OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

II kwartał 2023

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Zygmunt Stefański
  Czas wytworzenia: 2015-09-14
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2016-11-24 14:56:27
  Licznik pobrań: 213
 2. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Zygmunt Stefański
  Czas wytworzenia: 2015-09-14
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2016-11-24 14:56:27
  Licznik pobrań: 59
 3. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Zygmunt Stefański
  Czas wytworzenia: 2015-09-14
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2016-11-24 14:56:27
  Licznik pobrań: 70
 4. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Zygmunt Stefański
  Czas wytworzenia: 2015-09-14
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2016-11-24 14:56:27
  Licznik pobrań: 47
 5. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Zygmunt Stefański
  Czas wytworzenia: 2015-09-14
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2016-11-24 14:56:27
  Licznik pobrań: 61
 6. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Zygmunt Stefański
  Czas wytworzenia: 2015-09-14
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2016-11-24 14:56:27
  Licznik pobrań: 67
 7. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Zygmunt Stefański
  Czas wytworzenia: 2015-09-14
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2016-11-24 14:56:27
  Licznik pobrań: 59
 8. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Zygmunt Stefański
  Czas wytworzenia: 2015-09-14
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2016-11-24 14:56:27
  Licznik pobrań: 89
 9. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Zygmunt Stefański
  Czas wytworzenia: 2017-02-02
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2017-02-02 11:26:18
  Licznik pobrań: 138
 10. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Zygmunt Stefański
  Czas wytworzenia: 2017-04-20
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2017-04-20 13:18:55
  Licznik pobrań: 190
 11. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Zygmunt Stefański
  Czas wytworzenia: 2017-07-25
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2017-07-26 12:44:07
  Licznik pobrań: 180
 12. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Zygmunt Stefański
  Czas wytworzenia: 2017-11-14
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2017-11-15 14:56:27
  Licznik pobrań: 176
 13. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Zygmunt Stefański
  Czas wytworzenia: 2018-03-09
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2018-03-09 14:46:27
  Licznik pobrań: 118
 14. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Zygmunt Stefański
  Czas wytworzenia: 2018-05-17
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2018-05-17 14:22:27
  Licznik pobrań: 138
 15. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Zygmunt Stefański
  Czas wytworzenia: 2018-08-02
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2018-08-02 13:53:17
  Licznik pobrań: 137
 16. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Zygmunt Stefański
  Czas wytworzenia: 2018-11-26
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2018-11-26 14:12:21
  Licznik pobrań: 83
 17. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Zygmunt Stefański
  Czas wytworzenia: 2015-09-14
  Osoba udostępniająca: Magdalena Boroń
  Czas udostępnienia: 2019-02-06 09:57:25
  Licznik pobrań: 96
 18. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Zygmunt Stefański
  Czas wytworzenia: 2015-09-14
  Osoba udostępniająca: Magdalena Boroń
  Czas udostępnienia: 2019-05-21 10:02:13
  Licznik pobrań: 122
 19. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Zygmunt Stefański
  Czas wytworzenia: 2015-09-14
  Osoba udostępniająca: Magdalena Boroń
  Czas udostępnienia: 2019-08-30 13:03:58
  Licznik pobrań: 93
 20. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Zygmunt Stefański
  Czas wytworzenia: 2015-09-14
  Osoba udostępniająca: Magdalena Boroń
  Czas udostępnienia: 2019-11-15 12:31:02
  Licznik pobrań: 93
 21. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Zygmunt Stefański
  Czas wytworzenia: 2015-09-14
  Osoba udostępniająca: Magdalena Boroń
  Czas udostępnienia: 2020-02-14 10:18:31
  Licznik pobrań: 142
 22. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Zygmunt Stefański
  Czas wytworzenia: 2015-09-14
  Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
  Czas udostępnienia: 2020-10-28 15:12:54
  Licznik pobrań: 84
 23. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2020-12-28
  Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
  Czas udostępnienia: 2020-12-28 09:50:58
  Licznik pobrań: 139
 24. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Zygmunt Stefański
  Czas wytworzenia: 2021-03-10
  Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
  Czas udostępnienia: 2021-03-10 08:53:16
  Licznik pobrań: 154
 25. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Zygmunt Stefański
  Czas wytworzenia: 2021-05-12
  Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
  Czas udostępnienia: 2021-05-11 15:20:09
  Licznik pobrań: 167
 26. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2015-09-21
  Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
  Czas udostępnienia: 2021-09-21 15:42:46
  Licznik pobrań: 155
 27. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2022-06-01
  Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
  Czas udostępnienia: 2022-06-01 11:13:50
  Licznik pobrań: 33
 28. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2022-06-01
  Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
  Czas udostępnienia: 2022-06-01 11:14:01
  Licznik pobrań: 65
 29. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2022-07-01
  Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
  Czas udostępnienia: 2022-07-01 11:35:59
  Licznik pobrań: 192
 30. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2022-09-15
  Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
  Czas udostępnienia: 2022-09-15 09:33:38
  Licznik pobrań: 124
 31. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2022-12-23
  Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
  Czas udostępnienia: 2022-12-23 10:00:10
  Licznik pobrań: 116
 32. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2023-03-29
  Osoba udostępniająca: Ewelina Zawieja
  Czas udostępnienia: 2023-03-29 14:24:33
  Licznik pobrań: 99
 33. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Zygmunt Stefański
  Czas wytworzenia: 2023-08-31
  Osoba udostępniająca: Ewelina Zawieja
  Czas udostępnienia: 2023-08-31 09:31:17
  Licznik pobrań: 107
 34. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Zygmunt Stefański
  Czas wytworzenia: 2023-10-30
  Osoba udostępniająca: Ewelina Zawieja
  Czas udostępnienia: 2023-10-30 14:54:37
  Licznik pobrań: 48
 35. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Zygmunt Stefański
  Czas wytworzenia: 2023-10-30
  Osoba udostępniająca: Ewelina Zawieja
  Czas udostępnienia: 2023-10-30 14:55:51
  Licznik pobrań: 103
 36. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Zygmunt Stefański
  Czas wytworzenia: 2023-10-30
  Osoba udostępniająca: Ewelina Zawieja
  Czas udostępnienia: 2024-02-06 14:31:34
  Licznik pobrań: 69
Czas udostępnienia: 2023-10-30
Ukryj metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Zygmunt Stefański
Czas wytworzenia: 2023-10-30
Osoba udostępniająca: Ewelina Zawieja
Czas udostępnienia: 2023-10-30 14:47:47
Licznik wejść: 7547