OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Posiedzenie zarządu 22 kwietnia 2021

Załączone pliki

 1. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim, oznaczonej w obrębie 0098 numerami działek 116/1, 116/3, będącej w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim,
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2021-04-22
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2021-04-28 13:39:18
  Licznik pobrań: 0
 2. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Bursę Szkolną im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim kolejnej umowy najmu części nieruchomości i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2021-04-22
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2021-04-28 13:39:30
  Licznik pobrań: 0
 3. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Psarach,
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2021-04-22
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2021-04-28 13:41:26
  Licznik pobrań: 0
 4. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż drewna opałowego liściastego w ilości 266 sztuk o miąższości 396,39 m3 stanowiącego mienie Powiatu Ostrowskiego,
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2021-04-22
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2021-04-28 13:42:05
  Licznik pobrań: 0
 5. w sprawie zaopiniowania projektu pn.:„Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciągu pieszo – jezdnego na ul. Grześczyka w Ostrowie Wielkopolskim”,
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2021-04-22
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2021-04-28 13:42:35
  Licznik pobrań: 0
 6. w sprawie zaopiniowania projektu pn.: „Budowa drogi gminnej w Bogufałowie na dz. nr 226”,
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2021-04-22
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2021-04-28 13:44:00
  Licznik pobrań: 0
 7. w sprawie zaopiniowania projektu pn.: „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowościach: Chynowa (dz. nr 772) i Bogufałów (dz. nr 315)”,
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2021-04-22
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2021-04-28 13:44:48
  Licznik pobrań: 0
 8. w sprawie zaopiniowania projektu pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 793855P w miejscowości Miedzianów”,
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2021-04-22
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2021-04-28 13:45:29
  Licznik pobrań: 0
 9. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Ostrów Wielkopolski w sprawie wspólnej realizacji zadania w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych (Chruszczyny),
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2021-04-22
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2021-04-28 13:46:06
  Licznik pobrań: 0
 10. w sprawie zawarcia umowy z Gminą i Miastem Odolanów w sprawie wspólnej realizacji zadania w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych (Gliśnica – Odolanów),
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2021-04-22
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2021-04-28 13:46:40
  Licznik pobrań: 0
 11. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Sośnie w sprawie wspólnej realizacji zadania w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych (w m. Janisławice),
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2021-04-22
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2021-04-28 13:47:15
  Licznik pobrań: 0
 12. w sprawie zawarcia umowy z Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce w sprawie wspólnej realizacji zadań drogowych na drogach powiatowych (w m. Biskupice Ołoboczne),
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2021-04-22
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2021-04-28 13:52:29
  Licznik pobrań: 0
 13. w sprawie zawarcia umowy z Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce w sprawie wspólnej realizacji zadań drogowych na drogach powiatowych (Kotowiecko - Głóski),
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2021-04-22
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2021-04-28 13:57:55
  Licznik pobrań: 0
 14. w sprawie zawarcia umowy z Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce w sprawie wspólnej realizacji zadań drogowych na drogach powiatowych (Ociąż),
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2021-04-22
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2021-04-28 13:59:14
  Licznik pobrań: 0
 15. w sprawie zawarcia umowy z Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce w sprawie wspólnej realizacji zadań drogowych na drogach powiatowych (Strzegowa – Gostyczyna),
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2021-04-22
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2021-04-28 14:00:27
  Licznik pobrań: 0
 16. w sprawie zawarcia umowy z Gminą i Miastem Odolanów w sprawie wspólnej realizacji zadań drogowych na drogach powiatowych (ul. Raszkowska w Odolanowie),
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2021-04-22
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2021-04-28 14:01:47
  Licznik pobrań: 0
 17. w sprawie zawarcia umowy z Gminą i Miastem Odolanów w sprawie wspólnej realizacji zadań drogowych na drogach powiatowych (w m.Gorzyce Małe),
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2021-04-22
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2021-04-28 14:03:02
  Licznik pobrań: 0
 18. w sprawie zawarcia umowy z Gminą i Miastem Raszków w sprawie wspólnej realizacji zadań drogowych na drogach powiatowych (Raszków – Głogowa),
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2021-04-22
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2021-04-28 14:03:34
  Licznik pobrań: 0
 19. w sprawie zawarcia umowy z Gminą i Miastem Raszków w sprawie wspólnej realizacji zadań drogowych na drogach powiatowych (sygnalizacja świetlna 5285P # 5158P),
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2021-04-22
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2021-04-28 14:04:18
  Licznik pobrań: 0
 20. w sprawie zawarcia umowy z Gminą i Miastem Raszków w sprawie wspólnej realizacji zadań drogowych na drogach powiatowych (sygnalizacja świetlna 5285P # 5468P),
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2021-04-22
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2021-04-28 14:04:45
  Licznik pobrań: 0
 21. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Sieroszewice w sprawie wspólnej realizacji zadań drogowych na drogach powiatowych (Rososzyca – Wielowieś),
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2021-04-22
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2021-04-28 14:06:08
  Licznik pobrań: 0
 22. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Przygodzice w sprawie wspólnej realizacji zadań drogowych na drogach powiatowych (ul. Wodna w Jankowie Przygodzkim),
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2021-04-22
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2021-04-28 14:06:42
  Licznik pobrań: 0
 23. w sprawie przyznania tytułów i nagród uczniom szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski w V Edycji Funduszu „TECHNO – GRANT (wraz z propozycją Panelu Ekspertów),
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2021-04-22
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2021-04-28 14:07:10
  Licznik pobrań: 0
 24. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Wojtaszowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych w Ostrowie Wielkopolskim do negocjacji i zawarcia umowy z firmą Polskie ePłatności S.A. w celu używania terminala płatniczego i umożliwienia realizowania płatności bezgotówkowych za pomocą karty przez klientów Stacji Kontroli Pojazdów, zarządzanej przez Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim,
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2021-04-22
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2021-04-28 14:07:47
  Licznik pobrań: 0
Czas udostępnienia: 2021-04-28
Ukryj metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
Czas wytworzenia: 2021-04-22
Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
Czas udostępnienia: 2021-04-28 14:08:23
Licznik wejść: 6