OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2017-12-18
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2017-12-29 14:21:54
  Licznik pobrań: 167
 2. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2017-12-28
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2017-12-29 14:30:43
  Licznik pobrań: 99
 3. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2018-02-08
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2018-02-08 09:27:09
  Licznik pobrań: 88
 4. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2018-03-28
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2018-03-28 08:35:58
  Licznik pobrań: 35
 5. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2018-04-10
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2018-04-10 09:14:07
  Licznik pobrań: 23
 6. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2018-04-23
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2018-04-23 12:27:45
  Licznik pobrań: 34
 7. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2018-06-12
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2018-06-12 13:01:24
  Licznik pobrań: 22
 8. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2018-07-10
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2018-07-11 08:45:43
  Licznik pobrań: 16
 9. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2018-07-10
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2018-07-11 08:49:47
  Licznik pobrań: 21
 10. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2018-07-27
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2018-07-27 11:44:31
  Licznik pobrań: 19
 11. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2018-08-31
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2018-08-31 12:04:48
  Licznik pobrań: 25
 12. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2018-10-02
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2018-10-02 11:43:34
  Licznik pobrań: 23
 13. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2018-10-15
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2018-10-15 12:53:22
  Licznik pobrań: 21
 14. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2018-10-25
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2018-10-25 15:20:33
  Licznik pobrań: 18
 15. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2018-10-31
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2018-10-31 13:18:05
  Licznik pobrań: 29
 16. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2018-12-11
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2018-12-11 16:02:51
  Licznik pobrań: 44
 17. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2019-01-02
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2019-01-02 11:00:26
  Licznik pobrań: 60
Czas udostępnienia: 2017-11-17
Ukryj metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
Czas wytworzenia: 2017-11-17
Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
Czas udostępnienia: 2017-11-17 10:28:36
Licznik wejść: 616