OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Zarządzenia Starosty Ostrowskiego - rok 2018

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-01-30
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-03-01 09:14:56
  Licznik pobrań: 61
 2. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-01-30
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-03-01 09:14:56
  Licznik pobrań: 47
 3. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-01-30
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-03-01 09:14:56
  Licznik pobrań: 45
 4. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-02-02
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-03-01 09:16:25
  Licznik pobrań: 41
 5. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-01-30
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-03-01 09:20:17
  Licznik pobrań: 40
 6. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-02-07
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-03-02 13:25:51
  Licznik pobrań: 48
 7. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-02-16
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-05-11 13:59:00
  Licznik pobrań: 31
 8. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-01-19
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-05-11 13:59:51
  Licznik pobrań: 28
 9. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-03-16
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-05-11 14:01:04
  Licznik pobrań: 30
 10. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-03-16
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-05-11 14:02:03
  Licznik pobrań: 28
 11. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-03-16
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-05-11 14:02:31
  Licznik pobrań: 28
 12. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-03-29
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-05-11 14:03:01
  Licznik pobrań: 35
 13. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-04-09
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-05-11 14:03:28
  Licznik pobrań: 29
 14. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-04-19
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-05-11 14:03:59
  Licznik pobrań: 36
 15. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-05-21
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-06-05 08:41:20
  Licznik pobrań: 35
 16. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-05-23
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-06-05 08:41:56
  Licznik pobrań: 38
 17. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-06-13
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-06-28 12:05:50
  Licznik pobrań: 31
 18. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-01-30
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-07-05 14:47:08
  Licznik pobrań: 28
 19. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-01-30
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-07-10 10:41:39
  Licznik pobrań: 27
 20. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-01-30
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-08-03 09:41:42
  Licznik pobrań: 32
 21. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-01-30
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-08-03 09:42:32
  Licznik pobrań: 29
 22. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-01-30
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-08-16 09:15:31
  Licznik pobrań: 28
 23. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-01-30
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-08-31 09:27:42
  Licznik pobrań: 42
 24. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-01-30
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-08-31 09:27:51
  Licznik pobrań: 34
 25. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-01-30
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-09-20 09:53:16
  Licznik pobrań: 29
 26. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-01-30
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-09-20 09:53:16
  Licznik pobrań: 27
 27. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-01-30
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-09-24 14:59:57
  Licznik pobrań: 26
 28. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-01-30
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-09-24 14:59:57
  Licznik pobrań: 37
 29. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-01-30
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-10-05 08:36:25
  Licznik pobrań: 36
 30. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-01-30
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-10-05 08:36:42
  Licznik pobrań: 35
 31. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-01-30
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-10-05 08:36:59
  Licznik pobrań: 30
 32. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-10-11
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-10-26 11:41:36
  Licznik pobrań: 34
 33. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-10-15
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-10-26 11:42:45
  Licznik pobrań: 43
 34. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-10-17
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-10-26 11:43:23
  Licznik pobrań: 32
 35. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-10-17
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-10-26 11:43:57
  Licznik pobrań: 37
 36. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-10-30
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-11-30 13:48:45
  Licznik pobrań: 33
 37. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-11-13
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-11-30 13:49:25
  Licznik pobrań: 33
 38. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-11-14
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-11-30 13:49:58
  Licznik pobrań: 43
 39. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-11-14
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-11-30 13:50:17
  Licznik pobrań: 31
 40. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-11-21
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-11-30 13:50:42
  Licznik pobrań: 36
 41. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-12-03
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-12-12 09:39:21
  Licznik pobrań: 26
 42. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-12-03
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-12-12 09:39:48
  Licznik pobrań: 30
 43. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-12-04
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2018-12-12 09:40:09
  Licznik pobrań: 41
 44. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2018-12-19
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-01-08 10:38:09
  Licznik pobrań: 32
Czas udostępnienia: 2018-06-28
Ukryj metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
Czas wytworzenia: 2018-01-30
Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
Czas udostępnienia: 2018-06-28 12:08:32
Licznik wejść: 1230