OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w sferach: ochrony i promocji zdrowia; porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; upowszechniania kultury fizycznej i sportu; krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2022 roku.

Załączone pliki

 1. Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowskiego nr 1040/2021 z 15 listopada 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w sferach: ochrony i promocji zdrowia; porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; upowszechniania kultury fizycznej i sportu; krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2022 roku.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Łukasz Bartczak
  Czas wytworzenia: 2021-11-16
  Osoba udostępniająca: Łukasz Bartczak
  Czas udostępnienia: 2021-11-16 15:49:18
  Licznik pobrań: 106
 2. Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowskiego nr 1127/2022 z 12 stycznia 2022 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2022 organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań w sferach: ochrona i promocja zdrowia; porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; krajoznawstwo, wypoczynek dzieci i młodzieży; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji; nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Łukasz Bartczak
  Czas wytworzenia: 2021-11-16
  Osoba udostępniająca: Łukasz Bartczak
  Czas udostępnienia: 2022-01-14 11:07:42
  Licznik pobrań: 20
 3. ZDROWIE - WYNIKI KONKURSU - załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Ostrowskiego nr 1127/2022 z 12 stycznia 2022 roku.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Łukasz Bartczak
  Czas wytworzenia: 2021-11-16
  Osoba udostępniająca: Łukasz Bartczak
  Czas udostępnienia: 2022-01-14 11:08:31
  Licznik pobrań: 19
 4. BEZPIECZEŃSTWO - WYNIKI KONKURSU - załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Ostrowskiego nr 1127/2022 z 12 stycznia 2022 roku.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Łukasz Bartczak
  Czas wytworzenia: 2021-11-16
  Osoba udostępniająca: Łukasz Bartczak
  Czas udostępnienia: 2022-01-14 11:08:55
  Licznik pobrań: 22
 5. SPORT - WYNIKI KONKURSU - załącznik nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Ostrowskiego nr 1127/2022 z 12 stycznia 2022 roku.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Łukasz Bartczak
  Czas wytworzenia: 2021-11-16
  Osoba udostępniająca: Łukasz Bartczak
  Czas udostępnienia: 2022-01-14 11:09:32
  Licznik pobrań: 42
 6. KRAJOZNAWSTWO - WYNIKI KONKURSU - załącznik nr 4 do uchwały Zarządu Powiatu Ostrowskiego nr 1127/2022 z 12 stycznia 2022 roku.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Łukasz Bartczak
  Czas wytworzenia: 2021-11-16
  Osoba udostępniająca: Łukasz Bartczak
  Czas udostępnienia: 2022-01-14 11:10:08
  Licznik pobrań: 12
 7. KULTURA - WYNIKI KONKURSU - załącznik nr 5 do uchwały Zarządu Powiatu Ostrowskiego nr 1127/2022 z 12 stycznia 2022 roku.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Łukasz Bartczak
  Czas wytworzenia: 2021-11-16
  Osoba udostępniająca: Łukasz Bartczak
  Czas udostępnienia: 2022-01-14 11:10:42
  Licznik pobrań: 29
 8. EDUKACJA - WYNIKI KONKURSU - załącznik nr 6 do uchwały Zarządu Powiatu Ostrowskiego nr 1127/2022 z 12 stycznia 2022 roku.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Łukasz Bartczak
  Czas wytworzenia: 2021-11-16
  Osoba udostępniająca: Łukasz Bartczak
  Czas udostępnienia: 2022-01-14 11:11:14
  Licznik pobrań: 16
Czas udostępnienia: 2021-11-16
Ukryj metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Łukasz Bartczak
Czas wytworzenia: 2021-11-16
Osoba udostępniająca: Łukasz Bartczak
Czas udostępnienia: 2021-11-16 15:46:25
Licznik wejść: 556