OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2018-11-22
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2018-11-22 09:10:07
  Licznik pobrań: 108
 2. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2019-01-21
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2019-01-21 10:34:46
  Licznik pobrań: 53
 3. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2019-02-28
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2019-05-02 14:29:34
  Licznik pobrań: 37
 4. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2019-04-02
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2019-05-02 14:31:40
  Licznik pobrań: 33
 5. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2019-05-02
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2019-05-02 14:31:53
  Licznik pobrań: 29
 6. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2018-11-22
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2019-06-04 09:17:26
  Licznik pobrań: 20
 7. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2019-06-12
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2019-06-12 14:41:57
  Licznik pobrań: 23
 8. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2019-07-04
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2019-07-04 13:31:42
  Licznik pobrań: 26
 9. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2019-07-10
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2019-07-11 08:34:35
  Licznik pobrań: 21
 10. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2019-08-21
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2019-08-21 14:41:55
  Licznik pobrań: 32
 11. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2019-10-02
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2019-10-02 12:09:47
  Licznik pobrań: 32
 12. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2019-10-04
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2019-10-07 13:43:50
  Licznik pobrań: 22
 13. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2019-11-05
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2019-11-05 13:44:58
  Licznik pobrań: 21
 14. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2019-12-11
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2019-12-11 12:49:12
  Licznik pobrań: 17
 15. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2020-01-03
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2020-01-03 12:43:37
  Licznik pobrań: 42
Czas udostępnienia: 2018-11-22
Ukryj metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
Czas wytworzenia: 2018-11-22
Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
Czas udostępnienia: 2018-11-22 09:07:00
Licznik wejść: 497