OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Władze Powiatu

Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego

 1. Piotr Walkowski

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego

 1. Karolina Dera-Szymańska
 2. Mirosław Nowacki

Zarząd Powiatu Ostrowskiego

Przewodniczący Zarządu Powiatu Ostrowskiego

 1. Paweł Rajski

Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu Ostrowskiego

 1. Roman Pacholczyk

Członkowie Zarządu Powiatu Ostrowskiego

 1. Damian Grądzielewski
 2. Ryszard Pluciński
 3. Arkadiusz Wojtczak

Radni Powiatu Ostrowskiego

 1. Tomasz Brucki
 2. Michał Ciupka
 3. Karolina Dera – Szymańska
 4. Marek Ewiak
 5. Tomasz Gostomczyk
 6. Damian Grądzielewski
 7. Dorota Hurna
 8. Zdzisław Jaźwiec
 9. Andrzej Knopiński
 10. Andrzej Leraczyk
 11. Leszek Michalak
 12. Mirosław Nowacki
 13. Sylwia Nowicka
 14. Roman Pacholczyk
 15. Ryszard Pluciński
 16. Paweł Rajski
 17. Katarzyna Spiżak
 18. Danuta Szwedziak
 19. Barbara Szymanowska
 20. Anita Świątek
 21. Maria Tomaszewska
 22. Józef Wajs
 23. Rafał Walkow
 24. Piotr Walkowski
 25. Arkadiusz Wojtczak
 26. Tomasz Ziąbka
 27. Bartosz Ziółkowski
Czas udostępnienia: 2021-06-18
Pokaż metadane