OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

XXXIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 31 marca 2006 roku

Załączone pliki

 1. Sygnatura/nr: XXXIII/321/2006
  zmiany uchwały Nr XIX/161/2004 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Ostrowskiego oraz wyboru ich Przewodniczących i składów personalnych
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2006-03-31
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2006-04-04 11:45:54
  Licznik pobrań: 7
 2. Sygnatura/nr: XXXIII/322/2006
  określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2006 roku
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2006-03-31
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2006-04-04 11:45:54
  Licznik pobrań: 8
 3. Sygnatura/nr: XXXIII/323/2006
  zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2006-03-31
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2006-04-04 11:45:54
  Licznik pobrań: 7
 4. Sygnatura/nr: XXXIII/324/2006
  ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w i kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej IV Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2006-03-31
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2006-04-04 11:45:54
  Licznik pobrań: 7
 5. Sygnatura/nr: XXXIII/325/2006
  ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej Zespół Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2006-03-31
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2006-04-04 11:45:54
  Licznik pobrań: 8
 6. Sygnatura/nr: XXXIII/326/2006
  ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2006-03-31
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2006-04-04 11:45:54
  Licznik pobrań: 6
 7. Sygnatura/nr: XXXIII/327/2006
  udzielenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Powiatu Ostrowskiego
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2006-03-31
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2006-04-04 11:45:54
  Licznik pobrań: 7
 8. Sygnatura/nr: XXXIII/328/2006
  przyjęcia przez Powiat Ostrowski od Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski realizacji zadania pod nazwą Budowa kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej ulicy Radłowskiej w Ostrowie Wielkopolskim.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2006-03-31
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2006-04-04 11:45:54
  Licznik pobrań: 7
 9. Sygnatura/nr: XXXIII/329/2006
  zmiany uchwały Nr XXXI/309/2005 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2006
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2006-03-31
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2006-04-04 11:45:54
  Licznik pobrań: 7
 10. Sygnatura/nr: XXXIII/330/2006
  udzielenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Powiatu Ostrowskiego
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2006-03-31
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2006-04-04 11:45:54
  Licznik pobrań: 7
Czas udostępnienia: 2006-04-04
Ukryj metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
Czas wytworzenia: 2006-03-31
Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
Czas udostępnienia: 2006-04-04 11:45:54
Licznik wejść: 38