OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

XXXIV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 27 kwietnia 2006 roku

Załączone pliki

 1. Sygnatura/nr: XXXIV/331/2006
  ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim
 2. Sygnatura/nr: XXXIV/332/2006
  ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim
 3. Sygnatura/nr: XXXIV/333/2006
  ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wielkopolskim
 4. Sygnatura/nr: XXXIV/334/2006
  ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim
 5. Sygnatura/nr: XXXIV/335/2006
  ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim
 6. Sygnatura/nr: XXXIV/336/2006
  ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim
 7. Sygnatura/nr: XXXIV/337/2006
 8. Sygnatura/nr: XXXIV/338/2006
  uchwalenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim
 9. Sygnatura/nr: XXXIV/339/2006
  wynagrodzenia Starosty Ostrowskiego
 10. Sygnatura/nr: XXXIV/340/2006
  wynagrodzenia Powiatowego Rzecznika Konsumentów Powiatu Ostrowskiego
 11. Sygnatura/nr: XXXIV/341/2006
  udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
 12. Sygnatura/nr: XXXIV/342/2006
  zmiany uchwały Nr XXXI/309/2005 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2006
 13. Sygnatura/nr: XXXIV/343/2006
  zmiany uchwały Nr XXVI/278/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku ze zmianami w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniom
 14. Sygnatura/nr: XXXIV/344/2006
  udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Ostrowskiego z wykonania budżetu za 2005 rok
Czas udostępnienia: 2006-04-28
Pokaż metadane