OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Charakterystyka

Powiat ostrowski leży w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego. Graniczy z województwem dolnośląskim oraz powiatami: krotoszyńskim, pleszewskim, kaliskim i ostrzeszowskim. Ponad 160 tys. mieszkańców zamieszkuje obszar o powierzchni 1175,2 km2. Powiat ostrowski tworzy 8 jednostek administracyjnych: miasto Ostrów Wielkopolski (gmina miejska), Nowe Skalmierzyce, Odolanów, Raszków (gminy miejsko-wiejskie), Ostrów Wielkopolski, Przygodzice, Sieroszewice i Sośnie (gminy wiejskie).

Użytki rolne zajmują 61% powierzchni, lasy natomiast prawie 28%. Powiat ma zatem charakter rolniczo-przemysłowy, a naturalną tego konsekwencją jest dominujący w strukturze gospodarki przemysł rolno-spożywczy. Całkiem nieźle rozwija się również turystyka. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż cały teren powiatu ma doskonale rozwiniętą infrastrukturę: wodociągi i telefony to oczywistość, a większość gmin ma własne oczyszczalnie ścieków.

Przez powiat ostrowski przebiegają szlaki komunikacyjne o istotnym znaczeniu dla gospodarki narodowej: drogi krajowe Wrocław–Bydgoszcz i Katowice–Poznań oraz szlaki kolejowe Katowice–Poznań, Wrocław–Łódź–Warszawa.

Powiat Ostrowski ma charakter rolniczo-przemysłowy, teren ma bardzo dobra infrastrukturę – jest zwodociągowany, stelefonizowany, większość gmin ma własne oczyszczalnie ścieków, buduje kanalizację. W powiecie nie ma tradycji przemysłu ciężkiego, natomiast dobre perspektywy rozwoju ma tu przemysł rolno-spożywczy. Interesująco wyglądają perspektywy rozwoju turystyki, zwłaszcza w oparciu o tereny leśne objęte ochroną w licznych rezerwatach przyrody. Powiat ostrowski bogaty jest w pomniki przyrody. Wśród najciekawszych odnajdujemy Dęby Antonińskie, aleję dębową w Raduchowie, aleję brzozową przy trasie Ołobok-Wielowieś, zabytkowe założenia parkowe np. parki okalające malownicze pałacyki dwory w Mojej Woli, Antoninie, Lewkowie, Sobótce, Górznie i Gutowie. Miłośników przyrody zachwyci rozległa panorama Pradoliny Baryczy, bogate kompleksy leśne, zagospodarowane i zadbane akweny, stawy przygodzickie i milickie, będące rajem dla ptactwa wodnego.

Czas udostępnienia: 2011-05-31
Ukryj metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Janusz Grzesiak
Czas wytworzenia: 2011-05-31
Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
Czas udostępnienia: 2011-05-31 12:13:27
Licznik wejść: 15486