OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Rejestr zgłoszeń budowy na rok 2022r.

 1. Budowa linii kablowej nn w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Jachimka, na dz. nr 49/13, 49/14, 48/30, 49/15 (obręb 0176), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.1.2022 z dnia 03.01.2022, brak sprzeciwu
 2. Budowa sieci elektroenergetycznej 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski, na dz. nr 25/1 (obręb 0207), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.2.2022 z dnia 03.01.2022, brak sprzeciwu
 3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, na dz. nr 25/1 (obręb 0207),inwestor Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o Skalmierzyce, znak sprawy RPA.6743.4.3.2022 z dnia 03.01.2022, brak sprzeciwu
 4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, na dz. nr 49/14, 9/15,48/30 (obręb 0176),inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.4.2022 z dnia 05.01.2022, brak sprzeciwu
 5. Budowa sieci gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, na dz. nr 12/18, 11/2, 8/2, 7/13, 3/6 (obręb 0087),inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.5.2022 z dnia 05.01.2022, brak sprzeciwu
 6. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kołątajew, na dz. nr 199, 218/4, 214, 210/5 (obręb 0012),inwestor Przedsiębiorstwo Usług  Komunalnych Sp. z o.o Gorzyce Wielkie, znak sprawy RPA.6743.4.6.2022 z dnia 10.01.2022, brak sprzeciwu
 7. Budowa linii kablowej nn w miejscowości Boników, na dz. nr 363/3, 372 (obręb 0001) i w miejscowości Świeca, na dz. nr 704, 790, 659/1, 658, 657 ( obręb 0009) inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.7.2022 z dnia 11.01.2022
 8. Budowa linii kablowej nn w miejscowości Zacharzew, na dz. nr 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7, 22/8, 23/4, 23/6 ( obręb 0027), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.8.2022 z dnia 11.01.2022, brak sprzeciwu
 9. Budowa sieci gazowej w miejscowości Sośnie, na dz. nr 334, 342/4, 342/12 (obręb 0087),inwestor GEN GAZ Energia sp.zo.o. Tarnowo Podgórne, znak sprawy RPA.6743.4.9.2022 z dnia 12.01.2022, brak sprzeciwu
 10. Budowa linii kablowej nn w miejscowości Ostrów Wielkopolski, ul. Długa na dz. nr 21(obręb 0114),  inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.10.2022 z dnia 19.01.2022, brak sprzeciwu
 11. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, na dz. nr 25/7 (obręb 0164),inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.11.2022 z dnia 19.01.2022, brak sprzeciwu
 12. Budowa sieci elektroenergetycznej 1kV w miejscowości Ociąż, na dz. nr 43/2 (obręb 0016), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.12.2022 z dnia 20.01.2022, brak sprzeciwu
 13. Budowa sieci elektroenergetycznej 1kV w miejscowości Nowe Skalmierzyce, na dz. nr 242 (obręb 0001), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.13.2022 z dnia 20.01.2022, brak sprzeciwu
 14. Budowa sieci elektroenergetycznej 1kV w miejscowości  Ostrów Wielkopolski, na dz. nr 65/10, 66/7, 55/12, 54/14, 54/2, 54/1 (obręb 0014), inwestor  Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.14.2022 z dnia 21.01.2022, brak sprzeciwu
 15. Budowa sieci elektroenergetycznej 1kV w miejscowości  Ostrów Wielkopolski, ul. Ferica na dz. nr 88/5, 81/7, 81/6, 88/3 (obręb 0177), inwestor  Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.15.2022 z dnia 21.01.2022, brak sprzeciwu
 16. Budowa linii kablowej nn w miejscowości Przygodzice, na dz. nr 1691, 1715/5, 1715/6(obręb 0009),  inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.16.2022 z dnia 24.01.2022, brak sprzeciwu
 17. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przygodzice, na dz. nr 388/1, 518/4, 544, 531, 782, 1020/1, 1222/1, 1222/2, 1019/1, 782 (obręb 0009),  inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.17.2022 z dnia 25.01.2022, brak sprzeciwu
 18. Budowa sieci elektroenergetycznej 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski, na dz. nr 1/9 (obręb 0104), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.18.2022 z dnia 27.01.2022, brak sprzeciwu
 19. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rąbczyn, na dz. nr 234/5, 182, 207, 190 (obręb 0018), inwestor Gmina i Miasto Raszków, znak sprawy RPA.6743.4.19.2022 z dnia 28.01.2022,brak sprzeciwu
 20. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rąbczyn, na dz. nr 207 (obręb 0018), inwestor Gmina i Miasto Raszków, znak sprawy RPA.6743.4.20.2022 z dnia 28.01.2022,brak sprzeciwu
 21. Budowa kanalizacji sanitarnej  i sieci wodociągowej w miejscowości Karski, na dz. nr 52/5 (obręb 0011), inwestor Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp.zo.o. Gorzyce Wielkie, znak sprawy RPA.6743.4.21.2022 z dnia 01.02.2022,brak sprzeciwu
 22. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rąbczyn, na dz. nr 207 (obręb 0018), inwestor Gmina i Miasto Raszków, znak sprawy RPA.6743.4.22.2022 z dnia 28.01.2022,brak sprzeciwu
 23. Budowa sieci gazowej w miejscowości Fabianów, na dz. nr 169/1 (obręb 0006), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.23.2022 z dnia 02.02.2022, brak sprzeciwu
 24. Budowa sieci elektroenergetycznej 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski, ul. Cicha na dz. nr 25/1, 25/2, 17, 26 (obręb 0155) i ul. Zagajnikowa na dz. nr 23/5, 22/2, 33 ( obręb 0154), inwestor  Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.24.2022 z dnia 04.02.2022, brak sprzeciwu
 25. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 RC DN63 w miejscowości Jelitów na dz. nr 49/1, 83 (obręb 0009), Rąbczyn na dz. nr 254 (obręb 0018), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.25.2022 z dnia 16.02.2022, brak sprzeciwu
 26. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 11 Dz 63 w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Słowikowa na dz. nr 28, 34, 39 (obręb 0124), na dz. nr 19 (obręb 0125), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.26.2022 z dnia 17.02.2022
 27. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Śmiłów na dz. nr 28, 38, 52, 53 (obręb 0021), Gostyczyna na dz. nr 31/1, 33 (obręb 0011), inwestor Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o Skalmierzyce, znak sprawy RPA.6743.4.27.2022 z dnia 18.01.2022, brak sprzeciwu
 28. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 11 Dz 63 w miejscowości Radłów ul. Nowa, na dz. nr 240/1, 240/2, 240/3, 238/2, 238/3, 238/6, 238/7, 238/10, 238/11, 238/14, 238/15, 238/18, 238/19, 238/22 (obręb 0017), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.28.2022 z dnia 21.02.2022, brak sprzeciwu
 29. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 RC SDR11 DN63 w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Długa, na dz. nr 21, 9 (obręb 0114), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.29.2022 z dnia 25.02.2022, brak sprzeciwu
 30. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 RC SDR11 DN63 w miejscowości Odolanów ul. Przemysłowa, na dz. nr 183/3, 2185/30, 2185/28 (obręb 0001), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.30.2022 z dnia 25.02.2022, brak sprzeciwu
 31. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Topoa-Osiedle, Topola Wielka ul. W. Witosa, na dz. nr 25, 5/5 (obręb 0012), inwestor Ewa Zając, znak sprawy RPA.6743.4.31.2022 z dnia 25.02.2022, brak sprzeciwu
 32. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świeligów, na dz. nr 98, 131 (obręb 0023), inwestor Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.32.2022 z dnia 25.02.2022, brak sprzeciwu
 33. Budowa prefabrykowanej betonowej małogabarytowej stacji transformatorowej typu MBST 20/630 realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa GPZ Skalmierzyce wraz z powiązaniami z siecią SN w miejscowości Mączniki ul. Słoneczna i Pałacowa, na dz. nr 12/3 (obręb 0015), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.33.2022 z dnia 25.02.2022, brak sprzeciwu
 34. Budowa lini kablowej nN w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Deszczowa i Burzowa, na dz. nr 17/3, 16/1, 15/2, 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 61/1, 61/2, 61/3, 16/6, 16/5, 16/7, 18/11, 17/2, 16/2, 15/3, 14/6, 15/5, 16/4, 17/4 (obręb 0105), inwestor Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku, znak sprawy RPA.6743.4.34.2022 z dnia 01.03.2022, brak sprzeciwu
 35. Budowa lini kablowej nN 0,4kV w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Włościańska, na dz. nr 29, 30 (obręb 0139), dz. nr 1/3 (obręb 0138), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.35.2022 z dnia 01.03.2022, brak sprzeciwu
 36. Budowa lini kablowej nN 0,4kV w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Długa, na dz. nr 30/3, 15 (obręb 0112), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.36.2022 z dnia 01.03.2022, brak sprzeciwu
 37. Budowa lini kablowej nN w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Zjazd, Zapiecek i Kątowa, na dz. nr 3/7, 3/18, 4/7, 4/18 (obręb 0137), na dz. nr 82/1, 89/1 (obręb 0139), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.37.2022 z dnia 01.03.2022, brak sprzeciwu
 38. Budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Topola-Osiedle ul. Leśna, na dz. nr 331/31, 329, 120/7, 338/7 (obręb 0012), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.38.2022 z dnia 02.03.2022, brak sprzeciwu
 39. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 11 dn 63 w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Poligonowa, Ułańska, Pułkowa, Husarska, na dz. nr 1/12, 1/11, 1/10 (obręb 0206), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.39.2022 z dnia 04.03.2022, brak sprzeciwu
 40. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 11 dn 63 w miejscowości Raszków ul. Wałowa, Orpiszewska, na dz. nr 255, 534/1, 256, 281 (obręb 0001), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.40.2022 z dnia 04.03.2022, brak sprzeciwu
 41. Budowa linii kablowej nN 0,4kV w miejscowości Uciechów, na dz. nr 1018/85, 1018/88, 1018/81, 1018/103, 1018/86, 1018/89, 1018/84, 1018/87, 1018/90 (obręb 0012), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.41.2022 z dnia 07.03.2022, brak sprzeciwu
 42. Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV w miejscowości Radłów ul. Wiejska, na dz. nr 623/1, 612/29, 612/8, 565/10, 565/11, 565/12, 565/13, 565/14, 565/15, 565/16, 565/17 (obręb 0017), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.42.2022 z dnia 07.03.2022, brak sprzeciwu
 43. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn(Dz)63 w miejscowości Wtórek ul. Ostrowska, na dz. nr 753/19 (obręb 0025), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.43.2022 z dnia 08.03.2022, brak sprzeciwu
 44. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE100 SDR 11 RC dn 63 w miejscowości Świeca ul. Mostowa i Brzozowa, na dz. nr 780, 779 (obręb 0009), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.44.2022 z dnia 09.03.2022, brak sprzeciwu
 45. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Mączniki ul. Ogrodowa, na dz. nr 97/23, 97/24, 97/25, 97/26, 97/27, 97/28, 97/29, 97/30 (obręb 0015), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.45.2022 z dnia 15.03.2022, brak sprzeciwu
 46. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dz 90/6 mm PE w miejscowości Śliwniki ul. Jabłonkowa, na dz. nr 80, 79/20 (obręb 0020), inwestor HOME BUILD Sp.z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.46.2022 z dnia 17.03.2022, brak sprzeciwu
 47. Budowa lini kablowej nN 0,4kV w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Topolowa, na dz. nr 1/19, 1/20, 1/1 (obręb 0166), 3/1, 16, 31 (obręb 0164), 18, 19 (obręb 0165), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.47.2022 z dnia 25.03.2022, brak sprzeciwu
 48. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalziacji sanitarnej w miejscowości Radłów, na dz. nr 612/8, 565/16 (obręb 0017), inwestor MN Home sp. z o.o. sp.k., znak sprawy RPA.6743.4.48.2022 z dnia 25.03.2022, brak sprzeciwu
 49. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 11 Dz 63 w miejscowości Zacharzew ul. Rodzinna, na dz. nr 137/17, 1028/6 (obręb 0027), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.49.2022 z dnia 28.03.2022, brak sprzeciwu
 50. Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Staniswława Szymczaka, na dz. nr 76/8 (obręb 0060), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.50.2022 z dnia 28.03.2022, brak sprzeciwu
 51. Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami w miejscowości Skalmierzyce ul. Bielawska, na dz. nr 327/3, 417/2, 666/11, 685/3, 686 (obręb 0018), inwestor Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, znak sprawy RPA.6743.4.51.2022 z dnia 28.03.2022, brak sprzeciwu
 52. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radłów, na dz. nr 4/21, 4/33 (obręb 0017), inwestor Gmina i Miasto Raszków, znak sprawy RPA.6743.4.52.2022 z dnia 04.04.2022, brak sprzeciwu
 53. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Topola Wielka, na dz. nr 576/3, 572, 574/1, 574/2, 574/3, 574/4, 574/6, 574/7, 574/8, 574/10, 574/11(obręb 0012), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.53.2022 z dnia 05.04.2022, brak sprzeciwu
 54. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Świeca, na dz. nr 388/14, 387/13,388/12, 387/11,388/10, 387/9,388/8, 387/7,388/6, 387/5,388/4, 387/3,388/15, 783, 782, 372/1 (obręb 0009), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.54.2022 z dnia 07.04.2022, brak sprzeciwu
 55. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Śliwniki ul. Wiśniowa, na dz. nr 239/1, 236 (obręb 0020), inwestor Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, znak sprawy RPA.6743.4.55.2022 z dnia 11.04.2022, brak sprzeciwu
 56. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Leśna, na dz. nr 1440/2, 101/2, 107/7, 107/3, 107/13, 107/4, 107/2 (obręb 0007), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.56.2022 z dnia 11.04.2022, brak sprzeciwu
 57. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Topola Mała, na dz. nr 365/19, 365/22, 365/25, 365/28,365/20, 365/23, 365/26, 365/30,365/21, 365/24, 365/27,  (obręb 0024), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.57.2022 z dnia 12.04.2022, wniosek wycofano 10.05.2022
 58. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, na dz. nr 1/1(obręb 0166) i dz. nr 18,19 (obręb 0165),inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.58.2022 z dnia 19.04.2022, brak sprzeciwu
 59. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przygodzice, na dz. nr 355(obręb 0009),inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.59.2022 z dnia 19.04.2022, brak sprzeciwu
 60. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 11 Dz 63 w miejscowości Radłów ul.Wiejska, na dz. nr 612/8, 565/16 (obręb 0017), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.60.2022 z dnia 25.04.2022, wniosek wycofano w dniu 09.05.2022
 61. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 11 Dz 63 w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Koralowa, Perłowa,Szafirowa, Rubinowa, na dz. nr 1098/8, 1097/11, 1097/34, 1097/26, 1098/5, 1097/22 (obręb 0007), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.61.2022 z dnia 25.04.2022, brak sprzeciwu
 62. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, na dz. nr 19(obręb 0125),inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.62.2022 z dnia 26.04.2022, brak sprzeciwu
 63. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Krzywa, na dz. nr 43, 44(obręb 0100),inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.63.2022 z dnia 27.04.2022, brak sprzeciwu
 64. Budowa kanalizacji sanitarnej (część III) w miejscowości Rąbczyn, na dz. nr 107/4, 182 (obręb 0018), inwestor Gmina i Miasto Raszków, znak sprawy RPA.6743.4.64.2022 z dnia 28.04.2022,wniosek wycofano w dniu 06.05.2022,brak sprzeciwu
 65. Budowa kanalizacji sanitarnej (część IV) w miejscowości Rąbczyn, na dz. nr 107/4, 162/2 (obręb 0018), inwestor Gmina i Miasto Raszków, znak sprawy RPA.6743.4.65.2022 z dnia 28.04.2022,wniosek wycofano w dniu 06.05.2022,brak sprzeciwu
 66. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska, na dz. nr 150, 142/1 (obręb 0097) i dz. nr 14 (obręb 0120),inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.66.2022 z dnia 29.04.2022, brak sprzeciwu
 67. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska, na dz. nr 3 (obręb 0151) ,inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.67.2022 z dnia 29.04.2022, brak sprzeciwu
 68. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Brzoskwiniowa, Agrestowa, na dz. nr 23/2 (obręb 0129) i dz. nr 3,23 ( obręb 0127),inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.68.2022 z dnia 05.05.2022, brak sprzeciwu
 69. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Strzegowa na dz. nr 93/2, 52/2 (obręb 0021), inwestor Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o Skalmierzyce, znak sprawy RPA.6743.4.69.2022 z dnia 05.05.2022, brak sprzeciwu
 70. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Strzyżew, na dz. nr 1353, 1470 (obręb 0013)i w miejscowości Wielowieś na dz. nr 2594 (obręb 0014), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.70.2022 z dnia 09.05.2022, brak sprzeciwu
 71. Budowa kanalizacji sanitarnej (część IV) w miejscowości Rąbczyn, na dz. nr 107/4, 162/2 (obręb 0018), inwestor Gmina i Miasto Raszków, znak sprawy RPA.6743.4.71.2022 z dnia 10.05.2022,brak sprzeciwu
 72. Budowa kanalizacji sanitarnej (część III) w miejscowości Rąbczyn, na dz. nr 107/4, 182 (obręb 0018), inwestor Gmina i Miasto Raszków, znak sprawy RPA.6743.4.72.2022 z dnia 10.05.2022,brak sprzeciwu
 73. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Wtórek ul. Poligonowa, na dz. nr 405/5, 405/6,405/7, 405/8,405/9, 405/10, 405/11, 405/12,405/13, 465/12  (obręb 0025), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.73.2022 z dnia 11.05.2022,brak sprzeciwu
 74. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Fabianow na dz. nr 127, 387 (obręb 0006), inwestor Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o Skalmierzyce, znak sprawy RPA.6743.4.73.2022 z dnia 12.05.2022, brak sprzeciwu
 75. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ociąż na dz. nr 66, 43/2 (obręb 0016), inwestor Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o Skalmierzyce, znak sprawy RPA.6743.4.74.2022 z dnia 12.05.2022, brak sprzeciwu
 76. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Radłów ul. Wiejska na dz. nr 612/8, 565/16 (obręb 0017), inwestor MN Home sp.zo.o. sp.k., znak sprawy RPA.6743.4.76.2022 z dnia 18.05.2022, brak sprzeciwu
 77. Budowa sieci elektroenergetycznej w miejscowości Radłów, na dz. nr 398 (obręb 0017), inwestor Gmina i Miasto Raszków, znak sprawy RPA.6743.4.77.2022 z dnia 18.05.2022,brak sprzeciwu
 78. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Sieroszewice, na dz. nr 360/1 (obręb 0011), inwestor Anna Nowak, znak sprawy RPA.6743.4.78.2022 z dnia 19.05.2022,brak sprzeciwu
 79. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mączniki ul. Słoneczna na dz. nr 68 (obręb 0015), inwestor Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o Skalmierzyce, znak sprawy RPA.6743.4.79.2022 z dnia 19.05.2022, wniosek wycofano w dniu 30.05.2022
 80. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Mączniki ul. Słoneczna, na dz. nr 48, 51/3, 51/21, 51/19, 52/10, 52/16, 52/15 (obręb 0015), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.80.2022 z dnia 20.05.2022,brak sprzeciwu
 81. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Mączniki ul. Al.Rzekty, na dz. nr 96/82, 96/83, 96/113 (obręb 0015), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.81.2022 z dnia 20.05.2022, wniosek wycofano w dniu 02.06.2022
 82. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Śliwniki ul. Sosnowa, na dz. nr 372/6, 372/7, 372/42, 372/53(obręb 0020), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.82.2022 z dnia 20.05.2022, wniosek wycofano w dniu 02.06.2022
 83. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 11 Dz 63 w miejscowości Tarchały Wielkie ul. Ostrowska, na dz. nr 655/11 (obręb 0011), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.83.2022 z dnia 23.05.2022, brak sprzeciwu
 84. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów, na dz. nr 247, 452 (obręb 0018), inwestor Damian Giernalczyk, znak sprawy RPA.6743.4.84.2022 z dnia 24.05.2022, brak sprzeciwu
 85. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odolanów ul. Krótka, na dz. nr 284, 311, 316, 317 (obręb 0001), inwestor Zakład Usług Komunalnych Odolanów, znak sprawy RPA.6743.4.85.2022 z dnia 24.05.2022, brak sprzeciwu
 86. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odolanów ul. Krótka, na dz. nr 284,(obręb 0001), inwestor Zakład Usług Komunalnych Odolanów, znak sprawy RPA.6743.4.86.2022 z dnia 24.05.2022, brak sprzeciwu
 87. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5MPa w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Ostrowska, Polna, na dz. nr 605/2, 1236 (obręb 0007), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.87.2022 z dnia 25.05.2022, brak sprzeciwu
 88. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Łamana, na dz. nr 41/23 (obręb 0113) ,inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.88.2022 z dnia 26.05.2022, brak sprzeciwu
 89. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska, na dz. nr 236/6 (obręb 0210) ,inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.89.2022 z dnia 26.05.2022, brak sprzeciwu
 90. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Aroniowa, na dz. nr 24/1, 22 (obręb 0128)i dz. nr 39/5, 38/2, 37/4 (obręb 0129) ,inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.90.2022 z dnia 31.05.2022, brak sprzeciwu
 91. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Maczka, na dz. nr 1/50, 1/62 (obręb 0051) ,inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.91.2022 z dnia 31.05.2022, brak sprzeciwu
 92. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Platynowa, na dz. nr 41/12, 26/35, 30/17 (obręb 0085) ,inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.92.2022 z dnia 31.05.2022,, brak sprzeciwu
 93. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysocko Małe, na dz. nr 279, (obręb 0013), Smardów ,dz. nr 2/2 (obręb 0011), Wysocko Wielkie ,dz. nr 267/2 (obręb 0026),inwestor Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o Gorzyce Wielkie, znak sprawy RPA.6743.4.93.2022 z dnia 03.06.2022, brak sprzeciwu
 94. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Krzywa, na dz. nr 44, 43 (obręb 0060), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.94.2022 z dnia 07.06.2022, brak sprzeciwu
 95. Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Tarchały Wielkie, na dz. nr 2195, 2199, 2197 (obręb 0011)i w miejscowości Odolanów, na dz. nr 482 ( obręb 0001), inwestor Gmina i Miasto Odolanów, znak sprawy RPA.6743.4.95.2022 z dnia 08.06.2022,brak sprzeciwu
 96. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowośći Mączniki (etap I), na dz. nr 3/136, 4/1, 4/2, 4/3, 25/4, 27/12, 27/14, 27/34, 27/47, 27/56, 27/65, 27/84, 27/85, 27/90, 27/114, 27/115, 27/116, 31, 40/2, 42, 91, 96/20, 96/21, 96/35, 96/73, 96/74, 96/75, 96/113 (obręb 0015), inwestor Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.96.2022 z dnia 09.06.2022, brak sprzeciwu
 97. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE100 RC SDR17,6 dn90, PE100 RC SDR11 dn63, w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Sosnowa, Leśna, Świerkowa, na dz. nr 108/31, 101/2, 1442/23 (obręb 0007), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.97.2022 z dnia 13.06.2022, brak sprzeciwu
 98. Budowa kablowej linii elekroenergetycznej niskiego napięcia  w miejscowości Przygodzice, na dz. nr 13/8, 14/2 (obręb 0009), Wysocko Małe, dz. nr 7, 472, 5/1, 5/8, 5/9, 4777/6, 475/2 (obręb 0013), inwestor ENERGA OPERATOR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.98.2022 z dnia 15.06.2022,brak sprzeciwu
 99. Budowa sieci wodociągowej, budowa przepompowni śćieków oraz sieci kanalizacji tłocznej w miejscowośći Nowe Skalmierzyce ul. Kolejowa i Mostowa, na dz. nr 220/2, 220/1, 187/1, 187/16, 191/4, 192/1 (obręb 0001), inwestor Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.99.2022 z dnia 17.06.2022, brak sprzeciwu
 100. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Krakowska i Grunwaldzka, na dz. nr 54, 35/93, 35/91 (obręb 0011), dz. nr 24, 28/2, 173/14, 179 (obręb 0028), inwestor OZC S.A., znak sprawy RPA.6743.4.100.2022 z dnia 17.06.2022,brak sprzeciwu
 101. Budowa sieci wodociągowej PE Dz90 SDR17,6 w miejscowośći Kaczory ul. Milenijna, na dz. nr 1055/20, 1054/14 (obręb 0003), inwestor MP Pawlak Home Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, znak sprawy RPA.6743.4.101.2022 z dnia 21.06.2022, wniosek wycofano w dniu 01.07.2022
 102. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Latowice, na dz. nr 444, 475, 437 (obręb 0004), inwestor Gmina Sieroszewice, znak sprawy RPA.6743.4.102.2022 z dnia 21.06.2022, brak sprzeciwu
 103. Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowe Skalmierzyce ul. Okólna, na dz. nr 331/4, 346 (obręb 0001), inwestor Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, znak sprawy RPA.6743.4.103.2022 z dnia 28.06.2022,brak sprzeciwu
 104. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Zefirowa, na dz. nr 1, 8/5, 7/11, 7/13, 8/7, 9/5, 10/4, 11/2, 12/4, 13/4 (obręb 0211) ,inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.104.2022 z dnia 29.06.2022, brak sprzeciwu
 105. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Szczury, na dz. nr 270, 269, 268, 267, 103  (obręb 0022), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.105.2022 z dnia 28.06.2022,brak sprzeciwu
 106. Budowa sieci wodociągowej w miejscowośći Lamki, na dz. nr 284/15 (obręb 0014), inwestor Marek Woźniak, znak sprawy RPA.6743.4.106.2022 z dnia 07.07.2022,brak sprzeciwu
 107. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Zębcowska, na dz. nr 1, 2 (obręb 0114) i dz. nr 35/1, 35/2 (obręb 0116),inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.107.2022 z dnia 08.07.2022,brak sprzeciwu
 108. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Raczycach ul. Jagodowa, na dz. nr 1084/10 (obręb 0008), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.108.2022 z dnia 08.07.2022,brak sprzeciwu
 109. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Ostrowska, Promykowa, na dz. nr 465, 459/3, 459/9, 459/10, 461 (obręb 0007), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.109.2022 z dnia 08.07.2022,brak sprzeciwu
 110. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przygodziczki, na dz. nr 1/3, 1/8, 1/15, 3, 183/1 (obręb 0010), inwestor Łukasz Matczak, znak sprawy RPA.6743.4.110.2022 z dnia 12.07.2022,brak sprzeciwu
 111. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Zębcowska, na dz. nr 37, 60/5, 42, 9, 8 (obręb 0114), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.111.2022 z dnia 13.07.2022,brak sprzeciwu  
 112. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wtórek, na dz. nr 802/1, 803/16 (obręb 0025), inwestor Remigiusz Szmaj, znak sprawy RPA.6743.4.112.2022 z dnia 15.07.2022,brak sprzeciwu
 113. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Dobra, na dz. nr 29/2, 28/2, 27/2, 25/2 (obręb 0112),inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.113.2022 z dnia 15.07.2022,brak sprzeciwu
 114. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Topola Mała, na dz. nr 365/19, 365/22, 365/25, 365/28, 365/20, 365/23, 365/26, 365/30, 365/21, 365/24, 365/27,(obręb 0024), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.114.2022 z dnia 18.07.2022, brak sprzeciwu „Budowa linii kablowej nN w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Łąkowa, na dz. nr 544, 552, (obręb 0007), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.114a.2022 z dnia 19.07.2022,brak sprzeciwu
 115. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Ostrowie wielkopolskim ul. Zębcowska/Niska, na dz. nr 42, 35/1 (obręb 0114), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.115.2022 z dnia 20.07.2022,brak sprzeciwu  
 116. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Huta, na dz. nr 360/2, 367, 380, 381, 398 (obręb 0005), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.116.2022 z dnia 22.07.2022,brak sprzeciwu
 117. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Szczecińska, na dz. nr 25/19, 26/12, 27/9, 173/14 (obręb 0028),inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.117.2022 z dnia 22.07.2022,brak sprzeciwu
 118. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Burzowa, na dz. nr 15/3, 14/6,15/5 (obręb 0105),inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.118.2022 z dnia 15.07.2022,brak sprzeciwu  
 119. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Czereśniowa, na dz. nr 19 (obręb 0131) i dz. nr 44/3, 45/5, 45/7, 46/3, 22/1, 21/1, 20/6, 20/4, 19/1, 43/3, 43/6, 23/5,(obęb 0154)i dz. nr 1/12, 1/8, 1/10, 2/3, 2/5, 3/3, 16/13, 15/3 (obręb 0155),inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.119.2022 z dnia 02.08.2022,brak sprzeciwu
 120. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Huta, na dz. nr 973/1, 972/2, 968 (obręb 0005), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.120.2022 z dnia 04.08.2022,brak sprzeciwu
 121. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu 0,5MPa w Nowych Skalmierzycach ul. Mostowa/Kamienna, na dz. nr 243/1, 192/1, 215/1, 208 (obręb 0001), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.121.2022 z dnia 05.08.2022, brak sprzeciwu
 122. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Głowackiego, na dz. nr 54 (obręb 0169),inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.122.2022 z dnia 08.08.2022, brak sprzeciwu, Budowa linii kablowej nN w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Łąkowa, na dz. nr 544, 552 (obręb 0007), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.122.2022 z dnia 09.08.2022, brak sprzeciwu
 123. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Niska, na dz. nr 112/7,  (obręb 0101) i dz. nr 40/1 (obręb 0102),inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.123.2022 z dnia 11.08.2022, brak sprzeciwu
 124. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Kaczory ul. Milenijna, na dz. nr 1054/4, 1054/5, 1054/6, 1054/7, 1054/8, 1054/9, 1054/12, 1055/25, 1055/20,  (obręb 0060), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.126.2022 z dnia 12.08.2022, brak sprzeciwu
 125. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysocko Małe ul. Przygodzka, na dz. nr 522, 559/17 (obręb 0013),inwestor Dorota Frąszczak, znak sprawy RPA.6743.4.125.2022 z dnia 12.08.2022,brak sprzeciwu
 126.  Budowa linii kablowej nN w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Strzelecka, na dz. nr 2/10, 2/22, 2/3  (obręb 0085), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.126.2022 z dnia 12.08.2022, brak sprzeciwu
 127.  Budowa linii kablowej nN w miejscowości Cieszyn ul. Kwiatowa, na dz. nr 197, 199, 202, 212/10, 212/8, 184/1, 184/1, 213, 211 (obręb 0003), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.127.2022 z dnia 12.08.2022, brak sprzeciwu
 128. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lewków ul. Żwirowa, na dz. nr 47, 49/12 (obręb 0016),inwestor Kamila Nowak, znak sprawy RPA.6743.4.128.2022 z dnia 16.08.2022,brak sprzeciwu
 129. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Urocza /Pruślińska, na dz. nr 13/7, 13/8, 13/9, (obręb 0087),inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.129.2022 z dnia 16.08.2022, brak sprzeciwu
 130. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Chrzanowskiego, na dz. nr 84  (obręb 0050) i dz. nr 27/6, 26/1, 29/7 (obręb 0056),inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.130.2022 z dnia 16.08.2022, brak sprzeciwu
 131. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Sasiedzka, na dz. nr 19,18/3 (obręb 0110) i dz. nr 1 (obręb 0111),inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.131.2022 z dnia 16.08.2022, brak sprzeciwu
 132. Budowa sieci wodociagowej  i kanalizacyjnejw miejscowości Janków Przygodzki ul. Wodna, dz. nr 44, ul.Długa, na dz. nr 94, ul. Szkolna, na dz. nr 512 (obręb 0007), w miejscowości  Przygodzice, dz. nr 354 (obręb 0009), w miejscowości Przygodzice ul.ks.E.Pawlaka na dz. nr 357, 1716/10, 1716/9,327 (obręb 0009) inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.132.2022 z dnia 22.08.2022, brak sprzeciwu
 133. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Radziwiłłów, na dz. nr 247/1, 247/2, 247/3, 247/4, 52 (obręb 0018), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.133.2022 z dnia 23.08.2022,brak sprzeciwu
 134. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zacharzew ul. Świerkowa, na dz. nr 22/8, 23/4 (obręb 0027),inwestor Michał Sip, znak sprawy RPA.6743.4.134.2022 z dnia 24.08.2022,brak sprzeciwu
 135. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Włściańska, Rataja, na dz. nr 10, 9 (obręb 0114) i dz. nr 9/3, 13, 9/6, 10/2, 17/1, 37, 55 (obręb 0138) i dz. nr 1 (obręb 0118), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.135.2022 z dnia 30.08.2022,brak sprzeciwu 
 136. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów, na dz. nr 247/4, 52 (obręb 0018), inwestor Damian Giernalczyk, znak sprawy RPA.6743.4.136.2022 z dnia 31.08.2022,brak sprzeciwu
 137. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej w miejscowości Jelitów, na dz. nr 101/3, 60,59 (obręb 0009) i w miejscowości Rąbczyn, na dz. nr. 256, 255,251/1 (obręb 0018), inwestor Gmina i Miasto Raszków, znak sprawy RPA.6743.4.137.2022 z dnia 09.09.2022,brak sprzeciwu
 138. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przygodzicach, na dz. nr 653, 655 (obręb 0003), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.138.2022 z dnia 09.09.2022,brak sprzeciwu
 139. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kaczory ul. Milenijna, na dz. nr 1055/20, 1054/14 (obręb 0003), inwestor MP Pawlak Home sp.zo.o. sp.k. Tarchały Wielkie, znak sprawy RPA.6743.4.139.2022 z dnia 09.09.2022,
 140. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Kaliska, na dz. nr 19, 20/1, 20/2 (obręb 0033), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.140.2022 z dnia 15.09.2022, brak sprzeciwu
 141. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Topola Wielka ul. Długa, na dz. nr 648, 581 (obręb 0012), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.141.2022 z dnia 21.09.2022,brak sprzeciwu
 142. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Sulisław, na dz. nr 93/2, 108, 102 (obręb 0020), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.142.2022 z dnia 21.09.2022, brak sprzeciwu
 143. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysocko Małe ul. Owocowa, na dz. nr 18/6, 18/13(obręb 0013), inwestor Andrzej Staszak, znak sprawy RPA.6743.4.143.2022 z dnia 23.09.2022,brak sprzeciwu
 144. Budowa kanalizacji sanitarnej  i sieci wodociągowej w miejscowości Topola Mała ul. Odolanowska, Kwiatowa, na dz. nr 395, 365/21, 365/30 (obręb 0024), inwestor Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp.zo.o. Gorzyce Wielkie, znak sprawy RPA.6743.4.144.2022 z dnia 23.09.2022,brak sprzeciwu
 145. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raszków, na dz. nr 49, 107/1, 107/9, 107/16, 112/1, 112/3, 112/4, 112/7, 104/9 (obręb 0001), inwestor Gmina i Miasto Raszków, znak sprawy RPA.6743.4.145.2022 z dnia 27.09.2022,brak sprzeciwu
 146. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raszków, na dz. nr 110/8, 110/7(obręb 0001), inwestor Gmina i Miasto Raszków, znak sprawy RPA.6743.4.146.2022 z dnia 27.09.2022,brak sprzeciwu
 147. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Ostrów Wielkopolski, na dz. nr 4/9, 4/19, 3/1, 2/1 (obręb 0086), na dz. nr 31/2, 255 ( obręb 0210), na dz. nr 23 (obręb 0088), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.147.2022 z dnia 30.09.2022, brak sprzeciwu
 148. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kaszubska, na dz. nr 84, 24 (obręb 0028), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., znak sprawy RPA.6743.4.148.2022 z dnia 04.10.2022,brak sprzeciwu
 149. Budowa sieci gazowej ś/c PE100 RC SDR 17,6 dn 90 w miejscowości Karski ul. Polna, na dz. nr 52/5, 52/8 (obręb 0011), inwestor Dombud PBiznes Park Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.149.2022 z dnia 12.10.2022, wniosek wycofano w dniu 24.10.2022
 150. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kanarkowa, Pawia, na dz. nr 13/2, 14/8, 17/10, 19, 17/15, 7/6, 16 (obręb 0128), 57/42 (obręb 0125), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., znak sprawy RPA.6743.4.150.2022 z dnia 13.10.2022, brak sprzeciwu
 151. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Czarnylas, na dz. nr 434, 474/3, 351/2, 560/1, 941/2, 474/1, 559 (obręb 0004), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.151.2022 z dnia 14.10.2022,brak sprzeciwu
 152. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Ludwików ul. Sosnowa, na dz. nr 40, 30/14 (obręb 0008), i w miejscowości Dębnica ul. Litewska, na dz. nr 50 (obręb 0005) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.152.2022 z dnia 17.10.2022,brak sprzeciwu
 153. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Rososzyca, na dz. nr 868/9, 904/2, 876/1, 903 (obręb 0010), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.153.2022 z dnia 19.10.2022, brak sprzeciwu
 154. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Szczury, na dz. nr 208/11, 208/21, 208/22, 307, 208/23, 208/27, 236/1 (obręb 0022), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.154.2022 z dnia 20.10.2022,brak sprzeciwu
 155. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu 0,5MPa w Odolanowie/Raczyce, na dz. nr 1258, 1250 (obręb 0008), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.155.2022 z dnia 21.10.2022, brak sprzeciwu
 156. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu 0,5MPa w Ostrowie Wielkopolskim ul. Krzywa, na dz. nr 43, 44 (obręb 0100), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.156.2022 z dnia 24.10.2022, brak sprzeciwu
 157. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Trkusów, na dz. nr 29/3, 87/1, 30/1, 30/2, 29/6, 29/5 (obręb 0022), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.157.2022 z dnia 26.10.2022, brak sprzeciwu
 158. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gorzyce Małe, na dz. nr 112 (obręb 0004), i w miejscowości Radziwiłów, na dz. nr 45, 86/10 (obręb 0018) inwestor Elżbieta Jaworska, znak sprawy RPA.6743.4.158.2022 z dnia 28.10.2022, brak sprzeciwu
 159. Budowa kablowej linii elekroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Radziwiłłów, na dz. nr 81, 80/2, 80/3, 80/4, 79, 80/1 (obręb 0018), inwestor ENERGA OPERATOR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.159.2022 z dnia 02.11.2022, brak sprzeciwu
 160. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Śliwniki ul. J.Idziora na dz. nr 63/41 (obręb 0020),  inwestor Home Build sp.zo.o. Chojnik, znak sprawy RPA.6743.4.160.2022 z dnia 14.11.2022,brak sprzeciwu
 161. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowośći Zacharzew ul. Kwiatowa, Świerkowa, Owocowa, na dz. nr 8/19, 12/6, 13/5, 22/8, 23/4, 23/9, 24/2, 25/2, 26/17, 27/23, 27/27 (obręb 0027), inwestor Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.161.2022 z dnia 14.11.2022, brak sprzeciwu
 162. Budowa lini kablowej nN w miejscowości Masanów, na dz. nr 513/3, 529, 556/1, 556/2, 553/2, 554 (obręb 0005), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.162.2022 z dnia 15.11.2022, brak sprzeciwu
 163. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Niska, Długa, na dz. nr 9,44/1 (obręb 0114), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.163.2022 z dnia 15.11.2022, brak sprzeciwu
 164. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Karski ul. Polna, na dz. nr 52/5 (obręb 0011), inwestor Dombud Biznes Park sp.zo.o. Odolanów, znak sprawy RPA.6743.4.164.2022 z dnia 17.11.2022, brak sprzeciwu
 165. Budowa lini kablowej nN w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. prof.Kaliny, Wąska, Kaliska, na dz. nr 29, 28, 22, 36, 140 (obręb 0032)i na dz. nr 23/6, 56 (obręb 0031), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.165.2022 z dnia 18.11.2022,brak sprzeciwu
 166. Budowa lini kablowej nN w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wysocka, na dz. nr 1/7, 1/8, 20, 17/1, 16/3, 12/5, 15, 3/121, 3/133 (obręb 0094), inwestor Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.166.2022 z dnia 18.11.2022,brak sprzeciwu
 167. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zacharzew ul.Rodzinna, na dz. nr 137/17, 1028/6 (obręb 0027), inwestor Kamila i Michał Bilińscy, znak sprawy RPA.6743.4.167.2022 z dnia 21.11.2022, brak sprzeciwu
 168. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Jaworowa, na dz. nr 605/2, 532 (obręb 0007), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.168.2022 z dnia 24.11.2022, brak sprzeciwu
 169. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowośći Czekanów ul. Środkowa, na dz. nr 355/4, 350/17, 350/32 (obręb 0004), inwestor Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.169.2022 z dnia 29.11.2022, brak sprzeciwu
 170. Budowa sieci gazowej w miejscowośći Topola Mała ul. Kwiatowa, na dz. nr 365/21, 365/30 (obręb 0024), inwestor MP Pawlak Home Sp. z o.o. sp.k., znak sprawy RPA.6743.4.170.2022 z dnia 30.11.2022, brak sprzeciwu
 171. Budowa lini kablowej nN w miejscowości Huta, na dz. nr 971/17, 971/18, 971/19, 971/20, 972/2 (obręb 0005), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.171.2022 z dnia 02.12.2022, brak sprzeciwu
 172. Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowośći Przygodzice ul.Ceglana, na dz. nr 139 (obręb 0009), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.172.2022 z dnia 13.12.2022, brak sprzeciwu
 173. Budowa lini kablowej nN w miejscowości Topola Mała ul. Szkolna, na dz. nr 165/8, 165/9, 165/10, 165/11, 165/12, 165/13, 165/14, 164/27, 164/28, 185 (obręb 0024), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.173.2022 z dnia 15.12.2022, brak sprzeciwu
 174. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Nowe Skalmierzyce, na dz. nr 233, 234, 398, 229/1, 231/1, 218/2, 236/1, 190/1, 220/2, 217/2, 218/3, 201/5, 215/1, 219/5 (obręb 0001),dz. nr 1116/3 (obręb 0018)inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.174.2022 z dnia 14.12.2022, brak sprzeciwu
 175. Budowa lini kablowej nN w miejscowości Skalmierzyce ul. Słoneczna, na dz. nr 581, 675/1, 673/1, 545/9 (obręb 0018), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.175.2022 z dnia 30.12.2022, brak sprzeciwu
Czas udostępnienia: 2024-03-07
Pokaż metadane