OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Do podstawowych zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności należy prowadzenie spraw związanych z:

 1. orzekaniem o stopniu niepełnosprawności w celu:
  1. odpowiedniego zatrudnienia,
  2. szkolenia,
  3. zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,
  4. uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej,
  5. konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie danej osoby,
  6. korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
  7. korzystania z ulg i uprawnień na postawie art. 8 ust. 3a pkt 1 - Prawo o ruchu drogowym ze względu na znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
  8. uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
  9. uzyskania przez opiekuna świadczenia pielęgnacyjnego,
  10. korzystania z innych ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów,
  11. zamieszkiwania w oddzielnym pokoju,
  12. korzystania z systemu pomocy społecznej.

 2. orzekaniem o niepełnosprawności w celu :
  1. uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
  2. uzyskania przez okiekuna świadczenia pielęgnacyjnego,
  3. konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie dziecka,
  4. korzystania z ulg i uprawnień na postawie art. 8 ust. 3a pkt 1 - Prawo o ruchu drogowym ze względu na znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
  5. korzystania z innych ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

 3. wydawaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności,

 4. wydawaniem kart parkingowych,

 5. rozpatrywaniem zasadności odwołań od orzeczeń o niepełnposprawności i stopniu niepełnosprawności,

 6. udzielaniem informacji dotyczących :
  1. ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym,
  2. możliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
  3. możliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne ze świadczeń finansowanych ze środków PFRON.

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Zaremba-Wawrocka
  Czas wytworzenia: 2011-01-31
  Osoba udostępniająca: Renata Zaremba-Wawrocka
  Czas udostępnienia: 2018-04-26 13:49:09
  Licznik pobrań: 127
 2. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Zaremba-Wawrocka
  Czas wytworzenia: 2011-01-31
  Osoba udostępniająca: Martyna Rachwał
  Czas udostępnienia: 2021-06-02 08:57:26
  Licznik pobrań: 1243
 3. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Zaremba-Wawrocka
  Czas wytworzenia: 2011-01-31
  Osoba udostępniająca: Martyna Rachwał
  Czas udostępnienia: 2021-06-02 08:57:26
  Licznik pobrań: 704
 4. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Zaremba-Wawrocka
  Czas wytworzenia: 2011-01-31
  Osoba udostępniająca: Martyna Rachwał
  Czas udostępnienia: 2021-06-02 08:58:00
  Licznik pobrań: 3617
 5. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Zaremba-Wawrocka
  Czas wytworzenia: 2011-01-31
  Osoba udostępniająca: Martyna Rachwał
  Czas udostępnienia: 2021-06-02 08:58:00
  Licznik pobrań: 2139
 6. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Zaremba-Wawrocka
  Czas wytworzenia: 2011-01-31
  Osoba udostępniająca: Martyna Rachwał
  Czas udostępnienia: 2021-06-02 09:07:43
  Licznik pobrań: 1529
 7. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Zaremba-Wawrocka
  Czas wytworzenia: 2011-01-31
  Osoba udostępniająca: Martyna Rachwał
  Czas udostępnienia: 2021-07-01 08:50:19
  Licznik pobrań: 645
 8. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Zaremba-Wawrocka
  Czas wytworzenia: 2011-01-31
  Osoba udostępniająca: Martyna Rachwał
  Czas udostępnienia: 2021-07-01 08:50:19
  Licznik pobrań: 2852
 9. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Zaremba-Wawrocka
  Czas wytworzenia: 2011-01-31
  Osoba udostępniająca: Martyna Rachwał
  Czas udostępnienia: 2021-07-01 08:50:19
  Licznik pobrań: 2408
 10. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Zaremba-Wawrocka
  Czas wytworzenia: 2011-01-31
  Osoba udostępniająca: Martyna Rachwał
  Czas udostępnienia: 2021-07-01 08:50:19
  Licznik pobrań: 737
 11. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Zaremba-Wawrocka
  Czas wytworzenia: 2011-01-31
  Osoba udostępniająca: Martyna Rachwał
  Czas udostępnienia: 2023-11-21 09:51:36
  Licznik pobrań: 354
Czas udostępnienia: 2018-04-26
Ukryj metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Renata Zaremba-Wawrocka
Czas wytworzenia: 2011-01-31
Osoba udostępniająca: Renata Zaremba-Wawrocka
Czas udostępnienia: 2018-04-26 13:49:09
Licznik wejść: 77618