OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2020-11-18
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2020-11-18 15:35:20
  Licznik pobrań: 119
 2. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2021-01-28
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2021-01-28 14:42:22
  Licznik pobrań: 75
 3. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2021-02-24
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2021-02-24 08:35:53
  Licznik pobrań: 30
 4. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2021-04-09
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2021-04-09 11:47:39
  Licznik pobrań: 24
 5. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2021-05-24
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2021-05-24 12:24:48
  Licznik pobrań: 20
 6. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2021-07-05
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2021-07-05 13:49:27
  Licznik pobrań: 14
 7. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2021-07-07
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2021-07-07 14:33:16
  Licznik pobrań: 11
 8. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2021-08-04
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2021-08-04 14:59:28
  Licznik pobrań: 14
 9. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2021-09-01
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2021-09-01 11:37:11
  Licznik pobrań: 13
 10. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2021-10-07
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2021-10-07 11:23:37
  Licznik pobrań: 14
 11. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2021-10-08
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2021-10-08 14:12:55
  Licznik pobrań: 11
 12. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2021-10-14
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2021-10-14 12:06:22
  Licznik pobrań: 11
 13. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2021-11-03
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2021-11-03 10:05:29
  Licznik pobrań: 15
 14. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2021-11-26
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2021-11-26 13:12:55
  Licznik pobrań: 7
 15. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2020-11-18
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2021-12-13 15:03:23
  Licznik pobrań: 11
 16. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2020-11-18
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2021-12-15 15:44:04
  Licznik pobrań: 8
 17. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
  Czas wytworzenia: 2021-12-30
  Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
  Czas udostępnienia: 2021-12-30 14:02:39
  Licznik pobrań: 29
Czas udostępnienia: 2020-11-18
Ukryj metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Malwina Kujek
Czas wytworzenia: 2020-11-18
Osoba udostępniająca: Malwina Kujek
Czas udostępnienia: 2020-11-18 15:33:16
Licznik wejść: 527