OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Rejestr zgłoszeń budowy - rok 2015

Rejestr zgłoszeń budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych; wolnostojących i kontenerowych stacji transformatorowych; sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych 

 1. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem
  Ostrów Wielkopolski, nr dz. 23/19
  Inwestor: Małgorzata Bestrzyńska
  RPA.6743.4.1.2015
  09-07-2015 
  Brak wniesienia sprzeciwu
 2. Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej
  Ostrów Wielkopolski, łącznik pomiędzy ulicami Danysza i Limanowskiego, dz. nr: 23/77, 23/56, 23/55; obręb 0028
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.4.2015
  09-07-2015
  Brak wniesienia sprzeciwu
 3. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z wyprowadzeniami do granic przyległych nieruchomości
  Ostrów Wielkopolski, ul. Jesienna dz. nr: 169, 2/7, 3/7; obręb 0141
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.3.2015
  03-07-2015
  Brak wniesienia sprzeciwu
 4. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z wyprowadzeniami do granic przyległych nieruchomości
  Ostrów Wielkopolski, ul. Zimowa dz. nr: 134, 2/2, 3/2; obręb 0141
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.5.2015
  03-07-2015
  Brak wniesienia sprzeciwu
 5. Budowa budynku mieszkalnego
  Zacharzew ul. Rajska nr dz. 1011/8
  Inwestor: Kubacka Anna i Kubacki Paweł
  RPA.6743.4.2.2015
  03-07-2015
  Brak wniesienia sprzeciwu
 6. Zgłoszenie budowy linii kablowej nN oświetlenia drogowego ze słupami i oprawami oświetleniowymi-oświetlenie drogi gminnej
  ul. Słoneczna, 63-640 Nowe Skalmierzyce, dz. nr 194 obręb 0006 Fabianów, jed. ewidencyjna 301702_5-Nowe Sklamierzyce
  Inwestor: Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp z o. o.
  RPA.6743.4.6.2015
  06-07-2015
  Brak wniesienia sprzeciwu
 7. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Lewków gm. Ostrów Wielkopolski nr dz. 541/15
  Inwestor Joanna Hendrzyk-Majewska i Kazimierz Kubiak
  RPA.6743.4.7.2015
  09-07-2015 
  Brak wniesienia sprzeciwu
 8. Budowa sieci wodociągowej
  Wysocko Małe ul. Jankowska nr dz. 508/7, 508/6, 508/5, 508/4, 508/3, 496/1
  Inwestor: Janusz Urszula Zmyśloni
  RPA.6743.4.8.2015
  09-07-2015
  Brak wniesienia sprzeciwu
 9. Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
  Kołątajew nr dz. 296/16
  Inwestor: Izabela, Marta i Anna Perlińska
  RPA.6743.4.9.2015
  29-06-2015 
  02-07-2015 Wniosek wycofano 
 10. Sieć kanalizacji sanitarnej
  Ostrów Wielkopolski ul. Pogodna, dz. nr: 26/22; obręb 0090
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.10.2015
  23-07-2015
  brak wniesienia sprzeciwu 
 11. Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarej
  Ostrów Wielkopolski ul. Grześkowiaka, dz. nr:35/10 i 35/62; obręb 0176
  Inwestor:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.11.2015
  31-07-2015 
  brak wniesienia sprzeciwu 
 12. Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarej
  Ostrów Wielkopolski ul. Piękna, dz. nr:13/4 i 12/10; obręb 0087
  Inwestor:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.12.2015
  31-07-2015 
  brak wniesienia sprzeciwu 
 13. Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarej
  Ostrów Wielkopolski rejon ul. Wiśniowej, dz. nr: 18/2; obręb 0128
  Inwestor:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.13.2015
  31-07-2015 
  brak wniesienia sprzeciwu 
 14. Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarej
  Ostrów Wielkopolski rejon ul. Tęczowej, dz. nr: 30/13; obręb 0087, dz. nr 26/42 i 41/9; obręb 0085
  Inwestor:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.14.2015
  31-07-2015
  brak wniesienia sprzeciwu
 15. Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarej
  Ostrów Wielkopolski rejon ul. Wiśniowej, dz. nr: 24/1 i 24/2; obręb 0128
  Inwestor:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.15.2015
  30-07-2015
  brak wniesienia sprzeciwu
 16. Zgłoszenie budowy lini oświetleniowej kablowej nN z latarniami ulicznymi
  Ostrów Wielkopolski ul. Jasińskiego i ul. ks. mjr. Franciszka Dymalskiego, dz. nr 69, 70/3, 74 i 75/13: obręb 0054
  Inwestor: Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp z o. o. 
  RPA.6743.4.16.2015
  03-08-2015 
  brak wniesienia sprzeciwu 
 17. Zgłoszenie budowy lini oświetleniowej kablowej nN z latarnią uliczną
  Ostrów Wielkopolski ul. Końcowa, dz. nr 20 i 26/22, obręb 0090
  Inwestor: Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp z o. o. 
  RPA.6743.4.17.2015 
  03-08-2015 
  brak wniesienia sprzeciwu 
 18. Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Ostrów Wielkopolski ul. Głogowa dz. nr 93/4
  Inwestor: Łukasz Kmiecik 
  RPA.6743.4.18.2015 
  04-08-2015 
  wniosek wycofano 
 19. Zgłoszenie budowy abonenckiej stacji transformatorowej SN/nn dla zasilania zakladu produkcujnego Delphi Poland Thermal Sp. z o.o.
  Ostrów Wielkopolski nr dz. 36/7, obręb 0001
  Inwestor:  Delphi Poland Thermal Sp. z o.o.
  RPA.6743.4.19.2015
  04-08-2015 
  brak wniesienia sprzeciwu 
 20. Budowa sieci wodociągowej
  Ostrów Wielkopolski rejon ul. Grodzieńskiej dz. nr: 21/5,18/1 i 16/5: obręb 0060
  Inwestor:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. 
  RPA.6743.4.20.2015 
  04-08-2015
  brak wniesienia sprzeciwu 
 21. Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego
  Lewków gm. Ostrów Wielkopoolski, nr dz. 541/12
  Inwestor: Martyna Pietrzak, Tobiasz Puścia
  RPA.6743.4.21.2015 
  05-08-2015 
  brak wniesienia sprzeciwu 
 22. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Janków Przygodzki 63-421,  nr dz. 338/2 obr. 0007
  Inwestor: Ewa i Arkadiusz Kopras 
  RPA.6743.4.22.2015
  13-08-2015
  Wniosek wycofany - 25.08.2015 
 23. Budowa sieci wodociągowej
  Ostrów Wielkopolski ul. Kujawskiej dz. nr: 3/3, obręb 0030; dz. nr 1/4 obręb 0029; dz. nr 26/4 obręb 0028
  Inwestor:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.23.2015
  13-08-2015 
  brak wniesienia sprzeciwu 
 24. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Sośnie, ul. Łąkowa, obręb: 0015, nr działki: 342/5
  Inwestor: Paulina Fibig, Mateusz Fibig
  RPA.6743.4.24.2015
  07-09-2015
  brak wniesienia sprzeciwu 
 25. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
  Ostrów Wielkopolski, rejon ul. Olszynowej, obręb: 0214, nr. działki: 14,4, 18/7
  Inwestor:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.26.2015
  09-09-2015, brak sprzeciwu
 26. Budowa sieci kanalizacyjnych
  Ostrów Wielkopolski, ul. Poziomkowa, obręb: 0126, 0128, nr działki: 37, 30, 28/5
  Inwestor:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.25.2015
  09-09-2015, brak sprzeciwu
 27. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
  Ostrów Wielkopolski, rejon ul. Gronowej, obręb: 0161, 0162, nr. działki: 55/4, 2
  Inwestor:  WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.27.2015
  11-09-2015 
  brak wniesienia sprzeciwu 
 28. Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego
  Ostrów Wielkopolski, ul. Jagodowa, obręb: 0126, nr. działki: 40/7
  Inwestor: Szymon Cerbiński
  RPA.6743.4.28.2015
  18-09.2015
  brak wniesienia sprzeciwu 
 29. Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV
  Wtórek, ul. Graniczna, Jednostka: Ostrów Wielkopolski 301704_2, obręb: 0025 Wtórek, nr działki: 614/9
  Inwestor: ENERGA OPERATOR SA Oddział w Kaliszu
  RPA.6743.4.29.2015
  23-09-2015 
  brak wniesienia sprzeciwu 
 30. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
  Ostrów Wielkopolski, ul. Krańcowej i dz. drogowa nr 6/18
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.6743.4.30.2015
  01-10-2015
  wniosek wycofano
 31. Budowa sieci kanalizacyjnych
  Ostrów Wielkopolski, ul. Jagodowa, obręb: 0126, nr działki: 36
  Inwestor:Miejski Zarząd Dróg
  RPA.6743.4.31.2015 
  08-10-2015, brak sprzeciwu
 32. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Pardalin, obręb: 0009, nr działki 1699
  Inwestor: Anna i Damian Nowaczyk 
  RPA.6743.4.32.2015
  13-10-2015, brak sprzeciwu
 33. Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV
  Odolanów, ul. Parkowa, jednostka ewidencyjna: Odolanów 301703_4, obręb Odolanów 0001, nr działki: 1154/12
  Inwestor: Gmina i Miasto Odolanów
  RPA.6743.4.33.2015
  13-10-2015 
  brak wniesienia sprzeciwu 
 34. Budowa sieci kanalizacyjnych
  Ostrów Wielkopolski, ul. Jankowskiego, obręb ewidencyjny: 0083, 0085, nr działki: 224, 16
  Inwestor: Miejski Zarząd Dróg
  RPA.6743.4.34.2015
  16-10-2015, brak sprzeciwu
 35. Budowa wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35m2
  Ostrów Wielkopolski, ul. Waryńskiego, obręb ewidencyjny: 0083, nr działki: 19
  Inwestor: KIL Sp. z o. o.
  RPA.6743.4.35.2015
  29-10-2015
  brak wniesienia sprzeciwu 
 36. Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV
  Lamki
  Inwestor: ENERGA OPERATOR SA oddział w Kaliszu
  RPA.6743.4.36.2015
  02-11-2015
  brak wniesienia sprzeciwu 
 37. Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV
  Lewków, ul. Żwirowa, obręb ewidencyjny: 016, Nr działki: 47
  Inwestor: ENERGA OPERATOR SA oddział w Kaliszu
  RPA.6743.4.37.2015
  10-11-2015
  brak wniesienia sprzeciwu  
 38. Budowa sieci kanalizacyjnych
  Przebicie ul Drzymały do ul. Grabowskiej (odcinek od ul. Drzymały do działki nr 73/20), obręb ewidencyjny 0210, nr działki: 73/20, 251/78, 257/2, 236/6, 234/7, 223/2, 222/6, 220/8, 219/12, 155/6, 155/5, 152/14
  Inwestor: Miejski Zarząd Dróg 
  RPA.67434.4.38.2015
  20-11-2015, brak sprzeciwu
 39. Budowa sieci kanalizacyjnych
  Ostrów Wielkopolski, ul. Tęczowa, obręb: 0085, nr działki: 26/8, 30/7, 30/13, 30/17, 31/9, 32/10, 32/14, 33,7 34/9, 36/3, 40
  Inwestor: Miejski Zarząd Dróg 
  RPA.67434.4.39.2015
  26-11-2015
  brak wniesienia sprzeciwu  
 40. Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV
  Garki l. Parkowa, Jednostka ewidencyjna: Odolanów 301703_5 Obręb ewidencyjny: Garki: 0002, Nr działki ewidencyjnej: 866
  Inwestor: Gmina i Miasto Odolanów
  RPA.6743.4.40.2015
  2015-12-01, brak sprzeciwu
 41. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
  Ostrów Wielkopolski ul. Krańcowa i dz. drogowa 6/18
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.67434.4.41.2015
  2015-12-03 
  brak wniesienia sprzeciwu  
 42. Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV
  Odolanów ul. Krotoszyńska, Jednostka ewidencyjna: Odolanów, Obręb ewidencyjny: 0001, Nr działki ewidencyjnej:1193
  Inwestor: ENERGA OPERATOR SA oddział w Kaliszu
  RPA.67434.4.42.2015
  2015-12-03
  brak wniesienia sprzeciwu  
 43. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
  Ostrów Wielkopolski ul. Ferića, Kowalskiego, Śmigla, Poz 70, dz nr: 72/10, 72/12, 72/19, 72/21, 75/1, 78/6, 78/7, 81/6, obręb 0177
  Inwestor: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
  RPA.67434.4.43.2015
  2015-12-03
  brak wniesienia sprzeciwu 
 44. Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV
  Ostrów Wielkopolski, ul. Kujawska, Szczecińska, Jednostka ewidencyjna: Ostrów Wielkopolski, Obręb ewidencyjny: 0030, Nr działki ewidencyjnej: 3/5
  Inwestor: ENERGA OPERATOR SA oddział w Kaliszu
  RPA.6743.4.44.2015
  2015-12-10
  brak wniesienia sprzeciwu  
 45. Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV
  Janków Przygodzki, ul. Zębcowska, Jednostka ewidencyjna: Janków Przygodzki, Obręb ewidencyjny: 0001, Nr działki ewidencyjnej: 413/6
  Inwestor: ENERGA OPERATOR SA oddział w Kaliszu
  RPA.6743.4.45.2015
  2015-12-17
  brak wniesienia sprzeciwu  
 46. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Powiat ostrowski, Gmina Nowe Skalmierzyce, Miejscowość: Śliwniki,  
  Inwestor: Dawid Chudzicki
  RPA.6743.4.46.2015
  2015-12-24, brak sprzeciwu
 47. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Powiat ostrowski, Gmina Sośnie, Miejscowość: Kuźnica Kącka, ul. m. Kuźnica Kącka 11
  Inwestor: Katarzyna Cegła
  RPA.6743.4.47.2015
  2015-12-20
  brak wniesienia sprzeciwu 
 48. Budowa sieci kanalizacyjnych
  Ostrów Wielkopolski, obręb 0012 działki: 33 i 42 (KW58963/7), 67/1 (56838/8), 67/6 (62180), obręb: 0011 działki: 35/4 (KW47159), 35/7 (KW62180), 36 i 41 (KW56838/8), 48/5 (KW58934/5)
  Inwestor: Miejski Zarząd Dróg 
  RPA.6743.48.2015
  2015-12-30
  brak wniesienia sprzeciwu
Czas udostępnienia: 2023-02-23
Pokaż metadane