OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Rejestr zgłoszeń budowy na rok 2023r.

 1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Szymborskiej, Sendlerowej, na dz. nr 63/6, 63/7, 67/4, 67/6, 69/4, 60/2, 62/6, 67/9, 69/6, 59/8, 59/10, 59/12, 59/13, 50/6, 49/2, 47/2, 40/5, 39/5, 38/7, 35/2, 29/2, 18/2, 15/2 (obręb 0015) ,inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.1.2023 z dnia 02.01.2023,brak sprzeciwu
 2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Śliwniki ul.Wiśniowa, na dz. nr 254/1, 263, 376/117, 376/131 (obręb 0020) ,inwestor Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Promień” Śliwniki, znak sprawy RPA.6743.4.2.2023 z dnia 02.01.2023,brak sprzeciwu
 3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Śliwniki ul.Leśna, na dz. nr 35/1, 369/4, 423/8, 404 (obręb 0020) ,inwestor Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Promień” Śliwniki, znak sprawy RPA.6743.4.3.2023 z dnia 02.01.2023,brak sprzeciwu
 4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Śliwniki ul.Sosnowa, na dz. nr 372/53, 372/58, 371/15, 371/21, 35/3, 310/1 (obręb 0020) ,inwestor Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Promień” Śliwniki, znak sprawy RPA.6743.4.4.2023 z dnia 02.01.2023,brak sprzeciwu
 5. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biskupice Ołoboczne na dz. nr 129, 1061/8, 1061/12 (obręb 0002), inwestor Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o Skalmierzyce, znak sprawy RPA.6743.4.5.2023 z dnia 11.01.2023, brak sprzeciwu
 6. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Skalmierzyce na dz. nr 242, 241, 237/2, 180, 177/15, 177/14, 177/13 (obręb 0001) w miejscowości Skalmierzyce na działkach nr 1185/2, 1185/4, 1238, 1237/2, 1237/3 (obręb 0018) i w miejscowści Boczków, na działakch nr 141/5, 194/3, 195/5, 195/6, 197/1, 198/11, inwestor Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, znak sprawy RPA.6743.4.6.2023 z dnia 19.01.2023, brak sprzeciwu
 7. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Kamienice, na dz. nr 33, 25/30, 25/8, 25/18 (obręb 0010), inwestor Maciej Robotnikowski, znak sprawy RPA.6743.4.7.2023 z dnia 02.02.2023,brak sprzeciwu
 8. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lamki ul. Dębowa, Świerkowa, na dz. nr 291/26, 291/47, 291/92 (obręb 0014), inwestor Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o, znak sprawy RPA.6743.4.8.2023 z dnia 03.02.2023,brak sprzeciwu
 9. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czekanów, na dz. nr 149/6 (obręb 0004), inwestor Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o, znak sprawy RPA.6743.4.9.2023 z dnia 03.02.2023,brak sprzeciwu
 10. Budowa linii kablowej nn w miejscowości Ostrów Wielkopolski, ul. Różana/Szymczaka, na dz. nr 76/3, 76/4, 76/8,76/9(obręb 0060), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.10.2023 z dnia 09.02.2023,brak sprzeciwu
 11. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ociąż ul. Zakrzewki, na dz. nr 66, 36/11 (obręb 0016), inwestor Bronisław Mikłas, znak sprawy RPA.6743.4.11.2023 z dnia 15.02.2023,brak sprzeciwu
 12. Budowa linii kablowej nn w miejscowości Grudzielec, na dz. nr 251, 250/1, 361, 337, 369, 385(obręb 0005) i w miejscowości Sobótka na dz. nr 649 ( obręb 0021), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.12.2023 z dnia 16.02.2023,brak sprzeciwu
 13. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kusocińskiego, na dz. nr 11/2 (obręb 0031),inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.13.2023 z dnia 22.02.2023,brak sprzeciwu
 14. Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Wysocko Małe ul. Spokojna, na dz. nr 14, 74/11 (obręb 0013),inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.14.2023 z dnia 24.02.2023,brak sprzeciwu
 15. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przygodzice ul. Nowe Osiedle,Bursztynowa, Boczna, Rubinowa na dz. nr 141/1, 1551/1, 15551/3, 48/14, 1548/15, 1548/19, 1548/20, 1546/7, 1546/10, 53/1 (obręb 0009),inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.15.2023 z dnia 27.02.2023,brak sprzeciwu
 16. Budowa linii kablowej nn w miejscowości Ostrów Wielkopolski, ul. Kolejowa, na dz. nr 3/3, 3/4, 22/11, 22/12(obręb 0064), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.16.2023 z dnia 27.02.2023, brak sprzeciwu
 17. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Topola-Osiedle ul. Wierzbowa, na dz. nr 234/4, 222 (obręb 0012), inwestor Korneliusz Olek, znak sprawy RPA.6743.4.17.2023 z dnia 28.02.2023,brak sprzeciwu  
 18. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przygodzice, na dz. nr 986/12, 970/2 (obręb 0009), inwestor Agnieszka Stepień-Pauś, znak sprawy RPA.6743.4.18.2023 z dnia 28.02.2023,brak sprzeciwu
 19. Budowa linii kablowej nn w miejscowości Gorzyce Wielkie, ul. Cisowa, na dz. nr 107/2, 107/3, 107/4, 107/5, 107/6, 107/11, 107/15, 107/16, 107/17, 107/19, 107/20, 107/21, 107/22, 107/23, 107/37(obręb 0007), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.19.2023 z dnia 01.03.2023, brak sprzeciwu
 20. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lewkowiec, na dz. nr 77, 224/8 (obręb 0015), inwestor Soyafoods Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.20.2023 z dnia 21.03.2023,brak sprzeciwu
 21. Budowa budynku mieszkalnego w miejscowości Zacharzew, na dz. nr 25/5 (obręb 0027), inwestor Tiffani Malinowska, znak sprawy RPA.6743.4.21.2023 z dnia 22.03.2023,brak sprzeciwu
 22. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Nowa Krępa, na dz. nr 127/4, 126/1 (obręb 0025), 1 (obręb 0026), inwestor ENERGA OPERATOR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.22.2023 z dnia 24.03.2023,brak sprzeciwu
 23. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Wysocko Małe ul. Ostrowska, na dz. nr 81/3, 127 (obręb 0013), inwestor ENERGA OPERATOR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.23.2023 z dnia 30.03.2023, brak sprzeciwu
 24. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przygodzice, na dz. nr 879 (obręb 0009), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.24.2023 z dnia 31.03.2023,brak sprzeciwu
 25. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarnylas, na dz. nr 403/11, 475 (obręb 0004), inwestor Anna Nieruchalska, znak sprawy RPA.6743.4.25.2023 z dnia 31.02.2023,brak sprzeciwu
 26. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Pogrzybów, na dz. nr 137/15, 137/16, 137/4 (obręb 0015), inwestor ENERGA OPERATOR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.26.2023 z dnia 31.03.2023, brak sprzeciwu
 27. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Raszków ul. Słoneczna 3, na dz. nr 720, 724/2 (obręb 0001), inwestor ENERGA OPERATOR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.27.2023 z dnia 31.03.2023,brak sprzeciwu
 28. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gorzyce Wielkie, na dz. nr 295, 283/7 (obręb 0007), inwestor Tomasz Tomaszewski, znak sprawy RPA.6743.4.28.2023 z dnia 04.04.2023, brak sprzeciwu
 29. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Huta, na dz. nr 259/2, 595, 602/1, 602/8 (obręb 0005), inwestor Sylwia Sikora,Karol Sikora, Krzysztof Wojciechowski, znak sprawy RPA.6743.4.29.2023 z dnia 06.04.2023,brak sprzeciwu
 30. Budowa sieci gazowej w miejscowości Odolanów ul. Piaskowa, na dz. nr 1529, 1600/2, 1601/7, 1601/4 (obręb 0001), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.30.2023 z dnia 06.04.2023, brak sprzeciwu
 31. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pogrzybów, na dz. nr 137/4. 218/8, 139/23, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 167/19, 167/10, 167/12, 167/13, 167/14, 186, 177/1 (obręb 0001), inwestor Gmina i Miasto Raszków, znak sprawy RPA.6743.4.31.2023 z dnia 17.04.2023, brak sprzeciwu
 32. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kwiatowa, na dz. nr 41, 63 (obręb 0059),inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.32.2023 z dnia 18.02.2023, brak sprzeciwu
 33. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Zacharzew ul. Owocowa, na dz. nr 27/20 (obręb 0027),inwestor Tiffani Malinowska, znak sprawy RPA.6743.4.33.2023 z dnia 18.04.2023, wniosek wycofano w dniu 04.05.2023r.
 34. Budowa linii elektroenergetycznej nn w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kusocińskiego, na dz. nr 11/2 (obręb 0031),inwestor Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.34.2023 z dnia 20.04.2023,wniosek wycofano w dniu 11.05.2023
 35. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Topola Mała ul. kwiatowa, Szkolna, na dz. nr 199/2, 365/22, 365/30 (obręb 0024), inwestor Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o, Gorzyce Wielkie znak sprawy RPA.6743.4.35.2023 z dnia 21.04.2023, brak sprzeciwu
 36. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski  rej.ul. Krotoszyńskiej, na dz. nr 40/7 (obręb 0169),inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.36.2023 z dnia 28.04.2023,brak sprzeciwu
 37. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Karski, na dz. nr 19/18, 19/19, 19/20, 19/21, 19/22 (obręb 0011), inwestor ENERGA OPERATOR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.37.2023 z dnia 05.05.2023,brak sprzeciwu
 38. Budowa sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Agrestowa, na dz. nr 1241/13, 1239/2, 1453/10 (obręb 0007), inwestor Mariusz Bednarek, znak sprawy RPA.6743.4.38.2023 z dnia 08.05.2023, brak sprzeciwu
 39. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gorzyce Małe, na dz. nr 134 (obręb 0004), i w miejscowości Radziwiłłów, na działkach nr 91, 89/1 (obręb 0018) inwestor Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o, Gorzyce Wielkie znak sprawy RPA.6743.4.39.2023 z dnia 08.05.2023, brak sprzeciwu
 40. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarnylas, na dz. nr 128/5, 131/8, 131/10 (obręb 0004), inwestor Bożena Korczewska-Mędzkiewicz, znak sprawy RPA.6743.4.40.2023 z dnia 08.05.2023, brak sprzeciwu
 41. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Śmiłów, na dz. nr 22, 28, 26, 31 (obręb 0021), inwestor ENERGA OPERATOR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.41.2023 z dnia 09.05.2023, brak sprzeciwu
 42. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Droszew, na dz. nr 133/4, 4, 6/10, 3/1, 2/5, 2/7, 2/9, 31/1, 23 (obręb 0005), inwestor ENERGA OPERATOR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.42.2023 z dnia 09.05.2023, brak sprzeciwu
 43. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Radłów, na dz. nr 243/2, 243/1, 285/4, 285/3 (obręb 0017), inwestor ENERGA OPERATOR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.43.2023 z dnia 09.05.2023 ,brak sprzeciwu
 44. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Sławin, na dz. nr 349/2, 349/3, 349/4, 322, 348,(obręb 0012), inwestor ENERGA OPERATOR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.44.2023 z dnia 11.05.2023
 45. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Huta, na dz. nr 604/4 (obręb 0005), inwestor Józef Kupczyk znak sprawy RPA.6743.4.45.2023 z dnia 16.05.2023, brak sprzeciwu
 46. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. K.Trzcińskiego, na dz. nr 69/5, 69/4, 96/2 (obręb 0177),inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.46.2023 z dnia 22.05.2023,brak sprzeciwu
 47. Budowa sieci wodociągowej  i kanalizacyjnej w miejscowości Zacharzew, na dz. nr 140 (obręb 0027) i w miejscowości Ostrów wielkopolski ul. Topolowa, na dz. nr 1 (obręb 0168), inwestor Dawid i Przemysław Domagała znak sprawy RPA.6743.4.47.2023 z dnia 23.05.2023,brak sprzeciwu
 48. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Zacharzew, na dz. nr 27/20 (obręb 0027), inwestor Tiffani Malinowska, znak sprawy RPA.6743.4.48.2023 z dnia 24.05.2023, brak sprzeciwu
 49. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Odolanów ul. Jałowcowa, Jarzębinowa, Lipowa, Cyprysowa, na dz. nr 391/4, 391/5, 397/19, 397/21 (obręb 0001), inwestor Odolanowski Zakład Komunalny sp.zo.o., znak sprawy RPA.6743.4.49.2023 z dnia 24.05.2023,brak sprzeciwu
 50. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarchały Wielkie, na dz. nr 61,74,109/12 (obręb 0011), inwestor Odolanowski Zakład Komunalny sp.zo.o., znak sprawy RPA.6743.4.50.2023 z dnia 24.05.2023, wniosek wycofano w dniu 09.06.2023
 51. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Boników, na dz. nr 409, 372 (obręb 0001) i w miejscowości Świeca, na dz. nr 657/1, 658, inwestor Odolanowski Zakład Komunalny sp.zo.o., znak sprawy RPA.6743.4.51.2023 z dnia 24.05.2023,brak sprzeciwu
 52. Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowosci Mączniki ul. Boczna 5, na dz. nr 52/14 (obręb 0015), inwestor Zofia Koźlik, znak sprawy RPA.6743.4.52.2023 z dnia 31.05.2023,brak sprzeciwu
 53. Budowa oświetlenia zewnętrznego w miejscowości Raszków ul. Parkowa, Spacerowa, na dz. nr 105, 104/9 (obręb 0001), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.53.2023 z dnia 01.06.2023
 54. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wtórek ul. Ostrowska, na dz. nr 710,716/1,716/18 (obręb 0025) inwestor Paweł Skrzypczak, znak sprawy RPA.6743.4.54.2023 z dnia 07.06.2023,brak sprzeciwu
 55. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, na dz. nr 10/1,11/2,12/2, 13/4, 13/6, 14/2, ( obręb 0157) i dz. nr 1/2 (obręb 0158) inwestor Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., znak sprawy RPA.6743.4.55.2023 z dnia 07.06.2023, , wniosek wycofano w dniu 04.05.2023r.
 56. Budowa sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śliwniki ul. Jabłonkowa, na dz. nr 79/20, 80, 82/10 (obręb 0020) i w miejscowości Nowe Skalmierzyce, dz. nr 404, 403/2 ( obręb 0001) inwestor Home Build sp.zo.o., znak sprawy RPA.6743.4.56.2023 z dnia 12.06.2023,,brak sprzeciwu
 57. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Łąkowa, na dz. nr 544/1, 544/2, 544/3, 544/4, 544/5, 544/6, 544/7, 552(obręb 0007), inwestor ENERGA OPERATOR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.57.2023 z dnia 12.06.2023, brak sprzreciwu
 58. Budowa sieci wodociągowej ø 125mm o długości 200,80m w miejscowości Boczków, na dz. nr 141/8, 156/11 (obręb 0003), inwestor Mariusz Świerkowski, Izabella Kasprzak-Świerkowska, znak sprawy RPA.6743.4.58.2023 z dnia 14.06.2023,brak sprzeciwu
 59. Budowa budynku mieszkalnego w miejscowości Huta, na dz. nr 211/6 (obręb 0005), inwetor Perspektywa Engineering Products Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.59.2023 z dnia 15.06.2023
 60. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 11 Dz 63 o długości 255 m w miejscowości Zacharzew ul. Świerkowa, na dz. nr 22/8, 23/4, 23/9 (obręb 0027), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.60.2023 z dnia 16.06.2023
 61. Budowa sieci wodociągowej PE Dz 110 SDR 17 w miejscowości Boników ul. Polna, na dz. nr 531, 619 (obręb 0001), inwestor Odolanowski Zakład Komunalny, znak sprawy RPA.6743.4.61.2023 z dnia 19.06.2023,brak sprzeciwu
 62. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinngo wraz z niezbędną infrstrukturą techniczna i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Huta, na dz. nr 211/6 (obręb 0005), inwestor Perspektywa Engineering Products Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.62.2023 z dnia 22.06.2023,brak sprzeciwu
 63. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przygodzice, na dz. nr 30/16, 139, 36/20, 36/32,36/46,36/47 (obręb 0009) i w miejscowści Wysocko Małe na działce nr 7, (obręb 0013), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.63.2023 z dnia 28.06.2023, brak sprzeciwu
 64. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Przygodzice ul. Wrocławska, na dz. nr 30/9, 30/16, 30/18, 30/21, 30/24 (obręb 0009), inwestor ENERGA OPERATOR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.64.2023 z dnia 28.06.2023,brak sprzeciwu
 65. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Topola Mała ul. Słoneczna, na dz. nr 349/12, 349/10, 351/7, 352 (obręb 0024), inwestor Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.65.2023 z dnia 29.06.2023,brak sprzeciwu
 66. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Ligota ul.Ostrowska, na dz. nr 672, 116,680,380 (obręb 0011), inwestor ENERGA OPERATOR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.66.2023 z dnia 29.06.2023
 67. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Jasna, Pastelowa, Majorka, Drebrna, Al. Solidarności, na dz. nr 36/1, 36/3, 40, 17, 21 (obręb 0085), 4/1, 4/2 (obręb 0089), inwestor ENERGA OPERATOR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.67.2023 z dnia 04.07.2023,brak sprzeciwu
 68. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowośći Odolanów ul. Wiosny Ludów, Bartosza, na dz. nr 1256, 1257, 1258, 1951 (obręb 0001), inwestor Gmina i Miasto Odolanów, znak sprawy RPA.6743.4.68.2023 z dnia 05.07.2023,brak sprzeciwu
 69. Budowa budynku mieszklanego jednorodzinnego w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Agnieszki Osieckiej, na dz. nr 3/82 (obręb 0010), inwestor Pamela Binczak, znak sprawy RPA.6743.4.69.2023 z dnia 05.07.2023,brak sprzeciwu
 70. Budowa linii kablowej nN, wymiana słupa, montaż RSA na projektowanym słupie w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Odolanowska, na dz. nr 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5, 51/6, 51/7, 16/1 (obręb 0113), inwestor ENERGA OPERATOR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.70.2023 z dnia 06.07.2023, brak sprzeciwu
 71. Budowa sieci wodociągowej z 6 przyłączami oraz sieci kanalizacji snitarnej z 6 przyłączami w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Łąkowa, na dz. nr 552, 544/4, 544/1, 544/2, 544/3, 544/5, 544/6, 544/7 (obręb 0007), inwestor Paweł Skrzypczak prowadzący działaność gospodarczą p/n TECHNOBUD-Przedsiębiorstwo Budowlane Paweł Skrzypczak, znak sprawy RPA.6743.4.71.2023 z dnia 07.07.2023, brak spzreciwu
 72. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Jasna, Pastelowa, na dz. nr 34/10, 34/9, 33/7, 32/10 (obręb 0085), inwestor ENERGA OPERATOR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.72.2023 z dnia 12.07.2023, brak sprzeciwu
 73. Budowa sieci gazowej ś/c PE dn 125 w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka na dz. nr 5/19, 5/20, 5/5, 5/22, 5/6, 10/12, 4/7, 4/4, 4/5, 7/4, 10/16, 6/15, 8/22, 8/9, 2/54 (obręb 0134), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.73.2023 z dnia 13.07.2023, brak sprzeciwu
 74. Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia PR dn(Dz) 315/125 w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Zamenhofa, Głogowska, Kościuszki, Wrocławska, Plac Bankowy, Skwer Żołnierzy Niezłomnych, na dz. nr 4/2, 4/1, 19 (obręb 0067), dz. nr 92, 93, 91/6 (obręb 0099) i dz. nr 1, 7, 8, 19, 2/3, 12 (obręb 0081), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., znak sprawy RPA.6743.4.74.2023 z dnia 14.07.2023, brak sprzeciwu
 75. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Kałkowskie, na dz. nr 235/3, 44, 234 (obręb 0007), inwestor ENERGA OPERATOR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.75.2023 z dnia 17.07.2023, brak sprzeciwu, brak sprzeciwu
 76. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarchały Wielkie, na dz. nr 61, 74,109/12 (obręb 0011), inwestor Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.76.2023 z dnia 19.07.2023, brak sprzeciwu
 77. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Lamki, na dz. nr 232/3 (obręb 0014), inwestor ENERGA OPERATOR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.77.2023 z dnia 18.07.2023,,brak sprzeciwu
 78. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinngo w miejscowości Zacharzew ul. Lesna, na dz. nr 1/3 (obręb 0027), inwestor Natalia i Dawid Witczak, znak sprawy RPA.6743.4.78.2023 z dnia 20.07.2023, brak sprzeciwu
 79. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lewków, ul. Żwirowa na dz. nr 47, 50/18 (obręb 0016), inwestor Piotr Bednarz, znak sprawy RPA.6743.4.79.2023 z dnia 26.07.2023,brak sprzeciwu 
 80. Budowa sieci wodociągowej z rur PEHD100 PN 10 o średnicy 125 mm w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Pszeniczna, na dz. nr 7/15, 7/19, 7/40 (obręb 0175), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo wodociągów i Kanalizacji S.A., znak sprawy RPA.6743.4.80.2023 z dnia 31.07.2023,brak sprzeciwu
 81. Budowa linii kablowej nn-0,4kV w miejscowości Mączniki, na dz. nr 3/77, 3/74, 3/135, 3/113, 3/138 (obręb 0015), inwestor ENERGA-OPERATOPR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.81.2023 z dnia 01.08.2023,brak sprzeciwu
 82. Budowa kanalizacji sanitarnej  z rur PVC-U o średnicy 200 mm i 160 mm w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Śliwkowa, na dz. nr 27/33, 27/30, 22 (obręb 0128), 1/8, 1/16 (obręb 0127), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., znak sprawy RPA.6743.4.82.2023 z dnia 04.08.2023,brak sprzeciwu
 83. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Ligota ul. Ostrowska, na dz. nr 672, 116, 680, 380 (obręb 0011), inwestor ENERGA-OPERATOR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.83.2023 z dnia 04.08.2023,brak sprzeciwu
 84. Budowa sieci wodociągowej w miejscowośći Tarchały Wielkie, Huta, na dz. nr 2179 (obręb 0011), 952/8, 960, 963, 970, 972/2 (obręb 0005), inwestor Odolanowski Zakład Komunlany Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.84.2023 z dnia 09.08.2023,brak sprzeciwu
 85. Budowa sieci wodociągowej w miejscowośći Gorzyce Małe, na dz. nr 101, 105, 103/14, 103/7 (obręb 0004), inwestor Odolanowski Zakład Komunlany Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.84.2023 z dnia 09.08.2023
 86. Budowa sieci wodociągowej w miejscowośći Jaskółki, na dz. nr 177, 187 (obręb 0008), inwestor Adrian Nowacki, znak sprawy RPA.6743.4.86.2023 z dnia 14.08.2023
 87. Budowa linii kablowej nN 0,4kV w miejscowości Karski ul. Ostrowska, Środkowa, na dz. nr 143/19, 17/1, 10/1, 47 (obręb 0011), inwestor ENERGA OPERATOR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.87.2023 z dnia 21.08.2023, brak sprzeciwu
 88. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gliśnica, na dz. nr 182/3 (obręb 0003), inwestor Wojciech Grochowski, znak sprawy RPA.6743.4.88.2023 z dnia 22.08.2023,brak sprzeciwu
 89. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Kołątajew, na dz. nr 135, 134/4, 104, 103/3, 254, 97/1, 103/2 (obreb 0012), inwestor ENERGA OPERATOR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.89.2023 z dnia 25.08.2023, brak sprzeciwu
 90. Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w miejscowości Przybysławice, na dz. nr 109/16, 350/16, 146 (obręb 0016), inwestor ENERGA OPERATOR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.90.2023 z dnia 25.08.2023,brak sprzeciwu
 91. Budowa sieci wodociągowej z rur PE 125 mm, budowa kanlizacji sanitarnej z rur PVC-U o średnicy 200 mm i 160 mm w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Niska, na dz. nr 50/5 (obręb 0113), 44/1 (obręb 0114), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A., znak sprawy RPA.6743.4.91.2023 z dnia 30.08.2023, wniosek wycofano w dniu 18.09.2023
 92. Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Gorzyce Wilekie ul. Koralowa i Piaskowa, na dz. nr 1097/11, 1097/26, 1097/8, 1163/4, 1119/1 (obręb 0007), inwestor Gmina Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.92.2023 z dnia 31.08.2023,brak sprzeciwu
 93. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębnica ul. Jaśminowa, na dz. nr 146/14 (obręb 0005), inwestor Gmina Prtzygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.93.2023 z dnia 31.08.2023
 94. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwików ul. Szkolna, na dz. nr 210, 213/2, 221/5, 225/1 (obręb 0008), inwestor jarosław Binek, znak sprawy RPA.6743.4.94.2023 z dnia 31.08.2023,brak sprzeciwu
 95. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wiśniowa, Gilowa, na dz. nr 17/5,20, ( obręb 0128)i na dz. nr 59/1, 59/2,59/3,  59/4, 59/5, 57/41, 57/42, 57/56, 57/57, 57/5  (obręb 0125), inwestor ENERGA OPERATOR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.95.2023 z dnia 04.09.2023,brak sprzeciwu
 96. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kubaczewskiego, na dz. nr 35/41, 36, 45/1 (obręb 0176),inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.96.2023 z dnia 05.09.2023,brak sprzeciwu
 97. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przygodzice ul. Ogrodowa, Rubinowa, na dz. nr 1552, 1544/11, 1545/20, 1546/7, 1546/10 (obręb 0009),inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.97.2023 z dnia 05.09.2023,brak sprzeciwu
 98. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nadstawki, na dz. nr 399/2 (obręb 0007) i w miejscowości Dębnica ul. Nadstwska, na dz. nr 310 (obręb 0005),inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.98.2023 z dnia 05.09.2023,brak sprzeciwu
 99. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Śmiłów rej. ul.Kaliskiej, na dz. nr 4/10, 4/11 (obręb 0021),inwestor Jolanta i Karol Sobczak, znak sprawy RPA.6743.4.99.2023 z dnia 06.09.2023,brak sprzeciwu
 100. Budowa linii nN 0,4kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Majorka, na dz. nr 50, 7/15, 7/11, 10/9, 11/2, 12/2, 13/2, 14/2, 17/4, 18/4, 19/4, 20/2, 22/2, 23/2, 26/23 (obręb 0085), inwestor ENERGA OPERATOR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.100.2023 z dnia 07.09.2023
 101. Budowa małogabarytowej stacji transfotmatorowej SN/nN wraz z zasilającym ją przyłączem kablowym eSN-15kV w miejscowości Czarnylas ul. Świerkowa, na dz. nr 823, 812/1 (obręb 0004), inwestor Justyna Serafin, znak sprawy RPA.6743.4.101.2023 z dnia 11.09.2023,brak sprzeciwu
 102. Budowa linii kablowej nN, wymiana słupów w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Grunwaldzka, Kaszubska, Olsztyńska, Krakowska, na dz. nr 173/2, 173/18, 30/5, 38, 65, 84, 124/1, 24, 123/4 (obręb 0028), inwestor ENERGA OPERATOR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.102.2023 z dnia 12.09.2023,brak sprzeciwu
 103. Budowa eletroenergetycznej sieci niskiego napięcia w miejscowości Fabianów, na dz. nr 210/5, 210/3, 210/1, 194, 181/2, 177, 167/2, 108/2 (obręb 0006), inwestor ENERGA-OPERATOR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.103.2023 z dnia 13.09.2023,brak sprzeciwu
 104. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przygodzice, na dz. nr 6/2, 249 (obręb 0009), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.104.2023 z dnia 15.09.2023
 105. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przybysławice, na dz. nr 146 (obręb 0016), inwestor Gmina i Miasto Raszków, znak sprawy RPA.6743.4.105.2023 z dnia 15.09.2023,brak sprzeciwu
 106. Budowasieci wodociągowej z rur PE m125 mm, budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U o średnicy 200 mm i 160 mm w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Niska, na dz. nr 50/5 (obręb 0113), 44/1 (obręb 0114), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., znak sparwy RPA.6743.4.106.2023 z dnia 21.09.2023,brak sprzeciwu
 107. Budowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia w miejscowości Mączniki, na dz. nr 3/31, 3/32, 3/33, 3/34, 3/2, 2, 96/58, 96/109, 96/112 (obręb 0015), inwestor
  ENERGA-OPERATOR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.107.2023 z dnia 26.09.2023,brak sprzeciwu
 108. Budowa sieci woswociagowej w miejscowości Karski ul. Akacjowa, na dz. nr 100/3, 101 (obręb 0011), inwestor Małgorzata Kuberacka, znak sprawy RPA.6743.4.108.2023 z dnia 26.09.2023
 109. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Zamość ul. Osiedlowa, na dz. nr 46/15, 46/14, 46/13, 46/12, 46/10, 46/9, 46/8, 46/7, 46/6, 46/5, 46/21, 46/20, 48, 56, 46/23 (obręb 0015), inwestor ENERGA-OPERATOR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.109.2023 z dnia 06.10.2023, brak sprzeciwu
 110. Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Chynowa, na dz. nr 254/1 (obręb 0003), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.110.2023 z dnia 13.10.2023
 111. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Przygodzice ul. Rubinowa, na dz. nr 1543/10, 1544/11, 1545/20, 1546/10 (obręb 0009), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.111.2023 z dnia 16.10.2023
 112. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Przygodzice ul. Bursztynowa, na dz. nr 1551/3, 1551/2, 1530 (obręb 0009); Wysocko Małe ul. Podgórna na dz. nr 472, 474 (obręb 0013), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.112.2023 z dnia 23.10.2023
 113. Budowa sieci wodociągowej z rur PE 160 mm wra z zprzyłączami w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wybickiego, na dz. nr 32, 33 (obręb 0049), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., znak sprawy RPA.6743.4.113.2023 z dnia 30.10.2023
 114. Budowa sieci wodociągowej z rur PE 160 mm wra z zprzyłączami w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wodna, na dz. nr 3 (obręb 0007), 2, 1 (obręb 0038), 16/1 (obręb 0041), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., znak sprawy RPA.6743.4.114.2023 z dnia 30.10.2023 
 115. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowośći Przygodzice ul. Podgórna, na dz. nr 1530 (obręb 0009), w miejscowości Wysocko Małe, na dz. nr 517 (obręb 0013), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.115.2023 z dnia 03.11.2023,brak sprzeciwu
 116. Budowa sieci wodociągowej z rur PE 160 mm i rur P{E 110 mm  wraz z przyłączami w miejscowośći Ostrów Wielkopolski ul. Różana, na dz. nr 76/9, 86, 100, 68, 99, 60, 117, 118 (obręb 0060), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., znak sprawy RPA.6743.4.116.2023 z dnia 06.11.2023
 117. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Przygodzice ul. Wrzosowa, na dz. nr 347/23, 347/22, 347/21 (obręb 0009), inwestor ENERGA-OPERATOR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.117.2023 z dnia 08.11.2023
 118. Budowa sieci wodociągowej z rur PE 110 mm wraz z przyłączami w miejscowości Ostrów Wielkopoldski ul. Kąckiego, na dz. nr 2/68, 16, 19, 22/12, 26/9, 57 (obręb 0050), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., znak sprawy RPA.6743.4.118.2023 z dnia 10.11.2023
 119. Budowa sieci wodociągowej z rur PE 125 mm, budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U o średnicy 200 mm i 160 mm w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kłosowa, na dz. nr 18, 53/1, 53/7 (obręb 0168), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., znak sprawy RPA.6743.4.119.2023 z dnia 10.11.2023
 120. Budowa sieci wodociągowej z rur PE 160 mm, rur PE 125 mm wraz z przyłączami w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Przeskok, na dz. nr 1, 7/11, 6/1 (obręb 0137), na dz. nr 137, 4/23, 3/2, 1/11, 4/2, 5/1, 5/50 (obręb 0136), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., znak sprawy RPA.6743.4.120.2023 z dnia 10.11.2023
 121. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowośći Pogrzybów, na dz. nr 54 (obręb 0015), w miejscowości Walentynów, na dz. nr 56 (obręb 0022), inwestor Gmina i Miasto Raszków, znak sprawy RPA.6743.4.121.2023 z dnia 10.11.2023
 122. Budowa sieci wodociągowej z rur PE 160 mm, rur 125 mm i rur PE 110 mm wraz z przyłączami w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Czrnieckiego, na dz. nr 48, 1 (obręb 0057), na dz. nr 77, 17 (obręb 0056), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., znak sprawy RPA.6743.4.122.2023 z dnia 13.11.2023
 123. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 63 w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kubaczewskiego, na dz. nr 45/4, 45/1 (obręb 0176), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp.    z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.123.2023 z dnia 13.11.2023
 124. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 63 w miejscowości Tarchały Wielkie ul. Raszkowska, na dz. nr 7/5, 15 (obręb 0011), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.124.2023 z dnia 14.11.2023
 125. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn (Dz)63 w miejscowości Przygodzice ul. Wrzosowa, na dz. nr 1665 (obręb 0009), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.125.203 z dnia 17.11.2023 
 126. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przygodzice ul. Bursztynowa, na dz. nr 1551/2 (obręb 0009), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.126.2023 z dnia 17.11.2023
 127. Budowa sieci wodociągowej z rur PERC 160 mm wraz  z przyłaczami w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Gorzycka, na dz. nr 42, 33/5, 60, 61 (obręb 0103), na dz. nr 18 (obręb 0106), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., znak sprawy RPA.6743.4.127.2023 z dnia 17.11.2023
 128. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kossak, na dz. nr 85, 92/4, 185 (obręb 0024), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów
  i Kanalizacji S.A., znak sprawy RPA.6743.4.128.2023 z dnia 23.11.2023
 129. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Ostrów Wielkoposlki ul. Jesionowa, na dz. nr 27, 90 (obręb 0059), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów
  i Kanalizacji S.A., znak sprawy RPA.6743.4.129.2023 z dnia 24.11.2023
 130. Budowa sieci wodociągowejwraz z przyłączami w miejscowośći Ostrów Wielkopolski ul. Radłowska, na dz. nr 34 (obręb 0177), na dz. nr 47 (obręb 0001), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., znak sprawy RPA.6743.4.130.2023 z dnia 24.11.2023
 131. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowośći Ostrów Wielkoposlki ul. Madalińskiego, na dz. nr 17, 53, 50/3, 49/3, 46, 78 (obręb 0056), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., znak sprawy RPA.6743.4.131.2023 z dnia 24.11.2023
 132. Budowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia w miejcowości Ostrów Wielkopolski, na dz. nr 67/3, 67/5 (obręb 0114), inwestor ENERGA-OPERATOR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.132.2023 z dnia 24.11.2023
Czas udostępnienia: 2023-11-28
Pokaż metadane