OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Rejest zgłoszeń instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych

1.Zgłoszenie Instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski  przy ul. Bzowej, na działce nr 67 ( obręb 0171) inwestor Roman Grygiel, znak sprawy RPA.6743.5.1.2020 z dnia 24.09.2020

2. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski przy ul. Matejki, na dzialkach nr 138, 139 (obręb 0083) inwestor Sławomir Ziętkiewicz, znak sprawy RPA.6743.5.2.2020 z dnia 24.09.2020

3. Zgłoszenie  instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Dożynkowa, na działce nr 54 (obręb 0173) inwestor Rosowski Mariusz, znak sprawy RPA.6743.5.3.2020 z dnia 25.09.2020

4.Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Okólna, na działce nr 216/4, inwestor Małgorzta Szymczak, znak prawy RPA.6743.5.4.2020 z dnia 01.10.2020

5. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Ostrów Wielkopolski ul. Topolowa, na działce nr 25/4(obręb 0164), inwestor Bartłomiej i Marta Rycerscy, znak sprawy RPA.6743.5.5.2020 z dnia 02.10.2020

6. Zgłosazenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Topolowa, na działkach nr 25/3, 25/4 (obręb 0164), inwestor Łukasz i Katarzyna Bińczyk, znak sprawy RPA.6743.5.6.2020 z dnia 02.10.2020

7. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Grabowska 79, na dfziałce nr 99/1 (obręb 0023), inwestor Agnieszka, Zbigniew, Teresa Marek i Barbara Kois, znak sprawy  RPA.6743.5.7.2020 z dnia 02.10.2020

8. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i zewnątrz  użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wysocko Wielkie ul. Kamienna 17, na działce nr 18 ( obręb 0026), inwestor Wiesława Świtała, znak sprawy RPA.6743.5.8.2020 z dnia 02.10.2020

9. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Topola Wielka ul. Długa 57, na działce nr 616/5 ( obręb 0012), inwestor Maciej i Agata Wojtasiak, znak sprawy RPA.6743.5.9.2020 z dnia 02.10.2020

10. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Garki ul. Sportowa 6, na działce nr 886/2 ( obręb 0002), inwestor Edward  i Halina Pawłowscy, znak sprawy RPA.6743.5.10.2020 z dnia 02.10.2020

11. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Odolanów ul. Dąbrowskiego, na dzialce nr 1486 (obręb 0001), inwestor Urszula Bąk, znak sprawy RPA.6743.5.11.2020 z dnia 02.10.2020

12. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raczyce ul.Nowa 15, na działce nr 1046/10 ( obręb 0009), inwestor Karol i Ewa Rataj, znak sprawy RPA.6743.5.12.2020 z dnia 02.10.2020

13. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Raczyce ul.Wiejska 8, na działce nr 321 ( obręb 0008), inwestor Stanisław Kupczyk, znak sprawy RPA.6743.5.13.2020 z dnia 02.10.2020

14. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raczyce ul. Odolanowska 91, na działce nr 586 (obręb 0008), inwestor Jozef Pluta, znak sprawy RPA.6743.5.14.2020 z dnia 02.10.2020

15. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Odolanów ul.Ostrowska 25, na działce nr 1901 ( obręb 0001), inwestor Marian i Mieczysława  Pepera, znak sprawy RPA.6743.5.15.2020 z dnia 02.10.2020

16. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Topola Wielka ul. Długa 84, na dzialce nr 467 ( obręb 0012), inwestor Marlena Kocińska, znak sprawy RPA.6743.5.16.2020 z dnia 02.10.2020

17 Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wysocko Małe ul. Wiejska, na działce nr 213, inwestor Arkadiusz i  Agnieszka Nowak, znak sprawy RPA.6743.5.17.2020 z dnia 06.10.2020

18. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Odolanów ul.1 Maja 4/4, na działce nr 1245 ( obręb 0001), inwestor Henryka i Jarosław Schubert, znak sprawy nr  RPA.6743.5.18.2020 z dnia 06.10.2020

19. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Ostrów Wielkopolski ul. Rejtana 30, na dzialce nr 28/8 (obręb 0054) inwestor Jan i  Mirosława Frąszczak, znak sprawy nr RPA.6743.5.19.2020 z dnia 06.10.2020

20. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raczyce ul. Leśna 52, na działce nr 300 ( obręb 0008), inwestor Piotr  i Grażyna Diakon, znak sprawy nr  RPA.6743.5.20.2020 z dnia 06.10.2020

21. Zgłoszenie  instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raszków ul. Ostrowska 23, na działce nr 574 ( obręb 0001) inwestor Marzena i Mariusz  Klimek, znak sprawy RPA.6743.5.21.2020 z dnia 07.10.2020

22. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Zacharzew ul. Kwiatowa 2A, na działce nr 153 ( obręb 0027) inwestor Krzysztof Walkowiak, znak sprawy RPA.6743.5.22.2020 z dnia 09.10.2020

23. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Wierzbno ul. Kwiatowa 7, na działce nr 243/2 ( obręb 0013) inwestor Alicja Guździoł, znak sprawy RPA.6740.5.23.2020 z dnia 12.10.2020

24. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Ostrów Wielkopolski ul. Grobla 8, na działce nr 13, inwestor Teresa Jerzyk, znak sprawy RPA.6743.5.24.2020 z dnia 14.10.2020

25. Zgłoszenie instalowania  wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści  Czekanów ul. Środkowa 7, na działce nr 237/6, inwestor Natalia Wałęsa, znak sprawy RPA.6743.5.25.2020 z dnia 15.10.2020

26. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz uzytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Ostrów Wielkopolski ul. Długa 15a, na działce nr 5/3 (obręb 0114), inwestor Artur i Krystyna Mańkowska, znak sprawy RPA.6743.5.26.2020 z dnia 15.10.2020

27. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Ostrów Wielkopolski ul. Długa 15, na działkach nr 5/4, 5/3 ( obręb 0114), inwestor Jerzy i Dorota Mańkowscy, znak sprawy RPA.6743.5.27.2020 z dnia 15.10.2020

28. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miesjcowści Ostrów Wielkopolski przy ul.Kolejarskiej 1, na działce nr 73 ( obręb 0115) inswestor Joanna Lewicka, znak sparwy  RPA.6743.5.28.2020 z dnia 15.10.2020

29.Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Tarchały Wielkieul. Szkolna 29, na działce nr 445 ( obręb 0011), inwestor Maria Hęćka, znak sprawy RPA.6743.5.29.2020 z dnia 15.10.2020

30. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewwnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Ostrów Wielkopolski przy ul.Brackiej 48, na działce nr 3 ( obręb 0027), inwestor Monika  Krupka, znak sprawy RPA.6743.5.30.2020 z dnia 15.10.2020

31. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Ostrów Wielkopolski przy ul. Cichej 25, na działce nr 24/3 ( obręb 0154), inwestor Łukasz Wypyski i Jagoda Raczyk, znak sprawy RPA.6743.5. 31.2020 z dnia 15.10.2020

32. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Radłów przy ul. Wiejskiej 71, dz. nr 607, inwestor Jan, Urszula Glubiak, numer sprawy RPA.6740.5.32.2020 z dnia 16.10.2020

33. Zgłoszenie instalowania wewnętrznej i na zewnątrz użytkowania budynku instalcji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki, ul. Ostrowska 54, dz. nr 490/2, inwestor Dorota Maryniak, Beata Morawek, Numer sprawy RPA.6740.5.33.2020 z dnia 19.10.2020

34. Zgłoszenie instalowanie wewnętrznej i na zewnątrz użytkowania budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Krotoszyńka 61, dz. nr 680/1, inwetor Agnieszka, Wiesław Rudniccy, Numer sprawy RPA.6743.5.34.2020 Z DNIA 20.10.2020

 

 

Czas udostępnienia: 2020-10-23
Pokaż metadane