OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

XXXII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 26 października 2017 roku

Załączone pliki

 1. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim,
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2017-10-26
  Osoba udostępniająca: Hanna Siudzińska
  Czas udostępnienia: 2017-10-30 09:19:06
  Licznik pobrań: 23
 2. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2017-10-26
  Osoba udostępniająca: Hanna Siudzińska
  Czas udostępnienia: 2017-10-30 09:20:28
  Licznik pobrań: 24
 3. w sprawie ustalenia Rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostrowskiego oraz ustalenia dyżurów apteki w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2017-10-26
  Osoba udostępniająca: Hanna Siudzińska
  Czas udostępnienia: 2017-10-30 09:21:46
  Licznik pobrań: 11
 4. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kościuszki 5, w trzyletnią Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kościuszki 5
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2017-10-26
  Osoba udostępniająca: Hanna Siudzińska
  Czas udostępnienia: 2017-10-30 09:22:53
  Licznik pobrań: 12
 5. w spawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 12 im. Janusza Korczaka wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kościuszki 5, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 12 im. Janusza Korczaka wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kościuszki 5.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2017-10-26
  Osoba udostępniająca: Hanna Siudzińska
  Czas udostępnienia: 2017-10-30 09:23:42
  Licznik pobrań: 10
 6. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/168/2016 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2017-10-26
  Osoba udostępniająca: Hanna Siudzińska
  Czas udostępnienia: 2017-10-30 09:24:48
  Licznik pobrań: 11
 7. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/167/2016 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2017-2028
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2017-10-26
  Osoba udostępniająca: Hanna Siudzińska
  Czas udostępnienia: 2017-10-30 09:25:41
  Licznik pobrań: 10
 8. w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2017-10-26
  Osoba udostępniająca: Hanna Siudzińska
  Czas udostępnienia: 2017-10-30 09:26:53
  Licznik pobrań: 8
Czas udostępnienia: 2017-11-27
Ukryj metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
Czas wytworzenia: 2017-10-26
Osoba udostępniająca: Hanna Siudzińska
Czas udostępnienia: 2017-11-27 11:45:24
Licznik wejść: 129