OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Rejest zgłoszeń instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych rok 2023r.

 1. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 142/1, na dz. nr 143/2 (obręb 0097), inwestor Lech Jureczek, znak sprawy RPA.6743.5.1.2023 z dnia 09.01.2023, brak sprzeciwu
 2. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Sośnie przy ul. Okręznej 6 ,na dz. nr 108 (obręb 0015), inwestor Ryszard Krakowiak, znak sprawy RPA.6743.5.2.2023 z dnia 11.01.2023,brak sprzeciwu
 3. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Grabowska 83A, na dz. nr 105 (obręb 0023), inwestor Leonora i Dariusz Sikora, znak sprawy RPA.6743.5.3.2023 z dnia 13.01.2023,brak sprzeciwu
 4. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Gorzycka 164, na dz. nr 37/9 (obręb 0108), inwestor Łukasz Skuczyński i Marta Marcinkowska, znak sprawy RPA.6743.5.4.2023 z dnia 13.01.2023,brak sprzeciwu
 5. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Gorzycka 166, na dz. nr 38/5 (obręb 0108), inwestor Karol i Ilona Stasierscy, znak sprawy RPA.6743.5.5.2023 z dnia 13.01.2023,brak sprzeciwu
 6. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Gołebia 25, na dz. nr 60 (obręb 0116), inwestor Roman i Zofia Dera, znak sprawy RPA.6743.5.6.2023 z dnia 16.01.2023,brak sprzeciwu
 7. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kolejarska 3, na dz. nr 74 (obręb 0115), inwestor Barbara i Bogusław Szczepanek, znak sprawy RPA.6743.5.7.2023 z dnia 17.01.2023,brak sprzeciwu
 8. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Uciechów ul. Czereśniowa, na dz. nr 1058/21 (obręb 0012), inwestor Iwona i Krzysztof Wasiela, znak sprawy RPA.6743.5.8.2023 z dnia 18.01.2023,brak sprzeciwu,brak sprzeciwu
 9. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Dożynkowa 54, na dz. nr 3/4 (obręb 0174), inwestor Magdalena i Paweł Stępień, znak sprawy RPA.6743.5.9.2023 z dnia 19.01.2023,brak sprzeciwu
 10. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wolności 40/2, na dz. nr 40/2 (obręb 0068), inwestor Elżbieta i Sandra Stramkowskie, znak sprawy RPA.6743.5.10.2023 z dnia 23.01.2023,brak sprzeciwu
 11. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Kaliska 9/3, na dz. nr 1369 (obręb 0001), inwestor Robert Przerwa, znak sprawy RPA.6743.5.11.2023 z dnia 24.01.2023,brak sprzeciwu
 12. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wysocko Wielkie ul.Kamienna 49, na dz. nr 17/19 (obręb 0026), inwestor Sergiusz Kiernikowski, znak sprawy RPA.6743.5.12.2023 z dnia 24.01.2023,brak sprzeciwu
 13. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Krótka 11, na dz. nr 111/1 (obręb 0009), inwestor Paweł i Joanna Kalis, znak sprawy RPA.6743.5.13.2023 z dnia 24.01.2023,brak sprzeciwu
 14. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Tarchały Wielkie ul. Słoneczna 5, na dz. nr 649/6 (obręb 0011), inwestor Urszula i Mirosław Nowak, znak sprawy RPA.6743.5.14.2023 z dnia 24.01.2023,brak sprzeciwu
 15. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Chwaliszewska 13, na dz. nr 214/2 (obręb 0001), inwestor Mirosław, Marlena i Halina Zyśko, znak sprawy RPA.6743.5.15.2023 z dnia 24.01.2023,brak sprzeciwu
 16. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wierzbno ul. Leśna 21, na dz. nr 388/1 (obręb 0013), inwestor Marcin Dudziak, znak sprawy RPA.6743.5.16.2023 z dnia 24.01.2023,brak sprzeciwu
 17. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Zacharzew ul. Kwiatowa 17, na dz. nr 189/3 (obręb 0027), inwestor Magdalena i Paweł Stępień, znak sprawy RPA.6743.5.17.2023 z dnia 24.01.2023,brak sprzeciwu
 18. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Kaczory ul. Spacerowa 15, na dz. nr 1055/5 (obręb 0003), inwestor Krzysztof i Katarzyna Włodarscy, znak sprawy RPA.6743.5.18.2023 z dnia 24.01.2023,brak sprzeciwu
 19. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Gen.Franciszka Kleeberga 10/2, na dz. nr 61 (obręb 0046), inwestor Aldona Leraczyk, znak sprawy RPA.6743.5.19.2023 z dnia 31.01.2023,brak sprzeciwu
 20. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Antonin ul. Wrocławska 6, na dz. nr 915/1 (obręb 0001), inwestor Danuta Kowalska, znak sprawy RPA.6743.5.20.2023 z dnia 03.02.2023,brak sprzeciwu
 21. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Krotoszyńska 81a, na dz. nr 47/3 (obręb 0046), inwestor Alicja i Radosław Musisz, znak sprawy RPA.6743.5.21.2023 z dnia 03.02.2023,brak sprzeciwu
 22. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wysocko Wielkie ul. Łąkowa 35, na dz. nr 297/4 (obręb 0026), inwestor Katarzyna i Maciej Salomon, znak sprawy RPA.6743.5.22.2023 z dnia 03.02.2023,brak sprzeciwu
 23. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. T.Kościuszki 22/3B, na dz. nr 145 (obręb 0099), inwestor Magdalena Mydlak-Wojtysiak, Marcin Wojtysiak, znak sprawy RPA.6743.5.23.2023 z dnia 03.02.2023,brak sprzeciwu
 24. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. T.Kościuszki 22/3A, na dz. nr 145 (obręb 0099), inwestor Magdalena Mydlak-Wojtysiak, Marcin Wojtysiak, znak sprawy RPA.6743.5.24.2023 z dnia 03.02.2023,brak sprzeciwu
 25. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul.Sosnowa 13a, na dz. nr 280/3 (obręb 0007), inwestor Karolina Szymkowiak, znak sprawy RPA.6743.5.25.2023 z dnia 06.02.2023,brak sprzeciwu
 26. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nowe Skalmierzyce ul.Nowa 10, na dz. nr 642 (obręb 0001), inwestor Magdalena Pasiecznik, znak sprawy RPA.6743.5.26.2023 z dnia 07.02.2023,brak sprzeciwu
 27. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Partyzancka 9/2, na dz. nr 13 (obręb 0073), inwestor Jacek Wrzesiński, znak sprawy RPA.6743.5.27.2023 z dnia 09.02.2023,brak sprzeciwu
 28. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Bursztynowa 10, na dz. nr 1549/2(obręb 0009), inwestor Hanowski Paweł, znak sprawy RPA.6743.5.28.2023 z dnia 09.02.2023,brak sprzeciwu
 29. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Wspólna 5, na dz. nr 4/5 (obręb 0009), inwestor Ireneusz i Danuta Pacyna, znak sprawy RPA.6743.5.24.2023 z dnia 09.02.2023,brak sprzeciwu
 30. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Klasztorna 74/1, na dz. nr 28 (obręb 0125), inwestor Karolina Pawlak, znak sprawy RPA.6743.5.30.2023 z dnia 13.02.2023,brak sprzeciwu
 31. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Ukośna 14, na dz. nr 78 (obręb 0148), inwestor Piotr, Grażyna, Józef Szewczyk, znak sprawy RPA.6743.5.31.2023 z dnia 13.02.2023,brak sprzeciwu
 32. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Biskupice Ołoboczne ul. Środkowa 80, na dz. nr 628 (obręb 0002), inwestor Paweł Szkudlarek, znak sprawy RPA.6743.5.32.2023 z dnia 13.02.2023,brak sprzeciwu
 33. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Włościańska 36, na dz. nr 35/5(obręb 0138), inwestor Anna i Wojciech Potrzeba, znak sprawy RPA.6743.5.33.2023 z dnia 16.02.2023,brak sprzeciwu
 34. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raczyce ul.Fabryczna 3, na dz. nr 1445/4 (obręb 0008), inwestor Pupil Foods sp.zo.o. Nowe Skalmierzyce, znak sprawy RPA.6743.5.34.2023 z dnia 16.02.2023,brak sprzeciwu
 35. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Owsiana 18, na dz. nr 39/3(obręb 0169), inwestor Paulina i Adrian Kucharscy, znak sprawy RPA.6743.5.35.2023 z dnia 21.02.2023,brak sprzeciwu
 36. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Piesza 53, na dz. nr 4/6(obręb 0136), inwestor Elżbieta Płóciennik, Małgorzata Wojcińska, Ewa Rajska, znak sprawy RPA.6743.5.36.2023 z dnia 21.02.2023,brak sprzeciwu
 37. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nabyszyce, na dz. nr 214/1(obręb 0006), inwestor Iwona Krawczyk, znak sprawy RPA.6743.5.37.2023 z dnia 22.02.2023,brak sprzeciwu
 38. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wróblewskiego 9, na dz. nr 6/2, 7/2(obręb 0056), inwestor Agnieszka Jakubowska, znak sprawy RPA.6743.5.38.2023 z dnia 22.02.2023,brak sprzeciwu
 39. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów przy ul.Strzeleckiej 5a, na dz. nr 868(obręb 0001), inwestor Adrian Rudnicki, znak sprawy RPA.6743.5.39.2023 z dnia 22.02.2023,brak sprzeciwu
 40. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Niska 10b, na dz. nr 14/6(obręb 0113), inwestor Sławomir Myśliński, znak sprawy RPA.6743.5.40.2023 z dnia 22.02.2023,brak sprzeciwu
 41. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów przy ul.Krotoszyńskiej 14/1, na dz. nr 1326(obręb 0001), inwestor Jarosław Pawlik, znak sprawy RPA.6743.5.41.2023 z dnia 22.02.2023,brak sprzeciwu
 42. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów przy ul.Krotoszyńskiej 14/3, na dz. nr 1326(obręb 0001), inwestor Jarosław Pawlik, znak sprawy RPA.6743.5.42.2023 z dnia 22.02.2023,brak sprzeciwu
 43. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski przy ul.Wańkowicza 7, na dz. nr 47/3 (obręb 0007), inwestor Jolanta i Zdzisław Kucharscy, znak sprawy RPA.6743.5.43.2023 z dnia 22.02.2023,brak sprzeciwu
 44. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Świeca przy ul.Leśnej 8, na dz. nr 1163/4(obręb 0009), inwestor Jarosław Pawlik, znak sprawy RPA.6743.5.44.2023 z dnia 22.02.2023,brak sprzeciwu
 45. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski przy ul.Chłapowskiego 12, na dz. nr 98/2(obręb 0054), inwestor Kazimiera i Zbigniew Rybiccy, znak sprawy RPA.6743.5.45.2023 z dnia 22.02.2023,brak sprzeciwu
 46. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Świeca przy ul.Bonikowskiej 1, na dz. nr 364(obręb 0009), inwestor Leokadia Fleischer, znak sprawy RPA.6743.5.46.2023 z dnia 27.02.2023,brak sprzeciwu
 47. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów przy ul.Krotoszyńskiej 20/1, na dz. nr 1321(obręb 0001), inwestor Maria Dymacz, znak sprawy RPA.6743.5.47.2023 z dnia 27.02.2023,brak sprzeciwu
 48. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski przy ul.Długiej 37, na dz. nr 28/1(obręb 0110), inwestor dariusz Graczyk, znak sprawy RPA.6743.5.48.2023 z dnia 27.02.2023,brak sprzeciwu
 49. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Topola Wielka przy ul.Granicznej 50, na dz. nr 3(obręb 0012), inwestor Tomasz i Jerzy Walczak, znak sprawy RPA.6743.5.49.2023 z dnia 28.02.2023,brak sprzeciwu
 50. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Uciechów przy ul.Sulmierzyckiej 14, na dz. nr 1053(obręb 0012), inwestor Stefan i Grażyna Wójcik, znak sprawy RPA.6743.5.50.2023 z dnia 01.03.2023,brak sprzeciwu
 51. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski przy ul.Żniwnej 81, na dz. nr 2/2 (obręb 0167), inwestor Józef i Danuta Spaleniak, znak sprawy RPA.6743.5.51.2023 z dnia 02.03.2023,brak sprzeciwu
 52. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wtórek przy ul.Nowej 3A, na dz. nr 655/23 (obręb 0025), inwestor Iwona i Michał Romanowscy, znak sprawy RPA.6743.5.52.2023 z dnia 03.03.2023,brak sprzeciwu
 53. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Dębnica przy ul.Litewskiej 5, na dz. nr 2/2 (obręb 0005), inwestor Krystyna Pietrzyńska, znak sprawy RPA.6743.5.53.2023 z dnia 03.03.2023,brak sprzeciwu
 54. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nowe Skalmierzyce przy ul. 1 Maja 34, na dz. nr 484/17, 484/15 (obręb 0001), inwestor Magdalena Cicharska, znak sprawy RPA.6743.5.54.2023 z dnia 06.03.2023,brak sprzeciwu
 55. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski przy ul. Krotoszyńskiej 134, na dz. nr 139/2 (obręb 0172), inwestor Agnieszka Dzwoniarek, znak sprawy RPA.6743.5.55.2023 z dnia 07.03.2023,brak sprzeciwu
 56. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski przy ul. Wenecja 11, na dz. nr 70/1 (obręb 0009), inwestor Maciej Rzeszot, znak sprawy RPA.6743.5.56.2023 z dnia 08.03.2023,brak sprzeciwu
 57. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski przy ul.  K. M. Ledóchowskiego 17, na dz. nr 45 (obręb 0033), inwestor Urszula Piaskowska, znak sprawy RPA.6743.5.67.2023 z dnia 08.03.2023,brak sprzeciwu
 58. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski przy ul. Chłopickiego 32, na dz. nr 52 (obręb 0055), inwestor Józef Zabłotni, znak sprawy RPA.6743.5.58.2023 z dnia 08.03.2023,brak sprzeciwu
 59. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski przy ul. Przesnicznej 15, na dz. nr 7/25 (obręb 0175), inwestor Agnieszka Czechowicz, znak sprawy RPA.6743.5.59.2023 z dnia 10.03.2023,brak sprzeciwu
 60. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Garki przy ul. Nowe Osiedle 3, na dz. nr 966/1 (obręb 0002), inwestor Anna Matuszak, znak sprawy RPA.6743.5.60.2023 z dnia 16.03.2023,brak sprzeciwu
 61. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski przy ul. Mickiewicza 5/1, na dz. nr 40 (obręb 0035), inwestor Alicja Bruska, znak sprawy RPA.6743.5.61.2023 z dnia 16.03.2023,brak sprzeciwu
 62. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Radłów przy ul. Wiejskiej 118a, na dz. nr 614/1 (obręb 0017), inwestor Anna Stawik, znak sprawy RPA.6743.5.62.2023 z dnia 17.03.2023,brak sprzeciwu
 63. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Topola Mała przy ul. Szkolnej 98, na dz. nr 112/2 (obręb 0024), inwestor Barbara i Mirosław Rokita, znak sprawy RPA.6743.5.63.2023 z dnia 23.03.2023,brak sprzeciwu
 64. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski przy ul. Dubiskigo 8, na dz. nr 2/9 (obręb 0050), inwestor Marek Szkudlarek, znak sprawy RPA.6743.5.64.2023 z dnia 24.03.2023,brak sprzeciwu
 65. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski przy ul. Klonowicza 5/2, na dz. nr 24 (obręb 0081), inwestor Michał Adamiak, znak sprawy RPA.6743.5.65.2023 z dnia 24.03.2023,brak sprzeciwu  
 66. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Radłów przy ul. Osiedle Robotnicze 167, na dz. nr 265 (obręb 0017), inwestor Wanda Dykiel, znak sprawy RPA.6743.5.66.2023 z dnia 29.03.2023, brak sprzeciwu
 67. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Czekanów ul. Baby na dz. nr 20/1, 24/4, 24/7 (obręb 0004), inwestor Andzrej Guździoł, znak sprawy RPA.6743.5.67.2023 z dnia 31.03.2023, wniosek wycofano 18.04.2023  
 68. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Garki przy ul. Kręta 8, na dz. nr 574 (obręb 0002), inwestor Marek Gratzke, znak sprawy RPA.6743.5.68.2023 z dnia 31.03.2023,brak sprzeciwu 
 69. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Antonin przy ul. Krótka 1, na dz. nr 763/32 (obręb 0001), inwestor Janina walczak, znak sprawy RPA.6743.5.69.2023 z dnia 31.03.2023,brak sprzeciwu 
 70. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski przy ul. Wańkowicza 56/11, na dz. nr 3 (obręb 0037), inwestor Mirosław Bober, znak sprawy RPA.6743.5.70.2023 z dnia 31.03.2023,brak sprzeciwu 
 71. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raczyce przy ul. Słonecznej 22, na dz. nr 248 (obręb 0008), inwestor Piotr i Krystyna Szczepaniak, znak sprawy RPA.6743.5.71.2023 z dnia 31.03.2023,brak sprzeciwu 
 72. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski przy ul. Wańkowicza 56/4, na dz. nr 3 (obręb 0037), inwestor Mirosław Bober, znak sprawy RPA.6743.5.72.2023 z dnia 31.03.2023,brak sprzeciwu 
 73. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów przy ul. Strzelecka 3, na dz. nr 911 (obręb 0001), inwestor Monika Kopacz, znak sprawy RPA.6743.5.73.2023 z dnia 31.03.2023,brak sprzeciwu 
 74. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Dębnica przy ul. Chopina 7, na dz. nr 736 (obręb 0005), inwestor Urszula Gąsiorek, znak sprawy RPA.6743.5.74.2023 z dnia 31.03.2023,brak sprzeciwu 
 75. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Ostrowska 32A, na dz. nr 455/4 (obręb 0007), inwestor Paweł i Joanna Barczak, znak sprawy RPA.6743.5.75.2023 z dnia 04.04.2023, brak sprzeciwu
 76. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Olszynowa 42A, na dz. nr 21/5 (obręb 0213), inwestor Paweł i Ilnoa Piotrowscy, znak sprawy RPA.6743.5.76.2023 z dnia 04.04.2023, brak sprzeciwu
 77. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raczyce ul. Fabryczna 3, na dz. nr 1445/4 (obręb 0008), inwestor Pupil Foods sp.zo.o., znak sprawy RPA.6743.5.77.2023 z dnia 06.04.2023, brak sprzeciwu
 78. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Żwirowa 22, na dz. nr 484/2, 477/1, 478/1, 485, 483/2 (obręb 0007), inwestorMaria Nowak, znak sprawy RPA.6743.5.78.2023 z dnia 11.04.2023, brak sprzeciwu
 79. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Dębnica ul. Chopina 33a, na dz. nr 520/10 (obręb 0009), inwestor Karolina Jarych, znak sprawy RPA.6743.5.79.2023 z dnia 11.04.2023, brak sprzeciwu
 80. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Szkolna 9, na dz. nr 428/1 (obręb 0007), inwestor Genowefa Piwowarska, znak sprawy RPA.6743.5.80.2023 z dnia 11.04.2023, brak sprzeciwu
 81. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów Plac św. Barbary 1/2, na dz. nr 1664/4 (obręb 0001), inwestor Przemysław Czubak, znak sprawy RPA.6743.5.81.2023 z dnia 11.04.2023, brak sprzeciwu
 82. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Gorzyce Małe 34, na dz. nr 92/1 (obręb 0018), inwestor Anna Szczepaniak, znak sprawy RPA.6743.5.82.2023 z dnia 11.04.2023, brak sprzeciwu, brak sprzeciwu
 83. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Odskok 9, na dz. nr 102 (obręb 0139), inwestor Honorata Popłonyk, znak sprawy RPA.6743.5.83.2023 z dnia 11.04.2023, brak sprzeciwu
 84. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kolejowa 24A, na dz. nr 41 (obręb 0071), inwestor Rafał Kempiński, znak sprawy RPA.6743.5.84.2023 z dnia 14.04.2023, brak sprzeciwu
 85. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Dąbrowskiego 5/2, na dz. nr 96 (obręb 00761), inwestor Grażyna Krupka, znak sprawy RPA.6743.5.85.2023 z dnia 14.04.2023, brak sprzeciwu
 86. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Fr. Sójki 21A, na dz. nr 1114 (obręb 0001), inwestor Beata Stoppok, znak sprawy RPA.6743.5.86.2023 z dnia 14.04.2023, brak sprzeciwu
 87. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Poznańska 29, na dz. nr 1730, 1731 (obręb 0001), inwestor Ewa i Zdzisław Krakowscy, znak sprawy RPA.6743.5.87.2023 z dnia 17.04.2023, brak sprzeciwu
 88. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Bartosza 4, na dz. nr 1252 (obręb 0001), inwestor Paweł Królik, znak sprawy RPA.6743.5.88.2023 z dnia 17.04.2023, brak sprzeciwu
 89. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Pardalin, na dz. nr 1647 (obręb 0009), inwestor Bogusława Białkowska, znak sprawy RPA.6743.5.89.2023 z dnia 17.04.2023, brak sprzeciwu
 90. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przybysławice 108, na dz. nr 210 (obręb 0016), inwestor Hieronim Foltynowicz, znak sprawy RPA.6743.5.90.2023 z dnia 17.04.2023, brak sprzeciwu
 91. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Krotoszynska 59a, na dz. nr 23/3 (obręb 0045), inwestor Andzrej Bąk, znak sprawy RPA.6743.5.91.2023 z dnia 17.04.2023, brak sprzeciwu
 92. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Skorupki 49, na dz. nr 36/3 (obręb 0016), inwestor Jerzy Cieszyński, znak sprawy RPA.6743.5.92.2023 z dnia 17.04.2023, brak sprzeciwu
 93. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Ostrowska 69A, na dz. nr 540/3 (obręb 0007), inwestor Joanna i Robert Witczak, znak sprawy RPA.6743.5.93.2023 z dnia 18.04.2023, wniosek wycofano 04.05.2023
 94. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Czarnyls ul. Klonowa 7, na dz. nr 201/1 (obręb 0004), inwestor Jerzy Peśla, znak sprawy RPA.6743.5.94.2023 z dnia 21.04.2023, brak sprzeciwu
 95. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Huta 96, na dz. nr 177 (obręb 0005), inwestor Zbigniew Szkudlarz, znak sprawy RPA.6743.5.95.2023 z dnia 21.04.2023, brak sprzeciwu
 96. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Krotoszyńska 130A, na dz. nr 205 (obręb 0001), inwestor Ewa Namysł, znak sprawy RPA.6743.5.96.2023 z dnia 21.04.2023, brak sprzeciwu
 97. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. L.Namysł 33, na dz. nr 1407/2 (obręb 0001), inwestor Anna Płokarz, znak sprawy RPA.6743.5.97.2023 z dnia 21.04.2023, brak sprzeciwu
 98. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Zębcowska 4, na dz. nr 413/11 (obręb 0007), inwestor Maria i Felks Trzcielińscy, znak sprawy RPA.6743.5.98.2023 z dnia 21.04.2023, brak sprzeciwu
 99. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Długa 27, na dz. nr 60 (obręb 0007), inwestor Anna Szypuła, znak sprawy RPA.6743.5.99.2023 z dnia 21.04.2023, brak sprzeciwu
 100. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Tarchały Wielkie ul. Szkolna 13, na dz. nr 640/2 (obręb 0011), inwestor Mirosław i Bożena Grochowiccy, znak sprawy RPA.6743.5.100.2023 z dnia 21.04.2023, brak sprzeciwu
 101. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Długa 22, na dz. nr 7/28 (obręb 0007), inwestor Marcin Wnuk, znak sprawy RPA.6743.5.101.2023 z dnia 21.04.2023, brak sprzeciwu
 102. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Wysocka 31, na dz. nr 1633 (obręb 0009), inwestor Marzena i Waldemar Pacyna, znak sprawy RPA.6743.5.102.2023 z dnia 25.04.2023, brak sprzeciwu
 103. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Śliwniki ul. Wiatrakowa 51, na dz. nr 96/1 (obręb 0020), inwestor Andrzej Walas, znak sprawy RPA.6743.5.103.2023 z dnia 27.04.2023, brak sprzeciwu
 104. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Skalmierzyce ul. Dąbkowa 11B, na dz. nr 767/4 (obręb 0018), inwestor Jarosław Przybyła, znak sprawy RPA.6743.5.104.2023 z dnia 27.04.2023 wniosek wycofano 15.05.2023
 105. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nowe Skalmierzyce ul. Kamienna 1, na dz. nr 201/5 (obręb 0001), inwestor Wspólnota Mieszkaniowa, znak sprawy RPA.6743.5.105.2023 z dnia 28.04.2023, brak sprzeciwu
 106. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nowe Skalmierzyce ul. Lipowa 8, na dz. nr 211(obręb 0001), inwestor Henryk i Maria Stachowscy, znak sprawy RPA.6743.5.106.2023 z dnia 28.04.2023, brak sprzeciwu
 107. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kącvkiego 21, na dz. nr 17/2 (obręb 0050), inwestor Anna Kondratowicz-Krasińska, znak sprawy RPA.6743.5.107.2023 z dnia 04.05.2023, brak sprzeciwu
 108. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Huta, na dz. nr 535 (obręb 0005), inwestor Jolanta Franc, znak sprawy RPA.6743.5.108.2023 z dnia 04.05.2023, brak sprzeciwu
 109. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Bacewicz 15, na dz. nr 170 (obręb 0024), inwestor Rafał Casoler, znak sprawy RPA.6743.5.109.2023 z dnia 04.05.2023, brak sprzeciwu
 110. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Garki ul. Kręta 29, na dz. nr 602, 603 (obręb 0002), inwestor Jarosław Szczepaniak, znak sprawy RPA.6743.5.110.2023 z dnia 04.05.2023, brak sprzeciwu
 111. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Mickiewicza 5/2, na dz. nr 40 (obręb 0035), inwestor Patrycja i Clint Heine, znak sprawy RPA.6743.5.111.2023 z dnia 10.05.2023, brak sprzeciwu
 112. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul.Sosnowa 17a, na dz. nr 1001/2(obręb 0035), inwestor Józef i Irena Torba, znak sprawy RPA.6743.5.112.2023 z dnia 11.05.2023, brak sprzeciwu
 113. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Sowińskiego 16A, na dz. nr 7/7 (obręb 0057), inwestor Przemysław Warzecha, znak sprawy RPA.6743.5.113.2023 z dnia 17.05.2023
 114. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Szkolna 14, na dz. nr 365 (obręb 0007), inwestor Magdalena i Damian Pelc, znak sprawy RPA.6743.5.114.2023 z dnia 17.05.2023
 115. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Skorupki 47/1, na dz. nr 37/6 (obręb 0046), inwestor Małgorzata i Rafał Skupińscy, znak sprawy RPA.6743.5.115.2023 z dnia 18.05.2023
 116. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. ks.I.J.Skorupki 47, na dz. nr 37/6 (obręb 0046), inwestor Jolanta i Rfał Płócienniczak, znak sprawy RPA.6743.5.116.2023 z dnia 18.05.2023
 117. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nowe Skalmierzyce ul. 3 Maja 20, na dz. nr 110/2 (obręb 0001), inwestor Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, znak sprawy RPA.6743.5.117.2023 z dnia 23.05.2023
 118. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Kaliska 24/9, na dz. nr 18 (obręb 0097), inwestor Małgorzata Wojtczak, znak sprawy RPA.6743.5.118.2023 z dnia 23.05.2023
 119. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości przybysławice 79, na dz. nr 267 (obręb 0016), inwestor Violetta Płócienniczak, znak sprawy RPA.6743.5.119.2023 z dnia 24.05.2023
 120. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Huta 8c, na dz. nr 545/1 (obręb 0005), inwestor Wojciech Oleś, znak sprawy RPA.6743.5.120.2023 z dnia 24.05.2023
 121. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Uciechów ul.Sulmierzycka 55, na dz. nr 1179/1 (obręb 0012), inwestor Robert Furmanek, znak sprawy RPA.6743.5.116.2023 z dnia 24.05.2023
 122. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wierzbno ul.Leśna 30, na dz. nr 407/1 (obręb 0013), inwestor Małgorzata Lis, znak sprawy RPA.6743.5.122.2023 z dnia 24.05.2023
 123. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul.Rynek 13, na dz. nr 1314 (obręb 0001), inwestor Natalia Wiśniewska, znak sprawy RPA.6743.5.123.2023 z dnia 24.05.2023
 124. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Grabowa 14, na dz. nr 218/15 (obręb 0210), inwestor Paweł i Milena Napierała, znak sprawy RPA.6743.5.124.2023 z dnia 24.05.2023
 125. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Poznańska 25, na dz. nr 85 (obręb 0045), inwestor Jacek Sierpowski, znak sprawy RPA.6743.5.125.2023 z dnia 24.05.2023
 126. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Ledóchowskiego 106, na dz. nr 124/1 (obręb 0084), inwestor Dominik Miszczak, znak sprawy RPA.6743.5.126.2023 z dnia 24.05.2023
 127. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Wróblewskiego 40, na dz. nr 22/6 (obręb 0056), inwestor Wojciech i Małgorzata Popłomiek, znak sprawy RPA.6743.5.127.2023 z dnia 24.05.2023
 128. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Wysocka 3a/1, na dz. nr 1553/22 (obręb 0009), inwestor Łucja i Czesław Piec, znak sprawy RPA.6743.5.128.2023 z dnia 25.05.2023
 129. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Wysocka 7a/1, na dz. nr 1553/22 (obręb 0009), inwestor Teresa Graczyk, znak sprawy RPA.6743.5.129.2023 z dnia 25.05.2023
 130. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Spokojna 1a, na dz. nr 1840 (obręb 0001), inwestor Paweł i Bożena Hoffmann, znak sprawy RPA.6743.5.130.2023 z dnia 25.05.2023
 131. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wysocko Wielkie ul. Kamienna 43, na dz. nr 17/16 (obręb 0026), inwestor Mariusz i Elżbieta Kołeczko, znak sprawy RPA.6743.5.131.2023 z dnia 25.05.2023
 132. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Ostrowska 9, na dz. nr 401/1 (obręb 0007), inwestor Andzrej Sójka, znak sprawy RPA.6740.5.132.2023 z dnia 26.05.2023
 133. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kwiatowa 1, na dz. nr 26/3 (obręb 0059), inwestor Lidia Markowska, znak sprawy RPA.6743.5.133.2023 z dnia 26.05.2023 
 134. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Gliśnica ul. Leśna 6a, na dz. nr 62/3 (obręb 0003), inwestor Iwona Pawlaczyk, znak sprawy RPA.6743.5.134.2023 z dnia 26.05.2023
 135. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Bema 91, na dz. nr 66/8 (obręb 0050), inwestor Bogumiła Stodolna, znak sprawy RPA.6743.5.135.2023 z dnia 29.05.2023
 136. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Rąbczyn 8, na dz. nr 18/2 (obręb 0018), inwestor Anna Nowak, znak sprawy RPA.6743.5.136.2023 z dnia 31.05.2023
 137. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Czarnylas ul. Akacjowa 4, na dz. nr 108 (obręb 0004), inwestor Dominika Gerlich, znak sprawy RPA.6743.5.137.2023 z dnia 31.05.2023
 138. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Nowa Krępa 46, na dz. nr 57/1 (obręb 0024), inwestor Łukasz Komasa, znak sprawy RPA.6743.5.138.2023 z dnia 31.05.2023
 139. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Czekanów ul. Środkowa 9, na dz. nr 237/4 (obręb 0004), inwestor Maria Ostój, znak sprawy RPA.6743.5.139.2023 z dnia 31.05.2023
 140. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Dębowa 6, na dz. nr 397/5, 397/4 (obręb 0001), inwestor Tomasz i Monika Kurasz, znak sprawy RPA.6743.5.140.2023 z dnia 31.05.2023
 141. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. ks. Franciszka Kuchowicza 6, na dz. nr 582/6 (obręb 0007), inwestor Anna Grzesik, znak sprawy RPA.6743.5.141.2023 z dnia 02.06.2023
 142. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Tarchały Wielkie ul. Krotoszyńska 21, na dz. nr 109/1 (obręb 0011), inwestor Magdalena i Wiesław Sikora, znak sprawy RPA.6743.5.142.2023 z dnia 02.06.2023

 

 

 

Czas udostępnienia: 2023-06-05
Pokaż metadane