OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Rejest zgłoszeń instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych

1.Zgłoszenie Instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski  przy ul. Bzowej, na działce nr 67 ( obręb 0171) inwestor Roman Grygiel, znak sprawy RPA.6743.5.1.2020 z dnia 24.09.2020, brak sprzeciwu

2. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski przy ul. Matejki, na dzialkach nr 138, 139 (obręb 0083) inwestor Sławomir Ziętkiewicz, znak sprawy RPA.6743.5.2.2020 z dnia 24.09.2020, brak sprzeciwu

3. Zgłoszenie  instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Dożynkowa, na działce nr 54 (obręb 0173) inwestor Rosowski Mariusz, znak sprawy RPA.6743.5.3.2020 z dnia 25.09.2020, brak sprzeciwu

4.Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Okólna, na działce nr 216/4, inwestor Małgorzta Szymczak, znak prawy RPA.6743.5.4.2020 z dnia 01.10.2020, brak sprzeciwu

5. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Ostrów Wielkopolski ul. Topolowa, na działce nr 25/4(obręb 0164), inwestor Bartłomiej i Marta Rycerscy, znak sprawy RPA.6743.5.5.2020 z dnia 02.10.2020, brak sprzeciwu

6. Zgłosazenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Topolowa, na działkach nr 25/3, 25/4 (obręb 0164), inwestor Łukasz i Katarzyna Bińczyk, znak sprawy RPA.6743.5.6.2020 z dnia 02.10.2020, brak sprzeciwu

7. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Grabowska 79, na dfziałce nr 99/1 (obręb 0023), inwestor Agnieszka, Zbigniew, Teresa Marek i Barbara Kois, znak sprawy  RPA.6743.5.7.2020 z dnia 02.10.2020, brak sprzeciwu

8. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i zewnątrz  użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wysocko Wielkie ul. Kamienna 17, na działce nr 18 ( obręb 0026), inwestor Wiesława Świtała, znak sprawy RPA.6743.5.8.2020 z dnia 02.10.2020, brak sprzeciwu

9. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Topola Wielka ul. Długa 57, na działce nr 616/5 ( obręb 0012), inwestor Maciej i Agata Wojtasiak, znak sprawy RPA.6743.5.9.2020 z dnia 02.10.2020, brak sprzeciwu

10. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Garki ul. Sportowa 6, na działce nr 886/2 ( obręb 0002), inwestor Edward  i Halina Pawłowscy, znak sprawy RPA.6743.5.10.2020 z dnia 02.10.2020, brak sprzeciwu

11. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Odolanów ul. Dąbrowskiego, na dzialce nr 1486 (obręb 0001), inwestor Urszula Bąk, znak sprawy RPA.6743.5.11.2020 z dnia 02.10.2020, brak sprzeciwu

12. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raczyce ul.Nowa 15, na działce nr 1046/10 ( obręb 0009), inwestor Karol i Ewa Rataj, znak sprawy RPA.6743.5.12.2020 z dnia 02.10.2020, brak sprzeciwu

13. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Raczyce ul.Wiejska 8, na działce nr 321 ( obręb 0008), inwestor Stanisław Kupczyk, znak sprawy RPA.6743.5.13.2020 z dnia 02.10.2020, brak sprzeciwu

14. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raczyce ul. Odolanowska 91, na działce nr 586 (obręb 0008), inwestor Jozef Pluta, znak sprawy RPA.6743.5.14.2020 z dnia 02.10.2020, brak sprzeciwu

15. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Odolanów ul.Ostrowska 25, na działce nr 1901 ( obręb 0001), inwestor Marian i Mieczysława  Pepera, znak sprawy RPA.6743.5.15.2020 z dnia 02.10.2020, brak sprzeciwu

16. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Topola Wielka ul. Długa 84, na dzialce nr 467 ( obręb 0012), inwestor Marlena Kocińska, znak sprawy RPA.6743.5.16.2020 z dnia 02.10.2020, brak sprzeciwu

17 Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wysocko Małe ul. Wiejska, na działce nr 213, inwestor Arkadiusz i  Agnieszka Nowak, znak sprawy RPA.6743.5.17.2020 z dnia 06.10.2020, brak sprzeciwu

18. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Odolanów ul.1 Maja 4/4, na działce nr 1245 ( obręb 0001), inwestor Henryka i Jarosław Schubert, znak sprawy nr  RPA.6743.5.18.2020 z dnia 06.10.2020, brak sprzeciwu

19. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Ostrów Wielkopolski ul. Rejtana 30, na dzialce nr 28/8 (obręb 0054) inwestor Jan i  Mirosława Frąszczak, znak sprawy nr RPA.6743.5.19.2020 z dnia 06.10.2020, brak sprzeciwu

20. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raczyce ul. Leśna 52, na działce nr 300 ( obręb 0008), inwestor Piotr  i Grażyna Diakon, znak sprawy nr  RPA.6743.5.20.2020 z dnia 06.10.2020, brak sprzeciwu

21. Zgłoszenie  instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raszków ul. Ostrowska 23, na działce nr 574 ( obręb 0001) inwestor Marzena i Mariusz  Klimek, znak sprawy RPA.6743.5.21.2020 z dnia 07.10.2020, brak sprzeciwu

22. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Zacharzew ul. Kwiatowa 2A, na działce nr 153 ( obręb 0027) inwestor Krzysztof Walkowiak, znak sprawy RPA.6743.5.22.2020 z dnia 09.10.2020, brak sprzeciwu

23. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Wierzbno ul. Kwiatowa 7, na działce nr 243/2 ( obręb 0013) inwestor Alicja Guździoł, znak sprawy RPA.6740.5.23.2020 z dnia 12.10.2020, brak sprzeciwu

24. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Ostrów Wielkopolski ul. Grobla 8, na działce nr 13, inwestor Teresa Jerzyk, znak sprawy RPA.6743.5.24.2020 z dnia 14.10.2020, brak sprzeciwu

25. Zgłoszenie instalowania  wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści  Czekanów ul. Środkowa 7, na działce nr 237/6, inwestor Natalia Wałęsa, znak sprawy RPA.6743.5.25.2020 z dnia 15.10.2020,brak sprzeciwu

26. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz uzytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Ostrów Wielkopolski ul. Długa 15a, na działce nr 5/3 (obręb 0114), inwestor Artur i Krystyna Mańkowscy, znak sprawy RPA.6743.5.26.2020 z dnia 15.10.2020, brak sprzeciwu

27. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Ostrów Wielkopolski ul. Długa 15, na działkach nr 5/4, 5/3 ( obręb 0114), inwestor Jerzy i Dorota Mańkowscy, znak sprawy RPA.6743.5.27.2020 z dnia 15.10.2020, wniosek wycofano w dniu 28.10.2020

28. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miesjcowści Ostrów Wielkopolski przy ul.Kolejarskiej 1, na działce nr 73 ( obręb 0115) inswestor Joanna Lewicka, znak sparwy  RPA.6743.5.28.2020 z dnia 15.10.2020, brak sprzeciwu

29.Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Tarchały Wielkieul. Szkolna 29, na działce nr 445 ( obręb 0011), inwestor Maria Hęćka, znak sprawy RPA.6743.5.29.2020 z dnia 15.10.2020, brak sprzeciwu

30. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewwnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Ostrów Wielkopolski przy ul.Brackiej 48, na działce nr 3 ( obręb 0027), inwestor Monika  Krupka, znak sprawy RPA.6743.5.30.2020 z dnia 15.10.2020, brak sprzeciwu

31. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Ostrów Wielkopolski przy ul. Cichej 25, na działce nr 24/3 ( obręb 0154), inwestor Łukasz Wypyski i Jagoda Raczyk, znak sprawy RPA.6743.5. 31.2020 z dnia 15.10.2020, brak sprzeciwu

32. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Radłów przy ul. Wiejskiej 71, dz. nr 607, inwestor Jan, Urszula Glubiak, znak sprawy RPA.6740.5.32.2020 z dnia 16.10.2020, brak sprzeciwu

33. Zgłoszenie instalowania wewnętrznej i na zewnątrz użytkowania budynku instalcji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki, ul. Ostrowska 54, dz. nr 490/2, inwestor Dorota Maryniak, Beata Morawek, znak sprawy RPA.6740.5.33.2020 z dnia 19.10.2020, brak sprzeciwu

34. Zgłoszenie instalowanie wewnętrznej i na zewnątrz użytkowania budynku instalacji gazowej w miejscowości Odolanów ul. Krotoszyńka 61, dz. nr 680/1, inwetor Agnieszka, Wiesław Rudniccy, znak sprawy RPA.6743.5.34.2020 Z DNIA 20.10.2020, brak sprzeciwu

35. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Wysocko Małe ul. Jankowskiego 41, dz nr 12/5 (obręb 0013), inwestor Zenon Kijowski i Ewa Kijowska  prowadzący działalność p/n PPH WAZA S.C, znak sprawy nr RPA.6743.5.35.2020 z dnia 22.10.2020, brak sprzeciwu

36. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Ostrów Wielkopolski ul. Gimnazjalna 2/8a na dz. nr 56 (obręb 0076), inwestor Jakub Graff, znak sprawy RPA.6743.5.36.2020 z dnia 22.10.2020, brak sprzeciwu

37. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Ostrów Wielkopolski ul. Obrońców Westerplatte 6, na dz. nr 94/7, 94/6 (obręb 0056),inwestor Wiesława i Roman Perużyńscy, znak sprawy  RPA.6743.5.37.2020 z dnia 26.10.2020, brak sprzeciwu

38. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnatrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Ostrów Wielkopolski ul. Kuźnicza 5, na dz. nr 94 (obręb 0116), inwestor Małgorzata i Andrzej Fischer, znak sprawy RPA.6743.5.38.2020 z dnia 26.10.2020, brak sprzeciwu

39. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Ostrów Wielkopolski ul.Godebskiego 27, na dz. nr 27/2 (obręb 0051), inwestor Teresa Treczka, znak sprawy RPA.6743.5.39.2020 z dnia 26.10.2020, brak sprzeciwu

40. Zgłoszenie  instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Boników ul. Spacerowa 14, na dz. nr 562/1 (obręb 0001), inwestor Mirosław Płokarz, znak sprawy RPA.6743.5.40.2020 z dnia 26.10.2020, brak sprzeciwu

41. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Odolanów ul. Kręta 1, na dz. nr 1622/3, inwestor Andrzej Nowak, znak sprawy RPA.6743.5.41.2020 z dnia 26.10.2020, brak sprzeciwu

42. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Ostrów Wielkopolski ul.Kolejarska 8, dz. nr 67 (obręb 0115), inwestor Andrzej i Alicja Matyba, znak sprawy RPA.6743.5.42.2020 z dnia 26.10.2020, brak sprzeciwu

43. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Gliśnica ul. Odolanowska 20, dz. nr 525/1 (obręb 0003), inwestor Maria Larek, znak sprawy RPA.6743.5.43.2020 z dnia 26.10.2020, brak sprzeciwu

44. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Raczyce ul.Słoneczna 21, dz. nr 395 (obręb 0008), inwestor Bernadeta Papych, znak sprawy RPA.6743.5.44.2020 z dnia 26.10.2020, brak sprzeciwu

45. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Garki ul.Lipowa 4, dz. nr 249/1, 247 (obręb 0002), inwestor Renata Chaińska-Puchała, znak sprawy RPA.6743.5.45.2020 z dnia 26.10.2020, brak sprzeciwu

46. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Ostrów Wielkopolski ul. Klubowa 9a, dz. nr 97/1 (obręb 0207), inwestor Paweł i Beata Kubiak, znak sprawy RPA.6743.5.46.2020 z dnia 26.10.2020, brak sprzeciwu

47. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Ostrów Wielkopolski ul. Kordeckiego 43, dz. nr 10 ( obręb 0055), inwestor Stefania Kaźmierczak, znak sprawy RPA.6743.5.47.2020 z dnia 28.10.2020, brak sprzeciwu

48. Zgłoszenie instalowania wenątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Odolanów ul.Rynek 9, dz. nr 1308/4, 1309 (obręb 0001), inwestor Parafia Rzymskokatolicka p.w.Św. Marcina w Odolanowie, znak sprawy RPA.6743.5.48.2020 z dnia 28.10.2020,brak sprzeciwu

49. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Odlanów ul. Rynek 8/2, dz. nr 1308/4 (obręb 0001), inwestor Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marcina w Odolanowie, znak sprawy RPA.6743.5.49.2020 z dnia 28.10.2020, brak sprzeciwu

50. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Ostrów Wielkopolski ul. Limbowa 42, na dz. nr 58 (obręb 0210), inwestorzy Zbigniew  i Monika Duliba, znak sprawy RPA.6743.5.52.2020 z dnia 30.10.2020,brak sprzeciwu

51. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Radłów ul. Osiedle Robotnicze nr 121, na dz. nr 217/1 (obręb 0017), inwestor Marek Borowski, znak sprawy RPA.6743.5.51.2020 z dnia 30.10.2020, brak sprzeciwu

52. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Wtórek ul.szkolna na dz. nr 226, 231/3 (obręb 0025), inwestorzy Krystian i Mirosława Kopeć, Wiesława i Marian Żymełka, znak sprawy  RPA.6743.5.52.2020 z dnia 30.10.2020, brak sprzeciwu

53. Zgłoszenie  in stalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Ostrów Wielkopolski ul. Długa 15, dz. nr 5/4, 5/3 (obręb 0114), inwestorzy Jerzy i  Dorota Mańkowscy, znak sprawy RPA.6743.5.53.2020 z dnia 30.10.2020, brak sprzeciwu

54. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Nowe Skalmierzyce ul. Kaliska 69, na dz. nr 312 (obręb 0001), inwestor Andrzej Olszowiak, znak sprawy RPA.6743.5.54.2020 z dnia 30.10.2020, brak sprzeciwu

55. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Ostrów Wielkopolski ul.Drzymały 89, na dz. nr 253/3 ( obręb 0210), inwestorzy Artur i Aldona Kurczaba, znak sprawy RPA.6743.4.55.2020 z dnia 30.10.2020, brak sprzeciwu

56. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Ostrów Wielkopolski ul. Kościelna 7/13, na dz. nr 14 (obręb 0075),inwestorzy Zbigniew i Magdalena Napora, znak sprawy RPA.6743.5.56.2020 z dnia 02.11.2020, brak sprzeciwu

57. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Ostrów Wielkopolski ul. Łąkowa 65, na dz. nr 68 (obręb 0174), inwestorzy Marta Marek-Podziemek i Marcin Podziemek, znak sprawy RPA.6743.5.57.2020 z dnia 03.11.2020, brak sprzeciwu

58. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Biskupice Ołoboczne ul. Bilczewska, na dz. nr 865/1 ( obręb 0002), inwestorzy Mirosław Kałużny i Edyta Urbaniak-Kałużna, znak sprawy RPA.6743.5.58.2020 z dnia 04.11.2020, wniosek wycofano w dniu 16.11.2020, brak sprzeciwu

59. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Topola Wielka ul.Odolanowska 23a, na dz. nr 96 (obręb 0012), inwestor Marcin Linkowski, znak sprawy RPA.6743.5.59.2020 z dnia 04.11.2020,brak sprzeciwu

60. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Wtórek ul. Piaskowa 7, na dz. nr 260 (obręb 0025), inwestorzy Andzrej i Maria Gajewscy, znak sprawy RPA.6743.5.60.2020 z dnia 04.11.2020,brak sprzeciwu

61. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnatrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Bogdaj 95, na dz. nr 960 (obręb 0001), inwestor Tadeusz Czysty, znak sprawy RPA.6743.5.61.2020 z dnia 04.11.2020, brak sprzeciwu

62. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Garki ul. Nowe Osiedle 4, na dz. nr 957/1 (obręb 0002), inwestor Henryk Smolarek, znak sprawy RPA.6743.5.62.2020 z dnia 06.11.2020

63. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej  w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Środkowa 59, na dz. nr 1/7 (obręb 0213), inwestorzy Magdalena i Sławomir Gawlik, znak sprawy RPA.6743.5.63.2020 z dnia 06.11.2020

64. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Garki ul. Kręta 24, na dz. nr 460 (obręb 0002), inwestor Henryk Binek, znak sprawy RPA.6743.5.64.2020 z dnia 06.11.2020

65. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Danysza 4, na dz. nr 5, 6 (obręb 0028), inwestor GS sp.zo.o. z/s w Nowych Skalmierzycach, znak sprawy RPA.6743.5.65.2020 z dnia 06.11.2020

66. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Mickiewicza 34/1, na dz. nr 154 (obręb 0035), inwestorzy Ilona Krzyżańska i Renata Kowalczyk, znak sprawy RPA.6743.5.66.2020 z dnia 06.11.2020

67. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 31/4, na dz. nr 10/1, 10/2 (obręb 0076), inwestorzy Dorota Ulichnowska, Władysław Ulichnowski, Honorata Jończak, znak sprawy RPA.6743.5.67.2020 z dnia 06.11.2020

68. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska 42/3, 42/5, 42/6, 42/8, 42/9, na dz. nr 71/3 (obręb 0039), inwestorzy Józef i Lidia Kazowscy, znak sprawy RPA.6743.5.68.2020 z dnia 06.11.2020

69. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz uzytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. E.Plater 33, na dz. nr 62 (obręb 0051), inwestor Krystyna Górska, znak sprawy RPA.6743.5.69.2020 z dnia 06.11.2020

70.Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Radłowska 17, na dz. nr 84/2, 79/3 (obręb 0085), inwestor Karolina Spychała, znak sprawy RPA.6743.5.70.2020 z dnia 06.11.2020

71. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Raszków ul.Ostrowska 24, na dz. nr 610 (obręb 0001), inwestorzy Maria i Janusz Sikora, znak sprawy RPA.6743.5.71.2020 z dnia 06.11.2020

72. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz uzytkowanego budynku instalacji gazowerj w miejscowści Przygodzice ul. Os. Lawendowe 11, na dz. nr 1571 (obręb 0009), inwestor Jerzy Maćkowiak, znak sprawy RPA.6743.5.72.2020 z dnia 10.11.2020

73. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Ostrów Wielkopolski ul. Bracka 20, na dz. nr 28/2 (obręb 0027), inwestorzy Anna, Grzegorz, Bożena, Jerzy Skowronek, znak sprawy RPA.6743.5. 73.2020 z dnia 13.11.2020

74. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Ostrów Wielkopolski ul. Bardowskiego 5, na dz. nr 53/5, 53/7 (obręb 0049), inwestor Marta Ogórek, znak sprawy RPA.6743.5.74.2020 z dnia 13.11.2020

75. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Przygodzice ul. Kasztanowa 6, na dz. nr 1524/1 (obręb 0009), inwestorzy Maciej i Ilona Młynarczyk, znak sprawy RPA.6743.5.75.2020 z dnia 13.11.2020

76. Zgłoszenie instalowani wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Piesza 11, na dz. nr 2/11, (obręb 0136), inwestorzy Stefania Piasecka, Zenona i Marek Galewscy, znak sprawy RPA.6743.5.76.2020 z dnia 16.11.2020

77. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Piłsudskiego 55/7b, na dz. nr 171/2 (obręb 0082), inwestor Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” sp.zo.o. Ostrów Wlkp., znak sprawy RPA.6743.5.77.2020 z dnia 17.11.2020

78.Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 113, na działce nr 2/6, 5/17, 5/19, 2/1, 2/5 (obręb 0132), inwestor Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne POLMOZBYT sp.zo.o.w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.5.78.2020 z dnia 19.10.2020

79.Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnatrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Ostrów Wielkopolski ul. Szembekowej 25, na działce nr  76/2 (obręb 0024), inwestorzy Marcin i Dominika Kwiatkowscy, znak sprawy RPA.6743.5.79.2020 z dnia 19.11.2020

80. Zgłoszenie instalowania wewnatrz i na zewnątrz uzyttkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Wysocko Wielkie ul. Kamienna 34, na działce nr 525/2 (obręb 0026),inwestorzy Adrian  i Angelika Kempa, znak sprawy RPA.6743.5.80.2020 z dnia 23.11.2020

81. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Ostrów Wielkopolski ul. Środkowa 14, na działce nr 39 (obręb 0209), inwestor Marian Zieleziński, znak sprawy RPA.6743.5.81.2020 z dnia 23.11.2020

82. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowości Janków Przygodzki ul. Witosa 7, na dzialce nr 26/2 (obręb 0007), inwestorzy Maria i Stanisław Świerczyk, znak sprawy RPA.6743.5.82.2020 z dnia 24.11.2020

83. Zgłoszenie instalowania wewnątrznej i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Ostrów Wielkopolski ul. Limbowa 18, na dz. nr 45 (obręb 0210), inwestorzy Teresa i Ryszard Drymel, znak sprawy RPA.6743.5.83.2020 Z DNIA 25.11.2020

84. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Ostrów Wielkopolski ul.Gorzycka 3, na dz. nr 102/2 (obręb 0039), inwestotrzy Wojciech i Sylwia Idziorek, znak sprawy RPA.6743.5.84.2020 z dnia 25.11.2020

85. Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej w miejscowści Ostrów Wielkopolski ul. Grabowska 90/2, inwestor Izabela Wasiak, znak sprawy RPA.6743.5.85.2020 z dnia 27.11.2020

 

 

Czas udostępnienia: 2020-11-30
Ukryj metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Dorota Smuga
Czas wytworzenia: 2020-09-24
Osoba udostępniająca: Dorota Smuga
Czas udostępnienia: 2020-11-30 15:17:26
Licznik wejść: 84