OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Rejestr zgłoszeń budowy- rok 2019

Zgłoszenie budowy sieci, stacji transformatorowej i budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski rej. ul.Staroprzygodzkiej na działce nr 6/42 ( obręb 0117), inwestor WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy nr RPA.6743.4.1.2019 z dnia 2019.01.02, brak sprzeciwu
 2. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Huta, na dzialkach nr 400, 397, 389 ( obręb 0005), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp.zo.o. w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.2.2019 z dnia 2019.01.03, wniosek wycofano dnia 24.01.2019
 3. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV  w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Ofierskiego na działkach nr 6/10, 6/7, 10/19, 3/5,3/6, 10/24 ( obręb 0015)i dz. nr 19/6,19/2 ( obręb 0026)inwestor Energa Operator S.A. Oddział Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.3.2019 z dnia 2019.01.04, brak sprzeciwu z dnia 16.01.2019
 4. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrznymi instalacjami wodociągową, kanalizacyjną, c.o, elektryczną w miejscowości Sośnie na  dz. 861/1,  inwestor Andrzejewska Patrycja znak sprawy RPA.6743.4.4.2019 z dnia 2019.01.22, brak sprzeciwu
 5. Budowa sieci lektroenergetycznej do 1kV, w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Jankowskiego na działkach nr 7/15, 7/11, 10/9, 11/2, 12/2, 13/2, 13/17, 46, 47, 48, 49, 12/19, 13/7, 13/10, 13/13, 13/16 ( obręb 0085),inwestor Energa Operator S.A. Od. w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.5.2019 z dnia 22.01.2019, brak sprzeciwu
 6. Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Ociąż ul. Zakrzewki na działce nr 291/1 ( obręb 0016), inwestor Marek Rataj, znak sprawy RPA.6743.4.6.2019 z dnia 24.01.2019, brak sprzeciwu
 7. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kv w miejscowosci Ostrów Wielkopolski ul. Mazurska, na działkach nr 35/4 (obręb 0011), dz. nr 67/8, 72/5, 67/21,67/13 ( obręb 0012), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o., znak sprawy RPA.6743.4.7.2019 z dnia 25.01.2019, wycofano zgłoszenie dnia 13.02.2019r.
 8. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Regatowa, Wioślarska, na działkach nr 97, 104/1 ( obręb 0008), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o., znak sprawy RPA.6743.4.8.2019 z dnia 25.01.2019, brak sprzeciwu
 9. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Dębnica ul. Litewska, na działce nr 50 ( obręb 0005), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o., znak sprawy RPA.6743.4.9.2019 z dnia 30.01.2019, brak sprzeciwu
 10. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Czarnylas, na działce nr 271 ( obręb 0004), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o., znak sprawy RPA.6743.4.10.2019 z dnia 30.01.2019, brak sprzeciwu
 11. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Wielowieś na działkach nr 336, 337/4 ( obręb 0014), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o., znak sprawy RPA.6743.4.11.2019 z dnia 30.01.2019, brak sprzeciwu
 12. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Dębnica na działkach nr 460, 461/7, 463 ( obręb 0005), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o., znak sprawy RPA.6743.4.12.2019 z dnia 30.01.2019,brak sprzeciwu
 13. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Skowronkowa, Słowikowa, Kukułcza, Sowia, na działkach nr 14, 25, 28, 29, 34, 39 ( obręb 0124), dz. nr 19, 20, 21, 52, 57/22 ( obręb 0125), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.13.2019 z dnia 06.02.2019, brak sprzeciwu
 14. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Siewna, na działce nr 27/6 ( obręb 0139), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. Od. Zakład Gazowniczy w Poznaniu, znak sprawy RPA.6743.4.14.2019 z dnia 11.02.2019, brak sprzeciwu
 15. Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czekanów ul. Akacjowa, na działkach nr607/ 3, 607/4, 607/5, 252 ( obręb 0004), inwestor Gmina Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.15.2019 z dnia 2019.02.13, brak sprzeciwu
 16. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkoipolski ul. Czereśniowa, na działkach nr 17, 15/3, 14 ( obręb 0155), inwestor Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.16.2019 z dnia 2019.02.14, brak sprzeciwu
 17. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Wysocko Małe ul. Kwiatowa, na działkach nr 127, 108/4, 108/10 ( obręb 0013), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Zakład Gazowniczy w Poznaniu, znak sprawy RPA.6743.4.17.2019 z dnia 2019.02.15, brak sprzeciwu
 18. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 1 0,5 MPa w miejscowosci Tarchały Wielkie ul. Kwiatowa, na działkach nr 666, 877/11, 877/27 ( obręb 0011), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Zakład Gazowniczy w Poznaniu, znak sprawy RPA.6743.4.18.2019 z dnia 2019.02.15, brak sprzeciwu
 19. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 10,5 MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Grabowska, na działkach nr 2, 3/1 ( obręb 0206), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. Od. Zakład Gazowniczy w Poznaniu, znak sprawy RPA.6743.4.19.2019 z dnia 2019.02.15, brak sprzeciwu
 20. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowosci Świeca ul. Granowiecka, na działce nr 782 ( obręb 0009),inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp.o.o.Od.Zakład Gazowniczy w Poznaniu, znak sprawy RPA.6740.4.20.2019 z dnia 2019.02.25, brak sprzeciwu
 21. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Dębnica ul. Litewska, na działkach nr 50, 15/5, 15/14 ( obręb 0005), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o.Od.Zakład Gazowniczy w Poznaniu, znak sprawy RPA.6740.4.21.2019 z dnia 2019.02.25, brak sprzeciwu
 22. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Lamki, Radłów  ul.Lawendowa, Os.Robotnicze, na działkach nr 256, 255 ( obręb 0014)i działka nr 239 ( obręb 0017), inwestorPolska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o.Od.Zakład Gazowniczy w Poznaniu, znak sprawy RPA.6743.4.22.2019 z dnia 2019.02.25, brak sprzeciwu
 23. Budowa sieci gazowej o cisnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Mączniki, Nowe Skalmierzyce ul. Domowa, Ogrodowa, Polna, na działkach nr 91, 44,47, 97/5, ( obręb 0015), działka nr 243/2 ( obręb 0001), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o.Od. Zakład Gazowniczy w Poznaniu, znak sprawy RPA.6743.4.23.2019 z dnia 2019.02.25, brak sprzeciwu
 24. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Gałązki Wielkie, na dzialkach nr 71, 49, 72/1, 46/3, 44/5, 44/4, 45, 43, 73/2, 66,48 (obręb 0008), inwestor Energa Operator S.A. Od. w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.24.2019 z dnia 2019.02.25, brak sprzeciwu
 25. Budowa wolnostajacej parterowej stacji transformatorowej do 35 kw. w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska  na działkach nr 3/107( obręb 0122), inwestor Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.25.2019 z dnia 2019.02.26, brak sprzeciwu
 26. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Czekanów  ul. Łanowa, na działkach nr 225, 218/13 ( obręb 0004), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. Zakład Gazowniczy w Poznaniu, znak sprawy RPA.6743.4.26.2019 z dnia 2019.02.27, brak sprzeciwu
 27. Budowa sieci gazowej o cisnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Czekanów ul. Krańcowa, na działkach nr 225, 226/21 ( obręb 0004), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o., Zakład Gazowniczy w Poznaniu, znak sprawy RPA.6743.4.27.2019 z dnia 2019.02.27, brak sprzeciwu
 28. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Topola Wielka, na działkach nr 222, 227, 250 ( obręb 0012), inwestor  Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.28.2019 z dnia 2019.03.05 wniosek wycofano w dniu 25.03.2019r., Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejs cowości Janków Przygodzki ( obręb 0007), na działkach nr 22, 168/10, inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.28.a.2019 z dnia 2019.03.06, brak sprzeciwu
 29. Budowa sieci kakanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Jarzębinowa, Klonowa, Jeżynowa na działkach nr 165/5, 166, 170,270, 276, 95, 65 ( obręb 0208), inwestor Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.29.2019 z dnia 2019.03.11, brak sprzeciwu
 30. Budowa sieci elektroenergetycznej  do 1kV i wolnostojącego parterowego budynku stacji transformatorowej do 35 m kw.  w miejscowości Moszczanka, na działce nr 238/1( obręb 0013), inwestor ADLO INVEST Sp. z o .o. Moszczanka, znak sprawy RPA.6743.4.30.2019 z dnia 2019.03.11 brak sprzeciwu
 31. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Morissona na działkach nr 78/7, 81/6, 88/3, 89/1, 80/6, 90/1 (obręb 0117), inwestor WODKAN  Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.31.2019 z dnia 2019.03.14, brak sprzeciwu
 32. Budowa sieci gazowej o cisnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Boczków ul. Strażacka na działkach nr 128/2, 141/6, 141/8 ( obręb 0003), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Zakład Gazowniczy w Poznaniu, znak sprawy RPA.6743.4.32.2019 z dnia 2019.03.15, brak sprzeciwu
 33. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowosci Czarnylas, na działce nr 367 ( obręb 0004), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. Od. Zakład Gazowniczy w Poznaniu, znak sprawy RPA.6743.4.33.2019 z dnia 2019.03.26, brak sprzeciwu
 34. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Zacharzew, na działce nr 1/22 ( obręb 0027), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. Od. Zakład Gazowniczy w Poznaniu, znak sprawy RPA.6743.4.34.2019 z dnia 2019.03.26, brak sprzeciwu
 35. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolskim ul.Kamienna na działkach nr 5/16, 1, 42/8, 42/7, 3/3,  ( obręb 0124), inwestor Energa Operator S.A. Od. w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.35.2019 z dnia 2019.03.26, brak sprzeciwu
 36. Budowa sieci gazowej o cisnieniu do 0,5 MPa w miejscowosci Lewkowiec, na działkach nr 139/2, 139/3, 138/3 ( obręb 0015), inwestor Mateusz Plewiński, znak sprawy RPA.6743.4.36.2019 z dnia 2019.03.27, brak sprzeciwu
 37. Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Topola-Osiedle na działkach nr 1708, 353/27, 353/29, 365, 121,  ( obręb 0012), inwestor Tomasz Perz, znak sprawy RPA.6743.4.37.2019 z dnia 2019.03.28, brak sprzeciwu
 38. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Krańcowa na działkach nr 35/2, 42/2, 42/7, 42/8, 42/9, 42/10, 42/13, 35/1, 36/1, 37/3, 37/5, 38/1 ( obręb 0111), inwestor Energa Operator S.A. Od. Kalisz, znak sprawy RPA.6740.4.38.2019 z dnia 2019. 04.01, brak sprzeciwu
 39. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Uciechów ul. Wiśniowa na działkach nr 1018/95, 1018/96, 1018/94, 1058/28, 1018/109,1058/26, 1058/27, 1059, 1015, 1018/81 ( obręb 0012), inwestor Energa Operator S.A. Od. Kalisz, znak sprawy RPA.6740.4.39.2019 z dnia .2019. 04.01, wniosek wycofano  dnia 11.04.2019
 40. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski układ drogowy pomiędzy ul.Wrocławską i Wysocką - II etap budowy na działkach nr 3/128, 3/127, 3/85, 3/86, ( obręb 0122), inwestor Miejski Zarzad Dróg. znak sprawy RPA.6743.4.40.2019 z dnia 2019.04.05, wniosek wycofano 2019.04.11
 41. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Zębcowska na działkach nr 55/3, 55/4, 55/5, 54/3, 54/4, ( obręb 0114), inwestor Energa Operator S.A. Od. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.41.2019 z dnia 2019.04.08, brak sprzeciwu
 42. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowosci Odolanów ul. Raszkowska  na działkach nr 23, 17/1 ( obręb 0001), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. Od. Zakład Gazowniczy w Poznaniu, znak sprawy RPA.6743.4.42.2019 z dnia 2019.04.10, brak sprzeciwu
 43. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Różana, na działkach nr 76/8, 76/9 ( obręb 0060), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.43.2019  z dnia 2019.04.12, brak sprzeciwu
 44. Budowa sieci elktroenergetycznej do 1kv w miejscowości Łąkociny, działka nr 194/2 ( obręb 0017), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o.  Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.44.2019 z dnia 2019.04.15, brak sprzeciwu
 45. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowści Ostrów Wielkopolskim ul. Klonowa, Jarzębinowa na działkach nr 95, 165/5, 169 ( obręb 0208), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. Od.Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.45.2019 z dnia 2019.04.17, brak sprzeciwu
 46. Budowa sieci elektroenergetycznej  do 1kV w miejscowości Huta na działkach nr 601/1, 601/2, 601/9, 601/10, 601/16  ( obręb 0005), inwestor Energa Operator S.A. Od. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.46.2019 z dnia 2019.04.18, brak sprzeciwu
 47. Budowa sieci gazowej  o ciśnieniu do 1MPa  w miejscoweości Gorzyce Wielkie ul. Agrestowa, Ogrodowa ,na działkach nr 605/1, 1239/2, 1241/30, 1447/4, 852/4 ( obręb 0007), inwestor Polska Spółka Gazownictwa  Sp.zo.o. Od. Zakład Gazowniczy       w Poznaniu, znak sprawy RPA.6743.4.47.2019 z dnia 2019.04.18, brak sprzeciwu
 48. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przygodzice ul. Pardalin ,na działkach nr 347/21, 1665, 347/51, 347/35, 347/12, 355, 347/43 ( obręb 0009), inwestor marek trzcieliński, Wiesław Michalski, krystyna Hankiewicz prow. działalność p.n. Gospodarstwo Rybackie, znak sprawy RPA.6743.4.48.2019 z dnia 2019.04.25, brak sprzeciwu
 49. Budowa sieci wodociągowej w miejscowosci Ostrów Wielkopolski ul.Mickiewicza, na działkach nr 6, 26, 39, 56, 75, 81, 93 ( obręb 0035), inwestor WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski,, znak sprawy RPA.6743.4.49.2019 z dnia 2019.04.26, brak sprzeciwu
 50. Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przygodzice na ul. Ogrodowej, A.Mickiewicza, na działkach nr 1552, 1553/28, 1553/78, 1553/79, 1553/29, 162 ( obręb 0009), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.50.2019 z dnia 2019.04.26, brak sprzeciwu
 51. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wiśniowa, na działkach nr 26, 27/33 ( obręb 0128), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o.Od. Zakład w Poznaniu, znak sprawy RPA.6743.4.51.2019 z dnia 2019.04.29, brak sprzeciwu
 52. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Ostrów Wielkopolski ul.Dembinskiego na działkach nr 165 ( obręb 0045) i działkach nr 41/2, 42/37 (obręb 0042), inwestor Miejski Zarzad Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.52.2019 z dnia 30.04.2019, brak sprzeciwu
 53. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Ks. Pralata Cz. Majorka na działkach nr 20/9, 20/2, 20/19, 20/18, 20/17, 20/16, 20/15, 20/14, 20/13, 20/12, 19/6, 18/6, 17/6, 15, 13/7, 46/9 ( obręb 0085), inwestor Energa Operator S.A. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.53.2019 z dnia 2019.04.30,brak sprzeciwu
 54. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5MPa, w miejscowości Śliwniki i Nowe Skalmierzyce ul. Polna, Narutowicza na działkach nr 80 (obręb 0020), 488, 243/1, 437 (obręb 0001), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, znak sprawy RPA.6743.4.54.2019 z dnia 08.05.2019, brak sprzeciwu
 55. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyźszym niż 0,5MPa, w miejscowości Wysocko Małe  ul. Jankowska, Ceglana na dz. nr 14, 9,7 (obręb 0013), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, znak sprawy RPA.6743.4.55.2019 z dnia 08.05.2019, brak sprzeciwu
 56. Budowa sieci kanalizacyjnej w Ostrowie Wielkopolskim  ulica Bojanowskiego na dz. nr 92/20 (obręb 0038), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalziacji S.A., znak sprawy RPA.6743.4.56.2019 z dnia 09.05.2019, brak sprzeciwu
 57. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV, w Przygodzicach na dz. nr 75/5, 75/6, 75/7, 75/4 (obręb 0009), inwestor Energa Operator S.A. Oddział w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.57.2019 z dnia 10.05.2019, brak sprzeciwu
 58. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Przeskok na działkach nr 9/9, 4/23 ( obręb 0136), inwestor Polska Spółka Gazownicza, Od. Poznań,  znak sprawy RPA.6743.4.58.2019 z dnia 14.05.2019, brak sprzeciwu
 59. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Jelitów na działkach nr 16/1, 17, 21, 20, 28, 25, 26, 27, 83 ( obręb 0009), inwestor Energa Operator S.A. Od. Kalisz,  znak sparwy RPA.6743.4.59.2019 z dnia 15.05.2019, brak sprzeciwu
 60. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysocko Małe, na działkach nr 510/6, 496/1, 14 ( obręb 0013) inwestor Sylwia Tokarz_- Wróbel, znak spawy nr RPA.6743.4.60.2019 z dnia 15.05.2019, brak sprzeciwu
 61. Budowa  sieci elektroenergetyczna do 1kV w miejscowości Moszczanka, na działce nr 71 ( obręb 0013), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp.zo.o. w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.61.2019 z dnia 17.05.2019, brak sprzeciwu
 62. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV w miejscowości Jelitów, na działkach nr 16/1, 17, 28, 83,  ( obręb 0009), inwestor Energa Operator S.A. Od. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.62.2019 z dnia 17.05.2019, brak sprzeciwu
 63. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Wtórek, na działkach nr 840/34, 840/25, 840/27, 840/26, 840/24 ( obręb 0025) i  w miejscowości Sadowie, na działakch nr 114, 91/3 ( obręb 0019), inwestor Energa Operator S.A. Od. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.63.2019 z dnia 27.05.2019, brak sprzeciwu
 64. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Szczęsliwa, Lawendowa, Radosna, Pogodna, na działkach nr 26/22, 26/24, 26/33, 27, 29/30, 30/15, 30/25, 31/14 ( obręb 0090), inwestor WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.64.2019 z dnia 30.05.2019, brak sprzeciwu
 65. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kv w miejscowości Tarchały Wielkie ul. Raszkowska, Polna, na działkach nr 57/8, 52, 49, 29/4 ( obręb 0011), inwestor Energa Operator S.A. Od.  Kalisz,, znak sprawy RPA.6743.4.65.2019 z dnia 03.06.2019, brak sprzeciwu
 66. Budowa sieci gazowej do 0,5 MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolskim ul. Oliwkowa, na działkach nr 251/70, 256, 257/2, 257/3 (obręb 01210), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. Od.Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.66.2019 z dnia 2019.06.05,brak sprzeciwu
 67. Budowa sieci gazowej do 0,5MPa w miejscowości Biskupice Ołoboczne ul. Ostrowska, na działkach nr 163, 167/1, 170 ( obręb 0002), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.67.2019 z dnia 2019.06.05, brak sprzeciwu
 68. budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Malwowa na działkach nr 199/5, 199/3, 193, 43/3, 194/2, 60 ( obręb 0060), inwestor Miejski Zarząd Dróg, znak sprawy RPA.6743.4.68.2019 z dnia 2019.06.06 wniosek wycofano 2019.06.24
 69. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Grześkowiaka na działkach nr 35/23, 35/41, 45/1, 35/62 ( obręb 0176), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.69.2019 z dnia 2019.06.06, brak sprzeciwu
 70. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Złota,  na działkach nr 34/5, 33/3, 32/6, 31/6, 30/20, 26/16, 23/7, 22/7, 20/7, 42/4 ( obręb 0085), inwestor Miejski Zarzad Dróg w Ostrowie Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.70.2019 z dnia 2019.06.06, brak sprzeciwu
 71. Budow sieci gazowej o cisnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Janków Przygodzki na działkach nr 512, 416/2 ( obręb 0007), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.71.2019 z dnia 2019.06.10, brak sprzeciwu
 72. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski rej. ul. Przymiejskiej,  na działkach nr 44 ( obręb 0174) i na działkach nr 7/15, 7/10 ( obręb 0175), inwestor WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.72.2019 z dnia 2019.06.13, brak sprzeciwu
 73. Budowa sieci gazowej o cisnieniu do 0,5 MPa  w miejscowości Pardalin ul. Wrzosowa, osiedle Lawendowe na dzialakch nr 1683, 1708, 1584 ( obręb 0009), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.73.2019 z dnia 2019.06.14 brak sprzeciwu
 74. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Hetmańska na działkach nr 67/4, 74/2, 73/2, 72/2, 79 ( obręb 0057), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp z o. o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.74.2019 z dnia 2019.06.19, brak sprzeciwu
 75. Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w miejscowości Radłów, na działkach nr 527, 612/1, 612/8 ( obręb 0017), inwestor MN Home Sp.zo.o. Sp.K, znak sprawy RPA.6743.4.75.2019 z dnia 2019.06.19 brak sprzeciwu
 76. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Ogrodowa, na działkach nr 1239/2, 1241/43, 1447/7 ( obręb 0007), inwestor Gmina Ostrów  Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.76.2019 z dnia 2019.06.21, brak sprzeciwu
 77. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Oliwkowa na działkach nr 251/70, 257/2, 257/3, 256 ( obręb 0210), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.77.2019 z dnia 2019.06.21, brak sprzeciwu
 78. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski rej. Nowej Krępy, W. Szymborskiej, na działkach nr 29/2, 29/3, 35/3, 61 ( obręb 0015), inwestor Daniel Wikczyński prow. dział.p/n DANMATIW, znak sprawy RPA.6743.4.78.2019 z dnia 2019.06.26, data wysłania postanowienia 2019.07.16, wniosek wycofano 2019.07.19
 79. Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski rej. ul. Poniatowskiego, na działkach nr 1/50, 1/11, 1/72, 5 ( obręb 0051), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.79.2019 z dnia 2019.06.27, brak sprzeciwu
 80. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zacharzew ul. Rajska, na działkach nr 42/45, 43/50, 43/43, 44/17, 30/13  ( obręb 0027)i w miejscowości Radłów ul. Lamkowa na działce nr 307 ( obręb 0017), inwestor Gmina Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.80.2019 z dnia 2019.06.27, brak sprzeciwu
 81. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Wysocko Wielkie ul. Baryczna, Klonowa na działkach nr 185/7, 185/2, 873/21 ( obręb 0023), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.81.2019 z dnia 2019.06.27, brak sprzeciwu
 82. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Malwowa na działkach nr199/5, 199/3, 193, 43/3, 194/2, 60, 61/2, 64/1, 66/4 ( obręb 0060), inwetor Miejski Zarzad Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.82.2019 z dnia 2019.07.01, brak sprzeciwu
 83. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odolanów ul. Osiedlowa, na działkach nr 23, 88/1, 90/10, 2180/18, 96,99/14, 100/12, 102/24, 482, 88/3, 90/2, 2179/6, 98/2, 1976/3, 100/2, 102/18, 104/5, 87/2, 49, 88/6, 90/4, 93/3, 94/3, 95/6, 99/4, 100/4, 102/3, 88/9, 90/6, 2180/5, 99/6, 100/6, 102/8, 113/3, 90/8, 2180/12, 99/9, 100/8, 102/13, ( obręb 0001), 2202/1, 2197, 2199, 2195 ( obręb 0011), inwestor Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie, znak sprawy RPA.6743.4.83.2019 z dnia 2019.07.03, brak sprzeciwu
 84.  Budowa sieci eketroenergetycznej do 1kV w miejscowości Uciechów ul. Wiśniowa na działkach nr 1018/95, 1018/96, 1018/94, 1058/28, 1018/109, 1058/26, 1058/27, 1059, 1015, 1018/81 ( obręb 0012), inwestor  Energa Operator S.A. Od. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.84.2019 z dnia 2019.07.03, brak sprzeciwu
 85. Budowa cieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski rej. ul. Hetmańskiej na działkach nr 58/7, 74/2, 66/8, 75/3, 80/2,, 65/5, 67/8, 81/2, 76/8 ( obręb 0057), inwestor WODKAN przdsiebiorstwo Wodociągów i kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.85.2019 z dnia 2019.07.04, brak sprzeciwu
 86. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Św. Floriana, Celna na działkach nr 6/1, 7/13, 7/21, 7/17, 8/4, 9/4, 10/4, 11/4, 12/13,12/10, 13/11, 13/8, 16/5, 17/5, 18/24, 13/20,13/5 ( obręb 0137), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wlkp., znak sprawy RPA.6743.4.86.2019 z dnia 2019.07.04, brak sprzeciwu
 87. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5Mpa w miejscowości Śliwniki ul. Wiśniowa dz. nr 310/3, 239/1, 375/8 (obręb 0020), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, znak sprawy RPA.6743.4.87.2019 z dnia 04.07.2019, brak sprzeciwu
 88. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmująca napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Jesionowa dz. nr 1180/1, 1180/2, 1180/3, 1180/3, 1180/5,1180/7, 1180/8, 1180/9, 1180/10, 1180/11, 1180/13, 1180/14, 1180/15, 1180/16, 1180/17, 1180/18, 1180/19, 1180/20, 1180/21, 1180/22, 1180/23, 1180/24, 1180/25, 1180/26, 1180/27, 1186 (obręb 0007), inwestor Energa Operator S.A. oddział w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.88.2019 z dnia 08.07.2019, brak sprzeciwu
 89. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmująca napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV  w miejscowości Wielowieś dz. nr 922, 845, 2497 (obręb 0014), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.89.2019 z dnia 08.07.2019, brak sprzeciwu
 90. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującaq napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV w miejuscowości Karski dz. nr 150/21, 150/16, 150/17, 150/18, 150/19, 150/20, inwestor Energa Operator S.A. Oddział w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.90.2019 z dnia 09.07.2019, brak sprzeciwu
 91. Budowa sieci wodociągowej w Ostrowie WIelkopolskim ul. Grabowska/ rejon ul. Grabowskiej dz. nr 613/4 (obręb 0025 Wtórek), 13/27 (obręb 0209 Ostrów WIelkopolski), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., znak sprawy RPA.6743.4.91.2019 z dnia 11.07.2019, brak sprzeciwu
 92. Budowa sieci wodociągowej w Przygodzicach ul. Wrocławska dz. nr 75/7 (obręb 0009), inwestor Marta Jarmuż, znak sprawy RPA.6743.4.92.2019 z dnia 17.07.2019, brak sprzeciwu
 93. Budowa sieci wodociągowej w Ostrowie WIelkopolskim rejon ul. Zakątek dz. nr 92/20 (obręb 0038), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., znak sprawy RPA.6743.4.93.2019 z dnia 17.07.2019, wniosek wycofano 2019.07.25
 94.  Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPA w miejscowości Ociąż dz. nr  66, 43/2, inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, znak sprawy RPA.6743.4.94.2019 z dnia 19.07.2019, brak sprzeciwu
 95. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości  Wysocko Wielkie dz. nr 193,1925/7,873/21,185/2,190/16, Smardów dz. nr 24/11, inwestor Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. znak sprawy RPA.6743.4.95.2019 z dnia 19.07.2019, brak sprzeciwu
 96. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV w miejscowości Raczyce dz. nr 1085/15,1085/14,1085/17,1085/18,1084/10, Inwestor Energa Operator S. A. Oddział w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.96.2019 z dnia 22.07.2019, brak sprzeciwu
 97. Budowa sieci wodociągowejw miejscowości Ostrów Wielkopolski rej. ul. Zakątek, dz. nr 26 ( obręb 0105), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kananlizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.97.2019 z dnia 25.07.2019, brak sprzeciwu
 98. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Zielona, dz. nr 2, 55, 101, 102,  ( obręb 0007), inwestor Miejski Zarząd Dróg  w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.98.2019 z dnia 26.07.2019, brak sprzeciwu
 99. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Irysowa, dz. nr 94/5, 36/24, 36/27, 37/5 ( obręb 0108), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.99.2019 z dnia 01.08.2019, brak sprzeciwu
 100. Budowa sieci  wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Pistacjowa, dz. nr 6, 1, 3 ( obręb 0126), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.100.2019 z dnia 01.08.2019, brak sprzeciwu
 101. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski rej ul.Drzymały na działkach nr 23, 22,( obręb 0088) 2/12( obręb 0211), 255( obręb 0210), inwestor WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.101.2019 z dnia 08.08.2019, brak sprzeciwu
 102. Sieć elktroenergetyczna obejmująca napięcie znamionowe nie wyższe niż1kV, w miejscowości Zacharzew dz. nr 5/56, 5/57, 5/58, 5/59, 4/14, 4/17, 5/63, inwetor Energa Opertor S. A. Oddzial w  Kaliszu znak sprawy RPA.6743.4.102.2019 z dnia 09-08-2019, brak sprzeciwu
 103. Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski rej ul. Nowej krępy, W. Szymborskiej na działkach nr 29/2, 29/3, 35/3, 61  (obręb 0015) inwestor Daniel Wilczyński prow. działalnośc p/n DANMATIW, znak sprawy RPA.6743.4.103.2019 z dnia 13.08.2019, brak sprzeciwu
 104. Budowa sieci ekektroenergetycznej  do 1kV w miejscowości Lamki, na działkach nr 369/5, 369/7, 369/8 ( obręb 0014)i w Zacharzewie na dzialkach nr 123/1, 128/6, 128/9, 128/2, 128/3,128/4, 128/5, 128/7, 128/1 ( obręb 0027) inwestor  Energa Operator S.A. od. Kalisz  znak sprawy RPA.6743.4.104.2019 z dnia 14.08.2019, brak sprzeciwu
 105. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Platynowa ( rej ul. Promienistej) na dzialkach nr 34/9, 33/7, 32/10, 31/9,30/17  ( obręb 0085) inwestor WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.105.2019 z dnia 20.08.2019, brak sprzeciwu
 106. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Irysowa, na dzialkach nr 94/5, 36/24,36/27,37/5 ( obręb 0108) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od.Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.106.2019 z dnia 19.08.2019, brak sprzeciwu
 107. Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Raszków ul. Wodna, Jasna, Słoneczna,na działkach nr 112/4, 121/1, 675, 112/3, 121/9, 121/22 ( obręb 0001) inwestor Gmina i Miasto Raszków,  znak sprawy RPA.6743.4.107.2019 z dnia 21.08.2019, brak sprzeciwu
 108. Budowa sieci lektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Karski na działkach nr 89/1, 81/2, 101,150/3, 150/32,151, 150/13, 150/14, 150/16, 150/17, 150/18, 150/19, 150/21 ( obręb 0011)inwestor Energa Operator S.A. Od. w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.108.2019 z dnia 27.08.2019, brak sprzeciwu
 109. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Pogodna na działce nr 26/22 ( obręb 0090) inwrestor WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.109.2019 z dnia 29.08.2019, wniosek wycofano  wdniu 12.09.2019
 110. Budowa sieci elektroenergetycznej  do 1kVw miejscowości Topola Mała ul. Polna na działkach nr 477/7, 477/8, 477/5, 477/6, 477/13, 477/14, 477/15, 477/17 ( obręb 0024) inwestor  Energa Operator S.A. od. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.110.2019 z dnia 03.09.2019, brak sprzeciwu
 111. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Piaskowa na dzialkach nr 1123/3, 1123/4, 1123/5, 1123/6, 1123/7, 1123/8, 1163/4 ( obręb 0007) inwestor Energa Operator S.A. od. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.111.2019 z dnia 03.09.2019,brak sprzeciwu
 112. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Gorzyce Wielkie na działkach nr 1098/9, 1098/7, 1097/8,1097/37, 1097/30, 1097/34 ( obręb 0007) inwestor Energa Operator S.A. Od. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.112.2019 z dnia 03.09.2019,brak sprzeciwu
 113. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV w miejscowości Ostrów Wielkopolskiul. Południowa, Pistacjowa, na działce nr 5 ( obręb 0156) i działkach nr 1, 3, 6, 23/3,  ( obręb 0126) inwestor Energa Operator S.A. Od. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.113.2019 z dnia 05.09.2019, brak sprzeciwu
 114. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV  w miejscowości Śliwniki ul. Sosnowa na działkach nr 11, 12/1, 13, 14, 18/1, 373, 372/1, 372/35, 372/13, 372/21, 310/1, 376/62 ( obręb 0020) inwestor Energa Operator S.A. Od. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.114.2019 z dnia 10.09.2019, brak sprzeciwu
 115. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Janków Przygodzki ul. Dębowa  na działkach nr 168/5, 168/10, 168/18,168/17,168/22, 168/21, 168/20,168/19 ( obręb 0007) inwestor Energa Operator S.A. Od.Kalisz, znak sprawy RPA.6740.4.115.2019 z dnia 12.09.2019, brak sprzeciwu
 116. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Nowe Kamienice na działkach nr 60/8, 60/9, 60/11, 60/12, 60/13, 60/14, 60/15 ( obręb 0010) inwestor Energa Operator S.A. Od.Kalisz, znak sprawy  RPA.6743.4.116.2019 z dnia 12.09.2019, brak sprzeciwu
 117. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 1MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Srebrna / Al.Solidarności na działkach nr 34/9, 34/1, 39, 40 ( obręb 0085)i  dz. nr 19/3, 17, 19/5, 19/1 ( obręb 0087)i dz. nr 7/1 ( obręb 0089) w miejscowości Wysocko  Wielkie na działce nr 11/9 ( obręb 0026) inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.117.2019 z dnia 13.09.2019,brak sprzeciwu
 118. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Grunwaldzka, Topazowa na działkach nr 35/59, 35/69 ( obręb 0011) inwestor Energa Operator S.A. Od. Kalisz, znak sprawyRPA.6743.4.118.2019 z dnia 16.09.2019, brak sprzeciwu
 119. Budowa sieci elektroenergetyczna do 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Jeżynowa na działkach nr 56/5, 56/6, 56/7, 56/8, 56/9, 56/10, 65 ( obręb 0208) inwestor Energa Operator S.A. Od. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.119.2019 z dnia 16.09.2019, brak sprzeciwu
 120. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 1MPa w miejscowości Boników  na działce nr 794 ( obręb 0001), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.120.2019 z dnia 17.09.2019, brak sprzeciwu
 121. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Dębnica na działkach nr 534/7, 534/8, 534/4, 534/3, 524, 528, 535 ( obręb 0005), inwestor Energa Operator S.A. Od. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.121.2019 z dnia 17.09.2019, brak sprzeciwu
 122. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Jaworowa, Grabowska na działkach nr 1, 267, ( obręb 0208)  i dz. nr 151, 2 ( obręb 0207)inwestorEnerga Operator S.A. Od. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.122.2019 z dnia 17.09.2019, brak sprzeciwu
 123. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zacharzew na dziakach nr 43/45, 43/50, 43/43, 44/17, 30/13 ( obręb 0027)i w miejscowości Radłów na działce nr 307 ( obręb 0017) inwestor Gmina Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.123.2019 z dnia 17.09.2019, brak sprzeciwu
 124. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Żniwna na działkach nr 46/1, 46/4, 10/2 ( obręb 0166) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.124.2019 z dnia 18.09.2019,brak sprzeciwu
 125. Budowa sieci gazowej o cisnieniu do 0,5 MPa w miejscowści Śliwniki ul. Leśna na działkach nr 411, 412, 35/1, 32, 413 ( obręb 0020)inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. z/s Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.125.2019 z dnia 18.09.2019, brak sprzeciwu
 126. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociagowej w miejscowości Pogrzybów na działkach nr 165/7, 165/9 ( obręb 0015)i w miejscowści Przybysławice na działce nr 204 ( obręb 0016) inwestor Gmina I Miasto Raszków, znak sprawy RPA.6743.4.126.2019 z dnia 19.09.2019, brak sprzeciwu
 127. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV w miejscowości Tarchały Wielkie na dz. nr 329/2, 329/1, 329/3, 329/4, 350 (obręb 0011),  inwestor Energa Operator S.A. Oddział w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.127.2019 z dnia 24.09.2019, wniosek wycofano 09.10.2019
 128. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV w miejscowoci Radłów ul. Wiejska na dz. nr 560/2, 527, 612/1, 612/2, 612/3, 612/4, 612/8, 612/9, 612/10, 612/11, 612/12, 564/1(obręb 0017) inwestor Energa Operator S.A. Oddział w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.128.2019 z dnia 24.09.2019, wniosek wycofano 09.10.2019
 129. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa  w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wiejska, Przymiejska, na dz. nr 1/17( obręb 0048),  i dz. nr 91 ( obręb 0177) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.129.2019 z dnia 26.09.2019, brak sprzeciwu
 130. Budowa sieci elektroenergetycznej  do 1kV w miejscowości Pawłów, na dz. nr  201/4, 91,  202 ( obręb 0014) inwestor Energa Operator S.A. Od. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.130.2019 z dnia 27.09.2019, brak sprzeciwu
 131. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Cyprysowa, na działkach nr 254, 234/7 ( obręb 0209), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.131.2019 z dnia 01.10.2019, brak sprzeciwu
 132. Budowa sieci gazowej o cisnieniu do 0,5MPa w miejscowości Radłów  ul. Skośna, Tęczowa, na działkach 69, 71, 4/21, 4/28 ( obręb 0017), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. w Poznaniu, znak sprawy RPA.6743.4.132.2019 z dnia 02.10.2019,wniosek wycofano w dniu 16.10.2019
 133. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wtórek, na działkach nr 342, 360 ( obręb 0025), inwestor Sławomir Piec, znak sprawy RPA.6743.4.133.2019 z dnia 02.10.2019, brak sprzeciwu
 134. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Lewków ul. Kwiatkowska, na działkach nr 279/9, 276/6, 168/1 ( obręb 0016), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.134.2019 z dnia 03.10.2019, brak sprzeciwu
 135. Budowa sieci kanalizacyjnej  w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Frąszczaka, na działkach nr 20,49 ( obręb 0095), inwestor Wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.135.2019 z dnia 03.10.2019, brak sprzeciwu
 136. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Kwiatków na działkach nr 144, 138/16, 145/1, 140,304 ( obręb 0013), inwestor Energa Operator S.A. Od.Kalisz, znak sprawy RPA./6743.4.136.2019 z dnia 08.10.2019, brak sprzeciwu
 137. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Fabianów ul. Leśna na działkach nr 139/2, 139/1, 390/3, 87, 42, 140, 164/2, 164/1, 160 ( obręb 0006), inwestor Energa Operator S.A. Od. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.137.2019 z dnia 08.10.2019, brak sprzeciwu
 138. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Topola Osiedle ul. Poprzeczna, Krzywa, Wierzbowa  na działkach nr 222, 227, 250 ( obręb 0012), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.138.2019 z dnia 10.10.2019,brak sprzeciwu
 139. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Sadowa, na dz. nr 1 ( obręb 0124)dz. nr 4, 1, 3/18 ( obręb 0130), inwestor WODKAN Przedsiebiorstwo Wodciagów i Kanalizacji S.A.w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.139.2019 z dnia 14.10.2019, brak sprzeciwu
 140. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Gliśnica, na działce nr 529, 497 ( obręb 0003), inwestor Energa Operator S.A. Od. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.140.2019 z dnia 16.10.2019, brak sprzeciwu
 141. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przybysławice na dzialkach nr 345, 354/4 ( obręb 0016) i na dzialce nr 92 ( obręb 0008) inwestor Gmina i Miasto Raszków, znak sprawy RPA.6743.4.141.2019 z dnia 17.10.2019,brak sprzeciwu
 142. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 Mpa w miejscowości Skalmierzyce ul. Szumiących Wierzb  na dzialkach nr 1241/2, 1124, 1129, 1128/1, 1056/2, 1128/2, 1056/3 ( obręb 0018), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.142.2019 z dnia 21.10.2019, brak sprzeciwu
 143. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Topola Osiedle ul. Poprzeczna, na dzialkach nr 250, 253 ( obręb 0012), inwestor Energa Operator S.A. Od. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.143.2019 z dnia 21.10.2019, brak sprzeciwu
 144. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Cyprysowa, na działkach nr 232, 234/7 ( obręb 0210), inwestor Energa Operator S.A. Od. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.144.2019 z dnia 22.10.2019, brak sprzeciwu
 145. Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w miejscowosci Przygodzice ul. Ekologiczna, Ogrodowa, na dzialkach nr 1553/29, 1552, 1553/28, 1553/84,1553/86,1553/88, 1553/90, 1553/92, 1553/94, 1553/96, 1539/3, 1620/1 ( obręb 0009), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.145.2019 z dnia 23.10.2019r., brak sprzeciwu
 146. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przybysławice, Jaskółki, Radłów ul. Wiejska, na dzialce nr 146, ( obręb 0016),  na działce nr 23 ( obręb 0008) i na działce nr 15 ( obręb 0017), inwestor Gmina i Miasto Raszków, znak sprawy RPA.6743.4.146.2019 z dnia 29.10.2019, brak sprzeciwu
 147. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Wysocko Małe, na działkach nr 522, 559/11, 559/9, 559/10, 559/11, 559/2, 559/3, 559/4, 559/5, 559/6, 559/7, 559/8, 559/12, 559/13, 559/14, 559/15, 559/16 ( obręb 0013), inwestor Energa Operator S.A.od. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.147.2019 z dnia 29.10.2019, brak sprzeciwu
 148. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przybysławice na dzialkach nr 146, 507/2 ( obręb 0016)inwestor Gmina i Miasto Raszków, znak sprawy RPA.6743.4.148.2019 z dnia 29.10.2019, brak sprzeciwu
 149. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Radłów ul. Skośna, Tęczowa na działkach nr 69, 71, 4/21, 4/28 ( obręb 0017)inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.149.2019 z dnia 31.10.2019, brak sprzeciwu
 150. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Gorzyce Małe na działkach nr 132/30, 132/10, 132/14, 132/35, 132/24, 132/25, 132/12 ( obręb 0004) inwestor Energa Operator S.A. Od. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.150.2019 z dnia 05.11.2019, wniosek wycofano 22.11.2019
 151. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Pastelowa na dzialkach nr 40, 36/3, 32/17, 31/13, 30/4, 26/3, 41/3 ( obręb 0085) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.51.2019 z dnia 06.11.2019, brak sprzeciwu
 152. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV  w miejscowosci Wielowieś, na działkach nr 482, 520 ( obręb 0014), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o.Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.152.2019 z dnia 30.10.2019, brak sprzeciwu
 153. Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w miejscowości Przybysławice, na działce nr 126 ( obręb 0016), inwestor Gmina I Miasto Raszków, znak sprawy RPA.6743.4.153.2019 z dnia 08.11.2019, brak sprzeciwu
 154. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radłów ul. Żwirowa, na działkach nr 326/12, 326/18, 326/21, 326/23, 326/25, 326/27, 326/28, 326/29 ( obręb 0017), inwestor Gmina i Miasto Raszków, znak sprawy RPA.6743.4.154.2019 z dnia 08.11.2019, brak sprzeciwu
 155. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Tarchały Wielkie, na dzialkach nr 329/2, 329/1, 329/3, 329/4, 350 ( obęb 0011) inwestor Energa Operator S.A. Od. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.155.2019 z dnia 12.11.2019, brak sprzeciwu
 156. Budowa sieci elktroenergetycznej do 1kV w miejscowości Radłów ul. Wiejska na działkach nr 560/2, 527, 612/1, 612/2, 612/3, 612/4, 612/8, 612/9, 612/10, 612/11, 612/12, 564/1 ( obręb 0017) inwestor Energa Operator S.A. Od. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.156.2019 z dnia 12.11.2019, brak sprzeciwu
 157. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Przybysławice, na działce nr 285 ( obręb 0016), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.157.2019 z dnia 14.11.2019, brak sprzeciwu
 158. Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w miejscowości Przygodzice ul. Gospodarcza, na działkach nr 357, 326/2, 220, 308, 323, 1716/7, 1716/8, 1716/11, 1716/12, 1716/13, 1716/9 ( obręb 0009), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.158.2019 z dnia 15.11.2019, wniosek wycofano 02.12.2019r.
 159. Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej  w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Błękitna na dzialkach nr 41/9, 20/16 ( obręb 0085), inwestor WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.159.2019 z dnia 15.11.2019, brak sprzeciwu
 160. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Frąszczaka na działkach nr 20, 49 (obręb 0095), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacyji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.160.2019 z dnia 15.11.2019, wniosek wycofano w dniu 04.12.2019
 161. Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w miejscowosci Ostrów Wielkopolski ul. Kolorowa na działkach nr 26/8, 41/6, 20/14, ( obręb 0085), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji  S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.161.2019 z dnia 15.11.2019, brak sprzeciwu
 162. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Sieroszewice ul. Lawendowa na dzialkach nr 66/9, 66/15, 66/16, 66/17, 66/18 ( obręb 0011), inwestor Energa Operator S.A. Od. w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.162.2019 z dnia 15.11.2019, brak sprzeciwu
 163. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Oliwkowa na działkach nr 223/23, 257/19, 264/1, 264/2, 264/3, 264/4, 264/5, 264/6, 264/7, 264/8, 264/9, 264/10, 223/2, 231/7, 234/7, 224,223/20, 236/6, 257/2, 265, 257/3 ( obręb 0210)i dz. nr 1 ( obręb 0212), inwestor Energa Operator S.A. Od. Kalisz ,znak sprawy RPA.6743.4.163.2019 z dnia 18.11.2019, wniosek wycofano w dniu 06.12.2019
 164. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Klasztorna na dzialkach nr 5/12, 5/13, 5/14, 5/19 ( obręb 0124), inwestor Energa Operator S.A. Od Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.164.2019 z dnia 19.11.2019, brak sprzeciwu
 165. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Radłów ul. Nowa na działkach nr 239, 240/2, 285/1, 285/3, 285/5, 285/7, 285/9, 285/11, 285/13, 285/15, 285/17, 285/19, 285/21 ( obręb 0017)inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie Od. Poznań, znak spawy RPA.6743.4.165.2019 z dnia 25.11.2019, brak sprzeciwu
 166. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kwiatków na działkach nr 145/1, 138/16 ( obręb 0013) inwestor PUK Sp.zo.o. Gorzyce Wielkie, znak sprawy RPA.6743.4.166.2019 z dnia 2019.11.27, wniosek wycofano  w dniu 17.12.2019
 167. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Szkolna 1448/4, 1448/5, 468/5, 1448/2, 468/4, 1448/3, 389 ( obręb 0007)inwestor Energa Operator S.A. Od. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.167.2019 z dnia 28.11.2019, brak sprzeciwu
 168. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Gorzyce Małe na dzialkach nr 132/30, 132/10, 132/14, 132/35, 132/24, 132/25, 132/26, 132/12 ( obręb 0004)inwestor Energa Operator S.A. Od. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.168.2019 z dnia 09.12.2019r., brak sprzeciwu
 169. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Topola-Osiedle ul. Krzywa, Poprzeczna na działkach nr 227, 255, 249/1, 250, ( obręb 0012) inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.169.2019 z dnia 2019.12.10,brak sprzeciwu
 170. Budowa sieci kanalizacjyjnej w miejscowości Ostrów Wielkoposki ul. Frąszczaka, na działkach nr 49 ( obręb 0095) inwestor WODKAN Przedsiębiorstwqo Wodociagów i Kanalizacji S.a. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.170.2019 z dnia 06.12.2019r., brak sprzeciwu
 171. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębnica ul. Fr.Chopina, na działce nr 172/13 ( obręb 0005)inwestor Aldona Siwik, znak sprawy RPA.6743.4.171.2019 z dnia 16.12.2019, wniosek wycofano w dniu 09.01.2010r.
 172. Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Klasztorna na działkach nr 7,8 ( obręb 0124)inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.172.2019 z dnia 17.12.2019, brak sprzeciwu
 173. Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rąbczyn na działce nr 254 ( obręb 0018)inwestor Gmina i Miasto Raszków, znak sprawy RPA.6743.4.173.2019 z dnia 17.12.2019r., brak sprzeciwu
 174. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Oliwkowa na działkach nr 231/7, 234/7, 236/6, 257/2, 257/19, 257/3, 264/2, 264/1, 256, ( obręb 0210)i dz. nr 1,( obręb 0212)i dz. nr 264/6, 264/7,264/8,      264/9,264/10 ( obręb 0210) inwestor Energa Operator S.A. Z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.174.2019, brak sprzeciwu
 175. Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w miejscowości Przygodzice ul. Gospodarcza  na działkach nr 357, 326/2, 220, 308, 323, 1716/7, 1716/8, 1716/11, 1716/12, 1716/13, 1716/9 ( obręb 0009) inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.175.2019 z dnia 2019.12.19,brak sprzeciwu
 176. Budowa sieci gazowej o cisnieniu do 0,5 MPa w miejscowosci Wtórek ul. Słoneczna na działkach nr 640/1, 640/15 ( obręb 0025)inwestor Polska Spółka Gazownictwa  sp.zo.o. Zakład w Poznaniu, znak sprawy RPA.6743.4.176.2019 z dnia 2019.12.20, brak sprzeciwu
 177. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV w miejscowości Kotowiecko na działkach  nr 210, 378 inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe  Sp. z o. o.,  Znak sprawy RPA.6743.4.177.2019 z dnia 2019.12.23, brak sprzeciwu
 178. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,  w miejscowości Janków Przygodzki na działkach nr 416/2,512, inwestor KIK INVESTMENTS Sp. z o.o. Nowy Janków Sp. k., znak sprawy RPA.6743.4.178.2019 z dnia 23.12.2019, brak sprzeciwu
Czas udostępnienia: 2023-02-23
Pokaż metadane