OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Zarządzenia Starosty Ostrowskiego na rok 2024

Załączone pliki

 1. w sprawie ustalenia normy spalania paliwa dla samochodu służbowego Skoda Superb
 2. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
 3. w sprawie ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka umieszczonego na pobyt całodobowy w Placówce Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim w 2024 roku
 4. w sprawie ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. s. M. Benodyny Koterbianki w Ostrowie Wielkopolskim w 2024 roku
 5. w sprawie ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Psarach w 2024 roku
 6. w sprawie ogłoszenia licytacji publicznej ruchomości Powiatu Ostrowskiego oraz wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia licytacji publicznej.
 7. w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.
 8. w sprawie powołania komisji konkursowej, w celu wyboru podmiotów leczniczych do wykonywania badań specjalistycznych i psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej na potrzeby orzekania przez komisję lekarską o zdolności do służby wojskowej
 9. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.
 10. powołania składu osobowego komisji do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
 11. powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Inspektora do Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.
 12. sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.
 13. w sprawie zmiany w składzie Powiatowej Rady Rynku Pracy
Czas udostępnienia: 2024-02-15
Pokaż metadane