu
 265. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul.Ostrowska 10a, na dz. nr 1772, 1773(obręb 0001), inwestor Paweł i Sylwia Hudzińscy, znak sprawy RPA.6743.5.265.2022 z dnia 02.09.2022,brak sprzeciwu
 266. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul.Kurochowska 9, na dz. nr 877(obręb 0001), inwestor Paweł Jurek, znak sprawy RPA.6743.5.266.2022 z dnia 02.09.2022,brak sprzeciwu
 267. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Gliśnica ul.Nowa 1, na dz. nr 240(obręb 0003), inwestor Karol i Klaudia Serafin, znak sprawy RPA.6743.5.267.2022 z dnia 02.09.2022,brak sprzeciwu
 268. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Garki ul.Główna 42, na dz. nr 433/2, 432/1(obręb 0002), inwestor Czesława Galbierczyk, znak sprawy RPA.6743.5.268.2022 z dnia 05.09.2022,brak sprzeciwu
 269. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nowe Skalmierzyce ul.Kamienna 3/1, na dz. nr 202/2(obręb 0001), inwestor Renata i Józef Olejniczak, znak sprawy RPA.6743.5.269.2022 z dnia 06.09.2022,brak sprzeciwu
 270. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul.Sosnowa 14c, na dz. nr 276/2(obręb 0007), inwestor Irena i Mieczysław Banasiak, znak sprawy RPA.6743.5.270.2022 z dnia 06.09.2022,brak sprzeciwu
 271. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Północna 18, na dz. nr 19/5(obręb 0008), inwestor Paweł Śniegocki, znak sprawy RPA.6743.5.271.2022 z dnia 06.09.2022,brak sprzeciwu
 272. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul.Dąbrówki 22, na dz. nr 1878/2(obręb 0001), inwestor Karol i Barbara Łyczywek, znak sprawy RPA.6743.5.272.2022 z dnia 06.09.2022,brak sprzeciwu
 273. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Kaczory ul.Raszkowska 6, na dz. nr 1507/1(obręb 0011), inwestor Maria Zawada, znak sprawy RPA.6743.5.273.2022 z dnia 06.09.2022,brak sprzeciwu
 274. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nowe Skalmierzyce ul.Nowa 9, na dz. nr 8/3(obręb 0001), inwestor Magdalena Brylińska-Nagel, znak sprawy RPA.6743.5.274.2022 z dnia 07.09.2022,brak sprzeciwu
 275. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Matejki 44, na dz. nr 146/2(obręb 0083), inwestor Beata Włoch-Ortwein, znak sprawy RPA.6743.5.275.2022 z dnia 07.09.2022,brak sprzeciwu
 276. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Topola-Osiedle ul.Dworcowa 74, na dz. nr 1697(obręb 0012), inwestor Marek Błażejewski, znak sprawy RPA.6743.5.276.2022 z dnia 09.09.2022,brak sprzeciwu
 277. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Huta 19d, na dz. nr 321/1(obręb 0005), inwestor Andzrej i Danuta Zawidzcy, znak sprawy RPA.6743.5.277.2022 z dnia 09.09.2022,brak sprzeciwu
 278. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 35/1, na dz. nr 2 (obręb 0076), inwestor Magdalena Bogacka, znak sprawy RPA.6743.5.278.2022 z dnia 09.09.2022,brak sprzeciwu
 279. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ludwików przy ul. Długiej 26, na dz. nr 133 (obręb 0008), inwestor Mirosława i Jan Nadstawek, znak sprawy RPA.6743.5.279.2022 z dnia 12.09.2022,brak sprzeciwu
 280. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski przy ul. Jarzębinowej 10, na dz. nr 179 (obręb 0208), inwestor Małgorzata Uzurej, znak sprawy RPA.6743.5.280.2022 z dnia 14.09.2022, brak sprzeciwu
 281. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice przy ul. Wrocławskiej 129A, na dz. nr 165/3 (obręb 0009), inwestor Roman Koryciak, znak sprawy RPA.6743.5.281.2022 z dnia 16.09.2022, brak sprzeciwu
 282. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski przy ul. Olipijskiej 2, na dz. nr 78/5 (obręb 0081), inwestor Wiktoria Pak, znak sprawy RPA.6743.5.282.2022 z dnia 19.09.2022, brak sprzeciwu
 283. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski przy ul. Bema 48, na dz. nr 1/1, 1/2 (obręb 0055), inwestor Olga Mróz, znak sprawy RPA.6743.5.283.2022 z dnia 21.09.2022, brak sprzeciwu
 284. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nowe Skalmierzyce przy ul. Lipowej 6, na dz. nr 212/1 (obręb 0001), inwestor Elżbieta Janas, znak sprawy RPA.6743.5.284.2022 z dnia 22.09.2022, brak sprzeciwu
 285. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski przy ul. M.C.Skłodowskiej 30, na dz. nr 48/3 (obręb 0024), inwestor Tomasz Kardas, znak sprawy RPA.6743.5.285.2022 z dnia 22.09.2022, brak sprzeciwu
 286. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski przy ul. Grzybowej 22a, na dz. nr 216/3 (obręb 0210), inwestor Roman i Danuta Kaźmierczak, znak sprawy RPA.6743.5.286.2022 z dnia 22.09.2022, brak sprzeciwu
 287. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski przy ul. Wigury 17, na dz. nr 41/2 (obręb 0097), inwestor Elwira i Tomasz Płończak, znak sprawy RPA.6743.5.287.2022 z dnia 22.09.2022, brak sprzeciwu
 288. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski przy ul. Wigury 17, na dz. nr 41/2 (obręb 0097), inwestor Krystyna Gabryś, znak sprawy RPA.6743.5.288.2022 z dnia 22.09.2022, brak sprzeciwu
 289. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wtórek przy ul. Ostrowskiej 55, na dz. nr 795/3 (obręb 0025), inwestor Maria i Józef Piec, znak sprawy RPA.6743.5.289.2022 z dnia 23.09.2022,, brak sprzeciwu
 290. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski przy ul. Grabowskiej 39A, na dz. nr 46/2 (obręb 0025), inwestor Irena Ostrowicz, znak sprawy RPA.6743.5.290.2022 z dnia 23.09.2022, brak sprzeciwu
 291. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów przy ul.Bartosza 12, na dz. nr 1249/1 (obręb 0001), inwestor Mirosława i Andzrej Żmudzińscy, znak sprawy RPA.6743.5.291.2022 z dnia 23.09.2022, brak sprzeciwu
 292. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski przy ul.Ledóchowskiego 73, na dz. nr 118 (obręb 0032), inwestor Elżbieta Juszczyk, znak sprawy RPA.6743.5.292.2022 z dnia 23.09.2022, brak sprzeciwu
 293. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski przy ul.Ledóchowskiego 73a, na dz. nr 118,115 (obręb 0032), inwestor Maria i Tadeusz Szymkowiak, znak sprawy RPA.6743.5.293.2022 z dnia 23.09.2022, brak sprzeciwu
 294. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów przy ul.Raszkowskiej 21, na dz. nr 273/2 (obręb 0001), inwestor Ryszard Milewski, znak sprawy RPA.6743.5.294.2022 z dnia 23.09.2022, brak sprzeciwu
 295. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Huta 4, na dz. nr 540/2 (obręb 0005), inwestor Wiesław Detka, znak sprawy RPA.6743.5.295.2022 z dnia 23.09.2022, brak sprzeciwu
 296. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Czarnylas ul. Odolanowska 98, na dz. nr 510 (obręb 0004), inwestor Ewa Serafin, znak sprawy RPA.6743.5.296.2022 z dnia 27.09.2022, brak sprzeciwu
 297. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Łąkowa 62, na dz. nr 91 (obręb 0174), inwestor Andrzej Dubielewski, znak sprawy RPA.6743.5.297.2022 z dnia 28.09.2022, brak sprzeciwu
 298. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice. ul. Bursztynowa 20, na dz. nr 1548/14 (obręb 0009), inwestor Zofia i Jerzy Bartnik, znak sprawy RPA.6743.5.298.2022 z dnia 28.09.2022, brak sprzeciwu
 299. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul.Leszczynowa 10, na dz. nr 15/2 (obręb 0209), inwestor Robert i Marian Gaj, znak sprawy RPA.6743.5.299.2022 z dnia 28.09.2022, brak sprzeciwu
 300. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul.Długa 57, na dz. nr 89/3 (obręb 0007), inwestor Franciszek Pacholczyk, znak sprawy RPA.6743.5.300.2022 z dnia 28.09.2022, brak sprzeciwu
 301. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Śliwniki ul.Skalmierzycka 21, na dz. nr 64/12 (obręb 0020), inwestor Kamila Tomczak, znak sprawy RPA.6743.5.301.2022 z dnia 28.09.2022, brak sprzeciwu
 302. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wysocko Małe ul.Ostrowska 13A, na dz. nr 72/1 (obręb 0013), inwestor Elżbieta Stachelek, znak sprawy RPA.6743.5.302.2022 z dnia 28.09.2022, brak sprzeciwu
 303. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wlkp. ul.Wenecja 37/1, na dz. nr 77/3 (obręb 0009), inwestor Leszek Leśnierowski, znak sprawy RPA.6743.5.303.2022 z dnia 29.09.2022, brak sprzeciwu
 304. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul.Raszkowska 16, na dz. nr 108/1 (obręb 0001), inwestor Jan Rospek, znak sprawy RPA.6743.5.304.2022 z dnia 29.09.2022, brak sprzeciwu
 305. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Lewków ul. Szkolna 3, na dz. nr 351/3, 352/2 (obręb 0016), inwestor Renata Krawczyk, znak sprawy RPA.6743.5.305.2022 z dnia 29.09.2022,brak sprzeciwu
 306. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul.Zacisze 6, na dz. nr 254 (obręb 0001), inwestor Maciej zawidzki, znak sprawy RPA.6743.5.306.2022 z dnia 30.09.2022,brak sprzeciwu
 307. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Garki ul. Naftowa 8, na dz. nr 1272/2 (obręb 0002), inwestor Adam i Anna Kaik, znak sprawy RPA.6743.5.307.2022 z dnia 03.10.2022,brak sprzeciwu
 308. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Strzelecka 34, na dz. nr 674 (obręb 0001), inwestor Barbara Ciesielczyk, znak sprawy RPA.6743.5.308.2022 z dnia 03.10.2022,brak sprzeciwu
 309. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Krotoszyńska 11, na dz. nr 1418 (obręb 0001), inwestor Dariusz Kmiecik, znak sprawy RPA.6743.5.309.2022 z dnia 03.10.2022, wniosek wycofano 21.10.2022
 310. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Poznańska 2, na dz. nr 1760 (obręb 0001), inwestor Bogumiła i Jacek Martyna, znak sprawy RPA.6743.5.310.2022 z dnia 03.10.2022,brak sprzeciwu
 311. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wysocka 15, na dz. nr 69/2 (obręb 0081), inwestor Małgorzata i Roman Sucharski, znak sprawy RPA.6743.5.311.2022 z dnia 03.10.2022,brak sprzeciwu
 312. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Ostrowska 1, na dz. nr 414/6 (obręb 0007), inwestor Jakub Mierzchała, znak sprawy RPA.6743.5.312.2022 z dnia 03.10.2022,brak sprzeciwu
 313. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Włościańska 27, na dz. nr 74/8 (obręb 0138), inwestor Andrzej Besarabiw, znak sprawy RPA.6743.5.313.2022 z dnia 04.10.2022,brak sprzeciwu
 314. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Bracka 33, na dz. nr 32/3 (obręb 0029), inwestor Elżbieta Grzęda-Poprawa, znak sprawy RPA.6743.5.314.2022 z dnia 04.10.2022,brak sprzeciwu
 315. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Bracka 18, na dz. nr 27/1 (obręb 0026), inwestor Magdalena Zybała, Liliana Bogacz, znak sprawy RPA.6743.5.315.2022 z dnia 04.10.2022,brak sprzeciwu
 316. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Radłów ul. Wiejska 72, na dz. nr 443 (obręb 0017), inwestor Radosław Lepka, znak sprawy RPA.6743.5.316.2022 z dnia 04.10.2022,brak sprzeciwu
 317. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 220, na dz. nr 5/15 (obręb 0151), inwestor Janusz i Dorota Wachowiak, znak sprawy RPA.6743.5.317.2022 z dnia 04.10.2022,brak sprzeciwu
 318. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raszków ul. Krotoszyńska 6A, na dz. nr 222/1 (obręb 0001), inwestor Kamila Maciaczyk, znak sprawy RPA.6743.5.318.2022 z dnia 04.10.2022,brak sprzeciwu
 319. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Czekanów ul. Baby 2, na dz. nr 22 (obręb 0004), inwestor Wojciech i Marzena Tomczak, znak sprawy RPA.6743.5.319.2022 z dnia 04.10.2022,brak sprzeciwu
 320. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Grabowa 18, na dz. nr 1400 (obręb 0007), inwestor Magdalena i Andrzej Sobczak, znak sprawy RPA.6743.5.320.2022 z dnia 07.10.2022,brak sprzeciwu
 321. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Gliśnica ul. Odolanowska 11, na dz. nr 489/2, 489/4 (obręb 0003), inwestor Tadeusz i Anna Maleszka, znak sprawy RPA.6743.5.321.2022 z dnia 07.10.2022,brak sprzeciwu
 322. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Radłów ul. Wiejska 108, na dz. nr 13/2 (obręb 0017), inwestor Jan i Genowefa Wiertelak, znak sprawy RPA.6743.5.322.2022 z dnia 07.10.2022,brak sprzeciwu
 323. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Cisowa 7, na dz. nr 41 (obręb 0208), inwestor Aleklsandra i Henryk Wysoccy, znak sprawy RPA.6743.5.323.2022 z dnia 11.10.2022,brak sprzeciwu
 324. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Zacharzew ul. Krotoszyńska 13a, na dz. nr 93/3 (obręb 0027), inwestor Janusz i Beata Dura, znak sprawy RPA.6743.5.324.2022 z dnia 12.10.2022,brak sprzeciwu
 325. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Gliśnica ul. Ostrowska 8, na dz. nr 181 (obręb 0003), inwestor Patrycja i Marcin Koryciak, znak sprawy RPA.6743.5.325.2022 z dnia 12.10.2022,brak sprzeciwu
 326. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wysocko Wielkie ul. Kośćielna 45, na dz. nr 435/2 (obręb 0026), inwestor Lech i Ewa Kurek, znak sprawy RPA.6743.5.326.2022 z dnia 12.10.2022,brak sprzeciwu
 327. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Towarowa 10/25, na dz. nr 38/3, 37, 36 (obręb 0065), inwestor Dariusz Wąsiewicz, znak sprawy RPA.6743.5.327.2022 z dnia 12.10.2022,brak sprzeciwu
 328. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Włościańska 3, na dz. nr 59/1 (obręb 0138), inwestor Tomira Wizner, znak sprawy RPA.6743.5.328.2022 z dnia 13.10.2022,brak sprzeciwu
 329. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. J.Mertki 23, na dz. nr 1496/7 (obręb 0009), inwestor Beata Włodarczyk, znak sprawy RPA.6743.5.329.2022 z dnia 18.10.2022,brak sprzeciwu
 330. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Grabowska 129, na dz. nr 35/2 (obręb 0207), inwestor Dariusz i Marzanna Roguszny, znak sprawy RPA.6743.5.330.2022 z dnia 18.10.2022,brak sprzeciwu
 331. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Sosnowa 19, na dz. nr 2163(obręb 0001), inwestor Roman i Elżbieta Skowronek, znak sprawy RPA.6743.5.331.2022 z dnia 18.10.2022,brak sprzeciwu
 332. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Polna 1, na dz. nr 1300/2 (obręb 0007), inwestor Waldemar Piechowiak, znak sprawy RPA.6743.5.332.2022 z dnia 18.10.2022,brak sprzeciwu
 333. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wańkowicza 56/6, na dz. nr 3 (obręb 0037), inwestor Mirosław Bober, znak sprawy RPA.6743.5.333.2022 z dnia 18.10.2022,brak sprzeciwu
 334. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Zacharzew ul. Kwiatowa 17, na dz. nr 189/3 (obręb 0027), inwestor Ireneusz i Magdalena Chytła, znak sprawy RPA.6743.5.334.2022 z dnia 18.10.2022,brak sprzeciwu
 335. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Południowa 39, na dz. nr 20/13, 20/17 (obręb 0132), inwestor Anita Zaradniewicz, znak sprawy RPA.6743.5.335.2022 z dnia 18.10.2022, brak sprzeciwu
 336. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Rynek 29/6, na dz. nr 76/1 (obręb 0074), inwestor Monika Klimek, znak sprawy RPA.6743.5.336.2022 z dnia 21.10.2022, brak sprzeciwu
 337. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Batorego 42, na dz. nr 71/4 (obręb 0044), inwestor Eryk Wiertelak, znak sprawy RPA.6743.5.337.2022 z dnia 21.10.2022,brak sprzeciwu
 338. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nabyszyce 121, na dz. nr 152 (obręb 0006), inwestor Honorata i Piotr Kuroch, znak sprawy RPA.6743.5.335.2022 z dnia 21.10.2022,brak sprzeciwu
 339. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławskiej 9/17, na dz. nr 43/3 (obręb 0076), inwestor Janusz Ulichnowski, znak sprawy RPA.6743.5.339.2022 z dnia 25.10.2022,brak sprzeciwu
 340. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławskiej 9/16, na dz. nr 43/3 (obręb 0076), inwestor Janusz Ulichnowski, znak sprawy RPA.6743.5.340.2022 z dnia 25.10.2022, brak sprzeciwu
 341. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Makowa 29, na dz. nr 37 (obręb 0171), inwestor Monika i Krzysztof Drożdżyńscy, znak sprawy RPA.6743.5.341.2022 z dnia 25.10.2022,brak sprzeciwu
 342. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raczyce ul. Odolanowska 122, na dz. nr 1108 (obręb 0008), inwestor Agnieszka i Marian Dymała, znak sprawy RPA.6743.5.342.2022 z dnia 25.10.2022,brak sprzeciwu
 343. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wysocko Małe ul. Smardowska 4a, na dz. nr 289/13 (obręb 0013), inwestor Anna i Czesław Zielińscy, znak sprawy RPA.6743.5.343.2022 z dnia 25.10.2022, wniosek wycofano w dniu 07.11.2022
 344. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Prof. kaliny 118, na dz. nr 42/4 (obręb 0084), inwestor Marta Jarmuż, znak sprawy RPA.6743.5.344.2022 z dnia 26.10.2022,brak sprzeciwu
 345. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Oś. Robotnicze 29/1, na dz. nr 93/32 (obręb 0082), inwestor Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM sp.zo.o. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.5.345.2022 z dnia 26.10.2022,brak sprzeciwu
 346. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Oś. Robotnicze 30/4, na dz. nr 83/19 (obręb 0082), inwestor Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM sp.zo.o. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.5.346.2022 z dnia 26.10.2022,brak sprzeciwu
 347. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Kolejowa 49/4, na dz. nr 2/3 (obręb 0065), inwestor Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM sp.zo.o. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.5.347.2022 z dnia 26.10.2022, brak sprzeciwu
 348. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Oś. Robotnicze 32/5, na dz. nr 83/17 (obręb 0082), inwestor Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM sp.zo.o. w ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.5.348.2022 z dnia 26.10.2022,brak sprzeciwu
 349. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Oś. Robotnicze 26/4, na dz. nr 83/21 (obręb 0082), inwestor Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM sp.zo.o. w ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.5.349.2022 z dnia 26.10.2022,brak sprzeciwu
 350. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Żniwna 64, na dz. nr 40/1 (obręb 0166), inwestor Renata Banasiak, znak sprawy RPA.6743.5.350.2022 z dnia 31.10.2022,brak sprzeciwu
 351. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Pszeniczna 20, na dz. nr 7/28 (obręb 0175), inwestor Renata i Andrzej Biały, znak sprawy RPA.6743.5.351.2022 z dnia 31.10.2022, wniosek wycofano w dniu 23.11.2022
 352. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Raszkowska 17/6, na dz. nr 9/1 (obręb 0074), inwestor Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM sp.zo.o. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.5.352.2022 z dnia 03.11.2022, brak sprzeciwu
 353. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Waryńskiego 8/2, na dz. nr 93/4 (obręb 0082), inwestor Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM sp.zo.o. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.5.353.2022 z dnia 03.11.2022,brak sprzeciwu
 354. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Oś. Robotnicze 35/4, na dz. nr 93/35 (obręb 0082), inwestor Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM sp.zo.o. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.5.354.2022 z dnia 03.11.2022,brak sprzeciwu
 355. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Wrocławska 25/10, na dz. nr 17/1 (obręb 0076), inwestor Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM sp.zo.o. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.5.355.2022 z dnia 03.11.2022,brak sprzeciwu
 356. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Oś. Robotnicze 32/3, na dz. nr 83/17 (obręb 0082), inwestor Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM sp.zo.o. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.5.356.2022 z dnia 03.11.2022,brak sprzeciwu
 357. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Oś. Robotnicze 30/5, na dz. nr 83/19 (obręb 0082), inwestor Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM sp.zo.o. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.5.357.2022 z dnia 03.11.2022,brak sprzeciwu
 358. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Oś. Robotnicze 29/5, na dz. nr 93/32 (obręb 0082), inwestor Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM sp.zo.o. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.5.358.2022 z dnia 03.11.2022,brak sprzeciwu
 359. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Oś. Robotnicze 26/5, na dz. nr 83/21 (obręb 0082), inwestor Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM sp.zo.o. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.5.359.2022 z dnia 03.11.2022,brak sprzeciwu
 360. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Gorzycka 217, na dz. nr 13/1 (obręb 0108), inwestor Beata Stęclik, znak sprawy RPA.6743.5.360.2022 z dnia 03.11.2022,brak sprzeciwu
 361. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Biskupice Ołoboczne ul.Środkowa 66, na dz. nr 559 (obręb 0002), inwestor Tomasz Szymczak, znak sprawy RPA.6743.5.361.2022 z dnia 03.11.2022,brak sprzeciwu
 362. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Ślusarska 11, na dz. nr 108 (obręb 0119), inwestor Kazimiera szubert, znak sprawy RPA.6743.5.362.2022 z dnia 08.11.2022,brak sprzeciwu
 363. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Grabowska 6/2, na dz. nr 42/2 (obręb 0032), inwestor Katarzyna Górna, znak sprawy RPA.6743.5.363.2022 z dnia 08.11.2022, brak sprzeciwu
 364. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Zielona 62, na dz. nr 17/9 (obręb 0108), inwestor Marcin Janicki, znak sprawy RPA.6743.5.364.2022 z dnia 08.11.2022, brak sprzeciwu
 365. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Skorupki 10, na dz. nr 43 (obręb 0057), inwestor Aurelia i Marcin Banaszkiewicz, znak sprawy RPA.6743.5.365.2022 z dnia 08.11.2022, brak sprzeciwu
 366. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Wrocławska, na dz. nr 3/50 (obręb 0122), inwestor magdalena Fryga, znak sprawy RPA.6743.5.366.2022 z dnia 08.11.2022, brak sprzeciwu
 367. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Gołębia 16/1, na dz. nr 29 (obręb 0116), inwestor Maria Stolarska, znak sprawy RPA.6743.5.367.2022 z dnia 10.11.2022, brak sprzeciwu
 368. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Uciechów ul.Boczna 1, na dz. nr 517 (obręb 0012), inwestor Sabina i Jacek Czaińscy, znak sprawy RPA.6743.5.368.2022 z dnia 14.11.2022, brak sprzeciwu
 369. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nadstawki 20D, na dz. nr 289/2 (obręb 0007), inwestor Jolanta i Rudolf Chromińscy, znak sprawy RPA.6743.5.369.2022 z dnia 14.11.2022, brak sprzeciwu
 370. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ludwików ul.Szkolna 36, na dz. nr 235/1 (obręb 0008), inwestor Grażyna i Stanisław Pielawscy, znak sprawy RPA.6743.5.370.2022 z dnia 14.11.2022, brak sprzeciwu
 371. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Zakątek 13, na dz. nr 49 (obręb 0105), inwestor Sławomir Zimoch, znak sprawy RPA.6743.5.371.2022 z dnia 14.11.2022, brak sprzeciwu
 372. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.E.Plater 18, na dz. nr 58 (obręb 0082), inwestor Dorota Grzegorowska, znak sprawy RPA.6743.5.372.2022 z dnia 17.11.2022,brak sprzeciwu
 373. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Młyńska 11, na dz. nr 11 (obręb 0043), inwestor Wspólnota mieszkaniowa ul. Młyńska 11, znak sprawy RPA.6743.5.373.2022 z dnia 17.11.2022,brak sprzeciwu
 374. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Skalmierzyce ul. Boczkowska 66, na dz. nr 1226 (obręb 0018), inwestor Dorota Borowicz, znak sprawy RPA.6743.5.374.2022 z dnia 18.11.2022,brak sprzeciwu
 375. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul.Kaliska 35, na dz. nr 1602/11 (obręb 0001), inwestor Magdalena Jurek, znak sprawy RPA.6743.5.375.2022 z dnia 18.11.2022,brak sprzeciwu
 376. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Wańkowicza 56/12, na dz. nr 3  (obręb 0037), inwestor Mirosław Bober, znak sprawy RPA.6743.5.376.2022 z dnia 18.11.2022,brak sprzeciwu
 377. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Pruślińska 3, na dz. nr 40/3 (obręb 0206), inwestor Katarzyna Koczura i Władysław Łazarek, znak sprawy RPA.6743.5.377.2022 z dnia 18.11.2022,brak sprzeciwu
 378. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wtórek ul.Poligonowa, na dz. nr 405/4 (obręb 0025), inwestor Mateusz czekalski, znak sprawy RPA.6743.5.378.2022 z dnia 24.11.2022, wniosek wycofano w dniu 29.11.2022
 379. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul.Kilińskiego 5, na dz. nr 2037 (obręb 0001), inwestor Joanna i Sławomir Zemscy, znak sprawy RPA.6743.5.379.2022 z dnia 24.11.2022,brak sprzeciwu
 380. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Gorzyce Wielkie ul.Polna 15, na dz. nr 1306 (obręb 0007), inwestor Jarosław Głowacki, znak sprawy RPA.6743.5.380.2022 z dnia 24.11.2022,brak sprzeciwu
 381. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Topola Wielka ul.Spokojna 52, na dz. nr 200/3 (obręb 0012), inwestor Wioletta Maciejewska, znak sprawy RPA.6743.5.381.2022 z dnia 25.11.2022,brak sprzeciwu
 382. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul.Ostrowska 13A, na dz. nr 389 (obręb 0007), inwestor Dorota i Krzysztof Piechowiak, znak sprawy RPA.6743.5.382.2022 z dnia 29.11.2022,brak sprzeciwu
 383. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Kunickiego 17, na dz. nr 15/2, 14/3 (obręb 0049), inwestor Kinga i Przemysław Mikołajczyk, znak sprawy RPA.6743.5.383.2022 z dnia 29.11.2022,brak sprzeciwu
 384. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Powstańców Warszawskich 12, na dz. nr 72/2 (obręb 0056), inwestor Maria i Jan Łuszezek, znak sprawy RPA.6743.5.384.2022 z dnia 30.11.2022,brak sprzeciwu
 385. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Mickiewicza 12/1, na dz. nr 8 (obręb 0035), inwestor Agnieszka Stróżyk, znak sprawy RPA.6743.5.385.2022 z dnia 30.11.2022,brak sprzeciwu
 386. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Sienkiewicza 14/5, na dz. nr 1/14 (obręb 0066), inwestor Lidia Maciejowska, znak sprawy RPA.6743.5.386.2022 z dnia 30.11.2022,brak sprzeciwu
 387. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Wrocławska 14/14, na dz. nr 3 (obręb 0073), inwestor Mateusz Mieloch, znak sprawy RPA.6743.5.387.2022 z dnia 30.11.2022,brak sprzeciwu
 388. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Danysza 6, na dz. nr 6(obręb 0028), inwestor Damian Karbowiak, znak sprawy RPA.6743.5.388.2022 z dnia 30.11.2022,brak sprzeciwu
 389. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Śliwniki ul.Braci Niemojowskich 12, na dz. nr 222/2 (obręb 0020), inwestor Lidia Juszczak, znak sprawy RPA.6743.5.389.2022 z dnia 30.11.2022,brak sprzeciwu
 390. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Lewków ul.Łąkowa 2, na dz. nr 179 (obręb 0016), inwestor Arleta Borowska, znak sprawy RPA.6743.5.390.2022 z dnia 07.12.2022, brak sprzeciwu
 391. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Topola Mała ul.Szkolna 42, na dz. nr 56/1 (obręb 0024), inwestor Donata i Maciej Andrzejczak, znak sprawy RPA.6743.5.391.2022 z dnia 07.12.2022,brak sprzeciwu
 392. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Lipowa 20, na dz. nr 20/4 (obręb 0059), inwestor Jadwiga, Jan, Tomasz Szczuraszek, znak sprawy RPA.6743.5.392.2022 z dnia 09.12.2022,brak sprzeciwu
 393. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Śliwniki ul.Skalmierzycka 3, na dz. nr 67/7(obręb 0020), inwestor Grzegorz Kaźmierczak, znak sprawy RPA.6743.5.393.2022 z dnia 09.12.2022,brak sprzeciwu
 394. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Orzechowa 37, na dz. nr 51 (obręb 0177), inwestor Józef Bojarski, znak sprawy RPA.6743.5.394.2022 z dnia 14.12.2022,brak sprzeciwu
 395. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wierzbno ul.Kościelna 10, na dz. nr 247/1 (obręb 0013), inwestor Bogdan Zemski, znak sprawy RPA.6743.5.395.2022 z dnia 19.12.2022,brak sprzeciwu
 396. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Świeca ul.Bonikowska 14, na dz. nr 467/1 (obręb 0009), inwestor Grzegorz i Anna Fleischer, znak sprawy RPA.6743.5.396.2022 z dnia 19.12.2022,brak sprzeciwu
 397. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Gorzycka 43, na dz. nr 36/2 (obręb 0103), inwestor Robert Ptasik, znak sprawy RPA.6743.5.397.2022 z dnia 19.12.2022,brak sprzeciwu
 398. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Radłowska, na dz. nr 34/1 (obręb 0001), inwestor Mariusz Karwik, Ilona Bociańska-Karwik, znak sprawy RPA.6743.5.398.2022 z dnia 19.12.2022, wniosek wycofano dnia 20.12.2022
 399. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Cicha 51, na dz. nr 12/1 (obręb 0155), inwestor Henryka i Tadeusz Więcław, znak sprawy RPA.6743.5.399.2022 z dnia 19.12.2022,brak sprzeciwu
 400. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Świeca ul.Szkolna 10, na dz. nr 1095 (obręb 0009), inwestor Andzrej i Lucyna Wieczorek, znak sprawy RPA.6743.5.400.2022 z dnia 19.12.2022,brak sprzeciwu
 401. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Poznańska 63, na dz. nr 4 (obręb 0044), inwestor Roman Brukarczyk, znak sprawy RPA.6743.5.401.2022 z dnia 19.12.2022,brak sprzeciwu
 402. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Poznańska 63, na dz. nr 4 (obręb 0044), inwestor Bożena Gomółka, znak sprawy RPA.6743.5.402.2022 z dnia 19.12.2022,brak sprzeciwu
 403. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Polna 17, na dz. nr 1307 (obręb 0007), inwestor Anna i Piotr Kosior, znak sprawy RPA.6743.5.403.2022 z dnia 21.12.2022, brak sprzeciwu
 404. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Szembekowej 22, na dz. nr 92/7 (obręb 0024), inwestor Zdzisław Hurny, znak sprawy RPA.6743.5.404.2022 z dnia 21.12.2022, brak sprzeciwu
 405. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul.Ostrowska 13, na dz. nr 388 (obręb 0007), inwestor karolina Hajdziony i Jerzy Wojtkowski, znak sprawy RPA.6743.5.405.2022 z dnia 21.12.2022, brak sprzeciwu
 406. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Krótka 1, na dz. nr 480/1(obręb 0007), inwestor Aldona Połomska-Lamek, znak sprawy RPA.6743.5.406.2022 z dnia 21.12.2022, brak sprzeciwu
 407. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Grabowska 34/2, na dz. nr 154/4 (obręb 0025), inwestor Dariusz Hyms, znak sprawy RPA.6743.5.407.2022 z dnia 21.12.2022,brak sprzeciwu
 408. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wysocko Małe ul. Zębcowska 11, na dz. nr 38/8 (obręb 0013), inwestor Renata i Karol Jankowscy, znak sprawy RPA.6743.5.408.2022 z dnia 21.12.2022, brak sprzeciwu
 409. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Radłów ul. Wojska Polskiego 14, na dz. nr 382/110 (obręb 0017), inwestor Slam Poland sp.zo.o., znak sprawy RPA.6743.5.409.2022 z dnia 22.12.2022, brak sprzeciwu
Czas udostępnienia: 2023-02-23
Pokaż metadane