OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Rejestr zgłoszeń budowy na rok 2021

 1. Zgłoszewnie budowy sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowści Franklinów, na działkach nr 203, 29/2 (obręb 0006), inwestor Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o. Kalisz, znak sprawy RPA.6743.4.1.2021 z dnia 04.01.2021
 2. Zgłoszenie budowy sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowści Ociąż ul. Spokojna, na dzialkach nr 267, 277/17 (obręb 0016), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Tarnów, znak sprawy  RPA.6743.4.2.2021z dnia 07.01.2021
 3. Zgłoszenie budowy sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Odolanów ul. Parkowa, Liliowa,Natury, na działkach nr 1154/12, 1160/5, 1159, 1155/8, 1155/23 (obręb 0001), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RP{A.6743.4.3.2021 z dnia 13.01.2021
 4. Zgłoszenie  budowy sieci elektroenegetycznej do 1kV w miejscowści Zamość, na dz. nr 214/8, 214/11, 214/10, 214/9, 377, 213, 181, 384 (obręb 0015), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy  RPA.6743.4.4.2021 z dnia 13.01.2021
 5. Zgłoszenie budowy sieci gazowej o cisnieniu do 0,5 MPa w miejscowści Tarchały Wielkie ul. Ostrowska, Strażacka, na dz. nr 300/10, 291/10, 291/9, 287 (obręb 0011), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.5.2021 z dnia 15.01.2021
 6. Zgłoszenie budowy sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Wtórek ul. Żwirowa, na dz. nr 724, 723/6, 722/6, 728/5 (obręb 0025), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.6.2021 z dnia 15.01.2021
 7. Zgłoszenie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowści Odolanów ul. Kwiatowa, na dz. nr 755, 649/1, 646/8, 648/7, 613/6, 753 (obręb 0001), inwestor Gmina i Miasto Odolanów, znak sprawy RPA.6743.4.7.2021 z dnia 18.01.2021
 8. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowści Sadowie, na dz. nr 114, 91/3 (obręb 0019), i w Parczewie na dz. nr 68/4, 99 (obręb 0007), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy  RPA.6743.4.8.2021 z dnia 20.01.2020
 9. Zgłoszenie budowy sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski, na dz. nr 21/4, 24/3, 20/4, 19/6, 18/9, 45/2, 26, 25/1 (obręb 0105), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.9.2021 z dnia 20.01.2021
 10. Zgłoszenie budowy sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Biskupice Ołoboczne, na dz. nr 158/3, 129, 1061/8 (obręb 0002), inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.67434.10.2021 z dnia 22.01.2021
 11. Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Wysocko Wielkie ul. Pruślińska, na dz. nr 27/2, 30/1 (obręb 0026), inwestor Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp.zo.o. Gorzyce Wielkie, znak sprawy RPA.6743.4.11.2021 z dnia 22.01.2021
 12. Zgłoszenie budowy sieci wodociagowej w miejscowości Wysocko Wielkie ul. Pruślińska, Parkowa, Kamienna, na dz. nr 27/2, 28, 29, 449 (obręb 0026), inwestor Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp.zo.o. Gorzyce Wielkie, znak sprawy RPA.6743.4.12.2021 z dnia 22.01.2021
 13. Zgłoszenie budowy sieci cieplnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Powstańców Wielkopolskich, Olimpijska, na dz. nr 89, 90, 103, 104/2 (obręb 0081), inwestor Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.13.2021 z dnia 26.01.2021
 14. Zgłoszenie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przygodzice ul. Północna, Wrocławska, na dz. nr 24/1, 59/1, 61/1, 25/3, 26/3 (obręb 0009), inwestor Gmina Przygodzice, znak sprawy RPA.6743.4.14.2021 z dnia 26.01.2021
 15. Zgłoszenie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowści Ostrów Wielkopolski rej. ul. Grabowej, na dz. nr 67, 66/8, 66/7, 30/10, 30/13, 29/5, 28/5, 7/2, 1,(obręb 0210)  i dz. nr 2 (obręb 0207), inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski, znak spreawy RPA.6743.4.15.2021 z dnia 26.01.2021
Czas udostępnienia: 2021-01-27
Pokaż metadane