OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Rejestr zgłoszeń budowy - rok 2018

Rejestr zgłoszen budowy sieci, stacji transformatorowych, przebudowy i budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

 1. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kVw miejscowości Ociąż ul. Parkowa dz. nr 236, inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o. w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.1.2018, data wpływu 2018.01.03, brak sprzeciwu
 2. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Krakowska dz. nr 27/9, 27/19, 27/27, 27/34, 28/2, 28/6, 28/7, 173/14 ( obręb 0028), inwestor Miejski Zarząd Dróg  w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6740.4.2.2018, data wpływu 2018.01.12, brak sprzeciwu
 3. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Mączniki ul. Turkusowa dz. nr 27/56, 27/14, 4/1, 96/113, 27/90 ( obręb 0015), inwestor Energa Operator S.A. Od. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.3.2018, data wpływu 2018.01.15, brak sprzeciwu
 4. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1KV w miejscowości Śliwniki dz. nr 79/56, 79/55, 79/37, 79/41, 79/42, 79/43, 79/44, 79/45, 79/46, 79/47, 79/48, 79/49, 79/50, 79/54, 79/59, 79/60, 79/61, 79/62, 79/63, 79/64, 79/65, 79/66, 79/67 ( obręb 0020) i dz. nr 404 ( obręb 0001), inwestor Energa Operator S.A. Od. w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.4.2018, data wpływu 2018.01.17, brak sprzeciwu
 5. Budowa sieci kanalizzacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Jachimka dz. nr 48/30, 50/11, 49/15, 48/10, 49/10 ( obręb 0176), inwestor WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.5.2018, data wpływu 2018.01.16, brak sprzeciwu
 6. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1KV w miejscowości Świeligówdz. nr 5/1, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 87, 76 ( obręb 0023), inwestor Energa Operator S.A. Od. w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.6.2018, data wpływu 2018.01.18, brak sprzeciwu
 7. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV  w miejscowości Topoli Małej  dz. nr 164/3, 164/1, 164/2, 164/4, 164/6, 164/7, 164/8, 164/9, 164/10, 164/5, 186 ( obręb 0024), inwestor Energa Operator S.A. Od. w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.7.2018, data wpływu 2018.01.19, brak sprzeciwu
 8. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowści Ostrów Wielkopolski rej ul. Wrocławskiej dz. nr 3/106, 3/104, 3/115, 3/111 ( obręb 0122), inwestor WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.8.2018, data wpływu 2018.01.22, brak sprzeciwu
 9. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Skalmierzyce ul. Słoneczna dz. nr 545/9, 674 ( obręb 0018), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o. w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.9.2018, data wpływu 2018.01.23, brak sprzeciwu
 10.  Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Miedzianów dz. nr 326 ( obręb 0005), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o. w Kaliszu, znak sprawy RPA.6740.4.10.2018, data wpływu 2018.01.26, brak sprzeciwu
 11. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Azaliowa dz. nr 1, 73/20, 145, 146, 152/14 ( obręb 0210), inwestor Miejski Zarząd Dróg  w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.11.2018, data wpływu 2018.01.30,brak sprzeciwu
 12. Budowa sieci cieplnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska/Miła dz. nr 3/52 ( obręb 0122), 148,149 ( obręb 0097), 7/2, 8, 9/2, 9/3, 10 ( obręb 0120), 4/6( obręb 0119), inwestor Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A., znak sprawy RPA.6743.4.12.2018, data wpływu 2018.02.28, brak sprzeciwu
 13. Budowa satcji transformatorowej do 35 m kw. w miejscowości Świeca 204 dz. nr 1567/2 ( obręb 0009), inwestor Awra Sp.zo.o., znak sprawy RPA.6743.4.13.2018, data wpływu 2018.03.06, brak sprzeciwu
 14.  Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Klasztorna dz. nr 42/7, 1, 7, 42/3, 5/16 ( obręb 0124), inwestor Energa Operator S.A. Od. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.14.2018, data wpływu 2018.03.09,          brak sprzeciwu
 15. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Śmigladz. nr 78/7, 78/6 ( obręb 0177), inwerstor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.15.2018, data wpływu 2018.03.09, brak sprzeciwu
 16. Budowa sieci wodociągowej  w  miejscowości Wysocko Wielkie ul. Leśna, Akacjowa, Jesionowa dz. nr 31/8, 31/3, 116/5, 871 ( obręb 0026), inwestor PUK Sp.zo.o. w Gorzycach Wielkich, znak sprawy RPA.6743.4.16.2018, data wpływu 2018.03.09,  inwestor wycofał  wniosek
 17. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wysocko Małe ul. Jankowska dz. nr 505/4, 505/9, 505/13 ( obręb 0013), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy  RPA.6743.4.17.2018, data wpływu 2018.03.13, brak sprzeciwu
 18. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kościuszki dz nr 94, 97, 1, 2/3, 20/2, 20/1, 7 ( obręb 0081), inwestor Energa Operator S.A. Od. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.18.2018, data wpływu 2018.03.21, brak sprzeciwu
 19. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Lewków rej ul. Szkolnej dz. nr. 540/2, 540/3, 540/4, 540/5, 540/6, 540/7, 540/8, 540/9, 540/10, 540/11, 540/12, 540/13, 540/14, 540/15, 540/16, 540/17, 540/18, 540/19, 540/20, 540/21, 540/22, 540/23, 540/24, 540/25, 540/26, 540/28, 540/29, 540/30, 540/31, 540/32, 540/33, 540/34, 540/35, 540/36, 540/38, 540/39, 540/41, 540/42, 540/43, 540/44, 540/45, 540/46, 540/47, 540/49. 540/50, inwestor Energa Operator S.A. Od. Kalisz, znak spawy RPA.6743.4.19.2018 z dnia 2018.03.26, brak sprzeciwu
 20. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Gorzyce Wielkie, Radziwiłłów dz. nr 106, 105, 104/9, 104/10, 107/2 ( obręb 0004), inwestor Energa Operator S.A. Od.kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.20.2018 z dnia 2018.04.04, brak sprzeciwu
 21. Budowa stacji transformatorowej do 35 m w miejscowości Wierzbno ul. Kościelna 29 dz. nr 307/5 ( obręb 0013), inwestor Wytwórnia Wód Gazowanych ” Jerzy” Jerzy Nowak Sp.J., znak sprawy RPA.6743.4.21.2018 z dnia 2018.04.10, brak sprzeciwu
 22. Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Wysocko Wielkie ul. Leśna, Akacjowa, Jesionowa dz. nr 31/3, 116/5, 871 ( obręb 0026), inwestor PUK Sp.zo.o. Gorzyce Wielkie,  znak sprawy RPA.6743.4.22.2018 z dnia 2018.04.11, brak sprzeciwu
 23. Budowa  sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Jaśminowa  dz. nr 1, 219/12, 155/6 ( obręb 0210), inwestor Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wlkp.  znak sprawy RPA.6743.4.23.2018 z dnia 2018.04.12, brak sprzeciwu
 24. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Przygodzice dz. nr 347/15, 347/12, 347/44, 347/47, 347/48 ( obręb 0009), inwestor Energa Operator S.A. Od. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.24.2018 z dnia 2018.04.13, brak sprzeciwu
 25. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Ociąż ul. Zakrzewki dz. nr 267, 277/14, 277/15, 277/16 ( obręb 0016), inwestor Energa Operator S.A. Od. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.25.2018 z dnia 2018.04.16, brak sprzeciwu
 26. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowosći Górzenko na działce nr 188 (obręb), inwestor Gmina Ostrów Wlkp., znak sprawy RPA.6743.4.26.2018 z dnia 2018.04.18, brak sprzeciwu
 27. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Topola Wielka ul. Olszowa na działkach nr 625, 657 ( obręb 0012),  inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.27.2018 z dnia 2018.04.18, brak sprzeciwu
 28. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Sośnie ul. Zielona na działkach nr 490, 489, 477, 478 ( obręb 0015), inwestor Gmina Sośnie, znak sprawy RPA.6743.4.28.2018 z dnia 2018.04.27,brak sprzeciwu
 29. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Zakątek na działkach nr 11 ( obręb 0106)i nr 1/2 ( obręb 0105), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wlkp., znak sprawy RPA.6743.4.29.2018 z dnia 2018.04.30,brak sprzeciwu
 30. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kasztanowa na działkach nr 1/1, 6, 21, 31, 62, 63, 78, ( obręb 0174), 55, 48, 1/9,( obręb 0173) 93, 92/5, 68, 45, 44, 18, 4, 15 ( obręb 0171), inwestor Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.30.2018 z dnia 2018.05.02,brak sprzeciwu
 31. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV w miejscowości Raszków ul. Ostrowska, Kościuszki na działkach nr 371, 350, 281, 381 ( obręb 0001), inwestor Gmina i Miasto Raszków, znak sprawy RPA.6743.4.31.2018 z dnia 2018.05.02, brak sprzeciwu
 32. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Jastrzębia ( Oliwkowa, Cyprysowa) na dzialkach nr 251/12, 251/31, 236/6 ( obręb 01210), inwestor Miejski Zarzad Dróg  w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.32.2018 z dnia 2018.05.04, brak sprzeciwu
 33. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Zimowa na działce nr 134 ( obręb 0141), inwestor Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.33.2018 z dnia 2018.05.08, brak sprzeciwu
 34. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wiosenna (ul.  Ukośna)na działce nr 97 ( obręb 0141), inwestor Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.34.2018 z dnia 2018.05.08, brak sprzeciwu
 35. Budowa wolno stojącego budynku stacji transformatorowej o po. do 35 m kw.w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Dworcowa/Wojska Polskiego dz. nr 23/4 ( obręb 0064), inwestor Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.35.2018 z dnia 2018.05.08, brak sprzeciwu
 36. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Ostrów Wielkopolski ul. Grabowa na działkach nr 224, 230/11, 230/18, 234/7, 234/5, 236/6, 251/43 ( obręb 0210)i działce nr 1 ( obręb 0211), inwestor  Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.36.2018 z dnia 2018.05.14, brak sprzeciwu
 37. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Lamki na działkach nr 231, 232/6, 232/7, 232/8, 232/11, 232/12, 232/16, 232/9, 232/10, 232/14, 232/15 ( obręb 0014), inwestor Energa Operator S.A. Od. w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.37.2018 z dnia 2018.05.15, brak sprzeciwu
 38. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski na działkach nr 173/14, 30/8, 43 ( obręb 0028), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.38.2018 z dnia 2018.05.15, brak sprzeciwu
 39. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Tarchały Wielkie ul. Łąkowa na działkach nr 807, 805/2, inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp.zo.o. w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.39.2018 z dnia 2018.05.16, brak sprzeciwu
 40. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Stanisławowska na działce nr 55( obręb 0061), inwestor WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.40.2018 z dnia 2018.05.21, brak sprzeciwu
 41. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Działkowa na działkach nr 76/4, 75, 57 ( obręb 0007), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A.w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.41.2018 z dnia 2018.05.21, brak sprzeciwu
 42. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Lewkowiec na działkach nr 98/2, 98/31, 98/30, 98/24 ( obręb 0015), inwestor Energa Operator S.A. Od. w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.42.2018 z dnia 2018.05.23, brak sprzeciwu
 43. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Pawłów  na działkach nr 142, 163 ( obręb 0014), inwestor Gmina Sośnie, znak sprawy RPA.6743.4.43.2018 z dnia 2018.05.24, brak sprzeciwu
 44. Budowa sieci eletroenergetycznej do 1kV w miejscowości Sośnie na działkach nr 211, 198/12 ( obręb 0015), inwestor Gmina Sosnie, znak sprawy RPA.6743.4.44.2018 z dnia 2018.05.24, brak sprzeciwu
 45. Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Grodzieńska na działkach nr 28/8, 27/4, 21/5, 18/1, 16/5, 14/6, 8/16, 8/14 ( obręb 0060), inwestor WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.45.2018 z dnia 2018.05.24,brak sprzeciwu
 46. Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Lewków na dzialkach nr 255/17, 255/19, 269, 364, 540/2 ( obręb 0016), inwestor PUK Sp.zo.o. w Gorzycach Wielkich, znak sprawy RPA.6743.4.46.2018 z dnia 2018.05.25, brak sprzeciwu
 47. Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Lewków na działkach 255/17, 255/19, 540/2 ( obręb 0016), inwestor PUK Sp zo.o. Gorzycach Wielkich, znak sprawy RPA.6743.4.47.2018 z dnia 2018.05.25, brak sprzeciwu
 48. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Wtórek przy ul. Szkolnej, na działkach 273/3, 269/6 ( obręb 0025), inwestor Gmina Ostrów wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.48.2018 z dnia 2018.06.05, brak sprzeciwu
 49. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Odolanów, na działkach nr 1154/26, 1160/6, 1163/4, 1163/5,  1163/6 ( obręb 0001), inwestor Energa Operator S.A. Od, w Kaliszu, znak spawy RPA.6743.4.49.2018 z dnia 2018.06.06,brak sprzeciwu
 50. Budowa stacji transformatorowej o pow. do 35 m kw. w miejscowości Ostrów Wielksopolski ul. Poznańska na działce nr 40/3 ( obręb 0043), inwestor Energa Operator S.A. Kalisz, znak sprzawy RPA.6743.4.50.2018 z dnia 2018.06.08, brak sprzeciwu
 51. Budowa sieci eletroenergetycznej do 1kV w miejscowości Sadowie, na działkach nr 404/1, 521/15, 521/16, 521/17, 521/18, 521/19, 521/20, 521/21, 521/22, 521/23, 521/24, 521/25, 521/26, 521/27, 521/28, 521/37,521/38, ( obręb 0019), inwestor Energa Operator S.A. w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.51.2018 z dnia 2018.06.12, brak sprzeciwu
 52. Budowa sieci elktroenergetycznej do 1kV w miejscowości Sadowie,na działkach  nr 521/1, 521/2, 521/3, 521/4, 521/5,521/6, 521/7, 521/8, 521/9, 521/10, 521/11, 521/12, 521/13, 521/14, 521/29, 521/30, 521/31521/32, 521/33, 521/34, 521/35, 521/36, 521/37, 521/38,inwestor Energa Operator S.A. w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.52.2018 z dnia 2018.06.12, brak sprzeciwu
 53. Budowa sieci eletroenergetycznej do 1kV w miejscowości Tarchały Wielkie, na dzialkach 877/15, 877/16, 877/17, 877/18, 877/19, 877/20, 877/21, 877/23, 877/24, 877/25, 877/26, 877/27 ( obręb 0011), inwestor Energa Operator S.A. w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.53.2018 z dnia 2018.06.13, brak sprzeciwu
 54. Budowa sieci cieplnej wmiejscowosci Ostrów Wielkopolski ul. Powst. Wlkp., Paderewskiego, Wysocka, Puławskiego, na działkach nr 87, 104/2, ( obręb 0081)89, 93, 100,  ( obręb 0096), inwestor Ostrowski Zakład Cieplowniczy S.A.w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.54.2018 z dnia 2018.06.15, wniosek wycofano  dnia 2018.07.04
 55. Budowa sieci eletroenergetycznej do 1kV w miejscowości Biskupice na działkach nr 74, 109/4, 119/2, 120/1 ( obęb 0001), inwestor Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.55.2018 z dnia 2018.06.15, brak sprzeciwu
 56. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV w miejscowosci Biskupice Ołoboczne ul. Osada, Parcele na dzialkach nr 189, 1394/13, 1444 ( obręb 0018), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe  sp.zo.o. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.56.2018  z dnia 2018.06.18, brak sprzeciwu
 57. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowosci Kocina na działce nr 73/21 ( obręb 0010), inwestor Paweł i Patrycja Potoczni, znak sprawy RPA.6743.4.57.2018 z dnia 2018.06.19, brak sprzeciwu
 58. Budowa sieci wodociagowej  i kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kaliska, na działkach nr 4/6, 4/7,32/3, 32/4 ( obręb 0015), inwestor Remigiusz Kaźmierczak prow. dział. p/n PPUH  RECO Remigiusz Kaźmierczak m. Opatówek , znak sprawy RPA.6743.4.58.2018 z dnia 2018.06.22, brak sprzeciwu
 59. Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski rej. ul. Jankowskiego, na działkach nr 16, 12/19 ( obręb 0085), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.59.2018 z dnia 2018.06.27, brak sprzeciwu
 60. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Wysocko Małe ul.Przygodzka, na działkach 555/4, 555/9, 555/10, 555/11, 555/12,  ( obręb 0013), inwestor Energa Operator S.A. Od. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.60.2018 z dnia 2018.06.29, brak sprzeciwu
 61. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Strumykowa, na działkach nr 36, 39, 57, (obręb 0006), inwestor WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.61.2018 z dnia 2018.07.02, brak sprzeciwu
 62. Budowa sieci eletroenergetycznej do 1kV w miejscowości Tarchały Wielkie na działkach nr 877/15, 877/16, 877/17, 877/18, 877/19, 877/20, 877/21, 877/23, 877/24, 877/25, 877/26, 877/27 ( obręb 0011), inwestor Energa Operator S.A. Od. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.62.2018 z dnia 2018.07.04, brak sprzeciwu
 63. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Garki na działkach nr 539, 541 ( obręb 0002) i miejscowości Boników na działce nr 431 ( obręb 0001), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o. w Kaliszu, znak sprawy nr RPA.6743.4.63.2018 z dnia 2018.07.05, brak sprzeciwu
 64. Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Ostrów Wielkopolski ul. Cyprysowa na działkach nr 254, 236/55, 236/6, 257/4, 257/3 ( obręb 0210), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.64.2018 z dnia 2018.07.06 brak sprzeciwu
 65. Budowa sieci kanalizacyjnej  w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Magnoliowa/Drzymały na działkach nr 231/7, 234/7, 236/6, 357/2, 257/3, 251/78, 256, ( obręb 0210), na działce nr 1 ( obręb 0212), na działce nr 1, 15/9 ( obręb 0211),inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.65.2018 z dnia 2018.07.11, brak sprzeciwu
 66. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Parczew na działkach nr 248/1, 248/3, 286/24, 286/25, 250 ( obręb 0007), inwestor Energa Operator S.A. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.66.2018 z dnia 2018.07.11, brak sprzeciwu
 67.  Budowa sieci eletroenergetycznej do 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski  na działkach nr 640/1, 640/9, 641/9, 641/16, 642/3, 641/8, 641/17, 642/5, 642/6, 643/3, 642/4 ( obręb 0025), inwestor Energa Operator S.A. w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.67.2018 z dnia 2018.07.16, brak sprzeciwu
 68. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV w miejscowości Grudzielec Nowy na działkach  nr 5, 58/2, 198 ( obręb 0006), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o. w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.68.2018 z dnia 2018.07.20,brak sprzeciwu
 69. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski na działkach nr 3/94, 3/95, 3/62, 3/46, 3/61, 3/131, 3/5, 14,  ( obręb 0010) dz. nr 1, 32/2, 18, ( obręb 0011), dz. nr 72/5 ( obręb 0012), inwestor Miejski Zarzad Dróg  Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.69.2018 z dnia 2018.07.24, brak sprzeciwu
 70. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Sowia, na działkach nr 21, 52, 57/22 ( obręb 0125), inwestor Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.70.2018 z dnia 2018.08.06, brak sprzeciwu
 71. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Zacharzew  ul. Leśna, na działkach nr 5/39, 5/47, 5/13, 5/40 ( obręb 0027), inwestor Gmina Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.71.2018 z dnia 2018.08.06, brak sprzeciwu
 72. Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czekanów ul. Krańcowa, na działkach nr 225 i 606/13 ( obręb 0004), inwetor PUK Sp.zo.o. Gorzyce Wielkie, znak sprawy RPA.6743.4.72.2018 z dnia 2018.08.09, brak sprzeciwu
 73. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Oliwkowa na działkach nr 249/3, 250/4, 251/31, 251/44, 251/70,257/2, 256 ( obreb 0210), inwestor Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.73.2018 z dnia 2018.08.09, brak sprzeciwu
 74. Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Urocza,  na działkach nr 12/18, 11/2, 8/2, 7/13, 3/6 ( obręb 0087), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.74.2018 z dnia 2018.08.10, brak sprzeciwu
 75. Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kujawska, na działkach nr 54, 30/14, 173/13, 8/11, 9/1 ( obręb 0028), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo  Wodociągów i kanalizacji w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.75.2018 z dnia 2018.08.10, brak sprzeciwu
 76. Budowa sieci eletroenergetycznej do 1 kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Krakowska, Lubelska, Łódzka, na działkach nr 173/2,173/14,28/2,27/23,27/25,27/31,27/33,27/34,26/7,25/24,25/16,25/13,23/29,174/1 (obręb 0028), inwestor Energa-Operator S.A. w Kaliszu, znak sprawy RPA.67473.4.76.2018 z dnia 2018.08.13, brak sprzeciwu
 77. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV w miejscowości Głogowa, na działkach nr 240/2,130/5,130/8,130/9,130/10,193 (obręb 0004), inwestor Energa Operator S.A. oddział w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.77.2018 z dnia 2018.08.14, brak sprzeciwu
 78. Budowa sieci wodociągowej  w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Krasickiego,  na działkach nr 56,54/1,52/1,50/2,51/1 (obręb 0058), inwestor Wodkan Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.78.2018 z dnia 2018.08.09, brak sprzeciwu
 79. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Boników, na działkach nr 496, 476 ( obręb 0001), inwerstor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o. w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.79.2018 z dnia 2018.08.21, brak sprzeciwu
 80. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysocko Małe, na działkach nr 522, 555/18 ( obręb 0013), inwestor Dorota Frąszczak, znak sprawy RPA.6743.4.80.2018 z dnia 2018.08.23, brak sprzeciwu
 81. Budowa sieci cieplnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, na działkach nr 87, 104/2 ( obręb 0081), dz. nr 89, 93, 100 ( obręb 0096), inwestor Ostrowski zakład Ciepłowniczy S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.81.2018 z dnia 2018.08.24, budowa sieci elektroenergetycznej do 1kv w miejscowości Skalmierzyce na działkach nr 1072, 1073, 1074/1 ( obręb 0018), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o. w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.81.2018 z dnia 2018.08.21, budowa  sieci eletroenergetycznejdo 1kv w miejscowości Skalmierzyce na dzialkach nr 1073, 1072, 1128/2, 1056/1, 1052/1 ( obręb 0018), inwerstor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o.w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.81.2018 z dnia 2018.08.21, brak sprzeciwu
 82. Budowa sieci eletroenergetycznej do 1kV w miejscowości Psary ul.Kaliska, na działkach nr 529, 228/12,228/11, 228/10 ( obręb 0008), inwestor Energa- Operator S.A. w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.82.2018 z dnia 2018.08.27, brak sprzeciwu
 83. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Ostrów Wielkopolski ul. Olchowa, na działkach nr 224,230/11 ( obręb 0210), inwestor Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.83.2018 z dnia 2018.08.30,brak sprzeciwu
 84. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Pogodna na działce nr 26/22 ( obręb 0090), inwestor Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.84.2018 z dnia 2018.09.03, brak sprzeciwu
 85. Budowa sieci kanalizaqcyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kukułcza na działce nr 28 ( obręb 0124) inwestor Miejski Zarzad Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.85.2018 z dnia 2018.09.03, brak sprzeciwu
 86. Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Migdałowa na dzialkach nr 17, 84/1, 84/7 ( obręb 0209), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A.w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.86.2018 z dnia 2018.09.05, brak sprzeciwu
 87. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kv w miejscowości Czekanów ul. Lewkowska na działkach nr 153/2, 137 ( obręb 0004), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o. w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.87.2018 z dnia 2018.09.05, brak sprzeciwu
 88. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Piekna na działkach nr 6/4, 5/3 (obręb 0087) 1/9, 1/5, 4/11, 5/8 ( obręb 0086), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.w Ostrowie Wielkoposkim, znak sprawy RPA.6743.4.88.2018 z dnia 2018.09.05,brak sprzeciwu, Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowosci Strzyżew ul. Leśna na dzialkach nr 402/14, 402/2 ( obręb 0013), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o. w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.88.2018 z dnia 2018.09.06, brak przeciwu
 89. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kv w miejscowości Wysocko Wielkie, na dzialkach nr 198/2, 185/7, 185/2, 873/21, 873/20, 873/19, 873/17 ( obręb 0026), inwestor Energa Operator S.A. w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.89.2018 z dnia 2018.09.07, brak sprzeciwu
 90. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kv, w miejscowości Wysocko Wielkie na działkach nr 295, 296 ( obręb 0026), inwestor Gmina Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.90.2018 z dnia 2018.09.10, wniosek wycofano
 91. Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski rej. ul.Wiśniowej, na działkach nr 27/33, 26 ( obręb 0128), inwerstor WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.91.2018 z dnia 2018.09.11, brak sprzeciwu
 92. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Janków Przygodzki ul. Szkolna na działkach nr 416/1, 416/2, 393, 465, ( obręb 0007), inwestor Energa Operator S.A. w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.92.2018 z dnia 2018.09.12, brak sprzeciwu
 93. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Urocza na działkach nr 13/7, 12/18, 74/1, 74/2, 74/3, 74/4 ( obręb 0087), inwestor Energa - Operator S.A. w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.93.2018 z dnia 2018.09.13, brak sprzeciwu
 94. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Wysocko Wielkie na działkach nr 295, 296 ( obręb 0016), inwestor Gmina Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.94.2018 z dnia 2018.09.13, brak sprzeciwu
 95. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Garki na działkach nr 802/1, 802/2 ( obręb 0002), inwestor Gmina Odolanów, znak sprawy RPA.6743.4.95.2018 z dnia 2018.09.20, brak sprzeciwu
 96. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Łanowa na działkach nr 7/2, 75/2 ( obręb 0176), inwestor WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A.w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.96.2018 z dnia 2018.09.21, brak sprzeciwu
 97. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Czekanów ul. Krańcowa na działkach nr 225, 226/21, 226/22 ( obręb 0004), inwerstor PUK Sp.zo.o. w Gorzycach Wielkich, znak sprawy RPA.6743.4.97.2018 z dnia 2018.09.24, brak sprzeciwu
 98. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Grodzieńska na działkach nr 30/1, 30/6 ( obręb 0060), inwestor Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.98.2018 z dnia 2018.09.24, brak sprzeciwu
 99. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wigury na działkach nr 51, 103 ( obręb 0097), inwestor WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A., znak sprawy RPA.6743.4.99.2018 z dnia 2018.09.28, brak sprzeciwu
 100. Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Raszków ul. Środkowa/Słoneczna  na działkach nr 112/1, 107/9, 107/1 ( obręb 0001), inwestor Gmina i Miasto Raszków, znak sprawy RPA.6743.4.100.2018 z dnia 2018.10.02, brak sprzeciwu
 101. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Wysocko Wielkie na działkach nr 33/9, 35/4 ( obręb 0026), inwestor Gmina Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.101.2018 z dnia 2018.10.03,brak sprzeciwu
 102. Budowa sieci eletroenergetycznej do 1kV w miejscowości Raszków rej ul. Słonecznej  na działkach nr 107/2, 107/3, 107/4, 107/5, 107/6, 107/7, 107/8, 107/10, 107/11, 107/12, 107/13, 107/14, 107/15, 104/17, 107/9, 107/1, 104/9, 112/7 ( obręb 0001), inwestor Energa Operator S.A. Oddział w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.102.2018 z dnia 2018.10.03, wniosek wycofano w dniu 10.10.2018
 103. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radłów  ul. Skośna, na działce nr 71 ( obręb 0017), inwestor Gmina i Miasto Raszków,znak sprawy RPA.6743.4.103.2018 z dnia 2018.10.08, brak sprzeciwu
 104. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wysocko Małe ul. Jankowska, na działkach nr 509/6, 508/3 ( obręb 0013),inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.104.2018 z dnia 2018.10.11, wniosek wycofano
 105. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Sobótka, na działkach nr 95/1, 124/1 ( obręb 0021),inwetor Gmina Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.105.2018 z dnia 2018.10.12, brak sprzeciwu
 106. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Dobra na działkach nr 6/2, 8/2, 12, 15/4, 18, 21/2, 26/2 ( obręb 0113) i działkach nr 22/1, 25/2 ( obręb 0112), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A w Ostrowie Wielkopolskim, znak, sprawy RPA.6743.4.106.2018 z dnia 2018. 10.15, brak sprzeciwu
 107. Budowa sici elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Bogdaj na działkach nr 624, 625,609 ( obręb 0015), inwestor Gmina Sośnie, znak sprawy RPA.6743.4.107.2018 z dnia 2018.10.16, brak sprzeciwu
 108. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Topola-Osiedle ul. Kolejowa na działkach nr 125, 129, 130/1, 136/1, 137 ( obręb 0012), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.108.2018 z dnia 2018.10.16, brak sprzeciwu
 109. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Popiełuszki, PCK na działkach nr 60/2, 4/7, 5/8, 4/11, 5/7 ( obręb 0086), inwestor Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.109.2018 z dnia 2018.10.16, brak sprzeciwu
 110. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niemojewiec, na działce nr 62 ( obręb 0014), inwestor Gmina i Miasto Raszków, znak sprawy RPA.6743.4.110.2018 z dnia 2018.10.18, brak sprzeciwu
 111. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Wysocko Małe ul. Jankowiaka, na działkach nr509/6, 508/3 ( obręb 0013), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.111.2018 z dnia 2018.10.22, brak sprzeciwu
 112. Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Topola-Osiedle ul.Kolejowa, na działkach nr 125, 141/6 ( obręb 0012), inwestor Pani Aneta Stachowicz, znak sprawy RPA.6743.4.112.2018 z dnia 2018.10.24, brak sprzeciwu
 113. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Bałtycka, Łódzka,, Danysza,Lubelska, Krakowska, Śląska, Opolska na działkach nr 23/16, 25/11, 23/29, 25/13, 23/77, 23/43, 23/85, 25/7, 26/7, 27/34, 173/14, 28/2, 30/8, 23/58, 23/62 ( obręb 0028), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.113.2018 z dnia 2018.10.29, brak sprzeciwu
 114. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Śliwniki na działkach nr 79/37, 79/38 ( obręb 0020) i w miejscowości Nowe Skalmierzyce na działkach nr 497/7, 497/25 ( obręb 0001), inwestor Energa-Operator S.A. Od. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.114.2018 z dnia 2018.10.30, brak sprzeciwu
 115. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Ociąż na działkach nr  292, 291/1, 291/2, 288/3, 288/2, 281/1, 281/2, 280/1, 279/1, 278/2, 278/1, 277/2, 277/3, 277/22, 277/7, 276/1, 267, 277/11, 298/1, 280/2 ( obręb 0016), inwestor Energa-Operator S.A. Od. Kalisz,  znak sprawy  RPA.6743.4.115.2018  z dnia 2018.10.31, brak sprzeciwu
 116. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski układ drogowy pomiędzy ul. Wrocławską i Wysocką - I etap budowy kanalizacji deszczowej, na działkach nr 3/19, 2/6, 3/35, 3/109, 3/111, 3/115, 3/104, 3/106 ( obręb 0095)i na działce nr 15 ( obręb 0095), inwestor Miejski Zarzad Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.116.2018 z dnia 2018.11.02, brak sprzeciwu
 117. Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski na działkach nr 2, 9, 40/5, 40/6, 40/7 ( obręb 0206), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.117.2018 z dnia 2018.11.05, brak spzreciwu
 118. Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Topola Wielka ul.Kwiatowa, na działkach nr 581, 393/1 ( obręb 0012), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.118.2018 z dnia 2018.11.07, brak sprzeciwu
 119. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Granowiec ul.Kościelna, na działkach nr 990/1, 990/2, 992/1, 992/7, 1460  ( obręb 0005), inwestor Gmina Sośnie, znak sprawy RPA.6743.4.119.2018 z dnia 2018.11.07, brak sprzeciwu
 120. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kościuszki, na działkach nr 94/1, 94/2 ( obręb 0099) i działki nr 1, 2/3, 20/2, 20/1( obręb 0081), inwestor Energa Operator S.A. Od. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.120.2018 z dnia 2018.11.14, wniosek wycofano
 121. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Janków Przygodzki ul. Kalinowa, na działkach nr 280/2, 280/4, 285, 269/9, 269/10, 269/11, 269/12, 269/13, 269/14, 269/15, 269/16, 269/17, 269/18, 269/19, 269/20, 269/21, 269/22, 269/23, 269/24, 269/25, 269/26, 269/27, 269/28, 269/4, 269/7, 270/4, 270/24, 270/27, 270/28, 270/29, 270/30, 270/31, 270/32, 270/33, 270/34, 270/35, 270/36 ( obręb 0007), inwetor Energa Operator S.A. Od. Kalisz, znak sprawy   RPA.6743.4.121.2018  z dnia 2018.11.22, brak sprzeciwu
 122. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Parczew, na działkach nr 170/9, 311, 235/3, 170/13 ( obręb 0007), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o. Kalisz, znak spawy RPA.6743.4.122.2018 z dnia 2018.11.22, brak sprzeciwu
 123.  Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV w miejscowości Ołobok ul. Zamkowa dz. nr 508, 499, inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.123.2018 z dnia 2018.11.22, brak sprzeciwu
 124. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gorzyce Małe na działkach nr 55, 54, 53, 52 ( obręb 0004), inwestor Gmina i Miasto Odolanów, znak sprawy RPA.6743.4.124.2018 z dnia 2018.11.23, brak sprzeciwu
 125. Budowa sieci  elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Raszków rej.  ul. Słonecznej, na działkach nr 107/2, 107/3, 107/4, 107/5, 107/6, 107/7, 107/8, 107/10, 107/11, 107/12, 107/13, 107/14, 107/15, 104/17, 107/9, 107/1, 104/9,112/7 ( obręb 0001), inwestor Energa Operator SA Od.Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.125.2018z dnia 2018.11.27, brak sprzeciwu
 126. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Południowa, na działce nr 58 ( obręb 0007), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.126.2018  z dnia 2018.11.29, brak sprzeciwu
 127. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przygodzice na działce nr 1530 ( obręb 0009)i w miejscowości Wysocko Małe na dzialkach nr 517, 522 ( obręb 0013), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.127.2018 z dnia 2018.11.29, brak sprzeciwu
 128. Budowa sieci eletroenergetycznej do 1kV w miejscowości Cieszyn  na działce nr 296/1 (obręb 0003), inwestor Gmina Sośnie, znak sprawy RPA.6743.4.128.2018 z dnia 2018.11.30, brak sprzeciwu
 129. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Namysłaki na działce nr 2104 ( obręb 0014), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o., znak sprawy RPA.6743.4.129.2018 z dnia 2018.12.03, brak sprzeciwu
 130. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Topola - Osiedle na działkach nr 54, 1904/6, 88/9, 89/3, 91, 96 ( obręb 0012), inwetor Bartłomiej Schubert, znak sprawy RPA.6743.4.130.2018 z dnia 2018.12.04,brak sprzeciwu
 131. budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Janków Przygodzki na działkach nr 22, 168/10 ( obręb 0007), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.131.2018 z dnia 2018.12.05, brak sprzeciwu
 132. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Szczecińska na działkach nr 173/2, 177, 23/87, 23/83, 173/14, 28/2, 27/34, 26/7, 25/7, 23/85, 23/86, 23/70 ( obręb 0028), inwestor Energa Operator S.A. w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.132.2018 z dnia 2018.12.07, brak sprzeciwu
 133. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Janków Przygodzki ul. Dębowa na działkach nr 22, 168/10, 168/8, 168/15, 168/14, 168/6, 168/5, 168/12, 168/13, 168/9 ( obręb 0007), inwestor Energa Operator S.A. w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.133.2018 z dnia 2018.12.14, brak sprzeciwu
 134.     Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Ofierskiego na działkach nr 6/7, 10/19, 3/5, 19/6, ( obręb 0015), inwestor Energa Operator S.A. Od Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.134.2018 z dnia 2018.12.14, wniosek wycofano
 135. Budowa sieci elektroenegetycznej do 1kv w miejscowosci Ostrów Wielkopolski ul. Odolanowska na działkach nr 30/7, 2, 44/9( obręb 0111), inwestor Energa OperatorS.A. Od. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.135.2018 z dnia 2018.12.14, brak sprzeciwu
 136. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Niemena na działkach nr 3/62, 3/46, 3/60,3/54, 3/47 ( obręb 0010), inwestor Miejski Zarzad Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.136.2018 z dnia 2018.12.18, brak sprzeciwu
 137. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Skowronkowa, Słowikowa, Kukułcza, Sowia na działkach nr 14, 25, 28, 29, 34,39 ( obręb 0124)i działki nr 19, 20, 21, 52, 57/22 ( obręb 0125), inwestor WODKAN S.A.  w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.137.2018 z dnia 2018.12.19, wniosek wycofano
Czas udostępnienia: 2023-02-23
Pokaż metadane