OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

XXXVI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 30 kwietnia 2014 roku

Załączone pliki

 1. Sygnatura/nr: XXXVI/320/2014
  przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Ostrowskiego kontroli dotyczącej przetargu nieograniczonego na wynajem pomieszczeń użytkowych w obiekcie Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Królowej Jadwigi 10, z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną oraz przetargów na adaptację Klubu Nauczyciela z przeznaczeniem na Powiatową Galerię Sztuki Współczesnej,
 2. Sygnatura/nr: XXXVI/321/2014
  zmiany nazwy II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej 48 dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski oraz nadania uaktualnionego aktu założycielskiego,
 3. Sygnatura/nr: XXXVI/322/2014
  założenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Transportowo – Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kantaka 6 oraz nadania mu aktu założycielskiego i pierwszego statutu centrum, a także nadania uaktualnionego aktu założycielskiego Zespołu Szkół Transportowo – Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Kantaka 6 dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski,
 4. Sygnatura/nr: XXXVI/323/2014
  planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Ostrowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące,
 5. Sygnatura/nr: XXXVI/324/2014
  ustalenia Rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostrowskiego oraz Rozkładu dyżurów aptek w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku,
 6. Sygnatura/nr: XXXVI/325/2014
  wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Przygodzicach oznaczonej numerem działki 222/1, stanowiącej własność Powiatu Ostrowskiego,
 7. Sygnatura/nr: XXXVI/326/2014
  wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Gimnazjalnej, oznaczonej w obrębie 0077 numerem działki 15/2, stanowiącej własność Powiatu Ostrowskiego,
 8. Sygnatura/nr: XXXVI/327/2014
  zmiany uchwały nr XXXIII/307/2013 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014,
 9. Sygnatura/nr: XXXVI/328/2014
  zmiany uchwały nr XXXIII/306/2013 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2014-2025.
Czas udostępnienia: 2014-05-05
Pokaż metadane