OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Rejest zgłoszeń instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych rok 2023r.

 1. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 142/1, na dz. nr 143/2 (obręb 0097), inwestor Lech Jureczek, znak sprawy RPA.6743.5.1.2023 z dnia 09.01.2023, brak sprzeciwu
 2. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Sośnie przy ul. Okręznej 6 ,na dz. nr 108 (obręb 0015), inwestor Ryszard Krakowiak, znak sprawy RPA.6743.5.2.2023 z dnia 11.01.2023,brak sprzeciwu
 3. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Grabowska 83A, na dz. nr 105 (obręb 0023), inwestor Leonora i Dariusz Sikora, znak sprawy RPA.6743.5.3.2023 z dnia 13.01.2023,brak sprzeciwu
 4. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Gorzycka 164, na dz. nr 37/9 (obręb 0108), inwestor Łukasz Skuczyński i Marta Marcinkowska, znak sprawy RPA.6743.5.4.2023 z dnia 13.01.2023,brak sprzeciwu
 5. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Gorzycka 166, na dz. nr 38/5 (obręb 0108), inwestor Karol i Ilona Stasierscy, znak sprawy RPA.6743.5.5.2023 z dnia 13.01.2023,brak sprzeciwu
 6. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Gołebia 25, na dz. nr 60 (obręb 0116), inwestor Roman i Zofia Dera, znak sprawy RPA.6743.5.6.2023 z dnia 16.01.2023,brak sprzeciwu
 7. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kolejarska 3, na dz. nr 74 (obręb 0115), inwestor Barbara i Bogusław Szczepanek, znak sprawy RPA.6743.5.7.2023 z dnia 17.01.2023,brak sprzeciwu
 8. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Uciechów ul. Czereśniowa, na dz. nr 1058/21 (obręb 0012), inwestor Iwona i Krzysztof Wasiela, znak sprawy RPA.6743.5.8.2023 z dnia 18.01.2023,brak sprzeciwu,brak sprzeciwu
 9. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Dożynkowa 54, na dz. nr 3/4 (obręb 0174), inwestor Magdalena i Paweł Stępień, znak sprawy RPA.6743.5.9.2023 z dnia 19.01.2023,brak sprzeciwu
 10. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wolności 40/2, na dz. nr 40/2 (obręb 0068), inwestor Elżbieta i Sandra Stramkowskie, znak sprawy RPA.6743.5.10.2023 z dnia 23.01.2023,brak sprzeciwu
 11. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Kaliska 9/3, na dz. nr 1369 (obręb 0001), inwestor Robert Przerwa, znak sprawy RPA.6743.5.11.2023 z dnia 24.01.2023,brak sprzeciwu
 12. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wysocko Wielkie ul.Kamienna 49, na dz. nr 17/19 (obręb 0026), inwestor Sergiusz Kiernikowski, znak sprawy RPA.6743.5.12.2023 z dnia 24.01.2023,brak sprzeciwu
 13. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Krótka 11, na dz. nr 111/1 (obręb 0009), inwestor Paweł i Joanna Kalis, znak sprawy RPA.6743.5.13.2023 z dnia 24.01.2023,brak sprzeciwu
 14. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Tarchały Wielkie ul. Słoneczna 5, na dz. nr 649/6 (obręb 0011), inwestor Urszula i Mirosław Nowak, znak sprawy RPA.6743.5.14.2023 z dnia 24.01.2023,brak sprzeciwu
 15. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Chwaliszewska 13, na dz. nr 214/2 (obręb 0001), inwestor Mirosław, Marlena i Halina Zyśko, znak sprawy RPA.6743.5.15.2023 z dnia 24.01.2023,brak sprzeciwu
 16. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wierzbno ul. Leśna 21, na dz. nr 388/1 (obręb 0013), inwestor Marcin Dudziak, znak sprawy RPA.6743.5.16.2023 z dnia 24.01.2023,brak sprzeciwu
 17. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Zacharzew ul. Kwiatowa 17, na dz. nr 189/3 (obręb 0027), inwestor Magdalena i Paweł Stępień, znak sprawy RPA.6743.5.17.2023 z dnia 24.01.2023,brak sprzeciwu
 18. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Kaczory ul. Spacerowa 15, na dz. nr 1055/5 (obręb 0003), inwestor Krzysztof i Katarzyna Włodarscy, znak sprawy RPA.6743.5.18.2023 z dnia 24.01.2023,brak sprzeciwu
 19. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Gen.Franciszka Kleeberga 10/2, na dz. nr 61 (obręb 0046), inwestor Aldona Leraczyk, znak sprawy RPA.6743.5.19.2023 z dnia 31.01.2023,brak sprzeciwu
 20. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Antonin ul. Wrocławska 6, na dz. nr 915/1 (obręb 0001), inwestor Danuta Kowalska, znak sprawy RPA.6743.5.20.2023 z dnia 03.02.2023,brak sprzeciwu
 21. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Krotoszyńska 81a, na dz. nr 47/3 (obręb 0046), inwestor Alicja i Radosław Musisz, znak sprawy RPA.6743.5.21.2023 z dnia 03.02.2023,brak sprzeciwu
 22. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wysocko Wielkie ul. Łąkowa 35, na dz. nr 297/4 (obręb 0026), inwestor Katarzyna i Maciej Salomon, znak sprawy RPA.6743.5.22.2023 z dnia 03.02.2023,brak sprzeciwu
 23. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. T.Kościuszki 22/3B, na dz. nr 145 (obręb 0099), inwestor Magdalena Mydlak-Wojtysiak, Marcin Wojtysiak, znak sprawy RPA.6743.5.23.2023 z dnia 03.02.2023,brak sprzeciwu
 24. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. T.Kościuszki 22/3A, na dz. nr 145 (obręb 0099), inwestor Magdalena Mydlak-Wojtysiak, Marcin Wojtysiak, znak sprawy RPA.6743.5.24.2023 z dnia 03.02.2023,brak sprzeciwu
 25. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul.Sosnowa 13a, na dz. nr 280/3 (obręb 0007), inwestor Karolina Szymkowiak, znak sprawy RPA.6743.5.25.2023 z dnia 06.02.2023,brak sprzeciwu
 26. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nowe Skalmierzyce ul.Nowa 10, na dz. nr 642 (obręb 0001), inwestor Magdalena Pasiecznik, znak sprawy RPA.6743.5.26.2023 z dnia 07.02.2023,brak sprzeciwu
 27. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Partyzancka 9/2, na dz. nr 13 (obręb 0073), inwestor Jacek Wrzesiński, znak sprawy RPA.6743.5.27.2023 z dnia 09.02.2023,brak sprzeciwu
 28. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Bursztynowa 10, na dz. nr 1549/2(obręb 0009), inwestor Hanowski Paweł, znak sprawy RPA.6743.5.28.2023 z dnia 09.02.2023,brak sprzeciwu
 29. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Wspólna 5, na dz. nr 4/5 (obręb 0009), inwestor Ireneusz i Danuta Pacyna, znak sprawy RPA.6743.5.24.2023 z dnia 09.02.2023,brak sprzeciwu
 30. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Klasztorna 74/1, na dz. nr 28 (obręb 0125), inwestor Karolina Pawlak, znak sprawy RPA.6743.5.30.2023 z dnia 13.02.2023,brak sprzeciwu
 31. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Ukośna 14, na dz. nr 78 (obręb 0148), inwestor Piotr, Grażyna, Józef Szewczyk, znak sprawy RPA.6743.5.31.2023 z dnia 13.02.2023,brak sprzeciwu
 32. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Biskupice Ołoboczne ul. Środkowa 80, na dz. nr 628 (obręb 0002), inwestor Paweł Szkudlarek, znak sprawy RPA.6743.5.32.2023 z dnia 13.02.2023,brak sprzeciwu
 33. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Włościańska 36, na dz. nr 35/5(obręb 0138), inwestor Anna i Wojciech Potrzeba, znak sprawy RPA.6743.5.33.2023 z dnia 16.02.2023,brak sprzeciwu
 34. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raczyce ul.Fabryczna 3, na dz. nr 1445/4 (obręb 0008), inwestor Pupil Foods sp.zo.o. Nowe Skalmierzyce, znak sprawy RPA.6743.5.34.2023 z dnia 16.02.2023,brak sprzeciwu
 35. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Owsiana 18, na dz. nr 39/3(obręb 0169), inwestor Paulina i Adrian Kucharscy, znak sprawy RPA.6743.5.35.2023 z dnia 21.02.2023,brak sprzeciwu
 36. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Piesza 53, na dz. nr 4/6(obręb 0136), inwestor Elżbieta Płóciennik, Małgorzata Wojcińska, Ewa Rajska, znak sprawy RPA.6743.5.36.2023 z dnia 21.02.2023,brak sprzeciwu
 37. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nabyszyce, na dz. nr 214/1(obręb 0006), inwestor Iwona Krawczyk, znak sprawy RPA.6743.5.37.2023 z dnia 22.02.2023,brak sprzeciwu
 38. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wróblewskiego 9, na dz. nr 6/2, 7/2(obręb 0056), inwestor Agnieszka Jakubowska, znak sprawy RPA.6743.5.38.2023 z dnia 22.02.2023,brak sprzeciwu
 39. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów przy ul.Strzeleckiej 5a, na dz. nr 868(obręb 0001), inwestor Adrian Rudnicki, znak sprawy RPA.6743.5.39.2023 z dnia 22.02.2023,brak sprzeciwu
 40. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Niska 10b, na dz. nr 14/6(obręb 0113), inwestor Sławomir Myśliński, znak sprawy RPA.6743.5.40.2023 z dnia 22.02.2023,brak sprzeciwu
 41. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów przy ul.Krotoszyńskiej 14/1, na dz. nr 1326(obręb 0001), inwestor Jarosław Pawlik, znak sprawy RPA.6743.5.41.2023 z dnia 22.02.2023,brak sprzeciwu
 42. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów przy ul.Krotoszyńskiej 14/3, na dz. nr 1326(obręb 0001), inwestor Jarosław Pawlik, znak sprawy RPA.6743.5.42.2023 z dnia 22.02.2023,brak sprzeciwu
 43. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski przy ul.Wańkowicza 7, na dz. nr 47/3 (obręb 0007), inwestor Jolanta i Zdzisław Kucharscy, znak sprawy RPA.6743.5.43.2023 z dnia 22.02.2023,brak sprzeciwu
 44. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Świeca przy ul.Leśnej 8, na dz. nr 1163/4(obręb 0009), inwestor Jarosław Pawlik, znak sprawy RPA.6743.5.44.2023 z dnia 22.02.2023,brak sprzeciwu
 45. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski przy ul.Chłapowskiego 12, na dz. nr 98/2(obręb 0054), inwestor Kazimiera i Zbigniew Rybiccy, znak sprawy RPA.6743.5.45.2023 z dnia 22.02.2023,brak sprzeciwu
 46. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Świeca przy ul.Bonikowskiej 1, na dz. nr 364(obręb 0009), inwestor Leokadia Fleischer, znak sprawy RPA.6743.5.46.2023 z dnia 27.02.2023,brak sprzeciwu
 47. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów przy ul.Krotoszyńskiej 20/1, na dz. nr 1321(obręb 0001), inwestor Maria Dymacz, znak sprawy RPA.6743.5.47.2023 z dnia 27.02.2023,brak sprzeciwu
 48. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski przy ul.Długiej 37, na dz. nr 28/1(obręb 0110), inwestor dariusz Graczyk, znak sprawy RPA.6743.5.48.2023 z dnia 27.02.2023,brak sprzeciwu
 49. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Topola Wielka przy ul.Granicznej 50, na dz. nr 3(obręb 0012), inwestor Tomasz i Jerzy Walczak, znak sprawy RPA.6743.5.49.2023 z dnia 28.02.2023,brak sprzeciwu
 50. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Uciechów przy ul.Sulmierzyckiej 14, na dz. nr 1053(obręb 0012), inwestor Stefan i Grażyna Wójcik, znak sprawy RPA.6743.5.50.2023 z dnia 01.03.2023,brak sprzeciwu
 51. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski przy ul.Żniwnej 81, na dz. nr 2/2 (obręb 0167), inwestor Józef i Danuta Spaleniak, znak sprawy RPA.6743.5.51.2023 z dnia 02.03.2023,brak sprzeciwu
 52. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wtórek przy ul.Nowej 3A, na dz. nr 655/23 (obręb 0025), inwestor Iwona i Michał Romanowscy, znak sprawy RPA.6743.5.52.2023 z dnia 03.03.2023,brak sprzeciwu
 53. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Dębnica przy ul.Litewskiej 5, na dz. nr 2/2 (obręb 0005), inwestor Krystyna Pietrzyńska, znak sprawy RPA.6743.5.53.2023 z dnia 03.03.2023,brak sprzeciwu
 54. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nowe Skalmierzyce przy ul. 1 Maja 34, na dz. nr 484/17, 484/15 (obręb 0001), inwestor Magdalena Cicharska, znak sprawy RPA.6743.5.54.2023 z dnia 06.03.2023,brak sprzeciwu
 55. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski przy ul. Krotoszyńskiej 134, na dz. nr 139/2 (obręb 0172), inwestor Agnieszka Dzwoniarek, znak sprawy RPA.6743.5.55.2023 z dnia 07.03.2023,brak sprzeciwu
 56. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski przy ul. Wenecja 11, na dz. nr 70/1 (obręb 0009), inwestor Maciej Rzeszot, znak sprawy RPA.6743.5.56.2023 z dnia 08.03.2023,brak sprzeciwu
 57. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski przy ul.  K. M. Ledóchowskiego 17, na dz. nr 45 (obręb 0033), inwestor Urszula Piaskowska, znak sprawy RPA.6743.5.67.2023 z dnia 08.03.2023,brak sprzeciwu
 58. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski przy ul. Chłopickiego 32, na dz. nr 52 (obręb 0055), inwestor Józef Zabłotni, znak sprawy RPA.6743.5.58.2023 z dnia 08.03.2023,brak sprzeciwu
 59. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski przy ul. Przesnicznej 15, na dz. nr 7/25 (obręb 0175), inwestor Agnieszka Czechowicz, znak sprawy RPA.6743.5.59.2023 z dnia 10.03.2023,brak sprzeciwu
 60. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Garki przy ul. Nowe Osiedle 3, na dz. nr 966/1 (obręb 0002), inwestor Anna Matuszak, znak sprawy RPA.6743.5.60.2023 z dnia 16.03.2023,brak sprzeciwu
 61. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski przy ul. Mickiewicza 5/1, na dz. nr 40 (obręb 0035), inwestor Alicja Bruska, znak sprawy RPA.6743.5.61.2023 z dnia 16.03.2023,brak sprzeciwu
 62. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Radłów przy ul. Wiejskiej 118a, na dz. nr 614/1 (obręb 0017), inwestor Anna Stawik, znak sprawy RPA.6743.5.62.2023 z dnia 17.03.2023,brak sprzeciwu
 63. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Topola Mała przy ul. Szkolnej 98, na dz. nr 112/2 (obręb 0024), inwestor Barbara i Mirosław Rokita, znak sprawy RPA.6743.5.63.2023 z dnia 23.03.2023,brak sprzeciwu
 64. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski przy ul. Dubiskigo 8, na dz. nr 2/9 (obręb 0050), inwestor Marek Szkudlarek, znak sprawy RPA.6743.5.64.2023 z dnia 24.03.2023,brak sprzeciwu
 65. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski przy ul. Klonowicza 5/2, na dz. nr 24 (obręb 0081), inwestor Michał Adamiak, znak sprawy RPA.6743.5.65.2023 z dnia 24.03.2023,brak sprzeciwu  
 66. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Radłów przy ul. Osiedle Robotnicze 167, na dz. nr 265 (obręb 0017), inwestor Wanda Dykiel, znak sprawy RPA.6743.5.66.2023 z dnia 29.03.2023, brak sprzeciwu
 67. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Czekanów ul. Baby na dz. nr 20/1, 24/4, 24/7 (obręb 0004), inwestor Andzrej Guździoł, znak sprawy RPA.6743.5.67.2023 z dnia 31.03.2023, wniosek wycofano 18.04.2023  
 68. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Garki przy ul. Kręta 8, na dz. nr 574 (obręb 0002), inwestor Marek Gratzke, znak sprawy RPA.6743.5.68.2023 z dnia 31.03.2023,brak sprzeciwu 
 69. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Antonin przy ul. Krótka 1, na dz. nr 763/32 (obręb 0001), inwestor Janina walczak, znak sprawy RPA.6743.5.69.2023 z dnia 31.03.2023,brak sprzeciwu 
 70. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski przy ul. Wańkowicza 56/11, na dz. nr 3 (obręb 0037), inwestor Mirosław Bober, znak sprawy RPA.6743.5.70.2023 z dnia 31.03.2023,brak sprzeciwu 
 71. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raczyce przy ul. Słonecznej 22, na dz. nr 248 (obręb 0008), inwestor Piotr i Krystyna Szczepaniak, znak sprawy RPA.6743.5.71.2023 z dnia 31.03.2023,brak sprzeciwu 
 72. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski przy ul. Wańkowicza 56/4, na dz. nr 3 (obręb 0037), inwestor Mirosław Bober, znak sprawy RPA.6743.5.72.2023 z dnia 31.03.2023,brak sprzeciwu 
 73. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów przy ul. Strzelecka 3, na dz. nr 911 (obręb 0001), inwestor Monika Kopacz, znak sprawy RPA.6743.5.73.2023 z dnia 31.03.2023,brak sprzeciwu 
 74. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Dębnica przy ul. Chopina 7, na dz. nr 736 (obręb 0005), inwestor Urszula Gąsiorek, znak sprawy RPA.6743.5.74.2023 z dnia 31.03.2023,brak sprzeciwu 
 75. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Ostrowska 32A, na dz. nr 455/4 (obręb 0007), inwestor Paweł i Joanna Barczak, znak sprawy RPA.6743.5.75.2023 z dnia 04.04.2023, brak sprzeciwu
 76. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Olszynowa 42A, na dz. nr 21/5 (obręb 0213), inwestor Paweł i Ilnoa Piotrowscy, znak sprawy RPA.6743.5.76.2023 z dnia 04.04.2023, brak sprzeciwu
 77. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raczyce ul. Fabryczna 3, na dz. nr 1445/4 (obręb 0008), inwestor Pupil Foods sp.zo.o., znak sprawy RPA.6743.5.77.2023 z dnia 06.04.2023, brak sprzeciwu
 78. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Żwirowa 22, na dz. nr 484/2, 477/1, 478/1, 485, 483/2 (obręb 0007), inwestorMaria Nowak, znak sprawy RPA.6743.5.78.2023 z dnia 11.04.2023, brak sprzeciwu
 79. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Dębnica ul. Chopina 33a, na dz. nr 520/10 (obręb 0009), inwestor Karolina Jarych, znak sprawy RPA.6743.5.79.2023 z dnia 11.04.2023, brak sprzeciwu
 80. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Szkolna 9, na dz. nr 428/1 (obręb 0007), inwestor Genowefa Piwowarska, znak sprawy RPA.6743.5.80.2023 z dnia 11.04.2023, brak sprzeciwu
 81. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów Plac św. Barbary 1/2, na dz. nr 1664/4 (obręb 0001), inwestor Przemysław Czubak, znak sprawy RPA.6743.5.81.2023 z dnia 11.04.2023, brak sprzeciwu
 82. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Gorzyce Małe 34, na dz. nr 92/1 (obręb 0018), inwestor Anna Szczepaniak, znak sprawy RPA.6743.5.82.2023 z dnia 11.04.2023, brak sprzeciwu, brak sprzeciwu
 83. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Odskok 9, na dz. nr 102 (obręb 0139), inwestor Honorata Popłonyk, znak sprawy RPA.6743.5.83.2023 z dnia 11.04.2023, brak sprzeciwu
 84. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kolejowa 24A, na dz. nr 41 (obręb 0071), inwestor Rafał Kempiński, znak sprawy RPA.6743.5.84.2023 z dnia 14.04.2023, brak sprzeciwu
 85. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Dąbrowskiego 5/2, na dz. nr 96 (obręb 00761), inwestor Grażyna Krupka, znak sprawy RPA.6743.5.85.2023 z dnia 14.04.2023, brak sprzeciwu
 86. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Fr. Sójki 21A, na dz. nr 1114 (obręb 0001), inwestor Beata Stoppok, znak sprawy RPA.6743.5.86.2023 z dnia 14.04.2023, brak sprzeciwu
 87. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Poznańska 29, na dz. nr 1730, 1731 (obręb 0001), inwestor Ewa i Zdzisław Krakowscy, znak sprawy RPA.6743.5.87.2023 z dnia 17.04.2023, brak sprzeciwu
 88. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Bartosza 4, na dz. nr 1252 (obręb 0001), inwestor Paweł Królik, znak sprawy RPA.6743.5.88.2023 z dnia 17.04.2023, brak sprzeciwu
 89. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Pardalin, na dz. nr 1647 (obręb 0009), inwestor Bogusława Białkowska, znak sprawy RPA.6743.5.89.2023 z dnia 17.04.2023, brak sprzeciwu
 90. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przybysławice 108, na dz. nr 210 (obręb 0016), inwestor Hieronim Foltynowicz, znak sprawy RPA.6743.5.90.2023 z dnia 17.04.2023, brak sprzeciwu
 91. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Krotoszynska 59a, na dz. nr 23/3 (obręb 0045), inwestor Andzrej Bąk, znak sprawy RPA.6743.5.91.2023 z dnia 17.04.2023, brak sprzeciwu
 92. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Skorupki 49, na dz. nr 36/3 (obręb 0016), inwestor Jerzy Cieszyński, znak sprawy RPA.6743.5.92.2023 z dnia 17.04.2023, brak sprzeciwu
 93. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Ostrowska 69A, na dz. nr 540/3 (obręb 0007), inwestor Joanna i Robert Witczak, znak sprawy RPA.6743.5.93.2023 z dnia 18.04.2023, wniosek wycofano 04.05.2023
 94. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Czarnyls ul. Klonowa 7, na dz. nr 201/1 (obręb 0004), inwestor Jerzy Peśla, znak sprawy RPA.6743.5.94.2023 z dnia 21.04.2023, brak sprzeciwu
 95. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Huta 96, na dz. nr 177 (obręb 0005), inwestor Zbigniew Szkudlarz, znak sprawy RPA.6743.5.95.2023 z dnia 21.04.2023, brak sprzeciwu
 96. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Krotoszyńska 130A, na dz. nr 205 (obręb 0001), inwestor Ewa Namysł, znak sprawy RPA.6743.5.96.2023 z dnia 21.04.2023, brak sprzeciwu
 97. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. L.Namysł 33, na dz. nr 1407/2 (obręb 0001), inwestor Anna Płokarz, znak sprawy RPA.6743.5.97.2023 z dnia 21.04.2023, brak sprzeciwu
 98. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Zębcowska 4, na dz. nr 413/11 (obręb 0007), inwestor Maria i Felks Trzcielińscy, znak sprawy RPA.6743.5.98.2023 z dnia 21.04.2023, brak sprzeciwu
 99. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Długa 27, na dz. nr 60 (obręb 0007), inwestor Anna Szypuła, znak sprawy RPA.6743.5.99.2023 z dnia 21.04.2023, brak sprzeciwu
 100. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Tarchały Wielkie ul. Szkolna 13, na dz. nr 640/2 (obręb 0011), inwestor Mirosław i Bożena Grochowiccy, znak sprawy RPA.6743.5.100.2023 z dnia 21.04.2023, brak sprzeciwu
 101. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Długa 22, na dz. nr 7/28 (obręb 0007), inwestor Marcin Wnuk, znak sprawy RPA.6743.5.101.2023 z dnia 21.04.2023, brak sprzeciwu
 102. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Wysocka 31, na dz. nr 1633 (obręb 0009), inwestor Marzena i Waldemar Pacyna, znak sprawy RPA.6743.5.102.2023 z dnia 25.04.2023, brak sprzeciwu
 103. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Śliwniki ul. Wiatrakowa 51, na dz. nr 96/1 (obręb 0020), inwestor Andrzej Walas, znak sprawy RPA.6743.5.103.2023 z dnia 27.04.2023, brak sprzeciwu
 104. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Skalmierzyce ul. Dąbkowa 11B, na dz. nr 767/4 (obręb 0018), inwestor Jarosław Przybyła, znak sprawy RPA.6743.5.104.2023 z dnia 27.04.2023 wniosek wycofano 15.05.2023
 105. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nowe Skalmierzyce ul. Kamienna 1, na dz. nr 201/5 (obręb 0001), inwestor Wspólnota Mieszkaniowa, znak sprawy RPA.6743.5.105.2023 z dnia 28.04.2023, brak sprzeciwu
 106. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nowe Skalmierzyce ul. Lipowa 8, na dz. nr 211(obręb 0001), inwestor Henryk i Maria Stachowscy, znak sprawy RPA.6743.5.106.2023 z dnia 28.04.2023, brak sprzeciwu
 107. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kącvkiego 21, na dz. nr 17/2 (obręb 0050), inwestor Anna Kondratowicz-Krasińska, znak sprawy RPA.6743.5.107.2023 z dnia 04.05.2023, brak sprzeciwu
 108. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Huta, na dz. nr 535 (obręb 0005), inwestor Jolanta Franc, znak sprawy RPA.6743.5.108.2023 z dnia 04.05.2023, brak sprzeciwu
 109. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Bacewicz 15, na dz. nr 170 (obręb 0024), inwestor Rafał Casoler, znak sprawy RPA.6743.5.109.2023 z dnia 04.05.2023, brak sprzeciwu
 110. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Garki ul. Kręta 29, na dz. nr 602, 603 (obręb 0002), inwestor Jarosław Szczepaniak, znak sprawy RPA.6743.5.110.2023 z dnia 04.05.2023, brak sprzeciwu
 111. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Mickiewicza 5/2, na dz. nr 40 (obręb 0035), inwestor Patrycja i Clint Heine, znak sprawy RPA.6743.5.111.2023 z dnia 10.05.2023, brak sprzeciwu
 112. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul.Sosnowa 17a, na dz. nr 1001/2(obręb 0035), inwestor Józef i Irena Torba, znak sprawy RPA.6743.5.112.2023 z dnia 11.05.2023, brak sprzeciwu
 113. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Sowińskiego 16A, na dz. nr 7/7 (obręb 0057), inwestor Przemysław Warzecha, znak sprawy RPA.6743.5.113.2023 z dnia 17.05.2023, brak sprzeciwu
 114. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Szkolna 14, na dz. nr 365 (obręb 0007), inwestor Magdalena i Damian Pelc, znak sprawy RPA.6743.5.114.2023 z dnia 17.05.2023,brak sprzeciwu
 115. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Skorupki 47/1, na dz. nr 37/6 (obręb 0046), inwestor Małgorzata i Rafał Skupińscy, znak sprawy RPA.6743.5.115.2023 z dnia 18.05.2023, brak sprzeciwu
 116. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. ks.I.J.Skorupki 47, na dz. nr 37/6 (obręb 0046), inwestor Jolanta i Rfał Płócienniczak, znak sprawy RPA.6743.5.116.2023 z dnia 18.05.2023,brak sprzeciwu
 117. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nowe Skalmierzyce ul. 3 Maja 20, na dz. nr 110/2 (obręb 0001), inwestor Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, znak sprawy RPA.6743.5.117.2023 z dnia 23.05.2023,brak sprzeciwu
 118. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Kaliska 24/9, na dz. nr 18 (obręb 0097), inwestor Małgorzata Wojtczak, znak sprawy RPA.6743.5.118.2023 z dnia 23.05.2023,brak sprzeciwu
 119. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości przybysławice 79, na dz. nr 267 (obręb 0016), inwestor Violetta Płócienniczak, znak sprawy RPA.6743.5.119.2023 z dnia 24.05.2023,brak sprzeciwu
 120. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Huta 8c, na dz. nr 545/1 (obręb 0005), inwestor Wojciech Oleś, znak sprawy RPA.6743.5.120.2023 z dnia 24.05.2023,brak sprzeciwu
 121. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Uciechów ul.Sulmierzycka 55, na dz. nr 1179/1 (obręb 0012), inwestor Robert Furmanek, znak sprawy RPA.6743.5.116.2023 z dnia 24.05.2023,brak sprzeciwu
 122. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wierzbno ul.Leśna 30, na dz. nr 407/1 (obręb 0013), inwestor Małgorzata Lis, znak sprawy RPA.6743.5.122.2023 z dnia 24.05.2023,brak sprzeciwu
 123. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul.Rynek 13, na dz. nr 1314 (obręb 0001), inwestor Natalia Wiśniewska, znak sprawy RPA.6743.5.123.2023 z dnia 24.05.2023,brak sprzeciwu
 124. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Grabowa 14, na dz. nr 218/15 (obręb 0210), inwestor Paweł i Milena Napierała, znak sprawy RPA.6743.5.124.2023 z dnia 24.05.2023,brak sprzeciwu
 125. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Poznańska 25, na dz. nr 85 (obręb 0045), inwestor Jacek Sierpowski, znak sprawy RPA.6743.5.125.2023 z dnia 24.05.2023,brak sprzeciwu
 126. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Ledóchowskiego 106, na dz. nr 124/1 (obręb 0084), inwestor Dominik Miszczak, znak sprawy RPA.6743.5.126.2023 z dnia 24.05.2023,brak sprzeciwu
 127. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Wróblewskiego 40, na dz. nr 22/6 (obręb 0056), inwestor Wojciech i Małgorzata Popłomiek, znak sprawy RPA.6743.5.127.2023 z dnia 24.05.2023,brak sprzeciwu
 128. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Wysocka 3a/1, na dz. nr 1553/22 (obręb 0009), inwestor Łucja i Czesław Piec, znak sprawy RPA.6743.5.128.2023 z dnia 25.05.2023,brak sprzeciwu
 129. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Wysocka 7a/1, na dz. nr 1553/22 (obręb 0009), inwestor Teresa Graczyk, znak sprawy RPA.6743.5.129.2023 z dnia 25.05.2023,brak sprzeciwu
 130. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Spokojna 1a, na dz. nr 1840 (obręb 0001), inwestor Paweł i Bożena Hoffmann, znak sprawy RPA.6743.5.130.2023 z dnia 25.05.2023,brak sprzeciwu
 131. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wysocko Wielkie ul. Kamienna 43, na dz. nr 17/16 (obręb 0026), inwestor Mariusz i Elżbieta Kołeczko, znak sprawy RPA.6743.5.131.2023 z dnia 25.05.2023,brak sprzeciwu
 132. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Ostrowska 9, na dz. nr 401/1 (obręb 0007), inwestor Andzrej Sójka, znak sprawy RPA.6740.5.132.2023 z dnia 26.05.2023,brak sprzeciwu
 133. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kwiatowa 1, na dz. nr 26/3 (obręb 0059), inwestor Lidia Markowska, znak sprawy RPA.6743.5.133.2023 z dnia 26.05.2023 ,brak sprzeciwu
 134. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Gliśnica ul. Leśna 6a, na dz. nr 62/3 (obręb 0003), inwestor Iwona Pawlaczyk, znak sprawy RPA.6743.5.134.2023 z dnia 26.05.2023,brak sprzeciwu
 135. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Bema 91, na dz. nr 66/8 (obręb 0050), inwestor Bogumiła Stodolna, znak sprawy RPA.6743.5.135.2023 z dnia 29.05.2023,brak sprzeciwu
 136. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Rąbczyn 8, na dz. nr 18/2 (obręb 0018), inwestor Anna Nowak, znak sprawy RPA.6743.5.136.2023 z dnia 31.05.2023,brak sprzeciwu
 137. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Czarnylas ul. Akacjowa 4, na dz. nr 108 (obręb 0004), inwestor Dominika Gerlich, znak sprawy RPA.6743.5.137.2023 z dnia 31.05.2023,brak sprzeciwu
 138. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Nowa Krępa 46, na dz. nr 57/1 (obręb 0024), inwestor Łukasz Komasa, znak sprawy RPA.6743.5.138.2023 z dnia 31.05.2023,brak sprzeciwu
 139. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Czekanów ul. Środkowa 9, na dz. nr 237/4 (obręb 0004), inwestor Maria Ostój, znak sprawy RPA.6743.5.139.2023 z dnia 31.05.2023,brak sprzeciwu
 140. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Dębowa 6, na dz. nr 397/5, 397/4 (obręb 0001), inwestor Tomasz i Monika Kurasz, znak sprawy RPA.6743.5.140.2023 z dnia 31.05.2023,brak sprzeciwu
 141. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. ks. Franciszka Kuchowicza 6, na dz. nr 582/6 (obręb 0007), inwestor Anna Grzesik, znak sprawy RPA.6743.5.141.2023 z dnia 02.06.2023,brak sprzeciwu
 142. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Tarchały Wielkie,brak sprzeciwu ul. Krotoszyńska 21, na dz. nr 109/1 (obręb 0011), inwestor Magdalena i Wiesław Sikora, znak sprawy RPA.6743.5.142.2023 z dnia 02.06.2023
 143. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Skalmierzyce ul. Dąbkowa 11B, na dz. nr 767/4 (obręb 0018), inwestor Jarosław Przybyła, znak sprawy RPA.6743.5.143.2023 z dnia 06.06.2023,brak sprzeciwu
 144. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Świeca ul. Mostowa 16, na dz. nr 1161 (obręb 0009), inwestor Paulina Droszcz, znak sprawy RPA.6743.5.144.2023 z dnia 06.06.2023,brak sprzeciwu
 145. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Zakątek 6a, na dz. nr 29/1 (obręb 0105), inwestor Dariusz i Jolanta Paluch, znak sprawy RPA.6743.5.145.2023 z dnia 06.06.2023,brak sprzeciwu
 146. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Ostrowska 53, na dz. nr 329/1 (obręb 0007), inwestor Aleksandra i Bronisław Banasiak, znak sparwy RPA.6743.5.146.2023 z dnia 06.06.2023,brak sprzeciwu
 147. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Krotoszyńska 48, na dz. nr 532/2 (obręb 0001), inwestor Bogdan Chlebowski, znak sprawy RPA.6743.5.147.2023 z dnia 07.06.2023,brak sprzeciwu
 148. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Leona Walczaka 22/1, na dz. nr 138 (obręb 0082), inwestor Zdzisława Biegańska, Aleksandra Młynarz, znak sprawy RPA.6743.5.148.2023 z dnia 07.06.2023,brak sprzeciwu   
 149. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Bukowa 5, na dz. nr 236 (obręb 0208), inwestor Rwa Urbaniak, znak sprawy RPA.6743.5.149.2023 z dnia 07.06.2023,brak sprzeciwu
 150. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Puławskiego 13, na dz. nr 83 (obręb 0096), inwestor Ireneusz Dolata, znak sprawy RPA.6743.5.150.2023 z dnia 12.06.2023,brak sprzeciwu
 151. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. J. Jurka 6, na dz. nr 106/7 (obręb 0023), inwestor Jan Szczepaniak, znak sprawy RPA.6743.5.151.2023 z dnia 13.06.2023, wniosk wycofano
 152. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Andersa 13/1, na dz. nr 23/5 (obręb 0045), inwestor Joanna i Tadeusz Sztukowscy, znak sprawy RPA.6743.5.152.2023 z dnia 13.06.2023
 153. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nowe Skalmierzyce ul. 29 Grudnia 3, na dz. nr 159 (obręb 0001), inwestor Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, znak sprawy RPA.6743.5.153.2023 z dnia 13.06.2023,brak sprzeciwu
 154. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nowe Skalmierzyce ul. 3 Maja 2, na dz. nr 157 (obręb 0001), inwestor Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, znak sprawy RPA.6743.5.154.2023 z dnia 13.06.2023,brak sprzeciwu
 155. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Włościańska 56, na dz. nr 19/1 (obręb 0138), inwestor Zofia i Stanisław Krakowscy, znak sprawy RPA.6743.5.155.2023 z dnia 13.06.2023,brak sprzeciwu
 156. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Woźna 8, na dz. nr 55 (obręb 0101), inwestor Andrzej Trzcieliński, Piotr Trzcieliński, znak sprawy RPA.6743.5.156.2023 z dnia 14.06.2023,brak sprzeciwu
 157. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nowe Skalmierzyce ul. Kamienna 4a, na dz. nr 408/2 (obręb 0001), inwestor Dariusz Bartczak, znak sprawy RPA.6743.5.157.2023 z dnia 14.06.2023,brak sprzeciwu
 158. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. nowa 6, na dz. nr 503 (obręb 0001), inwestor Zygmunt i Bernadeta Sroczyńscy, znak sprawy RPA.6743.5.158.2023 z dnia 14.06.2023,brak sprzeciwu
 159. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Bracka 72, na dz. nr 10/1 (obręb 0027), inwestor Regina Fiebig, znak sprawy RPA.6743.5.159.2023 z dnia 19.06.2023,brak sprzeciwu
 160. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Szczury, na dz. nr 153/1 (obręb 0022), inwestor Józef i Henryka Michalczak, znak sprawy RPA.6743.5.160.2023 z dnia 19.06.2023,brak sprzeciwu
 161. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Ostrowska 69A, na dz. nr 540/3 (obręb 0007), inwestor Joanna i Robert Witczak, znak sprawy RPA.6743.5.161.2023 z dnia 19.06.2023,brak sprzeciwu
 162. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Spokojna 3, na dz. nr 320/1 (obręb 0007), inwestor Alina Misiak, znak sprawy RPA.6743.5.162.2023 z dnia 20.06.2023,brak sprzeciwu
 163. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości ,brak sprzeciwuOstrów Wielkopolski ul. Bracka 74, na dz. nr 11/2 (obręb 0027), inwestor joanna Żywica, znak sprawy RPA.6743.5.163.2023 z dnia 20.06.2023,brak sprzeciwu
 164. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Sułkowskiego 9A, na dz. nr 1553 (obręb 0001), inwestor Daria Płokarz, znak sprawy RPA.6743.5.164.2023 z dnia 20.06.2023,brak sprzeciwu
 165. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Wysocka 7B/4, na dz. nr 1553/22 (obręb 0009), inwestor Monika i Jarosław Cyfert, znak sprawy RPA.6743.5.165.2023 z dnia 20.06.2023,brak sprzeciwu
 166. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Czekanów ul. Piaskowa, na dz. nr 108/17 (obręb 0004), inwestor Dorota i Tomasz Nitarscy, znak sprawy RPA.6743.5.166.2023 z dnia 22.06.2023,brak sprzeciwu
 167. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Świeca 204, na dz. nr 1561/1, 1571/1, 1571/2 (obreb 0005), inwestor AWRA GROUP Sp. k., znak sprawy RPA.6743.5.167.2023 z dnia 22.06.2023,brak sprzeciwu
 168. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wolnośći 32/2, na dz. nr 33 (obręb 0068), inwestor Kalina Dobrek, znak sprawy RPA.6743.5.168.2023 z dnia 23.06.2023,brak sprzeciwu
 169. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Sienkiewicza 9/2, na dz. nr 14/2 (obręb 0068), inwestor Kamila i Bartłomiej Adamiak, znak sprawy RPA.6743.5.169.2023 z dnia 26.06.2023,brak sprzeciwu
 170. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Michała Drzymały 79a, 79b, na dz. nr 264/10 (obręb 0210), inwestor KIK INVESTMENNTS Sp. z o.o. Drzymały Sp, znak sprawy RPA.6743.5.170.2023 z dnia 26.06.2023,brak sprzeciwu
 171. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Głowackiego 66, na dz. nr 31/4 (obręb 0050), inwestor Stanisław i Krystyna Guzior, znak sprawy RPA.6743.5.171.2023 z dnia 26.06.2023,brak sprzeciwu
 172. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Śliwniki ul. Leśna 2/2, na dz. nr 422 (obręb 0020), inwestor Marek Bąk, znak sprawy RPA.6743.5.172.2023 z dnia 27.06.2023,brak sprzeciwu
 173. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Śliwniki ul. Leśna 2/5, na dz. nr 422 (obręb 0020), inwestor Barbara Mąkosz, znak sprawy RPA.6743.5.173.2023 z dnia 27.06.2023,brak sprzeciwu
 174. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Rejmonta 28, na dz. nr 18 (obręb 0036), inwestor Zdzisław Jenerowicz, znak sprawy RPA.6743.5.174.2023 z dnia 29.06.2023,brak sprzeciwu
 175. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Środkowa 39, na dz. nr 79 (obręb 0209), inwestor Jan i Barbara Stasierscy, znak sprawy RPA.6743.5.175.2023 z dnia 29.06.2023,brak sprzeciwu
 176. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Ostrowska 96, na dz. nr 1278 (obręb 0007), inwestor Piotr Przygoda, znak sprawy RPA.6743.5.176.2023 z dnia 03.07.2023,brak sprzeciwu
 177. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowościTarchały Wielkie ul. Kwiatowa 32a, na dz. nr 871/4, 871/5, 871/9 (obręb 0011), inwestor Adam i Iwona Dolata, znak sprawy RPA.6743.5.177.2023 z dnia 03.07.2023,brak sprzeciwu
 178. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Głowackiego 109, na dz. nr 192 (obręb 0172), inwestor Piotr Frencel, znak sprawy RPA.6743.5.178.2023 z dnia 03.07.2023,brak sprzeciwu
 179. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Małkowskiej 8, na dz. nr 88/3 (obręb 0025), inwestor Leszek Pietrasik, Robert Pietrasik, Marlena Śmiechowska, znak sprawy RPA.6743.5.179.2023 z dnia 03.07.2023,brak sprzeciwu
 180. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Topola Mała ul. Szkolna 54, na dz. nr 273/1 (obręb 0024), inwestor Michał Krzyślak, znak sprawy RPA.6743.5.180.2023 z dnia 03.07.2023,brak sprzeciwu
 181. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Antonin ul. Debowa 19, na dz. nr 763/7 (obręb 0001), inwestor Aleksandra Marciniak, znak sprawy RPA.6743.5.181.2023 z dnia 04.07.2023,brak sprzeciwu
 182. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Lamki ul. Szkolna 17, na dz. nr 180/12, 180/13 (obręb 0014), inwestor Grzgorz i Natalia Polak, znak sprawy RPA.6743.5.182.2023 z dnia 04.07.2023,brak sprzeciwu
 183. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Ostrowska 94, na dz. nr 1279 (obręb 0007), inwestor Maria Szyszka, znak sprawy RPA.6743.5.184.2023 z dnia 04.07.2023,brak sprzeciwu
 184. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wołyńska 6, na dz. nr 135 (obręb 0060), inwestor Violett i Jan Kwapisz, znak sprawy RPA.6743.5.184.2023 z dnia 04.07.2023,brak sprzeciwu
 185. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Grobla 12, na dz. nr 12/6 (obręb 0006), inwestor Stfan i Halina Sawa, znak sprawy RPA.6743.5.185.203 z dnia 04.07.2023,brak sprzeciwu
 186. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkoposlki ul. Ledóchowskiego 13, na dz. nr 46 (obręb 0033), inwestor Teresa i Tomasz Szejner, znak sprawy RPA.6743.5.186.2023 z dnia 04.07.2023,brak sprzeciwu
 187. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Radłów ul. Wiejska 118, na dz. nr 18/12 (obręb 0017), inwestor Przemysław i Alina Kaźmierczak, znak sprawy RPA.6743.5.187.2023 z dnia 04.07.2023 ,brak sprzeciwu
 188. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Garki ul. Główna 2, na dz. nr 503 (obręb 0002), inwestor Maria Wodniczak, znak sprawy RPA.6743.5.188.2023 z dnia 04.07.2023,brak sprzeciwu
 189. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Długa 56, na dz. nr 13/2 (obręb 0007), inwestor Daria i Matrusz Włodarczyk, znak sprawy RPA.6743.5.189.2023 z dnia 04.07.2023,brak sprzeciwu
 190. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Krotoszyńska 59, na dz. nr 23/2 (obręb 0045), inwestor Violetta i Jan Kwapisz, znak sprawy RPA.6743.5.190.2023 z dnia 04.07.2023,brak sprzeciwu
 191. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Smardów, n a dz. nr 63/4 (obręb 0011), inwestor Ilona Zielezińska, znak sprawy RPA.6743.5.191.2023 z dnia 05.07.2023 ,brak sprzeciwu
 192. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raczyce ul. Odolanowska 81, na dz. nr 690 (obręb 0008), inwestor Bernadeta Japińska, znak sprawy RPA.6743.5.192.2023 z dnia 05.07.2023,brak sprzeciwu
 193. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Franklinów 43, na dz. nr 11/2 (obręb 0006), inwestor Gmina Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.5.193.2023 z dnia 05.07.2023,brak sprzeciwu
 194. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Łąkowa 9, na dz. nr 572 (obręb 0007), inwestor Adam i Izabela Królak, znak sprawy RPA.6743.5.194.2023 z dnia 07.07.2023,brak sprzeciwu
 195. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Partyzancka 26/5, na dz. nr 44/5 (obręb 0068), inwestor Lidia i Dariusz Krzyżaniak, znak sprawy RPA.6743.5.195.2023 z dnia 07.07.2023,brak sprzeciwu
 196. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Krańcowa 39, na dz. nr 2/1 (obręb 0112), inwestor Katarzyna Gałka, znak sprawy RPA.6743.5.196.2023 z dnia 07.07.2023,brak sprzeciwu
 197. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Łąkowa 30, na dz. nr 595 (obręb 0007), inwestor Jan Adamkiewicz, znak sprawy RPA.6743.5.197.2023 z dnia 07.07.2023,brak sprzeciwu
 198. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. O. Westerplatte 3, na dz. nr 80/3 (obręb 0056), inwestor Małgorzata Kowalska, znak sprawy RPA.6743.5.198.2023 z dnia 07.07.2023,brak sprzeciwu
 199. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Okopowa 10, na dz. nr 110/3 (obręb 0101), inwestor Zbigniew i Renata Jankowscy, znak sprawy RPA.6743.5.199.2023 z dnia 07.07.2023,brak sprzeciwu
 200. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Polna 2, na dz. nr 612/2 (obręb 0001), inwestor Wojciech Szlachciak, Maria Sędkowska, znak sprawy RPA.6743.5.200.2023 z dnia 07.07.2023,brak sprzeciwu
 201. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Lewków ul. Kwiatkowska 20, na dz. nr 115/4 (obręb 0016), inwestor Joanna Domagalska, znak sprawy RPA.6743.5.201.2023 z dnia 10.07.2023,brak sprzeciwu
 202. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Ekologiczna 19, na dz. nr 68/2 (obręb 0208), inwestor Zofia i Wiesław Kałużni, znak sprawy RPA.6743.5.202.2023 z dnia 10.07.2023,brak sprzeciwu
 203. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Uciechów ul. Nowa 5, na dz. nr 1216 (obręb 0012), inwestor Urszula  i Grzegorz Plewa, znak sprawy RPA.6743.5.203.2023 z dnia 13.07.2023,brak sprzeciwu
 204. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Uciechów ul. Odolanowska 20, na dz. nr 495 (obręb 0012), inwestor Monika Owoc, znak sprawy RPA.6743.5.204.2023 z dnia 13.07.2023,brak sprzeciwu
 205. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Marii Konopnickiej 40, na dz. nr 92/13 (obręb 0038), inwestor Justyna i Krzysztof Kania, znak sprawy RPA.6743.5.205.2023 z dnia 13.07.2023,brak sprzeciwu
 206. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Gdańska 10, na dz. nr 94/1 (obręb 0012), inwestor Grzegorz i Anita Sommer, znak sprawy RPA.6743.5.206.2023 z dnia 17.07.2023,brak sprzeciwu
 207. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. PTR 4, na dz. nr 213/23 (obręb 0009), inwestor Stanisław Berlik, Iwona Berlik, Wiesława Mucha, Andrzej Karpisiewicz, Józef Nowicki, znak sprawy RPA.6743.5.207.2023 z dnia 17.07.2023,brak sprzeciwu
 208. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Kwiatowa 1, na dz. nr 480/2 (obręb 0007), inwestor Anna Wojtkowiak, znak sprawy RPA.6743.5.208.2023 z dnia 17.07.2023,brak sprzeciwu
 209. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Raszkowska 28, na dz. nr 97 (obręb 0001), inwestor Zofia Moskwa, znak sprawy RPA.6743.5.209. 2023.z dnia 17.07.2023,brak sprzeciwu 
 210. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Huta, na dz. nr 316/3 (obręb 0005), inwestor Barbara i Marcin Zawidzcy, znak sprawy RPA.6743.5.210.2023z dnia 19.07.2023,brak sprzeciwu 
 211. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Leziona 25, na dz. nr 79/2 (obręb 0014), inwestor Anna i Czesław Zduńscy, znak sprawy RPA.6743.5.211.2023z dnia 19.07.2023,brak sprzeciwu 
 212. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul.Strzelecka 70, na dz. nr 416/16 (obręb 0001), inwestor Mateusz Drapikowski, znak sprawy RPA.6743.5.212.2023 z dnia 19.07.2023,brak sprzeciwu 
 213. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Chłopickiego 73, na dz. nr 16/4 (obręb 0056), inwestor Grażyna i Bernard Zegarek, znak sprawy RPA.6743.5.213.2023 z dnia 20.07.2023,brak sprzeciwu  
 214. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Czarnylas ul. Spacerowa 10, na dz. nr 249 (obręb 0004), inwestor Krzysztof i Maria Raburska, znak sprawy RPA.6743.5.214.2023 z dnia 20.07.2023,brak sprzeciwu  
 215. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Krotoszyńska 69, na dz. nr 675 (obręb 0001), inwestor Halina i Kazimierz Doktór, znak sprawy RPA.6743.5.215.2023 z dnia 20.07.2023,brak sprzeciwu  
 216. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Lamki ul. Gorzycka 5, na dz. nr 337/14 (obręb 0014), inwestor Teresa Pastuszak, znak sprawy RPA.6743.5.216.2023 z dnia 20.07.2023,brak sprzeciwu  
 217. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Lamki ul. Gorzycka 5, na dz. nr 337/17 (obręb 0014), inwestor Teresa Pastuszak, znak sprawy RPA.6743.5.217.2023 z dnia 20.07.2023,brak sprzeciwu  
 218. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Franklinów 68a, na dz. nr 94/7 (obręb 0006), inwestor Łukasz Płóciennik, znak sprawy RPA.6743.5.216.218.2023 z dnia 20.07.2023 ,brak sprzeciwu 
 219. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Boników przy ul. Długiej 36, na dz. nr 596/2 (obręb 0001), inwestor Anna Janoś, znak sprawy RPA.6743.5.216.219.2023 z dnia 21.07.2023,brak sprzeciwu 
 220. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raszków ul.Rynek 11/1, na dz. nr 372/5 (obręb 0001), inwestor Jolanta Makarewicz-Sapór, znak sprawy RPA.6743.5.220.218.2023 z dnia 21.07.2023,brak sprzeciwu 
 221. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski przy ul. Kolejarskiej 4, na dz. nr 65 (obręb 0115), inwestor Andrzej Nawrocki, znak sprawy RPA.6743.5.221.218.2023 z dnia 25.07.2023,brak sprzeciwu
 222. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Długa 6, na dz. nr 110/1 (obręb 0009), inwestor Leonard Kamiński, znak sprawy RPA.6743.5.222.218.2023 z dnia 25.07.2023,brak sprzeciwu  
 223. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski przy ul. Mickiewicza 8/1, na dz. nr 80/1 (obręb 0035), inwestor Janusz Żurek, znak sprawy RPA.6743.5.223.2023 z dnia 25.07.2023,brak sprzeciwu 
 224. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wierzbno ul. Gorzycka 11, na dz. nr 452/4 (obręb 0013), inwestor Danuta i Ryszard Dżoń, znak sprawy RPA.6743.5.224.218.2023 z dnia 25.07.2023,brak sprzeciwu
 225.  Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski przy ul. Kolejowej 28/4, na dz. nr 5 (obręb 0069), inwestor Renata Jamroży, znak sprawy RPA.6743.5.225.2023 z dnia 25.07.2023,brak sprzeciwu
 226. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski przy ul. Wiklinowej 7, na dz. nr 27/2 (obręb 00170), inwestor Danuta Szydlak, znak sprawy RPA.6743.5.226.2023 z dnia 26.07.2023,brak sprzeciwu
 227. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski przy ul. Łąkowej 11A, na dz. nr 148/1, 147 (obręb 0172), inwestor Marzena Ostoj, znak sprawy RPA.6743.5.227.2023 z dnia 27.07.2023,brak sprzeciwu
 228. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice przy ul. Szkolnej 5, na dz. nr 252 (obręb 0009), inwestor Urszula Świątek, znak sprawy RPA.6743.5.228.2023 z dnia 27.07.2023,brak sprzeciwu
 229. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski przy ul. Kolejowej 28/4, na dz. nr 5 (obręb 0069), inwestor Renata Jamroży, znak sprawy RPA.6743.5.225.2023 z dnia 25.07.2023,brak sprzeciwu
 230. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Gorzyce Wielkie przy ul. Kościelnej 38, na dz. nr 887/3 (obręb 0008), inwestor Krzysztof Morgiel, znak sprawy RPA.6743.5.230.2023 z dnia 27.07.2023,brak sprzeciwu
 231. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Gorzyce Wielkie przy ul. Ostrowskiej 4, na dz. nr 914/1, 914/2 (obręb 0008), inwestor Dominka Kościelna, znak sprawy RPA.6743.5.231.2023 z dnia 27.07.2023, wniosek wycofano 16.08.2023
 232. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Garki przy ul. Lesnej 3, na dz. nr 820/1 (obręb 0002), inwestor Renata Ratajczak, znak sprawy RPA.6743.5.232.2023 z dnia 27.07.2023,brak sprzeciwu
 233. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Walentynów 27a, na dz. nr 26/2 (obręb 0022), inwestor Justyna Tanaś, znak sprawy RPA.6743.5.233.2023 z dnia 27.07.2023 wniosek wycofano dnia 16.08.2023
 234. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Ostrowska 103, na dz. nr 1267/1 (obręb 0007), inwestor Wojciech Majchrzak, znak sprawy RPA.6743.5.234.2023 z dnia 31.07.203,brak sprzeciwu
 235. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Modrzewiowa 17, na dz. nr 9/1 (obręb 0147), inwestor Joanna Kostrzewska, znak sprawy RPA.6743.5.235.2023 z dnia 01.08.2023
 236. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wysocko Małe ul. Jankowska 24, na dz. nr 486/1 (obręb 0013), inwestor Grażyna Niewiejska, znak sprawy RPA.6743.5.236.2023 z dnia 01.08.2023,brak sprzeciwu
 237. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Czakanów ul. Środkowa 45a, na dz. nr 339/2 (obręb 0004), inwestor Beata i Maciej Nowak, znak sprawy RPA.6743.5.237.2023 z dnia 01.08.2023,brak sprzeciwu
 238. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Makuszyńskiego 13, na dz. nr 120/4 (obręb 0082), inwestor Katarzyna i Carmine Urgese, znak sprawy RPA.6743.5.238.2023 z dnia 01.08.2023,brak sprzeciwu
 239. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Rynek 12/1, na dz. nr 18 (obręb 0075), inwestor Przemysław Szmaj, znak sprawy RPA.6743.5.239.2023 z dnia 01.08.2023,brak sprzeciwu
 240. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Grabowa 14, na dz. nr 218/15 (obręb 0210), inwestor milena i Paweł Napierała, znak sprawy RPA.6743.5.240.203 z dnia 01.08.2023,brak sprzeciwu
 241. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raszków ul. Krotoszyńska 21, na dz. nr 104/4 (obreb 0001), inwestor Jerzy Kasałka, znak sprawy RPA.6743.5.241.2023 z dnia 01.08.2023,brak sprzeciwu
 242. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Zamość 78, na dz. nr 34 (obręb 0015), inwestor Dawid Łuczak, znak sprawy RPA.6743.5.242.2023 z dnia 02.08.2023,brak sprzeciwu
 243. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Osiedle Robotnicze 14, na dz. nr 83/5 (obręb 0082), inwestor Henryk Szcześniak, znak sprawy RPA.6743.5.243.2023 z dnia 03.08.2023, brak sprzeciwu
 244. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Kaliska 20, na dz. nr 1179/2 (obręb 0001), inwestor Czesław Prokop, znak sprawy RPA.6743.5.244.2023 z dnia 03.08.2023, brak sprzeciwu
 245. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Sportowa 24, na dz. nr 63 (obręb 0207), inwestor Jolanta Maciaszek, znak sprawy RPA.6743.5.245.2023 z dnia 04.08.2023, brak sprzeciwu
 246. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Bracka 43, na dz. nr 134/3 (obręb 0028), inwestor Anna Chłopaś, znak sprawy RPA.6743.5.246.2023 z dnia 07.08.2023, brak sprzeciwu
 247. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Słoneczna 4, na dz. nr 1508/6 (obręb 0009), inwestor Ryszard Sobkowiak
  i Aldona Sobkowiak, znak sprawy RPA.6743.5.247.2023 z dnia 09.08.2023,brak sprzeciwu
 248. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Uciechów ul. Wrocławska 6, na dz. nr 475 (obręb 0012), inwestor Aleksandra Orłowska, znak sprawy RPA.6743.5.248.2023 z dnia 09.08.2023,brak sprzeciwu
 249. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wierzbno ul. Kościelna 14, na dz. nr 242/1 (obręb 0013), inwestor Kazimiera Duczmal, znak sprawy RPA.6743.5.249.2023 z dnia 09.08.2023,brak sprzeciwu
 250. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Piszczygłowy 12, na dz. nr 102/6, 102/7 (obręb 0001), inwestor Robert Zdeb, znak sprawy RPA.6743.5.250.2023 z dnia 09.08.2023,brak sprzeciwu
 251. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Biskupice Ołoboczne ul. Łąkowa 14, na dz. nr 281/2 (obręb 0002), inwestor Marek Nowacki, znak sprawy RPA.6743.5.251.2023 z dnia 09.08.2023,brak sprzeciwu
 252. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Zacharzew ul. Lamkowa 6, na dz. nr 29/4 (obręb 0027), inwestor Hanna Semba, znak sprawy RPA.6743.5.252.2023 z dnia 11.08.2023,brak sprzeciwu
 253. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska 28/7, na dz. nr 86/3 (obręb 0039), inwestor Maria
  i Kazimierz Rosik, znak sprawy RPA.6743.5.253.2023 z dnia 11.08.2023,brak sprzeciwu
 254. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Kilińskiego 3, na dz. nr 2038 (obręb 0001), inwestor Bolesław i Małgorzata Usarek, znak sprawy RPA.6743.5.254.2023 z dnia 11.08.2023,brak sprzeciwu
 255. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Pogrzybów 6B, na dz. nr 191/5 (obręb 0015), inwestor Katarzyna Drygas, znak sprawy RPA.6743.5.255.2023 z dnia 11.08.2023,brak sprzeciwu
 256. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wiosenna 8, na dz. nr 99 (obręb 0141), inwestor Zenona i Józef Widyńscy, znak sprawy RPA.6743.5.256.2023 z dnia 11.08.2023,brak sprzeciwu
 257. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Głowackiego 64, na dz. nr 31/3 (obręb 0050), inwestor Małgorzata Ciachowska, znak sprawy RPA.6743.5.257.2023 z dnia 11.08.2023,brak sprzeciwu
 258. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Os. Robotnicze 37/2, na dz. nr 93/35 (obręb 0082), inwestor MZGM Sp.zo.o. Ostrów Wlkp., znak sprawy RPA.6743.5.258.2023 z dnia 14.08.2023,brak sprzeciwu
 259. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Os. Robotnicze 37/5, na dz. nr 93/35 (obręb 0050), inwestor MZGM Sp.zo.o. Ostrów Wlkp., znak sprawy RPA.6743.5.259.2023 z dnia 14.08.2023,brak sprzeciwu
 260. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Spokojna 8/2, na dz. nr 2 (obręb 0099), inwestor MZGM Sp.zo.o. Ostrów Wlkp., znak sprawy RPA.6743.5.260.2023 z dnia 14.08.2023,brak sprzeciwu
 261. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kr.Jadwigi 28/1, na dz. nr 23/2 (obręb 0035), inwestor MZGM Sp.zo.o. Ostrów Wlkp., znak sprawy RPA.6743.5.261.2023 z dnia 14.08.2023,brak sprzeciwu
 262. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 55/4,5,6,7,9, na dz. nr 53/1 (obręb 0096), inwestor Arkadiusz Czysz, znak sprwy RPA.6743.5.262.2023 z dnia 16.08.2023,brak sprzeciwu
 263. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Radłów ul. Wiejska 5, na dz. mnr 570/5 (obręb 0017), inwestor Dorota i Krzysztof Sitarz, znak sprawy RPA.6743.5.263.2023 z dnia 16.08.2023,brak sprzeciwu
 264. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Radłów ul. Wiejska 6, na dz. nr 570/4 (obreb 0017), inwestor Zbigniew Kurosiński, znak sprawy RPA.6743.5.264.2023 z dnia 16.08.2023,brak sprzeciwu
 265. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Kasztanowa 25, na dz. nr 1473/10, inwestor Radosław Szewczyk, znak sprawy RPA.6743.5.265.2023 z dnia 16.08.2023,brak sprzeciwu
 266. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wolności 5/16, na dz. nr 33 (obręb 0070), inwestor MZGM Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.5.266.2023 z dnia 17.08.2023,brak sprzeciwu
 267. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Partyzancka 5/4A, na dz. nr 9 (obręb 0073), inwestor MZGM Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.5.267.2023 z dnia 17.08.2023,brak sprzeciwu
 268. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Pułaskiego 10/1, na dz. nr 110/2 (obręb 0096), inwestor Marek Kupczyk, znak sprawy RPA.6743.5.268.2023  z dnia 17.08.2023,brak sprzeciwu
 269. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Radłów ul. Wiejska 73, na dz. nr 406/3 (obręb 0017), inwestor Zofia Penar, Wojciech Penar, Anna Wiluk, znak sprawy RPA.6743.5.269.2023 z dnia 17.08.2023,brak sprzeciwu
 270. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Łąkowa 34, na dz. nr 597/4 (obręb 0007), inwestor Anna Matuszewska, Jerzy Strycharczyk, Marek Strycharczyk, znak sprawy RPA.6743.5.270.2023 z dnia 17.08.2023,brak sprzeciwu
 271. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Baczyńskiego 2, na dz. nr 190/9 (obręb 0083), inwestor Łukasz Łukasiewicz, Magdalena Łukasiewicz, znak sprawy RPA.6743.5.271.2023 z dnia 17.08.2023,brak sprzeciwu
 272. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raczyce ul. Słoneczna 21, na dz. nr 395 (obręb 0008), inwestor Bernadeta Papych, znak sprawy RPA.6743.5.272.2023 z dnia 18.08.2023,brak sprzeciwu
 273. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Biskupice Ołoboczne ul. Południowa 3, na dz. nr 836/7 (obręb 0002), inwestor TASOMIX Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.5.273.2023 z dnia 18.08.2023,brak sprzeciwu
 274. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Krotoszyńska 86/1, na dz. nr 490 (obręb 0001), inwestor Krzysztof Zawidzki, znak sprawy RPA.6743.5.274.2023 z dnia 21.08.2023,brak sprzeciwu
 275. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Pszeniczna 17, na dz. nr 7/24 (obręb 0175), inwestor Agata i Łukasz Kasprzyk, znak sprawy RPA.6743.5.275.2023 z dnia 21.08.2023,wniosek wycofany dnia 04.09.2023r.
 276. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Mickiewicza 25/1,2, na dz. nr 8 (obręb 0035), inwestor Agnieszka i Łukasz Stróżyk, znak sprawy RPA.6743.5.276.2023 z dnia 21.08.2023,brak sprzeciwu
 277. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Długa 20, na dz. nr 30/2 (obręb 0007), inwestor Krstyna Bella, znak sprawy RPA.6743.5.277.2023 z dnia 21.08.2023,brak sprzeciwu
 278. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Sośnie ul. Cicha 1, na dz. nr 412/6 (obręb 0015), inwestor Krstyna i Wiesław Szkudlarek, znak sprawy RPA.6743.5.278.2023 z dnia 22.08.2023,brak sprzeciwu
 279. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Komuny Paryskiej 3C/3, na dz. nr 37/27 (obręb 0095), inwestor Natalia Szymczak, znak sprawy RPA.6743.5.279.2023 z dnia 22.08.2023,brak sprzeciwu
 280. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Długa 62, na dz. nr 7/5 (obręb 0104), inwestor Piotr Kaczmarek, znak sprawy RPA.6743.5.280.2023 z dnia 22.08.2023,brak sprzeciwu
 281. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kątowa 8, na dz. nr 86 (obręb 0139), inwestor Katarzyna i Łukasz Strączkowscy, znak sprawy RPA.6743.5.281.2023 z dnia 23.08.2023,brak sprzeciwu
 282. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. W. Wróblewskiego 13, na dz. nr 8/5 (obręb 0056), inwestor Mirosław Dębicki, znak sprawy RPA.6743.5.282.2023 z dnia 23.08.2023,brak sprzeciwu
 283. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Topola Wielka ul. Gajowa 2, na dz. nr 511 (obręb 0012), inwestor Wanda Błoch, znak sprawy RPA.6743.5.283.2023 z dnia 23.08.2023,brak sprzeciwu
 284. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. niska 17, na dz. nr 50/1 (obręb 0113), inwestor Łukasz Serbakowski, znak sprawy RPA.6743.5.284.2023 z dnia 23.08.2023,brak sprzeciwu
 285. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Wincentego Witosa 44, na dz. nr 991/1 (obręb 0009), inwestor Mirosława i Bogdan Marcinczak, znak sprawy RPA.6743.5.285.2023 z dnia 25.08.2023,brak sprzeciwu
 286. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raszków ul. Polna 29H, na dz. nr 266/9 (obręb 0003), inwestor Maria i Andrzej Dawid, znak sprawy RPA.6743.5.286.2023 z dnia 25.08.2023,brak sprzeciwu
 287. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Łakowa 53, na dz. nr 169 (obręb 0172), inwestor Małgorzata Urban, znak sprawy RPA.6743.5.287.2023 z dnia 25.08.2023,brak sprzeciwu
 288. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Korfantego 8, na dz. nr 15/6, 16/14 (obręb 0051), inwestor Zofia Piasecka, znak sprawy RPA.6743.5.288.2023 z dnia 25.08.2023,brak sprzeciwu
 289. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Garki ul. Zielona 1, na dz. nr 518 (obręb 0002), inwestor Grażyna i Krzysztof Wojciechowswcy, znak sprawy RPA.6743.5.289.2023 z dnia 25.08.2023,brak sprzeciwu
 290. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wysocka 3, na dz. nr 748/1 (obręb 0025), inwestor Renata Bogusławska, znak sprawy RPA.6743.5.290.2023 z dnia 25.08.2023,brak sprzeciwu
 291. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Piaskowa 6, na dz. nr 1601/5 (obręb 0001), inwestor Violeta Chrapińska, znak sprawy RPA.6743.5.291.2023 z dnia 25.08.2023,brak sprzeciwu
 292. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Krzywa 3, na dz. nr 41/2 (obręb 0100), inwestor Sylwia Kubicka, znak sparwy RPA.6743.5.292.2023 z dnia 25.08.2023,brak sprzeciwu
 293. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Sosnowa 12b, na dz. nr 286/9 (obręb 0007), inwestor Krzysztof Fluder, Ewa Fluder, Elżbieta Fluder, znak sprawy RPA.6743.5.293.2023 z dnia 28.08.2023,brak sprzeciwu
 294. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. J. Jurka 24, na dz. nr 106/16 (obręb 0023), inwestor Zofia Kłokowska i Aneta Kłokowska, znak sprawy RPA.6743.5.294.2023 z dnia 30.08.2023,brak sprzeciwu
 295. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Konopnickiej 20/1, na dz. nr 105/4 (obręb 0038), inwestor Hanna Mazela-Szczepaniak, znak sprawy RPA.6743.5.295.2023 z dnia 30.08.2023,brak sprzeciwu
 296. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Czekanów ul. Kasztanowa 7, na dz. nr 246/1 (obręb 0004), inwestor Roman Rachwalski, znak sprawy RPA.6743.5.296.2023 z dnia 30.08.2023,brak sprzeciwu
 297. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Gajowa 28, na dz. nr 43 (obręb 0133), inwestor Ewa i Andrzej Woloszczyk, znak sprawy RPA.6743.5.297.2023 z dnia 30.08.2023,brak sprzeciwu
 298. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Skorupki 22, na dz. nr 29/1 (obręb 0057), inwestor Krystyna
  i Krzysztof Koralewscy, znak sprawy RPA.6743.5.298.2023 z dnia 30.08.2023,brak sprzeciwu
 299. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Sienkiewicza 9/4, na dz. nr 14/2 (obręb 0068), inwestor Donata i Józef Brzeziccy, znak sprawy RPA.6743.5.299.2023 z dnia 30.08.2023,brak sprzeciwu
 300. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Poniatowskiego 84, na dz. nr 30/1 (obręb 0055), inwestor Leszek Pływaczyk, znak sprawy RPA.6743.5.300.2023 z dnia 30.08.2023,brak sprzeciwu
 301. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Zachodnia 14, na dz. nr 5/1 (obręb 0054), inwestor Krzysztof Klich, znak sprawy RPA.6743.5.301.2023 z dnia 30.08.2023,brak sprzeciwu
 302. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Granowiec ul. Lojejowa 12, na dz. nr 714 (obręb 0005), inwestor Zenon Winzek, znak sprawy RPA.6743.5.302.2023 z dnia 05.09.2023
 303. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Chłopickiego 102, na dz. nr 21/8 (obręb 0046), inwestor Tomasz Szymczak, znak sprawy RPA.6743.5.303.2023 z dnia 05.09.2023
 304. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Pogrzybów 8, na dz. nr 171/4 (obręb 0015), inwestor Marcin Piaskowski, znak sprawy RPA.6743.5.304.2023 z dnia 07.09.2023
 305. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Pogrzybów 7, na dz. nr 191/6 (obręb 0015), inwestor Jerzy i Renata Cierpka, znak sprawy RPA.6743.5.305.2023 z dnia 07.09.2023
 306. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Jasna 7, na dz. nr 54/5 (obręb 0086), inwestor Czesław i Janina Guzior, znak sprawy RPA.6743.5.306.2023 z dnia 07.09.2023
 307. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Radłów ul. Wiejska 20, na dz. nr 517/6 (obręb 0017), inwestor Łukasz i Anna Wsielak, znak sprawy RPA.6743.5.307.2023 z dnia 07.09.2023
 308. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Jurka 28, na dz. nr 106/18 (obręb 0023), inwestor Wioletta Hendrysiak, znak sprawy RPA.6743.5.308.2023 z dnia 07.09.2023
 309. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Południowa 86, na dz. nr 1/2 (obręb 0155), inwestor Marek Grzegorowski, znak sprawy RPA.6743.5.309.2023 z dnia 07.09.2023
 310. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nowe Skalmierzyce ul. Mostowa 7, na dz. nr 185/5 (obręb 0001), inwestor Jolantai Andrzej Rybarczyk, znak sprawy RPA.6743.5.310.2023 z dnia 08.09.2023
 311. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Zamość 30, na dz. nr 205/1 (obręb 0015), inwestor Andrzej Kuświk, znak sprawy RPA.6743.5.311.2023, z dnia 08.09.2023
 312. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Zacharzew ul. Cegłowa 21, na dz. nr 31/1 (obręb 0027), inwestor Magdalena Dymek, znak sprawy RPA.6743.5.312.2023 z dnia 08.09.2023
 313. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Topola Wielka ul. Gajowa 1A, na dz. nr 577/3 (obręb 0012), inwestor Tadeusz Świtała, znak sprawy RPA.6743.5.313.2023 z dnia 08.09.2023
 314. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wierzbno ul. Odolanowska 31, na dz. nr 251/9 (obręb 0013), inwestor Katarzyna Frąszczak, znak sprawy RPA.6743.5.314.2023 z dnia 08.09.2023
 315. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Madalińskiego 8, na dz. nr 45/4 (obręb 0056), inwestor Kamila          i Janusz Kulas, znak sprawy RPA.6743.5.315.2023 z dnia 08.09.2023
 316. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ludwików ul. Leśna 2, na dz. nr 255/4 (obręb 0008), inwestor Leszek Pawłowski, znak sprawy RPA.6743.5.316.2023 z dnia 08.09.2023
 317. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wierzbno ul. Odolanowska 36, na dz. nr 261 (obręb 0013), inwestor Anna Jesiołowska, znak sprawy RPA.6743.5.317.2023 z dnia 08.09.2023
 318. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kaszubska 13, na dz. nr 64/5 (obreb 0028), inwestor Piotr i Maria Błaszczak, znak sprawy RPA.6743.5.318.2023 z dnia 08.09.2023
 319. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Lewków ul. Lipowa 2, na dz. nr 327/2 (obręb 0016), inwestor Agnieszka Adaszak, znak sprawy RPA.6743.5.319.2023 z dnia 08.09.2023
 320. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wyjazdowa 45, na dz. nr 42/2 (obręb 0084), inwestor Jan Graja, znak sprawy RPA.6743.5.320.2023 z dnia 08.09.2023
 321. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Zakątek 9B, na dz. nr 47/1 (obręb 0105), inwestor Agnieszka Depiak, znak sprawy RPA.6743.5.321.2023 z dnia 11.09.2023
 322. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Świeligów 54, na dz. nr 6/1 (obręb 0023), inwestor Sylwester Rudowicz, znak sprawy RPA.6743.5.322.2023 z dnia 12.09.2023, brak sprzeciwu
 323. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Skalmierzyce ul. Ostrowska 16, na dz. nr 988/2 (obręb 0018), inwestor Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, znak sprawy RPA.6743.5.323.2023
 324. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Osadnicza 4, na dz. nr 45/2 (obręb 0008), inwestor Renata Polerowicz, znak sprawy RPA.6743.5.324.2023 z dnia 14.09.2023
 325. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Ostrowska 122, na dz. nr 1713 (obręb 0002), inwestor Dorota Pawłowska, Robert Skurzewski, znak sprawy RPA.6743.5.325.2023 z dnia 14.09.2023
 326. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Ostrowska 4, na dz. nr 914/1, 914/2 (obręb 0007), inwestor Dominika Kościelna, znak sparwy RPA.6743.5.326.2023 z dnia 14.09.2023, brak sprzeciwu
 327. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Walentynów, na dz. nr 26/2 (obręb 0022), inwestor Justyna Tanaś, znak sprawy RPA.6743.5.237.2023 z dnia 14.09.2023, brak sprzeciwu
 328. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowościGarki ul. Akacjowa 11, na dz. nr 551/14 (obręb 0002), inwestor Marta Ciepła, znak sprawy RPA.6743.5.328.2023 z dnia 15.09.2023
 329. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Sowińskiego 43, na dz. nr 51/6 (obręb 0046), inwestor Jacek i Daniela Poczta, znak sprawy RPA.6743.5.329.2023 z dnia 15.09.2023
 330. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Krotoszyńska 138, na dz. nr 193 (obręb 0001), inwestor Marta Jezierska, znak sprawy RPA.6743.5.330.2023 z dnia 15.09.2023
 331. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Mielczarskiego 61, na dz. nr 45/4 (obręb 0045), inwestor Elwira Komorowska, znak sprawy RPA.6743.5.331.2023 z dnia 18.09.2023
 332. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Kaliska 78/4, na dz. nr 1943/1 (obręb 0001), inwestor Kazimiera Małuszek, znak sprawy RPA.6743.5.332.2023 z dnia 19.09.2023
 333. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wtórek ul. strumykowa 4, na dz. nr 638/5 (obręb 0025), inwestor Justyna i Tomasz Leśnierowscy, znak sprawy RPA.6743.5.333.2023 z dnia 19.09.2023
 334. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Czarnylas 13, na dz. nr 187/2 (obręb 0004), inwestor Danuta Sikora, znak sprawy RPA.6743.5.334.2023 z dnia 19.09.2023
 335. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Głowackiego 86, na dz. nr 10/10 (obręb 0049), inwestor Bogusława Bobowicz, znak sprawy RPA.6743.5.335.2023 z dnia 19.09.2023
 336. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Tarchały Wielkie ul. Słoneczna 7, na dz. nr 649/12 (obręb 0011), inwestor Damian Adamek, znak sprawy RPA.6743.5.336.2023 z dnia 20.09.2023
 337. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Koralowa, na dz. nr 1089/13 (obręb 0007), inwestor Katarzyna i Dominik Filipiak, znak sprawy RPA.6743.5.337.2023 z dnia 20.09.2023
 338. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Żniwna 17, na dz. nr 48/3 (obręb 0168), inwestor Ewa i Grzegorz Wieczorek, znak sprawy RPA.6743.5.338.2023 z dnia 20.09.2023
 339. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Radłów ul. Wiejska 118, na dz. nr 18/2 (obręb 0017), inwestor Kazimierz Kaźmierczak, znak sprawy RPA.6743.5.339.2023 z dnia 20.09.2023

 

 

 

Czas udostępnienia: 2023-09-20
Ukryj metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Dorota Smuga
Czas wytworzenia: 2023-02-16
Osoba udostępniająca: Dorota Smuga
Czas udostępnienia: 2023-09-20 14:55:46
Licznik wejść: 369