OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2019-11-21
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2019-11-21 10:37:57
  Licznik pobrań: 128
 2. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2020-01-03
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2020-01-03 12:41:02
  Licznik pobrań: 129
 3. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2020-02-07
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2020-02-07 13:01:25
  Licznik pobrań: 39
 4. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2020-03-12
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2020-03-12 09:56:37
  Licznik pobrań: 15
 5. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2020-03-27
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2020-03-27 14:29:00
  Licznik pobrań: 19
 6. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2020-04-07
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2020-04-07 14:54:56
  Licznik pobrań: 17
 7. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2020-04-21
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2020-04-21 11:52:51
  Licznik pobrań: 27
 8. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2020-05-05
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2020-05-06 12:36:57
  Licznik pobrań: 30
 9. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2020-06-23
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2020-06-23 09:51:19
  Licznik pobrań: 17
 10. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2020-07-08
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2020-07-08 11:18:29
  Licznik pobrań: 15
 11. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2020-08-12
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2020-09-08 08:39:29
  Licznik pobrań: 15
 12. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2020-09-08
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2020-09-08 08:40:41
  Licznik pobrań: 11
 13. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2020-10-07
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2020-10-07 14:02:25
  Licznik pobrań: 11
 14. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2020-10-14
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2020-10-14 14:33:47
  Licznik pobrań: 7
 15. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2020-10-16
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2020-10-16 12:34:39
  Licznik pobrań: 7
 16. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2020-10-29
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2020-10-29 11:11:38
  Licznik pobrań: 9
 17. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 202-11-18
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2020-11-18 15:37:36
  Licznik pobrań: 8
 18. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2020-12-04
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2020-12-04 10:55:54
  Licznik pobrań: 9
 19. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2020-12-10
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2020-12-10 11:14:35
  Licznik pobrań: 15
 20. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2020-12-10
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2020-12-10 11:15:07
  Licznik pobrań: 18
 21. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2021-01-05
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2021-01-05 11:56:33
  Licznik pobrań: 29
 22. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2021-01-05
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2021-01-05 12:06:55
  Licznik pobrań: 23
 23. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2021-01-05
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2021-01-05 12:08:36
  Licznik pobrań: 38
Czas udostępnienia: 2019-11-21
Ukryj metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
Czas wytworzenia: 2019-11-21
Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
Czas udostępnienia: 2019-11-21 09:28:32
Licznik wejść: 650