OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Rejestr zgłoszeń budowy na rok 2023r.

 1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Szymborskiej, Sendlerowej, na dz. nr 63/6, 63/7, 67/4, 67/6, 69/4, 60/2, 62/6, 67/9, 69/6, 59/8, 59/10, 59/12, 59/13, 50/6, 49/2, 47/2, 40/5, 39/5, 38/7, 35/2, 29/2, 18/2, 15/2 (obręb 0015) ,inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.1.2023 z dnia 02.01.2023,brak sprzeciwu
 2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Śliwniki ul.Wiśniowa, na dz. nr 254/1, 263, 376/117, 376/131 (obręb 0020) ,inwestor Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Promień” Śliwniki, znak sprawy RPA.6743.4.2.2023 z dnia 02.01.2023,brak sprzeciwu
 3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Śliwniki ul.Leśna, na dz. nr 35/1, 369/4, 423/8, 404 (obręb 0020) ,inwestor Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Promień” Śliwniki, znak sprawy RPA.6743.4.3.2023 z dnia 02.01.2023,brak sprzeciwu
 4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Śliwniki ul.Sosnowa, na dz. nr 372/53, 372/58, 371/15, 371/21, 35/3, 310/1 (obręb 0020) ,inwestor Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Promień” Śliwniki, znak sprawy RPA.6743.4.4.2023 z dnia 02.01.2023,brak sprzeciwu
 5. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biskupice Ołoboczne na dz. nr 129, 1061/8, 1061/12 (obręb 0002), inwestor Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o Skalmierzyce, znak sprawy RPA.6743.4.5.2023 z dnia 11.01.2023, brak sprzeciwu
 6. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Skalmierzyce na dz. nr 242, 241, 237/2, 180, 177/15, 177/14, 177/13 (obręb 0001) w miejscowości Skalmierzyce na działkach nr 1185/2, 1185/4, 1238, 1237/2, 1237/3 (obręb 0018) i w miejscowści Boczków, na działakch nr 141/5, 194/3, 195/5, 195/6, 197/1, 198/11, inwestor Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, znak sprawy RPA.6743.4.6.2023 z dnia 19.01.2023, brak sprzeciwu
 7. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Kamienice, na dz. nr 33, 25/30, 25/8, 25/18 (obręb 0010), inwestor Maciej Robotnikowski, znak sprawy RPA.6743.4.7.2023 z dnia 02.02.2023,brak sprzeciwu
 8. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lamki ul. Dębowa, Świerkowa, na dz. nr 291/26, 291/47, 291/92 (obręb 0014), inwestor Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o, znak sprawy RPA.6743.4.8.2023 z dnia 03.02.2023,brak sprzeciwu
 9. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czekanów, na dz. nr 149/6 (obręb 0004), inwestor Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o, znak sprawy RPA.6743.4.9.2023 z dnia 03.02.2023,brak sprzeciwu
 10. Budowa linii kablowej nn w miejscowości Ostrów Wielkopolski, ul. Różana/Szymczaka, na dz. nr 76/3, 76/4, 76/8,76/9(obręb 0060), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.10.2023 z dnia 09.02.2023,brak sprzeciwu
 11. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ociąż ul. Zakrzewki, na dz. nr 66, 36/11 (obręb 0016), inwestor Bronisław Mikłas, znak sprawy RPA.6743.4.11.2023 z dnia 15.02.2023,brak sprzeciwu
 12. Budowa linii kablowej nn w miejscowości Grudzielec, na dz. nr 251, 250/1, 361, 337, 369, 385(obręb 0005) i w miejscowości Sobótka na dz. nr 649 ( obręb 0021), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.12.2023 z dnia 16.02.2023,brak sprzeciwu
 13. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kusocińskiego, na dz. nr 11/2 (obręb 0031),inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.13.2023 z dnia 22.02.2023,brak sprzeciwu
 14. Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Wysocko Małe ul. Spokojna, na dz. nr 14, 74/11 (obręb 0013),inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.14.2023 z dnia 24.02.2023,brak sprzeciwu
 15. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przygodzice ul. Nowe Osiedle,Bursztynowa, Boczna, Rubinowa na dz. nr 141/1, 1551/1, 15551/3, 48/14, 1548/15, 1548/19, 1548/20, 1546/7, 1546/10, 53/1 (obręb 0009),inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.15.2023 z dnia 27.02.2023,brak sprzeciwu
 16. Budowa linii kablowej nn w miejscowości Ostrów Wielkopolski, ul. Kolejowa, na dz. nr 3/3, 3/4, 22/11, 22/12(obręb 0064), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.16.2023 z dnia 27.02.2023, brak sprzeciwu
 17. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Topola-Osiedle ul. Wierzbowa, na dz. nr 234/4, 222 (obręb 0012), inwestor Korneliusz Olek, znak sprawy RPA.6743.4.17.2023 z dnia 28.02.2023,brak sprzeciwu  
 18. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przygodzice, na dz. nr 986/12, 970/2 (obręb 0009), inwestor Agnieszka Stepień-Pauś, znak sprawy RPA.6743.4.18.2023 z dnia 28.02.2023,brak sprzeciwu
 19. Budowa linii kablowej nn w miejscowości Gorzyce Wielkie, ul. Cisowa, na dz. nr 107/2, 107/3, 107/4, 107/5, 107/6, 107/11, 107/15, 107/16, 107/17, 107/19, 107/20, 107/21, 107/22, 107/23, 107/37(obręb 0007), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.19.2023 z dnia 01.03.2023, brak sprzeciwu
 20. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lewkowiec, na dz. nr 77, 224/8 (obręb 0015), inwestor Soyafoods Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.20.2023 z dnia 21.03.2023,brak sprzeciwu
 21. Budowa budynku mieszkalnego w miejscowości Zacharzew, na dz. nr 25/5 (obręb 0027), inwestor Tiffani Malinowska, znak sprawy RPA.6743.4.21.2023 z dnia 22.03.2023,brak sprzeciwu
 22. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Nowa Krępa, na dz. nr 127/4, 126/1 (obręb 0025), 1 (obręb 0026), inwestor ENERGA OPERATOR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.22.2023 z dnia 24.03.2023,brak sprzeciwu
 23. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Wysocko Małe ul. Ostrowska, na dz. nr 81/3, 127 (obręb 0013), inwestor ENERGA OPERATOR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.23.2023 z dnia 30.03.2023, brak sprzeciwu
 24. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przygodzice, na dz. nr 879 (obręb 0009), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.24.2023 z dnia 31.03.2023,brak sprzeciwu
 25. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarnylas, na dz. nr 403/11, 475 (obręb 0004), inwestor Anna Nieruchalska, znak sprawy RPA.6743.4.25.2023 z dnia 31.02.2023,brak sprzeciwu
 26. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Pogrzybów, na dz. nr 137/15, 137/16, 137/4 (obręb 0015), inwestor ENERGA OPERATOR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.26.2023 z dnia 31.03.2023
 27. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Raszków ul. Słoneczna 3, na dz. nr 720, 724/2 (obręb 0001), inwestor ENERGA OPERATOR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.27.2023 z dnia 31.03.2023
 28. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gorzyce Wielkie, na dz. nr 295, 283/7 (obręb 0007), inwestor Tomasz Tomaszewski, znak sprawy RPA.6743.4.28.2023 z dnia 04.04.2023, brak sprzeciwu
 29. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Huta, na dz. nr 259/2, 595, 602/1, 602/8 (obręb 0005), inwestor Sylwia Sikora,Karol Sikora, Krzysztof Wojciechowski, znak sprawy RPA.6743.4.29.2023 z dnia 06.04.2023,brak sprzeciwu
 30. Budowa sieci gazowej w miejscowości Odolanów ul. Piaskowa, na dz. nr 1529, 1600/2, 1601/7, 1601/4 (obręb 0001), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.30.2023 z dnia 06.04.2023, brak sprzeciwu
 31. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pogrzybów, na dz. nr 137/4. 218/8, 139/23, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 167/19, 167/10, 167/12, 167/13, 167/14, 186, 177/1 (obręb 0001), inwestor Gmina i Miasto Raszków, znak sprawy RPA.6743.4.31.2023 z dnia 17.04.2023, brak sprzeciwu
 32. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kwiatowa, na dz. nr 41, 63 (obręb 0059),inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.32.2023 z dnia 18.02.2023, brak sprzeciwu
 33. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Zacharzew ul. Owocowa, na dz. nr 27/20 (obręb 0027),inwestor Tiffani Malinowska, znak sprawy RPA.6743.4.33.2023 z dnia 18.04.2023
 34. Budowa linii elektroenergetycznej nn w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kusocińskiego, na dz. nr 11/2 (obręb 0031),inwestor Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.34.2023 z dnia 20.04.2023
 35. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Topola Mała ul. kwiatowa, Szkolna, na dz. nr 199/2, 365/22, 365/30 (obręb 0024), inwestor Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o, Gorzyce Wielkie znak sprawy RPA.6743.4.35.2023 z dnia 21.04.2023, brak sprzeciwu
 36. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski  rej.ul. Krotoszyńskiej, na dz. nr 40/7 (obręb 0169),inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.36.2023 z dnia 28.04.2023,brak sprzeciwu
 37. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Karski, na dz. nr 19/18, 19/19, 19/20, 19/21, 19/22 (obręb 0011), inwestor ENERGA OPERATOR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.37.2023 z dnia 05.05.2023
 38. Budowa sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Agrestowa, na dz. nr 1241/13, 1239/2, 1453/10 (obręb 0007), inwestor Mariusz Bednarek, znak sprawy RPA.6743.4.38.2023 z dnia 08.05.2023, brak sprzeciwu
 39. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gorzyce Małe, na dz. nr 134 (obręb 0004), i w miejscowości Radziwiłłów, na działkach nr 91, 89/1 (obręb 0018) inwestor Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o, Gorzyce Wielkie znak sprawy RPA.6743.4.39.2023 z dnia 08.05.2023, brak sprzeciwu
 40. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarnylas, na dz. nr 128/5, 131/8, 131/10 (obręb 0004), inwestor Bożena Korczewska-Mędzkiewicz, znak sprawy RPA.6743.4.40.2023 z dnia 08.05.2023, brak sprzeciwu
 41. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Śmiłów, na dz. nr 22, 28, 26, 31 (obręb 0021), inwestor ENERGA OPERATOR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.41.2023 z dnia 09.05.2023, brak sprzeciwu
 42. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Droszew, na dz. nr 133/4, 4, 6/10, 3/1, 2/5, 2/7, 2/9, 31/1, 23 (obręb 0005), inwestor ENERGA OPERATOR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.42.2023 z dnia 09.05.2023, brak sprzeciwu
 43. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Radłów, na dz. nr 243/2, 243/1, 285/4, 285/3 (obręb 0017), inwestor ENERGA OPERATOR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.43.2023 z dnia 09.05.2023
 44. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Sławin, na dz. nr 349/2, 349/3, 349/4, 322, 348,(obręb 0012), inwestor ENERGA OPERATOR S.A., znak sprawy RPA.6743.4.44.2023 z dnia 11.05.2023
 45. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Huta, na dz. nr 604/4 (obręb 0005), inwestor Józef Kupczyk znak sprawy RPA.6743.4.45.2023 z dnia 16.05.2023
 46. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. K.Trzcińskiego, na dz. nr 69/5, 69/4, 96/2 (obręb 0177),inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.46.2023 z dnia 22.05.2023
 47. Budowa sieci wodociągowej  i kanalizacyjnej w miejscowości Zacharzew, na dz. nr 140 (obręb 0027) i w miejscowości Ostrów wielkopolski ul. Topolowa, na dz. nr 1 (obręb 0168), inwestor Dawid i Przemysław Domagała znak sprawy RPA.6743.4.47.2023 z dnia 23.05.2023
 48. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Zacharzew, na dz. nr 27/20 (obręb 0027), inwestor Tiffani Malinowska, znak sprawy RPA.6743.4.48.2023 z dnia 24.05.2023
 49. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Odolanów ul. Jałowcowa, Jarzębinowa, Lipowa, Cyprysowa, na dz. nr 391/4, 391/5, 397/19, 397/21 (obręb 0001), inwestor Odolanowski Zakład Komunalny sp.zo.o., znak sprawy RPA.6743.4.49.2023 z dnia 24.05.2023
 50. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarchały Wielkie, na dz. nr 61,74,109/12 (obręb 0011), inwestor Odolanowski Zakład Komunalny sp.zo.o., znak sprawy RPA.6743.4.50.2023 z dnia 24.05.2023
 51. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Boników, na dz. nr 409, 372 (obręb 0001) i w miejscowości Świeca, na dz. nr 657/1, 658, inwestor Odolanowski Zakład Komunalny sp.zo.o., znak sprawy RPA.6743.4.51.2023 z dnia 24.05.2023
 52. Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowosci Mączniki ul. Boczna 5, na dz. nr 52/14 (obręb 0015), inwestor Zofia Koźlik, znak sprawy RPA.6743.4.52.2023 z dnia 31.05.2023
 53. Budowa oświetlenia zewnętrznego w miejscowości Raszków ul. Parkowa, Spacerowa, na dz. nr 105, 104/9 (obręb 0001), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.53.2023 z dnia 01.06.2023
Czas udostępnienia: 2023-06-05
Pokaż metadane