OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

XXIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 27 grudnia 2012 roku

Załączone pliki

 1. Sygnatura/nr: XXIII/232/2012
  zmiany Uchwały nr VI/43/2003 Rady Powiatu Ostrowskiego w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Powiatu Ostrowskiego
 2. Sygnatura/nr: XXIII/233/2012
  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ostrowskiego na rok 2013,
 3. Sygnatura/nr: XXIII/234/2012
  zmiany w podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2012 roku, określonych Uchwałą Nr XXII/225/2012 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 5 grudnia 2012 roku
 4. Sygnatura/nr: XXIII/235/2012
  udzielenia pomocy finansowej Gminie Ostrów Wielkopolski na zadanie pod nazwą Przebudowa drogi gminnej nr 791163P – Lewków ul. Lipowa realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój
 5. Sygnatura/nr: XXIII/236/2012
  przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej
 6. Sygnatura/nr: XXIII/237/2012
  zmiany uchwały Nr XI/125/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na rok 2012
 7. Sygnatura/nr: XXIII/237/2012
  zmiany uchwały Nr XI/125/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na rok 2012
 8. Sygnatura/nr: XXIII/238/2012
  zmiany uchwały nr XI/124/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2012 – 2025
 9. Sygnatura/nr: XXIII/239/2012
  ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
 10. Sygnatura/nr: XXIII/240/2012
  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2013 – 2025
 11. Sygnatura/nr: XXIII/241/2012
  budżetu na rok 2013
 12. Sygnatura/nr: XXIII/241/2012
  budżetu na rok 2013
Czas udostępnienia: 2013-01-07
Pokaż metadane