OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

XXXVII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 23 marca 2018 roku

Załączone pliki

 1. w sprawie projektu zmiany uchwały Nr XXVI/180/2017 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Ostrowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące do nowego ustroju szkolnego
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Joanna Chałupnik-Tisch
  Czas wytworzenia: 2018-03-23
  Osoba udostępniająca: Joanna Chałupnik-Tisch
  Czas udostępnienia: 2018-03-27 14:57:27
  Licznik pobrań: 16
 2. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Powiatu Ostrowskiego
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Joanna Chałupnik-Tisch
  Czas wytworzenia: 2018-03-23
  Osoba udostępniająca: Joanna Chałupnik-Tisch
  Czas udostępnienia: 2018-03-27 14:57:52
  Licznik pobrań: 17
 3. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na ich realizację w 2018 roku.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Joanna Chałupnik-Tisch
  Czas wytworzenia: 2018-03-23
  Osoba udostępniająca: Joanna Chałupnik-Tisch
  Czas udostępnienia: 2018-03-27 14:58:18
  Licznik pobrań: 18
 4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Nowe Skalmierzyce na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Nowych Skalmierzycach”.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Joanna Chałupnik-Tisch
  Czas wytworzenia: 2018-03-23
  Osoba udostępniająca: Joanna Chałupnik-Tisch
  Czas udostępnienia: 2018-03-27 14:58:46
  Licznik pobrań: 14
 5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sośnie na zadanie pod nazwą: „Budowa parkingu w miejscowości Granowiec (dz. Nr 900)”.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Joanna Chałupnik-Tisch
  Czas wytworzenia: 2018-03-23
  Osoba udostępniająca: Joanna Chałupnik-Tisch
  Czas udostępnienia: 2018-03-27 14:59:15
  Licznik pobrań: 11
 6. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/247/2017 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Joanna Chałupnik-Tisch
  Czas wytworzenia: 2018-03-23
  Osoba udostępniająca: Joanna Chałupnik-Tisch
  Czas udostępnienia: 2018-03-27 14:59:40
  Licznik pobrań: 24
 7. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/246/2017 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2018-2029.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Joanna Chałupnik-Tisch
  Czas wytworzenia: 2018-03-23
  Osoba udostępniająca: Joanna Chałupnik-Tisch
  Czas udostępnienia: 2018-03-27 15:00:05
  Licznik pobrań: 13
Czas udostępnienia: 2018-03-27
Ukryj metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Joanna Chałupnik-Tisch
Czas wytworzenia: 2018-03-23
Osoba udostępniająca: Joanna Chałupnik-Tisch
Czas udostępnienia: 2018-03-27 15:00:26
Licznik wejść: 190