OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Rejestr zgłoszeń budowy rok 2020

 1. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Wtórek na dzialkach nr 840/28, 840/29,840/20,840/19, 840/8,840/17, 840/34 ( obręb 0025), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.1.2020 z dnia 2020.01.02, brak sprzeciwu
 2. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Wtórek na dzialkach nr 466/84, 466/85, 466/122, 466/123, 466/124, 466/125 ( obręb 0026) inwestor Energa Operator S.A. z/s  Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.2.2020 z dnia 2020.01.02, brak przeciwu
 3. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Tarchały Wielkie na działkach nr 668, 399, 666 ( obręb 0011)i w miejscowości  Topola Wielka na działce nr 1888 ( obręb 0012)inwestor Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku, znak sprawy RPA.6743.4.3.2020 z dnia 2020.01.07,brak sprzeciwu
 4. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Dębnica ul. O.Andrzeja Cierpki, na działkach 136/18, 136/11, 136/3,136/22 ( obręb 0005) inwestor Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku, znak sprawy RPA.6743.4.4.2020 z dnia 2020.01.07, brak sprzeciwu
 5. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Gorzyce Wielkie  ul. Ostrowska, Bukowa,Dębowa,Grabowa na działkach nr 605/2,1412,1290/11,1392 ( obręb 0007) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o.w Tarnowie Od. w Poznaniu, znak sprawy  RPA.6743.4.5.2020 z dnia 2020.01.08, brak sprzeciwu
 6. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Ostrowska, Kwiatowa na dzialkach nr 605/2, 553 ( obręb 0007)inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.o.o. w Tarnowie Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.6.2020 z dnia 2020.01.08, brak sprzeciwu
 7. Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski  ul. Wysocka na działkach nr 8/5, 9/2, 10/5, 11/7, 11/4, 30/12, 12/1 ( obręb 0104)inwestor Wodkan Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy  RPA.6743.4.7.2020 z dnia 2020.01.10, brak sprzeciwu
 8. Budowa  sieci wodociągowej w miejscowości Kwiatków  na dzialkach nr 145/1, 138/16 ( obręb 0013) inwestor PUK sp.zo.o. z/s Gorzyce Wielkie, znak sprawy RPA.6743.4.8.2020 z dnia 2020.01.14, brak sprzeciwu
 9. Budowa sieci gazowej o cisnieniu do 1MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Hebanowa na działce nr 33/14 ( obręb 0207) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.9.2020 z dnia 2020.01.16, brak sprzeciwu
 10. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Magnoliowa, Olchowa na działkach nr 223/23, 223/2, 223/20, 224 ( obręb 0210)inwestor Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku, znak sprawy RPA.6743.4.10.2020 z dnia 2020.01.17, brak sprzeciwu
 11. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Gorzyce Wielkie  ul. Piaskowa na działkach nr 1097/24, 1097/23, 1097/22, 1097/8, 1098/2, 1098/3, 1109, 1124/11, 1124/9, 1124/10, ( obręb 0007)inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.11.2020 z dnia 2020.01.24, brak sprzeciwu
 12. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Dobra na działkach nr 22/1, 25/2 ( obręb 0112)inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.12.2020 z dnia 2020.01.29, brak sprzeciwu
 13. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Ostrów wielkopolski ul. Krańcowa, Figowa na działkach nr 38/1, 42/13 ( obręb 0111)inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznanń,znak spawy RPA.6743.4.13.2020 z dnia 2020.01.29, brak sprzeciwu
 14. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa  w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Piękna na działkach nr 1/9, 1/5, 4/11, 4/7, 7/6, 6/4,5/3 ( obręb 0087) inwestor  Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawyRPA.6743.4.14.2020    z dnia 2020.01.29, brak sprzeciwu
 15. Budowa sieci gazowej o cisnieniu do 0,5MPa w miejscowości Tarchały Wielkie ul. Raszkowska na działkach nr 15, 21/11 ( obręb 0011)inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.15.2020 z dnia 2020.01.29, brak sprzeciwu
 16. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Czekanów na działkach nr 607/14, 607/15, 607/16, 607/17, 607/18, 607/19, 607/21, 607/22, 607/23, 607/24, 607/25, 607/26, 607/27, 607/28, 607/29, 607/30, 607/31, 607/32, 607/33, 607/34, 607/35, 607/36, 607/37, 607/38, 607/39, 607/40, 607/41, 607/42, 607/43, 607/44, 607/45, 607/46, 607/47, 607/48, 607/49, 607/50, 607/51, 607/52, 607/53, 607/54, 607/55, 607/56, 607/57, 607/58, 607/59, 607/60, 607/61, 607/62, 607/63, 607/64, 607/65, 607/66, 607/67, 252, 607/3, 607/4, 607/5 ( obręb 0004)inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.16.2020 z dnia 2020.01.29
 17. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębnica rej. ul.Oj.A.Cierpki na działkach nr 754/3, 265/2 ( obręb 0005) inwestor Gruszczyński Karol, znak sprawy RPA.6743.4.17.2020 z dnia 2020.02.04,brak sprzeciwu
 18. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski  ul. Fraszczaka ( odcinek w ul. Piłsudskiego) na działce nr 20 ( obręb 0095) inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.18.2020 z dnia 2020.02.05, brak sprzeciwu
 19. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Zacharzew ul. Leśna na działkach nr 5/63,4/17 ( obręb 0027)inwestor Karolina Pawlak prowadzaca działalnośc p.n YOUR HOUSE Karolina Pawlak, znak sprawy RPA.6743.4.19.2020 z dnia 2020.02.11, brak sprzeciwu
 20. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski rej. ul.Żniwnej, na działkach nr 1, 34 ( obręb 0167) inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A.z/s Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.20.2020 z dnia 2020.02.14, brak sprzeciwu
 21. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Zacharzew  na działkach nr 5/39, 4/17,5/63 ( obręb 0027)inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sparwy RPA.6743.4.21.2020 z dnia 2020.02.14, brak sprzeciwu
 22. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Przygodzice ul. Witosa, na działce nr 879, inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.22.2020 z dnia 2020.02.14, brak sprzeciwu
 23. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Gorzyce Małe ( obręb 0004),na działce nr 105 i  Radziwiłłów( obręb 0018) na działkach nr 45, 48/11 ,inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań. znak sprawy RPA.6743.4.23.2020 z dnia 2020.02.14, brak sprzeciwu
 24. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Graniczna, Staroprzygodzka na działkach nr 20/10, 20/9,15 ( obręb 0137)i dz. nr 6/1 ( obręb 0134), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak spawy RPA.6743.4.24.2020 z dnia 2020.02.18
 25. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Ociąż ul. Zakrzewki, Spokojna na działkach nr 66, 267 ( obręb 0016)inwestor Polska spółka gazownictwa Sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.25.2020 z dnia 2020.02.18, brak sprzeciwu
 26. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Jelitów, na działkach nr 17,83 ( obręb 0009) inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.26.2020 z dnia 2020.02.19, brak sprzeciwu
 27. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Piaskowa na działkach nr 910/4, 1126, 1163/4, 1427, 1097/8, 1109, 1124/11, 1124/12 ( obręb 0007)inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.27.2020 z dnia 2020.02.20, brak sprzeciwu
 28. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Koralowa na działkach nr 1163/4, 1097/8,1097/11 ( obręb 0007)inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.28.2020 z dnia 2020.02.20, brak sprzeciwu
 29. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Zjazd na działkach nr 3/18, 6/1 ( obręb 0137) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.29.2020 z dnia 2020.02.26, brak sprzeciwu
 30. Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Matejki na działkach nr 140,175 ( obręb 0083)inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy  RPA.6743.4.30.2020 z dnia 2020.02.27, brak sprzeciwu
 31. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Przygodzice ul. Ogrodowa na działkach nr 1552, 1553/28, 1553/90, 1553/88, 1553/86, 1553/84, 1553/82, 1553/80, 1553/78, 1553/76 ( obręb 0009) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprzwy RPA.6743.4.31.2020 z dnia 2020.02.27, brak sprzeciwu
 32. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Zacharzew ul. Rodzinna na działkach nr 92/14, 137/17 ( obręb 0027) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.32.2020 z dnia 2020.02.27, brak sprzeciwu
 33. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Makowa na działkach nr 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 66/5,66/6,66/7,4 ( obręb 0173)inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.33.2020 z dnia 2020.02.27, brak sprzeciwu
 34. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowosci Ostrów Wielkopolski ul. Zębcowska na działkach nr 64, 55/6, 55/7,63, 54/6, 55/12, 54/14  ( obręb 0114) inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.34.2020 z dnia 2020.02.27, brak sprzeciwu
 35. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowosci Topola Mała na działkach nr 311/1, 303/3, 311/2, 313/16, 315/4 ( obręb 0024) inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.35.2020 z dnia 2020.03.02, brak sprzeciwu
 36. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Wtórek na działkach nr 466/120, 466/121, 466/122, 466/85, 466/40 ( obręb 0025)inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.36.2020 z dnia 2020.03.02, brak sprzeciwu
 37. Budowa sieci gazowej o cisnieniu do 0,5 MPa  w miejscowosci Ostrów Wielkopolski ul. Leszczynowa, Migdałowa na działkach nr 17, 84/1, 84/7 ( obreb 0209) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od.Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.37.2020 z dnia 2020.03.03, brak sprzeciwu
 38. Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w miejscowości Przygodzice ul. Gosporcza na działkach nr 357, 326/2, 220, 308, 323, 1716/7,1716/8, 1716/11,1716/12,1716/13,1716/9 ( obręb 0009)inwestor Gmina Przgodzice, znak sprawy RPA.6743.4.38.2020 z dnia 2020.03.04, brak sprzeciwu
 39. Budowa sieci wodociągowej w miejscowosci Kotowiecko ul. Kaliska na działce nr 190 ( obręb 0013)i w miejscowości Głóski na działkach nr 1, 38,37 (obręb 0009) inwestor Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o. o.z/s Skalmierzyce, znak sprawy  RPA.6743.4.39.2020 z dnia 2020.03.06, brak sprzeciwu
 40. Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Kotowiecko ul. Kościelna na działkach nr 191/1, 293 ( obręb 0013)i w miejscowości Droszew na działkach nr 112/1, 109 ( obręb 0005) inwestor Wielobranżowe Przedsiebiorstwo Komunalne           Sp z o.o. z/s Skalmierzyce, znak sprawy RPA.6743.4.40.2020 z dnia 2020.03.06, brak sprzeciwu
 41. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Przygodzice ul. Wrocławska na działce nr 75/7 ( obręb 0009) inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.41.2020 z dnia 2020.03.06, brak sprzeciwu
 42. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Janków Przygodzki ul. Sadowa na działkach nr 22, 180/2, 180/14 ( obręb 0007) inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.42.2020z dnia 2020.03.06, brak sprzeciwu
 43. Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w miejscowości Śliwniki ul. Skalmierzycka na działkach nr 217, 62, 63/41,63/43, 63/55, 53/56, 63/62, 63/63, 63/65,63/32 ( obręb 0020) inwestor Home Build sp.zo.o z/s Chojnik, znak sprawy RPA.6743.4.43.2020 z dnia 2020.03.09, brak sprzeciwu
 44. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Murarska na działkach nr 169,14 ( obręb 0101) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o.Od. Poznań, znak sprawy  RPA.6743.4.44.2020 z dnia 2020.03.11, brak sprzeciwu
 45. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Lamki na działkach nr 333/9,180/17 ( obręb 0014) inwestor Energa Operator S.A. Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.45.2020 z dnia 2020.03.16,brak sprzeciwu
 46. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Piaskowa, Koralowa, Rubinowa, dz.nr 1089/1, 1097/8, 1109, 1124/12, 1163/4, 1097/11, 1097/26 (obręb 0007), inwestor
  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., znak sprawy: RPA.6743.4.46.2020 z dnia 2020.0319, brak sprzecwu
 47. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębnica ul. rej. ul.Fr.Chopina na działkach nr 752/13, 519 ( obręb 0005) inwestor Aldona Siwik, znak sprawy  RPA.6743.4.47.2020 z dnia 2020.04.08, brak sprzeciwu
 48. Budowa sieci gazowej o cisnieniu do 0,5MPa w miejscowości Raczyce ul. Odolanowska na działce nr 495 ( obręb 0008) inwestor Polska Spółka gazownictwa sp.zo.o. Od.Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.48.2020 z dnia 2020.04.09, brak sprzeciwu
 49. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowosci Ostrów wWelkopolski rej ul. Wrocławskiej i Wysockiejna działkach nr 2/6, 3/121, 3/128,3/127,3/85, 3/86, 3/69, 3/9, 3/48,3/109,3/111, 3/112, 3/115 (Obręb 0122) i działka nr 15            ( obręb 0095), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprzwy RPA.6743.4.49.2020 z dnia 2020.04.14, brak sprzeciwu
 50. Budowa sieci wodociągowej, w miejscowości Fabianów w ul. Słonecznej na dz. nr 264/3, 261, 194, 198/1, 197/1, 196/1, 216/1, 215/1, 214/1, 213/3, 213/1, 212/1, 212/3, 211/1, 210/1, 210/3, 209/3, 209/1, 208/1, 208/3, 207/1, 207/3, 205/1, 205/3, 204/1, 204/3, 203/1, 177, 201/1, 200/5, 200/1, 200/7, 199/3, 199/1, 198/3, 197/3, 195/1, 202, 169/1 (obręb 0006), inwestor Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Skalmierzycach, znak sprawy RPA.6743.4.50.2020 z dnia 16.04.2020, brak sprzeciwu
 51. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Wysocko Małe ul. Zielona Wzgórza, na działkach nr 522, 555/18 ( obręb 0013) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie Od.Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.51.2020 z dnia 23.04.2020, brak sprzeciwu
 52. Budowa sieci gazowej do 0,5 MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Leszczynowa, na działkach nr 56/1, 17, 54/1, 54/18 ( obręb 0209) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.52.2020 z dnia 23.04.2020, brak sprzeciwu
 53. Budowa sieci gazowej do 0,5MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Przymiejska, na działkach nr 7/15, 7/10 ( obręb 0175) i dz. nr  44( obręb 0174) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.53.2020 z dnia 23.04.2020, brak sprzeciwu
 54. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Zacharzew ul. Bajkowa, na działce nr 307( obręb 0017)i dz. nr 191, 207, 235, 30/20, 31/27 ( obręb 0027) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.54.2020 z dnia 23.04.2020, brak sprzeciwu
 55. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Zacharzew ul. Owocowa, na działce nr 27/23 ( obręb 0027) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie Od. Poznań, znak sprawy RPA. 6743.4.55.2020 z dnia 23.04.2020, brak sprzeciwu
 56. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowosci Lewków na działkach nr 541/14, 541/19, 541/25, 541/ 26, 541/33, 541/34, 541/35, 541/39, 541/38, 541/36,541/40 ( obręb 0016) inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.56.2020 z dnia 23.04.2020, wniosek wycofano w dniu 11.05.2020
 57. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa  w miejscowości Karski ul. Środkowa, na działkach nr 47, 41/11 ( obręb 0011), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.z o.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.57.2020 z dnia 28.04.2020, brak sprzeciwu
 58. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowosci Ostrów Wielkopolski ul. Wesoła, Końcowa, na działkach nr 47/1, 48/2, 33, 26/22 ( obręb 0090)inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.58.2020 z dnia 05.05.2020, brak sprzeciwu
 59. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Wtórek ul. Wodna na działkach nr 698, 710, 779/15 ( obręb 0025), inwestor Polska Spółka gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.59.2020 z dnia 05.05.2020,brak sprzeciwu
 60. Budowa sieci gazowej o cisnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Wtórek, na działkach nr 840/17, 840/34 ( obręb 0025)inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie Od. Poznań, znak sprawy RPA. 6743.4.60.2020  z dnia  05.05.2020, brak sprzeciwu
 61. Budowa sieci gazowej o cisnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Wtórek ul. Szkolna na działkach nr 273/3, 273/1, 273/24, 247/1, 247/5, 238, 237/1 ( obręb  0025)inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o.w Tarnowie Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.61.2020 z dnia 05.05.2020,brak sprzeciwu
 62. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Rososzyca, Sieroszewice na dzialkach nr 26/40( obręb 0010), i działka nr 7/30 ( obręb 0011) inwestor Zbigniew Eliasz, znak sprawy RPA.6743.4.62.2020 z dnia 04.05.2020, brak sprzeciwu
 63. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa  w miejscowosci Czekanów ul. Żniwna na działkach nr 606/13, 225  ( obręb 0004) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.63.2020 z dnia 06.05.2020
 64. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Krotoszyńska na działkach nr 70, 72, 92/5 ( obręb 0171), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.64.2020 z dnia 06.05.2020
 65. Budowa sieci gazowej ociśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Porzeczkowa na działkach nr 1258,830 ( obręb 0007), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o.w Tarnowie  Od.Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.65.2020 z dnia 06.05.2020
 66. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kłosowa na działkach nr 80/2, 80/3, 81, ( obręb 0169) i działki nr 18, 8,  ( obręb 0169), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.66.2020 z dnia 06.05.2020
 67. Budowa sieci gazowej o cisnieniu do 0,5MPa w miejscowości Raszków ul. Południowa, Krotoszyńska, Jarocińska na działkach nr 371, 324, 264, 256, 159, ( obręb 0001)inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.67.2020 z dnia 06.05.2020
 68. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Bardowska na działkach nr 57, 63/5, 63/7, ( obręb 0049)   inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.68.2020 z dnia 06.05.2020
 69. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Przygodziczki na działkach nr 248, 207, 206, 205, 249, 250 ( obręb 0010) inwestor Energa Operator S.A., znak sprawy RPA.6743.4.69.2020 z dnia 04.05.2020
 70. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Topola Wielka ul. Prosta na działce nr 34 (obręb 0012) inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.70.2020 z dnia 07.05.2020
 71. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Topola Osiedle ul. Poprzeczna, Krzywa, na działkach nr 250, 227 ( obręb 0012) inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy  RPA.6743.4.71.2020 z dnia 07.05.2020
 72. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Lewków ul. Żwirowa na działkach nr 541/14, 541/19, 541/25, 541/26, 541/33, 541/34, 541/35, 541/39,541/38, 541/36,541/40, 541/24 (obręb 0016) inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk,znak sprawy RPA.6743.4.72.2020 z dnia 12.05.2020
 73. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Tarchały Wielkie ul. Raszkowska, na działce nr 1587 (obręb 0011) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań,znak sprawy RPA.6743.4.73.2020 z dnia 12.05.2020, wniosek wycofano w dniu 15.05.2020
 74. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Radłów ul. Wiejska na działkach nr 612/12, 612/14,612/15,612/6, 612/7, 612/8 ( obręb 0017) inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.74.2020 z dnia 12.05.2020
 75. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Radłów ul. Wiejska na działce nr 612/8 ( obręb 0017), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od.Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.75.2020 z dnia 13.05.2020
 76. Budowa sieci gazowej o cisnieniu do 0,5MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Grabowska, na działce nr 13/27(obręb 0209)i dz. nr 613/4 ( obręb 0025) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.76.2020 z dnia 13.05.2020
 77. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Tarchały Wielkie ul. Raszkowska, na dzialace nr 1587 ( obręb 0011) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.77.2020 z dnia 15.05.2020
 78. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Topola Mała ul. Spokojna na dzialkach nr 315/4, 315/2, 313/16, 311/2 ( obręb 0024) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o.w Tarnowie ,Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.78.2020 z dnia 18.05.2020
 79. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Południowa, Pistacjowa,Morelowa na działce nr 26, ( obręb 0027) ,działka nr 5, 23 ( obręb 0156) i dzialkach nr 1,2,7,49 ( obręb 0126) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o.w Tarnowie Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.79.2020 z dnia 19.05.2020
 80. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowosci Wysocko Małe ul. Bursztynowa, na działkach nr 472, 1551/2 ( obręb 0013) inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy  RPA.6743.4.80.2020 z dnia 22.05.2020
 81. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Dębnica ul. Przejazdowa na działkach nr 74, 73/7 ( obręb 0005) inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.81.2020 z dnia 22.05.2020
 82. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Dębnica ul.Piaskowa na działkach nr 58, 53/8 ( obręb 0005) inwestor Gmina przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.82.2020 z dnia 22.05.2020
 83. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radłów ul. Wiejska, Osiedle Robotnicze na działkach nr 69,15,24 ( obręb 0017) inwestor Gmina i Miasto Raszków, znak sprawy RPA.6743.4.83.2020 z dnia 25.05.2020
 84. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Huta na działkach nr 32, 972/1, 972/2, 973/1 ( obręb 0005)inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o., znak sprawy RPA.6743.4.84.2020 z dnia 25.05.2020
 85. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Przybysławice na działkach nr 232, 253, 285 ( obręb 0016) inwestor Gmina i Miasto Raszków, znak sprawy RPA.6743.4.85.2020 z dnia 25.05.2020
 86. Budowa sieci  gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa  w miejscowości Odolanów  ul. Kurochowska na działkach nr 852/4, 847/2 ( obręb 0001) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie Od. w Poznaniu, znak sprawy RPA.6743.4.86.2020

 

 

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Dorota Smuga
Czas wytworzenia: 2020-01-07
Osoba udostępniająca: Dorota Smuga
Czas udostępnienia: 2020-05-29 11:11:00
Licznik wejść: 277