OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

XLI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 29 września 2014 roku

Załączone pliki

 1. Sygnatura/nr: XLI/341/2014
  skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2014-09-29
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-09 10:20:04
  Licznik pobrań: 8
 2. Sygnatura/nr: XLI/342/2014
  wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2014-09-29
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-09 10:20:04
  Licznik pobrań: 12
 3. Sygnatura/nr: XLI/343/2014
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2014-09-29
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-09 10:20:04
  Licznik pobrań: 9
 4. Sygnatura/nr: XLI/344/2014
  przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Ostrowskiego na lata 2014 – 2020
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2014-09-29
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-09 10:20:04
  Licznik pobrań: 12
 5. Sygnatura/nr: XLI/344/2014
  przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Ostrowskiego na lata 2014 – 2020
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2014-09-29
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-09 10:20:04
  Licznik pobrań: 8
 6. Sygnatura/nr: XLI/344/2014
  przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Ostrowskiego na lata 2014 – 2020
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2014-09-29
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-09 10:20:04
  Licznik pobrań: 11
 7. Sygnatura/nr: XLI/344/2014
  przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Ostrowskiego na lata 2014 – 2020
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2014-09-29
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-09 10:20:04
  Licznik pobrań: 7
 8. Sygnatura/nr: XLI/346/2014
  powierzenia Gminie i Miastu Nowe Skalmierzyce zadania pod nazwą wykonanie projektu budowlanego i przebudowa drogi powiatowej w Nowych Skalmierzycach (część ulicy Kamiennej)
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2014-09-29
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-09 10:20:04
  Licznik pobrań: 8
 9. Sygnatura/nr: XLI/347/2014
  regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2014-09-29
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-09 10:20:04
  Licznik pobrań: 26
 10. Sygnatura/nr: XLI/348/2014
  założenia VII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Transportowo – Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kantaka 6 oraz nadania mu aktu założycielskiego i pierwszego statutu szkoły, a także nadania uaktualnionego aktu założycielskiego Zespołu Szkół Transportowo – Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kantaka 6, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2014-09-29
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-09 10:20:04
  Licznik pobrań: 7
 11. Sygnatura/nr: XLI/349/2014
  zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Jarocińskim a Powiatem Ostrowskim w sprawie powierzenia przez Powiat Jarociński Powiatowi Ostrowskiemu realizacji zadań publicznych w zakresie wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci niewidomych i słabo widzących oraz niesłyszących i słabo słyszących
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2014-09-29
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-09 10:20:04
  Licznik pobrań: 7
 12. Sygnatura/nr: XLI/350/2014
  zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Kępińskim a Powiatem Ostrowskim w sprawie powierzenia przez Powiat Kępiński Powiatowi Ostrowskiemu realizacji zadań publicznych w zakresie wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci niewidomych i słabo widzących oraz niesłyszących i słabo słyszących
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2014-09-29
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-09 10:20:04
  Licznik pobrań: 7
 13. Sygnatura/nr: XLI/351/2014
  wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Ostrowski porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2014-09-29
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-09 10:20:04
  Licznik pobrań: 7
 14. Sygnatura/nr: XLI/352/2014
  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości przez Zespół Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2014-09-29
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-09 10:20:04
  Licznik pobrań: 8
 15. Sygnatura/nr: XLI/353/2014
  utworzenia wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2014-09-29
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-09 10:20:04
  Licznik pobrań: 7
 16. Sygnatura/nr: XLI/354/2014
  zmiany uchwały nr XXXIII/307/2013 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2014-09-29
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-09 10:20:04
  Licznik pobrań: 7
 17. Sygnatura/nr: XLI/355/2014
  zmiany uchwały nr XXXIII/306/2013 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2014-2025
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2014-09-29
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2014-10-09 10:20:04
  Licznik pobrań: 7
Czas udostępnienia: 2014-10-09
Ukryj metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
Czas wytworzenia: 2014-09-29
Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
Czas udostępnienia: 2014-10-09 10:20:04
Licznik wejść: 59