OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Rejestr zgłoszeń budowy na rok 2021

 1. Zgłoszewnie budowy sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Franklinów, na działkach nr 203, 29/2 (obręb 0006), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.1.2021 z dnia 04.01.2021, brak sprzeciwu
 2. Zgłoszenie budowy sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Ociąż ul. Spokojna, na dzialkach nr 267, 277/17 (obręb 0016), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy  RPA.6743.4.2.2021z dnia 07.01.2021, brak sprzeciwu
 3. Zgłoszenie budowy sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Odolanów ul. Parkowa, Liliowa,Natury, na działkach nr 1154/12, 1160/5, 1159, 1155/8, 1155/23 (obręb 0001), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RP{A.6743.4.3.2021 z dnia 13.01.2021, brak sprzeciwu
 4. Zgłoszenie  budowy sieci elektroenegetycznej do 1kV w miejscowości Zamość, na dz. nr 214/8, 214/11, 214/10, 214/9, 377, 213, 181, 384 (obręb 0015), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy  RPA.6743.4.4.2021 z dnia 13.01.2021, brak sprzeciwu
 5. Zgłoszenie budowy sieci gazowej o cisnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Tarchały Wielkie ul. Ostrowska, Strażacka, na dz. nr 300/10, 291/10, 291/9, 287 (obręb 0011), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.5.2021 z dnia 15.01.2021, brak sprzeciwu
 6. Zgłoszenie budowy sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Wtórek ul. Żwirowa, na dz. nr 724, 723/6, 722/6, 728/5 (obręb 0025), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.6.2021 z dnia 15.01.2021, brak sprzeciwu
 7. Zgłoszenie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Odolanów ul. Kwiatowa, na dz. nr 755, 649/1, 646/8, 648/7, 613/6, 753 (obręb 0001), inwestor Gmina i Miasto Odolanów, znak sprawy RPA.6743.4.7.2021 z dnia 18.01.2021, brak sprzeciwu
 8. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Sadowie, na dz. nr 114, 91/3 (obręb 0019), i w Parczewie na dz. nr 68/4, 99 (obręb 0007), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy  RPA.6743.4.8.2021 z dnia 20.01.2020, brak sprzeciwu
 9. Zgłoszenie budowy sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski, na dz. nr 21/4, 24/3, 20/4, 19/6, 18/9, 45/2, 26, 25/1 (obręb 0105), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.9.2021 z dnia 20.01.2021, brak sprzeciwu
 10. Zgłoszenie budowy sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Biskupice Ołoboczne, na dz. nr 158/3, 129, 1061/8 (obręb 0002), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.67434.10.2021 z dnia 22.01.2021, brak sprzeciwu
 11. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Wysocko Wielkie ul. Pruślińska, na dz. nr 27/2, 30/1 (obręb 0026), inwestor Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp.zo.o. Gorzyce Wielkie, znak sprawy RPA.6743.4.11.2021 z dnia 22.01.2021, brak sprzeciwu
 12. Zgłoszenie budowy sieci wodociagowej w miejscowości Wysocko Wielkie ul. Pruślińska, Parkowa, Kamienna, na dz. nr 27/2, 28, 29, 449 (obręb 0026), inwestor Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp.zo.o. Gorzyce Wielkie, znak sprawy RPA.6743.4.12.2021 z dnia 22.01.2021, brak sprzeciwu
 13. Zgłoszenie budowy sieci cieplnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Powstańców Wielkopolskich, Olimpijska, na dz. nr 89, 90, 103, 104/2 (obręb 0081), inwestor Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.13.2021 z dnia 26.01.2021, brak sprzeciwu
 14. Zgłoszenie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przygodzice ul. Północna, Wrocławska, na dz. nr 24/1, 59/1, 61/1, 25/3, 26/3 (obręb 0009), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.14.2021 z dnia 26.01.2021, brak sprzeciwu
 15. Zgłoszenie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski rej. ul. Grabowej, na dz. nr 67, 66/8, 66/7, 30/10, 30/13, 29/5, 28/5, 7/2, 1,(obręb 0210)  i dz. nr 2 (obręb 0207), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak spreawy RPA.6743.4.15.2021 z dnia 26.01.2021, brak sprzeciwu
 16. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Środkowa, na dz. nr 24, 21/10 (obręb 0212), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.16.2021 z dnia 28.01.2021, brak sprzeciwu
 17. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Nowe Kamienice, na działkach nr 34/2, 43, 33, 13 ( obręb 0010), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o. Kalisz,, znak sprawy RPA.6743.4.17.2021 z dnia 29.01.2021, brak sprzeciwu
 18. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Stary Staw, na działace nr 222/1 (obręb 0011), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.18.2021 z dnia 29.01.2021, brak sprzeciwu
 19. Zgłoszenie budowy sieci wodociagowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Czereśniowa, na działkach 16/13, 19/1, 20/4, 20/6, 21/1 (obręb 0154), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.19.2021 z dnia 03.02.2021, brak sprzeciwu
 20. Zgłoszenie budowy sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa  w miejscowości Świeca, na dz. nr 809/12 (obręb 0009), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o.Od. Poznań, znak sparwy RPA.6743.4.20.2021 z dnia 02.02.2021, brak sprzeciwu
 21. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Sosnowa, na dz. nr 108/31 (obręb 0007), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.21.2021 z dnia 04.02.2021, brak sprzeciwu
 22. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kamienna, na dz. nr 12/7, 19 (obręb 0156), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.22.2021 z dnia 10.02.2021, brak sprzeciwu
 23. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Janisławice, na dz. nr 30/1, 30/2, 398/4 (obręb 0006), inwestor Energa- Operator S.A. Od. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.23.2021 z dnia 10.02.2021, brak sprzeciwu
 24. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Sośnie, na dz. nr 517/3, 543 (obręb 0015), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.24.2021 z dnia 09.02.2021, brak sprzeciwu
 25. Budowa sieci elektroenegetycznej do 1kV w miejscowości Śliwniki  ul. Skalmierzycka, Niemojowskich na, dz. nr 217, 444, 65/2 (obręb 0020), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.25.2021 z dnia 11.02.2021,brak sprzeciwu
 26. Budowa sieci gazowej o cisnieniu do 0,5MPa w miejscowości Czarnylas ul. Jodłowa, na dz. nr 367 (obręb 0004), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.26.2021 z dnia 15.02.2021, brak sprzeciwu
 27. Budowa sieci gazowej o cisnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Szkolna, na dz. nr 348, 389, 468/4, 1448/2 (obręb 0007), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o.Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.27.2021 z dnia 15.02.2021, brak sprzeciwu
 28. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Tarchały Wielkie ul. Wspólnej, na dz. nr 120/19, 117/3, 117/6 (obręb 0011), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.28.2021 z dnia 15.02.2021, brak sprzeciwu
 29. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Strzyżew na dz. nr 692, 762, 746, 845,846 (obręb 0013), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.29.2021z dnia 15.02.2021, brak sprzeciwu
 30. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Wtórek ul. Podmiejska na dz. nr 613/4, 618/14 (obręb 0025), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.30.2021 z dnia 16.02.2021, brak sprzeciwu
 31. Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski rej. ul. Zębcowskiej, na dz. nr 40, (obręb 0114)i dz. nr 1 (obręb 0115), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.31.2021 z dnia 17.02.2021, brak sprzeciwu
 32. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Dębnica ul. Ojca A.Cierpki na dz. nr 186/2, 136/22 (obręb 0005), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od.Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.32.2021 z dnia 17.02.2021, brak sprzeciwu
 33. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lamki ul. Malinowa, na dz. nr 254/8 ( obręb 0014)i w Radłowie ul. Osiedle Robotnicze, na dz. nr 239 (obręb 0017), inwestor Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.p.zo.o. Gorzyce Wielkie, znak sprawy RPA.6743.4.33.2021 z dnia 18.02.2021, brak sprzeciwu
 34. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Topolowa na dz. nr 1187/1, 1369, 1371/5 (obręb 0007), inwestor Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp.zo.o. Gorzyce Wielkie, znak sprawy RPA.6743.4.34.2021 z dnia 18.02.2021, brak sprzeciwu
 35. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Lewków ul. Przy Lesie, Południowa, na dz. nr 269, 174, 173/7, 262/4 (obręb 0016), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.35.2021 z dnia 18.02.2021, brak sprzeciwu
 36. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Wysocko Małe ul. Bursztynowa, na dz. nr 472, 474 (obręb 0013) i w Przygodzicach ul. Podgórna na dz. nr 1530 (obręb 0009), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.36.2021 z dnia 18.02.2021, brak sprzeciwu
 37. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Cyprysowa, na dz. nr 230/2, 235/2, 236/6, 234/5 (obręb 0210), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.37.2021 z dnia 19.02.2021, brak sprzeciwu
 38. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Janków Zaleśny, na dz. nr 640 (obręb 0007), inwestor OŚwietlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.38.2021 z dnia 19.02.2021, wniosek wycofano  w dniu
 39. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul.Żniwna, na dz. nr 1, 34 (obręb 0167), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy  RPA.6743.4.39.2021 z dnia 26.02.2021, brak sprzeciwu
 40. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Topola osiedle ul. W.Witosa, na dz. nr 25, 16/9 ( obręb 0012), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznan, znak sprawy RPA.6743.4.40.2021 z dnia 26.02.2021, brak sprzeciwu
 41. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Śmiłów ul. Kaliska, na dz. nr 5/8, 5/13 ( obręb 0021), inwestorzy Grażyna  i Zbigniew Durkiewicz, znak sprawy RPA.6743.4.41.2021 z dnia 03.03.2021, brak sprzeciwu
 42. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Ostrów Welkopolski ul. Zębcowska, dz. nr 40, 57/16 (obręb 0114) i dz. nr 1, 2  (obręb 0115), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.42.2021 z dnia  04.03.2021, brak sprzeciwu
 43. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Zacharzew ul. Krotoszyńska, na dz. nr 84/1, 103/9 (obręb 0027), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.43.2021 z dnia 04.03.2021,wniosek wycofano d niu 22.03.2021
 44. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Przygodziczki, na dz. nr 114/1, 79/2, 178/14, 178/13, 178/17(obręb 0010), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.44.2021 z dnia 08.03.2021, brak sprzeciwu
 45. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Topola Mała ul. Odolanowska, na dz. nr 349/5, 349/6, 349/7, 349/8, 349/9, 349/10, 349/12, 395, 428/2 (obręb 0024), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.45.2021 z dnia 08.03.2021, brak sprzeciwu
 46. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV  w miejscowości Mączniki, na dz. nr 3/15, 3/16, 3/17, 3/30 (obręb 0015), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.46.2021 z dnia 10.03.2021, brak sprzeciwu
 47. Budowa sieci wodociągowej w miejscowści Topola-Osiedle ul. Leśna, na dz. nr 329 ( obręb 0012), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.47.2021z dnia 12.03.2021, brak sprzeciwu
 48. Budowa sieci gazowej o cisnieniu do 0,5MPa w miejscowości Raszków ul. Polna, na dz. nr 447, 470, 471 (obreb 0001)i w m. Pogrzybów 54, 137/4, (obręb 0015)i w m. Drogosław na dz. nr 238, 266/13 ( obręb 0003), inwestor Polska Spółka Gazownictwa z/s Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.48.2021 z dnia 12.03.2021, brak sprzeciwu
 49. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Topola Wielka ul. ks. K.S.Rudowicza, na dz. nr 1904/12, 1904/11, 1904/15, 1904/16, 1904/14, 1904/27, 1904/28, 1904/5, 1904/29, 1904/9 (obreb 0012) inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.49.2021 z dnia 12.03.202, brak sprzeciwu
 50. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwików ul. Sosnowa, na dz. nr 30/14 (obręb 0008), inwestor Marcin Pacyna, znak sprawy RPA.6743.4.50.2021 z dnia 15.03.2021, brak sprzeciwu
 51. Budowa sieci wodociągowej w miejscowści Dębnica i Ludwików ul. Litewska na dz. nr 50, (obręb 0005) i dz. nr 40 (obręb 0008), inwestor Marcin Pacyna, znak sprawy RPA.6743.4.51.2021 z dnia 15.03.2021, brak sprzeciwu
 52. Budowa  sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Szkolna, na działkach nr 389, 468/4, 1448/2 (obręb 0007), inwestorzy Konrad Niewiejski, Marlena Niewiejska, Agnieszka Michalak, Wojciech Michalak, Justyna Sokołowska, Grzegorz Beker, znak sprawy RPA.6743.4.52.2021 z dnia 16.03.2021, brak sprzeciwu
 53. Budowa sieci gazowej o cisnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Radłów ul. Wiśniowa, na dz. nr 382/44 (obręb 0017), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o.w Tarnowie, znak sprawy RPA.6743.4.53.2021 z dnia 16.03.2021, brak sprzeciwu
 54. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Topola Mała w miejscowości Topola mała ul. Słoneczna/Odolanowska, na dz. nr 394/12, (obręb 0024), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie, znak sprawy RPA.6743.4.54.2021 z dnia 16.03.2021, brak sprzeciwu
 55. Budowa sieci gazowej o cśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Przygodzice/Janków Przygodzki ul. Leśna na dz. nr 437, 335, 334/5 (obręb 0009), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie, znak sprawy RPA.6743.4.55.2021 z dnia 16.03.2021, brak sprzeciwu
 56. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Świeca ul. Pogodna, na dz. nr 1182, 285 (obręb 0009), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie, znak sprawy RPA.6743.4.56.2021 z dnia 16.03.2021, brak sprzeciwu
 57. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Boczków ul. Strażacka, na dz. nr 141/8, 156/11 (obręb 0003), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie, znak sprawy RPA.6743.4.57.2021 z dnia 17.03.2021, brak sprzeciwu
 58. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. P.Ściegiennego, J.Bema, J.Wybickiego na dz. nr 58/1, 63/12, 63/2, 64/1, 84, (obręb 0050), inwestor Polska Spółka Gazownictwa  sp.zo.o. tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.58.2021 z dnia 19.03.2021, brak sprzeciwu
 59. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mączniki na dz. nr 97/5 (obręb 0015), inwestorzy Robert Grzegorek i Aleksander Cuprych, znak sprawy RPA.6743.4.59.2021 z dnia 19.03.2021, brak sprzeciwu
 60. Budowa sieci wodociagowej w miejscowści Topola Osiedle ul. Spokojna, na dz. nr 199, 203/5, 203/6 (obręb 0012), inwestor Błażej Płokarz, znak sprawy RPA.673.4.60.2021 z dnia 22.03.2021, brak sprzeciwu
 61. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Deszczowa, na dz. nr 20/4, 19/4, 18/7, 17/4, 16/4, 15/5 (obręb 0105), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie, znak sprawy RPA.6743.4.61.2021 z dnia 22.03.2021, brak sprzeciwu
 62. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Odolanów ul. Ceglana, na dz. nr 342/4, 342/13, 342/30, 344, 409/3 (obręb 0001), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie, znak sprawy RPA.6743.4.62.2021 z dnia 24.03.2021, brak sprzeciwu
 63. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Chabrowa, na dz. nr 553, 501/10 (obręb 0007), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie, znak sprawy RPA.6743.4.63.2021 z dnia 25.03.2021, brak sprzeciwu
 64. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości  Przygodzice ul. Nowe Osiedle, Poprzeczna, Długa, Mostowa, na dz. nr 82/9, 83, 107, 125/3, 141, 85/1, 54/1, 53/1, 1551/3 (obręb 0009), inwestor  Energa Operator S.A. Od. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.64.2021 z dnia 25.03.2021, brak sprzeciwu
 65. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miesjcowości Lewkowiec, na dz. nr 136/15 (obręb 0015), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. w Tarnowie, znak sprawy RPA.6743.4.65.2021 z dnia 26.03.2021, brak sprzeciwu
 66. Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości  Ostrów Wielkopolski ul. ks. I.Skorupki 18, na dz. nr 33/1 (obręb 0057), inwestor Kinga Gajowczyk, znak sprawy RPA.6743.4.66.2021 z dnia 26.03.2021, brak sprzeciwu
 67. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Garki ul. Dębowa, Prosta, na dz. nr 806, 802/2, 802/1, 1235 (obręb 0002), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.67.2021 z dnia 29.03.2021, brak sprzeciwu
 68. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w  miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Dworcowa 16, na dz. nr 31/1 (obręb 0062), inwestor Temot sp.zo.o. z/s Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.68.2021 z dnia 29.03.2021, wniosek wycofano w dniu 31.03.2021
 69. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Radłów, na dz. nr 9/8 (obręb 0017), inwestorzy Łukasz i Monika Jopek, znak sprawy RPA.6743.4.69.2021 z dnia 29.03.2021, brak sprzeciwu
 70. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Zacharzew ul. Krotoszyńska, na dzialce nr 103/9 (obręb 0027), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy  RPA.6743.4.70.2021 z dnia 31.03.2021, brak sprzeciwu
 71. Budowa sieci elktroenergetycznej do 1kV w miejscowości Biskupice Ołoboczne ul. Szkolna, na dz. nr 470, 481, 464/1 (obręb 0002), inwestor Energa Operator S.A. Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.71.2021 z dnia 07.04.2021, brak sprzeciwu
 72. Budowa sieci gazowej o cisnieniu do 0,5MPa w miejscowości ostrów Wielkopolski ul. Grabowa, na działkach nr 65, 1, 67 ( obręb 0210), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.72.2021 z dnia 09.04.2021, brak sprzeciwu
 73. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Czekanów ul. Piaskowa, na dzialkach nr 115/13, 107, 85/13, 86/7, 108/16 (obręb 0004), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.73.2021 z dnia 09.04.2021, brak sprzeciwu
 74. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Lewków ul.Żwirowa, na działkach nr 50/6, 50/18, 50/10, 50/21, 50/22 (obręb 0016), inwestor Energa Operator S.A. Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.74.2021 z dnia 09.04.2021, brak sprzeciwu
 75. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Nowe Kamienice na działkach nr 60/13, 60/14, 60/16, 60/17, 60/18, 60/19, 60/20, 60/21, 60/22, 60/23, 60/24, 60/25, 60/26, 60/27, 60/28, 60/29, 60/30   (obręb 0010), inwestor Energa Operator S.A. Gdańsk,znak sprawy RPA.6743.4.75.2021 z dnia 09.04.2021, brak sprzeciwu
 76. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Południowa, Morelowa, na dzialkach nr 1, 3, 4, 29/1 (obręb 0126)  i dz. nr 5, 7/1 (obręb 0156), inwestor Energa Operator S.A. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.76.2021 z dnia 12.04.2021, brak sprzeciwu
 77. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wtórek ul. Zielna, krótka na dzialkach nr 360, 361 (obręb 0025), inwestor Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp.zo.o. Gorzyce Wielkie, znak sprawy RPA.6743.4.77.2021 z dnia 12.04.2021, brak sprzeciwu
 78. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Jabłonkowa, na działkach nr 167, 115/15 ( obręb 0007), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy  RPA.6743.4.78.2021 z dnia 12.04.2021, brak sprzeciwu
 79. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Rejtana, na dziłace nr 4/2 ( obręb 0053), inwestor Aleksander Cempel, znak sprawy RPA.6743.4.79.2021 z dnia 13.04.2021, brak sprzeciwu
 80. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Przygodzice ul. Mertki, na działkach nr 1512, 1479 ( obręb 0009), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.80.2021 z dnia 14.04.2021, brak srzeciwu
 81. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości w Jankowie Przygodzkim ul. Wierzbowa, na dz. nr 136/1, 136/2, 136/13, 136/14, 136/15, 136/16 (obręb 0007), inwestor Energa Operator S.A. Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.81.2021 z dnia 14.04.2021. brak sprzeciwu
 82. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Skalmierzyce ul. Starowiejska, na działce nr 1117/3 (obręb 0018),inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. z/s Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.82.2021 z dnia 20.04.2021, brak sprzeciwu
 83. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Zacharzew ul. Leśna, na dzialce nr 5/45 (obręb 0027), inwestorzy Kinga i  Piotr Jeziorańscy, znak sprawy RPA.6743.4.83.2021 z dnia 23.04.2021,brak sprzeciwu
 84. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Nowe Skalmierzyce, na dzialkach nr 237/2, 87/4, 87/5, 86/2, 85/2 (obręb 0001), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.84.2021 z dnia 23.04.2021, brak sprzeciwu
 85. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radłów, na działkach nr 239,307 (obręb 0017), inwestor Gmina i Miasto Raszków, znak sprawy RPA.6743.4.85.2021 z dnia 23.04.2021, wniosek wycofano 28.04.2021
 86. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1V w miejscowści Garki ul.Spokojna, na dz. nr 797/3, 797/2, 797/1, 794/1, 796, (obręb 0002), inwestor Energa Operator S.A. Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.86.2021 z dnia 26.04.2021, brak sprzeciwu
 87. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Czekanów ul. Akacjowa, na działce nr 607/22 (obręb 0004), inwestor Beata  i Jadwiga Całka, znak sprawy RPA.6743.4.87.2021 z dnia 29.04.2021, brak sprzeciwu
 88. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Krakowska, na dz. nr 5/18 (obręb 0029), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów ,i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.88.2021 z dnia 30.04.2021, brak sprzeciwu
 89. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarchały Wielkie, na dz. nr 300/10, 291/10, 291/8, 287 (obręb 0011), inwestor Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie, znak sprawy  RPA.6743.4.89.2021 z dnia 04.05.2021, brak sprzeciwu
 90. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Czekanów ul. Jabłonkowa, Kasztanowa, na dz. nr 251, 252, 607/1 (obręb 0007), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów,znak sprawy RPA.6743.4.90.2021 z dnia 04.05.2021, brak sprzeciwu
 91. Budowa sieci gazowej ociśnieniu do 0,5MPa w miejscowości  Czekanów ul. Jabłonkowa, Akacjowa, Brzozowa, na dz. nr 252, (obręb 0004) i dz. nr 607/4, 607/21, 607/22, 607/23, 607/24, 607/25, 607/26, 607/27, 607/28 ( obręb 0007), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.91.2021 z dnia 04.05.2021, brak sprzeciwu
 92. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radłów ul. Osiedle Robotnicze i Lamkowa, na dz. nr 239, 307 (obręb 0017), inwestor Gmina i Miasto Raszków, znak sprawy RPA.6743.4.92.2021 z dnia 05.05.2021, brak sprzeciwu
 93. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Zacharzew ul. Świerkowa, na dz. nr 27/32, 23/12, 24/5 (obręb 0027), inwestor Alex Jodłowski, znak sprawy RPA.6743.4.93.2021 z dnia 05.05.2021, brak sprzeciwu
 94. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Odolanowska, na dz. nr 76/9, 83/4, 83/3 (obręb 0060), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.94.2021 z dnia 06.05.2021, brak sprzeciwu
 95. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Lewkowiec, na dz. nr 61/12 (obręb 0015), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.95.2021 z dnia 10.05.2021, brak sprzeciwu
 96. Budowa sieci cieplnej w miejscowści Ostrów Wielkopolski ul. Poznańska, Lotnicza, na dz. nr 24/1, 33/15, 79/27, (obręb 0044), inwestor Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.96.2021 z dnia 11.05.2021, brak sprzeciwu
 97. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Jesionowa, na dz. nr 605/2, 1166, 1180/1, 1180/2 (obręb 0007), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.97.2021 z dnia 11.05.2021, brak sprzeciwu
 98. Budowa sieci gazowej o cisnieniu do 0,5MPa  w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Ekologiczna, na dz. nr 161/1, 12/7, 12/6, 13/2, 66/2, 67/2, 69/2, 74/2, 75/4, 78/2, 79/2, 84/2, 165/5, 210/4, 213/5 (obręb 0208), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.98.2021 z dnia 11.05.2021, brak sprzeciwu
 99. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miesjcowości Ostrów Wielkopolski ul. Św. Floriana, Celna, na dz. nr 6/1, 7/13, 7/21, 7/17, 8/4, 9/4, 10/4, 11/4, 12/13, 12/10, 13/11, 13/8, 16/5, 17/5, 18/27, 13/13, 13/3, 14 ( obręb 0137) i dz. nr 74/5 ( obręb 0138), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.99.2021 z dnia 11.05.2021, brak sprzeciwu
 100. Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE100 SDR11 w miejscowości Sośnie, na dz. nr 298 (obręb 0015), inwestor G.EN Gaz Energia sp. z o. o. Tarnowo Podgórne, znak sprawy RPA.6743.4.100.2021 z dnia 11.05.2021, brak sprzeciwu
 101. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Przymiejska, na dz. nr 4, 24 (obręb 0175), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.101.2021 z dnia 13.05.2021, brak sprzeciwu
 102. Budowa siecvi wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski rej. ul. Przymiejskiej, na dz. nr 7/15 (obręb 0175), inwestor WODKAN Przesiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.102.2021 z dnia 13.05.2021, brak sprzeciwu
 103. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Huta, na dz. nr 400, 367 (obręb 0005), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.103.2021 z dnia 18.05.2021, brak sprzeciwu
 104. Budowa  sieci wodociągowa w miejscowości Głóski, na dz. nr 66, 89/2 (obręb 0009), inwestor WPK Sp.zo.o. w Skalmierzycach, znak sprawy RPA.6743.4.104.2021 z dnia 19.05.2021, brak sprzeciwu
 105. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. M.Drzymały, na dz. nr 252,( obreb 0210), dz. nr 12/2, ( obręb 0212)i dz. nr 1, ( obręb 0212), znak sprawy RPA.6743.4.105.2021    z dnia 19.05.2021 z dnia 19.05.2021, brak sprzeciwu
 106. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu 0,5 MPa w miejscowości Huta, na dz. nr 874/2, 928/13 (obręb 0005), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.z. o.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.106.2021 z dnia 21.05.2021, brak sprzeciwu
 107. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Biskupice Ołoboczne, na dz. nr 483/2, 746, (obręb 0002), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.107.2021 z dnia 21.05.2021,brak sprzeciwu
 108. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Czekanów ul. szkolna, Baby, na dz. nr 115/13, 16/2, 18, 21, 23, 63/2, ( obręb 0004), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.108.2021 z dnia 21.05.2021, brak sprzeciwu
 109. Budowa sieci gazowej o cisnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Nowe Skalmierzyce ul. Polna na dz. nr 243/1, 2453/2 (obręb 0001)i w Mącznikach ul. Słoneczna, na dz. nr 48, 68 (obręb 0015), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.109.2021 z dnia 27.05.2021, brak sprzeciwu
 110. Budowa sieci elektroenergetyczna do 1kV w miejscowości Topola Osiedle ul. Krzywa na dz. nr 256/1, 256/3, 256/2, 256/4, 250, 227, 255 ( obręb 0012), inwestort Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.110.2021 z dnia 28.05.2021, brak sprzeciwu
 111. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Mączniki ul. Ogrodowa, na dz. nr 47, 68 ( obręb 0015), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.111.2021 z dnia 31.05.2021, brak sprzeciwu
 112. Budowa sieci elektroenegetycznej do 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Azaliowa, na dz. nr 73/14, 73/13, 73/15, 73/12, 73/20 (obręb 0210), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.112.2021 z dnia 02.06.2021, brak sprzeciwu
 113. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski rej. ul. Olszowej na dz. nr 51/2, 52/1, 52/2, 71/3 (obręb 0107), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągó i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.5.113.2021 z dnia 08.06.2021, brak sprzeciwu
 114. Budowa sieci gazowej o cisnieniu do 0,5MPa w miejscowości Śliwniki, na dz. nr 217, 74/14 (obręb 0020), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.114.2021 z dnia 09.06.2021, brak sprzeciwu
 115. Budowa sieici kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski rej. ul. Głowackiego (ul. Czerwonych Kosynierów), inwestor WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na dz. nr 9 (obręb 0050), dz nr 84, 86 ( obręb 0168)znak sprawy RPA.6743.4.115.2021 z dnia  10.06.2021, brak sprzeciwu
 116. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Ferica, na dz. nr 81/6, 88/3, 88/7 (obręb 0177), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.116.2021 z dnia 10.06.2021, brak sprzeciwu
 117. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Michałków, na dz. nr 12/2, 12/3, 12/10, 12/16, 12/20 (obręb 0016), inwestor Energa Operator S.A, Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.117.2021 Z DNIA 10.06.2021, brak sprzeciwu
 118. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Ligota ul. Ostrowska, na dz. nr 676/4, 717, 679/2, 680 (obręb 0011), inwestor Energa Operator S.A. Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.118.2021 z dnia 14.06.2021, brak sprzeciwu
 119. Budowa sieci gazowej o cisnieniu do 0,5MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Przymiejska na dz. nr 24, (obręb 0173) i dz. nr 1/6 (obręb 0175), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.119.2021 z dnia 14.05.2021, brak sprzeciwu
 120. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Skośna, na dz. nr 282, 295 ( obręb 0007), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o.Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.120.2021 z dnia 16.06.2021, brak sprzeciwu
 121. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Radziwłłów, na dz. nr 149, 164 (obręb 0018), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.121.2021 z dnia 23.06.2021, brak sprzeciwu
 122. Budowa sieci gazowej o ciśniu do 0,5MPa w miejscowości Lewków ul. Szopena, na dz. nr 364, 366 (obręb 0016), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.122.2021 z dnia 24.06.2021, brak sprzeciwu
 123. Budowa sieci gazowej o cisnieniu do 0,5MPa w miejscowości Odolanów ul. Piszczygłowy, na dz. nr 112, 102/3 (obręb 0001), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.123.2021 z dnia 24.06.2021, brak sprzeciwu
 124. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa  w miejscowości Odolanów ul. Osiedlowa/Piszczygłowy, na dz. nr 49, 87/2, 87/4, 88/1, 88/6 (obręb 0001), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.124.2021 z dnia 24.06.2021, brak sprzeciwu
 125. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. W.Lewandowskiego, na dz. nr 183/4, 111/4, 189/1 (obręb 0084), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.125.2021 z dnia 24.06.2021, brak sprzeciwu
 126. Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski  rej.ul. Grabowskiej/Azaliowa, na dz. nr 2 (obręb 0207),i na dz. nr 16/1, 26/13, 30/14 (obręb 0210), inwestor WODKAN Przesiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.126.2021 z dnia 24.06.2021, brak sprzeciwu
 127. Budowa sieci wodociągowej w miejsdcowosci Ociąż ul. Moprawskiego, na dz. nr 144/7, 234, 122/4 (obręb 0016), inwestor Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.127.2021 z dnia 28.06.2021, brak sprzeciwu
 128. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Garki ul. Sportowa, nr dz. 958, 895 (obręb 0002), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie, znak sprawy RPA.6743.4.128.2021 z dnia 30.06.2021, brak sprzeciwu
 129. Budowa sieci gazowejo ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowośći Raczyce ul. Wspólna, nr dz. 1029, 1037/6 (obręb 0008), inwestror Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie, znak sprawy RPA.6743.4.129.2021 z dnia 30.06.2021, brak sprzeciwu
 130. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Zacharzew ul. Rodzinna, nr dz 92/21 (obręb), inwestor Urszula Grocholska, znak sprawy RPA.6743.4.130.2021 z dnia 30.06.2021, brak sprzeciwu
 131. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości  Śliwniki ul. Bukowa, Akacjowa, na dz. nr 446/13, 376/100 (obręb 0020), inwestor Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne sp.zo.o. Skalmierzyce, znak sprawy RPA.6743.4.131.2021 z dnia 02.07.2021, brak sprzeciwu
 132. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Zielna, na dz. nr 1/2, 1/11, 1/21, 1/32, ( obręb 0105) i dz. nr 27 ( obręb 0107), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkoposlkim, znak sprawy RPA.6743.4.132.2021 z dnia 02.07.2021, brak sprzeciwu
 133. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Jachtowa, na dz. nr 133, (obręb 0009), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy  RPA.6743.4.133.2021 z dnia 07.07.2021, brak sprzeciwu 
 134. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości  Ostrów Wielkopolski  rej ul. Lewandowskiego, na dz. nr 183/4 (obręb 0084), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.134.2021 z dnia 07.07.2021, brak sprzeciwu
 135. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Pomorska/Warmińska na dz. nr 43, 42 (obręb 0012), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.135.2021 z dnia 09.07.2021, brak sprzeciwu
 136. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Wtórek ul. Ostrowska/Strumykowa, na dz nr 710,638/21, 638/7 (obręb 0025), inwerstor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o.Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.136.2021 z dnia 09.07.2021, brak sprzeciwu
 137. Budowa sieci elektroenergetycznej NN w miejscowości Odolanów, na dz. nr 2185/13, 2185/112185/10, 2185/25, 2185/26, 2185/6, 2185/7, 2185/8, 2185/9, 342/28, 342/27, 342/26, 342/25, 2185/28, 2185/27, 342/4, (obręb 0001), inwestor Energa Operator S.A. Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.137.2021 z dnia 09.07.2021, brak sprzeciwu
 138. Budowa  sieci wodociągowej w miejscowości Mączniki, na dz. nr 47, 68 (obręb 0015), inwestor Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne sp.zo.o. Skalmierzyce, znak sprawy RPA.6743.4.138.2021 z dnia 12.07.2021, brak sprzeciwu
 139. Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skalmierzyce ul. Osada, na dz. nr 1442, 1422/10, 1423/2, 1424/2 ( obręb 0018), inwestor Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne sp.zo.o. w Skalmierzycach, znak sprawy  RPA.6743.4.139.2021 z dnia 14.07.2021, brak sprzeciwu
 140. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Pogrzybów ul. Osiedle nad Zalewem, na dz. nr 54, 137/4, 218/3, 139/5, 218/6, 139/14, 218/8, 139/23 ( obręb 0015), inwestor  Gmina i Miasto Raszków, znak sprawy  RPA.6743.4.140.2021 z dnia 15.07.2021, brak sprzeciwu
 141. Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. A.Osieckiej, na dz. nr 3/73 ( obręb 0010), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.141.2021 z dnia 16.07.2021, brak sprzeciwu
 142. Budowa  sieci wodociągowej w miejscowości  Radłów ul. Nowa, na dz. nr 238/8, 238/9, 238/12, 238/13 (obręb 0017), inwestor Gmina i Miasto Raszków, znak sprawy  RPA.6743.4.142.2021 z dnia 16.07.2021, brak sprzeciwu
 143. Budowa sieci  wodociągowej w miejscowości  Janków Przygodzki ul. W.Witosa, na dz. nr 22, 171/1 (obręb 0007), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.143.2021 z dnia 16.07.2021, brak sprzeciwu
 144. Budowa sieci gazowej średniego cisnienia w miejscowości Dębnica ul. Chopina, na dz. nr 519, 752/13 ( obręb 0005), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy  RPA.6743.4.144.2021 z dnia 16.07.2021, brak sprzeciwu
 145. Budowa sieci kablowej linii elektroenergetycznej nn w miejscowości Przygodziczki, na dz. nr 303/2, 303/1, 183/1, 3, 1/3 ( obręb 0010), inwestor  Energa Operator S.A. w Gdańsku, znak sprawy RPA.6743.4.145.2021 z dnia 19.07.2021, brak sprzeciwu
 146. Budowa  linii kablowej nn w miejscowości Janków Przygodzki ul.Kalinowa, na dz. nr 267/1, 269/7, 269/27, 269/28, 269/29, 269/30, 270/39, 270/49, 270/50 ( obręb 0007), inwestor Energa Operator S.A. Gdańsk, znak sprawy  RPA.6743.4.146.2021 z dnia  19.07.2021, brak sprzeciwu
 147. Budowa  sieci wodociągowej w miejscowości Odolanów, na dz. nr 2085, 2185/29, 2185/28 ( obręb 0001), inwestor Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie, znak sprawy RPA.6743.4.147.2021 z dnia 21.07.2021, brak sprzeciwu
 148. Budowa  sieci kablowej nn w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Nowa, na dz. nr 39/3, 41 ( obręb 0102), inwestor Energa Operator S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy  RPA.6743.4.148.2021 z dnia 21.07.2021, brak sprzeciwu
 149. Budowa  sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gorzyce Wielkie, na dz. nr 295, 296, 327/1 ( obręb 007), inwestor Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp.zo.o. Gorzyce Wielkie, znak sprawy RPA.6743.4.149.2021 z dnia 26.07.2021, brak sprzeciwu
 150. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Odolanów, na dz. nr 2085, 2185/28, 2185/29 ( obręb 0001), inwestor Odolanowski Zakład Komunalny sp.zo.o., znak sprawy RPA.6743.4.150.2021 z dnia 26.07.2021, brak sprzeciwu
 151. Budowa sieci gazowej do 0,5 MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kowalskiego na dz. nr 72/12, 72/10, 72/19, 72/21 ( obręb 0177), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.151.2021 z dnia 29.07.2021, brak sprzeciwu
 152. Budowa sieci gazowej do 0,5 MPa  w miejscowości Garki, na dz. nr 1071 ( obręb 0002), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.152.2021 z dnia 02.09.2021, brak sprzeciwu
 153. Budowa  sieci gazowej o cisnieniu do 0,5MPa w miejscowości Topola Osiedle ul. Dworcowa, Miodowa na dz. nr 121,365, 353/49 ( obręb 0012), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy  RPA.6743.4.153.2021 z dnia 02.08.2021, brak sprzeciwu
 154. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Burzowa, na dz. nr 1/2, 22/2, 21/2, 20/2, 19/2, 18/11, 17/2, 16/2, 15/3 ( obręb 0105), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo  Wodociągów i kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolsk, znak sprawy RPA.6743.4.154.2021 z dnia 03.08.2021, brak sprzeciwu
 155. Budowa  sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolskim  ul.Olszowa, na dz. nr 52/2 ( obręb 0107), inwestor  Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.155.2021 z dnia 04.08.2021, wniosek wycofano dnia 20.08.2021
 156. Budowa  sieci gazowej o cisnieniu do 0,5MPa  w miejscowości Ostrów Wielkopolski  ul. Cisowa/Jeżynowa, na dz. nr 124, 65 ( obręb 0208), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.156.2021 z dnia 04.08.2021, wniosek wycofano dnia 20.08.2021
 157. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa  w miejscowości Debnica ul. Jaśminowa na dz. nr 146/14, 186/2 ( obręb 0005), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.157.2021 Z DNIA 04.08.2021, wycofano wniosek dnia 20.08.2021
 158. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  w Wysocku Wielkim ul. Jesionowa, na dz. nr 116/24 ( obręb 0026), inwestor Patryk Fibich, ,znak sprawy  RPA.6743.4.158.2021 z dnia  05.08.2021, brak sprzeciwu
 159. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Nowych Kamienicach, na dz. nr 25/7 ( obręb 0010), inwestor INS-Matro sp.zo.o. Nowe Kamienice, znak sprawy RPA.6743.4.159.2021 z dnia 05.08.2021, brak sprzeciwu
 160. Budowa  linii kablowej nn do 1kV w miejscowości Łąkociny, na dz. nr 417, 590 ( obręb 0017),inwestor  Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.67434.160.2021 z dnia 12.08.2021, brak sprzeciwu
 161. Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Latowice ul. Środkowa,Zielona na dz. nr 596, 594/6, 475 (obręb 0004), inwestor Gmina Sieroszewice, znak sprawy RP{A.6743.4.161.2021 z dnia 13.08.2021, brak sprzeciwu
 162. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5MP w Tarchałach Wielkich ul. Strażacka, na dz. nr 330, 350, 329/4 (obręb 0011), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.162.2021 z dnia 13.08.2021, Brak sprzeciwu
 163. Budowa kablowej linii elekreoenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Przygodziczki, na dz. nr 303/2, 303/1, 183/1, 3, 1/3 (obręb 0010), inwestor ENERGA OPERATOR SA., znak sprawy RPA.6743.4.163.2021 z dnia 17.08.2021, brak sprzeciwu
 164. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 11 dz 63  w Odolanowie ul. Nowa, na dz. nr 99/14, 100/12, 1533/17, 1533/18 (obręb 00001, 0011), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.164.2021 z dnia 17.08.2021, brak sprzeciwu
 165. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Lewkowie ul. Żwirowa, na dz. nr 47, 173/1, 101 (obręb 0016), inwestor Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.165.2021 z dnia 25.08.2021, brak sprzeciwu
 166. Budowa sieci wodociągowej z rur PEHD 100 PN 10 o średnicy 125 mm, budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U o średnicy 200 mm w Ostrowie Wlkp. ul. Długa, na dz. nr 21, 9 (obręb 0114), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanbalizacji S.A., znak sprawy RPA.6743.4.166.2021 z dnia 25.08.2021, brak sprzeciwu
 167. Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w pasie drogi gminnej w Lewkowie ul. Wieniawskiego, Komedy, Kilara, Południowa, Chopina, Przy lesie, na dz. nr 261/3, 262/4, 269, 540/2, 255/17, 255/19, 266 (obręb 0016), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.167.2021 z dnia 31.08.2021, brak sprzeciwu
 168. Budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia Przygodziczki ul. Ogrodowa, na dz. nr 1553/99, 155/98, 1552, 1553/28, 1553/76, 1553/78, 1553/80, 1553/82, 1553/84, 1553/86, 1553/88, 1542/1 (obręb 0009), inwestor ENERGA OPERATOR SA., znak sprawy RPA.6743.4.168.2021 z dnia 01.09.2021, brak sprzeciwu
 169. Budowa kanalizacji deszczowej w Odolanowie ul. Jałowcowa, na dz. nr 2130 (obręb 0001), inwestor Gmina i Miasto Odolanów, znak sprawy RPA.6743.4.169.2021 z dnia 03.09.2021, brak sprzeciwu
 170. Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Topoli Małej ul. Odolanowska 117, na dz. nr 475 (obręb 0024), inwestor Sławomir Jędrzejak, znak sprawy RPA.6743.4.170.2021 z dnia 06.09.2021, brak sprzeciwu
 171. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w miejscowości Biskupice Ołoboczne ul. Południowa, na dz. nr 483/2, 835 ( obręb 0002), inwestort Tasomix sp.zo.o. Biskupice Ołoboczne, znak sprawy RPA.6743.4.171.2021 z dnia 07.09.2021, brak sprzeciwu
 172. Budowa  linii kablowej nn w miejscowości Kałkowskie, na dz. nr 586/1, 586/2, m586/3, 586/6, 586/9, 586/4, 586/7, 586/10, 586/2, 586/5, 586/8, 133 ( obręb 0007), inwestor Energa Operator S.A. Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.172.2021 z dnia 07.09.2021, brak sprzeciwu
 173. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, na dz. nr 11/2, 12/2, 13/4, 13/6, 14/2, (obręb 0157) i dz. nr 1/2 (obręb 0158), inwestor Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Płock, znak sprawy RPA.6743.4.173.2021 z dnia 07.09.2021, brak sprzeciwu
 174. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Przygodzice ul. Wrocławska na dz. nr 388/1, 518/4, 544, 531, 782 (obręb 0009), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.174.2021 z dnia 08.09.2021, wniosek wycofano dnia 28.09.2021, brak sprzeciwu
 175. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu 0,5 MPa w miejscowości Nowe Skalmierzyce ul. Kamienna, Lipowa, POlna, na dz. nr 215/1, 208, 234/1 ( obręb 0001), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.175.2021 z dnia 09.09.2021, brak sprzeciwu
 176. Budowa sieci gazowej o cisnieniu do 0,5MPa w miejscowości Dębnica, na dz. nr 146/14 (obręb 0005) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.176.2021 z dnia 10.09.2021, brak sprzeciwu
 177. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Ostrów Wielkopolskiego ul. IŁłakowiczówwny/Małkowskiej, na dz. nr 195/15, 195/16 (obręb 0025), inwestor Patrycja Smolarek-Kasprzak, znak sprawy RPA.6743.4.177.2021 z dnia 10.09.2021, brak sprzeciwu
 178. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski rej. ul.Kamiennej, na dz. nr 4 (obręb 0140) i dz. nr 42/6 (obręb 0129), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.178.2021 z dnia 13.09.2021, brak sprzeciwu
 179. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębnica, na dz. nr 528, 535 ( obręb 0005), inwestor Miłosz Dąbrowski, znak sprawy RPA.6743.4.179.2021 z dnia 13.09.2021, brak sprzeciwu
 180. Budowa sieci Wodociągowej w miejscowości Czarnylas, dz. nr 367 ( obręb 0004), Inwestor Gmina Przygodzice, Znak Sprawy RPA.6743.4.180.2021 z dnia 16.09.2021, brak sprzeciwu
 181. Budowa linii kablowej nN 0,4kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Krakowska, Dz. nr 4/20,4/21,17/24,5/18,8/11,9/1,12/1,13/1,16/9,17/13,17/25, (obręb 0029) dz. nr 28/6,29/4(obręb 0028, inwestor Energa Opertor S. A.  z siedzibą w Gdańsku, RPA.6743.181.2021 z dnia 16.09.2021, brak sprzeciwu
 182. Przebudowa napowietrznej sieci ciepłowniczej na sieć w technoilogi rur preizolowanych w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Żeromskiego/ Reymonta  dz. nr 20/10 obr. (0037), inwestor Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S. A. w Ostrowie Wielkopolskim, RPA.6743.4.182.2021 z dnia 16.09.202, brak sprzeciwu
 183. Budowa kablowej sieci elktroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Biskupice Ołobocznbe dz. nr 844,891,483/2,835 ( obr. 0002), Inwestor Energa - Operator S. A.Gdańsk, RPA.6743.4.183.2021 z dnia 17.09.2021, brak sprzeciwu
 184. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Węgry ul. Bursztynowa dz. nr 60/1 (obręb 0023), inwestor WPK Sp. z o.o. w Skalmierzycach, RPA.6743.4.184.2021 z dnia 21.09.2021, brak sprzeciwu
 185. Budowa sieci wodociągowej z rur PEHD 100 PN o średnicy 125 mm w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Końcowa dz. nr 33, 48/2, 49/5 (obręb 0091), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.w ostrowie Wielkopolskim, RPA.6743.4.185.2021 z dnia 21.09.2021, brak sprzeciwu
 186. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE100 SDR 17,6 DN90 w miejscowości Zacharzew na dz. nr 122/5, 123/1, 56/1,( obręb 0027) i w miejscowości Lamki na dz 369/5 (obręb 0014), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Tarnów, RPA.6743.4.186.2021 z dnia 23.09.2021, brak sprzeciwu
 187. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świeligów, dz. nr 87, 76, 519 (obręb 0023), inwestor Mateusz Żychlinski, RPA.6743.4.187.2021 z dnia 28.09.2021, brak sprzeciwu
 188. Budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U o średnicy Dz 200-160 mm  w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Kościuszki, dz. nr 109 (obręb 0098), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, RPA.6743.4.188.2021 z dnia 06.10.2021, brak sprzeciwu
 189. Budowa  kanalizacji sanitarnej i wodociagowej  w miejscowości Ostrów Wielkopolski rej. ul. Nowa Krępa, na dz. nr 1 ( obreb 0026) i na dz. nr 83/2 ( obreb 0031), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, RPA.6743.4.189.2021 z dnia 11.10.2021, brak sprzeciwu
 190. Budowa sieci oświetleniowej w miejscowości Śliwniki,na dz. nr 80 ( obręb 0020) i w miejscowości Nowe Skalmierzyce. na dz. nr 488 ( obręb 0001), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o. Kalisz, RPA.6743.4.190.2021 z dnia 13.10.2021, brak sprzeciwu
 191. Budowa linii elektroenergetycznej nn w miejscowości Garki ul. Kręta, na dz. nr 604, 605/1, 1082/3, 447/1, 449, 1235 ( obręb 0002), inwestor Energa Operator S.A. Gdańsk, RPA.6743.4.191.2021 z dnia 15.10.2021, brak sprzeciwu
 192. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa w miejscowości Biskupice Ołoboczne ul. Środkowa na dz. nr 483/2, 483/3, 865/6 (obręb 0002), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Tarnów, RPA.6743.4.192.2021 z dnia 12.10.2021, brak sprzeciwu
 193. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE100 DN 63 w miejscowości Odolanów ul. Krotoszyńska,  na dz. nr 194/1 ( obręb 0001), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Tarnów, RPA.6743.4.193.2021 z dnia 19.10.2021, brak sprzeciwu
 194. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE100 SDR 17,6 DN90 w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Olszowa na dz. nr 52/2( obręb 0107), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Tarnów, RPA.6743.4.194.2021 z dnia 19.10.2021, brak sprzeciwu
 195. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radłów ul. Nowa dz. nr 238/32, 238/33, 238/36, 238/37 (obręb 0017), inwestor Gmina i Miasta Raszków, RPA.6743.4.195.2021 z dnia 20.10.2021, brak sprzeciwu
 196. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Zacharzew, na dz. nr 47/4, 47/2, 47/3, 47/5, 47/6 (obręb 0009), inwestor  Energa Operator S.A. Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.196.2021 z dnia 21.10.2021, brak sprzeciwu
 197. Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kołątajew, na dz. nr 296/54, 296/61, 296/85, 304/13, 304/1 (obręb 0012) inwestor Maria i Zbigniew Motylewscy, znak sprawy RPA.6743.4.197.2021 z dnia 22.10.2021, brak sprzeciwu
 198. Budowa linii kablowej nN 0,4kV w miejscowości Lewków ul. Południowa, na dz. nr 261/7, 261/6, 261/4, 261/5, 261/3, 269 (0016), inwestor ENERGA OPERATOR S.A. Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.198.2021 z dnia 27.10.2021, brak sprzeciwu
 199. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 RC SDR11 DN 63 w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Azaliowa, na dz. nr 2 (obręb 0207) dz. nr 16/1, 26/13 (obręb 0210), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.199.2021 z dnia 29.10.2021, brak sprzeciwu
 200. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 RC SDR11 DN 63 w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Cisowa, Jeżynowa, na dz. nr 124, 65 (obręb 0208), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.200.2021 z dnia 02.11.2021, brak sprzeciwu
 201. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 RC SDR11 DN 63 w miejscowości Przybysławice, na dz. nr 126, 12, 123/18 (obręb 0016), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.201.2021 z dnia 03.11.2021, brak sprzeciwu
 202. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5MPa w miejscowości Mączniki ul. Perłowa, Diamentowa, Aleja Rzekty, na dz. nr 3/2, 3/135, 3/78, 3/136, 3/85 (obręb 0015), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.202.2021 z dnia 03.11.2021, brak sprzeciwu
 203. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Parczew, na dz. nr 239/2, 237/14, 237/23, 237/27, 237/3, 237/15, 237/24, 237/20, 237/9, 237/16, 237/25, 230, 237/10, 237/22, 237/26, 241/5 (obręb 0007), inwestor ENERGA OPERATOR S.A. Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.203.2021 z dnia 03.11.2021, brak sprzeciwu
 204. Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV w miejscowości Biniew, na dz. nr 16, 15/2,10/2, 11/4, 18, 12/1, 13/5, 13/3,13/4, 14, 10/3, 9,11/1 (obręb 0008), 68, 65, 51, 17/2 (obręb 0022), 216/2, 209, 203, 192, 198/3, 198/5, 198/8, 198/1, 198/7, 197/4, 197/6, 197/2, 196/1, 289/2, 289/1, 194/5, 194/4, 194/3, 194/7, 193/1, 191/2, 191/3, 199/1 (obręb 0002), inwestor Energ-Operator S.A. Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.204.2021 z dnia 05.11.2021, brak sprzeciwu
 205. Budowa linii kablowej nn 0,4kV w miejscowości Boników, na dz. nr 374/1, 374/2, 376, 446, 409, 563 (obręb 0001), inwestor ENERGA OPERATOR S.A. Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.205.2021 z dnia 05.11.2021, brak sprzeciwu 
 206. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Rososzyca ul. Łąkowa, na dz. nr 192/1, 192/2, 192/7, 860/1 (obręb 0010), inwestor ENERGA OPERATOR S.A. Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.206.2021 z dnia 05.11.2021, brak sprzeciwu
 207. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE100 SDR RC dn 63 w miejscowosci Wtórek. ul. Ostrowska, ul. Strumykowa, na dz. nr 710, 638/21, 638/7 (obręb 0025), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Tarnów, znak sprawy RPA.6743.4.207.2021 z dnia 08.11.2021, brak sprzeciwu
 208. Budowa linii kablowej nn-0,4kV w miejscowości Psary ul. Kaliska, na dz. nr 228/12, 529, 17/9 (obręb 0008), inwestor ENERGA OPERATOR S.A. Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.208.2021 z dnia 15.11.2021, brak sprzeciwu
 209. Budowa linii kablowej nN 0,4kV w miejscowości Ostrów Wlkp. ul. Topolowa, na dz. nr  25/7, 25/6 (obręb 0164), inwestor ENERGA OPERATOR S.A. Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.209.2021 z dnia 18.11.2021, brak sprzeciwu
 210. Budowa linii kablowej nN 0,4kV w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Dębowa, na dz. nr 1290/34, 1290/35, 1290/36, 1392 (obręb 0007), inwestor ENERGA OPERATOR S.A. Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.210.2021 z dnia 23.11.2021, brak sprzeciwu
 211. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skalmierzyce ul. Dąbkowa, na dz. nr 673/1 (obręb 0018), inwestor Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Skalmierzycach, znak sprtawy RPA.6743.4.211.2021 z dnia 24.11.2021, brak sprzeciwu
 212. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Sadowie, na dz. nr 418/37, 418/35, 418/41, 418/21, 418/39, 418/42, 418/20, 418/40, 404/1 (obręb 0019), inwestor ENERGA OPERATOR S.A. Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.212.2021 z dnia 25.11.2021, brak sprzeciwu
 213. Budowa sieci eletroenergetycznej nN w zakresie oświetlenia drogowego w miejscowości Chotów, na dz. nr 161 (obręb 0004), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.213.2021 z dnia 26.11.2021, brak sprzeciwu
 214. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego i rozbiórka sieci oświetleniowej w miejscowości Gałązki Wielkie, na dz. nr 45, 43, 44/4, 44/4, 44/5, 46/1, 46/3, 46/4, 137, 47/8, 45, 71 (obręb 0008), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.214.2021 z dnia 26.11.2021, brak sprzeciwu
 215. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Topola Wielka ul. Bażantarnia, na dz. nr 572, 574/11 (obreb 0012), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.215.2021 z dnia 26.11.2021, brak sprzeciwu
 216. Budowa linii kablowej nN w miejscowości Namysłaki, na dz. nr 2095, 2087, 2078, 2086/4, 2085, 2086/3 (obręb 0014), inwestor ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, znak sprawy RPA.6743.4.216.2021 z dnia 01.12.2021, brak sprzeciwu
 217. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czekanów, na dz. nr 107, 93 (obreb 0004), inwestor Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.217.2021 z dnia 06.12.2021, brak sprzeciwu 
 218. Budowa linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami w miejscowości Nowe Kamienice, na dz. nr 65/1, 33, 25/1, 25/3, 25/8, 25/7, 25/9, 25/18 (obręb 0010), inwestor ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, znak sprawy RPA.6743.4.218.2021 z dnia 07.12.2021, brak sprzeciwu
 219. Budowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia 0,4kV w miejscowości Mączniki, na dz. nr 27/84, 27/80, 27/79 (obręb 0015), inwestor ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, znak sprawy RPA.6743.4.219.2021 z dnia 10.12.2021, brak sprzeciwu
 220. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przygodzice ul. Wrzosowa, na dz. nr 1665 (obręb 0009), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.220.2021 z dnia 15.12.2021, brak sprzeciwu
 221. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wtórek ul. Przyjazna, na dz. nr 407/1, 418/15 (obręb 0025), inwestor Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., znak sprawy RPA.6743.4.221.2021 z dnia 15.12.2021, wniosek wycofano dnia  18.01.2022, brak sprzeciwu
 222. Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV w miejscowości Satry Staw, na dz. nr 221/11, 221/20 (obręb 0011), inwestor ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, znak sprawy RPA.6743.4.222.2021 z dnia 15.12.2021, brak sprzeciwu
 223. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 11 Dz 63 w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Klonowa, na dz. nr 605/2, 1164/1 (obręb 0007), inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z/s w Tarnowie, znak sprawy RPA.6743.4.223.2021 z dnia 16.12.2021, brak sprzeciwu 
 224. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Smardów, na dz. nr 24/11 (obręb 0011) i w miejscowości Wysocko Wielkie, na dz. nr 192/7, 193 ( obręb 0026)inwestor Łukasz Protasiak, znak sprawy  RPA.6743.4.224.2021 z dnia 27.12.2021, brak sprzeciwu
 225. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skalmierzyce ul. Słoneczna, na dz. nr 673/1, 545/9, 674 (obreb 0018), inwestor Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne sp.zo.o. w Skalmierzycach, znak sprawy RPA.6743.4.225.2021 z dnia 30.12.2021, brak sprzeciwu
 226. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skalmierzyce ul. Ostrowska, Powstańców Wlkp., na dz. nr 1124, 1125, 1127 (obreb 0018), inwestor Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne sp.zo.o. w Skalmierzycach, znak sprawy RPA.6743.4.226.2021 z dnia 30.12.2021, brak sprzeciwu
 227. Budowa sieci ciepłowniczej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Opalowa, Torowa, Krótka, Szmaragdowa, na dz. nr 3/5, 3/29, 3/36, 11, 14 (obreb 0010), dz. nr. 35/89, 35/59, 32/2, 18, 20, 24, 26, 27, 28 ( obręb 0011), inwestor Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.227.2021 z dnia 31.12.2021,brak sprzeciwu
Czas udostępnienia: 2023-02-21
Pokaż metadane