OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Rejestr zgłoszeń budowy na rok 2023r.

 1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Szymborskiej, Sendlerowej, na dz. nr 63/6, 63/7, 67/4, 67/6, 69/4, 60/2, 62/6, 67/9, 69/6, 59/8, 59/10, 59/12, 59/13, 50/6, 49/2, 47/2, 40/5, 39/5, 38/7, 35/2, 29/2, 18/2, 15/2 (obręb 0015) ,inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.1.2023 z dnia 02.01.2023,brak sprzeciwu
 2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Śliwniki ul.Wiśniowa, na dz. nr 254/1, 263, 376/117, 376/131 (obręb 0020) ,inwestor Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Promień” Śliwniki, znak sprawy RPA.6743.4.2.2023 z dnia 02.01.2023,brak sprzeciwu
 3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Śliwniki ul.Leśna, na dz. nr 35/1, 369/4, 423/8, 404 (obręb 0020) ,inwestor Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Promień” Śliwniki, znak sprawy RPA.6743.4.3.2023 z dnia 02.01.2023,brak sprzeciwu
 4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Śliwniki ul.Sosnowa, na dz. nr 372/53, 372/58, 371/15, 371/21, 35/3, 310/1 (obręb 0020) ,inwestor Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Promień” Śliwniki, znak sprawy RPA.6743.4.4.2023 z dnia 02.01.2023,brak sprzeciwu
 5. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biskupice Ołoboczne na dz. nr 129, 1061/8, 1061/12 (obręb 0002), inwestor Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o Skalmierzyce, znak sprawy RPA.6743.4.5.2023 z dnia 11.01.2023, brak sprzeciwu
 6. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Skalmierzyce na dz. nr 242, 241, 237/2, 180, 177/15, 177/14, 177/13 (obręb 0001) w miejscowości Skalmierzyce na działkach nr 1185/2, 1185/4, 1238, 1237/2, 1237/3 (obręb 0018) i w miejscowści Boczków, na działakch nr 141/5, 194/3, 195/5, 195/6, 197/1, 198/11, inwestor Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, znak sprawy RPA.6743.4.6.2023 z dnia 19.01.2023, brak sprzeciwu
 7. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Kamienice, na dz. nr 33, 25/30, 25/8, 25/18 (obręb 0010), inwestor Maciej Robotnikowski, znak sprawy RPA.6743.4.7.2023 z dnia 02.02.2023,brak sprzeciwu
 8. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lamki ul. Dębowa, Świerkowa, na dz. nr 291/26, 291/47, 291/92 (obręb 0014), inwestor Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o, znak sprawy RPA.6743.4.8.2023 z dnia 03.02.2023,brak sprzeciwu
 9. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czekanów, na dz. nr 149/6 (obręb 0004), inwestor Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o, znak sprawy RPA.6743.4.9.2023 z dnia 03.02.2023,brak sprzeciwu
 10. Budowa linii kablowej nn w miejscowości Ostrów Wielkopolski, ul. Różana/Szymczaka, na dz. nr 76/3, 76/4, 76/8,76/9(obręb 0060), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.10.2023 z dnia 09.02.2023,brak sprzeciwu
 11. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ociąż ul. Zakrzewki, na dz. nr 66, 36/11 (obręb 0016), inwestor Bronisław Mikłas, znak sprawy RPA.6743.4.11.2023 z dnia 15.02.2023,brak sprzeciwu
 12. Budowa linii kablowej nn w miejscowości Grudzielec, na dz. nr 251, 250/1, 361, 337, 369, 385(obręb 0005) i w miejscowości Sobótka na dz. nr 649 ( obręb 0021), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.12.2023 z dnia 16.02.2023,brak sprzeciwu
 13. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kusocińskiego, na dz. nr 11/2 (obręb 0031),inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.13.2023 z dnia 22.02.2023,brak sprzeciwu
 14. Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Wysocko Małe ul. Spokojna, na dz. nr 14, 74/11 (obręb 0013),inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.14.2023 z dnia 24.02.2023,brak sprzeciwu
 15. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przygodzice ul. Nowe Osiedle,Bursztynowa, Boczna, Rubinowa na dz. nr 141/1, 1551/1, 15551/3, 48/14, 1548/15, 1548/19, 1548/20, 1546/7, 1546/10, 53/1 (obręb 0009),inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.15.2023 z dnia 27.02.2023,brak sprzeciwu
 16. Budowa linii kablowej nn w miejscowości Ostrów Wielkopolski, ul. Kolejowa, na dz. nr 3/3, 3/4, 22/11, 22/12(obręb 0064), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.16.2023 z dnia 27.02.2023, brak sprzeciwu
 17. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Topola-Osiedle ul. Wierzbowa, na dz. nr 234/4, 222 (obręb 0012), inwestor Korneliusz Olek, znak sprawy RPA.6743.4.17.2023 z dnia 28.02.2023,brak sprzeciwu  
 18. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przygodzice, na dz. nr 986/12, 970/2 (obręb 0009), inwestor Agnieszka Stepień-Pauś, znak sprawy RPA.6743.4.18.2023 z dnia 28.02.2023,brak sprzeciwu
 19. Budowa linii kablowej nn w miejscowości Gorzyce Wielkie, ul. Cisowa, na dz. nr 107/2, 107/3, 107/4, 107/5, 107/6, 107/11, 107/15, 107/16, 107/17, 107/19, 107/20, 107/21, 107/22, 107/23, 107/37(obręb 0007), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.19.2023 z dnia 01.03.2023, brak sprzeciwu
 20. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lewkowiec, na dz. nr 77, 224/8 (obręb 0015), inwestor Soyafoods Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.20.2023 z dnia 21.03.2023,brak sprzeciwu
 21. Budowa budynku mieszkalnego w miejscowości Zacharzew, na dz. nr 25/5 (obręb 0027), inwestor Tiffani Malinowska, znak sprawy RPA.6743.4.21.2023 z dnia 22.03.2023,brak sprzeciwu
 22. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Nowa Krępa, na dz. nr 127/4, 126/1 (obręb 0025), 1 (obręb 0026), inwestor ENERGA OPERATOR S.A.z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.22.2023 z dnia 24.03.2023,brak sprzeciwu
 23. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Wysocko Małe ul. Ostrowska, na dz. nr 81/3, 127 (obręb 0013), inwestor ENERGA OPERATOR S.A.z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.23.2023 z dnia 30.03.2023, brak sprzeciwu
 24. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przygodzice, na dz. nr 879 (obręb 0009), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.24.2023 z dnia 31.03.2023,brak sprzeciwu
 25. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarnylas, na dz. nr 403/11, 475 (obręb 0004), inwestor Anna Nieruchalska, znak sprawy RPA.6743.4.25.2023 z dnia 31.02.2023,brak sprzeciwu
 26. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Pogrzybów, na dz. nr 137/15, 137/16, 137/4 (obręb 0015), inwestor ENERGA OPERATOR S.A.z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.26.2023 z dnia 31.03.2023, brak sprzeciwu
 27. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Raszków ul. Słoneczna 3, na dz. nr 720, 724/2 (obręb 0001), inwestor ENERGA OPERATOR S.A.z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.27.2023 z dnia 31.03.2023,brak sprzeciwu
 28. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gorzyce Wielkie, na dz. nr 295, 283/7 (obręb 0007), inwestor Tomasz Tomaszewski, znak sprawy RPA.6743.4.28.2023 z dnia 04.04.2023, brak sprzeciwu
 29. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Huta, na dz. nr 259/2, 595, 602/1, 602/8 (obręb 0005), inwestor Sylwia Sikora,Karol Sikora, Krzysztof Wojciechowski, znak sprawy RPA.6743.4.29.2023 z dnia 06.04.2023,brak sprzeciwu
 30. Budowa sieci gazowej w miejscowości Odolanów ul. Piaskowa, na dz. nr 1529, 1600/2, 1601/7, 1601/4 (obręb 0001), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.30.2023 z dnia 06.04.2023, brak sprzeciwu
 31. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pogrzybów, na dz. nr 137/4. 218/8, 139/23, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 167/19, 167/10, 167/12, 167/13, 167/14, 186, 177/1 (obręb 0001), inwestor Gmina i Miasto Raszków, znak sprawy RPA.6743.4.31.2023 z dnia 17.04.2023, brak sprzeciwu
 32. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kwiatowa, na dz. nr 41, 63 (obręb 0059),inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.32.2023 z dnia 18.02.2023, brak sprzeciwu
 33. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Zacharzew ul. Owocowa, na dz. nr 27/20 (obręb 0027),inwestor Tiffani Malinowska, znak sprawy RPA.6743.4.33.2023 z dnia 18.04.2023, wniosek wycofano w dniu 04.05.2023r.
 34. Budowa linii elektroenergetycznej nn w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kusocińskiego, na dz. nr 11/2 (obręb 0031),inwestor Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.34.2023 z dnia 20.04.2023,wniosek wycofano w dniu 11.05.2023
 35. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Topola Mała ul. kwiatowa, Szkolna, na dz. nr 199/2, 365/22, 365/30 (obręb 0024), inwestor Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o, Gorzyce Wielkie znak sprawy RPA.6743.4.35.2023 z dnia 21.04.2023, brak sprzeciwu
 36. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski  rej.ul. Krotoszyńskiej, na dz. nr 40/7 (obręb 0169),inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.36.2023 z dnia 28.04.2023,brak sprzeciwu
 37. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Karski, na dz. nr 19/18, 19/19, 19/20, 19/21, 19/22 (obręb 0011), inwestor ENERGA OPERATOR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.37.2023 z dnia 05.05.2023,brak sprzeciwu
 38. Budowa sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Agrestowa, na dz. nr 1241/13, 1239/2, 1453/10 (obręb 0007), inwestor Mariusz Bednarek, znak sprawy RPA.6743.4.38.2023 z dnia 08.05.2023, brak sprzeciwu
 39. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gorzyce Małe, na dz. nr 134 (obręb 0004), i w miejscowości Radziwiłłów, na działkach nr 91, 89/1 (obręb 0018) inwestor Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o, Gorzyce Wielkie znak sprawy RPA.6743.4.39.2023 z dnia 08.05.2023, brak sprzeciwu
 40. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarnylas, na dz. nr 128/5, 131/8, 131/10 (obręb 0004), inwestor Bożena Korczewska-Mędzkiewicz, znak sprawy RPA.6743.4.40.2023 z dnia 08.05.2023, brak sprzeciwu
 41. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Śmiłów, na dz. nr 22, 28, 26, 31 (obręb 0021), inwestor ENERGA OPERATOR S.A.z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.41.2023 z dnia 09.05.2023, brak sprzeciwu
 42. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Droszew, na dz. nr 133/4, 4, 6/10, 3/1, 2/5, 2/7, 2/9, 31/1, 23 (obręb 0005), inwestor ENERGA OPERATOR S.A.z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.42.2023 z dnia 09.05.2023, brak sprzeciwu
 43. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Radłów, na dz. nr 243/2, 243/1, 285/4, 285/3 (obręb 0017), inwestor ENERGA OPERATOR S.A.z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.43.2023 z dnia 09.05.2023 ,brak sprzeciwu
 44. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Sławin, na dz. nr 349/2, 349/3, 349/4, 322, 348,(obręb 0012), inwestor ENERGA OPERATOR S.A.z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.44.2023 z dnia 11.05.2023, brak sprzeciwu
 45. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Huta, na dz. nr 604/4 (obręb 0005), inwestor Józef Kupczyk znak sprawy RPA.6743.4.45.2023 z dnia 16.05.2023, brak sprzeciwu
 46. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. K.Trzcińskiego, na dz. nr 69/5, 69/4, 96/2 (obręb 0177),inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.46.2023 z dnia 22.05.2023,brak sprzeciwu
 47. Budowa sieci wodociągowej  i kanalizacyjnej w miejscowości Zacharzew, na dz. nr 140 (obręb 0027) i w miejscowości Ostrów wielkopolski ul. Topolowa, na dz. nr 1 (obręb 0168), inwestor Dawid i Przemysław Domagała znak sprawy RPA.6743.4.47.2023 z dnia 23.05.2023,brak sprzeciwu
 48. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Zacharzew, na dz. nr 27/20 (obręb 0027), inwestor Tiffani Malinowska, znak sprawy RPA.6743.4.48.2023 z dnia 24.05.2023, brak sprzeciwu
 49. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Odolanów ul. Jałowcowa, Jarzębinowa, Lipowa, Cyprysowa, na dz. nr 391/4, 391/5, 397/19, 397/21 (obręb 0001), inwestor Odolanowski Zakład Komunalny sp.zo.o., znak sprawy RPA.6743.4.49.2023 z dnia 24.05.2023,brak sprzeciwu
 50. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarchały Wielkie, na dz. nr 61,74,109/12 (obręb 0011), inwestor Odolanowski Zakład Komunalny sp.zo.o., znak sprawy RPA.6743.4.50.2023 z dnia 24.05.2023, wniosek wycofano w dniu 09.06.2023
 51. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Boników, na dz. nr 409, 372 (obręb 0001) i w miejscowości Świeca, na dz. nr 657/1, 658, inwestor Odolanowski Zakład Komunalny sp.zo.o., znak sprawy RPA.6743.4.51.2023 z dnia 24.05.2023,brak sprzeciwu
 52. Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowosci Mączniki ul. Boczna 5, na dz. nr 52/14 (obręb 0015), inwestor Zofia Koźlik, znak sprawy RPA.6743.4.52.2023 z dnia 31.05.2023,brak sprzeciwu
 53. Budowa oświetlenia zewnętrznego w miejscowości Raszków ul. Parkowa, Spacerowa, na dz. nr 105, 104/9 (obręb 0001), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.53.2023 z dnia 01.06.2023,brak sprzeciwu
 54. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wtórek ul. Ostrowska, na dz. nr 710,716/1,716/18 (obręb 0025) inwestor Paweł Skrzypczak, znak sprawy RPA.6743.4.54.2023 z dnia 07.06.2023,brak sprzeciwu
 55. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, na dz. nr 10/1,11/2,12/2, 13/4, 13/6, 14/2, ( obręb 0157) i dz. nr 1/2 (obręb 0158) inwestor Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., znak sprawy RPA.6743.4.55.2023 z dnia 07.06.2023, , wniosek wycofano w dniu 04.05.2023r.
 56. Budowa sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śliwniki ul. Jabłonkowa, na dz. nr 79/20, 80, 82/10 (obręb 0020) i w miejscowości Nowe Skalmierzyce, dz. nr 404, 403/2 ( obręb 0001) inwestor Home Build sp.zo.o., znak sprawy RPA.6743.4.56.2023 z dnia 12.06.2023,,brak sprzeciwu
 57. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Łąkowa, na dz. nr 544/1, 544/2, 544/3, 544/4, 544/5, 544/6, 544/7, 552(obręb 0007), inwestor ENERGA OPERATOR S.A.z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.57.2023 z dnia 12.06.2023, brak sprzeciwu
 58. Budowa sieci wodociągowej ø 125mm o długości 200,80m w miejscowości Boczków, na dz. nr 141/8, 156/11 (obręb 0003), inwestor Mariusz Świerkowski, Izabella Kasprzak-Świerkowska, znak sprawy RPA.6743.4.58.2023 z dnia 14.06.2023,brak sprzeciwu
 59. Budowa budynku mieszkalnego w miejscowości Huta, na dz. nr 211/6 (obręb 0005), inwetor Perspektywa Engineering Products Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.59.2023 z dnia 15.06.2023,brak sprzeciwu
 60. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Zacharzew ul. Świerkowa, na dz. nr 22/8, 23/4, 23/9 (obręb 0027), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.60.2023 z dnia 16.06.2023,brak sprzeciwu
 61. Budowa sieci wodociągowej PE Dz 110 SDR 17 w miejscowości Boników ul. Polna, na dz. nr 531, 619 (obręb 0001), inwestor Odolanowski Zakład Komunalny, znak sprawy RPA.6743.4.61.2023 z dnia 19.06.2023,brak sprzeciwu
 62. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinngo wraz z niezbędną infrstrukturą techniczna i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Huta, na dz. nr 211/6 (obręb 0005), inwestor Perspektywa Engineering Products Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.62.2023 z dnia 22.06.2023,brak sprzeciwu
 63. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przygodzice, na dz. nr 30/16, 139, 36/20, 36/32,36/46,36/47 (obręb 0009) i w miejscowści Wysocko Małe na działce nr 7, (obręb 0013), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.63.2023 z dnia 28.06.2023, brak sprzeciwu
 64. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Przygodzice ul. Wrocławska, na dz. nr 30/9, 30/16, 30/18, 30/21, 30/24 (obręb 0009), inwestor ENERGA OPERATOR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.64.2023 z dnia 28.06.2023,brak sprzeciwu
 65. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Topola Mała ul. Słoneczna, na dz. nr 349/12, 349/10, 351/7, 352 (obręb 0024), inwestor Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.65.2023 z dnia 29.06.2023,brak sprzeciwu
 66. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Ligota ul.Ostrowska, na dz. nr 672, 116,680,380 (obręb 0011), inwestor ENERGA OPERATOR S.A.z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.66.2023 z dnia 29.06.2023, wniosek wycofano dnia 19.07.2023
 67. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Jasna, Pastelowa, Majorka, Drebrna, Al. Solidarności, na dz. nr 36/1, 36/3, 40, 17, 21 (obręb 0085), 4/1, 4/2 (obręb 0089), inwestor ENERGA OPERATOR S.A.z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.67.2023 z dnia 04.07.2023,brak sprzeciwu
 68. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowośći Odolanów ul. Wiosny Ludów, Bartosza, na dz. nr 1256, 1257, 1258, 1951 (obręb 0001), inwestor Gmina i Miasto Odolanów, znak sprawy RPA.6743.4.68.2023 z dnia 05.07.2023,brak sprzeciwu
 69. Budowa budynku mieszklanego jednorodzinnego w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Agnieszki Osieckiej, na dz. nr 3/82 (obręb 0010), inwestor Pamela Binczak, znak sprawy RPA.6743.4.69.2023 z dnia 05.07.2023,brak sprzeciwu
 70. Budowa linii kablowej nN, wymiana słupa, montaż RSA na projektowanym słupie w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Odolanowska, na dz. nr 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5, 51/6, 51/7, 16/1 (obręb 0113), inwestor ENERGA OPERATOR S.A.z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.70.2023 z dnia 06.07.2023, brak sprzeciwu
 71. Budowa sieci wodociągowej z 6 przyłączami oraz sieci kanalizacji snitarnej z 6 przyłączami w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Łąkowa, na dz. nr 552, 544/4, 544/1, 544/2, 544/3, 544/5, 544/6, 544/7 (obręb 0007), inwestor Paweł Skrzypczak prowadzący działaność gospodarczą p/n TECHNOBUD-Przedsiębiorstwo Budowlane Paweł Skrzypczak, znak sprawy RPA.6743.4.71.2023 z dnia 07.07.2023, brak spzreciwu
 72. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Jasna, Pastelowa, na dz. nr 34/10, 34/9, 33/7, 32/10 (obręb 0085), inwestor ENERGA OPERATOR S.A.z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.72.2023 z dnia 12.07.2023, brak sprzeciwu
 73. Budowa sieci gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka na dz. nr 5/19, 5/20, 5/5, 5/22, 5/6, 10/12, 4/7, 4/4, 4/5, 7/4, 10/16, 6/15, 8/22, 8/9, 2/54 (obręb 0134), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.73.2023 z dnia 13.07.2023, brak sprzeciwu
 74. Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Zamenhofa, Głogowska, Kościuszki, Wrocławska, Plac Bankowy, Skwer Żołnierzy Niezłomnych, na dz. nr 4/2, 4/1, 19 (obręb 0067), dz. nr 92, 93, 91/6 (obręb 0099) i dz. nr 1, 7, 8, 19, 2/3, 12 (obręb 0081), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., znak sprawy RPA.6743.4.74.2023 z dnia 14.07.2023, brak sprzeciwu
 75. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Kałkowskie, na dz. nr 235/3, 44, 234 (obręb 0007), inwestor ENERGA OPERATOR S.A.z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.75.2023 z dnia 17.07.2023, brak sprzeciwu, brak sprzeciwu
 76. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarchały Wielkie, na dz. nr 61, 74,109/12 (obręb 0011), inwestor Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.76.2023 z dnia 19.07.2023, brak sprzeciwu
 77. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Lamki, na dz. nr 232/3 (obręb 0014), inwestor ENERGA OPERATOR S.A.z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.77.2023 z dnia 18.07.2023,,brak sprzeciwu
 78. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinngo w miejscowości Zacharzew ul. Lesna, na dz. nr 1/3 (obręb 0027), inwestor Natalia i Dawid Witczak, znak sprawy RPA.6743.4.78.2023 z dnia 20.07.2023, brak sprzeciwu
 79. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lewków, ul. Żwirowa na dz. nr 47, 50/18 (obręb 0016), inwestor Piotr Bednarz, znak sprawy RPA.6743.4.79.2023 z dnia 26.07.2023,brak sprzeciwu 
 80. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Pszeniczna, na dz. nr 7/15, 7/19, 7/40 (obręb 0175), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo wodociągów i Kanalizacji S.A., znak sprawy RPA.6743.4.80.2023 z dnia 31.07.2023,brak sprzeciwu
 81. Budowa linii kablowej nn-0,4kV w miejscowości Mączniki, na dz. nr 3/77, 3/74, 3/135, 3/113, 3/138 (obręb 0015), inwestor ENERGA-OPERATOPR S.A.z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.81.2023 z dnia 01.08.2023,brak sprzeciwu
 82. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Śliwkowa, na dz. nr 27/33, 27/30, 22 (obręb 0128), 1/8, 1/16 (obręb 0127), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.82.2023 z dnia 04.08.2023,brak sprzeciwu
 83. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Ligota ul. Ostrowska, na dz. nr 672, 116, 680, 380 (obręb 0011), inwestor ENERGA-OPERATOR S.A.z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.83.2023 z dnia 04.08.2023,brak sprzeciwu
 84. Budowa sieci wodociągowej w miejscowośći Tarchały Wielkie, Huta, na dz. nr 2179 (obręb 0011), 952/8, 960, 963, 970, 972/2 (obręb 0005), inwestor Odolanowski Zakład Komunlany Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.84.2023 z dnia 09.08.2023,brak sprzeciwu
 85. Budowa sieci wodociągowej w miejscowośći Gorzyce Małe, na dz. nr 101, 105, 103/14, 103/7 (obręb 0004), inwestor Odolanowski Zakład Komunlany Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.84.2023 z dnia 09.08.2023,brak sprzeciwu
 86. Budowa sieci wodociągowej w miejscowośći Jaskółki, na dz. nr 177, 187 (obręb 0008), inwestor Adrian Nowacki, znak sprawy RPA.6743.4.86.2023 z dnia 14.08.2023,brak sprzeciwu
 87. Budowa linii kablowej nN 0,4kV w miejscowości Karski ul. Ostrowska, Środkowa, na dz. nr 143/19, 17/1, 10/1, 47 (obręb 0011), inwestor ENERGA OPERATOR S.A.z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.87.2023 z dnia 21.08.2023, brak sprzeciwu
 88. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gliśnica, na dz. nr 182/3 (obręb 0003), inwestor Wojciech Grochowski, znak sprawy RPA.6743.4.88.2023 z dnia 22.08.2023,brak sprzeciwu
 89. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Kołątajew, na dz. nr 135, 134/4, 104, 103/3, 254, 97/1, 103/2 (obreb 0012), inwestor ENERGA OPERATOR S.A.z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.89.2023 z dnia 25.08.2023, brak sprzeciwu
 90. Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w miejscowości Przybysławice, na dz. nr 109/16, 350/16, 146 (obręb 0016), inwestor ENERGA OPERATOR S.A.z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.90.2023 z dnia 25.08.2023,brak sprzeciwu
 91. Budowa sieci wodociągowej, kanlizacji sanitarnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Niska, na dz. nr 50/5 (obręb 0113), 44/1 (obręb 0114), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A.Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.91.2023 z dnia 30.08.2023, wniosek wycofano w dniu 18.09.2023
 92. Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Gorzyce Wilekie ul. Koralowa i Piaskowa, na dz. nr 1097/11, 1097/26, 1097/8, 1163/4, 1119/1 (obręb 0007), inwestor Gmina Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.92.2023 z dnia 31.08.2023,brak sprzeciwu
 93. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębnica ul. Jaśminowa, na dz. nr 146/14 (obręb 0005), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.93.2023 z dnia 31.08.2023,brak sprzeciwu
 94. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwików ul. Szkolna, na dz. nr 210, 213/2, 221/5, 225/1 (obręb 0008), inwestor jarosław Binek, znak sprawy RPA.6743.4.94.2023 z dnia 31.08.2023,brak sprzeciwu
 95. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wiśniowa, Gilowa, na dz. nr 17/5,20, ( obręb 0128)i na dz. nr 59/1, 59/2,59/3,  59/4, 59/5, 57/41, 57/42, 57/56, 57/57, 57/5  (obręb 0125), inwestor ENERGA OPERATOR S.A.z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.95.2023 z dnia 04.09.2023,brak sprzeciwu
 96. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kubaczewskiego, na dz. nr 35/41, 36, 45/1 (obręb 0176),inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.96.2023 z dnia 05.09.2023,brak sprzeciwu
 97. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przygodzice ul. Ogrodowa, Rubinowa, na dz. nr 1552, 1544/11, 1545/20, 1546/7, 1546/10 (obręb 0009),inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.97.2023 z dnia 05.09.2023,brak sprzeciwu
 98. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nadstawki, na dz. nr 399/2 (obręb 0007) i w miejscowości Dębnica ul. Nadstawska, na dz. nr 310 (obręb 0005),inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.98.2023 z dnia 05.09.2023,brak sprzeciwu
 99. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Śmiłów rej. ul.Kaliskiej, na dz. nr 4/10, 4/11 (obręb 0021),inwestor Jolanta i Karol Sobczak, znak sprawy RPA.6743.4.99.2023 z dnia 06.09.2023,brak sprzeciwu
 100. Budowa linii nN 0,4kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Majorka, na dz. nr 50, 7/15, 7/11, 10/9, 11/2, 12/2, 13/2, 14/2, 17/4, 18/4, 19/4, 20/2, 22/2, 23/2, 26/23 (obręb 0085), inwestor ENERGA OPERATOR S.A.z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.100.2023 z dnia 07.09.2023,brak sprzeciwu
 101. Budowa małogabarytowej stacji transfotmatorowej SN/nN w miejscowości Czarnylas ul. Świerkowa, na dz. nr 823, 812/1 (obręb 0004), inwestor Justyna Serafin, znak sprawy RPA.6743.4.101.2023 z dnia 11.09.2023,brak sprzeciwu
 102. Budowa linii kablowej nN, w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Grunwaldzka, Kaszubska, Olsztyńska, Krakowska, na dz. nr 173/2, 173/18, 30/5, 38, 65, 84, 124/1, 24, 123/4 (obręb 0028), inwestor ENERGA OPERATOR S.A.z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.102.2023 z dnia 12.09.2023,brak sprzeciwu
 103. Budowa eletroenergetycznej sieci niskiego napięcia w miejscowości Fabianów, na dz. nr 210/5, 210/3, 210/1, 194, 181/2, 177, 167/2, 108/2 (obręb 0006), inwestor ENERGA-OPERATOR S.A.z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.103.2023 z dnia 13.09.2023,brak sprzeciwu
 104. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przygodzice, na dz. nr 6/2, 249 (obręb 0009), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.104.2023 z dnia 15.09.2023,brak sprzeciwu
 105. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przybysławice, na dz. nr 146 (obręb 0016), inwestor Gmina i Miasto Raszków, znak sprawy RPA.6743.4.105.2023 z dnia 15.09.2023,brak sprzeciwu
 106. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Niska, na dz. nr 50/5 (obręb 0113), 44/1 (obręb 0114), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.106.2023 z dnia 21.09.2023,brak sprzeciwu
 107. Budowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia w miejscowości Mączniki, na dz. nr 3/31, 3/32, 3/33, 3/34, 3/2, 2, 96/58, 96/109, 96/112 (obręb 0015), inwestor ENERGA-OPERATOR S.A.z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.107.2023 z dnia 26.09.2023,brak sprzeciwu
 108. Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Karski ul. Akacjowa, na dz. nr 100/3, 101 (obręb 0011), inwestor Małgorzata Kuberacka, znak sprawy RPA.6743.4.108.2023 z dnia 26.09.2023,brak sprzeciwu
 109. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Zamość ul. Osiedlowa, na dz. nr 46/15, 46/14, 46/13, 46/12, 46/10, 46/9, 46/8, 46/7, 46/6, 46/5, 46/21, 46/20, 48, 56, 46/23 (obręb 0015), inwestor ENERGA-OPERATOR S.A z/s Gdańsk., znak sprawy RPA.6743.4.109.2023 z dnia 06.10.2023, brak sprzeciwu
 110. Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Chynowa, na dz. nr 254/1 (obręb 0003), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.110.2023 z dnia 13.10.2023,brak sprzeciwu
 111. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Przygodzice ul. Rubinowa, na dz. nr 1543/10, 1544/11, 1545/20, 1546/10 (obręb 0009), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.111.2023 z dnia 16.10.2023,brak sprzeciwu
 112. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Przygodzice ul. Bursztynowa, na dz. nr 1551/3, 1551/2, 1530 (obręb 0009); Wysocko Małe ul. Podgórna na dz. nr 472, 474 (obręb 0013), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.112.2023 z dnia 23.10.2023,brak sprzeciwu
 113. Budowa sieci wodociągowej wraz zprzyłączami w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wybickiego, na dz. nr 32, 33 (obręb 0049), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.113.2023 z dnia 30.10.2023,brak sprzeciwu
 114. Budowa sieci wodociągowej  wraz zprzyłączami w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wodna, na dz. nr 3 (obręb 0007), 2, 1 (obręb 0038), 16/1 (obręb 0041), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.114.2023 z dnia 30.10.2023,brak sprzeciwu
 115. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowośći Przygodzice ul. Podgórna, na dz. nr 1530 (obręb 0009), w miejscowości Wysocko Małe, na dz. nr 517 (obręb 0013), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.115.2023 z dnia 03.11.2023,brak sprzeciwu
 116. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowośći Ostrów Wielkopolski ul. Różana, na dz. nr 76/9, 86, 100, 68, 99, 60, 117, 118 (obręb 0060), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., znak sprawy RPA.6743.4.116.2023 z dnia 06.11.2023,brak sprzeciwu
 117. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Przygodzice ul. Wrzosowa, na dz. nr 347/23, 347/22, 347/21 (obręb 0009), inwestor ENERGA-OPERATOR S.A.z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.117.2023 z dnia 08.11.2023,brak sprzeciwu
 118. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Ostrów Wielkopoldski ul. Kąckiego, na dz. nr 2/68, 16, 19, 22/12, 26/9, 57 (obręb 0050), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.118.2023 z dnia 10.11.2023,brak sprzeciwu
 119. Budowa sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U o średnicy 200 mm i 160 mm w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kłosowa, na dz. nr 18, 53/1, 53/7 (obręb 0168), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.119.2023 z dnia 10.11.2023, brak sprzeciwu
 120. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Przeskok, na dz. nr 1, 7/11, 6/1 (obręb 0137), na dz. nr 137, 4/23, 3/2, 1/11, 4/2, 5/1, 5/50 (obręb 0136), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.120.2023 z dnia 10.11.2023, brak sprzeciwu
 121. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowośći Pogrzybów, na dz. nr 54 (obręb 0015), w miejscowości Walentynów, na dz. nr 56 (obręb 0022), inwestor Gmina i Miasto Raszków, znak sprawy RPA.6743.4.121.2023 z dnia 10.11.2023, brak sprzeciwu
 122. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Czrnieckiego, na dz. nr 48, 1 (obręb 0057), na dz. nr 77, 17 (obręb 0056), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.122.2023 z dnia 13.11.2023, brak sprzeciwu
 123. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 63 w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kubaczewskiego, na dz. nr 45/4, 45/1 (obręb 0176), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.123.2023 z dnia 13.11.2023,brak sprzeciwu
 124. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 63 w miejscowości Tarchały Wielkie ul. Raszkowska, na dz. nr 7/5, 15 (obręb 0011), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.124.2023 z dnia 14.11.2023,brak sprzeciwu
 125. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn (Dz)63 w miejscowości Przygodzice ul. Wrzosowa, na dz. nr 1665 (obręb 0009), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.125.203 z dnia 17.11.2023, brak sprzeciwu 
 126. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przygodzice ul. Bursztynowa, na dz. nr 1551/2 (obręb 0009), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.126.2023 z dnia 17.11.2023, brak sprzeciwu
 127. Budowa sieci wodociągowej wraz  z przyłaczami w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Gorzycka, na dz. nr 42, 33/5, 60, 61 (obręb 0103), na dz. nr 18 (obręb 0106), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.127.2023 z dnia 17.11.2023, brak sprzeciwu
 128. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kossak, na dz. nr 85, 92/4, 185 (obręb 0024), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.128.2023 z dnia 23.11.2023,brak sprzeciwu
 129. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Ostrów Wielkoposlki ul. Jesionowa, na dz. nr 27, 90 (obręb 0059), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.129.2023 z dnia 24.11.2023,brak sprzeciwu
 130. Budowa sieci wodociągowejwraz z przyłączami w miejscowośći Ostrów Wielkopolski ul. Radłowska, na dz. nr 34 (obręb 0177), na dz. nr 47 (obręb 0001), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.130.2023 z dnia 24.11.2023,brak sprzeciwu
 131. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowośći Ostrów Wielkoposlki ul. Madalińskiego, na dz. nr 17, 53, 50/3, 49/3, 46, 78 (obręb 0056), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.131.2023 z dnia 24.11.2023,brak sprzeciwu
 132. Budowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia w miejcowości Ostrów Wielkopolski, na dz. nr 67/3, 67/5 (obręb 0114), inwestor ENERGA-OPERATOR S.A.z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.132.2023 z dnia 24.11.2023,brak sprzeciwu
 133. Budowa sieci gzowej średniego ciśnienia w miejscowośći Boczków ul. Strażacka, na dz. nr 156/11 (obręb 0003), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.133.2023 z dnia 27.11.2023,brak sprzeciwu
 134. Budowa sieci wodociągowej PE Dz160, 110 wraz z przyłączami w miejscowości Odolanów ul. Gimnazjalna, Strzelecka, Kurochowska, na dz. nr 429, 561, 562, 753, 645, 649/3, 652, 754, 773, 866, 865/3, 876/3, 865/1, 865/2, 861, 721/2 (obręb 0001), inwestor Odolanowski Zakład komunalny Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.134.2023 z dnia 30.11.2023,brak sprzeciwu
 135. Budowa sieci wodociągowej w miejscowośći Ostrów Wielkopolski ul. Pułaskiego dz. nr 93, 100, 145, 51 (obręb 0096), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.135.2023 z dnia 04.12.2023,brak sprzeciwu
 136. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Bema (na odcinku od ul. Krotoszyńskiej do nr 160), na dz. nr 1/3 (obręb 0047), na dz. nr 40 (obręb 0049), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.136.2023 z dnia 08.12.2023,brak sprzeciwu
 137. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowośći Ostrów Wielkopolski ul. Bema (na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Krotoszyńskiej), na dz. nr 3/1 (obręb 0046), na dz. nr 40 (obręb 0051), na dz. nr 55, 57, 83/1, 84 (obręb 0050), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.137.2023 z dnia 08.12.2023,brak sprzeciwu
 138. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowośći Ostrów Wielkopolski ul. Bema (na odcinku od ul. Rejtana do ul. Poniatowskiego), na dz. nr 40, 60 (obręb 0051), na dz. nr 26, 27, 46, 61 (obręb 0054), na dz. nr 22, 146 (obręb 0055), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.138.2023 z dnia 08.12.2023,brak sprzeciwu 
 139. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Chłopickiego, na dz. nr 26, 60, 46, 62 (obręb 0054), na dz. nr 56, 136 (obręb 0055), na dz. nr 17 (obręb 0056), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.139.2023 z dnia 08.12.2023,brak sprzeciwu
 140. Budowa sieci wodociagowej wraz z przyłączami w miejscowośći Ostrów Wielkopolski ul. Chłopockiego, na dz. nr 23 (obręb 0046), na dz. nr 17, 36, 57/1 (obręb 0056), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.140.2023 z dnia 08.12.2023,brak sprzeciwu
 141. Budowa sieci wodociagowej PE dn 110 wraz z przyłaćzami PE dn 40 w miejscowośći Dębnica, na dz. nr 754/9, 754/3, 754/11, 754/12 (obręb 0005), inwestor Michał Nowak, Gabriela i Bartosz Chlebowscy, znak sprawy RPA.6743.4.141.2023 z dnia 11.12.2023,brak sprzeciwu
 142. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Gorzycka, na dz. nr 56 (obręb 0100), na dz. nr 101, 100, 99 (obręb 0059), na dz. nr 33/1 (obręb 0103), na dz. nr 2/4, 2/26 (obręb 0058), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.142.2023 z dnia 12.12.2023,brak sprzeciwu
 143. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wierzbno ul. Gorzycka, na dz. nr 322/1, 450, 469/2 (obręb 0013), inwestor Katarzyna Kosik, znak sprawy RPA.6743.4.143.2023 z dnia 12.12.2023,brak sprzeciwu
 144. Budowa linii kablowej nN 0,4kV w miejscowości Gliśnica ul. Leśna, na dz. nr 61, 52/7, 52/8, 52/9, 52/10, 52/11, 17, 588, 545 (obręb 0003), inwestor ENERGA-OPERATOR S.A.z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.144.2023 z dnia 13.12.2023,brak sprzeciwu
 145. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębnica, na dz. nr 509/ 504/1 (obręb 0005), inwestor Maria Wojtkowska, znak sprawy RPA.6743.4.145.2023 z dnia 18.12.2023, wniosek wycofano dnia 08.01.2024 
 146. Budowa linii kablowej nN 0,4kV w miejscowości Topoa Osiedle, na dz. nr 1703/1, 353/63, 353/64, 353/65, 353/66, 353/67, 353/68, 353/69, 353/70, 353/71, 353/72, 353/73, 1708 (obręb 0012), inwestor ENERGA-OPERATOR S.A.z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.146.2023 z dnia 20.12.2023,brak sprzeciwu
 147. Budowa sieli kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Raszków ul. Długa, Leśna, na dz. nr 49, 22, 23 (obręb 0001), inwestor Gmina i Miasto Raszków, znak sprawy RPA.6743.4.147.2023 z dnia 21.12.2023,brak sprzeciwu
 148. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 63 w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Długa, na dz. nr 5/2, 5/4, 9 (obręb 0114), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.148.2023 z dnia 21.12.2023, brak sprzeciwu
 149. Budowa linii kablowej nn-0,4kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Szymborskiej, na dz. nr 76/7, 76/4, 79/12, 79/15, 79/9, 79/7, 75/4, 73/4, 70/3, 70/4 (obręb 0015), inwestor ENERGA-OPERATOR S.A.z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.149.2023 z dnia 27.12.2023,brak sprzeciwu
Czas udostępnienia: 2024-03-07
Pokaż metadane