OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 17 marca 2004 roku

Załączone pliki

 1. Sygnatura/nr: 414/2004
  zmiany Uchwały Nr 348/2003 Zarządu Powiatu Ostrowskiego z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w dni robocze i soboty oraz terminów dyżurów nocnych i w dni wolne od pracy na terenie Powiatu Ostrowskiego od dnia 2 stycznia 2004 roku do dnia 1 lipca 2004.
 2. Sygnatura/nr: 415/2004
  przyznania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2004 dla: a)Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Klub Nauczyciela w Ostrowie Wielkopolskim na zadanie z dziedziny oświata i wychowanie pod nazwą Zostań Negocjatorem , b)Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Klub Nauczyciela w Ostrowie Wielkopolskim na zadanie z dziedziny oświata i wychowanie pod nazwą Młodzieżowe Warsztaty Dziennikarskie , c)Stowarzyszenia Zacharzew 2000 w Ostrowie Wielkopolskim na zadanie z dziedziny oświata i wychowanie pod nazwą XI Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie .
 3. Sygnatura/nr: 416/2004
  wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy zawartej w dniu 05 sierpnia 2003 roku pomiędzy Zarządem Powiatu i Panią Grażyną Rewak dotyczącej terenu przy ul. Tomczeka w Ostrowie Wielkopolskim stanowiącego część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 66/2 z arkusza mapy 82 o powierzchni 17,50 m2 .
 4. Sygnatura/nr: 417/2004
  wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy zawartej w dniu 27 stycznia 2003 roku pomiędzy Zarządem Powiatu i Panią/Panem Krystyną i Tadeuszem Cyran dotyczącej terenu przy ul. Tomczeka w Ostrowie Wielkopolskim stanowiącego część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 66/2 z arkusza mapy 82 o powierzchni 17,50 m2 .
 5. Sygnatura/nr: 418/2004
  ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na I kwartał 2004 roku.
 6. Sygnatura/nr: 419/2004
  ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wrocławska 48.
Czas udostępnienia: 2004-03-22
Pokaż metadane