OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Rejestr zgłoszeń instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych rok 2024r.

 1. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Topolowa 168, na dz. nr 9/1 (obręb  0109), inwestor Małgorzata i Paweł Skrzypek, znak sprawy RPA.6743.5.1.2024 z dnia 02.01.2024, brak sprzeciwu
 2. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kąckiego 13, na dz. nr 18/5 (obręb 0050), inwestor Krystyna Mydlak, Kinga Jagielska, znak sprawy RPA.6743.5.2.2024 z dnia 02.01.2024, brak sprzeciwu
 3. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Niska 16, na dz. nr 52/2 (obręb 0113), inwestor Maria Antczak, znak sprawy RPA.6743.5.3.2024 z dnia 03.01.2024, brak sprzeciwu
 4. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Polna 44, na dz. nr 52/3 (obręb 0173), inwestor Katarzyna i Wiesław Misiek, znak sprawy RPA.6743.5.4.2024 z dnia 08.01.2024, brak sprzeciwu
 5. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkoposlki ul. Cisowa 30, na dz. nr 97 (obręb 0208), inwestor Urszula i Ryszard Płoćiennik, znak sprawy RPA.6743.5.5.2024 z dnia 08.01.2024, brak sprzeciwu
 6. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Nabyszyce 2, na dz. nr 725 (obręb 0006), inwestor Marek Wachowiak, znak sprawy RPA.6743.5.6.2024 z dnia 12.01.2024, brak sprzeciwu
 7. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Tarchały Wielkie ul. Kolejowa 16, na dz. nr 557, 558 (obręb 0011), inwestor Janusz Łyczywek, znak sprawy RPA.6743.5.7.2024 z dnia 12.01.2024, brak sprzeciwu
 8. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wolności 36, na dz. nr 30/2 (obręb 0071), inwestor Adam Wiklicki, znak sprawy RPA.6743.5.8.2024 z dnia 12.01.2024, brak sprzeciwu
 9. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Borowiec 33, na dz. nr 648/2 (obręb 0021), inwestor Krzysztof Kruszyk, znak sprawy RPA.6743.5.9.2024 z dnia 15.01.2024, brak sprzeciwu
 10. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Sobótka 89, na dz. nr 41/5 (obręb 0021), inwestor Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa w Sobótce, znak sprawy RPA.6743.5.10.2024 z dnia 15.01.2024, brak sprzeciwu
 11. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Droszew 1, na dz. nr 67/1, 516/4, 516/3 (obręb 0005), inwestor Eugeniusz Kruszyk, znak sprawy RPA.6743.5.11.2024 z dnia 15.01.2024, brak sprzeciwu
 12. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Radłów ul. Lamkowa 1a, na dz. nr 305/4 (obręb 0017), inwestor Bożęna i Lucjan Dwornik, znak sprawy RPA.6743.5.12.2024 z dnia 15.01.2024, brak sprzeciwu
 13. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Sieroszewice ul. Lawendowa 6, na dz. nr 265/2, 265/3 (obręb 0011), inwestor Piotr Rymarz, znak sprawy RPA.6743.5.13.2024 z dnia 16.01.2024, brak sprzeciwu
 14. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. M. J. Piłsudskiego 65A/1, na dz. nr 174/1, 173/3 (obręb 0082), inwestor Zdzisława Borowicz, znak sprawy RPA.6743.5.14.2024 z dnia 16.01.2024, brak sprzeciwu
 15. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Przygodzice ul. Kasztanowa 50, na dz. nr 1098 (obręb 0009), inwestor Karolina Michalec, znak sprawy RPA.6743.5.15.2024 z dnia 18.01.2024, brak sprzeciwu
 16. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Tuwima 5B/6, na dz. 166 (oo35), inwestor Krystyna i Maciej Gajewscy, znak sprawy RPA.6743.5.5.16.2024 z dnia 18.01.2024, brak sprzeciwu
 17. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Osiedlowa 3/1, 2, na dz. nr 72 (obręb 0001), inwestor Damian Adamek, znak sprawy RPA.6743.5.17.2024 z dnia 18.01.2024, brak sprzeciwu
 18. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Dabrówki 7, na dz. nr 1826 (obręb 0001), inwestor Mateusz Czubak, znak sprawy RPA.6743.5.18.2024 z dnia 22.01.2024, brak sprzeciwu
 19. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Lewków ul. Sosnowa 9, na dz. nr 198 (obręb 0016), inwetor Urszula Urbaniak, znak sprawy RPA.6743.5.19.2024 z dnia 23.01.2024, brak sprzeciwu
 20. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raszków ul. Jarocińska 37, na dz. nr 297 (obręb 0001), inwestor Małgorzata Graf, znak sprawy RPA.6743.5.21.2024 z dnia 24.01.2024, brak sprzeciwu
 21. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raszków ul. Korczaka 1, na dz. nr 573 (obręb 0001), inwestor Krystyna i Henryk Dyszyńscy, znak sprawy RPA.6743.5.21.2024 z dnia 24.01.2024, brak sprzeciwu
 22. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wiśniowa 39, na dz. nr 17/1 (obręb 0128), inwestor Andrzej i Bożena Przybył, znak sprawy RPA.6743.5.22.2024 z dnia 24.01.2024, brak sprzeciwu
 23. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Topola Mała ul. Gorzycka 6, na dz. nr 3/4 (obręb 0024), inwestor Ewa i Zbigniew Skrzypek, znak sprawy RPA.6743.5.23.2024 z dnia 24.01.2024, brak sprzeciwu
 24. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Sośnie ul. Łakowa 15, na dz. nr 339/13 (obręb 0015), inwestor Maria i Sławomir Garbaccy, znak sprawy RPA.6743.5.24.2024 z dnia 26.01.2024, brak sprzeciwu
 25. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Lewków ul. Świerkowa 4, na dz. nr 221 (obręb 0016), inwestor Justyna Dyczak, Andrzej Dyczak, znak sprawy RPA.6743.5.25.2024 z dnia 29.01.2024, brak sprzeciwu
 26. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Osiedle Robotnicze 28/1, na dz. nr 83/20 (obręb 0082), inwestor Urszula Fengler, znak sprawy RPA.6743.5.26.2024 z dnia 29.01.2024, brak sprzeciwu
 27. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Lewków ul. Leśna 4, na dz. nr 231 (obręb 0016), inwestor Grażyna Szymczak, znak sprawy RPA.6743.5.27.2024 z dnia 30.01.2024
 28. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Niedługa 11, na dz. nr 91 (obręb 0142), inwestor Hanna i Piotr Tykocińscy, znak sprawy RPA.6743.5.28.2024 z dnia 30.01.2024
 29. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kaliska 70/2, na dz. nr 58/1 (obręb 0031), inwestor Mariusz Stodolski, znak sprawy RPA.6743.5.29.2024 z dnia 30.01.2024
 30. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości  Gorzyce Wielkie ul. Kwiatowa 4, na dz. nr 484 (obręb 0007), inwestor Anna Kajca, znak sprawy RPA.6743.5.30.2024 z dnia 01.02.202
 31. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Czarnieckiego 26, na dz. nr 58/1 (obręb 0057), inwestor Mieczysław
  i Teresa Jamry, znak sprawy RPA.6743.5.31.2024 z dnia 02.02.2024
 32. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkoposlki ul. 3 Maja 3, na dz. nr 50/1 (obręb 0097), inwestor Łukasz Bartkowiak, znak sprawy RPA.6743.5.32.2024 z dnia 02.02.2024
 33. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkoposlki ul. 3 Maja 3, na dz. nr 50/1 (obręb 0097), inwestor Łukasz Bartkowiak, znak sprawy RPA.6743.5.33.2024 z dnia 02.02.2024
 34. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Limanowskiego 95, na dz. nr 27/1 (obręb 0037), inwestor Zdzisława Sołtysiak, znak sprawy RPA.6743.5.34.2024 z dnia 12.02.2024
 35. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Modrzewiowa 3, na dz. nr 17/3 (obręb 0147), inwestor Anna i Dawid Marciszak, znak sprawy RPA.6743.5.35.2024 z dnia 12.02.2024
 36. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Matejki 26, na dz. nr 134 (obręb 0083), inwestor Janina Matuszczak, znak sprawy RPA.6743.5.36.2024 z dnia 12.02.2024
 37. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Godebskiego 9, na dz. nr 24/6 (obreb 0051), inwestor Sandra Leńska, znak sp[rawy RPA.6743.5.37.2024 z dnia 12.02.2024
 38. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Przeskok 6, na dz. nr 5/4 (obręb 0137), inwestor Maria Jaenchen, znak sprawy RPA.6743.5.38.2024 z dnia 12.02.2024
 39. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Bracka 21B, na dz. nr 29/3 (obręb 0029), inwestor Monika i Tomasz Marcinkowscy, znak sprawy RPA.6743.5.39.2024 z dnia 12.02.2024
 40. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Traugutta 51, na dz. nr 1451 (obręb 0001), inwestor Ewelina Harych-Prukała, znak sprawy RPA.6743.5.40.2024 z dnia 12.02.2024
 41. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Ostrowska 40, na dz. nr 464/1 (obręb 0007), inwestor Renata Fluder, znak sprawy RPA.6743.5.41.2024 z dnia 14.02.2024
 42. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Radłów ul. Wiejska 95B, na dz. nr 453/1 (obręb 0017), inwestor Andrzej Sójka, znak sprawy RPA.6743.5.42.2024 z dnia 14.02.2024
 43. Budowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Polna 4, na dz. nr 298 (obręb 0007), inwestor Paweł Gołdyn, znak sprawy RPA.6743.5.43.2024 z dnia 14.02.2024 
Czas udostępnienia: 2024-02-20
Pokaż metadane