OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

III Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 29 grudnia 2014 roku

Załączone pliki

 1. Sygnatura/nr: III/13/2014
  zmiany uchwały nr II/9/2014 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Ostrowskiego oraz wyboru ich Przewodniczących i składów personalnych,
 2. Sygnatura/nr: III/14/2014
  oddelegowania przez Rade Powiatu Ostrowskiego radnych do komisji bezpieczeństwa i porządku,
 3. Sygnatura/nr: III/15/2014
  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ostrowskiego na rok 2015,
 4. Sygnatura/nr: III/16/2014
  zmiany statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Limanowskiego 20/22
 5. Sygnatura/nr: III/17/2014
  zmiany w podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2014 roku, określonych Uchwałą nr XLII/357/2014 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 października 2014 roku
 6. Sygnatura/nr: III/18/2014
  zmiany nazwy i nadania statutu Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim,
 7. Sygnatura/nr: III/19/2014
  powierzenia Gminie i Miastu Odolanów zadania pod nazwą Zarządzenie przystankami autobusowymi zlokalizowanymi w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów
 8. Sygnatura/nr: III/20/2014
  zmiany uchwały XLI/353/3014 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie utworzenie wydzielonego rachunku dochodów w Zespole Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim,
 9. Sygnatura/nr: III/21/2014
  wynagrodzenia Starosty Ostrowskiego,
 10. Sygnatura/nr: III/22/2014
  zmiany uchwały nr XXXIII/307/2013 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
 11. Sygnatura/nr: III/23/2014
  zmiany uchwały nr XXXIII/306/2013 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2014-2025.
Czas udostępnienia: 2015-01-02
Pokaż metadane