OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Rejestr zgłoszeń budowy - rok 2017

Rejestr zgłoszeń budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych; wolnostojących i kontenerowych stacji transformatorowych; sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych 

 1. Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV
  Ostrów Wielkopolski, ul. Drzymały, Jednostka ewidencyjna: Ostrów Wielkopolski, Obręb ewidencyjny: 0211 Miasto Ostrów Wielkopolski, Nr działki ewidencyjnej: 1
  Inwestor: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp z o. o.
  RPA.6743.4.1.2017
  2017-01-18, brak sprzeciwu
 2. Budowa sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej
  Ostrów Wielkopolski ul. Jankowskiego, jednostka ewidencyjna: Ostrów Wielkopolski 301701_1, obręb ewidencyjny: 0085, nr działki ewidencyjnej 16, jednostka ewidencyjna: Ostrów Wielkopolski 301701_1, obręb ewidencyjny: 0083, nr działki ewidencyjnej 224
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. 
  RPA.6743.4.2.2017
  2017-01-24
  brak sprzeciwu
 3. Budowa sieci kanalizacyjnej
  Ostrów Wielkopolski, ul. Trzcinowa, jednostka ewidencyjna: Ostrów Wielkopolski 301701_1, nr działki ewidencyjnej: obręb ewidencyjny: 0170
  Inwestor: Miejski Zarząd Dróg
  RPA.6743.4.3.2017
  2017-02-02
  brak sprzeciwu
 4. Przebudowa linii napowietrznej SN
  Czarnylas, gm. Przygodzice, jednostka ewidencyjna: 301705_2 Czarnylas, obręb ewidencyjny 0004, dziennik ewidencyjny 146/1, 151/4
  Inwestor: Energa-Operator S.A. Oddział w Kaliszu
  RPA.6743.4.4.2017
  2017-02-16, brak sprzeciwu
 5. Rozbudowa sieci ee do 1kV
  Ostrów Wielkopolski ul. Drzymały, jednostka ewidencyjna: 301701_1 Ostrów Wielkopolski - miasto, obręb ewidencyjny: 0211  miasto Ostrów Wielkopolski, działka ewidencyjna: 1
  Inwestor: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o.
  RPA.6743.4.5.2017
  2017-02-15
  brak sprzeciwu
 6. Przebudowa budynku linii napowietrznej SN
  Psary gm. Sieroszewice, jednostka ewidencyjna: 301707_2, obręb ewidencyjny: 0008, nr działki ewidencyjnej: 469/8, 570/1, 469/6, 469/10, 576
  Inwestor: Energa Operatpr S.A Oddział w Kaliszu
  RPA.6743.4.6.2017
  2017-02-16,brak sprzeciwu
 7. Budowa sieci wodociągowej 
  Tarchały Wielkie gm. Odolanów, jednostka ewidencyjna: 301703_5, obręb ewidencyjny: 0011, nr działki ewidencyjnej: 250, 251, 257, 324/2, 258, 263, 266, 272
  Inwestor: Zakład Usług Komunalnych
  RPA.6743.4.7.2017
  2017-02-23
 8. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV
  Lewków ul. Kolejowa gm Ostrów Wielkopolski, jednostka ewidencyjna: 301704_2, obręb ewidencyjny: nr działki ewidencyjnej: 245
  Inwestor: Gmina Ostrów Wielkopolski
  RPA.6743.4.8.2017
  2017-02-24
  brak sprzeciwu
 9. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV
  Śliwniki gm Nowe Skalmierzyce, jednostka ewidencyjna: 301702_5 Gmina Nowe Skalmierzyce, obręb ewidencyjny: 0020 Śliwniki, nr działki ewidencyjnej: 79/22, 79/26, 79/27, 79/28, 79/29, 79/30, 79/31, 79/32, 79/33, 79/34, 79/35, 79/37,  jednostka ewidencyjna: 301702_4 Miasto Nowe Skalmiezyce, obręb ewidencyjny: 0001 Nowe Skalmierzyce, działka ewidencyjna: 497/7, 497/1
  Inwestor: Energa-Operator S.A. Oddział Kalisz
  RPA.6743.4.9.2017
  2017-02-24,brak sprzeciwu
 10. Budowa sieci wodociągowej
  Ostrów Wielkopolski, ul. Osiedle Leśne, jednostka ewidencyjna: 301701_1 Ostrów Wielkopolski, obręb ewidencyjny: 0207, nr działki ewidencyjnej: 116, 125/1, 131/3
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
  RPA.6743.4.10.2017
  2017-03-16
 11. Budowa kanalizacji deszczowej
  Ostrów Wielkopolski, ul. Staszica, jednostka ewidencyjna: 301704_2 Ostrów Wielkopolski, obręb ewidencyjny 0007 Gorzyce, nr działki ewidencyjnej: 389, 1, jednostka ewidencyjna: 301701_1 Ostrów Wielkopolski, obręb ewidencyjny: 0157 Ostrów Wielkopolski, nr działki ewidencyjnej:  2, 4, 6, 17/7, 337/3, 337/5, 336, 337/16, 337/2
  Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
  RPA.6743.4.11.2017
  2017-03-17
  brak sprzeciwu
 12. Budowa sieci kanalizacyjnej
  Raczyce, gm. Odolanów, jednostka ewidencyjna: Raczyce, obręb ewidencyjny: 008, nr działki ewidencyjnej: 1057, 1088/1
  Inwestor: Odolanowski Zakład Komunalny sp z o. o. w Raczycach
  RPA.6743.4.12.2017
  2017-03-17
  brak sprzeciwu
 13. Budowa kanalizacji deszczowej
  Gorzyce Wielkie, gm. Ostrów Wielkopolski, jednostka ewidencyjna: 301704_2 Ostrów Wielkopolski, obręb ewidencyjny: 0007 Gorzyce Wielkie, nr działki ewidencyjnej 389
  Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
  RPA.6743.4.13.2017
  2017-03-17,brak sprzeciwu
 14. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej
  Ostrów Wielkopolski, ul. Olsztyńska,  jednostka ewidencyjna: 301701-1 Ostrów Wielkopolski, obręb ewidencyjny: 0029, nr działki ewidencyjnej: 18/11, 18/10, 19/3, 18/6, 18/12, jednostka ewidencyjna: 301701_1 Ostrów Wielkopolski, obręb ewidencyjny: 0028, nr działki ewidencyjnej: 109/2
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.14.2017
  2017-03-30,brak sprzeciwu
 15. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
  Ostrów Wielkopolski, ul. Zębcowska, jednostka ewidencyjna: 301701_1 Ostrów Wielkopolski, obręb ewidencyjny: 0098, nr działki ewidencyjnej: 128/1, 61/2, 62/2, 69, 71
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.15.2017
  2017-04-07
  brak sprzeciwu
 16. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV
  Wierzbno, gm. Odolanów, jednostka ewidencyjna: 301703_5, obręb ewidencyjny: 0013, nr działki ewidencyjnej: 459/8, 459/9, 459/10, 459/1, 459/3
  Inwestor: ENERGA OPERATOR S.A ODDZIAŁ W KALISZU
  RPA.6743.4.16.2017
  2017-04-28
  brak sprzeciwu
 17. Budowa sieci kanalizacyjnej
  Ostrów Wielkopolski, ul. Łanowa, jednostka ewidencyjna: 301701_1, obręb ewidencyjny: 0172, nr działki ewidencyjnej: 111,   jednostka ewidencyjna: 301701_1, obręb ewidencyjny: 0174, nr działki ewidencyjnej:  62, 60/1, 57, 52, 45, 46, 44, 7/2, 75/2
  Inwestor:  Miejski Zarząd Dróg
  RPA.6743.4.17.2017
  2017-04-28,brak sprzeciwu
 18. Budowa sieci kanalizacyjnej, cieplnej, telekomunikacyjnej
  Koryta, gm. Raszków, jednostka ewidencyjna: 301706_5, obręb ewidencyjny: 0012 Koryta, nr działki ewidencyjnej: 32, 34, 88,
  Inwestor: Oświetlenie Uliczne i Drogowe SP z o. o. 
  RPA.6743.4.18.2017
  2017-05-04
  brak sprzeciwu
 19. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV
  Ligota, gm. Raszków, jednostka ewidencyjna: 3010706_5, obwód ewidencyjny: 0011, nr działki ewidencyjnej: 641/2, 547, 630/4
  Inwestor: OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O. O.
  RPA.6743.4.19.2017
  2017-05-04
  brak sprzeciwu
 20. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV
  Pogrzybów, gm. Raszków, jednostka ewidencyjna: 301706_5 Raszków, obwód ewidencyjny: 0015 Pogrzybów, nr działki ewidencyjnej: 173/22
  Inwestor: OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O. O.
  RPA.6743.4.20.2017
  2017-05-04
  brak sprzeciwu
 21. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV
  Raszków, ul. Jarocińska, gm. Raszków, jednostka ewidencyjna: 301706_5 Raszków, obwód ewidencyjny: 0001 Pogrzybów, nr działki ewidencyjnej: 30/2
  Inwestor: OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O. O.
  RPA.6743.4.21.2017
  2017-05-15
  brak sprzeciwu
 22. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV
  Nadstawki, gm. Odolanów, jednostka ewidencyjna: 301703_5 Odolanów, obwód ewidencyjny: 0007 Nadstawki, nr działki ewidencyjnej: 399/2
  Inwestor: Miasto i Gmina Odolanów
  RPA.6743.4.22.2017
  2017-05-15
  brak sprzeciwu
 23. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV
  Ligota, ul. Kaliska, gm. Raszków, jednostka ewidencyjna: 301706_5 Raszków, obwód ewidencyjny: 0011 Ligota, nr działki ewidencyjnej: 664
  Inwestor: OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O. O.
  RPA.6743.4.23.2017
  2017-05-04,brak sprzeciwu
 24. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV
  Raszków, ul. Kaliska, gm. Raszków, jednostka ewidencyjna: 301706_5 Raszków, obwód ewidencyjny: 0017 Radłów, nr działki ewidencyjnej: 317/17, 201, 315
  Inwestor: OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O. O.
  RPA.6743.4.24.2017
  2017-05-04,brak sprzeciwu
 25. Budowa nowego budynku
  Skalmierzyce, ul. Starowiejska, gm. Nowe Skalmierzyce, jednostka ewidencyjna: 301702_5 Nowe Skalmierzyce, obwód ewidencyjny: 0018 Skalmierzyce, nr działki ewidencyjnej: 911/2
  Inwestor: Jakub Byzia
  RPA.6743.4.25.2017
  2017-05-18
  brak sprzeciwu
 26. Budowa sieci kanalizacyjnej
  Ostrów Wielkopolski, ul. Żniwna, jednostka ewidencyjna: 301701_1 Ostrów Wielkoplski, obwód ewidencyjny: 0169, nr działki ewidencyjnej: 27
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.26.2017
  2017-05-22
  brak sprzeciwu
 27. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV
  Odolanów, ul. Kręta i Nadbaryczna, gm. Odolanów, jednostka ewidencyjna: 301703_4 Odolanów, obwód ewidencyjny: 0001 Odolanów, nr działki ewidencyjnej: 1529, 1622/2, 1623/2, 1953
  Inwestor: OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O. O.
  RPA.6743.4.27.2017
  2017-05-22,brak sprzeciwu
 28. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV
  Sośnie, ul. Okrężna, gm. Sośnie, jednostka ewidencyjna: 301708_2, obwód ewidencyjny: 0015, nr działki ewidencyjnej: 119/2, 183
  Inwestor: Gmina Sośnie
  RPA.6743.4.28.2017
  2017-05-23,brak sprzeciwu
 29. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV
  Kaczory, gm. Odolanów, jednostka ewidencyjna: 301703_5 Gliśnica, obwód ewidencyjny: 0003 Gliśnica, nr działki ewidencyjnej: 1075, 1055/18, 1055/20
  Inwestor: Miasto i Gmina Odolanów
  RPA.6743.4.29.2017
  2017-05-24
  wycofano
 30. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV
  Raczyce, ul. Nowa, Spacerowa, Borowikowa, gm. Odolanów, jednostka ewidencyjna: 301703_5 Raczyce, obwód ewidencyjny: 0008 Raczyce, nr działki ewidencyjnej: 1057, 1088/1, 1446/1, 1446/18, 1091/14
  Inwestor: Miasto i Gmina Odolanów
  RPA.6743.4.30.2017
  2017-05-24
  wycofano
 31. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV
  Gliśnica, gm. Odolanów, jednostka ewidencyjna: 301703_5 Gliśnica, obwód ewidencyjny: 0003 Gliśnica, nr działki ewidencyjnej: 496/5, 496/30, 493, 491/27, 496/24
  Inwestor: Miasto i Gmina Odolanów
  RPA.6743.4.31.2017
  2017-05-24
  wycofano
 32. Budowa
  Ostrów Wielkopolski, ul. Krotoszyńska, jednostka ewidencyjna: 301701_1, obwód ewidencyjny: 0042, nr działki ewidencyjnej: 20/10, 136/16, 140/1, 140/2, 140/3
  Inwestor: Mera operator Sp. z o. o.
  RPA.6743.4.32.2017
  2017-05-26
  wycofano
 33. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
  Ostrów Wielkopolski, ul. Maczka, jednostka ewidencyjna: 301701_1 Ostrów Wielkoplski, obwód ewidencyjny: 0051, nr działki ewidencyjnej: 5, 1/6, 1/62
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.33.2017
  2017-05-25,brak sprzeciwu
 34. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV
  Ostrów Wielkopolski, ul. Wesoła, Pogodna, jednostka ewidencyjna: 301701_1, obręb ewidencyjny: 0091, nr działki ewidencyjnej: 53/1, 53/2, 47/1, 26/22, 26/17
  Inwestor: ENERGA - OPERATOR S. A. ODDZIAŁ W KALISZU
  RPA.6743.4.34.2017
  2017-05-30
  brak sprzeciwu
 35. Budowa sieci wodociągowej
  Czekanów, gm. Ostrów Wielkopolski, jednostka ewidencyjna: 301704_2 Ostrów Wielkopolski, obręb ewidencyjny: 0004 Czekanów, nr działki ewidencyjnej: 252, 270
  Inwestor: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
  RPA.6743.4.35.2017
  2017-06-01
   wniosek wycofano
 36. Budowa sieci kanalizacyjnej
  Ostów Wielkopolski, ul. Jesienna, jednostka ewidencyjna: 301701_1, obręb ewidencyjny: 0141, działka ewidencyjna: 169
  Inwestor: Miejski Zarząd Dróg
  RPA.6743.4.36.2017
  2017-06-02,brak sprzeciwu
 37. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV
  Nadstawki, gm. Odolanów, jednostka ewidencyjna: 301703_5 Odolanów 301703_4, obwód ewidencyjny: 0001 Odolanów, nr działki ewidencyjnej: 1541
  Inwestor: Miasto i Gmina Odolanów
  RPA.6743.4.37.2017
  2017-06-05,brak sprzeciwu
 38. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV
  Wierzbno, ul. Cmentarna, gm. Odolanów, jednostka ewidencyjna: 301703_5 Odolanów, obwód ewidencyjny: 0013 Wierzbno, nr działki ewidencyjnej: 317
  Inwestor: OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O. O.
  RPA.6743.4.38.2017
  2017-06-06,brak sprzeciwu
 39. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
  Ostrów Wielkopolski, rejeon ul. Różanej, jednostka ewidencyjna: 301701_1 Ostrów Wielkoplski, obwód ewidencyjny: 0060, nr działki ewidencyjnej: 76/9, 76/8
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.39.2017
  2017-06-06
   wniosek wycofano
 40. Budowa sieci wodociągowej
  Ostrów Wielkopolski, rejeon ul. Różanej, jednostka ewidencyjna: 301704_2 Ostrów Wielkoplski, obwód ewidencyjny: 0007 Gorzyce Wielkie, nr działki ewidencyjnej: 1187/1, jednostka ewidencyjna: 301704_2 Ostrów Wielkoplski, obwód ewidencyjny: 0024 Topola Mała, nr działki ewidencyjnej: 186, 164/1, 164/10, 185
  Inwestor: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
  RPA.6743.4.40.2017
  2017-06-13
  brak sprzeciwu
 41. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV
  Nowe Kamienice, gm. Ostrów Wielkopolski, jednostka ewidencyjna: 301704_2, obręb ewidencyjny: 0010, nr działki ewidencyjnej: 60/7, 60/8, 60/9, 60/10, 60/4
  Inwestor: ENERGA - OPERATOR S. A. ODDZIAŁ W KALISZU
  RPA.6743.4.41.2017
  2017-06-14
  brak sprzeciwu
 42. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV
  Wtórek, gm. Ostrów Wielkopolski, jednostka ewidencyjna: 301704_2, obręb ewidencyjny: 0025, nr działki ewidencyjnej: 840/1, 840/2, 840/3, 840/4, 840/5
  Inwestor: ENERGA - OPERATOR S. A. ODDZIAŁ W KALISZU
  RPA.6743.4.42.2017
  2017-06-14
  brak sprzeciwu
 43. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
  Ostrów Wielkopolski, rejeon ul. Zębcowskiej, jednostka ewidencyjna: 301701_1 Ostrów Wielkoplski, obwód ewidencyjny: 0114, nr działki ewidencyjnej: 19/5, jednostka ewidencyjna: 301701_1 Ostrów Wielkoplski, obwód ewidencyjny: 0116, nr działki ewidencyjnej: 1
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.43.2017
  2017-06-19
  brak sprzeciwu
 44. Budowa sieci kanalizacyjnej
  Ostrów Wielkopolski, ul. Grechuty, jednostka ewidencyjna: 301701_1 Ostrów Wielkoplski, obwód ewidencyjny: 0010, nr działki ewidencyjnej: 3/126
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.44.2017
  2017-06-26
  brak sprzeciwu
 45. Budowa sieci kanalizacyjnej
  Ostrów Wielkopolski, ul. Wileńska, jednostka ewidencyjna: 301701_1 Ostrów Wielkoplski, obwód ewidencyjny: 0060, nr działki ewidencyjnej: 154
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.45.2017
  2017-06-26
  brak sprzeciwu
 46. Nadbudowa budynku
  Ostrów Wielkopolski, ul. Południowa, jednostka ewidencyjna: 301701_1, obwód ewidencyjny: 0131, nr działki ewidencyjnej: 16/8
  Inwestor: Leszek Demski
  RPA.6743.4.46.2017
  2017-06-26
  brak sprzeciwu
 47. Budowa sieci kanalizacyjnej
  Ostrów Wielkopolski, ul. Gajowa, jednostka ewidencyjna: 301701_1 Ostrów Wielkoplski, obwód ewidencyjny: 0154, nr działki ewidencyjnej: 34
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.47.2017
  2017-06-26
  brak sprzeciwu
 48. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
  Ostrów Wielkopolski, rejon ul. Krańcowej, jednostka ewidencyjna: 301701_1 Ostrów Wielkoplski, obwód ewidencyjny: 0111, nr działki ewidencyjnej: 42/13, 38/1, jednostka ewidencyjna: 301701_1 Ostrów Wielkoplski, obwód ewidencyjny: 0139, nr działki ewidencyjnej:13/11, 13/7
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.48.2017
  2017-06-29
  brak sprzeciwu
 49. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  Ostrów Wielkopolski, rejon ul. Różanej, jednostka ewidencyjna: 3017_1 Ostrów Wielkopolski, obręb ewidencyjny: 0060, nr działki ewidencyjnej: 76/9, 76/8
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.49.2017
  2017-07-04
  brak sprzeciwu
 50. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  Ostrów Wielkopolski, rejon ul. Okólnej, jednostka ewidencyjna: 3017_1 Ostrów Wielkopolski, obręb ewidencyjny: 0058, nr działki ewidencyjnej: 50/12, 50/5, 68
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.50.2017
  2017-07-04
  brak sprzeciwu
 51. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  Ostrów Wielkopolski, ul. Wesoła, Pogodna, jednostka ewidencyjna: 3017_1 Ostrów Wielkopolski, obręb ewidencyjny: 0090, nr działki ewidencyjnej: 26/22,  jednostka ewidencyjna: 3017_1 Ostrów Wielkopolski, obręb ewidencyjny: 0091, nr działki ewidencyjnej: 47/1, 33
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.51.2017
  2017-07-04
  brak sprzeciwu
 52. Budowa sieci kanalizacyjnej
  Lamki, gm. Ostrów Wielkopolski, jednostka ewidencyjna: 301704_2 Ostrów Wielkopolski obszar wiejski, nr działki ewidencyjnej: 296
  Inwestor: Gmina Ostrów Wielkopolski
  RPA.6743.4.52
  2017-07-04
  brak sprzeciwu
 53. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  Ostrów Wielkopolski, rejon ul. Zębcowskiej, jednostka ewidencyjna: 301701_1 Ostrów Wielkopolski, obręb ewidencyjny: 0114, nr działki ewidencyjnej: 55/12, 54/12,  jednostka ewidencyjna: 301701_1 Ostrów Wielkopolski, obręb ewidencyjny: 0115, nr działki ewidencyjnej: 2
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.53.2017
  2017-07-06
  brak sprzeciwu
 54. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  Ostrów Wielkopolski, rejon ul. Sopockiej, jednostka ewidencyjna: 301701_1 Ostrów Wielkopolski, obręb ewidencyjny: 0012, nr działki ewidencyjnej: 102,  jednostka ewidencyjna: 301701_1 Ostrów Wielkopolski, obręb ewidencyjny: 0013, nr działki ewidencyjnej: 4, 5, 14/1,  14/2,  jednostka ewidencyjna: 301701_1 Ostrów Wielkopolski, obręb ewidencyjny: 0014, nr działki ewidencyjnej: 7/12
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.54.2017
  2017-07-06
  brak sprzeciwu
 55. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  Ostrów Wielkopolski, rejon ul. Jasnej, jednostka ewidencyjna: 301701_1 Ostrów Wielkopolski, obręb ewidencyjny: 0085, nr działki ewidencyjnej: 40, 36/3, 32/17, 31/13, 30/4, 26/3, 41/3
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.55.2017
  2017-07-06
  brak sprzeciwu
 56. Budowa nowego budynku
  Ostrów Wielkopolski, ul. Staroprzygodzka 137, jednostka ewidencyjna: 301701_1, obręb ewidencyjny: 0143, nr działki ewidencyjnej: 11/1, 11/3
  Inwestor: ELIZAB STAL sp.  z o. o.
  RPA.6743.4.56.2017
  2017-07-05
  brak sprzeciwu
 57. Budowa sieci elektromagnetycznej obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV
  Odolanów, gm. Odolanów, jednostka ewidencyjna: 301703_5 Odolanów, obręb ewidencyjny: 0001 Odolanów, nr działki ewidencyjnej: 1541
  Inwestor: Miasto Gmina Odolanów
  RPA.6743.4.57.2017
  2017-07-12
  wniosek wycofano 2017-08-01
 58. Budowa sieci elektromagnetycznej obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV
  Gliśnica, gm. Odolanów, jednostka ewidencyjna: 301703_5 Odolanów, obręb ewidencyjny: 0003 Gliśnica,  nr działki ewidencyjnej: 496/5, 496/30, 493, 496/27, 496/24
  Inwestor: Miasto Gmina Odolanów
  RPA.6743.4.58.2017
  2017-07-12
  wniosek wycofano 2017-08-01
 59. Budowa sieci elektromagnetycznej obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV
  Raczyce, ul. Nowa, Spacerowa, Borowikowa, gm. Odolanów, jednostka ewidencyjna: 301703_5 Raczyce, obręb ewidencyjny: 0008 Raczyce,  nr działki ewidencyjnej: 1057, 1088/1, 1446/18, 1091/14
  Inwestor: Miasto Gmina Odolanów
  RPA.6743.4.59.2017
  2017-07-12
  wniosek wycofano 2017-08-01
 60. Budowa sieci elektromagnetycznej obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV
  Kaczory, gm. Odolanów, jednostka ewidencyjna: 301703_5 Gliśnica, obręb ewidencyjny: 0003 Gliśnica,  nr działki ewidencyjnej: 1075, 1055/18, 1055/20
  Inwestor: Miasto Gmina Odolanów
  RPA.6743.4.60.2017
  2017-07-12
  wniosek wycofano 2017-08-01
 61. Budowa sieci elektromagnetycznej obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV
  Gliśnica, gm. Odolanów, jednostka ewidencyjna: 301703_5 Gliśnica, obręb ewidencyjny: 0003 Gliśnica,  nr działki ewidencyjnej: 345/1, 345/7, 345/8, 345/10, 345/5
  Inwestor: Miasto Gmina Odolanów
  RPA.6743.4.61.2017
  2017-07-12
  wniosek wycofano 2017-08-21
 62. Budowa sieci elektromagnetycznej obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV
  Wierzbno, gm. Odolanów, jednostka ewidencyjna: 301703_5 Odolanów - obszar wiejski, obręb ewidencyjny: 0013 Wierzbno,  nr działki ewidencyjnej: 317/319
  Inwestor: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o.
  RPA.6743.4.62.2017
  2017-07-13
  brak sprzeciwu
 63. Budowa sieci kanalizacyjnej
  Ostrów Wielkopolski, ul. Gorzycka, jednostka ewidencyjna: 301701_1, obręb ewidencyjny: 0103, nr działki ewidencyjnej: 57/5, 54/4, 57/7
  Inwestor: Miejski Zarząd Dróg
  RPA.6743.4.63.2017
  2017-07-20
  brak sprzeciwu
 64. Budowa sieci wodociagowej
  Ostrów Wielkopolski, ul Łamana, Dobra, jednostka ewidencyjna: 301701_1 Ostrów Wielkopolski, obręb ewidencyjny: 0112, nr działki ewidencyjnej: 29/2, 47/5, 47/21, 41/23
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.64.2017
  2017-07-21
  brak sprzeciwu
 65. Budowa sieci wodociagowej
  Czekanów,  jednostka ewidencyjna: 301704_2 Ostrów Wielkopolski, obręb ewidencyjny: 0004 Czekanów, nr działki ewidencyjnej: 252, 270
  Inwestor: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z o. o.
  RPA.6743.4.65.2017
  2017-08-01
 66. Budowa sieci kanalizacyjnej
  Ostrów Wielkopolski, ul. Kalinowa, Cedrowa, Przesieka i Platanowa, jednostka ewidencyjna: 301701_1, obręb ewidencyjny: 0208, nr działki ewidencyjnej: 270, 269, 268, 114
  Inwestor: Miejski Zarząd Dróg
  RPA.6743.4.66.2017
  2017-08-01
  wniosek wycofano 2017-08-21
 67. Budowa sieci kanalizacyjnej
  Ostrów Wielkopolski, ul. Jarzębinowa, Klonowa, Jeżynowa, jednostka ewidencyjna: 301701_1, obręb ewidencyjny: 0208, nr działki ewidencyjnej: 165/5, 169, 276, 274, 270, 170, 203, 84/2, 210/4, 164, 166, 95, 65
  Inwestor: Miejski Zarząd Dróg
  RPA.6743.4.67.2017
  2017-08-01
  wniosek wycofano 2017-08-21
 68. Budowa sieci wodociągowej
  Ostrów Wielkopolski, ul. Agrestowa, jednostka ewidencyjna: 301701_1 Ostrów Wielkopolski, obręb ewidencyjny: 0127, nr działki ewidencyjnej: 23, 3, 2, 1/10, 1/18, 1/16
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.68.2017
  2017-07-31
  brak sprzeciwu
 69. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  Ostrów Wielkopolski, rejon ul. Sopockiej, jednostka ewidencyjna: 301701_1 Ostrów Wielkopolski, obręb ewidencyjny: 0103, nr działki ewidencyjnej: 60, 57/7, 54/7, 52/6, 51/6, 57/5, 54/4, 55, 52/3, 51/3, 50/3, 49/4, 50/6, 49/7
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.69.2017
  2017-08-03,brak sprzeciwu
 70. Budowa sieci wodociągowej 
  Ostrów Wielkopolski, ul. Jodłowa, jednostka ewidencyjna: 301701_1 Ostrów Wielkopolski, obręb ewidencyjny: 0208, nr działki ewidencyjnej: 13/2, 14/2, 15/1
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.70.2017
  2017-08-09
  brak sprzeciwu
 71. Budowa sieci  kanalizacyjnej
  Ostrów Wielkopolski, ul. Niska, jednostka ewidencyjna: 301701_1 Ostrów Wielkopolski, obręb ewidencyjny: 0112, nr działki ewidencyjnej: 15,  jednostka ewidencyjna: 301701_1 Ostrów Wielkopolski, obręb ewidencyjny: 0114, nr działki ewidencyjnej: 9, 44/1,  jednostka ewidencyjna: 301701_1 Ostrów Wielkopolski, obręb ewidencyjny: 0042, nr działki ewidencyjnej: 140/4, 140/5, 140/6, 13, 14
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.71.2017
  2017-08-09
  wycofano 2017-08-17
 72. Budowa Abonenckiej Kontenerowej Stacji Transformatorowej wraz z zasilającą linią SN
  Ostrów Wielkopolski, ul. Krotoszyńska 35, jednostka ewidencyjna: Ostrów 301701_1, obręb ewidencyjny: 0042, nr działki ewidencyjnej: 20/10, 136,16, 140/1, 140/2, 140/3
  Inwestor: Gmina Ostrów Wielkopolski
  RPA.6743.4.72.2017
  2017-08-09
  brak sprzeciwu
 73. Budowa sieci wodociągowej 
  Odolanów, gm. Odolanów, jednostka ewidencyjna: 301703_4, obręb ewidencyjny: 0001, nr działki ewidencyjnej: 1160/5, 1155/8, 115/23, 1152, 1142
  Inwestor: Zakład Usług Komunalnych
  RPA.6743.4.73.2017
  2017-08-11,brak sprzeciwu
 74. Budowa sieci kanalizacyjnej
  Ostrów Wielkopolski, ul, Rzemieślnicza, jednostka ewidencyjna: 301701_1, obręb ewidencyjny: 0115, nr działki ewidencyjnej: 2, 164/10, 3/43
  Inwestor: Miejski Zarząd Dróg
  RPA.6743.4.74.2017
  2017-08-17,brak sprzeciwu
 75. Budowa siecielektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV
  Janków Przygodzki, ul. Łąkowa, gm. Przygodzice, jednostka ewidencyjna: 301005_2 Przygodzice, obręb ewidencyjny: 0007 Janków Przygodzki, nr działki ewidencyjnej: 602/1, 616, 644
  Inwestor: Gmina Przygodzice
  RPA.6743.4.75.2017
  2017-08-28,brak sprzeciwu
 76. Budowa sieci kanalizacyjnej
  Ostrów Wielkopolski, ul. Wołyńska, jednostka ewidecyjna: 301701_1, obręb ewidencyjny: 0060, nr działki ewidencyjnej: 138
  Inwestor: Miejski Zarząd Dróg
  RPA.6743.4.76.2017
  2017-08-29,brak sprzeciwu
 77. Budowa sieci kanalizacyjnej
  Ostrów Wielkopolski, ul. Wiązowa, jednostka ewidecyjna: 301701_1, obręb ewidencyjny: 0208, nr działki ewidencyjnej: 170, 185, 186, 230, 203, 204, 213/5
  Inwestor: Miejski Zarząd Dróg
  RPA.6743.4.77.2017
  2017-08-29,brak sprzeciwu
 78. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV
  Odolanów, gm Odolanów, jednostka ewidencyjna: 301703_4, obręb ewidencyjny: 0001 Odolanów, nr działki ewidencyjnej: 1541
  Inwestor: Miasto i Gmina Odolanów
  RPA.6743.4.78.2017
  2017-09-01, brak sprzeciwu
 79. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV
  Gliśnica, gm Odolanów, jednostka ewidencyjna: 301703_5, obręb ewidencyjny: 0003 Gliśnica, nr działki ewidencyjnej: 496/5, 496/30, 493, 491/31, 496/24
  Inwestor: Miasto i Gmina Odolanów
  RPA.6743.4.79.2017
  2017-09-04, brak sprzeciwu
 80. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV
  Raczyce, ul. Nowa, Spacerowa, Borowikowa, gm Odolanów, jednostka ewidencyjna: 301703_5 Raczyce, obręb ewidencyjny: 0008 Raczyce, nr działki ewidencyjnej: 1057, 1088/1, 1446/18, 1091/14
  Inwestor: Miasto i Gmina Odolanów
  RPA.6743.4.80.2017
  2017-09-04 brak sprzeciwu
 81. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  Ostrów wielkopolski, rejon ul. Klasztornej, Strzeleckiej, jednostka ewidencyjna: 301701_1 Ostrów Wielkopolski, obręb ewidencyjny: 0124, nr działki ewidencyjnej: 5/19
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. 
  RPA.6743.4.81.2017
  2017-08-31, brak sprzeciwu
 82. Budowa sieci kanalizacyjnej
  Ostrów Wielkopolski, ul. Kalinowa, Cedrowa, Przesieka i Platanowa, jednostka ewidecyjna: 301701_1, obręb ewidencyjny: 0208, nr działki ewidencyjnej: 270, 269, 268, 114
  Inwestor: Miejski Zarząd Dróg
  RPA.6743.4.82.2017
  2017-09-01, brak sprzeciwu
 83. Budowa sieci kanalizacyjnej
  Ostrów wielkopolski, ul. Niska, jednostka ewidencyjna: 301701_1 Ostrów Wielkopolski, obręb ewidencyjny: 0112, nr działki ewidencyjnej: 15, obręb ewidencyjny: 0114, nr działki ewidencyjnej: 9, 44/1
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. 
  RPA.6743.4.83.2017, brak sprzeciwu
  2017-09-11
 84. Budowa sieci kanalizacyjnej
  Ostrów Wielkopolski, ul. Cyprysowa, Jastrzębia, jednostka ewidecyjna: 301701_1, obręb ewidencyjny: 0210, nr działki ewidencyjnej: 230/10, 235/8, 236/6
  Inwestor: Miejski Zarząd Dróg
  RPA.6743.4.84.2017
  2017-09-12, brak sprzeciwu
 85. Budowa sieci kanalizacyjnej
  Ostrów Wielkopolski, ul. Chłopska, jednostka ewidecyjna: 301701_1, obręb ewidencyjny: 0118, nr działki ewidencyjnej: 2/26, 1
  Inwestor: Miejski Zarząd Dróg
  RPA.6743.4.85.2017, brak sprzeciwu
  2017-09-12
 86. Budowa sieci kanalizacyjnej
  Ostrów Wielkopolski, ul. Północna, jednostka ewidecyjna: 301701_1, obręb ewidencyjny: 0011, nr działki ewidencyjnej: 18, 11/1, 1
  Inwestor: Miejski Zarząd Dróg
  RPA.6743.4.86.2017,
  2017-09-12,brak sprzeciwu
 87. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV
  Ostrów Wielkopolski, ul. Zębcowska, Budowlanch, jednostka ewidencyjna: 301701_1, obręb ewidencyjny: 0101,  nr działki ewidencyjnej: 5/14, 5/17, 5/19, 208/2, 5/4, 2 , obręb ewidencyjny: 0114,  nr działki ewidencyjnej: 61/1, 61/4, obręb ewidencyjny: 0115,  nr działki ewidencyjnej: 2
  Inwestor: Energa-Operator S.A. Oddział Kalisz
  RPA.6743.4.87.2017
  2017-09-13, brak sprzeciwu
 88. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV
  Ostrów Wielkopolski,rejon ul. Osadniczej, jednostka ewidencyjna: 301701_1, obręb ewidencyjny: 0008,  nr działki ewidencyjnej: 89/4, 89/5, 88/4, 75/3, obręb ewidencyjny: 0011,  nr działki ewidencyjnej: 32/2
  Inwestor: Energa-Operator S.A. Oddział Kalisz
  RPA.6743.4.88.2017
  2017-09-20, brak sprzeciwu
 89. Budowa sieci cieplnej
  Ostrów Wielkopolski, ul. Leduchowskiego, Prof. Kaliny, Wyjazdowa, Jasna, jednostka ewidencyjna: 301701_1, obręb ewidencyjny: 0024, nr działki ewidencyjnej: 1,  obręb ewidencyjny: 0025, nr działki ewidencyjnej: 155, 156,  obręb ewidencyjny: 0032, nr działki ewidencyjnej: 166,  obręb ewidencyjny: 0084, nr działki ewidencyjnej: 59, 17, 18, 24, 25, 29, 30, 35, 39, 57, 79, 80, 81, 87, 88, 93, 94, 99, 100, 128, 129, 134, 137, 138, 4/27,  obręb ewidencyjny: 0083, nr działki ewidencyjnej: 200
  Inwestor: Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S. A.
  RPA.6743.4.89.2017
  2017-09-21, brak sprzeciwu
 90. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV
  Ostrów Wielkopolski, ul. Tęczowa, Kolorowa, jednostka ewidencyjna: 301701_1, obręb ewidencyjny: 0085,  nr działki ewidencyjnej: 26/8, 30/7, 30/13, 30/17, 31/9, 32/10, 36/3, 32/14, 33/7
  Inwestor: Energa-Operator S.A. Oddział Kalisz
  RPA.6743.4.90.2017
  2017-09-22, brak sprzeciwu
 91. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Śliwniki na  ul. Wiatrakowej na dz. nr 91/2, inwestor Sylwia i Zbigniew Grzęda,  znak sprawy  RPA.6743.4.91.2017 data wpływu 2017.09.27, brak sprzeciwu
 92. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski  na ul. Taczaka  na dz. nr 30/3, 31/4, inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743. 4.92.2017 data wpływu 2017.09.28, brak sprzeciwu
 93. Budowa sieci elektroenergetycznej   do 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Jasia i Małgosi na dz. nr 187/3, 173 ( obręb 0139), inwestor Energa Operator S.A. Od. w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.93.2017 data wpływu 2017.10.03,brak sprzeciwu
 94. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Budowlanych na dz. nr 5/14, 5/19, 5/17, 208/2 ( obręb 0101), inwestor WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i kanalizacji S.A.w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.94.2017, data wplywu 2017.10.03,brak sprzeciwu
 95. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Skalmierzyce na dz.nr 1091/17, 1091/7, inwestor Energa-Operator S.A. Oddział w Kaliszu, znak sprawy RPA.6740.4.95.2017, data wpływu 2017.10.02, brak sprzeciwu
 96. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Kaczory na dz. nr 1075, 1055/18, 1055/20, inwestor Miasto i Gmina Odolanów, znak sprawy RPA.6740.4.96.2017, data wpływu 2017.10.06,brak sprzeciwu
 97. Budowa sieci wodociągowej w miejscowosci Wysocko Małe ul.Kwiatowa dz. nr 127, 108/4, 108/10, inwestor Krystyna Ostrowska, znak sprawy RPA.6743.4.97.2017, data wpływu 2017.10.10.brak sprzeciwu
 98. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski na dz. 79/2 i 78/2 ( obręb 0208), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.w Ostrowie Wlkp., znak sprawy RPA.6743.4.98.2017, data wpływu 2017.10.16, brak sprzeciwu
 99. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Odolanów ul. Parkowa dz.nr 1155/10, 1155/11, 1155/1, 1155/9, 1155/22, 1155/8, 1155/23, 1155/2, 1155/3, 1155/4, 1155/5, 1155/6, 1155/7, 1155/12, 1155/13,1155/14, 1155/15, 1155/16,1155/17, 1155/18, 1155/19, 1155/20, 1155/21, 1154/25, 1160/5 ( obręb 0001), inwestor Energa Operator S.A. Oddział w Kaliszu, znak sprawy RPA.6740.4.99.2017, data wpływu 2017.10.16, brak sprzeciwu
 100. Budowa sieci elktroenergetycznej do 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski dz. nr 3, 15, 16 ( obręb 0002), dz. nr 28/5, ( obreb 0187), dznr 2/1, ( obręb 0188), dz. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/1, 12/1, 13/1, 14/3, 14/10, 14/13 ( obręb 0189), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp.z o. o. Kalisz, znak sprawy RPA.6740.4.100.2017, data wpływu 2017.10.18,brak sprzeciwu
 101. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów  Wielkopolski ul. Wołyńska dz. nr 138( obręb 0060), inwestor Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp. znak sprawy RPA.6743.4.101.2017, data wpływu 2017.10.20, brak sprzeciwu
 102. Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Osadnicza dz. nr 102 ( obręb 0007), 76, 2, 75/3, ( obręb 0008), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wlkp. znak sprawy RPA.6743.4.102.2017, data wpływu 2017.10.24, brak sprzeciwu
 103. Budowa sieci elektroenergetynej do 1 kVw miejscowości Gliśnica dz. nr 345/1, 348, 345/6, inwestor Miasto i Gmina Odolanów, znak sprawy RPA.6743.4.103.2017, data wpływu 2017.11.03, Brak sprzeciwu
 104. Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska  dz. nr 1/48, 1/72, 1/75 ( obręb 0123), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.104.2017, data wpływu 2017.11.16, brak sprzeciwu
 105. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Mała dz. nr 68 ( obręb 0142) inwetor Miejski Zarzad Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.105.2017, data wpływu 2017.11.17,brak sprzeciwu
 106. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Zakątek dz. nr 1/48, 21/8, 21/7, 1/3, 1/47, 19/3, 18/6, 18/8, 19/5, 26, 25/1, 18/9, 19/6, 21/4, 22/4, 1/2, 27/3, 22/2, 19/4, 20/6, 20/4 ( obręb 0105), inwestor Energa Operator S.A. Oddział w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.106.2017, data wpływu 2017.11.22, brak sprzeciwu
 107. Budowa  sieci elektroenergetycznej do 1 kV w miejscowości Uciechów dz. nr 1018/55, 1018/41, 1018/54, 1018/38, 1018/42, 1018/57, 1018/56, 1018/58, 1018/59, 1018/53, 1018/60, 1018/61, 1018/62, 1018/63, 1058/15, 1058/3, 1018/68, 1018/50, 1018/40,1059 ( obręb 0012), inwestor Energa Operator S.A. Od. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.107.2017, data wpływu 2017.11.27,brak sprzeciwu
 108. Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Dębnica ul. O.A.Cierpki dz. nr 136/22, 186/2 (obręb 0005), inwestor Pan Paweł Strączkowski, znak sprawy RPA.6743.4.108.2017, data wpływu 2017.11.30,brak sprzeciwu
 109. Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji w  miejscowości  Ostrów Wielkopolski ul. Przeskok dz. nr 9/9( obręb 0143),inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wlkp. znak sprawy RPA.6743.4.109.2017, data wpływu 2017.11.30, brak sprzeciwu
 110. Budowa sieci elktroenergetycznej do 1kVw miejscowości Zacharzew  ul. Bajkowa dz. nr 31.24, 31/25, 31/26, 218, 219, 235, 30/20, 31/27 ( obręb 0027), inwestor Energa Operator S.A. Oddział w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.110.2017, data wpływu 2017.12.07,brak sprzeciwu
 111. Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Ostrów Wielkopolski ul. Srebrna dz. nr 34/9, 39 ( obręb 0085),inwestor WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wlkp., znak sprawy RPA.6743.4.111.2017, data wpływu 2017.12.18, brak sprzeciwu
 112. Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski rej. ul. Dębowej dz. nr 1/1, 1/2,( obręb 0207) i dz. nr  1/12 ( obręb 0206), inwestor WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wlkp., znak sprawy RPA.6743.4.112.2017, data wpływu 2017.12.18, brak sprzeciwu
 113. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV w miejscowosci Topola Wielka dz. nr 412/4, 1904/3, 1904/4, 1904/5, 904/6 ( obręb 0012), inwestor Energa Operator S.A. Od. w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.113.2017, data wpływu 2017.12.20,brak sprzeciwu
 114. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Biskupice Ołoboczne ul. Środkowa, dz. nr 627 ( obręb 0002), inwestor Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o., znak sprawy RPA.6743.4.114.2017, data wpływu 2017.12.29,brak sprzeciwu
Czas udostępnienia: 2023-02-23
Pokaż metadane