OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Rejestr zgłoszeń budowy na rok 2022

 1. Budowa linii kablowej nn w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Jachimka, na dz. nr 49/13, 49/14, 48/30, 49/15 (obręb 0176), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.1.2022 z dnia 03.01.2022, brak sprzeciwu
 2. Budowa sieci elektroenergetycznej 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski, na dz. nr 25/1 (obręb 0207), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.2.2022 z dnia 03.01.2022, brak sprzeciwu
 3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, na dz. nr 25/1 (obręb 0207),inwestor Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o Skalmierzyce, znak sprawy RPA.6743.4.3.2022 z dnia 03.01.2022
 4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, na dz. nr 49/14, 9/15,48/30 (obręb 0176),inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.4.2022 z dnia 05.01.2022, brak sprzeciwu
 5. Budowa sieci gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, na dz. nr 12/18, 11/2, 8/2, 7/13, 3/6 (obręb 0087),inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.5.2022 z dnia 05.01.2022, brak sprzeciwu
 6. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kołątajew, na dz. nr 199, 218/4, 214, 210/5 (obręb 0012),inwestor Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o Gorzyce Wielkie, znak sprawy RPA.6743.4.6.2022 z dnia 10.01.2022, brak sprzeciwu
 7. Budowa linii kablowej nn w miejscowości Boników, na dz. nr 363/3, 372 (obręb 0001) i w miejscowości Świeca, na dz. nr 704, 790, 659/1, 658, 657 ( obręb 0009) inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.7.2022 z dnia 11.01.2022
 8. Budowa linii kablowej nn w miejscowości Zacharzew, na dz. nr 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7, 22/8, 23/4, 23/6 ( obręb 0027), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.8.2022 z dnia 11.01.2022, brak sprzeciwu
 9. Budowa sieci gazowej w miejscowości Sośnie, na dz. nr 334, 342/4, 342/12 (obręb 0087),inwestor GEN GAZ Energia sp.zo.o. Tarnowo Podgórne, znak sprawy RPA.6743.4.9.2022 z dnia 12.01.2022, brak sprzeciwu
 10. Budowa linii kablowej nn w miejscowości Ostrów Wielkopolski, ul. Długa na dz. nr 21(obręb 0114),  inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.10.2022 z dnia 19.01.2022
 11. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, na dz. nr 25/7 (obręb 0164),inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.11.2022 z dnia 19.01.2022, brak sprzeciwu
 12. Budowa sieci elektroenergetycznej 1kV w miejscowości Ociąż, na dz. nr 43/2 (obręb 0016), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.12.2022 z dnia 20.01.2022, brak sprzeciwu
 13. Budowa sieci elektroenergetycznej 1kV w miejscowości Nowe Skalmierzyce, na dz. nr 242 (obręb 0001), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.13.2022 z dnia 20.01.2022, brak sprzeciwu
 14. Budowa sieci elektroenergetycznej 1kV w miejscowości  Ostrów Wielkopolski, na dz. nr 65/10, 66/7, 55/12, 54/14, 54/2, 54/1 (obręb 0014), inwestor  Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.14.2022 z dnia 21.01.2022, brak sprzeciwu
 15. Budowa sieci elektroenergetycznej 1kV w miejscowości  Ostrów Wielkopolski, ul. Ferica na dz. nr 88/5, 81/7, 81/6, 88/3 (obręb 0177), inwestor  Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.15.2022 z dnia 21.01.2022, brak sprzeciwu
 16. Budowa linii kablowej nn w miejscowości Przygodzice, na dz. nr 1691, 1715/5, 1715/6(obręb 0009),  inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.16.2022 z dnia 24.01.2022, brak sprzeciwu
 17. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przygodzice, na dz. nr 388/1, 518/4, 544, 531, 782, 1020/1, 1222/1, 1222/2, 1019/1, 782 (obręb 0009),  inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.17.2022 z dnia 25.01.2022, brak sprzeciwu
 18. Budowa sieci elektroenergetycznej 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski, na dz. nr 1/9 (obręb 0104), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.18.2022 z dnia 27.01.2022, brak sprzeciwu
 19. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rąbczyn, na dz. nr 234/5, 182, 207, 190 (obręb 0018), inwestor Gmina i Miasto Raszków, znak sprawy RPA.6743.4.19.2022 z dnia 28.01.2022,brak sprzeciwu
 20. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rąbczyn, na dz. nr 207 (obręb 0018), inwestor Gmina i Miasto Raszków, znak sprawy RPA.6743.4.20.2022 z dnia 28.01.2022,brak sprzeciwu
 21. Budowa kanalizacji sanitarnej  i sieci wodociągowej w miejscowości Karski, na dz. nr 52/5 (obręb 0011), inwestor Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp.zo.o. Gorzyce Wielkie, znak sprawy RPA.6743.4.21.2022 z dnia 01.02.2022,
 22. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rąbczyn, na dz. nr 207 (obręb 0018), inwestor Gmina i Miasto Raszków, znak sprawy RPA.6743.4.22.2022 z dnia 28.01.2022,
 23. Budowa sieci gazowej w miejscowości Fabianów, na dz. nr 169/1 (obręb 0006), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.23.2022 z dnia 02.02.2022, brak sprzeciwu
 24. Budowa sieci elektroenergetycznej 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski, ul. Cicha na dz. nr 25/1, 25/2, 17, 26 (obręb 0155) i ul. Zagajnikowa na dz. nr 23/5, 22/2, 33 ( obręb 0154), inwestor  Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.24.2022 z dnia 04.02.2022
 25. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 RC DN63 w miejscowości Jelitów na dz. nr 49/1, 83 (obręb 0009), Rąbczyn na dz. nr 254 (obręb 0018), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.25.2022 z dnia 16.02.2022, brak sprzeciwu
 26. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 11 Dz 63 w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Słowikowa na dz. nr 28, 34, 39 (obręb 0124), na dz. nr 19 (obręb 0125), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.26.2022 z dnia 17.02.2022
 27. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Śmiłów na dz. nr 28, 38, 52, 53 (obręb 0021), Gostyczyna na dz. nr 31/1, 33 (obręb 0011), inwestor Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o Skalmierzyce, znak sprawy RPA.6743.4.27.2022 z dnia 18.01.2022
 28. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 11 Dz 63 w miejscowości Radłów ul. Nowa, na dz. nr 240/1, 240/2, 240/3, 238/2, 238/3, 238/6, 238/7, 238/10, 238/11, 238/14, 238/15, 238/18, 238/19, 238/22 (obręb 0017), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.28.2022 z dnia 21.02.2022
 29. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 RC SDR11 DN63 w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Długa, na dz. nr 21, 9 (obręb 0114), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.29.2022 z dnia 25.02.2022, brak sprzeciwu
 30. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 RC SDR11 DN63 w miejscowości Odolanów ul. Przemysłowa, na dz. nr 183/3, 2185/30, 2185/28 (obręb 0001), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.30.2022 z dnia 25.02.2022, brak sprzeciwu
 31. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Topoa-Osiedle, Topola Wielka ul. W. Witosa, na dz. nr 25, 5/5 (obręb 0012), inwestor Ewa Zając, znak sprawy RPA.6743.4.31.2022 z dnia 25.02.2022, brak sprzeciwu
 32. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świeligów, na dz. nr 98, 131 (obręb 0023), inwestor Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.32.2022 z dnia 25.02.2022, brak sprzeciwu
 33. Budowa prefabrykowanej betonowej małogabarytowej stacji transformatorowej typu MBST 20/630 realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa GPZ Skalmierzyce wraz z powiązaniami z siecią SN w miejscowości Mączniki ul. Słoneczna i Pałacowa, na dz. nr 12/3 (obręb 0015), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.33.2022 z dnia 25.02.2022, brak sprzeciwu
 34. Budowa lini kablowej nN w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Deszczowa i Burzowa, na dz. nr 17/3, 16/1, 15/2, 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 61/1, 61/2, 61/3, 16/6, 16/5, 16/7, 18/11, 17/2, 16/2, 15/3, 14/6, 15/5, 16/4, 17/4 (obręb 0105), inwestor Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku, znak sprawy RPA.6743.4.34.2022 z dnia 01.03.2022
 35. Budowa lini kablowej nN 0,4kV w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Włościańska, na dz. nr 29, 30 (obręb 0139), dz. nr 1/3 (obręb 0138), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.35.2022 z dnia 01.03.2022
 36. Budowa lini kablowej nN 0,4kV w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Długa, na dz. nr 30/3, 15 (obręb 0112), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.36.2022 z dnia 01.03.2022, brak sprzeciwu
 37. Budowa lini kablowej nN w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Zjazd, Zapiecek i Kątowa, na dz. nr 3/7, 3/18, 4/7, 4/18 (obręb 0137), na dz. nr 82/1, 89/1 (obręb 0139), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.37.2022 z dnia 01.03.2022
 38. Budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Topola-Osiedle ul. Leśna, na dz. nr 331/31, 329, 120/7, 338/7 (obręb 0012), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.38.2022 z dnia 02.03.2022
 39. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 11 dn 63 w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Poligonowa, Ułańska, Pułkowa, Husarska, na dz. nr 1/12, 1/11, 1/10 (obręb 0206), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.39.2022 z dnia 04.03.2022, brak sprzeciwu
 40. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 11 dn 63 w miejscowości Raszków ul. Wałowa, Orpiszewska, na dz. nr 255, 534/1, 256, 281 (obręb 0001), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.40.2022 z dnia 04.03.2022, brak sprzeciwu
 41. Budowa linii kablowej nN 0,4kV w miejscowości Uciechów, na dz. nr 1018/85, 1018/88, 1018/81, 1018/103, 1018/86, 1018/89, 1018/84, 1018/87, 1018/90 (obręb 0012), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.41.2022 z dnia 07.03.2022, brak sprzeciwu
 42. Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV w miejscowości Radłów ul. Wiejska, na dz. nr 623/1, 612/29, 612/8, 565/10, 565/11, 565/12, 565/13, 565/14, 565/15, 565/16, 565/17 (obręb 0017), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.42.2022 z dnia 07.03.2022
 43. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn(Dz)63 w miejscowości Wtórek ul. Ostrowska, na dz. nr 753/19 (obręb 0025), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.43.2022 z dnia 08.03.2022
 44. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE100 SDR 11 RC dn 63 w miejscowości Świeca ul. Mostowa i Brzozowa, na dz. nr 780, 779 (obręb 0009), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.44.2022 z dnia 09.03.2022, brak sprzeciwu
 45. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Mączniki ul. Ogrodowa, na dz. nr 97/23, 97/24, 97/25, 97/26, 97/27, 97/28, 97/29, 97/30 (obręb 0015), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.45.2022 z dnia 15.03.2022
 46. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dz 90/6 mm PE w miejscowości Śliwniki ul. Jabłonkowa, na dz. nr 80, 79/20 (obręb 0020), inwestor HOME BUILD Sp.
  z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.46.2022 z dnia 17.03.2022, brak sprzeciwu
 47. Budowa lini kablowej nN 0,4kV w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Topolowa, na dz. nr 1/19, 1/20, 1/1 (obręb 0166), 3/1, 16, 31 (obręb 0164), 18, 19 (obręb 0165), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.47.2022 z dnia 25.03.2022
 48. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalziacji sanitarnej w miejscowości Radłów, na dz. nr 612/8, 565/16 (obręb 0017), inwestor MN Home sp. z o.o. sp.k., znak sprawy RPA.6743.4.48.2022 z dnia 25.03.2022, brak sprzeciwu
 49. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 11 Dz 63 w miejscowości Zacharzew ul. Rodzinna, na dz. nr 137/17, 1028/6 (obręb 0027), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.49.2022 z dnia 28.03.2022, brak sprzeciwu
 50. Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Staniswława Szymczaka, na dz. nr 76/8 (obręb 0060), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.50.2022 z dnia 28.03.2022, brak sprzeciwu
 51. Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami w miejscowości Skalmierzyce ul. Bielawska, na dz. nr 327/3, 417/2, 666/11, 685/3, 686 (obręb 0018), inwestor Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, znak sprawy RPA.6743.4.51.2022 z dnia 28.03.2022, brak sprzeciwu
 52. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radłów, na dz. nr 4/21, 4/33 (obręb 0017), inwestor Gmina i Miasto Raszków, znak sprawy RPA.6743.4.52.2022 z dnia 04.04.2022, brak sprzeciwu
 53. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Topola Wielka, na dz. nr 576/3, 572, 574/1, 574/2, 574/3, 574/4, 574/6, 574/7, 574/8, 574/10, 574/11(obręb 0012), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.53.2022 z dnia 05.04.2022, brak sprzeciwu
 54. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Świeca, na dz. nr 388/14, 387/13,388/12, 387/11,388/10, 387/9,388/8, 387/7,388/6, 387/5,388/4, 387/3,388/15, 783, 782, 372/1 (obręb 0009), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.54.2022 z dnia 07.04.2022, brak sprzeciwu
 55. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Śliwniki ul. Wiśniowa, na dz. nr 239/1, 236 (obręb 0020), inwestor Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, znak sprawy RPA.6743.4.55.2022 z dnia 11.04.2022, brak sprzeciwu
 56. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Leśna, na dz. nr 1440/2, 101/2, 107/7, 107/3, 107/13, 107/4, 107/2 (obręb 0007), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.56.2022 z dnia 11.04.2022, brak sprzeciwu
 57. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Topola Mała, na dz. nr 365/19, 365/22, 365/25, 365/28,365/20, 365/23, 365/26, 365/30,365/21, 365/24, 365/27,  (obręb 0024), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.57.2022 z dnia 12.04.2022, wniosek wycofano 10.05.2022
 58. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, na dz. nr 1/1(obręb 0166) i dz. nr 18,19 (obręb 0165),inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.58.2022 z dnia 19.04.2022, brak sprzeciwu
 59. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przygodzice, na dz. nr 355(obręb 0009),inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.59.2022 z dnia 19.04.2022, brak sprzeciwu
 60. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 11 Dz 63 w miejscowości Radłów ul.Wiejska, na dz. nr 612/8, 565/16 (obręb 0017), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.60.2022 z dnia 25.04.2022, wniosek wycofano w dniu 09.05.2022
 61. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 11 Dz 63 w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Koralowa, Perłowa,Szafirowa, Rubinowa, na dz. nr 1098/8, 1097/11, 1097/34, 1097/26, 1098/5, 1097/22 (obręb 0007), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.61.2022 z dnia 25.04.2022, brak sprzeciwu
 62. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, na dz. nr 19(obręb 0125),inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.62.2022 z dnia 26.04.2022, brak sprzeciwu
 63. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Krzywa, na dz. nr 43, 44(obręb 0100),inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.63.2022 z dnia 27.04.2022, brak sprzeciwu
 64. Budowa kanalizacji sanitarnej (część III) w miejscowości Rąbczyn, na dz. nr 107/4, 182 (obręb 0018), inwestor Gmina i Miasto Raszków, znak sprawy RPA.6743.4.64.2022 z dnia 28.04.2022,wniosek wycofano w dniu 06.05.2022
 65. Budowa kanalizacji sanitarnej (część IV) w miejscowości Rąbczyn, na dz. nr 107/4, 162/2 (obręb 0018), inwestor Gmina i Miasto Raszków, znak sprawy RPA.6743.4.65.2022 z dnia 28.04.2022,wniosek wycofano w dniu 06.05.2022
 66. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska, na dz. nr 150, 142/1 (obręb 0097) i dz. nr 14 (obręb 0120),inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.66.2022 z dnia 29.04.2022
 67. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska, na dz. nr 3 (obręb 0151) ,inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.67.2022 z dnia 29.04.2022
 68. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Brzoskwiniowa, Agrestowa, na dz. nr 23/2 (obręb 0129) i dz. nr 3,23 ( obręb 0127),inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.68.2022 z dnia 05.05.2022
 69. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Strzegowa na dz. nr 93/2, 52/2 (obręb 0021), inwestor Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o Skalmierzyce, znak sprawy RPA.6743.4.69.2022 z dnia 05.05.2022
 70. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Strzyżew, na dz. nr 1353, 1470 (obręb 0013)i w miejscowości Wielowieś na dz. nr 2594 (obręb 0014), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.70.2022 z dnia 09.05.2022
 71. Budowa kanalizacji sanitarnej (część IV) w miejscowości Rąbczyn, na dz. nr 107/4, 162/2 (obręb 0018), inwestor Gmina i Miasto Raszków, znak sprawy RPA.6743.4.71.2022 z dnia 10.05.2022,
 72. Budowa kanalizacji sanitarnej (część III) w miejscowości Rąbczyn, na dz. nr 107/4, 182 (obręb 0018), inwestor Gmina i Miasto Raszków, znak sprawy RPA.6743.4.72.2022 z dnia 10.05.2022,
 73. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Wtórek ul. Poligonowa, na dz. nr 405/5, 405/6,405/7, 405/8,405/9, 405/10, 405/11, 405/12,405/13, 465/12  (obręb 0025), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.73.2022 z dnia 11.05.2022
 74. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Fabianow na dz. nr 127, 387 (obręb 0006), inwestor Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o Skalmierzyce, znak sprawy RPA.6743.4.73.2022 z dnia 12.05.2022
 75. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ociąż na dz. nr 66, 43/2 (obręb 0016), inwestor Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o Skalmierzyce, znak sprawy RPA.6743.4.74.2022 z dnia 12.05.2022
 76. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Radłów ul. Wiejska na dz. nr 612/8, 565/16 (obręb 0017), inwestor MN Home sp.zo.o. sp.k., znak sprawy RPA.6743.4.76.2022 z dnia 18.05.2022
Czas udostępnienia: 2022-05-19
Pokaż metadane