OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Rejestr zgłoszeń budowy rok 2020

 1. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Wtórek na dzialkach nr 840/28, 840/29,840/20,840/19, 840/8,840/17, 840/34 ( obręb 0025), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.1.2020 z dnia 2020.01.02, brak sprzeciwu
 2. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Wtórek na dzialkach nr 466/84, 466/85, 466/122, 466/123, 466/124, 466/125 ( obręb 0026) inwestor Energa Operator S.A. z/s  Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.2.2020 z dnia 2020.01.02, brak przeciwu
 3. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Tarchały Wielkie na działkach nr 668, 399, 666 ( obręb 0011)i w miejscowości  Topola Wielka na działce nr 1888 ( obręb 0012)inwestor Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku, znak sprawy RPA.6743.4.3.2020 z dnia 2020.01.07,brak sprzeciwu
 4. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Dębnica ul. O.Andrzeja Cierpki, na działkach 136/18, 136/11, 136/3,136/22 ( obręb 0005) inwestor Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku, znak sprawy RPA.6743.4.4.2020 z dnia 2020.01.07, brak sprzeciwu
 5. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Gorzyce Wielkie  ul. Ostrowska, Bukowa,Dębowa,Grabowa na działkach nr 605/2,1412,1290/11,1392 ( obręb 0007) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o.w Tarnowie Od. w Poznaniu, znak sprawy  RPA.6743.4.5.2020 z dnia 2020.01.08, brak sprzeciwu
 6. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Ostrowska, Kwiatowa na dzialkach nr 605/2, 553 ( obręb 0007)inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.o.o. w Tarnowie Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.6.2020 z dnia 2020.01.08, brak sprzeciwu
 7. Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski  ul. Wysocka na działkach nr 8/5, 9/2, 10/5, 11/7, 11/4, 30/12, 12/1 ( obręb 0104)inwestor Wodkan Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy  RPA.6743.4.7.2020 z dnia 2020.01.10, brak sprzeciwu
 8. Budowa  sieci wodociągowej w miejscowości Kwiatków  na dzialkach nr 145/1, 138/16 ( obręb 0013) inwestor PUK sp.zo.o. z/s Gorzyce Wielkie, znak sprawy RPA.6743.4.8.2020 z dnia 2020.01.14, brak sprzeciwu
 9. Budowa sieci gazowej o cisnieniu do 1MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Hebanowa na działce nr 33/14 ( obręb 0207) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.9.2020 z dnia 2020.01.16, brak sprzeciwu
 10. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Magnoliowa, Olchowa na działkach nr 223/23, 223/2, 223/20, 224 ( obręb 0210)inwestor Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku, znak sprawy RPA.6743.4.10.2020 z dnia 2020.01.17, brak sprzeciwu
 11. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Gorzyce Wielkie  ul. Piaskowa na działkach nr 1097/24, 1097/23, 1097/22, 1097/8, 1098/2, 1098/3, 1109, 1124/11, 1124/9, 1124/10, ( obręb 0007)inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.11.2020 z dnia 2020.01.24, brak sprzeciwu
 12. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Dobra na działkach nr 22/1, 25/2 ( obręb 0112)inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.12.2020 z dnia 2020.01.29, brak sprzeciwu
 13. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Ostrów wielkopolski ul. Krańcowa, Figowa na działkach nr 38/1, 42/13 ( obręb 0111)inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznanń,znak spawy RPA.6743.4.13.2020 z dnia 2020.01.29, brak sprzeciwu
 14. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa  w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Piękna na działkach nr 1/9, 1/5, 4/11, 4/7, 7/6, 6/4,5/3 ( obręb 0087) inwestor  Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawyRPA.6743.4.14.2020    z dnia 2020.01.29, brak sprzeciwu
 15. Budowa sieci gazowej o cisnieniu do 0,5MPa w miejscowości Tarchały Wielkie ul. Raszkowska na działkach nr 15, 21/11 ( obręb 0011)inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.15.2020 z dnia 2020.01.29, brak sprzeciwu
 16. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Czekanów na działkach nr 607/14, 607/15, 607/16, 607/17, 607/18, 607/19, 607/21, 607/22, 607/23, 607/24, 607/25, 607/26, 607/27, 607/28, 607/29, 607/30, 607/31, 607/32, 607/33, 607/34, 607/35, 607/36, 607/37, 607/38, 607/39, 607/40, 607/41, 607/42, 607/43, 607/44, 607/45, 607/46, 607/47, 607/48, 607/49, 607/50, 607/51, 607/52, 607/53, 607/54, 607/55, 607/56, 607/57, 607/58, 607/59, 607/60, 607/61, 607/62, 607/63, 607/64, 607/65, 607/66, 607/67, 252, 607/3, 607/4, 607/5 ( obręb 0004)inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.16.2020 z dnia 2020.01.29,brak sprzeciwu
 17. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębnica rej. ul.Oj.A.Cierpki na działkach nr 754/3, 265/2 ( obręb 0005) inwestor Gruszczyński Karol, znak sprawy RPA.6743.4.17.2020 z dnia 2020.02.04,brak sprzeciwu
 18. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski  ul. Fraszczaka ( odcinek w ul. Piłsudskiego) na działce nr 20 ( obręb 0095) inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.18.2020 z dnia 2020.02.05, brak sprzeciwu
 19. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Zacharzew ul. Leśna na działkach nr 5/63,4/17 ( obręb 0027)inwestor Karolina Pawlak prowadzaca działalnośc p.n YOUR HOUSE Karolina Pawlak, znak sprawy RPA.6743.4.19.2020 z dnia 2020.02.11, brak sprzeciwu
 20. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski rej. ul.Żniwnej, na działkach nr 1, 34 ( obręb 0167) inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A.z/s Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.20.2020 z dnia 2020.02.14, brak sprzeciwu
 21. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Zacharzew  na działkach nr 5/39, 4/17,5/63 ( obręb 0027)inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sparwy RPA.6743.4.21.2020 z dnia 2020.02.14, brak sprzeciwu
 22. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Przygodzice ul. Witosa, na działce nr 879, inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.22.2020 z dnia 2020.02.14, brak sprzeciwu
 23. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Gorzyce Małe ( obręb 0004),na działce nr 105 i  Radziwiłłów( obręb 0018) na działkach nr 45, 48/11 ,inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań. znak sprawy RPA.6743.4.23.2020 z dnia 2020.02.14, brak sprzeciwu
 24. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Graniczna, Staroprzygodzka na działkach nr 20/10, 20/9,15 ( obręb 0137)i dz. nr 6/1 ( obręb 0134), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak spawy RPA.6743.4.24.2020 z dnia 2020.02.18,brak sprzeciwu
 25. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Ociąż ul. Zakrzewki, Spokojna na działkach nr 66, 267 ( obręb 0016)inwestor Polska spółka gazownictwa Sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.25.2020 z dnia 2020.02.18, brak sprzeciwu
 26. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Jelitów, na działkach nr 17,83 ( obręb 0009) inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.26.2020 z dnia 2020.02.19, brak sprzeciwu
 27. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Piaskowa na działkach nr 910/4, 1126, 1163/4, 1427, 1097/8, 1109, 1124/11, 1124/12 ( obręb 0007)inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.27.2020 z dnia 2020.02.20, brak sprzeciwu
 28. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Koralowa na działkach nr 1163/4, 1097/8,1097/11 ( obręb 0007)inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.28.2020 z dnia 2020.02.20, brak sprzeciwu
 29. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Zjazd na działkach nr 3/18, 6/1 ( obręb 0137) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.29.2020 z dnia 2020.02.26, brak sprzeciwu
 30. Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Matejki na działkach nr 140,175 ( obręb 0083)inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy  RPA.6743.4.30.2020 z dnia 2020.02.27, brak sprzeciwu
 31. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Przygodzice ul. Ogrodowa na działkach nr 1552, 1553/28, 1553/90, 1553/88, 1553/86, 1553/84, 1553/82, 1553/80, 1553/78, 1553/76 ( obręb 0009) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprzwy RPA.6743.4.31.2020 z dnia 2020.02.27, brak sprzeciwu
 32. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Zacharzew ul. Rodzinna na działkach nr 92/14, 137/17 ( obręb 0027) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.32.2020 z dnia 2020.02.27, brak sprzeciwu
 33. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Makowa na działkach nr 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 66/5,66/6,66/7,4 ( obręb 0173)inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.33.2020 z dnia 2020.02.27, brak sprzeciwu
 34. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowosci Ostrów Wielkopolski ul. Zębcowska na działkach nr 64, 55/6, 55/7,63, 54/6, 55/12, 54/14  ( obręb 0114) inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.34.2020 z dnia 2020.02.27, brak sprzeciwu
 35. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowosci Topola Mała na działkach nr 311/1, 303/3, 311/2, 313/16, 315/4 ( obręb 0024) inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.35.2020 z dnia 2020.03.02, brak sprzeciwu
 36. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Wtórek na działkach nr 466/120, 466/121, 466/122, 466/85, 466/40 ( obręb 0025)inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.36.2020 z dnia 2020.03.02, brak sprzeciwu
 37. Budowa sieci gazowej o cisnieniu do 0,5 MPa  w miejscowosci Ostrów Wielkopolski ul. Leszczynowa, Migdałowa na działkach nr 17, 84/1, 84/7 ( obreb 0209) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od.Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.37.2020 z dnia 2020.03.03, brak sprzeciwu
 38. Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w miejscowości Przygodzice ul. Gosporcza na działkach nr 357, 326/2, 220, 308, 323, 1716/7,1716/8, 1716/11,1716/12,1716/13,1716/9 ( obręb 0009)inwestor Gmina Przgodzice, znak sprawy RPA.6743.4.38.2020 z dnia 2020.03.04, brak sprzeciwu
 39. Budowa sieci wodociągowej w miejscowosci Kotowiecko ul. Kaliska na działce nr 190 ( obręb 0013)i w miejscowości Głóski na działkach nr 1, 38,37 (obręb 0009) inwestor Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o. o.z/s Skalmierzyce, znak sprawy  RPA.6743.4.39.2020 z dnia 2020.03.06, brak sprzeciwu
 40. Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Kotowiecko ul. Kościelna na działkach nr 191/1, 293 ( obręb 0013)i w miejscowości Droszew na działkach nr 112/1, 109 ( obręb 0005) inwestor Wielobranżowe Przedsiebiorstwo Komunalne Sp z o.o. z/s Skalmierzyce, znak sprawy RPA.6743.4.40.2020 z dnia 2020.03.06, brak sprzeciwu
 41. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Przygodzice ul. Wrocławska na działce nr 75/7 ( obręb 0009) inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.41.2020 z dnia 2020.03.06, brak sprzeciwu
 42. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Janków Przygodzki ul. Sadowa na działkach nr 22, 180/2, 180/14 ( obręb 0007) inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.42.2020z dnia 2020.03.06, brak sprzeciwu
 43. Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w miejscowości Śliwniki ul. Skalmierzycka na działkach nr 217, 62, 63/41,63/43, 63/55, 53/56, 63/62, 63/63, 63/65,63/32 ( obręb 0020) inwestor Home Build sp.zo.o z/s Chojnik, znak sprawy RPA.6743.4.43.2020 z dnia 2020.03.09, brak sprzeciwu
 44. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Murarska na działkach nr 169,14 ( obręb 0101) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o.Od. Poznań, znak sprawy  RPA.6743.4.44.2020 z dnia 2020.03.11, brak sprzeciwu
 45. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Lamki na działkach nr 333/9,180/17 ( obręb 0014) inwestor Energa Operator S.A. Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.45.2020 z dnia 2020.03.16,brak sprzeciwu
 46. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Piaskowa, Koralowa, Rubinowa, dz.nr 1089/1, 1097/8, 1109, 1124/12, 1163/4, 1097/11, 1097/26 (obręb 0007), inwestor
  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., znak sprawy: RPA.6743.4.46.2020 z dnia 2020.0319, brak sprzecwu
 47. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębnica ul. rej. ul.Fr.Chopina na działkach nr 752/13, 519 ( obręb 0005) inwestor Aldona Siwik, znak sprawy  RPA.6743.4.47.2020 z dnia 2020.04.08, brak sprzeciwu
 48. Budowa sieci gazowej o cisnieniu do 0,5MPa w miejscowości Raczyce ul. Odolanowska na działce nr 495 ( obręb 0008) inwestor Polska Spółka gazownictwa sp.zo.o. Od.Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.48.2020 z dnia 2020.04.09, brak sprzeciwu
 49. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowosci Ostrów wWelkopolski rej ul. Wrocławskiej i Wysockiejna działkach nr 2/6, 3/121, 3/128,3/127,3/85, 3/86, 3/69, 3/9, 3/48,3/109,3/111, 3/112, 3/115 (Obręb 0122) i działka nr 15(obręb 0095), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprzwy RPA.6743.4.49.2020 z dnia 2020.04.14, brak sprzeciwu
 50. Budowa sieci wodociągowej, w miejscowości Fabianów w ul. Słonecznej na dz. nr 264/3, 261, 194, 198/1, 197/1, 196/1, 216/1, 215/1, 214/1, 213/3, 213/1, 212/1, 212/3, 211/1, 210/1, 210/3, 209/3, 209/1, 208/1, 208/3, 207/1, 207/3, 205/1, 205/3, 204/1, 204/3, 203/1, 177, 201/1, 200/5, 200/1, 200/7, 199/3, 199/1, 198/3, 197/3, 195/1, 202, 169/1 (obręb 0006), inwestor Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Skalmierzycach, znak sprawy RPA.6743.4.50.2020 z dnia 16.04.2020, brak sprzeciwu
 51. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Wysocko Małe ul. Zielona Wzgórza, na działkach nr 522, 555/18 ( obręb 0013) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie Od.Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.51.2020 z dnia 23.04.2020, brak sprzeciwu
 52. Budowa sieci gazowej do 0,5 MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Leszczynowa, na działkach nr 56/1, 17, 54/1, 54/18 ( obręb 0209) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.52.2020 z dnia 23.04.2020, brak sprzeciwu
 53. Budowa sieci gazowej do 0,5MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Przymiejska, na działkach nr 7/15, 7/10 ( obręb 0175) i dz. nr  44( obręb 0174) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.53.2020 z dnia 23.04.2020, brak sprzeciwu
 54. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Zacharzew ul. Bajkowa, na działce nr 307( obręb 0017)i dz. nr 191, 207, 235, 30/20, 31/27 ( obręb 0027) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.54.2020 z dnia 23.04.2020, brak sprzeciwu
 55. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Zacharzew ul. Owocowa, na działce nr 27/23 ( obręb 0027) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie Od. Poznań, znak sprawy RPA. 6743.4.55.2020 z dnia 23.04.2020, brak sprzeciwu
 56. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowosci Lewków na działkach nr 541/14, 541/19, 541/25, 541/ 26, 541/33, 541/34, 541/35, 541/39, 541/38, 541/36,541/40 ( obręb 0016) inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.56.2020 z dnia 23.04.2020, wniosek wycofano w dniu 11.05.2020
 57. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa  w miejscowości Karski ul. Środkowa, na działkach nr 47, 41/11 ( obręb 0011), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.z o.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.57.2020 z dnia 28.04.2020, brak sprzeciwu
 58. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowosci Ostrów Wielkopolski ul. Wesoła, Końcowa, na działkach nr 47/1, 48/2, 33, 26/22 ( obręb 0090)inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.58.2020 z dnia 05.05.2020, brak sprzeciwu
 59. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Wtórek ul. Wodna na działkach nr 698, 710, 779/15 ( obręb 0025), inwestor Polska Spółka gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.59.2020 z dnia 05.05.2020,brak sprzeciwu
 60. Budowa sieci gazowej o cisnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Wtórek, na działkach nr 840/17, 840/34 ( obręb 0025)inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie Od. Poznań, znak sprawy RPA. 6743.4.60.2020  z dnia  05.05.2020, brak sprzeciwu
 61. Budowa sieci gazowej o cisnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Wtórek ul. Szkolna na działkach nr 273/3, 273/1, 273/24, 247/1, 247/5, 238, 237/1 ( obręb  0025)inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o.w Tarnowie Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.61.2020 z dnia 05.05.2020,brak sprzeciwu
 62. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Rososzyca, Sieroszewice na dzialkach nr 26/40( obręb 0010), i działka nr 7/30 ( obręb 0011) inwestor Zbigniew Eliasz, znak sprawy RPA.6743.4.62.2020 z dnia 04.05.2020, brak sprzeciwu
 63. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa  w miejscowosci Czekanów ul. Żniwna na działkach nr 606/13, 225  ( obręb 0004) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.63.2020 z dnia 06.05.2020, brak sprzeciwu
 64. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Krotoszyńska na działkach nr 70, 72, 92/5 ( obręb 0171), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.64.2020 z dnia 06.05.2020, brak sprzeciwu
 65. Budowa sieci gazowej ociśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Porzeczkowa na działkach nr 1258,830 ( obręb 0007), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o.w Tarnowie  Od.Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.65.2020 z dnia 06.05.2020, brak sprzeciwu
 66. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kłosowa na działkach nr 80/2, 80/3, 81, ( obręb 0169) i działki nr 18, 8,  ( obręb 0169), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.66.2020 z dnia 06.05.2020, brak sprzeciwu
 67. Budowa sieci gazowej o cisnieniu do 0,5MPa w miejscowości Raszków ul. Południowa, Krotoszyńska, Jarocińska na działkach nr 371, 324, 264, 256, 159, ( obręb 0001)inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.67.2020 z dnia 06.05.2020, brak sprzeciwu
 68. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Bardowska na działkach nr 57, 63/5, 63/7, ( obręb 0049)   inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.68.2020 z dnia 06.05.2020, brak sprzeciwu
 69. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Przygodziczki na działkach nr 248, 207, 206, 205, 249, 250 ( obręb 0010) inwestor Energa Operator S.A., znak sprawy RPA.6743.4.69.2020 z dnia 04.05.2020, brak sprzeciwu
 70. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Topola Wielka ul. Prosta na działce nr 34 (obręb 0012) inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.70.2020 z dnia 07.05.2020, brak sprzeciwu
 71. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Topola Osiedle ul. Poprzeczna, Krzywa, na działkach nr 250, 227 ( obręb 0012) inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy  RPA.6743.4.71.2020 z dnia 07.05.2020, brak sprzeciwu
 72. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Lewków ul. Żwirowa na działkach nr 541/14, 541/19, 541/25, 541/26, 541/33, 541/34, 541/35, 541/39,541/38, 541/36,541/40, 541/24 (obręb 0016) inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk,znak sprawy RPA.6743.4.72.2020 z dnia 12.05.2020,brak sprzeciwu
 73. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Tarchały Wielkie ul. Raszkowska, na działce nr 1587 (obręb 0011) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań,znak sprawy RPA.6743.4.73.2020 z dnia 12.05.2020, wniosek wycofano w dniu 15.05.2020
 74. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Radłów ul. Wiejska na działkach nr 612/12, 612/14,612/15,612/6, 612/7, 612/8 ( obręb 0017) inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.74.2020 z dnia 12.05.2020, brak sprzeciwu
 75. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Radłów ul. Wiejska na działce nr 612/8 ( obręb 0017), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od.Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.75.2020 z dnia 13.05.2020, brak sprzeciwu
 76. Budowa sieci gazowej o cisnieniu do 0,5MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Grabowska, na działce nr 13/27(obręb 0209)i dz. nr 613/4 ( obręb 0025) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.76.2020 z dnia 13.05.2020, brak sprzeciwu
 77. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Tarchały Wielkie ul. Raszkowska, na dzialace nr 1587 ( obręb 0011) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.77.2020 z dnia 15.05.2020,brak sprzeciwu
 78. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Topola Mała ul. Spokojna na dzialkach nr 315/4, 315/2, 313/16, 311/2 ( obręb 0024) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o.w Tarnowie ,Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.78.2020 z dnia 18.05.2020, brak sprzeciwu
 79. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Południowa, Pistacjowa,Morelowa na działce nr 26, ( obręb 0027) ,działka nr 5, 23 ( obręb 0156) i dzialkach nr 1,2,7,49 ( obręb 0126) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o.w Tarnowie Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.79.2020 z dnia 19.05.2020, brak sprzeciwu
 80. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowosci Wysocko Małe ul. Bursztynowa, na działkach nr 472, 1551/2 ( obręb 0013) inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy  RPA.6743.4.80.2020 z dnia 22.05.2020,bral sprzeciwu
 81. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Dębnica ul. Przejazdowa na działkach nr 74, 73/7 ( obręb 0005) inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.81.2020 z dnia 22.05.2020, brak sprzeciwu
 82. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Dębnica ul.Piaskowa na działkach nr 58, 53/8 ( obręb 0005) inwestor Gmina przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.82.2020 z dnia 22.05.2020, brak sprzeciwu
 83. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radłów ul. Wiejska, Osiedle Robotnicze na działkach nr 69,15,24 ( obręb 0017) inwestor Gmina i Miasto Raszków, znak sprawy RPA.6743.4.83.2020 z dnia 25.05.2020,brak sprzeciwu
 84. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Huta na działkach nr 32, 972/1, 972/2, 973/1 ( obręb 0005)inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o., znak sprawy RPA.6743.4.84.2020 z dnia 25.05.2020,brak sprzeciwu
 85. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Przybysławice na działkach nr 232, 253, 285 ( obręb 0016) inwestor Gmina i Miasto Raszków, znak sprawy RPA.6743.4.85.2020 z dnia 25.05.2020, brak sprzeciwu
 86. Budowa sieci  gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa  w miejscowości Odolanów  ul. Kurochowska na działkach nr 852/4, 847/2 ( obręb 0001) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie Od. w Poznaniu, znak sprawy RPA.6743.4.86.2020 z dnia 26.05.2020, brak sprzeciwu
 87. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czekanów ul. Środkowa na działce nr 355/4 ( obręb 0004) inwestor Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp z.o.o.w Gorzycach Wielkich, znak sprawy RPA.6743.4.87.2020 z dnia 01.06.2020, brak sprzeciwu
 88. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Południowa, na działce nr 58 ( obręb 0007) inwestor Gmina Przygodzice, znak sprzwy RPA.6743.4.88.2020 z dnia 01.06.2020, brak sprzeciwu
 89. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Grunwaldzka na działkach nr 24, 30/1,( obręb 0028) i dz. nr  35/93 ( obręb 0011), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wododciągów i Kanalizacji S.A.w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.89.2020 z dnia 04.06.2020, brak sprzeciwu
 90. Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Ociąż ul. Spokojna na działkach nr 267, 277/17 ( obręb 0016) inwestor Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne sp.zo.o. w Nowych Skalmierzycach, znak sprawy RPA.6743.4.90.2020 z dnia 04.06.2020,brak sprzeciwu
 91. Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Promykowa na działkach nr 461, 459/3, 459/10 (obręb 0007) inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy  RPA.6743.4.91.2020 z dnia 05.06.2020,brak sprzeciwu
 92. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Czekanów na działkach nr 610/1, 610/2, 610/3, 610/4, 610/5, 610/6, 610/7, 610/8, 610/9, 610/10 ( obręb 0004) inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.92.2020 z dnia 08.06.2020, brak sprzeciwu
 93. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Karski ul. Środkowa na działkach nr 41/11, 39, 47, 89/1 ( obręb 0011) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.93.2020 z dnia 10.06.2020,brak sprzeciwu
 94. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miesjcowości Ostrów Wielkopolski ul. Topolowa, na działkach nr 9/5, 9/7, 28/3,( obręb 0052), dz. nr  39/2, 49, ( obręb 0163) dz. nr 16, 25/1, 29/3, 31 ( obręb 0164) i dz. nr 1/1 ( obręb 0166) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie ,Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.94.2020 z dnia 16.06.2020, brak sprzeciwu
 95. Budowa sieic  gazowej o cisnieniu do 0,5MPa  w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Boczna Droga na działkach nr 1/72, 1/50 ( obręb 0051)inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.95.2020 z dnia 16.06.2020, brak sprzeciwu
 96. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejcowści Ostrów Wielkopolski ul. Graniczna, na działkach nr 14,( obręb 0137) i dz. nr 84/14, 84/10 ( obręb 0138) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.96.2020 z dnia 16.06.2020, brak sprzeciwu
 97. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Grunwaldzka, Krakowska na działkach nr 31, 30/2, 173/23, 24,173/14, 30/1( obręb 0028) inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.97.2020 z dnia 17.06.2020, brak sprzeciwu
 98. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Azaliowa na działkach nr 258, 152/14, 73/20 ( obręb 0210) inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolsikim, znak sprawy RPA.6743.4.98.2020 z dnia 18.06.2020, brak sprzeciwu
 99. Budow sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Karski na działce nr 52 (obręb 0011) inwestor Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp.zo.o. Gorzyce Wielkie, znak sprawy RPA.6743.4.99.2020 z dnia 19.06.2020, brak sprzeciwu
 100. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Jaskółki na działce nr 264/2 ( obręb 0008) inwestor Patrycja Kwaśniewska i Łukasz  Kwaśniewski, znak sprawy RPA.6743.4.100.2020 z dnia 24.06.2020, wniosek wycofano w dniu 30.06.2020
 101. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Radłów ul. Lamkowa, na działce nr 103/3 ( obręb 0017) inwestor Paulina  Sobczak i Dominik Szajnowski, znak sprawy RPA.6743.4.101.2020 z dnia 24.06.2020,brak sprzeciwu
 102. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Zakątek, Deszczowa, na dzialkach nr 1/2, 22/4, 21/4, 24/3, 20/4,19/4, 18/7, 17/4, 16/4, 15/5 ( obręb 0105) inwestor WOPDKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.102.2020 z dnia 24.06.2020,brak sprzeciwu
 103. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w miejscowości Janków Przygodzki ul. Nowa, na działce nr 503/5 ( obręb 0007) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie  Od. Poznań, znak sprawy  RPA.6743.4.103.2020 z dnia 25.06.2020,brak sprzeciwu
 104. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV, w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Grabowa na działkach nr 30/1, 30/2, 30/12,1,67,66/10, 66/8 ( obręb 0210) inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.104.2020 z dnia 26.06.2020,brak sprzeciwu
 105. Budfowa sieci wodociagowej w miejscowści Ostrów Wielkopolski ul. Okrzei, na dz. nr 4/2,( obręb 0023) i dz. nr  34, 36, 52, 56,  ( obręb 0086) inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.105.2020 z dnia 26.06.2020,brak sprzeciwu
 106. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Św.Floriana i ul. Celna na dzialkach nr 7/21, 7/17, 8/4, 9/4, 10/4,11/4, 12/13, 12/10, 13/11, 13/8, 16/5, 1`7/5, 18/24, 18/27, 18/26, 13/13, 13/20, 13/5, 14 ( obręb 0137) inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.106.2020 z dnia 29.06.2020,brak sprzeciwu
 107. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w miejscowości Mączniki na ul. Szafirowej i ul.Perłowej na działkach nr 96/109, 96/58, 2, 3/2, 3/30, 3/47, 3/64, 3/78 ( obręb 0015) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.107.2020 z dnia 29.06.2020,brak sprzeciwu
 108. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowści Gorzyce Wielkie  ul. Ogrodowa, na dzialkach nr 1243/4, 1243/2, 1243/3, 1243/6, 1243/7 (obręb 0007) inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.108.2020    z dnia 29.06.2020,brak sprzeciwu
 109. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Dębnica, na działkach nr 17/3, 17/2, 15/2, 15/11, 51/31 (obręb 0005) inwestor Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku, znak sprawy RPA.6743.4.109.2020 z dnia 30.06.2020,brak sprzeciwu
 110. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w miejscowości Wierzbno ul. Odolanowska, na działkach nr 472/4, 468, 459/10 ( obręb 0013) inwestor Polska Spółka gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie, Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.110.2020 z dnia 01.07.2020,brak sprzeciwu
 111. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Gostyczyna, na działkach nr 74,75 ( obręb 0011) inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o. w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.111.2020 z dnia 01.07.2020,brak sprzeciwu
 112. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Śliwniki ul. Niemojowskich, na działce nr 215/14 ( obręb 0020) inwestor Wielobranżowe przedsiębviorstwo Komunalne sp.zo.o. w Skalmierzycach, znak sprawy RPA.6734.4.112.2020 z dnia 02.07.2020,brak sprzeciwu
 113. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Krakowska, Łódzka na działkach nr 35/91, 35/93, 23/62, 23/29, 25/13, 27/26, 27/27, 24, 28/2,173/14 ( obręb 0028) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie,Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.113.2020 z dnia 03.07.2020,brak sprzeciwu
 114. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Drzymały na dzialce nr 1 ( obręb 0211)  i działce nr 1 ( obręb 0212)inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie, Od Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.114.2020 z dnia 03.07.2020,brak sprzeciwu
 115. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolsk rej. ul.Wiśniowej i ul. Słowikowej, na działkach nr 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 12/2, 13/2, 20, 21, 25 ( obręb 0128) inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.115.2020 z dnia 08.07.2020,brak sprzeciwu
 116. Budowa sieci elektroenergetycznejdo 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska,Głogowska,Kościuszki,Grabowska na dz. nr 2 (obręb 0207),  dz. nr 1, 7, 19, 2/3 (obręb 0081),i dz. nr  91/6, 92, 93 (obręb 0099) inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o. w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.116.2020 z dnia 09.07.2020, brak sprzeciwu
 117. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Śliwniki ul. Wiśniowa, na działkach nr 375/8, 375/18 ( obręb 0020) inwetor Hieronim  i Sylwia Piękni, znak sprawy  RPA.6743.4.117.2020 z dnia 15.07.2020,brak sprzeciwu
 118. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miesjcowości Ostrów Wielkopolski ul.Poligonowa, na działkach nr 75/3, 75/5,75/7,75/9,75/11,75/13,1/10,1/11 (obręb 0206) inwestor Energa Operator s.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4..118.2020 z dnia 22.07.2020, brak sprzeciwu
 119. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Zacharzew, na działkach nr 5/58, 5/59, 5/60, 5/61, 5/62, 5/63 ( obręb 0027) inwestor Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku, znak sprawy  RPA.6743.4.119.2020 z dnia 23.07.2020,brak sprzeciwu
 120. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Czerwonych Kosynierów dz.nr 84, 66/1, 75/7 (obręb 0050) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o.z/s w Tarnowie, znak sprawy RPA.6743.4.120.2020 z dnia 27.07.2020, brak sprzeciwu
 121. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lewkowiec,na dzialkach nr 149/1,77, 64/14 ( obręb 0015)inwestor Dominika Bednarek-Klusak, znak sprawy RPA.6743.4.121.2020 z dnia 28.07.2020,brak sprzeciwu
 122. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w miesjcowości Radłów ul. Piaskowa, Leśna na dzialkach nr 239, 286/4, 286/5, 286/6, 286/7, 286/8, 286/9, 286/10, 286/11, 286/12, 286/13, 286/14, 286/15, 286/16, 286/17, 286/18, 286/19, 286/20, 293/2, 302/3, 317/1, 317/3, 317/4, 317/5 (obręb 0017) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie Od. w Poznaniu znak sprawy RPA.6743.4.122.2020 z dnia 29.07.2020, brak sprzeciwu
 123. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Śliwniki ul. Wiśniowa na działkach nr 239/1, 254/1 ( obręb 0020), inwestor Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne sp.zo.o. w Skalmierzycach, znak sprawy nr RPA.6743.4.123.2020 z dnia 29.07.2020,brak sprzeciwu
 124. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w miejscowości Przygodzice ul. Witosa, na działkach nr 879, 1464/9 ( obręb 0009), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o.w Tarnowie Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.124.2020 z dnia 30.07.2020, brak sprzeciwu
 125. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Oliwkowa, na dzialkach nr 251/43, 251/44, 251/70 ( obręb 0210) inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o. w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.125.2020 z dnia 30.07.2020, brak sprzeciwu
 126. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Glabisza na działce nr 20/1 ( obręb 0058) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.126.2020 z dnia 03.08.2020, brak sprzeciwu
 127. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Mączniki ul. Ogrodowa na działkach nr 97/5, 97/7, 97/8, 97/9 ( obręb 0015) inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.127.2020 z dnia 05.08.2020, brak sprzeciwu
 128. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Skalmierzyce ul. Powstańców Wielkopolskich, na działkach nr 1127, 1015, 1018, 1019, 1020/2, 1020/1, 1025, 1026/3,1026/4, 1029/1, 1029/2, 1074/14, 1074/20, 1074/13, 1074/1,1073,1069, znak sprawy RPA.6743.4.128.2020 z dnia 06.08.2020, brak sprzeciwu
 129. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5  MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Grunwaldzka, Danysza dz. nr 35/91,35/93 (obr. 0011) dz. nr 14/3, 23/42, 23/29,11,24 (obr. 0028), znak sprawy RPA.6743.4.129.2020 z dnia 10.08.2020, brak sprzeciwu
 130. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa w miejscowości Wtórek ul. Piaskowa, Wiejska dz. nr 268, 286/1, 200 (obr. 0025). znak sprawy RPA.6743.4.130.2020 z dnia 10.08.2020, znak sprawy RPA.6743.4.130.2020 z dnia 10.08.2020, brak sprzeciwu
 131. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej miejscowość Ostrów Wielkopolski ul. Nowa Krępa i rejon, dz. nr 34, 33, 26/1, 14/1, 36, (obręb 0199)  i dz. nr 1/8 ( obręb 0198) znak sprawy RPA.6743.4.131.2020 z dnia 12.08.2020, znak sprawy RPA.6743.4.131.2020 z dnia 12.08.2020, brak sprzeciwu
 132. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmująca napięcie do 1kV w miejscowości Dębnica dz. nr 146/1,146/4,146/3,146/14,186/2 ( obręb 0005) znak sprawy RPA.6743.4.134.2020 z dnia 13.08.2020, brak sprzeciwu
 133. Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Ostrów Wielkopolski, ul. Piłsudskiego 109, dz. nr 31/1 ( obręb 0095) inwestor Agnieszka, Marcin Lisiak znak sprawy RPA.6743.4.133.2020 z dnia 13.08.2020,brak sprzeciwu
 134. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  w miejcowości Tarchały Wielkie dz. nr 291 inwestor Jarosław Herbik, Lidia Jańczak - Herbik,znak sprawy RPA.6743.4.134.2020 z dnia 18.08.2020, wniosek wycofano w dniu 08.09.2020,brak sprzeciwu
 135. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Poligonowa i rej. ul. Poligonowej na działkach nr 1/10, 1/11, 1/12 ( obręb 0206) inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.135.2020 z dnia 20.08.2020, brak sprzeciwu
 136. Budowa sieci gazowej i ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Raczyce ul. Nowa, Spacerowa, Jagodowa na dzialkach nr 680, 1057, 1050/2, 1049/1, 1049/4, 1049/6,1049/7, 1049/9, 1049/27, 1048/4, 1098/13, 1098/17, 1084/10, 188/1 ( obręb 0008) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie, znak sprawy RPA.6743.4.136.2020 z dnia 20.08.2020, brak sprzeciwu
 137. Budowa sieci wodociągowej w miejsowości Lewkowiec, na działkach nr 149/1, 77, 64/14 (obręb 0015) inwestor Dominika Bednarek-Klusak, znak sprawy  RPA.6743.4.137.2020 z dnia 26.08.2020, brak sprzeciwu
 138. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski rej ul. Lipowej, na działkach nr 131/3, 211/6 ( obręb 0060) inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.138.2020 z dnia 26.08.2020, brak sprzeciwu
 139. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Skalmierzyce ul. Spółdzielcza na działkach nr 1031/6, 1125, 1032/6, 1033/17 (obręb 0018), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o.Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.139.2020 z dnia 27.08.2020, brak sprzeciwu
 140. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Śliwniki ul. Skalmierzycka, na dzialkach nr 217, 63/41, 63/43, 63/55, 63/56, 63/62, 63/63, 63/65 (obręb 0020) inwestor Home Build sp.zo.o. Chojnik, znak sprawy RPA.6743.4.140.2020 z dnia 27.08.2020, brak sprzeciwu
 141. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radłów, na działkach nr 327/25, 332/6 ( obręb 0017), inwestor Gmina i Miasto Raszków, znak sprawy RPA.6743.4.141.2020 z dnia 31.08.2020, brak sprzeciwu
 142. Budowa sieci elktroenergetycznej do 1kV w miejscowści Ostrów Wielkopolski ul. Wysocka, na działkach nr 49 ( obręb 0095) dz. nr 1/7, 1/8, 4,  ( obręb 0094) dz. nr 9/2,  ( obręb 0121) dz. nr 2/9 ( obręb 0122)  inwestor Ostrowski Zakład Ciepłowniczy, znak sprawy RPA.6743.4.142.2020 z dnia 31.08.2020,brak sprzeciwu
 143. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Przy Lesie, na działce nr 1/8 (obręb 0206) inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.143.2020 z dnia 03.09.2020, brak sprzeciwu
 144. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sadowie na dzialkach nr 404/1, 521/37 ( obręb 0019) inwestor PUK sp.zo.o. Gorzyce Wielkie, znak sprawy RPA.6743.4.144.2020 z dnia 04.09.2020, brak sprzeciwu
 145. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPaw miejscowości Topola Osiedle ul. Spokojna, na działce nr 203/5, inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. z/s Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.145.2020 z dnia 16.09.2020, brak sprzeciwu
 146. Budowa sieci wodociągowej - przyłączy i sieci kanalizacyjnej-przyłączy w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kilińskiego, na działkach nr 15, 12/1, 16/54 ( obręb 0061) inwestor Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.146.2020 z dnia 18.09.2020,brak sprzeciwu
 147. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Wtórek ul. Ostrowska, na dzialce nr 613/4 (obręb 0025)inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.147.2020 z dnia 18.09.2020,brak sprzeciwu
 148. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Wysocko Małe, na działce nr 5/9 ( obręb 0013) inwestor Berenika Tondera, znak sprawy RPA.6743.4.148.2020 z dnia 23.09.2020, brak sprzeciwu
 149. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowści Przygodzice ul. Cegłana, na działkach nr 139, 37/1, 37/2, 36/38, 36/36, 36/20, 36/32, 36/37, 30/10 ( obręb 0009) inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy  RPA.6743.4.149.2020, brak sprzeciwu
 150.  Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Dożynkowa,na dzialkach nr 138/2 (obręb 0171), dz. nr 1,4 ( obreb 0172) i dz. nr 65/8 (obręb 0173) i dz. nr 1/1 ( obręb 0174) inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.150.2020 z dnia 25.09.2020, brak sprzeciwu
 151. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Raszków ul. Wspólna, na dzialkach nr 32/1, 32/2 ( obręb 0001) inwestor Gmina i Miasto Raszków, znak sprawy  RPA.6743.4.151.2020 z dnia 01.10.2020, brak sprzeciwu
 152. Budowa sieci  wodociągowej w miejscowości Topola Wielka, na dzialce nr 88/9 ( obręb 0012) inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy  RPA.6743.4.152.2020 z dnia 01.10.2020, brak sprzeciwu
 153. Budowa sieci wodociągowej w miejscowści Biskupice Ołoboczne, na działkach nr 483/3, 865/6 ( obręb 0002) inwestor Pani Edyta Urbaniak-Kałużna i Pan Mirosław Kałużny, znak sprawy RPA.6743.4.153.2020 z dnia 01.10.2020,brak sprzeciwu
 154. Budowa  sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowośc i Raczyce ul. Wiejska, na działce nr 1029, inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie ,Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.154.2020 z dnia 02.10.2020 brak sprzeciwu
 155. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolskiul.J. Zylińskiej, na dzialkach nr 60, 249/1 (obręb 0038), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy  RPA.6743.4.155.2020 z dnia 05.10.2020, brak sprzeciwu
 156. Budowa  sieci elktroenergetycznej do 1kV w miejscowści janków Przygodzki ul. Kalinowa, na dzialkach nr 270/35, 270/36, 270/38, 269/7 ( obręb 0007) inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.156.2020 z dnia 05.10.2020, brak sprzeciwu
 157. Budowa  sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowści Przygodzice ul. Kwiatowa, na dzialce nr 1086 ( obręb 0009) inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.157.2020 z dnia 05.10.2020, brak sprzeciwu
 158. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowści Ostrów Wielkopolski ul. Azaliowa, na działkach nr 26/11, 26/8, 30/8, 30/14, 26/13 (obręb 0210) inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.158.2020 z dnia 07.10.2020, brak sprzeciwu
 159. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowści Ostrów Wielkopolski ul. Klasztorna, na działkach nr 5/10, 5/11, 5/12 ( obręb 0124) inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.159.2020 z dnia 12.10.2020, BRAK SPRZECIWU
 160. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowści Nowe Skalmierzyce ul.Krótka, na dzialakch nr 434, 436, 498, 497/1, 497/7, 674/19, 674/2, 488 ( obręb 0001) i Śliwnikach,  na dzialkach nr 79/38, 80 ( obręb 0020) Inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o. w Kaliszu, znak sprawy RPA.6743.4.160.2020 z dnia 13.10.2020, brak sprzeciwu
 161. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowści Nabyszyce,  na działkach nr 412, 899 ( obręb 0006), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie, Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.161.2020 z dnia 14.10.2020, brak sprzeciwu
 162. Budowa sieci wodociągowej w miejscowści Raszków, na dzialkach nr 161/2, 163/1, ( obręb 0001)i Moszczance, na dzialkach nr 165, 309 ( obręb 0013) inwestor Gmina i Miasto Raszków, znak sprawy RPA.6743.4.162.2020 z dnia 14.10.2020, brak sprzeciwu
 163. Budowa sieci wodociągowej w miejscowści Radłów ul. Rolna, na działkach nr 69, 171/1 (obręb 0017) inwestor Gmina i Miasto Raszków, znak sprawy RPA.6743.4.163.2020 z dnia 19.10.2020, brak sprzeciwu
 164. Budowa sieci gazowej do 0,5 MPa w miejscowści Tarchały Wielkie ul. Raszkowska, na działce nr 1587 ( obręb 0011) i w Gliśnicy na działce nr 1173/2 (obręb 0003) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie, Od Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.164.2020 z dnia 19.10.2020, brak sprzeciwu
 165. Budowa wolno stojącego parterowego budynku stacji transformatorowej i kontenerowej stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy do 35 m2, sieci elektroenergetycznej obejmująca napięcie znamionowe nie wyższe niz 1kV, Ostrów Wielkopolski ul. Kaliska na działce nr 37 (obręb 0017) inwestor Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S. A., znak sprawy  RPA.6743.4.165.2020 z dnia 20.10.2020, brak sprzeciwu
 166. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5MPa w miejscowości Topola Wielka ul.KS. Kanonika Stefana Rudowicza,  na dz. nr 581, 1904/9, 1904/29, inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o. o. w Tarnowie, Od. w Poznaniu, znak sprawy RPA.6743.4.166.2020 z dnia 21.10.2020 r., brak sprzeciwu
 167. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowści Zacharzew ul. Bajkowa na dz. nr 207, 235, 30/20,31/27, inwestor PUK Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.167.2020 z dnia 21.10.2020, brak sprzeciwu
 168. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmująca napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV,w miejscowści Śliwniki dz. nr 76/6,217,76/5,63/41,63/10,63/11,63/12,63/13,63/14,63/15,63/16,63/17,63/43,63/18/,63/19,63/20,63/21,63/22,63/23,63/55,63/24,63/25,63/26,63/27,63/28,63/29,63/30,63/62,63/31,63/33,63/34,63/35,63/36,63/37,63/38,63/39,63/40,63/65,63/61,63/60,63/59,63/58,63/57,63/45,63/46,63/47,63/48,63/49,63/50,63/51,63/52,63/53,63/54,63/56,63/67,75/1,74/16,63/63, inwestor Energa - Opwrator S. A, znak sprawy RPA.6743.4.168.2020 z dnia 21.10.2020, brak sprzeciwu
 169. Budowa sieci wodociągowej w miejscowści Czarnylas, na dz. nr 387, 367 (obręb 0004), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy  RPA.6743.4.169.2020 z dnia 28.10.2020, brak sprzeciwu
 170. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowści Odolanów ul.Mostowa, dz. nr 1859, 1858, 1857 (obręb 0001) inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.170.2020 z dnia 29.10.2020, brak sprzeciwu
 171. Budowa sieci elektroenergetycznej linii do 1kV w miejscowści Topola Wielka ul. Miodowa, na działkach nr 353/59,353/58, 353/57, 353/56, 353/55, 353/60, 353/54, 353/49, 362/2, 365  (obręb 0012), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.171.2020 z dnia 29.10.2020, brak sprzeciwu
 172. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowści Strzyżew ul. Brzozowa na dz. nr 924/12 (obręb 0013), inwestor Piotr Sowalski, znak sprawy RPA.6743.4.172.2020 z dnia 30.10.2020, brak sprzeciwu
 173. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowści Topola Mała ul. Boczna, na dz. nr 410/14 (obręb 0024), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie,od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.173.2020 z dnia 30.10.2020, brak sprzeciwu
 174. Budowa sieci wowodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowści Ostrów Wielkopolski ul. Dobra i ul.Łanowa na dz. nr 26/2, 35, 43, 47/5, 47/21, 42/5, 42/8, (obręb 0113), i dz. nr 29/1 (obręb 0112)inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągfów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.174.2020 z dnia 02.11.2020,brak sprzeciwu
 175. Budowa sieci cieplnej w miejscowści Ostrów Wielkopolski ul. Powstańców Wielkopolskich i ul.Olimpijska na dz. nr 66, 71/1, 71/2, 72, 73, 74, 76, 77/1, 77/2, 78/3, 79, 80, 89, 90, 91, 92 (obręb 0081) inwestor Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.175.2020 z dnia 05.11.2020,brak sprzeciwu
 176. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowści Huta na dz. nr 928/1, 928/2, 928/3, 928/4, 928/5, 928/6, 928/7, 933/1, 933/2, 928/13, 933/14 (obręb 0005) inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.176.2020 z dnia 05.11.2020, brak sprzeciwu
 177. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowści Przygodzice ul. Witosa na dz. nr 22, 180/2, 184/4, 184/3, 181 (obręb 0007)inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o., znak sprawy RPA.6743.4.177.2020 z dnia 06.11.2020, brak sprzeciwu
 178. Budowa sieci elektroenegetycznej do 1kV w miejscowści Bogufałów, na dz. nr 113/5, 114, 10/3,118 ( obręb 0002) inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.178.2020 z dnia 16.11.2020, brak sprzeciwu
 179. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowści Lamki ul. Os.Robotnicza/Malinowa, na dz. nr 239, (obręb 0017) i dz. nr 254/8 ( obręb 0014) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.179.2020 z dnia 18.11.2020
 180. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowści Ostrów Wielkopolski ul. Łąkowa, na dzialkach nr 29, 33/4 (obręb 0176) inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.180.2020 z dnia 25.11.2020, brak sprzeciwu
 181. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowści Mączniki ul. Al.Rzekty nas działkach nr 3/110, 3/111, 3/112, 3/136 (obręb 0015) inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.181.2020 z dnia 26.11.2020, brak sprzeciwu
 182. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowści Skalmierzyce ul.Witosa na dz. nr 1492, 1498, 1514 (obręb 0018), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o.Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.182.2020 z dnia 26.11.2020, wniosek wycofano w dniu 10.12.2020r.
 183. Budowa sieci wodociągowej w miejscowści Topola Wielka, na dz. nr 203/5, 203/6 (obręb 0012), inwestor Błażej Płókarz, znak sprawy RPA.6740.4.183.2020 z dnia 27.11.2020, wniosek wycofano w dniu 27.11.2020
 184. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowści Ostrów Wielkopolski rej. ul. Topolowej, na dzialkach nr 25/1, 16 (obręb 0164) inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.184.2020 z dnia 30.11.2020, brak sprzeciwu
 185. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowści Ostrów Wielkopolski ul. Środkowa, na działce nr 6 (obręb 209) i działkach nr 1, 24 (obręb 0212) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o.Tarnów, znak sprawy  RPA.6743.4.185.2020 z dnia 02.12.2020, brak sprzeciwu
 186. Budowa sieci gazowej o cisnieniu do 0,5MPa w miejscowści Ostrów Wielkopolski ul. Olszynowa, na działce nr 145/4 (obręb 0214) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów . znak sprawy RPA.6743.4.186.2020 z dnia 03.12.2020, brak sprzeciwu
 187. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowści Lamki ul. Rumiankowa na działkacvh nr 254/1, 254/3, 254/4, 254/2, ( obręb 0014)i w miejscowści Radłów  ul. Osiedle Robotnicza na dz. nr 202/1, 239 (obręb 0017)inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.187.2020 z dnia 09.12.2020, brak sprzeciwu
 188. Budowa sieci wodociągowejw miejscowści Lamki ul. Malinowa, na dz. nr 254/8 (obręb 014) i w Radłowie ul. Osiedle Robotnicze, na dz. nr 239( obręb 0017) inwestor Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp.zo.o. Gorzyce Wielkie, znak sprawy RPA.6743.4. 188.2020 z dnia 10.12.2020, brak sprzeciwu
 189. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowści Żakowice, na dz. nr 29/3, 60/10, 59, 44/3, 30, 58, 38 ( obręb 0009) inwestor Energa Operator S.a. Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.189.2020 z dnia 11.12.2020, brak sprzeciwu
 190. Budowa sieci wodociagowej w miejscowści Ostrów Wielkopolski rej. ul.Nowa Krępa, na dz. nr 25/3 (obręb 0199) i dz. nr 3/4 (obręb 0200) inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.190.2020 z dnia 11.12.2020, brak sprzeciwu
 191. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowści Biskupice Ołoboczne ul. Ostrowska, na dz. nr 170, 365 (obręb 0002), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.191.2020 z dnia 11.12.2020, brak sprzeciwu
 192. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowści Śliwniki ul. Leśna,Wiśniowa, na dz. nr 239/1, 254/1, 32, 414, 413, 411, 412,35/1 (obręb 0020), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.192.2020 z dnia 18.12.2020, brak sprzeciwu
 193. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowści Śliwniki ul. Leśna, na dz. nr 385, 35/1, 404, 423/8, (obręb 0020), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.193.2020 z dnia 18.12.2020, brak sprzeciwu
 194. Budowa sieci elektroenegetycznej do 1kV w miejscowści Sobótka, na dz. nr 391 (obręb 0021), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp z.o.o. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.194.2020 z dnia 18.12.2020, brak sprzeciwu
 195. Budowa sieci wodociągowej w miejscowści Lewkowiec, na dz. nr 61/12 (obręb 0015), inwestor Grzegorz Szymczak, znak sprawy RPA.6743.4.195.2020 z z dnia 22.12.2020,brak sprzeciwu
 196. Budowa sieci elektroenegetycznej do do 1kV w miejscowści Tarchały Wielkie, na dz. nr 291/6, 291/7, 291/8, 291/9, 291/10,(obręb 0011), inwestor Energa Operator S.A. Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.196.2020 z dnia 23.12.2020, brak sprzeciwu
 197. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowści Gorzyce Małe na dzialkach nr 129, 134, 164/7, 164/8, 170 (obręb 0004), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.197.2020 z dnia 23.12.2020, brak sprzeciwu
 198. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowści Skalmierzyce, na dz. nr 1126 (obręb 0018), inwestor DINO Polska S.A. Krotoszyn, znak sprawy RPA.6743.4.198.2020 z dnia 23.12.2020,brak sprzeciwu
 199. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowści Czekanów ul. Akacjowa, na dz. nr 607/15 (obręb 0004), inwestor Jadwiga Otorowska, znak sprawy  RPA.6743.4.199.2020 z dnia 29.12.2020, brak sprzeciwu
 200. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowści Ostrów Wielkopolski ul. Owsiana, Głowackiego na dz. nr 56, 57, 55/2, 79/2,(obręb 0169)  i dz. nr 32/2 (obręb 0050), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.200.2020 z dnia 29.12.2020, brak sprzeciwu
 201. Budowa sieci gazowej o cisnieniu do 0,5 MPa w miejscowści Ostrów Wielkopolski ul. Pałucka, na dz. nr 43, 64/12 (obręb 0012), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.201.2020 z dnia 30.12.2020, brak sprzeciwu

 

Czas udostępnienia: 2023-02-23
Ukryj metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Dorota Smuga
Czas wytworzenia: 2020-01-07
Osoba udostępniająca: Dorota Smuga
Czas udostępnienia: 2023-02-23 13:28:00
Licznik wejść: 2321