OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Symbole Powiatu

Posiadanie herbu i flagi jest ważnym elementem integrującym lokalną społeczność i budującym jej tożsamość.

HERB

Herb to nie tylko symbol, ale także znak rozpoznawczy i element promocji. Herbem Powiatu Ostrowskiego jest tarcza hiszpańska, której pole podzielono w skos. Górną, zaszczytną część herbu stanowi godło Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, stolicy powiatu. Na czerwonym tle umieszczono wizerunek jabłka królewskiego w kolorze niebieskim, z dwoma skrzyżowanymi kluczami oraz wstęgą opasającą i krzyżem w kolorze żółtym. Są to elementy herbu Jana Jerzego Przebendowskiego, dzięki któremu Ostrów w 1714 odzyskał prawa miejskie. W dolnym, błękitnym polu ułożono w kręgu osiem złotych róż ze srebrnymi środkami. Róże symbolizują 8 gmin, które wchodzą w skład Powiatu Ostrowskiego. Złote róże w heraldyce symbolizują sławę, zwycięstwo i odrodzenie do nowego życia. Intencją projektującego było ukazanie gmin jako równych podmiotów, zintegrowanych w strukturach Powiatu.

FLAGA

Podczas oficjalnych uroczystości i wydarzeń pojawia się flaga powiatu. Jest analogicznie jak herb podzielona w skos na dwa pola: górne w kolorze czerwonym, a dolne w kolorze błękitnym. W górnym polu widnieje godło Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, natomiast w dolnym krąg utworzony z 8 złotych róż. Mało kto wie, że Powiat Ostrowski ma jeszcze drugą flagę. Wersja mniej oficjalna zbudowana jest z trzech równych, poziomych pasów czerwonego, żółtego i błękitnego. Jej barwy nawiązują do kolorów herbu.

Projekt herbu i flagi został opracowany przez Komisję Promocji i Rozwoju Powiatu i zatwierdzone przez Centrum Heraldyki Polskiej w Warszawie. Prawa autorskie do herbu i flagi posiada Powiat Ostrowski. Uchwałę w sprawie nadania herbu i flag Powiatu Ostrowskiego podjęła Rada Powiatu Ostrowskiego na XXX sesji w dniu 14 lutego 2002 roku (Uchwała Nr XXX/245/2002).

* flaga_herb

Czas udostępnienia: 2011-05-27
Pokaż metadane