OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej

Adrian Ćwiklak – administrator
Referat Informatyki
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Al. Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 62 737 84 80
faks: 62 737 84 33
e-mail: bip@powiat-ostrowski.pl 

Jolanta Orzechowska – redaktor
Referat Obsługi Zarządu i Rady Powiatu
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Al. Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 62 737 84 08
faks: 62 737 84 33
e-mail: biuro.zarzadu@powiat-ostrowski.pl 

Malwina Kujek – redaktor
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Al. Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 62 737 84 26
faks: 62 737 84 33
email: fn@powiat-ostrowski.pl 

Łukasz Bartczak – redaktor
Biuro Promocji i Relacji Społecznych
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Al. Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 62 504 83 60
faks: 62 737 84 33
e-mail: promocja@powiat-ostrowski.pl 

Dorota Smuga – redaktor
Referat Architektury i Budownictwa
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Al. Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 62 504 83 33
faks: 62 737 84 33
e-mail: d.smuga@powiat-ostrowski.pl

Anna Pasternicka – redaktor
Referat Rolnictwa Leśnictwa i Gospodarki Wodnej
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Al. Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 62 737 84 68
faks: 62 737 84 33
e-mail: rpr@powiat-ostrowski.pl 

Jakub Chocaj – redaktor
Referat Ochrony Środowiska
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Al. Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 62 737 84 70
faks: 62 737 84 33
e-mail: rpr@powiat-ostrowski.pl 

Magdalena Boroń – redaktor
Biuro Zamówień Publicznych
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Al. Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 62 737 84 28
faks: 62 737 84 33
e-mail: przetargi@powiat-ostrowski.pl

Marcel Szlachciak – redaktor
Biuro Zamówień Publicznych
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Al. Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 62 737 84 28
faks: 62 737 84 28
e-mail: przetargi@powiat-ostrowski.pl

Marlena Frąszczak – redaktor
Wydział Edukacji
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Al. Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 62 737 84 87
faks: 62 737 84 33
e-mail: edukacja@powiat-ostrowski.pl

Renata Zaremba-Wawrocka – redaktor
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Aleja Słowackiego 1C
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 62 737 10 98
faks: 62 737 10 98
e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl

Iwona Larek – redaktor
Biuro Kontroli
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Al. Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 62 737 84 79
faks: 62 737 84 33
e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl 

Grzegorz Szczerkowski – redaktor
Archiwum Zakładowe
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Al. Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 62 737 84 79
faks: 62 737 84 33
e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl 

Jerzy Konkolewski – redaktor
Referat Zarządzania Kryzysowego i Obronności
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Al. Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 62 737 84 79
faks: 62 737 84 33
e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl

Czas udostępnienia: 2017-10-06
Pokaż metadane