OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

XXVII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 26 czerwca 2013 roku

Załączone pliki

 1. Sygnatura/nr: XXVII/263/2013
  zmiany w podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2013 roku, określonych Uchwałą Nr XXV/247/2013 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 marca 2013 roku,
 2. Sygnatura/nr: XXVII/264/2013
  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22 za rok 2012,
 3. Sygnatura/nr: XXVII/265/2013
  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2012,
 4. Sygnatura/nr: XXVII/266/2013
  zmiany uchwały nr XXIII/235/2012 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ostrów Wielkopolski na zadanie pod nazwą Przebudowa drogi gminnej nr 791163P –Lewków ul. Lipowa realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych –ETAP II Bezpieczeństwo –Dostępność –Rozwój ,
 5. Sygnatura/nr: XXVII/267/2013
  zmiany uchwały nr XX/202/2012 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 września 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sośnie na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi nr 809579P Pawłów - Cieszyn realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój ,
 6. Sygnatura/nr: XXVII/268/2013
  zmiany uchwały nr XX/204/2012 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 września 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Odolanów na zadanie pod nazwą: Budowa nawierzchni drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Odolanowie ul. Przemysłowa realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych –ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój ,
 7. Sygnatura/nr: XXVII/269/2013
  zmiany uchwały nr XX/206/2012 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 września 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Przygodzice na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Wysocko Małe ul. Ostrowska realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój ,
 8. Sygnatura/nr: XXVII/270/2013
  zmiany uchwały Nr XXIII/241/2012 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na rok 2013,
 9. Sygnatura/nr: XXVII/271/2013
  zmiany uchwały nr XXIII/240/2012 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2013 – 2025,
 10. Sygnatura/nr: XXVII/272/2013
  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za 2012 rok,
 11. Sygnatura/nr: XXVII/273/2013
  udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Ostrowskiego z wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za 2012 rok.
Czas udostępnienia: 2013-07-02
Pokaż metadane