OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 7 grudnia 2004 roku

Załączone pliki

 1. Sygnatura/nr: 690/2004
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XX/179/2004 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Nowe Skalmierzyce realizacji zadania Budowa chodnika w ciągu drogi nr 13333 w m. Ociąż .
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2004-12-07
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2004-12-08 14:44:00
  Licznik pobrań: 2
 2. Sygnatura/nr: 691/2004
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XX/180/2004 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Raszków realizacji zadania Budowa chodnika w ciągu drogi nr 13301 w m. Radłów .
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2004-12-07
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2004-12-08 14:44:00
  Licznik pobrań: 2
 3. Sygnatura/nr: 692/2004
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XX/181/2004 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Wojewodą Wielkopolskim w związku z przyznaniem dotacji przeznaczonej na dofinansowanie badań opryskiwaczy wykonanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. PTR 6, 63 – 421 Przygodzice.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2004-12-07
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2004-12-08 14:44:00
  Licznik pobrań: 2
 4. Sygnatura/nr: 693/2004
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XX/182/2004 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Odolanów a Powiatem Ostrowskim w sprawie wyrażenia zgody przez Powiat Ostrowski na założenie i prowadzenie przez Gminę i Miasto Odolanów uzupełniającego liceum ogólnokształcącego.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2004-12-07
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2004-12-08 14:44:00
  Licznik pobrań: 2
 5. Sygnatura/nr: 694/2004
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XX/183/2004 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniom.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2004-12-07
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2004-12-08 14:44:00
  Licznik pobrań: 2
 6. Sygnatura/nr: 695/2004
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XX/184/2004 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentom.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2004-12-07
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2004-12-08 14:44:00
  Licznik pobrań: 2
 7. Sygnatura/nr: 696/2004
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XX/185/2004 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2004-12-07
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2004-12-08 14:44:00
  Licznik pobrań: 2
 8. Sygnatura/nr: 697/2004
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XX/186/2004 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2004-12-07
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2004-12-08 14:44:00
  Licznik pobrań: 2
 9. Sygnatura/nr: 698/2004
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XX/187/2004 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wielkopolskim.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2004-12-07
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2004-12-08 14:44:00
  Licznik pobrań: 2
 10. Sygnatura/nr: 699/2004
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XX/188/2004 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2004-12-07
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2004-12-08 14:44:00
  Licznik pobrań: 1
 11. Sygnatura/nr: 700/2004
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XX/189/2004 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2004-12-07
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2004-12-08 14:44:00
  Licznik pobrań: 2
 12. Sygnatura/nr: 701/2004
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XX/190/2004 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2004-12-07
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2004-12-08 14:44:00
  Licznik pobrań: 2
 13. Sygnatura/nr: 702/2004
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XX/191/2004 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej IV Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2004-12-07
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2004-12-08 14:44:00
  Licznik pobrań: 2
 14. Sygnatura/nr: 703/2004
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XX/192/2004 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2004-12-07
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2004-12-08 14:44:00
  Licznik pobrań: 2
 15. Sygnatura/nr: 704/2004
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XX/193/2004 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2004-12-07
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2004-12-08 14:44:00
  Licznik pobrań: 2
 16. Sygnatura/nr: 705/2004
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XX/194/2004 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wielkopolskim.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2004-12-07
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2004-12-08 14:44:00
  Licznik pobrań: 2
 17. Sygnatura/nr: 706/2004
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XX/195/2004 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej Bursa Szkolna w Ostrowie Wielkopolskim.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2004-12-07
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2004-12-08 14:44:00
  Licznik pobrań: 2
 18. Sygnatura/nr: 707/2004
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XX/196/2004 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie wyboru audytora badającego sprawozdanie finansowe Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2004, 2005 oraz 2006.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2004-12-07
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2004-12-08 14:44:00
  Licznik pobrań: 2
 19. Sygnatura/nr: 708/2004
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XX/197/2004 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2004-12-07
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2004-12-08 14:44:00
  Licznik pobrań: 2
 20. Sygnatura/nr: 709/2004
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XX/198/2004 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie zmiany w podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2004 roku, określonych Uchwałą Nr XIII/113/2004 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 19 marca 2004 roku, ze zmianami.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2004-12-07
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2004-12-08 14:44:00
  Licznik pobrań: 2
 21. Sygnatura/nr: 710/2004
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XX/199/2004 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Ostrowskiego do zawierania porozumień z powiatami w sprawie umieszczania oraz wysokości wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczowychowawczych z terenu Powiatu Ostrowskiego na terenie innych powiatów.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2004-12-07
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2004-12-08 14:44:00
  Licznik pobrań: 2
 22. Sygnatura/nr: 711/2004
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XX/200/2004 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Ostrowskiego do zawierania porozumień z powiatami w sprawie umieszczania i wysokości wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Ostrowskiego oraz w sprawie umieszczania i wysokości wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Ostrowskiego umieszczanych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2004-12-07
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2004-12-08 14:44:00
  Licznik pobrań: 2
 23. Sygnatura/nr: 712/2004
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XX/201/2004 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej –Placówki Wsparcia Dziennego z Hostelem w placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu wielofunkcyjnego o nazwie: Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2004-12-07
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2004-12-08 14:44:00
  Licznik pobrań: 2
 24. Sygnatura/nr: 713/2004
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XX/202/2004 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostrowskiego na lata 2004-2006 i 20072013.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2004-12-07
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2004-12-08 14:44:00
  Licznik pobrań: 2
 25. Sygnatura/nr: 714/2004
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XX/203/2004 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/124/2004 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 19 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2004.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2004-12-07
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2004-12-08 14:44:00
  Licznik pobrań: 2
 26. Sygnatura/nr: 715/2004
  zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2004.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2004-12-07
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2004-12-08 14:44:00
  Licznik pobrań: 2
 27. Sygnatura/nr: 716/2004
  zmiany planu finansowego zadań Powiatu Ostrowskiego na rok 2004 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2004-12-07
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2004-12-08 14:44:00
  Licznik pobrań: 2
 28. Sygnatura/nr: 717/2004
  opracowania projektu planu finansowego zadań Powiatu Ostrowskiego na rok 2005 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2004-12-07
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2004-12-08 14:44:00
  Licznik pobrań: 2
 29. Sygnatura/nr: 718/2004
  powołania zespołu opiniującego oferty złożone w sprawie otwartego konkursu ofert polegającego na zleceniu podmiotom niepublicznym zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzeniu Zespołu Interwencji Kryzysowej w roku 2005.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2004-12-07
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2004-12-08 14:44:00
  Licznik pobrań: 2
 30. Sygnatura/nr: 719/2004
  wyrażenia zgody na przekazanie wyposażenia i sprzętu z likwidowanych pokoi Bursy Szkolnej im. Stefana Rowińskiego przy Al. Słowackiego w Ostrowie Wielkopolskim.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2004-12-07
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2004-12-08 14:44:00
  Licznik pobrań: 3
 31. Sygnatura/nr: 720/2004
  wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu Ostrowskiego do podpisania umowy w wybranym trybie określonym przez przepisy o zamówieniach publicznych z bankiem na zaciągnięcie przez Powiat Ostrowski kredytu długoterminowego – celem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu Ostrowskiego w roku 2004.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2004-12-07
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2004-12-08 14:44:00
  Licznik pobrań: 2
 32. Sygnatura/nr: 721/2004
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Ostrowskiego do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 330.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: Termomodernizacja obiektu szkolnego Zespołu Szkól Ogólnokształcących wraz z basenem w Ostrowie Wielkopolskim .
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2004-12-07
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2004-12-08 14:44:00
  Licznik pobrań: 2
Czas udostępnienia: 2004-12-08
Ukryj metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
Czas wytworzenia: 2004-12-07
Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
Czas udostępnienia: 2004-12-08 14:44:00
Licznik wejść: 3