OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Wykaz koordynatorów do spraw dostępności w Powiecie Ostrowskim z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, Aleja Powstańców Wielkopolskich 16.

Lp.

Jednostka organizacyjna

Koordynator

 

1

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

Aleja. Powstańców Wielkopolskich 16

63-400 Ostrów Wielkopolski

Marcel Szlachciak

62 737 84 14

2

Bursa Szkolna

w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Tomczeka 34

63-400 Ostrów Wielkopolski

 

 

Katarzyna Rybicka

62 735 60 95

3

Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Kościuszki 5

63-400 Ostrów Wielkopolski

 

Aleksandra Troszczyńska

62 735 57 54

4

Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Wolności 10

63-400 Ostrów Wielkopolski

 

Violetta Sikora

62 735 50 27

5

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Królowej Jadwigi 1

63-400 Ostrów Wielkopolski

 

Renata Skrzypczak – Piotrowska

62 736 51 39

6

Zespół Szkół Transportowo – Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego

w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Kantaka 6

63-400 Ostrów Wielkopolski

 

Izabela Parzydło

62 736 67 09

7

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego

ul. PTR 6

63-421 Przygodzice

 

Aneta Szczepaniak

(62) 733 61 31

 

8

I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim

im. Ks. J. Kampałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Gimnazjalna 9

63-400 Ostrów Wielkopolsk

 

Hanna Grzesiak

62 736 62 91

 

9

II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim

im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Wrocławska 48 63-400 Ostrów Wielkopolski

Wojciech Dominik

62 738 55 28

 

10

III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Wojska Polskiego 17

63-400 Ostrów Wielkopolski

Magdalena Mrowińska

62 736 24 94

11

IV Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Wojska Polskiego 17

63-400 Ostrów Wielkopolski

 

Henryka Stendera – Nysiak

62 591 94 50

12

Zespól Szkół Muzycznych

im. Krzysztofa Komedy - Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Al. Słowackiego 1c

63-400 Ostrów Wielkopolski

 

Mirosław Kowalski

62 735 34 99

13

Zespół Szkól Budowlano - Energetycznych

w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Wolności 23

63-400 Ostrów Wielkopolski

 

Beata Zalewska

62 736 62 28

14

Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Poznańska 43

63-400 Ostrów Wielkopolski

 

Marek Szczepaniak

62 735 89 00

15

Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim

im. Józefa Gniazdowskiego

ul. Partyzancka 29

63-400 Ostrów Wielkopolski

 

Anna Kupczyk

62 591 95 56

16

Zespół Szkól Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Wolności 12

 

Marcin Anioł

62 736 51 82

 

17

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim

Al. Słowackiego 1c

 

Karolina Cicharska

62 735 51 52 w.30

18

Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Partyzancka 8

63-400 Ostrów Wielkopolski

 

Arleta Zaworska

62 736 42 54

19

Dom Pomocy Społecznej w Psarach

ul. Kaliska 3

63-405 Sieroszewice

 

Lidia Sołtysiak

62 739 60 84

20

Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Staszica 1

63-400 Ostrów Wielkopolskim

 

Beata Duczmal

62 735 51 65 w.11

21

Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny

Al. Słowackiego 1c

63-400 Ostrów Wielkopolski

Dariusz Zawadzki

62 737 11 57

22

Galeria Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Wrocławska 2

63-400 Ostrów Wielkopolski

 

Barbara Zabłocka

62 735 49 54

23

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Wolności 29a

63-400 Ostrów Wielkopolski

 

Anna Stodolska

62 737 32 00

24

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie

Al. Słowackiego 1 c

63-400 Ostrów Wielkopolski

Daniel Świgoniak

62 738 45 63

Czas udostępnienia: 2020-10-02
Pokaż metadane